Розрахунок розгалуженого електричного кола

Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 10.12.2010
Размер файла 333,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЗАВДАННЯ № 1

Розрахувати розгалужене електричне коло методом рівнянь Кіргофа та методом контурних струмів

При виконанні необхідно:

1) визначити струми на всіх ділянках кола;

2) визначити напруги на ЕРС;

3) перевірити вірність розрахунку заданого електричного кола за допомогою балансу потужностей;

4) побудувати потенційну діаграму для будь-якого контура електричного кола (до контура входять 2 ЕРС, при чому один із зажимів береться як заземлений, тобто його потенціал рівний 0 ).

Розрахунок

В схемі 6 віток зі струмами І1, І2, …, І6, довільний напрямок яких вказано стрілками.

Підставляємо ці вирази в п'яте та шосте рівняння та спрощуємо їх:

I3 (r3+r) + (-І2 + І3)r5 + (І1 + І3 )r6 = E1

I2r2 + 1 + І2)•(r4+r)+ (І2 - І3)r5 = E2

Звідси:

I1r6 - І2r5 + І3 (r3+r+r5+r6) = E1

І1(r4+r) +І2 (r2+r+ r4+r5) = E2

Підставляємо в четверте рівняння системи та в два останні рівняння числові значення опорів та спростивши їх отримуємо систему трьох рівнянь:

I1•(-5) + I2•8 + I3 •4 = 100

I1•6 - I2•8 + I3 •(3+1+8+6) = 100

I1•(2+1) + I2•(8+1+2+8) - I3 •8 = 60

або

I1•(-5) + I2•8 + I3 •4 = 100

I1•6 + I2•(-2) + I3 •18 = 100

I1•3 + I2•19 + I3 •(-8) = 60

Записуємо цю систему в матричній формі:

?1 = -3240

?2 = 19840

?3 = 25220

Визначаємо струми:

I1 = ?1 / ? = - 1,1747 А;

I2 = ?2 / ? = 7,2145 А;

I3 = ?3 / ? = 9,1443 А;

З виразів (1), (2), (3) знаходимо решту струмів:

І4 = 6,0398 А

І5 = 1,9298 А

І6 = 7,9696 А

б) Методом контурних струмів:

В незалежних контурах направляємо в одному напрямку ( за годинниковою стрілкою) фіктивні контурні струми I11,I22 , I33 і складаємо для їх знаходження систему рівнянь, записавши їх в загальному вигляді:

r11I11 + r12I22 + r13I33 = E11

r21I11 + r22I22 + r23I33 = E22 (4)

r31I11 + r32I22 + r33I33 = E33

Визначаю власні опори контурів:

r11 = r1 + r2 + r3 + r = 17 Ом;

r22 = r3 + r+ r5 + r6 = 18 Ом;

r33 = r2 + r4+ r+ r5 = 19 Ом.

Опори взаємні для двох контурів , при однакових напрямках контурних струмів , беруться зі знаком "-":

r12=r21= -(r3+r) = -4 Ом;

r13=r31= -r2 = -8 Ом;

r23=r32= -r5 = -8 Ом.

Контурні ЕРС:

Е11 = Е1 = 100 В;

Е22 = - Е1 = - 100 В;

Е33 = - Е2 = - 60 В.

Записуємо систему рівнянь (4) в матричній формі з числовими коефіцієнтами:

?11 = 3240

?22 = -21980

?33 = -16600

Визначаємо контурні струми:

I11 = ?11 / ? = 1,1747 А;

I22 = ?22 / ? = - 7,9695 А;

I33 = ?33 / ? = - 6,0398 А;

Знаходимо силу струмів кожної з віток кола через контурні струми:

I1 = -І11 = - 1,1747 А;

I2 = І11 33= 7,2145 А;

I3 = І11 22 = 9,1443 А;

I4 = -І33 = 6,0398 А;

I5 = І33 22 = 1,9298 А;

I6 = -І22 = 7,9695 А;

2. Визначити напруги на ЕРС.

U1 = E1 - I3•r = 100 - 9,1443•1 ? 90,8587 В;

U2 = E2 - I4•r = 60 - 6,0398•1 ? 53,9602 В.

3. Перевірити вірність розрахунку заданого електричного кола за допомогою баланса потужностей.

Баланс потужностей грунтується на законі збереження енергії:

Потужність яку генерують джерела ЕРС дорівнюють сумі потужностей ,споживаних колом та потужностей втрат.

Знаходимо потужність яку генерують джерела:

PE = І3E1 + І4E2 = 9,1443 • 100 + (- 6,0398 • 60) = 1277 Вт.

Знаходимо потужність , яку споживає коло:

PR = І12r1 + І22r2 + І32r3 + І42r4 + І52r5 + І62r6 = (-1,1747)І• 5 +7,2145І• 8 + + 9,1443І• 3 + (-6,0398)І•2 + 1,9298І• 8 + 7,9695І•6 = 1157 Вт.

Потужність втрат на внутрішніх опорах джерел ЕРС:

P?R = І32r + І42r = 9,1443І•1 + (-6,0398)І•1 = 120 Вт.

Умова балансу потужностей виконується:

PR?R = 1157 + 120 = 1277 = PE

Отже, можна зробити висновок, що розрахунок кола виконаний правильно.

4. Побудувати потенційну діаграму для контура a-e-d-b-f-c-a, який включає в себе обидва джерела ЕРС.

Приймаємо потенціал вузла а , як нульовий: ца =0.

Тоді потенціали решти точок контура:

це = ца - I3r3 = 0- 9,1443•3 = - 27,4329 B;

цd = цe + U1 = - 27,4329 + 90,8587 = 63,4258 B;

цb = цd - I5r5 = 63,4258 - 1,9298•8 = 47,9874 B;

цf = цb - U2 = 47,9874 - 53,9602 = - 5,9728 B;

цс = цf + I4r4 = - 5,9728 - 6,0398•2 = 6,0168 B;

Перевірка:

ца = цс+ I1r1 = 6,0168 + (-1,1747)•5= 0

Повний опір контуру:

rпов = r3 +r5 + r4 + r + r = 15 Ом.

Вибираємо масштаби mц= 10 В/см, mR= 2 Ом/см та будуємо потенційну діаграму


Подобные документы

 • Зміст перетворень в електричних колах та їх розрахунку за допомогою рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів і вузлових потенціалів. Баланс потужностей та топографічна векторна діаграма. Визначення діючих та миттєвих значень струмів у всіх вітках.

  контрольная работа [157,4 K], добавлен 19.08.2011

 • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

  курсовая работа [85,3 K], добавлен 30.08.2012

 • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

  контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

  лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

 • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

  курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Розрахункова схема електричного кола. Умовно позитивний напрям струму. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл. Еквівалентні перетворення схем з'єднань опорів. Формула провідності елемента кола. Коефіцієнт корисної дії генератора.

  лекция [98,4 K], добавлен 25.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.