Дослідження амплітудної модуляції зміщенням на низькому рівні потужності

Визначення статичної модуляційної характеристики транзисторного LС-автогенератора з базовою модуляцією. Визначення залежності амплітуди напруги на коливальному контурі від зміни напруги зміщення, при сталому значенні амплітуди високочастотних коливань.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.04.2012
Размер файла 414,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторна робота

на тему:

«Дослідження амплітудної модуляції зміщенням на низькому рівні потужності»

Мета роботи:

Дослідження фізичних процесів при амплітудній модуляції зміщенням на низькому рівні потужності.

Теоретичні відомості:

Для отримання АМ - коливань при модуляції зміщенням до входу пристрою, що модулюється, принципова схема якого наведена на рис. 1., підводиться: а) стала напруга зміщення, яка визначає робочу точку; б) низько частотний модулюючий сигнал, що керує зміною середньої крутості нелінійного елемента; в) високочастотне коливання певної амплітуди , для якого активний елемент може розглядатися як підсилювач із змінною середньою крутістю під дією модулюючої напруги.

Рис. 1.

Порядок виконання роботи

1. Визначення статичної модуляційної характеристики транзисторного LС-автогенератора з базовою модуляцією.

1.1. Встановити перемикач «Род роботи» в положення 2. Підключити до гнізд ГЗ і Г2 - осцилограф С1-65.

1.2. Встановити за вбудованим вольтметром зміщення на базі Uбо = 0,4 В і, змінюючи коефіцієнт зворотнього зв'язку, добитися амплітуди коливань на базі Uбm = 600мВ.

1.3. Зняти залежність амплітуди напруги на коливальному контурі Uкm від зміни напруги зміщення, при сталому значенні амплітуди високочастотних коливань. Дані вимірювань записати у таблицю 1.

модуляція коливання транзисторний контур

Табл. 1

Uкм, В

Uб0, В

0

0

0,32

0,25

0,36

0,4

0,51

0,8

0,6

0,85

0,66

0,9

Рис. 2

1.4. Встановити за вбудованим вольтметром зміщення на базі Uбо = 0,4 В і, змінюючи коефіцієнт зворотнього зв'язку, добитися амплітуди коливань на базі Uбm = 1 В.

1.5. Зняти залежність амплітуди напруги на коливальному контурі Uкm від зміни напруги зміщення, при сталому значенні амплітуди високочастотних коливань. Дані вимірювань записати у таблицю 2.

Табл. 2

Uкм, В

Uб0, В

0

0

0,27

0,2

0,32

0,6

0,37

0,9

0,41

1

11,1

0,48

1,1

0,53

1,2

Рис. 3

2. Визначення динамічної амплітудної модуляційної характеристики транзисторного LС-автогенератора з базовою модуляцією.

2.1. Добитися амплітуди коливань на базі Uбm = 600мВ, обравши робочу точку на середині лінійної ділянки відповідної СМХ.

2.2. Встановити перемикач «Род роботи» в положення 3. Підключити до гнізд Г1 ГСС ГЗ-112. Налаштувати ГСС на частоту модуляції 800 Гц. Змінюючи амплітуду вихідної напруги ГСС зняти залежність коефіцієнта модуляції m від амплітуди модулюючої напруги , при сталому значенні частоти модуляції. Коефіцієнт модуляції виміряти по осцилограмі напруги на контурі, визначивши максимальний А та мінімальний В розміри осцилограми по вертикалі і обчисливши m за виразом. m=(А - В) / (А + В)

2.3. Визначити динамічну амплітудну модуляційну характеристику при амплітуді коливань на базі Uбm = 1В, обравши робочу точку на середині лінійної ділянки відповідної

СМХ. m=(А - В) / (А + В). Дані вимірювань записати у таблицю 3.

Табл. 3

Uбм, В

min A

мax B

m

0

0

0

0

0,4

1

0,85

0,08

0,8

1,1

0,8

0,158

1,2

1,2

0,75

0,23

2

1,25

0,7

0,282

2,5

1,25

0,6

0,35

3,2

1,45

0,5

0,487

Рис. 4

3. Зняти динамічну частотну модуляційну характеристику транзисторного LС-автогенератора з базовою модуляцією.

3.1. Добитися амплітуди коливань на базі Uбm = 600мВ, обравши робочу точку на середині лінійної ділянки відповідної СМХ. Налаштувати ГСС на частоту модуляції 800 Гц. Змінюючи амплітуду вихідної напруги ГСС встановити коефіцієнт модуляції m=0,5. Замалювати осцилограму напруги, визначити частоту коливань автогенератора.

3.2. Отримати залежність коефіцієнта модуляції m від частоти модулюючої напруги, при сталому значенні амплітуди. Дані вимірювань записати у таблицю 4.

Табл. 4

f, кГц

min A

мax B

m

0,25

2

2

0

0,35

2,1

2,0

0,0243

0,4

2,15

1,95

0,0488

0,5

2,2

1,9

0,0732

0,6

2,25

1,85

0,0975

0,65

2,3

1,8

0,1220

0,8

2,35

1,7

0,1605

1,0

2,5

1,5

0,2500

1,1

2,65

1,35

0,3250

1,2

2,7

1,2

0,3847

1,4

2,8

1

0,4737

Рис. 5

3.4. Використовуючи отримані частотні модуляційні характеристики, визначити смугу модулюючих частот , в межах яких нелінійні викривлення мінімальні

M max / M min 1,5 Дб M max= 0,325 M min = 0,25 0,325 / 0,25 =1,3

В данному випадку виконується умова

4. Дослідити вплив напруги зміщення на базі транзистора на величину нелінійних викривлень.

4.1. Задати амплітуду коливань на базі Uбm = 600мВ, частоту модуляції 800 Гц. Змінюючи амплітуду вихідної напруги ГСС встановити коефіцієнт модуляції m=0,5. Змінюючи напругу зміщення в межах 0,2,…, 0,8 В, розрахувати значення m+ та m - для позитивної та негативної полярності напруги на колекторі. Визначити межі зміни напруги зміщення, при яких має місце симетричність модуляції M max / M min 1,5 Дб. Дані вимірювань записати у таблицю 5.

Табл. 5

Uм Щ

200

400

600

800

М+

0,7

0,8

0,8

0,9

М-

0,4

0,4

0,4

0,4

M max / M min 1,5 Дб M max= 0,7 M min = 0,4 0,7 / 0,4 =1,75

M max / M min 1,5 Дб M max= 0,8 M min = 0,4 0,8 / 0,4 =2

M max / M min 1,5 Дб M max= 0,8 M min = 0,4 0,8 / 0,4 =2

M max / M min 1,5 Дб M max= 0,9 M min = 0,4 0,9 / 0,4 =2,25

Отже, в кожному випадку умова не виконується.

Висновок:

На даній лабораторній роботі було досліджено фізичні процеси при амплітудній модуляції зміщенням на низькому рівні потужності. Спостерігали перемодуляцію коли маємо АМ сигнал обвідна якого синусоїда при збільшенні постійної напруги на базі, синусоїдальна обвідна переходила у прямокутну форму. При пере модуляції корисний сигнал спотворюється. Отже смуга модулюючих частот M max / M min 1,5 Дб, в нашому випадку вона дорівнює 1,3, отже умова виконується, але так як мі взяли малий діапазон частот, мі не змогли визначити коли вона виходить за межі, зазначеної в умові. Також ми визначили межі зміни напруги зміщення, при яких має місце симетричність модуляції M max / M min 1,5 Дб, але в цьому випадку симетричність не задовольняє умову, ймовірно що мі взяли мало значень частот.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття резонансу, його сутність, сфери застосування і параметри коливань. Визначення явища різкого зростання амплітуди сили струму в послідовному коливальному контурі. Особливості добротності контуру. Характерні прояви властивостей змінних реактивностей.

  курс лекций [779,2 K], добавлен 24.01.2010

 • Номінальне діюче значення струму і напруги живлення кабельної лінії. Втрати напруги на активному опорі кабелю та на індуктивному опорі високовольтного одножильного кабелю. Визначення індуктивності кабельної лінії, повної потужності регулятора яскравості.

  реферат [75,6 K], добавлен 15.10.2011

 • Розрахунок силових навантажень. Вибір напруги зовнішнього електропостачання і напруги внутрішньозаводського розподілу електроенергії. Визначення доцільності компенсації реактивної потужності. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів.

  курсовая работа [876,8 K], добавлен 19.12.2014

 • Визначення вхідної напруги та коефіцієнтів заповнення імпульсів. Визначення індуктивності дроселя і ємності фільтрувального конденсатора. Визначення струмів реактивних елементів. Розрахунок підсилювача неузгодженості, широтно-імпульсного модулятора.

  курсовая работа [13,9 M], добавлен 10.01.2015

 • Розрахунок електричного кола синусоїдального струму методов комплексних амплітуд. Визначення вхідного опору кола на частоті 1 кГц. Розрахунок комплексної амплітуди напруги, використовуючи задані параметри індуктивності, ємності і комплексного опору.

  контрольная работа [272,0 K], добавлен 03.07.2014

 • Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми. Дослідження паралельної роботи двох трансформаторів однакової потужності з різними коефіцієнтами трансформації.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.08.2011

 • Вивчення конструкції трансформатора та його паспорту. Дослідження методики виконання маркування виводів фазних обмоток. Визначення індукції у стрижні трансформатора, обмоток вищої і нижчої напруги. Розрахунок напруги та числа витків додаткової обмотки.

  лабораторная работа [127,5 K], добавлен 28.08.2015

 • Стисла характеристика району та споживачів. Вибір схеми електричної мережі. Визначення потоків потужності. Вибір номінальної напруги лінії мережі, перерізів проводів повітряних ліній та трансформаторів. Регулювання напруги на підстанціях споживачів.

  курсовая работа [667,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Споживання та покриття потреби в активній потужності. Вибір схеми та номінальної напруги мережі. Баланс реактивної потужності. Перевірка проводів за нагріванням. Післяаварійний режим та режим максимальних навантажень. Регулювання напруги трансформаторів.

  курсовая работа [204,2 K], добавлен 30.01.2014

 • Динамічна характеристика за постійним та змінним струмом. Вибір положення робочої точки за умови реалізації режиму класу А та амплітуди сигналів. Визначення вихідної корисної потужності. Розрахунок підсилювального каскаду у режимі малого сигналу.

  контрольная работа [371,1 K], добавлен 16.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.