Розробка інформаційної системи для торгового закладу

Автоматизація роботи інтернет-магазину ювелірних виробів з клієнтами як важлива частина діяльності мережі ювелірних крамниць. Розробка і реалізація інтернет-магазину ювелірних виробів для ювелірної корпорації. Аналіз зручності для користувачів інтерфейсу.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2013
Размер файла 31,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет інформаційних та електронних технологій

Кафедра програмного забезпечення систем

Контрольна робота

Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень

Запоріжжя 2013 р.

Зміст

 • 1. Тема проекту
 • 2. Завдання проекту
 • 3. Оцінка вартості проектних розробок
 • 3.1 Теоретичні відомості
 • 3.2 Попередня оцінка програмного проекту
 • 3.2.1 Виконання оцінки на основі LOC-метрики
 • Висновок

1. Тема проекту

У наш час інформаційних технологій, важко знайти в комп'ютерному світі людину, яка хоч би на інтуїтивному рівні не розумів, що таке інформаційна довідкова система і бази даних.

У найширшому сенсі інформаційна система є програмним комплексом, функції якого полягають в підтримці надійного зберігання інформації в пам'яті комп'ютера, виконанні специфічних для даного застосування перетворень інформації і обчислень, наданні користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу. Зазвичай об'єми інформації, з якими доводиться мати справу таким системам, досить великі, а сама інформація має досить складну структуру.

Таким прикладом інформаційної системи є система роботи інтернет-магазину ювелірних виробів з клієнтами.

Автоматизація роботи інтернет-магазину ювелірних виробів з клієнтами є важливою частиною діяльності мережі ювелірних крамниць.

Створення подібної системи істотно скорочує час і підвищує якість обслуговування клієнтів.

Даний продукт успішно застосовується в ювелірній корпорації.

2. Завдання проекту

Завдання даного проекту є дослідження, розробка і реалізація програмного продукту, створення інтернет-магазину ювелірних виробів для ювелірної корпорації.

Даний програмний продукт повинен надавати користувачеві:

1. Можливість введення вхідних даних;

2. Можливість редагування і видалення наявних даних;

3. Надавати зручний призначений для користувача інтерфейс.

3. Оцінка вартості проектних розробок

При плануванні програмного проекту треба оцінити людські ресурси (у людино-місяцях), тривалість (у календарних датах), вартість (у тисячах доларів). Зазвичай виходять з минулого досвіду. Якщо новий проект за розміром і функціями схожий на попередній проект, цілком імовірно, що буде потрібно такі ж ресурси, час і гроші.

3.1 Теоретичні відомості

Функціонально-орієнтовані метрики побічно вимірюють програмний продукт і процес його розробки. Замість підрахунку LOC-оцінки при цьому розглядається не розмір, а функціональність або корисність продукту.

Використовується 5 інформаційних характеристик.

1. Кількість зовнішніх введень. Підраховуються всі введення користувача, по яких поступають різні прикладні дані. Введення мають бути відокремлені від запитів, які підраховуються окремо.

2. Кількість зовнішніх виводів. Підраховуються всі виводи, по яких до користувача поступають результати, обчислені програмним застосуванням. У цьому контексті виводи означають звіти, екрани, роздруки, повідомлення про помилки. Індивідуальні одиниці даних усередині звіту окремо не підраховуються

3. Кількість зовнішніх запитів. Під запитом розуміється діалогове введення, яке приводить до негайної програмної відповіді у формі діалогового виводу. При цьому діалогове введення в додатку не зберігається, а діалоговий вивід не вимагає виконання обчислень. Підраховуються всі запити - кожен враховується окремо

4. Кількість внутрішніх логічних файлів. Підраховуються всі логічні файли (тобто логічні групи даних, які можуть бути частиною бази даних або окремим файлом).

5. Кількість зовнішніх інтерфейсних файлів. Підраховуються всі логічні файли з інших застосувань, на які посилається дане застосування.

Введення, виводи і запити відносять до категорії транзакція. Транзакція - це елементарний процес, що розрізняється користувачем і що переміщає дані між зовнішнім середовищем і програмним застосуванням. У своїй роботі транзакції використовують внутрішні і зовнішні файли. Прийняті наступні визначення.

Зовнішнє введення - елементарний процес, що переміщає дані із зовнішнього середовища в додаток. Дані можуть поступати з екрану введення або з іншого застосування. Дані можуть використовуватися для оновлення внутрішніх логічних файлів. Дані можуть містити інформацію, що як управляє, так і ділову. Керівники дані не повинні модифікувати внутрішній логічний файл.

Зовнішній вивід - елементарний процес, що переміщає дані, обчислені в додатку, в зовнішнє середовище. Крім того, в цьому процесі можуть оновлюватися внутрішні логічні файли. Дані створюють звіти або вихідні файли, що посилаються іншим застосуванням. Звіти і файли створюються на основі внутрішніх логічних файлів і зовнішніх інтерфейсних файлів. Додатково цей процес може використовувати дані, що вводяться, їх утворюють критерії пошуку і параметри, не підтримувані внутрішніми логічними файлами.

Зовнішній запит - елементарний процес, що працює як з тими, що вводяться, так і з виводяться даними. Його результат - дані, повернені з внутрішніх логічних файлів і зовнішніх інтерфейсних файлів. Вхідна частина процесу не модифікує внутрішні логічні файли, а вихідна частина не несе даних, що обчислюються додатком (у цьому і полягає відмінність запиту від виводу).

Внутрішній логічний файл - розпізнавана користувачем група логічно зв'язаних даних, яка розміщена усередині додатка і обслуговується через зовнішні введення.

Зовнішній інтерфейсний файл - розпізнавана користувачем група логічно зв'язаних даних, яка розміщена усередині іншого застосування і підтримується їм. Зовнішній файл даного застосування є внутрішнім логічним файлом в іншому застосуванні.

3.2 Попередня оцінка програмного проекту

3.2.1 Виконання оцінки на основі LOC-метрики

Мета цієї діяльності - сформувати попередні оцінки, які дозволять:

· пред'явити замовникові коректні вимоги за вартістю і витратами на розробку програмного продукту;

· скласти план програмного проекту.

Перш за все треба деталізувати проблемну область. Слід виділити базові функції ПЗ і обкреслити кількісні межі.

Ідентифіковані такі основні функції ПЗ:

1. управління БД (УБД)

2. управління призначеним для користувача інтерфейсом (УПІ)

3. управління периферією (УП)

Для кожної функції fi, планувальник формує кращу LOCкращі (FРкращі), гіршу LOCгіршi (FРгіршi) і вірогідну оцінку LOCвірогіднi (FРвірогіднi). Використовуються дослідні дані (з метричного базису) або інтуїція. Для кожної функції відповідно до -розподілу обчислюється очікуване значення LOC - (або FP-) оцінки. Тепер потрібно оцінити кожну з функцій кількісно, за допомогою LOC-оцінки (Loc-оцінка - це кількість рядків в програмному продукті). По кожній функції експерти надають краще, гірше і вірогідніше значення. Очікувану LOC-оцінку реалізації функції визначаємо за формулою

LOCочі = (LOCкращі +LOCгірші +4 х LOCвірогідні) /6

Усі данні заносимо в таблицю 1.

Таблиця 1. Таблиця оцінки проекту

Функція

Кращі [LOC]

Ймовірні [LOC]

Гірші

[LOC]

Очікуванні [LOC]

Питома вартість

[$/LОС]

Вартість

[$]

Продуктивність [LOC/чол. - міс.]

Витрати

[чол. - міс.]

УБД

864

872

880

872

УПІ

438

464

476

462

УП

346

360

390

363

Усього

1697

LOCоч1= (864+4*872+880) /6=872

LOCоч1= (438+4*464+476) /6=462

LOCоч1= (346+4*360+390) /6=363

Для визначення питомої вартості і продуктивності звернемося в архів фірми, де зберігаються дані метричного базису, зібрані за вже виконаними проектами. Припустимо, що з метричного базису витягнуті дані по функціях-аналогах, представлені в таблиці 2.

Видно, що найбільшу питому вартість має рядок функції управління периферією (потрібні специфічні і конкретні знання по різноманітних периферійних пристроях), найменшу питому вартість - рядок функції управління призначеним для користувача інтерфейсом (застосовуються широко відомі рішення).

Таблиця 2. Дані з метричного базису фірми

Функція

LOCан

Питома вартість

[$/LОС]

Продуктивність

[LOC/ чол. - міс.]

УБД

360

10

575

УПІ

170

8

920

УП

100

16

1101

Вважається, що питома вартість рядка є константою і не змінюється від реалізації до реалізації. Отже, вартість розробки кожної функції розраховуємо по формулі.

ВАРТІСТЬi = LOCочi х ПИТ_ВАРТІСТЬанi

ВАРТІСТЬ1=872*10=8720

ВАРТІСТЬ2=462*8=3696

ВАРТІСТЬ3=363*16=5808

Для обчислення продуктивності розробки кожної функції виберемо найточніший підхід - підхід продуктивності, що настроюється:

ПРОДУКТИВН i = ПРОДУКТИВН анi х (LOC анi / LOCожi)

ПРОДУКТИВН 1 =575 (360/872) =237

ПРОДУКТИВН 2 =920 (170/462) =339

ПРОДУКТИВН 3 =1101 (100/363) =303

Відповідно, витрати на розробку кожної функції визначатимемо по виразу

ВИТРАТИ i = (LOCочi / ПРОДУКТИВН i) [люд. - міс]

ВИТРАТИ 1 =872/237=3.6 (люд/міс)

ВИТРАТИ 2 =462/339=1.4 (люд/міс)

ВИТРАТИ 3 =363/303=1.2 (люд/міс)

Тепер ми маємо всі необхідні дані для завершення розрахунків. Заповнимо до кінця таблицю оцінки нашого проекту (таблиця 3).

інтернет магазин ювелірна крамниця

Таблиця 3. Таблиця оцінки проекту

Функція

Кращі [LOC]

Ймовірні [LOC]

Гірші

[LOC]

Очікуванні [LOC]

Питома вартість [$/LОС]

Вартість [$]

Продуктивність [LOC/чол. - міс.]

Витрати [чол. - міс.]

УБД

864

872

880

872

10

8720

237

3.6

УПІ

438

464

476

462

8

3696

339

1.4

УП

346

360

390

363

16

5808

303

1.2

Усього

1697

18224

879

6.2

Враховуючи важливість отриманих результатів, перевіримо розрахунки за допомогою FP-покажчиків (кількості функціональних покажчиків FP). На даному етапі оцінювання розумно допустити, що всі інформаційні характеристики мають середній рівень складності.

Для оцінки інформаційних характеристик проекту скористаємося таблицями 4-8.

Таблиця 4. Ранг і оцінка складності зовнішніх введень

Посилання на файли

Елементи даних

1-4

5-15

>15

0-1

2

>2

Низький (3)

Низький (3)

Середній (4)

Низький (3)

Середній (4)

Високий (6)

Середній (4)

Високий (6)

Високий (6)

Таблица 5. Ранг і оцінка складності зовнішніх виведень

Посилання на файли

Елементи даних

1-4

5-19

>19

0-1

2-3

>3

Низький (4)

Низький (4)

Середній (5)

Низький (4)

Середній (5)

Високий (7)

Середній (5)

Високий (7)

Високий (7)

Таблиця 6. Ранг і оцінка складності зовнішніх запитів

Посилання на файли

Елементи даних

1-4

5-19

>19

0-1

2-3

>3

Низький (3)

Низький (3)

Середній (4)

Низький (3)

Середній (4)

Високий (6)

Середній (4)

Високий (6)

Високий (6)

Таблиця 7. Ранг і оцінка складності зовнішніх логічних файлів

Посилання на файли

Елементи даних

1-19

20-50

>50

1

2-5

>5

Низький (7)

Низький (7)

Середній (10)

Низький (7)

Середній (10)

Високий (15)

Середній (10)

Високий (15)

Високий (15)

Таблиця 8. Ранг і оцінка складності зовнішніх інтерфейсних файлів

Посилання на файли

Елементи даних

1-19

20-50

>50

1

2-5

>5

Низький (5)

Низький (5)

Середній (7)

Низький (5)

Середній (7)

Високий (10)

Середній (7)

Високий (10)

Високий (10)

Перевіримо розрахунки за допомогою FP-метрики.

На даному етапі оцінювання розумно допустити, що всі інформаційні характеристики мають середній рівень складності. В цьому випадку результати експертної оцінки набирають вигляду, який представлено в таблицях 9, 10.

Таблиця 9. Оцінка інформаційних характеристик проекту

Характеристика

Кращі

Ймовірні

Гірші

Очікувані

Складність

Кількість

Введення

18

24

28

24

x 4

96

Виводи

22

28

36

28

x 5

140

Запити

16

24

30

24

x 4

96

Логічні файли

14

22

26

22

x 10

220

Інтерфейсні файли

16

20

22

20

x 7

140

Заг. кількість

692

Таблиця 10. Оцінка системних параметрів проекту

Коефіцієнт регулювання складності

Оцінка

F1

Передачі даних

5

F2

Розподілена обробка даних

4

F3

Продуктивність

3

F4

Поширеність використовуваної конфігурації

3

F5

Швидкість транзакцій

5

F6

Оперативне введення даних

5

F7

Ефективність роботи кінцевого користувача

4

F8

Оперативне оновлення

4

F9

Складність обробки

5

F10

Використання повторно

5

F11

Легкість інсталяції

4

F12

Легкість експлуатації

4

F13

Всілякі умови розміщення

5

F14

Простота змін

4

Таким чином, отримаємо:

FР = Загальна кількість х (0,65+ 0,01 х) =

= 692* (0.65+0.01*60) =692*1.25=865

Використовуючи значення продуктивності, узяте в метричному базисі фірми

Продуктивність = [FP / чел. - мес] =865/2 =433

обчислюємо значення витрат і вартості

Витрати = FP / Продуктивність = 865/433=1.99 [чел. - мес],

Вартість = Витрати х $9100 = 1.99*$9100=$18109.

Отже, результати перевірки показали хорошу достовірність результатів.

Висновок

В процесі виконання оцінювання вартості програмної розробки були виділені основні функції програмного забезпечення для даної контрольної роботи, це такі як управління базою даних, засоби управління інтерфейсом користувача, засоби комп'ютерної дисплейної графіки, управління периферією. Згідно розрахунків, які були виконанні, можна сказати, що вартість проекту складає приблизно $18109.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні підходи до проектування баз даних. Опис сайту Інтернет-магазину, характеристика його підсистем для обробки анкет і запитів користувачів. Розробка концептуальної, інфологічної, даталогічної, фізичної моделей даних. Побудова ER-моделі в CASE-засоби.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 01.02.2013

 • Загальне поняття про Інтернет-магазини, їх характерні особливості. Специфіка розвитку Інтернет-комерції в Україні. Оцінка та аналіз діяльності Інтернет-магазину "Rozetka", його переваги та недоліки. Проектування сайта магазину "Оfficetehnik.ua".

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 03.06.2013

 • Інтернет-магазин як веб-сайт, що рекламує товар, приймає замовлення на покупку. Процес створення програмного продукта від викладення вимог до написання коду, відладки та тестування. Потреби адміністраторів інтернет-магазину. Мова програмування сайту.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.11.2010

 • Аналіз бізнес-потреб магазину та основних завдань автоматизації процесів купівлі-продажу. Визначення категорій користувачів і класів даних, розробка матриці подій для менеджера товару. Інфологічне та даталогічне проектування інформаційної системи.

  курсовая работа [940,2 K], добавлен 07.06.2013

 • Класифікація існуючих інформаційних систем. Особливості створення інформаційної системи роботи меблевого магазину. Розробка програми, що забезпечує роботу торгівельної организації, в середовищі Microsoft Visual Studio 2008 на мові програмування Vb.NEt.

  курсовая работа [829,5 K], добавлен 12.12.2013

 • Аналіз технологій розробки систем моніторингу і управління та різноманітності мов програмування. Створення проекту структури Інтернет-магазину, розробка бази даних, UML-діаграми та алгоритму виконання функцій додатку. Результати тестування програми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.06.2015

 • Розробка комплексу інтерактивних програмних засобів для обліку і продажу товарів в Інтернет-магазині. Консультативні та довідкові функції інформаційної системи. Створення і реалізація структурної моделі бази даних. Вимоги до ресурсів сервера і ПК клієнта.

  дипломная работа [891,6 K], добавлен 14.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.