Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів

Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

Рубрика Физика и энергетика
Вид конспект урока
Язык украинский
Дата добавления 01.02.2011
Размер файла 8,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема програми: Постійний струм та кола постійного струму.

Тема уроку: «Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з'єднанням резисторів».

Мета уроку:

Навчальна - формування вмінь виконувати розрахунки параметрів електричного кола з послідовим з'єднанням резисторів.

Розвиваюча - розвинення уваги, спостережливості, логічного та наочнообрознаго мислення в процесі розв'язування задач.

Виховна - виховання охайності та відповідальності у учнів під час виконання практичного завдання.

Тип уроку - урок закріплення нових знань.

Вид уроку - практичне заняття.

Міжпредметні зв'язки - фізика, електротехніка.

Хід уроку

1. Організаційна частина:

- вітання та перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація знань:

- повідомлення теми програми і уроку;

- цільова установка уроку;

Тема нашого уроку: «Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з'єднанням резисторів». На уроці вам необхідно навчитися розраховувати параметри електричного кола з послідовим з'єднанням резисторів.

План:

1. Опитування теоретичного матеріалу по попереднім темам предмету Електротехніки.

2. Розв'язування задачі за допомогою викладача.

3. Розв'язування задачі самостійно по карточкам.

Оцінки отримані після розв'язання задачі будуть впливати на виставлення тематичної оцінки по електротехніці. Перші 5 учнів отримають 10 балів за вірне розв'язання задачі.

- перевірка опорних ЗУН учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку.

Перевірка ЗУН за допомогою питань.

Питання:

1. Поясніть поняття постійного струму?

2. Дайте визначення закону Ома для повного кола та вкажіть формулу?

3. Дайте визначення закону Ома для ділянки кола?

4. Охарактеризуйте поняття електричного струму (одиниці виміру, прибор).

5. Охарактеризуйте поняття напруги.

6. Охарактеризуйте поняття опору.

7. Накресліть простішу схему електричного кола.

8. Поясніть, як знайти загальний опір електричного кола з послідовним з'єднанням елементів.

3. Виконання дій:

- розв'язування задачі разом з викладачем;

- відповіді викладача на запитання учнів.

1. Накреслити схему.

F R1 R2

+

R3

-

Дано:

U=28,49 B

R1=18,14 Ом

R2=21,52 Ом

R3=14,32 Ом

Завдання:

Визначити струм та падіння напруги на ділянках кола.

Розв'язання:

1) Знайти загальний опір кола.

Rобщ =R1+R2+R3

Rобщ= 18,14+ 21,52+14,32= 53,98 Ом

2) По закону Ома знаходимо струм.

I=U/R I= 28,49 / 53,98=0,53 A

3) Знайдемо падіння напруги на ділянках кола.

U1=I*R1

U1=0,53*18,14=9,61 B

U2=0,53*21,52= 11,41 B

U3= 0,53*14,32=7,59 B

Відповідь: I=0,53 A; U1=9,61 B; U2= 11,41 B; U3=7,59 B.

4. Закріплення матеріалу:

- видання завдань для самостійної роботи;

- пояснення послідовності їх виконання;

- перевірка правильності розв'язання учнями задачі;

- повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт;

- надання допомоги учням.

Виконати кожному учневі свій варіант задачі по карточці.

5. Підведення підсумків:

- аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку;

- аналіз типових помилок їх причини та засоби їх усунення;

- повідомлення та обґрунтування оцінок;

- видача домашнього завдання.

Вчити конспект по електротехніці та параграф в підручнику по темі послідовного з'єднання елементів.


Подобные документы

 • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

  лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

 • Розрахунок електричного кола синусоїдального струму методов комплексних амплітуд. Визначення вхідного опору кола на частоті 1 кГц. Розрахунок комплексної амплітуди напруги, використовуючи задані параметри індуктивності, ємності і комплексного опору.

  контрольная работа [272,0 K], добавлен 03.07.2014

 • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

  контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

  курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Діючі значення струму і напруги. Параметри кола змінного струму. Визначення теплового ефекту від змінного струму. Активний опір та потужність в колах змінного струму. Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги. Закон Ома в комплекснiй формi.

  контрольная работа [451,3 K], добавлен 21.04.2012

 • Визначення початкових умов та значені перехідного процесу. Розв’язання диференційного рівняння. Перехідні та імпульсні характеристики відносно струму кола та напруг на його елементах, графіки. Вираз для прямокутного відео імпульсу, реакція кола на дію.

  курсовая работа [768,7 K], добавлен 14.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.