Розрахунок електричних кіл при гармонійній дії символічним методом

Розрахунок електричного кола синусоїдального струму методов комплексних амплітуд. Визначення вхідного опору кола на частоті 1 кГц. Розрахунок комплексної амплітуди напруги, використовуючи задані параметри індуктивності, ємності і комплексного опору.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.07.2014
Размер файла 272,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

кафедра комп'ютерної інженерії

Контрольна робота з дисципліни

"Теорія електричних кіл та сигналів"

"Розрахунок ЕК при гармонійній дії символічним методом"

Виконавець:

студента групи 101-ТН

Тура Павла Миколайовича

Перевірив: доцент__Нікулін Микола Борисович

Полтава 2012

f1, кГц

f2, кГц

Z1(R, кОм)

Z2(С, мкФ)

Z3(С, мкФ)

Z4(L, мГн)

1

100

1

1

10

1

Розрахунок ЕК синусоїдального струму методом комплексних амплітуд.

Розрахунок на частоті f1 = 1 кГц.

Схема ЕК подана на рисунку. Значення елементів схеми:

L = 1 мГн, С1 = 10 мкФ,С2 = 1 мкФ,R =1кОм.

Розв'язання:

Позначимо на схемі напрямки протікання струмів, які підлягають розрахунку.

Для подальшого розрахунку будемо використовувати метод еквівалентних перетворень. Схема набуде вигляду:

Z1=

Вхідний опір кола дорівнює:

Після підстановки еквівалентних опорів отримаємо:

Перевіряємо вірність розрахунку Z:,,що відповідає якісному аналізу схеми із врахуванням частотної залежності реактивних опорів елементів.

Тоді вхідний комплексний опір на частоті:

f1,Ом.

Відповідно комплексна амплітуда струму

, А.

Комплексна амплітуда напруги на елементі індуктивності L

, В.

Комплексна амплітуда напруги на елементі ємності C1

електричний коло опір амплітуда

Комплексна амплітуда напруги на комплексному опорі Z1

При паралельному з'єднанні напруга на елементах R та C2 рівна і дорівнює .

Знаходимо комплексні амплітуди струмів

Таким чином розраховані струми і напруги:

, А., В.

, А., В.

, А. , В.

, А. , В.

Векторні діаграми струмів:

Комплексна потужність ЕК:

ВА.

Повна потужність .

Активна потужність:

, Вт.

Реактивна потужність:

, ВАР.

Тоді коефіцієнт потужності

.

Векторна діаграма потужностей.

Розрахунок на частоті f2 = 100 кГц.

Схема ЕК подана на рисунку 23. Значення елементів схеми:

L = 1 мГн, С1 = 10 мкФ,С2 = 1 мкФ,R =1кОм.

Розв'язання:

Позначимо на схемі напрямки протікання струмів, які підлягають розрахунку.

Для подальшого розрахунку будемо використовувати метод еквівалентних перетворень. Схема набуде вигляду:

Z1=

Вхідний опір кола дорівнює:

Після підстановки еквівалентних опорів отримаємо:

Перевіряємо вірність розрахунку Z:,,що відповідає якісному аналізу схеми із врахуванням частотної залежності реактивних опорів елементів.

Тоді вхідний комплексний опір на частоті:

f2,Ом.

Відповідно комплексна амплітуда струму

, А.

Комплексна амплітуда напруги на елементі індуктивності L

, В.

Комплексна амплітуда напруги на елементі ємності C1

Комплексна амплітуда напруги на комплексному опорі Z1

При паралельному з'єднанні напруга на елементах R та C2 рівна і дорівнює .

Знаходимо комплексні амплітуди струмів

Таким чином розраховані струми і напруги:

Векторні діаграми струмів:

Комплексна потужність ЕК:

ВА.

Повна потужність

Активна потужність

, Вт.

Реактивна потужність:

, ВАР.

Тоді коефіцієнт потужності

.

Векторна діаграма потужностей.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

  контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

  курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

 • Періодичний та змiнний види струму, їх характеристики. Синусоїдний струм та його основнi параметри. Метод комплексних амплітуд. Подання синусоїдних коливань у виглядi проекцiй векторiв, що обертаються. Синусоїдний струм в опорі, індуктивності та ємності.

  реферат [297,5 K], добавлен 23.01.2011

 • Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

  курсовая работа [85,3 K], добавлен 30.08.2012

 • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

  лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.