Моделювання перехідних процесів у системі електропривода ТП-Д за допомогою програмного пакету MatLab

Система електропривода ТП-Д. Введення структури моделі системи ТП-Д у програму MatLab. Перехідний процес розгону системи ТП-Д з нерухомого стану до сталого при подачі на систему східчастого впливу. Наростання вихідного сигналу. Напруга на вході системи.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2013
Размер файла 713,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ “Криворізький національний університет”

кафедра автоматизованого електропривода

Лабораторна робота№1а

З дисципліни: “Моделювання в електроприводі”

Тема:“Моделювання системи електропривода ТП-Д”

(Варіант№6)

Виконав:

ст.гр. ЕПА-10-1

Іщенко Ю.О.

Кривий Ріг 2012р.

Варіант № 6

Тема роботи: Моделювання перехідних процесів у системі електропривода ТП-Д за допомогою програмного пакету MatLab.

Мета роботи:Навчитися моделювати перехідні процеси в системі електропривода ТП-Д.

Система електропривода ТП-Д є подальшим розвитком систем електропривода Г-Д, що стало можливим завдяки розвитку напівпровідникової техніки. Їхнє впровадження в практику дозволило досягти зменшення масогабаритних показників, збільшення швидкості й жорсткості статичних характеристик. Система ЕП ТП-Д представлена на рис:

Система рівнянь та структурна схема системи ЕП:

2. Здійснимо введення структури моделі системи ТП-Д у програмі MatLab. Змоделюємо перехідний процес розгону системи ТП-Д з нерухомого стану до сталого при подачі на систему східчастого впливу:

Змоделювали перехідних процес при східчастому накидові навантаження на вал привода (Mc) за умови, що накиду передував сталий режим. Виведемо параметри струму якоря та швидкості на Scope:

3. Для обмеження пускового струму на рівні 2Iн підібрати темп наростання вихідного сигналу за датчика інтенсивності. Змоделювати перехідний процес пуску при початкових умовах, але при використанні за датчика інтенсивності:

напруга сигнал matlab модель

Графіки перехідних процесів струму якоря та швидкості:

За допомогою за датчика інтенсивності ми регулюємо темп наростання напруги двигуна, тим самим обмежує пусковий струм.

Висновок

У ході даної лабораторної роботи ми змоделювали роботу системи тиристорного перетворювача-двигун у програмному пакеті MatLab, та побудували графіки струму та швидкості. Змоделювали дві системи ТП-Д: 1) зі статичним моментом; 2) та із задатчиком інтенсивності. Чим більша задана напруга на вході системи, тим більша швидкість двигуна та пусковий струм.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.