Розрахунок електричних кіл при гармонійній дії символічним методом

Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2016
Размер файла 341,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

кафедра комп'ютерної інженерії

Розрахунково - графічна робота з дисципліни

«Теорія електричних кіл та сигналів»

«Розрахунок ЕК при гармонійній дії символічним методом»

Виконав: студент навч. групи 102-ТТ

Казидуб О.О.

Полтава 2011

4 ВАРІАНТ

1. Розрахувати напруги i струми ЕК в режимi синусоїдального струму на частотах f1 та f2, використовуючи приведенi в таблицi значення елементiв схеми. Розрахунки провести символічним методом.

2. Намалювати векторні діаграми струмів в гілках ЕК.

3. Розрахувати повну потужність ЕК та коефіцієнт потужності.

4. Намалювати трикутник потужностей.

Напруга, яка подається на ЕК змінюється за законом: .

f1, кГц

f2, кГц

Z1(R, кОм)

Z2(С, мкФ)

Z3(С, мкФ)

Z4(L, мГн)

Z5(L, мГн)

1

100

1

1

10

1

0,1

Розв'язання на частоті f1:

Так, як ЕК драбинної структури, то шукані опори будемо розраховувати методом еквівалентних перетворень.

Z5,4=jwL5+jwL4;

Тоді еквівалентна схема показана на Рис.1

Рис.1

Z1,5,4=;

Еквівалентна схема подана на рис.2

Рис.2

Вхідний опір кола дорівнює:

Z=Z1,5,4+Z2;

Після підстановки значень еквівалентних опорів отримуємо:

Z=

Тоді вхідний комплексний опір на частоті f1:

Z(f1)= 1*, Om;

U(t)=10*

I1=;

I1=1.471*

Падіння напруги на елементі Z2:

U(Z2)=I1*Z2;

U(Z2)=1.471-9.891j, B;

Падіння напруги на елементі Z1:

U(Z1)=U(Z1,5,4)=U(t)-U(Z2);

U(Z1)=0.071+0.011j, B;

Тоді I2:

I2=;

Z1=;

I2=-6.678*

Тоді струм I3:

I3=I1-I2;

I3=1.538*

А струм І4=І1=1.471*

Падіння напруги на елементі Z5:

U(Z5)=I3*Z5;

Z5=jwL5;

U(Z5)=6.497*

Падіння напруги на елементі Z4:

U(Z4)=I4*Z4;

Z4=jwL4;

U(Z4)=0.062+9.243*

Таким чином розраховані струми і напруги:

I1=0,01* U(Z1)=0.07, B;

I2=0001* U(Z2)=99.97*, B;

I3=0.01* U(Z4)=0.0039*

I4=0,01* U(Z5)=0.0065*

Векторні діаграми струмів представлені на рис.3.

Рис.3

Комплексна потужність ЕК: S=U*I, ВА.

S=0,099, BA

Активна потужність: P=ISI*cos(arg(S)), Вт.

P=0.095,Bт

Реактивна потужність: Q=ISI*sin(arg(S)), ВАР.

Q=-0.03,BAP

Тоді коефіцієнт потужності: cos(y)=

cos(y)=0.96.

Векторна діаграма потужностей представлені на рисунку 3.

Рис.3

Розв'язання на частоті f2:

Так, як ЕК драбинної структури, то шукані опори будемо розраховувати методом еквівалентних перетворень.

Z5,4=jwL5+jwL4;

Тоді еквівалентна схема показана на Рис.4

Рис.4

Z1,5,4=;

Еквівалентна схема подана на рис.5

Рис.5

Вхідний опір кола дорівнює:

Z=Z1,5,4+Z2;

Після підстановки значень еквівалентних опорів отримуємо:

Z=

Тоді вхідний комплексний опір на частоті f2:

Z(f2)= 1*, Om;

U(t)=10*

I1=;

I1=1.558*

Падіння напруги на елементі Z2:

U(Z2)=I1*Z2;

U(Z2)=1.558-9.878j, B;

Падіння напруги на елементі Z1:

U(Z1)=U(Z1,5,4)=U(t)-U(Z2);

U(Z1)=-0.016-2,486j, B;

Тоді I2:

I2=;

Z1=;

I2=1,562*

Тоді струм I3:

I3=I1-I2;

I3=-3,597*

А струм І4=І1=1.558*

Падіння напруги на елементі Z5:

U(Z5)=I3*Z5;

Z5=jwL5;

U(Z5)=-1,432*

Падіння напруги на елементі Z4:

U(Z4)=I4*Z4;

Z4=jwL4;

U(Z4)=6,206+0,979

Таким чином розраховані струми і напруги:

I1=0,01* U(Z1)= 2.49*, B;

I2=0,01* U(Z2)= 9.98*, B;

I3=0.000023* U(Z4)=6.27*

I4=0,01* U(Z5)=0.0015*

Векторні діаграми струмів представлені на рис.6.

Рис.6

Комплексна потужність ЕК: S=U*I, ВА.

напруга струм електричний коло

S=0.099, BA

Активна потужність: P=ISI*cos(arg(S)), Вт.

P=0.095,Bт

Реактивна потужність: Q=ISI*sin(arg(S)), ВАР.

Q=-0.031,BAP

Тоді коефіцієнт потужності: cos(y)=

cos(y)=0.96.

Векторна діаграма потужностей представлені на рисунку 7.

Рис.7

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок електричного кола синусоїдального струму методов комплексних амплітуд. Визначення вхідного опору кола на частоті 1 кГц. Розрахунок комплексної амплітуди напруги, використовуючи задані параметри індуктивності, ємності і комплексного опору.

  контрольная работа [272,0 K], добавлен 03.07.2014

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Активні та пасивні елементи електричного кола, ідеальне джерело напруги. Струми i напруги в електричних колах. Елементи топологічної структури кола. Задачі аналізу та синтезу електричних кіл, розглядання закону Ома, першого та другого законів Кiрхгофа.

  реферат [150,4 K], добавлен 23.01.2011

 • Зміст перетворень в електричних колах та їх розрахунку за допомогою рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів і вузлових потенціалів. Баланс потужностей та топографічна векторна діаграма. Визначення діючих та миттєвих значень струмів у всіх вітках.

  контрольная работа [157,4 K], добавлен 19.08.2011

 • Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

  курсовая работа [85,3 K], добавлен 30.08.2012

 • Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми. Дослідження паралельної роботи двох трансформаторів однакової потужності з різними коефіцієнтами трансформації.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.