Автоматизований облік власників автотранспорту

Порядок та характеристика етапів розробки та апробації програми "водій" для збереження повноти інформування правоохоронних органів, та швидкості її надання. Структура зберігаючих даних. Формування вихідного коду даної програми. Створення головного поля.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.10.2010
Размер файла 14,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вступ

Для більш швидкого та повного розслідування злочинів пов'язаних з автотранспортом потрібно володіти якомога більшими відомостями. Таким чином, якщо ми маємо транспорт який причетний до аварії чи злочину, за допомогою програми яка розробляється в темі даної курсової роботи ми будимо мати повні і необхідні дані про власника авто

Призначення даного продукту полегшення то швидкість доступу до інформації.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму - «водій» для збереження повноти інформування правоохоронних органів, та швидкості її надання.

ь Введення і збереження інформації про власників автотранспорту в типізований файлі:

o ПІБ власника автотранспорту

o Назва та марка авто

o Паспортні дані водія;

o Адреса прописки.

ь Можливість редагування даної бази по певним структурним елементам

ь Можливість перегляду всіх існуючих документів

ь Можливість видалення всієї бази.

ь Зручний інтерфейс для користувача

ь Швидкість та простота роботи в даній програмі

ь Надійність та достовірність збережених відомостей

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину T, таким чином T={T1,T2,…, Tі}, де і=1..n, Tі - дані про власників авто.

Кожен власник має певні відомості про себе, що стосуються його особистості, отже маємо Ті={Ті1,Ті2,…, Тіj}, j=1..4.

Таким чином ми маємо матрицю всіх відомостей які зберігаються в базі даних, та заносяться користувачем.

Результат:

Множина Рij, яка формуються з вхідних даних а саме множини Тij

Математична модель:

Вk - критерій який використовується для пошуку, де k - номер критерія з зазначених чотирьох. Таким чином отримуємо множину Zij Aij, де Zij відповідає заданому критерію Вk

1.3 Структура зберігаючих даних

B - структурована запис для занесення відомостей про власників авто до типізованого файлу.

· Av - поле запису строкового типу для занесення марки автомобіля власника.

· Fio - поле запису строкового типу для занесення прізвища, ім'я та по-батькові власника.

· Pas - поле запису строкового типу для занесення паспортних даних власника.

· Mg - поле запису строкового типу для занесення адреси проживання.

Ramka - процедура яка забезпечує прорисовку рамки.

Ris - процедура яка прорисовує основне меню програми.

Menin - процедура яка забезпечує управління головним меню

Punkt - процедура для зарисовки певної області

Vv - процедура для введення та збереження даних

Red - процедура для редагування збережених раніше відомостей

Udal - процедура для видалення всієї бази.

2. Вихідний код програми

uses crt, dos;

type b=record

av:string[10];

fio, pas, mg:string[15];

end;

var f:file of b; bas:b;

procedure ramka (x1, y1, x2, y2, a:byte);

var i:integer;

begin

textcolor(0);

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1) - 1 do

begin

write('Н');

end;

write ('» ');

for i:=2 to (y2-y1) - 1 do

begin

gotoxy (1, i);

write('є');

gotoxy (x2-x1+1, i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1) - 1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{-}

procedure newreadkey (var a {`зЁвлў Ґ¬л© Є®¤ бЁ¬ў®»}:char;

var b {ђ §иЁаҐ­л© Є®¤ Є» ўЁиЁ}:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{-}

procedure ris;

begin

ramka (10,3,30,7,7);

ramka (10,6,30,10,7);

ramka (10,9,30,13,7);

ramka (10,12,30,16,7);

window (10,3,30,16);

gotoxy (1,4); write(#204);

gotoxy (1,7); write(#204);

gotoxy (1,10); write(#204);

gotoxy (21,4); write(#185);

gotoxy (21,7); write(#185);

gotoxy (21,10); write(#185);

end;

{-}

procedure menin (x1, y1, x2, y2, a:byte);

begin

window (x1, y1, x2, y2);

textbackground(a);

clrscr;

textcolor(1);

write (' Zapolnit');

window (x1, y1+3, x2, y2+3);

clrscr;

write (' Redaktirovat');

window (x1, y1+6, x2, y2+6);

clrscr;

write (' Udalit');

window (x1, y1+9, x2, y2+9);

clrscr;

write (' Vixod');

end;

{-}

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

procedure vv;

var i, n:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(2);

pamka (1,1,39,25);

window (2,2,38,25);

gotoxy (6,1);

textcolor(6);

writeln ('ZAPOLNENIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

textcolor(7);

write ('Vvedi kol-vo voditeley - ');

readln(n);

assign (f, 'd:\po');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', i);

write ('Vvedi F.I.O voditela - '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet - '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela - '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania - '); readln(mg);

seek (f, filesize(f));

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

procedure punkt (x, y, z, c, q:byte; s:string);

begin

window (x, y, z, c);

textbackground(q);

clrscr;

textcolor(10);

write(s);

end;

procedure pamka (x1, y1, x2, y2:integer);

var i, c:integer;

begin

gotoxy (x1, y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy (x1+i, y1);

write(#205);

end;

gotoxy (x2, y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy (x2, y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy (x2, y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy (x2-i, y2);

write(#205);

end;

gotoxy (x1, y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy (x1, y1+i);

write(#186);

end;

end;

{………………………………………….}

procedure red;

var i, j, p:integer;

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(7);

if FSearch ('po', 'd:\')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

clrscr;

window (1,1,40,25);

textcolor(6);

pamka (1,1,39,25);

gotoxy (5,2);

textcolor(3);

writeln ('REDAKTIROVANIE UCHOTA VODITELEY');

window (2,3,38,25);

assign (f, 'd:\po');

reset(f);

gotoxy (13,1);

textcolor(4);

writeln ('VSA BASA:');

window (2,4,38,25);

for i:=0 to filesize(f) - 1 do

begin

seek (f, i);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', i+1); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

for j:=1 to 30 do

delay(9999);

end;

end;

clrscr;

write ('Vvedi nomer voditela kotorogo budem redaktiovat - '); readln(p);

seek (f, p-1);

read (f, bas);

with bas do

begin

clrscr;

textcolor(7);

writeln ('voditel-', p); writeln;

writeln ('F.I.O voditela-', fio); writeln;

write ('Avto na kotorom on ezdiet-', av); writeln;

write ('Seria i nomer pasporta voditela-', pas); writeln;

write ('Adres progivania-', mg); writeln;

end;

writeln;

textcolor(4);

writeln ('Dla prestuplenia k redaktirovaniu nagmi «ENTER» ');

readln;

textcolor(7);

with bas do

begin

clrscr;

gotoxy (8,1);

writeln ('VODITEL-', p);

write ('Vvedi F.I.O voditela - '); readln(fio);

write ('Vvedi avto na kotorom on ezdiet - '); readln(av);

write ('Vvedi seriu i nimer pasporta voditela - '); readln(pas);

write (' Vvedi adres progivania - '); readln(mg);

seek (f, p-1);

write (f, bas);

end;

close(f);

end;

end;

{…………………………………………………}

procedure udal;

var s:string; i, j:integer;

begin

if FSearch ('po', 'd:\')='' then

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

pamka (10,10,35,15);

gotoxy (16,11);

textcolor(132);

writeln ('BASA NE SOZDANA');

textcolor(7);

end

else

begin

window (1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

window (10,10,35,15);

Writeln ('Dla udalenia nagmi - «ENTER» ');

if readkey=#13 then

begin

textcolor(4);

s:='UDALENO';

for i:=1 to length(s) do

begin

write (s[i]);

for j:=1 to 5 do

delay(9999);

end;

end

else

end;

end;

{:}

var i:byte;

key:char; k, p:byte;

begin

textmode(c40);

{vv;}

{red;}

{udal;}

repeat

window (1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

ris;

menin (11,4,29,5,7);

i:=1;

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

repeat

newreadkey (key, k);

case k of

72: begin

if i=1 then

p:=4;

if i>1 then

p:=i-1;

end;

80: begin

if i=4 then

p:=1;

if i<4 then

p:=i+1;

end;

end;

i:=p;

if i=1 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,4,29,5,4,' Zapolnit');

end;

if i=2 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,7,29,8,4,' Redaktirovat');

end;

if i=3 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,10,29,11,4,' Udalit');

end;

if i=4 then

begin

menin (11,4,29,5,7);

punkt (11,13,29,14,4,' Vixod');

end;

until key=#13;

case i of

1: vv;

2:red;

3:udal;

end;

until i=4;

end.

Висновок

В даній курсовій роботі буда розроблена програма «Водій», де зберігаються всі відомості про власників автомобілів і при необхідності їх можливо легко проглянути та використати для необхідних мір при розкритті злочинів чи ДТП.

Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Також в «Водій» використовуються процедури з модулю DOS. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.

Список використаної літератури

1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. - Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр. дел, 2003. - 188 с.

2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. - X., 1995.

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.: ил.


Подобные документы

 • Розробка програми "Авто" для введення та збереження інформації про власників та їхні автомобілі. Побудова математичної моделі. Критерії вибору та пошуку даних. Структура введених та збережених у файлах програми даних. Алгоритм основної програми та її код.

  курсовая работа [20,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми реєстрації і автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. Математична модель задачі, структура зберігаючих даних. Створення алгоритмів основної програми на мові Turbo Pascal і процедур Vvod і Red. Вихідний код програми.

  курсовая работа [25,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Створення програми "Аналізатор злочинності в регіоні". Структура зберігаючих даних. Неформальна постановка задачі. Алгоритм основної програми. Введення і збереження інформації. Можливість перегляду всіх існуючих документів. Вихідний код програми.

  курсовая работа [19,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми "товарна база", призначеної для збереження та перегляду, а також автоматизованої обробки інформації, що надає користувач. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми, її апробація.

  контрольная работа [13,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми "Злочин", що призначена для збереження та перегляду, а також автоматичного аналізу всієї інформації про злочинність. Порядок і основні принципи формування структури даних, постановка задачі. Написання та лістинг розробленої програми.

  контрольная работа [12,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

  курсовая работа [27,0 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми мовою Turbo Pascal для автоматизації процесу перевірки оцінок та аналізу успішності групи, для збереження і перегляду всієї інформації стосовно навчання. Формальна постановка задачі, створення алгоритму та вихідного коду програми.

  курсовая работа [36,0 K], добавлен 13.10.2010

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

 • Побудова інформаційно-математичної моделі та алгоритм задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Складання коду програми. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Тестування та інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.04.2009

 • Програма "Приватка" для збереження та перегляду всієї інформації, що стосується пошуку підприємства. Розробка алгоритму та програмування на мові Turbo Pascal. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми.

  курсовая работа [20,9 K], добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.