Лінійні електричні кола в режимі імпульсних коливань

Проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-, RR- кола. Вплив величини параметрів кола на спотворення сигналу. Вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №12

з курсу «Теорія коливань та хвиль»

Тема роботи: "Лінійні електричні кола в режимі імпульсних коливань"

Виконав ст.гр.ДЕ-81 :

Соверченко Д.В.

Київ 2011

Мета роботи

Дослідження засобами комп'ютерного моделювання

· Проходження імпульсних сигналів через елементарні RC- і RL-кола

· Впливу величини параметрів кола на спотворення сигналу

· Методики вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола

· Спотворення сигналів при проходженні через LC-кола

1. Дослідження проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-, RR- кола проводиться за схемою зображеної на рис.1

Рисунок 1

Вхідні параметри генератора:

· Імпульс: Прямокутний

· Амплітудне значення: 1В

· Частота: 500Гц

За допомогою перемикачів S1,S2,S3 підключаємо по черзі елементи C1, R2, L1. На рис.3,4,5 представлені вхідні та вихідні імпульси (при підключенні різних елементів)

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

За допомогою осцилограми (рис.5) визначимо сталу часу RC-кола

Рисунок 5

Збільшивши і зменшивши вдвічі значення ємності в колі, отримаємо осцилограми (рис.6,7)

Рисунок 6

Рисунок 7

Збільшивши і зменшивши вдвічі значення індуктивності в колі, отримаємо осцилограми (рис.8,9)

Рисунок 8

Рисунок 9

За допомогою осцилограми (рис.10) визначимо сталу часу RL-кола

Рисунок 10

Перевіримо значення сталих кола за допомогою формул:

;

2. Дослідження проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-кола проводиться за схемою зображеної на рис.11

Рисунок 11

Вхідні параметри генератора:

· Імпульс: Прямокутний

· Амплітудне значення: 1В

· Частота: 1кГц

За допомогою перемикача S1 по черзі підключаємо C1, L1. На рис.12,13 представлені вхідні та вихідні імпульси (при підключенні різних елементів)

Рисунок 12

Рисунок 13

За допомогою осцилограми (рис.14) визначимо сталу часу RL-кола

Рисунок 14

сигнал імпульс коло напруга

Перевіримо значення сталої кола:

Збільшивши і зменшивши вдвічі значення індуктивності в колі, отримаємо осцилограми (рис.15,16)

Рисунок 15

Рисунок 16

Збільшивши і зменшивши вдвічі значення ємності в колі, отримаємо осцилограми (рис.17,18)

Рисунок 17

Рисунок 18

3. Дослідження проходження прямокутних імпульсів напруги через резонансний контур L1, С1 проводиться за схемою зображеної на рис.19

Рисунок 19

Вхідні параметри генератора:

· Імпульс: Прямокутний

· Амплітудне значення: 1В

· Частота: 100Гц

За допомогою перемикача S1 по черзі підключаємо опір R2 і L1,С1. На рис.20,21 представлені осцилограми вхідної і вихідної напруг (при підключенні різних елементів)

За допомогою осцилограми вихідного імпульсу (рис.23) знімаємо значення тривалості фронту і сколювання вершини:

tф=0,3мс

?U=0,5В

Збільшимо і зменшимо значення конденсаторів С1 та С2 і отримаємо вихідні осцилограми рис.24,25 та рис.26,27 відповідно

Рисунок 25

Рисунок 26

Рисунок 27

Висновки

Виконавши дану лабораторну роботи за допомогою засобів комп'ютерного моделювання, ми дослідили наступне: Проходження імпульсних сигналів через елементарні RC- і RL-кола, вплив величини параметрів кола на спотворення сигналу, методики вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола, спотворення сигналів при проходженні через LC-кола.

Комп'ютерне моделювання було зроблено за допомогою ПО Electronics Workbench.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження засобами комп’ютерного моделювання процесів в лінійних інерційних електричних колах. Залежність характеру і тривалості перехідних процесів від параметрів електричного кола. Методики вимірювання параметрів електричного кола за осцилограмами.

  лабораторная работа [1,0 M], добавлен 10.05.2013

 • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Розрахункова схема електричного кола. Умовно позитивний напрям струму. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл. Еквівалентні перетворення схем з'єднань опорів. Формула провідності елемента кола. Коефіцієнт корисної дії генератора.

  лекция [98,4 K], добавлен 25.02.2011

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Схема трифазних кіл, в кожному з яких є трифазний генератор, що створює трифазну симетричну систему і симетричне навантаження. Розрахунок струму у вітках кола. Визначення миттєвого значення напруги між заданими точками, реактивної, повної потужності кола.

  контрольная работа [285,1 K], добавлен 13.05.2011

 • Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  контрольная работа [333,8 K], добавлен 10.12.2010

 • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

  курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

  лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

 • Визначення початкових умов та значені перехідного процесу. Розв’язання диференційного рівняння. Перехідні та імпульсні характеристики відносно струму кола та напруг на його елементах, графіки. Вираз для прямокутного відео імпульсу, реакція кола на дію.

  курсовая работа [768,7 K], добавлен 14.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.