Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола синусоїдального струму

Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.08.2012
Размер файла 85,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

Аналіз складного кола постійного струму і розгалуженого кола синусоїдального струму

Робоче завдання до першої частини курсової роботи

1. Провести перетворення у схемі, що досліджується (відкинути вольтметри; якщо опір ЕРС замикається через вольтметр, то ця вітка відкидається; заміна джерела струму на еквівалентне джерело ЕРС Еj).

2. Для схеми скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа.

3. Розрахувати всі струми методом контурних струмів для схеми з джерелом ЕРС Еj.

4. Скласти баланс потужностей для вихідної схеми.

5. Побудувати для зовнішнього контуру потенційну діаграму.

6. Розрахувати всі струми вихідної схеми методом вузлових потенціалів.

7. Розрахувати струм вітки з ЕРС Е2 методом еквівалентного генератора.

8. Визначити показання вольтметрів.

9. Результати обчислень струмів різними методами занести до зведеної таблиці. Порівняти струми віток, отримані різними методами розрахунку; обчислення занести до таблиці.

Вихідна схема (варіант №15)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2

Вихідні дані:

R1=3 (Ом);Е1=30 (В);

R2=4 (Ом);Е2=20 (В);

R3=4 (Ом);Е3=30 (В);

R4=5 (Ом);Е4=40 (В);

R5=6 (Ом);Е5=50 (В);

R6=7 (Ом);J=4 (A).

Виконання:

1. Перетворення джерела струму j на еквівалентне джерело ЕРС Еj

Еj = j • R1 = 4 • 3 = 12 (В) - рис. 2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2

2. Система рівнянь за законами Кірхгофа (для схеми з еквівалентним джерелом ЕРС Еj, рис. 2)

За першим законом треба скласти n-1 рівнянь, де n - кількість вузлів у схемі (4-1=3).

За другим законом треба скласти m-n+1 рівнянь, де m - кількість віток у схемі (6-4+1=3).

У схемі рис. 2 довільно задаємося напрямками струмів у вітках.

Обхід контурів - за годинниковою стрілкою.

Система рівнянь має вигляд:

І1 + І4 - І2 = 0- для вузла „1”

І3 + І6 - І1 = 0- для вузла „3”

І2 - І5 - І6 = 0- для вузла „4”

І4 • R4 - І1 • R1 - І3 • R3 = Е4 - Е1 - Е3- для контуру „І”

4 • R4 - І2 • R2 - І5 • R5= -Е4 - Е2 - Е5- для контуру „ІІ”

І5 • R5 + І3 • R3 - І6 • R6 = Е5 + Е3- для контуру „ІІІ”

3. Метод контурних струмів

У схемі рис.2 довільно задаємося позитивними напрямками контурних струмів у вітках. Складаємо систему рівнянь у загальному вигляді для трьох незалежних контурів:

І11 • R11 - І22 • R12 - І33 • R13 = Е11

11 • R21 + І22 • R22 - І33 • R23 = Е22

11 • R31 - І22 • R32 + І33 • R33 = Е33

Визначаємо коефіцієнти:

R11 = R1 + R3 + R4 = 3 + 4 + 5 = 12 (Ом) - власний опір контуру І;

R22 = R5 + R2 + R4 = 6 + 4 + 5 = 15 (Ом) - власний опір контуру ІІ;

R33 = R5 + R3 + R6 = 6 + 4 + 7 = 17 (Ом) - власний опір контуру ІІІ;

R12 = R21 = R4 = 5 (Ом) - взаємний опір контурів І та ІІ;

R13 = R31 = R3 = 4 (Ом) - взаємний опір контурів І та ІІІ;

R23 = R32 = R5 = 6 (Ом) - взаємний опір контурів ІІ та ІІІ;

Е11 = Е4 - Е1 - Еj - Е3 = 40 - 30 - 12 - 30 = -32 (В) - власна ЕРС контуру №І;

Е22 = -Е4 - Е5 - Е2 = -40 - 50 - 20 = -110 (В) - власна ЕРС контуру №ІІ;

Е33 = Е5 + Е3 = 50 + 30 = 80 (В) - власна ЕРС контуру №ІІІ.

Після підстановки цифр система рівнянь набуває вигляду:

12•І11 - 5•І22 - 4•І33 = -32

-5•І11 + 15•І22 - 6•І33 = -110

-4•І11 - 6•І22 + 17•І33 = 80

Визначаємо контурні струми, А:

І11 = -6,847;І22 = -9,761; І33 = -0,348.

Визначаємо струми у вітках, А:

І1 = -І11 = 6,847;І2 = -І22 = 9,761;

І3 = І33 - І11 = -0,348 + 6,847 = 6,5;І4 = І11 - І22 = -6,847 + 9,761 = 2,914;

І5 = І33 - І22 = -0,348 + 9,761 = 9,413;І6 = -І33 = 0,348.

4. Баланс потужностей

Загальний вигляд балансу:

дж=?Рнав.

Для схеми з еквівалентним джерелом ЕРС Еj (рис. 2):

1 + Еj)•І1 + Е2•І2 + Е3•І3 + Е4•І4 + Е5•І5 = •R1 + •R2 + •R3 + •R4 +

+ •R5 + •R6

42•6,847 + 20•9,761 + 30•6,5 + 40•2,914 + 50•9,413 = 6,8472•3 + 9,7612•4 +

+ 6,52•4 + 2,9142•5 + 9,4132•6 + 0,3482•7

1265?1266 (Вт)

? =

5. Потенційна діаграма для зовнішнього контуру (рис. 3)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3

Нехай ц1 = 0 (В). Тоді:

ц2 = ц1 + І2•R2 = 0 + 9,761•4 = 39 (В);

ц3 = ц2 - Е2 = 39 - 20 = 19 (В);

ц4 = ц3 + І1•R1 = 19 + 6,847•3 = 39,541 (В);

ц5 = ц4 - Е1 - Ej = 39,541 - 30 - 12 = -2,45 (В);

ц1 = ц5 + І6•R6 = -2,45 + 0,348•4 = -0,01 ? 0 (В).

струм потенціал еквівалентний генератор

6. Метод вузлових потенціалів

Заземлюємо один з вузлів схеми; потенціал цього вузла дорівнює нулю: ц4=0 (рис. 5)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5

Система рівнянь відносно потенціалів інших вузлів:

ц1•G11 - ц2•G12 - ц3•G13 =

1•G21 + ц2•G22 - ц3•G23 =

1•G31 - ц2•G32 + ц3•G33 =

де G11, G22, G33 - власні провідності 1, 2 та 3 вузлів відповідно:

G11=0,7833 (См);

G22=0,6167 (См);

G33=0,7262 (См);

G12=G21, G23=G32, G13=G31 - взаємні провідності вузлів:

G12=G21=0,2 (См);G13=G31=0,3333 (См);

G23=G32=0,25 (См).

Вузлові струми:

(А);

(А);

(А).

З підставленими значеннями коефіцієнтів система набуває вигляду:

0,7833•ц1 - 0,2•ц2 - 0,3333•ц3 =17;

-0,2•ц1 + 0,6167•ц2 - 0,25•ц3 = -7,17667;

-0,3333•ц1 - 0,25•ц2 + 0,7262•ц3 = -6,5.

З системи знаходимо потенціали вузлів:

ц1= 19,028 (В);ц2= -6,4429 (В);ц3= -2,4389 (В).

Знаходимо струми за законами Ома:

І1=(А);

І2=(А);

І3=(А);

І4=(А);

І5=(А);

І6=(А).

7. Розрахунок струму вітки з ЕРС Е2 методом еквівалентного генератора

Робимо розрив у вітці з ЕРС Е2 - рис. 6.

За методом

І2=.

Визначаємо напругу холостого ходу Uхх = Uхх11' на затискачах розриву.

За другим законом Кірхгофа:

Е2 + Е5 + Е4 = Uхх + •R5 + •R4.

Тобто

Uхх= Е2 + Е5 + Е4 - •R5 - •R4.

Знаходимо струми холостого ходу , за методом двох вузлів:

U23хх= (В);

U32хх= -U23хх=7,53 (В);

= (А);

= (А).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 6

Напруга холостого ходу:

Uхх = 20 + 50 + 40 - 4,433•6 + 1,19•5=89,35 (В).

Визначаємо вхідний опір Rвх відносно вхідних затискачів 1 та 1'.

Схема для визначення Rвх подана на рис. 7,а.

Перетворимо трикутник R3 - R5 - R6 у еквівалентну зірку опорів

R36 - R35 - R56. Одержимо схему на рис. 7,б.

R36= (Ом);

R35= (Ом);

R56= (Ом);

R136= R1 + R36 = 1,65 + 3 = 4,65 (Ом);

R345= R4 + R35 = 1,41 + 5 = 6,41 (Ом).

Вираз для визначення Rвх (рис. 7,в):

Rвх= R56 + (Ом).

Остаточно:

І2= (А).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 7

8. Показання вольтметрів V1 та V2

Вольтметр V1 під'єднаний до затискачів 2 і 3 (див. рис. 1 та 2), тобто він вимірює напругу U23:

U23 = Е3 - R3•I3 = 30 - 4•6,5 = 4 (В).

Вольтметр V2 під'єднаний до затискачів 1 і 3 (див. рис. 1 та 2), тобто він вимірює напругу U31:

U31 = -I1•R1 + Е1 + Еj = -6,847•3 + 30 + 12 = 21,459 (В).

9. Порівняльна таблиця результатів розрахунків, що отримані різними методами

Похибка визначається за формулою

д=,

де Ік - струм вітки з номером к, розрахований методом контурних струмів,

- струм вітки з номером к, розрахований методом вузлових потенціалів.

п/п

Методи

Струми віток, А

Потенціали вузлів, В

Uxx,

В

Rвх,

Ом

Рджнав, Вт

І1

І2

І3

І4

І5

І6

ц1

ц2

ц3

ц4

1

Метод контурних струмів

6,847

9,761

6,5

2,914

9,413

0,348

-

-

-

-

-

-

1265?1266

2

Метод вузлових потенціалів

6,8444

9,757

6,499

2,906

9,407

0,3484

19,028

-6,4429

-2,4389

0

-

-

3

Метод еквівалентного генератора

-

9,74

-

-

-

-

-

-

-

-

89,35

5,17

Похибка розрахунків (%)

0,038

0,041

0,015

0,27

0,063

0,11

-

-

-

-

-

-

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Розрахунок значення струму та напруги на всіх елементах резистивного кола методами суперпозиції, еквівалентних перетворень, еквівалентних джерел та вузлових потенціалів. Перевірка отриманих результатів за законами Кірхгофа та умовою балансу потужностей.

  курсовая работа [655,5 K], добавлен 15.12.2015

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Діючі значення струму і напруги. Параметри кола змінного струму. Визначення теплового ефекту від змінного струму. Активний опір та потужність в колах змінного струму. Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги. Закон Ома в комплекснiй формi.

  контрольная работа [451,3 K], добавлен 21.04.2012

 • Розрахункова схема електричного кола. Умовно позитивний напрям струму. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл. Еквівалентні перетворення схем з'єднань опорів. Формула провідності елемента кола. Коефіцієнт корисної дії генератора.

  лекция [98,4 K], добавлен 25.02.2011

 • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

  контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Зміст перетворень в електричних колах та їх розрахунку за допомогою рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів і вузлових потенціалів. Баланс потужностей та топографічна векторна діаграма. Визначення діючих та миттєвих значень струмів у всіх вітках.

  контрольная работа [157,4 K], добавлен 19.08.2011

 • Поняття змінного струму. Резистор, котушка індуктивності, конденсатор, потужність в колах змінного струму. Закон Ома для електричного кола змінного струму. Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги. Визначення теплового ефекту від змінного струму.

  лекция [637,6 K], добавлен 04.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.