Створення та використання автоматизованих комп'ютерних мереж

Технологічні процеси складання, монтажу, налагодження і тестування комп'ютерних мереж між двома чи більше комп'ютерами. Функціонування локальної обчислювальної мережі. Офісні програмні продукти з пакету MS Office. Топологія мережі підприємства "зірка".

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

ВСТУП

1. ОПИС СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ, ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

2. УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ОБ'ЄКТІ ПРАКТИКИ

3. ТОПОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ІСНУЮЧИХ НА ОБ'ЄКТІ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ ТА ЇХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5. ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ПРИМІЩЕННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Проходження студентами практики, є обов'язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика.

Дана практика для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних системи та мережі" є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж. Передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь.

Метою переддипломної практики для студентів спеціальності 5.05010201 є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.

1. ОПИС СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ, ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Моїм місцем для проходження практики було ПП «ГРОНО», яке знаходиться в м. Луцьк. За час проходження практики в цій установі ознайомився з видом її діяльності та організаційною структурою.

Приватне підприємство "ГРОНО" пропонує своїм клієнтам:

· комп'ютерну та офісну техніку (принтери, ноутбуки, нетбуки, планшети, цифрову техніку, копіювальні апарати, витратні матеріали) та комплектуючі провідних виробників;

· комп'ютери будь-якої конфігурації для офісного або домашнього використання.

Товар, що підприємство пропонує клієнтам, проходить обов'язкове тестування і забезпечується гарантією.

Здійснюється безкоштовна доставка придбаної техніки по області.

Уся техніка може бути реалізована в кредит.

Приватне підприємство «ГРОНО» здійснює ремонт, діагностику і налаштування комп'ютерів та ноутбуків, а також їхню модернізацію (удосконалення із заміною застарілих складових).

Пропонує для організацій повний спектр послуг з технічного супроводу на всій території України. Пропонує компаніям і їх філіям повне комплексне сервісне обслуговування всієї офісної техніки (принтери, сканери, плотери, друкарські машини, ноутбуки, робочі станції, сервери, ДБЖ, копіювальна техніка, факси, міні-АТС, мережеве обладнання), готові комплексні рішення, продаж комп'ютерної техніки, заправки та відновлення картриджів, а також здійснює поставку оригінальних видаткових матеріалів і комплектуючих. Успішно виконує завдання з термінальним рішенням, проектування та монтажу мереж різних рівнів складності, комплексному ліцензійного програмного забезпечення, систем відеоспостереження, систем контроль + доступ, профілактики, ремонти, заправки і відновлення друкарської техніки - унікальний комплексний сервіс «під ключ». Надає професійні рекомендації з проведення регламентних профілактичних робіт для оптимальної експлуатації техніки та професійну консультацію при виборі комп'ютерної техніки.

У перспективі - залучення до роботи більшої кількості висококваліфікованих робітників, створення електронної торгівлі, надання інформаційних послуг. Приватне підприємство «ГРОНО» є стабільною структурою, що має певні традиції, користується довірою населення, забезпечує доступність послуг на певній території держави.

Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність ланок управління та зв'язків між ними. У ній виділяють такі поняття, як елементи (ланки), зв'язки та рівні. Елементами організаційної структури є служби, групи та працівники, що виконують різні функції. У свою чергу, між підрозділами існують певні зв'язки, серед яких виділяють горизонтальні, вертикальні, лінійні і функціональні зв'язки.

Розглянемо організаційну структуру управління ПП «ГРОНО», яка представлена на (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Організаційна структура ПП “ГРОНО”

Як видно з (рис. 1.1) підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні зв'язки.

Горизонтальний поділ праці є дворівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Організаційна структура ПП «ГРОНО» доцільна для даного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії. Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством.

Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства.

В період від 05 травня до 02 червня 2014 року, під час проходження переддипломної практики на Приватному підприємстві «Гроно» дослідив організацію роботи з охорони праці. Власником підприємства забезпечені комфортні та нешкідливі умови праці. До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за професією, вступний та первинний інструктажі, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки.

Власник не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Разом з тим на працівників також покладаються певні обов'язки:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Персональна відповідальність за організацію роботи з охорони праці покладена на інженера з охорони праці. З метою чіткої координації питань в галузі охорони праці наказом директора визначено функціональні права і обов'язки усіх працівників, що зазначено в посадових інструкціях працівників, затверджених в установленому порядку.

На підприємстві функціонує СУОП, яка забезпечує аналіз та оцінку умов безпеки праці, контроль за функціонуванням системи управління охороною праці. Сформовано ССБП підприємства, яка включає більше 10 локальних актів.

Витрати на охорону праці на ПП «ГРОНО» становлять 0,5% від обсягу доходів. Спостерігається позитивна тенденція щорічного зростання витрат на охорону праці у зв'язку з приростом реалізації продукції. Завдяки цьому керівництво може забезпечити своїм працівникам належні умови праці.

Вимоги до освітлення при роботі на ВДТ регламентовані ДНАОП 0.00.-1.28-10, згідно з якими освітлення у приміщеннях з ЕОМ має бути суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнене штучним. Природне освітлення має бути бічним, бажано одностороннім. Для зменшення засліплюючої дії сонячних променів світлові отвори мають бути зорієнтовані на північ чи північний схід.

На даному підприємстві для виробничого освітлення використовуються усі три види:

· Природне - світло сонця (небосхилу що освітлює приміщення через світлові прорізи).

· Штучне - здійснюється штучними джерелами світла (лампами розжарювання та газорозрядними).

· Сполучене (суміщене) - одночасне поєднання природного і штучного освітлення в похмурі дні та вечірній час роботи.

На робочих місцях, обладнаних ПК (ЕОМ, ПЕОМ) забезпечено нормоване освітлення відповідно до вимог регламентованих ДНАОГІ 0.00.-1.28-10. Враховуючи коефіцієнт природної освітленості (КПО)- 1,5% відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 освітленість на робочому столі складає 400 лк, на поверхні екрану - 300 лк, яка відповідає нормованому рівню освітленості про що засвідчує КАРТА умов праці комп'ютеризованих робочих місць складена за результатами проведеної атестації робочих місць

Колективним договором визначено умови праці, особливості режиму праці для окремих професій, форми соціального захисту працівників. Зокрема, передбачено:

- для працюючих з комп'ютерною технікою додаткові перерви;

- для жінок, що мають малолітніх дітей (для неповнолітніх) додатково 10 днів відпустки;

- для інвалідів скорочений робочий тиждень.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначено режим роботи з 8 до 18 години, а також відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

Інструкції з охорони праці розроблено з усіх видів робіт та професій відповідно штатному розпису та видам діяльності. Інструкції систематизовано, ведеться облік згідно діючих вимог.

Громадський контроль з охорони праці на підприємстві здійснюється уповноваженими особами.

На основі Типового положення, з урахуванням специфіки діяльності підприємства та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розроблено і затверджено відповідне «Положення про навчання з питань охорони праці на Приватному підприємстві «Гроно», а також сформовано плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими ознайомлені усі категорії працівників.

Окремим наказом керівника чітко розмежовані функції з питань організації і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, зокрема питання підвищення кваліфікації роботодавцем доручено службі кадрів.

Навчання з питань охорони праці проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально- контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

На початку проходження практики зі мною було проведено вступний інструктаж з ОП та ПБ, а також первинний інструктаж на робочому місці, про що зроблено відповідні записи в Журналах обліку інструктажів з охорони праці підприємства.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта відповідає вимогам щодо пожежної безпеки будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів і відповідає:

a) Державними будівельними нормами ДБН В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва;

б) ДБН В.2.5.-13-98 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд»

в) Правилами пожежної безпеки України НАПБ А.01.001-2004.

Приміщення забезпечене вуглекислотними вогнегасниками типу ВВК-3 (п'ять вогнегасників). Для швидкого сповіщення пожежної охорони при виникненні пожежі в приміщенні використовується електрична пожежна сигналізація. Проводиться періодичний контроль обладнання та інструктаж працюючих з пожежної безпеки.

Директор постійно проводить контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці. ПП «ГРОНО» не залучалось до відповідальності за невиконання вимог з охорони праці.

На ПП «ГРОНО» опрацьована загально об'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень. Ці інструкції вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів проходження пожежно-технічного мінімуму, а також у системі виробничого навчання і вивішуються на видних місцях.

Керівник підприємства контролює виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції; проводить інструктажі з питань пожежної безпеки; періодично перевіряє стан пожежної безпеки на об'єкті; слідкує за утриманням у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.

2. УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ОБ'ЄКТІ ПРАКТИКИ

Звичайно на кожному підприємстві використовувалася велика кількість інформації. Тобто здійснюється її пошук, збирання, обробка, передача, збереження. Самостійно це все людина виконати не в змозі. Особливо зараз, коли наступила інформаційна ера ми маємо справу з надзвичайно великою кількістю інформації. Тому, щоб бути успішними підприємства намагаються використовувати найновіші технології, що значно полегшують роботу з інформацією.

2.1 Апаратне забезпечення

Отже, апаратне забезпечення підприємства або іншими словами офісна техніка є невідмінною складовою інформаційної системи, що включає:

- набір комп'ютерів;

- вхідні пристрої (пристрої введення);

- вихідні пристрої (пристрої виведення);

- комунікаційне обладнання.

Зараз на підприємстві «ГРОНО» є три настільні і один портативний комп'ютер, а також сервер. Комп'ютери особливо використовуються в бухгалтерії. За допомогою них здійснюються економічні розрахунки та ведеться вся бухгалтерська документація. Насамперед комп'ютери використовуються для обробки великої кількості інформації.

Перший комп'ютер має такі специфікації:

· Процесор - Intel Celeron D 336, 2,8 GHz

· Оперативна пам'ять -- Transcend 2048 MB

· Відеоадаптер - інтегрований Intel GMA X4500

· Жорсткий диск - Western Digital 500 GB

· Монітор - NEC 19" / AH-IPS / DVI / VGA (D-sub)

Другий комп'ютер має такі специфікації:

· Процесор - AMD Athlon II X2 245. 2,9 GHz

· Оперативна пам'ять - Transcend 1024 MB

· Відеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 110 512 MB

· Жорсткий диск - Toshiba 320 GB

· Монітор - Acer 19,5" / TN+Film / VGA (D-sub)

Третій комп'ютер має такі специфікації:

· Процесор -Intel Pentium DualCore E4500 1.9 GHz.

· Оперативна пам'ять - Transcend 1024 MB

· Відеоадаптер - AMD Radeon HD 6310 1024 MB

· Жорсткий диск - Samsung 160 GB

· Монітор - Dell 19" / IPS / DVI / VGA (D-sub)

Портативний комп'ютер має такі специфікації:

· Процесор Intel Core i3-2370м 2.4 GHz.

· Оперативна пам'ять - DDR3 4096 MB

· Відеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 620м 1024 MB

· Жорсткий диск - 500 GB

Сервер має такі специфікації:

· Процесор - Intel Xeon E3-1220; 3,1 GHz

· Оперативна пам'ять - Transcend DDR3 8192 MB

· Відеоадаптер - інтегрований Intel HD Graphics 300

· Жорсткий диск - Western Digital 1000 GB; SATA;

· Мережевий адаптер - 2x Gigabit Ethernet

Щодо пристроїв введення-виведення то звичайно сюди входить багатофункціональний лазерний пристрій Brother DCP-7065DN, що включає в себе принтер, сканер, копір. Саме він дає змогу створювати електронні копії, друкувати на папір та копіювати текстові та графічні документи, які не розпливаються під дією води чи вологи як це часто буває у випадку струменевого пристрою. Крім того чорнило (фарбувальний порошок) - тонер лазерних пристроїв характеризується високою стійкістю і практично не вицвітає.

Також звичайно використовуються:

· Телефони і факси, що відіграють функцію засобів зв'язку

· Блоки безперебійного живлення FSP VESTA 1500

· Камери відеоспостереження 4х Axis M3006-V

· Мережеві комутатори D-Link DES-1008A

· Безпроводовий маршрутизатор D-Link DIR-615/A

2.2 Програмне забезпечення

Для виконання більшості задач з програмного забезпечення загального призначення традиційно використовують офісні програмні продукти з пакету MS Office, розроблені для операційної системи Windows.

Також використовують наступні програми:

· Mozilla - Internet-браузер (навігація в Internet та доступ до сервісів Іnternet)

· Oracle, MySQL - системи управління базами даних

· Kaspersky Internet Security 2014 - антивірусна програма

· 10-Strike LANState Pro - програма моніторингу серверів і комп'ютерів в мережі

· Acronis Disk Director Home -- управління розділами жорсткого диска

· Auslogics BoostSpeed - оптимізація і прискорення роботи комп'ютера

Також встановлені операційні системи Microsoft Windows XP 2006 SP3 на настільних комп'ютерах, Microsoft 7 Professional на портативному комп'ютері та Windows Server 2009 на сервері.

3. ТОПОЛОГІЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА

Важливу роль відіграє локальна мережа, що об'єднує комп'ютери підприємства. Вона створена для спільного використання ресурсів та обладнання. На підприємстві «ГРОНО» використовується топологія мережі «зірка». В центрі мережі знаходиться спеціальний пристрій - концентратор, який відновлює сигнали, що надійшли і пересилає їх у всі інші лінії зв'язку «рис. 3.1».

Рисунок 3.1. Топологія мережі підприємства «зірка»

Оскільки ПП «ГРОНО» моє вихід до глобальної мережі Internet, то роль адаптера відіграє модем. Всі вузли мережі з'єднані між собою за допомогою мережевого кабелю UTP cat5.

Переваги мережі із зіркоподібною топологією:

- така мережа допускає просту модифікацію і додавання комп'ютерів, не порушуючи інші її частини. Досить прокласти новий кабель від комп'ютера до центрального вузла і підключити його до концентратора. Якщо можливості центрального концентратора будуть вичерпані, слід замінити його пристроєм з великим числом портів;

- центральний концентратор зіркоподібної мережі зручно використовувати для діагностики. Інтелектуальні концентратори (пристрої з мікропроцесорами, доданими для повторення мережних сигналів) забезпечують також моніторинг і управління мережею;

- відмова одного комп'ютера не обов'язково приводить до зупину всієї мережі. Концентратор здатний виявляти відмови і ізолювати таку машину або мережний кабель, що дозволяє решті мережі продовжувати роботу;

- у одній мережі допускається застосування декількох типів кабелів (якщо їх дозволяє використовувати концентратор);

- зіркоподібна топологія відрізняється найбільшою гнучкістю і простотою діагностики у разі відмови.

Недоліки мережі із зіркоподібною топологією:

- при відмові центрального концентратора стає непрацездатною вся мережа;

- багато мереж з топологією типу "зірка" вимагають застосування на центральному вузлі пристрою для ретрансляції широкомовних повідомлень або комутації мережного графіка;

- всі комп'ютери повинні з'єднуватися з центральним вузлом, це збільшує витрату кабелю, а отже, такі мережі дорожчі, ніж мережі з іншою топологією.

комп'ютерний мережа обчислювальний офісний

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ІСНУЮЧИХ НА ОБ'ЄКТІ ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ ТА ЇХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проаналізувавши апаратне і програмне забезпечення, що використовується на базі практики, можна зробити висновок, що суттєвих недоліків не виявлено. Та все ж для поліпшення технологічних процесів можна ввести деякі зміни, а саме:

- Встановити на складі та коридорі додаткові камери спостереження;

- Встановити ще один WI-FI роутер для збільшення зони дії безпроводової мережі;

- Замінити операційні системи Windows XP 2003 на трьох комп'ютерах більш новими;

- Оновити використовуване програмне забезпечення до останній версій, для зменшення ймовірності несанкціонованого доступу до конфіденційних даних;

- Зробити апгрейд деяких комп'ютерах, а саме збільшити об'єм оперативної та відео пам'яті і об'єм жорсткого диска;

- Використовувати систему автоматичного резервного копіювання важливої інформації на сервері та робочих станціях;

- Регулярно перевіряти робочі станції на наявність вірусів, троянських програм та інших загроз;

- Створити нові комп'ютеризовані робочі місця та залучити до роботи висококваліфікованих працівників.

5. ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час проходження переддипломної практики на ПП «Гроно» я виконував наступні завдання:

- Консультував адміністрацію підприємства по питаннях застосування засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних інформаційних технологій;

- Здійснював інсталяцію, налаштування і оптимізацію системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів, рис 5.1, Рис.5.2.

Рисунок 5.1 - Встановлення СКБД MySQL

Рис. 5.2 - Налаштування інтернет браузера Opera

- Брав участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі підприємства, рис. 5.3.

Рисунок 5.3 - Визначення активних комп'ютерів в мережі та їх ip-адрес

- Організовував супровід договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного і апаратного оснащення підприємства;

- Забезпечував обмін інформацією локальної мережі із зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;

- Проводив налаштування, тестування і ремонт окремих пристроїв, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі, рис. 5.4.

Рисунок 5.4 - Налаштування маршрутизатора TP-LINK

- Усував аварійні ситуації, пов'язані з пошкодженням програмного забезпечення і баз даних;

- Організовував тестування і навчання співробітників підприємства основам комп'ютерної письменності і роботі з прикладними програмними засобами;

- Забезпечував технічний супровід вживаних локальних мереж і програмного забезпечення;

- Виконував профілактичні роботи по підтримці працездатності засобів обчислювальної техніки;

- Проводив комп'ютерні антивірусні заходи, рис. 5.5.

Рисунок 5.5 - Перевірка комп'ютера на наявність вірусів

- Організовував ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ;

- Здійснював систематичний аналіз ринку апаратних засобів і програмного забезпечення;

- Готував пропозиції про придбання, розробку або обмін апаратного забезпечення;

- Здійснював своєчасне повідомлення фінансово-економічної служби про плани модернізації апаратного і програмного забезпечення;

- Складати звіти про виконану роботу;

- Виконувати окремі службові доручення безпосереднього керівника на базі практики;

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ПРИМІЩЕННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ

Згідно з ДСН 3.36.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» в робочій зоні розробника підтримуються певні метеорологічні умови, що визначаються температурою, відносною вологістю повітря, тиском та швидкістю руху повітря. Ці фактори впливають на терморегуляцію, тобто спроможність організму працюючого підтримувати нормальну температуру тіла (в межах 36~37°С). Тепловіддача від організму може здійснюватися шляхом тепловипромінювання, конвекції і випаровування. При підвищеній температурі навколишнього середовища тепловіддача здійснюється лише за рахунок випаровування поту. Перегрівання тіла до 40-41 С° приводить до порушення водно-сольового обміну, виникнення судом і теплового удару з втратою свідомості. Робота в умовах пониженої температури повітря, особливо при підвищеній вологості і швидкості руху, призводить до переохолодження тіла, що супроводжується виникненням простудних захворювань.

Вологість повітря впливає на теплообмін, переважно, на віддачу тепла випаровуванням. Середній рівень відносної вологості 40-60% відповідає умовам метеорологічного комфорту у стані спокою, або при дуже легкій фізичній праці.

Для створення оптимальних метеорологічних умов насамперед зменшено тепловиділення в джерелі, що частково передбачено конструкцією самої ЕОМ. Крім цього, забезпечено правильну організацію робочого місця. ЕОМ розміщені так, що теплові потоки від них не спрямовані на оператора. Для забезпечення необхідних метеорологічних умов в приміщенні встановлено обладнання системи центрального опалення. Опалювальні системи, які розташовуються на підлозі не використовуються. Решту метеорологічних умов забезпечує обладнання повного кондиціонування повітря. У приміщенні використано настінний кондиціонер, що забезпечує постійність температури, вологості, руху і чистоти повітря, тому тут дотримано вимог відповідно ДСН 33.6.042-99 що наведено в табл. 5.1. і підтверджено Картою умов даного робочого місця.

Таблиця 5.1

Нормовані параметри мікроклімату для приміщень з ЕОМ та ВДТ

Період року

Категорія робіт (ДСН 33.6.042 - 99)

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/сек.

Холодний

Легка 1б

21 - 23

40 - 60

0,1

Теплий

Легка 1б

22 - 24

40 - 60

0,2

ВИСНОВКИ

В ході проходження переддипломної практики було проведено дослідження об'єкта, його структури та функцій, наявного апаратного та програмного забезпечення і комплексу задач, що вирішується ним.

Було вирішено, що організаційна структура є ефективною. На підприємстві охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й деякі недоліки.

Також було проведено ознайомлення з технологічними процесами складання, монтажу, налагодження і тестування комп'ютерних мереж між двома чи більше комп`ютерами. І це дозволило отримати хороші навички поводження з пристроями різних типів, які потрібні для функціонування, локальної обчислювальної мережі.

Загалом дана практика є підбиттям підсумків всіх знань, накопичених в перебігу вивчення предметів, пов'язаних з роботою комп'ютерів та їх мереж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Контроль та керування корпоративними комп'ютерними мережами: інструментальні засоби та технології: Навч. посіб./ Гужвій А.М.,Коряк С.Ф.,Самсонов В.В.,Скляров О.Я.- Харків: "Компанія СМІТ", 2004.- 544с.- 32.53

2. Засоби комп'ютерної техніки з віртуальними функціями і нові інформаційні технології.- К.: , 2002.- 122с.

3. Бурдейний В.А., Хмелевський В.О. Робота на персональному комп'ютері.

4. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 320с.

5. Контроль та керування корпоративними комп'ютерними мережами: інструментальні засоби та технології: Навч. посіб./ Гужвій А.М.,Коряк С.Ф.,Самсонов В.В.,Скляров О.Я.- Харків: "Компанія СМІТ", 2004.- 544с.- 32.53

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення поняття і дослідження структури топології комп'ютерних мереж як способу організації фізичних зв'язків персональних комп'ютерів в мережі. Опис схеми топології типів шина, зірка і кільце. Багатозначність структур топології комп'ютерних мереж.

  реферат [158,1 K], добавлен 27.09.2012

 • Особливості архітектури комп'ютерних мереж. Апаратні та програмні засоби комп'ютерних мереж, їх класифікація та характеристика. Структура та основні складові комунікаційних технологій мереж. Концепції побудови та типи функціонування комп'ютерних мереж.

  отчет по практике [1,2 M], добавлен 12.06.2015

 • Поняття комп'ютерної мережі як системи зв'язку між двома чи більше комп'ютерами через кабельне чи повітряне середовище. Середовище передачі у комп'ютерних мережах. Передумови інтенсивного розвитку мережних технологій. Мережні сервіси, класифікація мереж.

  реферат [20,8 K], добавлен 13.11.2013

 • Вивчення історії кафедри "Комп’ютерної інженерії". Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження, тестування апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж. Науково-дослідні роботи у лабораторії "Програмного забезпечення комп’ютерних систем".

  отчет по практике [23,9 K], добавлен 01.03.2013

 • Класифікація комп'ютерних мереж. Забезпечення функціонування локальної мережі за допомогою сервера. Топологія локальної мережі. Оптоволоконний інтерфейс до розподілених даних FDDI. Бездротові технології Wi-Fi, Bluetooth, GPRS. Мережеві апаратні засоби.

  реферат [561,2 K], добавлен 15.03.2013

 • Знайомство з основами побудови і функціонування комп'ютерних мереж, виділення їх особливостей і відмінностей. Характеристика основних способів побудови мереж. Розрахунок економічної ефективності впровадження корпоративної локальної обчислювальної мережі.

  курсовая работа [275,0 K], добавлен 18.11.2014

 • Історія створення комп’ютерних комунікацій та принципи їх побудови. Характеристика устаткування для створення комп’ютерних мереж. Поняття адресації, види протоколів, їх розвиток, комбінування та особливості використання. Стандарти бездротових мереж.

  курс лекций [1,3 M], добавлен 04.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.