Лінійне програмування

Задачі лінійного програмування. Транспортна задача. Створення текстового документа за шаблоном "Лабораторна робота". Завантаження табличного процесору Excel і копіювання до комірок таблицю із вихідними даними. Копіювання блоку електронної таблиці.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 09.03.2009
Размер файла 45,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

 

 

Транспортна задача

 

Розв'язок задач лінійного програмування. Транспортна задача.

Мета роботи: Набути навичок складання математичної моделі транспортної задачі та її реалізації з використанням табличного процесору Excel

Задача:

Чотири консервних заводи для виробництва продукції використовують сировину, яка надходить із трьох КСП.На кожен завод підприємств сировина може завозитися з будь-якого КСП. Потреби в сировині кожного із заводів,запаси сировини та тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти такий план перевезень, при якому загальна вартість перевезень є мінімальною.

КСП

КОНСЕРВНІ ЗАВОДИ

ЗАПАСИ

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

7

8

1

2

160

ІІ

4

5

9

8

140

ІІІ

9

2

3

6

170

ПОТРЕБИ

120

50

190

110

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

Порядок виконання роботи

1.Створити новий текстовий документ за шаблоном Лабораторна робота і скопіювати до нього назву та мету лабораторної роботи, а також умови задачі.
2.Завантажити табличний процесор Excel і скопіювати до комірок ЕТ таблицю із вихідними данними;

3. Під таблицею увести до відповідних комірок математичну модель задачі:

· використати для введення формули цільової функції СУММПРОИЗВ();

· використати для введення формул обмежень СУММ() (Мастер функций /Математические);

· екран електронної таблиці буде мати наступний вид


4. Викликати программу

Поиск решения і розв'язати задачу

5.Результат розв'язку задачі

6.Скопіювати блок електронної таблиці із математичною моделлю та результатом розв'язку до документу Word із лабораторною роботою.

7.Зберегти робочу книгу табличного процесора Excel на сервері.

8.Зберегти документ Word на сервері.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Навести загальний вигляд розв'язку транспортної задачі.

2. Як викликати "Редактор формул"?

3. Як вибрати необхідну функцію?

4. Яким чином задаються обмеження?

Завдання для самостійної роботи

 

2007-09-06 16:52:05

 

 

Самостійна робота "Транспортна задача"

Завдання до лабораторної роботи "Транспортна задача"

Завдання 1.

Створити новий документ на основі шаблону Самостійна робота та скопіювати до документу умови задачі.

Завдання 2. Записати математичну модель задачі (використовуючі редактор формул).

Завдання 3.

Знайти розв"язок задачі із використанням задачі пошуку рішень табличного процесора Excel. У процесі запису математичної моделі задачі до комірок ЕТ викорисовувати функцію СУММПРОИЗВ()

Завдання 4.

Зберегти документи Word і Excel у паці Самостійна робота.

Задача

До піприємства харчової галузі надходить сировина із різних КСП. Сировина надходить із будь-якого КСП на будь-яке підприємство. Потреби, запаси і тарифи перевезень наведені у таблиці. Скласти Оптимальний план перевезень (із найменшими витиратами).

Варiант 1

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І

ІІ

ІІІ

І

4

1

10

200

ІI

2

3

2

300

ІІІ

1

2

5

100

Потреби

150

250

200

 

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

F(x)=4 x11+x12+10 x13+2 x21+3 x22+2 x23+x31+2 x32+5 x33

x11+x12+x13 = 200

x21+x22+x23 = 300

x31+x32+x33 = 100

x11+x21+x31 = 150

x12+x22+x32 = 250

x13+x23+x33 = 200

Математична модель задачі

Змінні

Значення

x11

x12

x13

 

 

0

0

200

x21

x22

x23

 

 

50

250

0

x31

x32

x33

 

 

100

0

0

Цільова функція

2950

Обмеження

Значення

200

200

300

300

100

100

150

150

250

250

200

200

КСП

Харчові підприємства

Запаси

І

ІІ

ІІІ

І

0

0

200

200

ІI

50

250

0

300

ІІІ

100

0

0

100

Потреби

150

250

200

 

1.ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД РОЗВ'ЯЗКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ:

Математична модель задачі буде мати наступний вигляд

1. Порядок виконання

1. 2. Як викликати "Редактор формул"?

Вставка - обьект - microsoft eguation 3.0

1. 3. Як вибрати необхідну функцію?

Вставка - функція

4. Яким чином задаються обмеження?

Обмеження задаються за допомогою

“ПОИСК РЕШЕНИЯ” - ОГРАНИЧЕНИЯ - ДОБАВИТЬ


Подобные документы

 • Теоретичні основи та приклади економічних задач лінійного програмування. Розробка математичної моделі задачі (запис цільової функції і системи обмежень) і програмного забезпечення її вирішення за допомогою "Пошуку рішень" в Excel симплекс-методом.

  курсовая работа [993,9 K], добавлен 10.12.2010

 • Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

  лекция [479,7 K], добавлен 10.10.2013

 • Лінійне програмування як один з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень. Опис існуючих методів розв’язку задач лінійного програмування. Завдання, основні принципи, алгоритми і головна мета лінійного програмування.

  курсовая работа [363,8 K], добавлен 03.12.2009

 • Що таке електронна таблиця. Завантаження електронної таблиці. Структура формули в Excel. Аргументи формул Excel. Посилання на клітинку або групу. Базові елементи електронної таблиці. Зберігання нового документа Excel. Робоча книга та робочі лісти.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 10.12.2013

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.

  курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

 • Задача лінійного програмування. Розв’язання задачі геометричним методом. Приведення системи рівнянь до канонічного вигляду. Розв’язання симплекс-методом. Розв’язок двоїстої задачі. Задача цілочислового програмування і дробово-лінійного програм.

  контрольная работа [385,2 K], добавлен 04.06.2009

 • Призначення табличного процесора Microsoft Excel, вигляд робочого вікна. Основи роботи з формулами, їх копіювання та переадресація комірок. Створення рядів даних, форматування та вирівнювання комірки. Порядок роботи з таблицями та їх обрамування.

  презентация [325,8 K], добавлен 21.04.2011

 • Особливості мови програмування Turbo Pascal. Текстовий редактор Word: набір, редагування та форматування тексту, вставка графічних об'єктів та таблиці в документ, використання редактора формул. Електронні таблиці Excel. Робота з шаблонами документів.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 06.09.2012

 • Розв’язок багатокритеріальної задачі лінійного програмування з отриманням компромісного рішення (для задач з кількома функціями мети) за допомогою теоретико-ігрового підходу. Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети. Модуль опису класу.

  курсовая работа [588,8 K], добавлен 15.05.2011

 • Розробка програми на мові програмування С++ з використанням об'єктно-орієнтованого програмування. Робота з файлами, графікою, класами, обробка числової інформації. Графічні засоби мови програмування. Алгоритм задачі та допоміжні програмні засоби.

  курсовая работа [102,5 K], добавлен 14.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.