Розробка програми "Голосове управління комп’ютером"

Характеристика програмної взаємодії людини з комп'ютером. Визначення функціональних та експлуатаційних потреб при голосовому управлінні. Реалізація програмного забезпечення. Розробка тестів та тестування системи. Аналіз ефективності даної програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.10.2014
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Розробка програми "Голосове управління комп'ютером. ГУК"

Завдання на курсову роботу

Програма "Голосове управління комп'ютером"

Розробити:

1. Зручний користувальницький інтерфейс;

2. Зазначені методи й уможливити підключення інших методів, оцінити точність кожного методу;

3. Повне тестування ППП;

4. Документацію на ППП;

5. Контрольні приклади.

Зміст

Вступ

1. Аналіз потреб до інформаційної системи

1.1 Опис та аналіз предметної області

1.2 Аналіз функціональних та експлуатаційних потреб

2. Реалізація системи

2.1 Реалізація програмного забезпечення системи

3. Аналіз результатів

3.1 Розробка тестів та тестування системи

3.2 Аналіз ефективності системи

Висновок

Список літератури

Додаток А. Лістинг

Вступ

В даний час обчислювальна техніка використовується в багатьох областях людської діяльності, будучи зручним і багатофункціональним інструментом для вирішення широкого кола завдань. Однак, в даний час користувачі ЕОМ змушені використовувати способи взаємодії, слабо адаптовані до можливостей людського спілкування і обмежують здібності людини до обміну інформацією. Основна мета удосконалення та розвитку інтерфейсу людина-комп'ютер полягає в організації обміну інформацією з ЕОМ таким чином, щоб:

- Знизити час освоєння програмних і апаратних засобів;

- Знизити рівень помилок при передачі інформації;

- Зробити роботу з ЕОМ можливою для людей, які не мають можливості користуватися традиційними засобами інтерфейсу;

- Знизити стомлюваність, збільшити суб'єктивне задоволення користувача від роботи;

Для досягнення поставлених цілей необхідно застосування засобів взаємодії, більш повно використовують комунікативні здібності людини. Людина наділена великою кількістю можливостей сприймати і передавати інформацію: зір, слух (в тому числі усне мовлення), жести і рухи, міміка, дотик і іншими. У взаємодії людини і комп'ютера існують два інформаційних потоку:

- керуючі команди і дані, передані комп'ютера для обробки;

- результати обчислень та інша інформація , яка надається комп'ютером користувачеві.

Поширений в даний час людино-машинний інтерфейс використовує зір, як основний канал подання інформації користувачу , відображаючи дані у вигляді умовних знаків на екрані комп'ютера. Сприймати інформацію природними для людини способами (розпізнавати мову, жести, міміку і т.д.) сучасні засоби інтерфейсу практично не в змозі.

Особа людини є важливим джерелом інформації при спілкуванні між людьми. Вираз обличчя, міміка, артикуляція при розмові, рухи головою є зручним, природним і, що важливо, необтяжливим способом передачі інформації. Нездатність комп'ютера з одного боку сприйняти, а з іншого боку відтворити настільки природні для людини способи спілкування ускладнює передачу і сприйняття інформації при роботі з ЕОМ.

Для забезпечення ефективного мовного діалогу між користувачем і ЕОМ необхідні стійкі системи розпізнавання мови.

1. Аналіз потреб до інформаційної системи

1.1 Опис та аналіз предметної області

Вступ

Назва програми

Назва програми - "ГУК - голосове управління комп'ютером"

Область застосування

Дана програма матиме застосування в дома.

Підстави для розробки

Основою для даної роботи є договір.

Назва теми програми: "ГУК - голосове управління комп'ютером"

Розробник: Овчаренко С.М.

Співвиконавці: немає.

Призначення розробки

Програма призначена для тих осіб кому захотілось чогось нового.

Технічні вимоги до програми або програмного продукту

Вимоги до функціональних характеристик:

Програма повинна забезпечувати можливість виконання наступних функцій:

1) мати одну головну форму, та декілька підформ;

2) мати меню;

3) перегляд статистики;

4) перегляд команд

5) індикатор шуму в мікрофоні;

6) мати форму налаштувань;

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

1) система повинна працювати на IBM сумісних персональних комп'ютерах;

2) мінімальна конфігурація: тип процесора Pentium і вище; об'єм оперативного запам'ятовуючого пристрою 32 Mb і більше;

3) жорсткий диск - WDC WD1600JS-88MHBO 30Gb.

1.1.4.3. Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

1) код програми повинен бути реалізований на мові програмування Delphi 7.0. В якості інтегрованого середовища розробки програми повинно бути використане середовище Borland Delphi 7.

2) програма повинна працювати під управлінням операційних систем Windows XP та більш нових версій.

Вимоги до транспортування та зберігання програмного продукту

Програма постачається на лазерному носії інформації. Програмна документація постачається в електронному і надрукованому вигляді.

Дозволяється транспортування програмного продукту всіма видами транспорту. При транспортуванні і зберіганні програми повинен бути передбачений захист від попадання пилу та атмосферних осадів.

Спеціальні вимоги

1) програмний продукт повинен мати сприятливий інтерфейс розрахований на користувача певної кваліфікації;

2) зрозумілий та доступний інтерфейс:

3) мова програмування - за бажанням розробника, повинна забезпечувати можливість інтеграції програмного продукту з деякими видами периферійних пристроїв.

Вимоги до програмної документації

Розроблений програмний продукт повинен бути задокументований. Розроблена програма повинна включати довідкову інформацію про основні можливості. До складу даної документації повинні входити: пояснювальна записка , яка має описання розробки програми та керівництво користувача.

Стадії та етапи розробки

Розробка повинна бути проведена в три стадії:

1) розробка технічного завдання;

2) робоче проектування;

3) впровадження програмного продукту.

На стадії розробки технічного завдання повинен бути виконаний етап розробки, закріплення і утвердження справжнього технічного завдання.

На стадії робочого проектування повинні бути виконані наступні етапи робіт:

1) розробка програми;

2) розробка програмної документації;

3) перевірка програми.

На стадії впровадження виконуються такі етапи розробки, як підготовка і передача програми.

Порядок контролю та прийняття

Після передачі програмного продукту замовнику, він має право тестувати програму на протязі 7 днів. Після тестування замовник повинен прийняти роботу по даному етапу або в письмовому вигляді розкрити причину відмови прийняття. У випадку обґрунтованої відмови розробник повинен допрацювати додаток.

1.2 Аналіз функціональних та експлуатаційних потреб

Програмний продукт, що розробляється в рамках курсового проекту повинен задовольняти таким переліком функціональних вимог:

- розподіл доступу користувачів до інформації;

- можливість перегляду статистики;

- можливість переглядати команди ;

Вхідні дані

Вхідними даними при роботі з програмним продуктом повинні бути дані про команди, які повинна виконувати програма. Вхідна мова програми - українська.

Вихідні дані

Вихідними даними при роботі з програмою, будуть дані про, ту команду яку обрала та чи інша особа.

Вимоги до інтерфейсу

Програмний продукт повинен бути оптимізований та легким для користувача.

Головне вікно програми відкривається після запуску програми та повинно містити поле для виводу інформації про навчальний процес то кожного окремого студента. Параметри за якими буде здійснюватися пошук та вивід інформації, а також окреме поле пошуку за заданим прізвищем.

Усі компоненти головного вікна повинні бути оснащенні підказками при наведенні на компоненту.

Вимоги до надійності

При роботі з програмним продуктом необхідно передбачити:

- контроль введеної інформації, тобто можливість відслідковування помилок, що допускаються користувачем, і подальшої реакції програми на них;

- передбачити блокування не коректних дій користувача при роботі з системою.

Вимоги до програмної документації

До складу супроводжуючої документації програмного продукту мають входити такі компоненти:

- пояснювальна записка на 55 - 60 аркушах, містить опис розробки;

- вихідні тексти модулів на мові Delphi

- відкомпільований EXE-файл на CD-диску.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Система повинна працювати на IBM сумісних персональних комп'ютерах. Мінімальна конфігурація:

- тип процесора - Pentium;

Обсяг оперативного запам'ятовуючого пристрою - 16 Мб;

- тип монітора - SVGA (15').

Модель варіантів використання

На підставі аналізу вимог користувача були виділені наступні варіанти використання, представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Опис варіантів використання

Термін

Значення

Користувач

Головна форма

Доступ до інших форм

Меню

Вибір форми яка потрібна користувачу

Настройка

Налаштування будь-якої форми по: висоті, ширині, прозорості, кольору, положення по вертикалі, горизонталі.

Список команд

Надається список команд які уміє виконувати програма

Статистика

Виводяться дані про статистику: скільки виконано, скільки не виконано і всього

Про розробника

Інформація про розробника

Відправка письма

Можете відправити письмо розробнику

На основі всіх вищесказаних варіантів використання була створення діаграма використання, представлена на рисунку 1.1.

Рис. 1.1. - Діаграма варіантів використання

Глосарій проекту

Основними поняттями проекту є:

- користувач;

2. Реалізація системи

2.1 Реалізація програмного забезпечення системи

Загальні рекомендації по розробці графічного інтерфейсу були використані такі:

· Головне меню. Реалізується компонентою MainMenu.

· Панель інструментів швидких клавіш, дублюючих основні розділи меню.

· Кольори, що використовувались у програмі є темними на яскравому фоні, тому сприйняття програми не втомлює користувача.

· Шрифт та розмір надписів у програмі відповідно зручний для користувачів.

Багато-віконні та багатосторінкові додатки.

Рис. 2.1.1. - Діаграма варіантів використання

Опис всіх вікон програми можна розглянути в таблиці 3.1

Таблиця 3.1

№ п/п

Назва

Призначення

Примітка (якщо використовується компонента палітри Dialogs чи інше стандартне вікно)

1.

Голосове управління (Form1)

Для запуску програми. Служить головною формою і при завантаженні програми завантажується на. Має посилання на сайт ІПТ КІ СумДУ

2.

Статистика (Form2)

Для перегляду статистики програми, скільки команд виконано, скільки не виконано та скільки всього команд було сказано.

3.

Список команд

(Form3)

Містить данні про команди, які може виконувати дана програма.

4.

Меню

(Form4)

Для перегляду інформації. Містить такі данні: Список команд, налаштування, розробник, статистика та інформація.

5.

Налаштуван-ня

(Form5)

Для зміни інтерфейсу всіх форм. Змінює колір заданої Вами форми, прозорість заданої Вами форми.

6.

Розробник

(Form6)

Містить інформацію про розробника, має посилання на його сторінку в Вконтакті.

7.

Інформація

(Form7)

Містить інформацію про программу.

Кольорове оформлення додатків

Деякі компоненти Label мають темний колір(clWindowText), Label2 на Form1 має колір (clHotLight). Оскільки фон вікон є світлим і це добре впливає на зір користувача.

Шрифти текстів

У всій програмі присутній шрифт Times New Roman, також були змінені розміри тексту в:

Form1:

Label1 із стандартного 8 на 10;

Label2 із стандартного 8 на 14.

Form2:

Label1 із стандартного 8 на 14;

Label2 із стандартного 8 на 14;

Label3 із стандартного 8 на 14.

Form3:

Label1 із стандартного 8 на 25.

Form4:

Label1 із стандартного 8 на 14;

Label2 із стандартного 8 на 14;

Label3 із стандартного 8 на 14;

Label4 із стандартного 8 на 14;

Label5 із стандартного 8 на 14;

Label6 із стандартного 8 на 14.

Form5:

Label1 із стандартного 8 на 14;

Label2 із стандартного 8 на 14;

Label3 із стандартного 8 на 14;

Label4 із стандартного 8 на 14;

Label5 із стандартного 8 на 14;

Label6 із стандартного 8 на 14;

Label7 із стандартного 8 на 14.

Form6:

Label1 із стандартного 8 на 25;

Label2 із стандартного 8 на 25;

Label3 із стандартного 8 на 25;

Проектування екрану

У даній програмі компоненти розміщені таким чином , щоб користувач зміг якнайшвидше працювати з даною програмою.

Компоненти розташовані на "ГУК"(Form1):

EnginesList(ComboBox1) - по центру, BitBtn1(Button1) - знизу з ліва під EnginesList, LEDMeter1 - знизу з права під EnginesList, Label1 - під BitBtn1(Button1), Label2 - знизу по цетру.

Компоненти розташовані на "Статистика"(Form2):

GroupBox1 - на все вікно форми, Label1, Label2, Label3 - розташовані з ліва один під одним, LEDDisplay1, LEDDisplay2, LEDDisplay3 - розташовані з права один під одним напроти Label1, Label2, Label3.

BitBtn1 - розташована з права, клацнувши на неї закривається вікно Form2.

BitBtn2 - розташована з ліва, клацнувши на неї LEDDisplay1, LEDDisplay2, LEDDisplay3 - обнуляються.

Компоненти розташовані на "Список команд"(Form3):

Label1 - розташований в горі, майже на все вікно програми розташованій ListBox1, який показує користувачу які команди може виконувати програма.

BitBtn2 - розташована з права, клацнувши на неї закривається вікно Form3.

BitBtn3 - розташована з ліва, клацнувши на неї збільшиться шрифт тексту в ListBox1.

BitBtn4 - розташована з ліва біля BitBtn3, клацнувши на неї зменшиться шрифт тексту в ListBox1.

Компоненти розташовані на "Меню"(Form4):

Image5 - розташований зверху в горі.

Image1, Image3, Image 6 - розташовані під Image5 і розтягнуті на всю форму вікна, під ними розташовані Label1 - під Image1, Label2 - під Image3, Label5 - під Image6.

Image1, Image4, Image 7 - розташовані знизу під Image1, Image3, Image 6 і розтягнуті на всю форму вікна, під ними розташовані Label3 - під Image4, Label6 - під Image7, Label4 - під Image2.

BitBtn2 - розташована з права, клацнувши на неї закривається вікно Form4.

Компоненти розташовані на "Налаштування"(Form5):

GroupBox1 - розташованій в горі на всю ширину Form5. На GroupBox1 також розташовані зліва Label3, Label6 один під одним. Напроти Label3 розташований ColorBox1 з права, з його допомогою користувач може змінювати колір любої форми. Напроти Label6 розташований ComboBox1, з його допомогою користувач вибирає форму для якої хоче змінити колір.

GroupBox2 - розташований по середині форми і розтягнутий на всю ширину Form5. З ліва розташовані Label1, Label2, Label8, Label9 один під одним.

Напроти Label1 - розташований Edit1, з допомогою якого користувач може змінювати ширину головної форми(Form1).

Напроти Label2 - розташований Edit2, з допомогою якого користувач може змінювати висоту головної форми(Form1).

Напроти Label8 - розташований Edit3, з допомогою якого користувач може змінювати положенні по горизонталі головної форми(Form1).

Напроти Label9 - розташований Edit4, з допомогою якого користувач може змінювати положенні по вертикалі головної форми(Form1).

BitBtn1 - розташована з права внизу GroupBox2, з її допомогою користувач може примінити настройки ширини, висоти, положення по горизонталі та положення по вертикалі.

BitBtn2 - розташована з ліва внизу GroupBox2, з її допомогою користувач може стерти записи які він записав в Edit1, Edit1, Edit3, Edit4.

GroupBox3 - розташований внизу форми і розтягнутий на всю ширину Form5.

Вгорі GroupBox3 розташований TrackBar1. TrackBar1 призначений для прозорості форми яку задає користувач, положення TrackBar1 може змінюватися від 0 до 255.

Внизу GroupBox3 розташований Label7 зліва, напроти Label7 розташований ComboBox2 з права, з його допомогою користувач може змінювати форму для прозорості.

BitBtn3 - розташований внизу Form5 з права, клацнувши на неї закривається Налаштування(Form5) і всі настройки які були задані зберігаються в файл Setting.ini.

Компоненти розташовані на "Розробник"(Form6):

Image1 - розташований зліва вгорі Form6. Напроти Image1 - розташовані LabeledEdit1, LabeledEdit2, LabeledEdit3, LabeledEdit4, один під одним.

LabeledEdit1 - місти інформацію про Прізвище Розробника;

LabeledEdit2 - місти інформацію про Ім'я Розробника;

LabeledEdit3 - місти інформацію про По Батькові Розробника;

LabeledEdit4 - місти інформацію про Дату Народження Розробника;

Під Image1 - розташовані Image2, Image3, Image4 один під одним.

Напроти Image2 розташований Label1, напроти Image3 розташований Labe2, напроти Image4 розташований Label3, якій має посилання на Розробника на сторінку Вконтакті.

BitBtn2 - розташована з права, клацнувши на неї закривається вікно Form6.

Компоненти розташовані на "Інформація"(Form7):

Image1 - розташований вгорі на всю ширину Form7. Під Image1 розташований ListBox1, якій містить інформацію про програму.

BitBtn1 - розташована з права, клацнувши на неї закривається вікно Form7.

Підказки і контекстно-залежні довідки

Опис всіх випливаючи підказок розміщених на компонентах в програмі можна розглянути в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Опис підказок

№ п/п

Назва вікна

Назва компоненти

Підказка

1.

Голосове управління (Form1)

Button1

Натисніть, щоб запустити програму

2.

EnginesList

Виберіть вбудований мікрофон чи зовнішній

3.

Form1

Голосове управління © Овчаренко С.М.

4.

Image1

Голосове управління © Овчаренко С.М.

5.

Ститистика

(Form2)

Label1

Виконано команд

6.

Label2

Не виконано команд

7.

Label3

Всього сказано команд

8.

BitBtn1

Закрити статистику

9.

BitBtn2

Обнулити статистику

10.

Список команд (Form3)

BitBtn1

Встановити шрифт по замовчанню

11.

BitBtn2

Закрити Список команд

12.

BitBtn3

Збільшити розмір шрифту

№ п/п

Назва вікна

Назва компоненти

Підказка

13.

BitBtn4

Зменшення розмір шрифту

14.

ListBox1

Команди

15.

Меню (Form4)

Image1

Відкрити вікно Відправити листа

16.

Image2

Відкрити вікно Інформація

17.

Image3

Відкрити вікно Список команд

18.

Image4

Інформація про Розробник

19.

Image5

Меню голосового управління

20.

Image6

Відкрити вікно Налаштувань

21.

Image7

Відкрити вікно Статистики

22.

BitBtn1

Закрити Меню

23.

Налаштування

(Form5)

Edit1

Вкажіть ширину вікна

24.

Edit2

Вкажіть висоту вікна

25.

Edit3

Вкажіть положення вікна по горизонталі

26.

Edit4

Вкажіть положення вікна по вертикалі

27.

BitBtn1

Прийняти настройки

28.

BitBtn3

Закрити вікно Налаштуваннь

29.

Розробник

(Form6)

Image2

КиївСтар

31.

Image3

Скайп

32.

Form6

Голосове управління©

Овчаренко С.М.

33.

BitBtn1

Закрити вікно Розробник

34.

Інформація

(Form7)

Image1

Голосове управління

35.

BitBtn1

Закрити вікно Інформація

Проектування віконного та контекстного меню

Опис проектування віконного та контекстного меню міститься в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

№ п/п

Назва

Призначення

Назва компоненти

Транспорт (Form1)

1.

N1

Відкриває Меню(Form4)

MainMenu1

2.

N2

Містить в собі N3 та N4

3.

N3

Відкриває Список команд (Form3)

4.

N4

Відкриває Статистику (Form2)

Опис констант та змінних

Опис всіх констант та змінних, які використовуються в програмі міститься в таблиці 3.4

Таблиця 2.4

№ п/п

Назва пара-метру

Тип

Призначення

Значення

Form1

1.

i

int

Параметр циклу for

Від 0 до …

Опис використаних компонентів

Опис використаних компонентів в програмі міститься в таблиці 2.5

Таблиця 2.5

№ п/п

Компонента

Призначення

Змінені властивість

Значення

Form1

1.

BitBtn1

Запускає программу.

Caption,

Слухати

Name

Button1

Glyph

2.

BitBtn1

Виходить з програми.

Caption

Вихід

Glyph

Hint

Голосове управління © Овчаренко С.М.

3.

ComboBox1

Випадаючий список.

Name

EnginesList

Hint

Виберіть вбудований мікрофон чи зовнішній

4.

LEDMeter1

Реагує на голос.

Color

clGreen

5.

Label1

Слугує для допомоги користувачу.

Caption

Натисніть "Слухати"

Font->Size

10

6.

Label2

Являється посиланням на ІПТ КІ СумДУ.

Caption

Розробив студент ІПТ КІ СумДУ Овчаренко Сергій Миколайович

Color

clHotLight

Hint

http://kipt.sumdu.edu.ua/

Font->Size

14

Form2

1.

GroupBox1

Слугую фоном.

Caption

Статистика

Font->Size

10

2.

Label1

Вказує інформацію про скільки виконано команд.

Caption

Виконо:

Font->Size

14

Hint

Виконано команд

3.

Label2

Вказує інформацію про скільки не виконано команд.

Caption

Не виконано:

Font->Size

14

Hint

Не виконано команд

4.

Label3

Вказує інформацію про скільки всього сказано команд.

Caption

Всього:

Font->Size

14

Hint

Всього сказано команд

5.

BitBtn1

Закриває Form2.

Caption

Закрити

Font->Size

10

Hint

Закрити статистику

Glyph

6.

BitBtn2

Оновляє всі данні.

Caption

Vidpravlennya.DB

Font->Size

10

Hint

Обнулити статистику

Glyph

Form2

№ п/п

Компо-нента

Призначення

Змінені властивість

Значення

№ п/п

Компо-нента

Призначення

Змінені властивість

Значення

7.

LEDMeter1

Лічильник для Label1.

Value

0

8.

LEDMeter2

Лічильник для Label2.

Value

0

9.

LEDMeter3

Лічильник для Label3.

Value

0

Form3

1.

BitBtn1

Встановлює шрифт по змовчанню.

Caption

Оновити

Font->Size

10

Hint

Встановити шрифт по замовчанню

Glyph

2.

BitBtn2

Закриває вікно Голосові команди(Form3).

Caption

Закрити

Font->Size

10

Hint

Закрити Список команд

Glyph

3.

BitBtn3

Збільшує шрифт.

Caption

+

Font->Size

14

Hint

Збільшити розмір шрифту

Glyph

4.

BitBtn4

Зменшує шрифт.

Caption

-

Font->Size

14

Hint

Зменшити розмір шрифту

Glyph

5.

Label1

Інформує користувача

Caption

Голосові команди

Font->Size

25

6.

ListBox1

Надає інформацію про команди які розпізнає програма

Font->Size

12

№ п/п

Компонента

Призначення

Змінені властивість

Значення

Form4

1.

Image1

Відображає пункт меню - Відправити листа

Picture

(TJPEGImage)

2.

Image2

Відображає пункт меню - Інформація.

Picture

(TJPEGImage)

3.

Image3

Відображає пункт меню - Список команд.

Picture

(TJPEGImage)

4.

Image4

Відображає пункт меню - Розробник.

Picture

(TJPEGImage)

5.

Image5

Інформує користувача де він знаходиться.

Picture

(TJPEGImage)

6.

Image6

Відображає пункт меню - Налаштування.

Picture

(TJPEGImage)

7.

Image7

Відображає пункт меню - Статистика.

Picture

(TJPEGImage)

8.

Label1

Інформує про розділ меню - Відправити листа.

Caption

Відправити листа

Font->Size

14

Color

clWhite

9.

Label2

Інформує про розділ меню - Список команд.

Caption

Список команд

Font->Size

14

Color

clWhite

10.

Label3

Інформує про розділ меню - Розробник.

Caption

Розробник

Font->Size

14

Color

clWhite

11.

Label4

Інформує про розділ меню - Інформація.

Caption

Інформаці

Font->Size

14

Color

clWhite

12.

Label5

Інформує про розділ меню - Налаштування.

Caption

Налаштування

Font->Size

14

Color

clWhite

13.

Label6

Інформує про розділ меню - Статистика.

Caption

Статистика

Font->Size

14

Color

clWhite

14.

BitBtn1

Закриває меню(Form4).

Caption

Закрити

Font->Size

10

Hint

Закрити Меню

Glyph

№ п/п

Компо-нента

Призначення

Змінені властивість

Значення

Form5

1.

GroupBox1

Слугує як фон.

Caption

Колір форми

2.

GroupBox2

Слугує як фон.

Caption

Налаштування головної форми

3.

GroupBox3

Слугує як фон.

Caption

Прозорість Головной форми

4.

ColorBox1

Слугує для зміни кольору.

Selected

clWhite

5.

ComboBox1

Випадаючий список Форм для зміни кольору.

Items

Виберіть форму...

Голосове управління

Статистика

Список команд

Меню

Налаштування

Розробник

Інформація

6.

Label3

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Колір

Font->Size

14

7.

Label6

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Форма

Font->Size

14

8.

Label1

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Ширина

Font->Size

14

WordWrap

True

9.

Label2

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Висота

Font->Size

14

WordWrap

True

10.

Label8

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Положення по горизонталі

Font->Size

14

WordWrap

True

11.

Label19

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Положення по вертикалі

Font->Size

14

WordWrap

True

№ п/п

Компо-нента

Призначення

Змінені властивість

Значення

12.

Edit1

Слугує для зміни ширини головної форми.

Text

null

Hint

Вкажіть ширину вікна

13.

Edit2

Слугує для зміни висоти головної форми.

Text

null

Hint

Вкажіть висоту вікна

14.

Edit3

Слугує для зміни положення по горизонталі головної форми.

Text

null

Hint

Вкажіть положення вікна по горизонталі

15.

Edit4

Слугує для зміни положення по вертикалі головної форми.

Text

null

Hint

Вкажіть положення вікна по вертикалі

16.

ComboBox1

Випадаючий список Форм для зміни кольору.

Items

Виберіть форму...

Голосове управління

Статистика

Список команд

Меню

Налаштування

Розробник

Інформація

17.

Label7

Слугує для допомоги користувачеві.

Caption

Форма

Font->Size

14

18.

TrackBar1

Слугує повзунком для зміни прозорості.

min

0

Max

255

19.

BitBtn1

Слугує для прийняття настройок.

Caption

Примінити

Font->Size

10

Hint

Прийняти настройки

Glyph

20.

BitBtn2

Слугує для обнуління Edit1, Edit2, Edit3, Edit4.

Caption

Онулити

Font->Size

10

Hint

Обнулить данні

Glyph

21.

BitBtn3

Робить Form1 видимою, а Form5 - невидимою.

Caption

Закрити

Font->Size

10

Hint

Закрити вікно Налаштувань

Glyph

Form6

1.

Image1

Фото розробника.

Picture

(TJPEGImage)

2.

Image2

Логотип КиївСтар.

Picture

(TJPEGImage)

3.

Image3

Логотип Скайп.

Picture

(TJPEGImage)

4.

Image4

Логотип вконтакті.

Picture

(TJPEGImage)

5.

LabeledEdit1

Інформація про розробника: Прізвище

Caption

Прізвище

Text

Овчаренко

6.

LabeledEdit2

Інформація про розробника: Ім'я

Caption

Ім'я

Text

Сергій

7.

LabeledEdit3

Інформація про розробника: По Батькові

Caption

По Батькові

Text

Миколайович

8.

LabeledEdit4

Інформація про розробника: Дата Народження

Caption

Дата Народження

Text

29.08.1994

9.

Label1

Номер телефону

Caption

+380979564575

Font->Size

25

10.

Label2

Логін в скайпі

Caption

QebeRo

Color

clAqua

Font->Size

25

11.

Label3

Посилання на сторінку Вконтакті

Caption

Сергей Овчаренко

Color

clBlue

Font->Size

25

Form6

1.

Image1

Для інтерфейсу програми

Picture

(TJPEGImage)

2.

ListBox1

Інформація, що слугує корисною для користувача

Items

Програма Голосове управління "Voice Control" розроблена

студентом 731-й групу Індустріально-Педадогічного Технікуму

Конотопського інституту Сумського Державного Університету

Овчаренком Сергійом.

Описання:

Програма Voice Control виконує управлянням ПК через Мікрофон.

Вона виконує ті голосові команди які записав іх программіст.

Ці команди можно переглянути в розділі "Меню->Команди".

З повагою Овчаренко Сергій

Font->Size

11

3.

BitBtn1

Закриває Form7

Caption

Закрити

Font->Size

10

Hint

Закрити вікно Інформація

Glyph

комп'ютер голосовий управління програма

3. Аналіз результатів

3.1 Розробка тестів та тестування системи

Було проведено тестування розробленого програмного продукту.

Приклад тестування програмного продукту

Тестування приведене в рисунку 3.1-3.7.

Рис. 3.1 - ГУК

1- MeinMenu1, 2 - EnginesList(ComboBox1), 3 - BitBtn1, 4 - LEDMeter1, 5 - Label1, 6 - BitBtn2, 7 - Label2.

Рис. 3.1.1 - підпункти MeinMenu1

1 - N3, 2 - N4, 3 - N2, 4 - N1.

Рис. 3.2 - Статистика

1 - Grupbox1, 2 - Label1, 3 - Label2, 4 - Label3, 5 - BitBtn1, 6 - LCDDisplay1, 7 - LCDDisplay2, 8 - LCDDisplay3, 9 - BitBtn2.

Рис. 3.3 - Список команд

1 - ListBox1, 2 - BitBtn3, 3 - Bitbtn1, 4 - label1, 5 - BitBtn4, 6 - BitBtn2.

Рис. 3.4 - Меню

1 - Image1, 2 - Image2, 3 - Labe2, 4 - Label1, 5 - Image4, 6 - Label4, 7 - Image3, 8 - lable3, 9 - Image 5, 10 - Image6, 11 - Label5, 12 - Label6, 13 - BitBtn1.

Рис. 3.5 - Налаштування

1 - GrupBox1, 2 - Label1, 3 - label2, 4 - Label3, 5 - Label4, 6 - BitBtn3, 7 - Edit1, 8 - Edit2, 9 - Edit3, 10 - Edit4, 11 - BitBtn2, 12 - GrupBox2, 13 - ComboBox1, 14 - Label5, 15 - ComboBox2, 16 - Label6, 17 - TrackBar1, 18 - ComboBox3, 19 - Label7, 20 - BitBtn1, 21 - GrupBox3.

Рис. 3.6 - Розробник

1 - Image1, 2 - Image2, 3 - Image3, 4 - Image4, 5 - LabeledEdit1, 6 - LabeledEdit2, 7 - LabeledEdit3, 8 - LabeledEdit4, 9 - Label1, 10 - Label2, 11- Label3, 12 - BitBtn1.

Рис. 3.7 - Інформація

1 - ListBox1, 2 - BitBtn1.

3.2 Аналіз ефективності системи

Інтеграція програми ГУК дозволить:

- зменшити час запиту;

- напряму давати команди;

Висновок

На даний час існує багато програм які допомагають людям контактувати з комп'ютером без особливих навиків Але буває складно знайти найбільш кращу програму, яка була б зрозумілою та легкою у використанні.

Перед тим як писати програму, я прочитавши певну кількість літератури та зрозумів, що зручніше буде працювати програмою Microsoft SAPI.

За допомогою даної програми можна досить легко та швидко задавати певні команди та програма буде їх виконувати без особливих труднощів, адже це комп'ютер. Користувач програми "ГУК" може переглянути команди які можуть виконуватися, статистику виконання команд, а також налаштувати програму під себе: колір, розміри форми, прозорість та інше.

Список літератури

1. Архангельський А.Я. Delphi 7 Довідковий посібник. - М.: Біном-Пресс. - 2004. - 1024 с.

2. Архангельський А.Я. Програмування в Delphi 7 + дискета, М.: Біном, 2005. - 987 с.

3. Боголюбов С.А. Коментар до Земельного кодексу Російської Федерації / С.А. Боголюбов, Е.Л. Мініна. [текст] - М.: Норма, 2002. - 528 с.

4. Болтянский В.Г. математичні методи оптимального управління. - Гл. ред. фіз.-мат. літ-ри, М.: 1966. - 308 с.

5. Варламов А.А. Моніторинг земель: Навчальний посібник / А.А. Варламов, С.Н. Захарова, С.А. Гальченко; TACIS FDRUS 9702. [Текст ] - М.: МСХА, 2000, - 107 с. - (Укріплення реформ в сіл. Госп-ві допомогою освіти).

6. Веб-система управління завданнями. Функціональна. Швидка. Гнучка.

7. Пробна версія безкоштовно Можливості Купити

8. ГІС'97. Програмно-апаратне забезпечення, фонд цифрового матеріалу, геоінформатика в Росії, щорічний огляд. - М.: ГІС- асоціація , 1997. - 273 с.

9. Глушаков С.В., Клевцов А.Л., Програмування в середовищі Delphi 7.0, Фоліо 2003 - 415 с.

10. Данчул А.Н. Інформатика. Підручник, Вид-во РАГС, 2004. - 280 с.

11. Законодавство про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним / Упоряд. П.В. Краменніков. - 2 -е вид. перераб. і доп. [текст] - М.: Спарк, 1999. - 145 с.

12. Земельне законодавство Російської Федерації: Зб. нормат. документів / Упоряд. М.В. Бархатов, А.В. Мазуров. [текст ] - М.: Юрайт-Издат, 2002. - 585с.

Додаток А. Лістинг

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, ShellAPI, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, OleCtrls, ACTIVELISTENPROJECTLib_TLB, Menus,

RackCtls, SRGrad, Buttons, jpeg, ExtCtrls, MmSystem;

type

TForm1 = class(TForm)

DirectSR1: TDirectSR;

Button1: TBitBtn;

LEDMeter1: TLEDMeter;

MainMenu1: TMainMenu;

Label1: TLabel;

N4: TMenuItem;

BitBtn1: TBitBtn;

EnginesList: TComboBox;

Label3: TLabel;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure EnginesListChange(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure DirectSR1PhraseFinish(ASender: TObject; flags, beginhi,

beginlo, endhi, endlo: Integer; const Phrase, parsed: WideString;

results: Integer);

procedure DirectSR1VUMeter(ASender: TObject; beginhi, beginlo,

level: Integer);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure Label2Click(Sender: TObject);

procedure N3Click(Sender: TObject);

procedure N1Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure FAQ1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

stop: Boolean = true;

implementation

uses Unit2, Unit3, Unit4;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i,s: integer;

Var f:file of Integer; // файловая переменная, тип integer

begin

for i:=1 to DirectSR1.CountEngines do

EnginesList.Items.Add(DirectSR1.ModeName(i));

EnginesList.ItemIndex:=0;

//AnimateWindow(Form1.handle,2000, aw_center);

//Form1.Show;

AssignFile(f,'Setting.ini');

{$I-} // Відключаєм контроль помилок

Reset(f);

{$I+} // Включаєм контроль помилок

if IOResult<>0 then Exit;

Read(f,s); //Зчитувати з файла значення

Form1.Top:=s; // Положення по вертикалі

Read(f,s);

Form1.Left:=s; // Положення по горизонталі

Read(f,s);

Form1.Width:=s; // Ширина вікна

Read(f,s);

Form1.Height:=s; // Висота вікна

Read(f,s);

Form1.Color:=s; //Колір форми

CloseFile(f);

for i:=1 to DirectSR1.CountEngines do

EnginesList.Items.Add(DirectSR1.ModeName(i));

EnginesList.ItemIndex:=0;

end;

procedure TForm1.EnginesListChange(Sender: TObject);

begin

DirectSR1.Select(EnginesList.ItemIndex+1)

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if stop then

begin

DirectSR1.Initialized:=1;

DirectSR1.Select(EnginesList.ItemIndex+1);

DirectSR1.GrammarFromFile('Grammar.txt');

DirectSR1.Activate;

Label1.Caption:='Слухаю';

Stop:=false;

Button1.caption:='Зупинити';

end else

begin

DirectSR1.Deactivate;

Stop:=true;

Button1.caption:='Слухати';

Label1.Caption:='Натисніть "Слухати"'

end;

end;

procedure TForm1.DirectSR1PhraseFinish(ASender: TObject; flags, beginhi,

beginlo, endhi, endlo: Integer; const Phrase, parsed: WideString;

results: Integer);

begin

ShowMessage(Phrase);

//Якщо команди не знайденно в Gramma.txt то виводить Поведомлення 'Повторите свою голосовую речь'

If (Phrase='') then

Begin

ShowMessage('Повторите свою голосовую речь');

Form2.LEDDisplay2.Value:=Form2.LEDdisplay2.Value+1;

end;

//Відкриває Панель управління; пенол

If (Phrase='Panel') then

begin

Winexec('Control', sw_NORMAL);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Закривання пррограми

If (Phrase='Close')or(Phrase='Close program') or (Phrase='Exit')or (Phrase='Vihod')then

begin

close;

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Відкриває диск С

If (Phrase='Computer') then

Begin

ShellExecute(Self.Handle, 'open', 'c:/', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

// Відкриває CD-привод

if (Phrase='OpenCD') then

begin

mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Закривоє CD-привод

if(Phrase='CloseCD') then

begin

mciSendString('Set cdaudio closed wait',nil,0,handle);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

if (Phrase='internet') then winExec('C:\Windows\system32\control.exe ncpa.cpl', SW_SHOWNORMAL);

//Звертає программу

If (Phrase='Programm') then

begin

Form1.WindowState:=wsMinimized;

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Визиває вікно параметрів екрану

if (Phrase='Display') then

Begin

ShellExecute(Application.Handle, nil, 'desk.cpl', nil, nil, WINDOWS.SW_SHOWNORMAL);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Відкривання браузера

If (Phrase='Internet') then

begin

ShellExecute(Self.Handle, 'open', 'http://', nil, nil, SW_SHOWMAXIMIZED);

FORM2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Силка на сайт технікума з відкриванням Бразузера

If (Phrase='Industrial') then

begin

ShellExecute(Self.Handle, 'open', 'http://www.kipt.sumdu.edu.ua', nil, nil, SW_SHOWMAXIMIZED);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

// Визов Завершення сеанса

If (Phrase='PowerOff') then

begin

SendMessage (FindWindow ('Progman', 'Program Manager'), WM_CLOSE, 0, 0);

FORM2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Натиск на кнопку

if (Phrase='Stop') then

begin

Button1.Click;

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

//Визивання Пуск'а

If (Phrase='Start') then

begin

SendMessage(Self.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_TASKLIST, 0);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

If (Phrase ='Music') then

//Аудіо Настройки

begin

WinExec('C:\WINDOWS\System32\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

WinExec('C:\WINDOWS\System\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

WinExec('C:\WINDOWS\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

WinExec('C:\WINNT\System32\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

WinExec('C:\WINNT\System\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

WinExec('C:\WINNT\CONTROL.EXE mmsys.cpl',sw_ShowNormal);

Form2.LEDDISPLAY1.Value:=Form2.LEDdisplay1.Value+1;

end;

Form2.LEDDISPLAY3.Value:=Form2.LEDdisplay3.Value+1;

end;

//ЛедМетер

procedure TForm1.DirectSR1VUMeter(ASender: TObject; beginhi, beginlo,

level: Integer);

begin

LEDMETER1.Position:=level;

end;

// Модельний показ 2-й форми

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

Form2.ShowModal;

end;

//Link на сайт технікума

procedure TForm1.Label2Click(Sender: TObject);

begin

If (Sender is TLabel) then

with (Sender as Tlabel) do

ShellExecute(Application.Handle,PChar('open'),

PChar(Hint),

PChar(0),

nil,

SW_NORMAL);

end;

// Модельний показ 3-й форми

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

Form3.ShowModal;

end;

// Модельний показ 4-й форми

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

begin

Form4.ShowModal;

end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

Form1.Close;

end;

procedure TForm1.FAQ1Click(Sender: TObject);

begin

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, RackCtls, StdCtrls, Buttons;

type

TForm2 = class(TForm)

GroupBox1: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

LEDDisplay1: TLEDDisplay;

LEDDisplay2: TLEDDisplay;

LEDDisplay3: TLEDDisplay;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

Label4: TLabel;

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

lEDDISPLAY1.Value:=0;

lEDDISPLAY2.Value:=0;

lEDDISPLAY3.Value:=0;

end;

procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

FORM2.Close;

end;

end.

unit Unit4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons;

type

TForm4 = class(TForm)

Image1: TImage;

Image2: TImage;

Image3: TImage;

Image4: TImage;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Image6: TImage;

Label5: TLabel;

BitBtn1: TBitBtn;

Image7: TImage;

Label6: TLabel;

procedure Image3Click(Sender: TObject);

procedure Image6Click(Sender: TObject);

procedure Image4Click(Sender: TObject);

procedure Image2Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure Image7Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form4: TForm4;

implementation

uses Unit3, Unit5, Unit6, Unit7, Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm4.Image3Click(Sender: TObject);

begin

Form3.ShowModal;

end;

procedure TForm4.Image6Click(Sender: TObject);

begin

Form5.ShowModal;

end;

procedure TForm4.Image4Click(Sender: TObject);

begin

Form6.ShowModal;

end;

procedure TForm4.Image2Click(Sender: TObject);

begin

Form7.ShowModal;

end;

procedure TForm4.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

Form4.Close;

end;

procedure TForm4.Image7Click(Sender: TObject);

begin

Form2.ShowModal;

end;

end.

unit Unit5;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, ComCtrls;

type

TForm5 = class(TForm)

GroupBox1: TGroupBox;

ColorBox1: TColorBox;

GroupBox2: TGroupBox;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

Label3: TLabel;

GroupBox3: TGroupBox;

TrackBar1: TTrackBar;

Timer1: TTimer;

BitBtn3: TBitBtn;

Label6: TLabel;

ComboBox1: TComboBox;

Label7: TLabel;

ComboBox2: TComboBox;

Edit3: TEdit;

Edit4: TEdit;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

procedure ColorBox1Change(Sender: TObject);

procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);

procedure GroupBox2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form5: TForm5;

implementation

uses Unit1, Unit2, Unit3, Unit4, Unit6, Unit7;

{$R *.dfm}

procedure TForm5.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Clear;

Edit2.Clear;

Edit3.Clear;

Edit4.Clear;

end;

procedure TForm5.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

form1.ClientWidth:=strtoint(edit1.Text);

form1.ClientHeight:=strtoint(edit2.Text);

Form1.Top:=strtoint(edit4.Text);

Form1.Left:=strtoint(edit3.Text);

end;

procedure TForm5.TrackBar1Change(Sender: TObject);

begin

TrackBar1.Max:=255;

//Form1.AlphaBlendValue:=255-TrackBar1.Position;

end;

procedure TForm5.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

if Combobox2.ItemIndex=1 then

Begin

Form1.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form1.AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=2 then

Begin

Form2.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form2. AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=3 then

begin

Form3.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form3.AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=4 then

Begin

Form4.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form4.AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=5 then

Begin

Form5.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form5.AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=6 then

Begin

Form6.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form6.AlphaBlend:=True;

end;

if Combobox2.ItemIndex=7 then

Begin

Form7.AlphaBlendValue:=TrackBar1.Position;

Form7.AlphaBlend:=True;

end;

end;

procedure TForm5.ComboBox1Change(Sender: TObject);

begin

if Combobox1.ItemIndex=1 then Form1.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=2 then Form2.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=3 then Form3.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=4 then Form4.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=5 then Form5.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=6 then Form6.Color:=ColorBox1.Selected;

if Combobox1.ItemIndex=7 then Form7.Color:=ColorBox1.Selected;

end;

procedure TForm5.ColorBox1Change(Sender: TObject);

begin

ColorBox1.Selected;

end;

procedure TForm5.BitBtn3Click(Sender: TObject);

Var f:file of Integer; //файлова змінна, тип integer

begin

AssignFile(f,'Setting.ini'); // Прив'язуєм стрічку шляху файла до файлової змінної

Rewrite(f);

{$I+} // Включаєм контроль помилок

if IOResult<>0 then Exit; // Якщо є помилка то виходимо

Write(f,Form1.Top); // Записуємо в файл положення по вертикалі

Write(f,Form1.Left); // Записуємо в файл положення по горизонталі

Write(f,Form1.Width); // Записуємо в файл ширину форми

Write(f,Form1.Height); // Записуємо в файл положення висоту форми

Write(f,Form1.Color); //Записуємо в файл колір форми

CloseFile(f); // Завершуємо роботу з файлом

Form5.Close;

end;

procedure TForm5.GroupBox2Click(Sender: TObject);

begin

end;

end.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.