Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

Спосіб настроювання бібліотеки. Пояснення до основних понять бібліотеки компонентів Symbol Pin Numbers. Створення символу шляхом редагування існуючого елемента. Створення графіки символів і корпусів за допомогою редакторів Symbol і Pattern Editor.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.09.2010
Размер файла 112,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Контрольна робота з теми:

САПР конструкторсько-технологічного призначення

Компоненти зберігаються в бібліотеках системи. САПР конструкторсько-технологічного призначення підтримує два види бібліотек:

- інтегровані бібліотеки компонентів;

- окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів.

До інтегрованої бібліотеки заносяться дані трьох типів:

- текстова інформація про компоненти (components);

- графіка корпусів (patterns);

- графіка символів компонентів (symbols).

Графіка корпусів і символів створюється засобами графічних редакторів системи. Потім за допомогою менеджера бібліотек ці дані заносяться в інтегровану бібліотеку і до них додається текстова інформація.

Окремі бібліотеки символів і корпусів компонентів містять інформацію про символи і корпуси, що можуть використовуватися незалежно один від одного.

Так, наприклад, якщо принципова схема приладу створюється в іншій автоматизованій системі, то для проектування використовуються тільки список електричних кіл і бібліотека компонентів.

Інтегрована бібліотека системи представляється у вигляді дерева, у якому представлено декілька розділів:

- компоненти;

- корпуси;

- символи;

Наявність трьох розділів у бібліотеці (компонент, корпус і символ) дозволяє використовувати для різних компонентів однакові символи і корпуси, що значно заощаджує пам'ять, яку займає бібліотека.

Настроювання бібліотеки здійснюється в такий спосіб:

1. Вибирають меню Library \ Здійснюють натискання правої кнопки миші на «Default-Library-Set» \ Add Library.

2. Вказують ім'я встановлюваної бібліотеки. Кожна бібліотека складається з розділів: Components, Patterns, Symbols.

3. У кожному розділі відображаються наявні в ньому елементи. Подвійне натискання дозволяє відкрити вікно з зображенням елемента.

4. Натискання правої кнопки миші по компоненту відкриває спливаюче меню з командами:

Open

-

відкрити вікно Component Information для редагування компонентів

Place

-

розмістити символ на схемі (чи корпус на полі друкованої плати)

Графічні редактори використовують наступну інформацію:

редактор схем - компонент/символ;

редактор друкованих плат - компонент/корпус.

Інформація тільки про компонент є текстовою і не може бути використана окремо від інформації про символ і корпус.

В свою чергу інформація про символи і корпуси є графічною і не може бути використана без інформації про компонент.

При роботі з бібліотекою компонентів розрізняють наступні основні поняття (див. рис. 1):

Pad Numbers-номери виводів компонента;

Pin Designator -номери виводів корпусу компонента

(позиційні позначення виводів);

(Pad Numbers і Pin Designator звичайно збігаються);

Symbol Pin Numbers - номери виводів у межах секції компонента;

Pin Names - імена виводів секції компонента.

Pad Numbers

Pin Designator

Pad Numbers та Pin Designator

Symbol Pin Numbers

Рисунок 1 - Пояснення до основних понять бібліотеки компонентів Symbol Pin Numbers

У стандартну поставку системи входять 56 інтегрованих бібліотек і три бібліотеки стандартних корпусів:

PCBMAIN.LIB

-

корпуси дискретних компонентів і ІС зі штиревими виводами;

PCBST.LIB

-

корпуси дискретних компонентів і ІС з планарними вивідами;

PCBCONN.LIB

-

з'єднувачі.

Створити новий компонент можна одним із трьох способів:

- відредагувати існуючий;

- створити компонент із самого початку;

- створити новий компонент за допомогою шаблону.

Перший спосіб є небажаним, тому що з кожною новою версією системи її бібліотеки обновляються, і інформація користувача в них може втратитися. Доцільно створювати власні бібліотеки для збереження «своїх» елементів.

Розглянемо кожний з цих способів окремо. Для створення символу шляхом редагування існуючого елемента необхідно:

1. Перевести в робоче вікно зображення символу, що зберігається в бібліотеці.

Для цього:

- по команді Options - Grid установити крок сітки, наприклад - 2,5 мм;

- виконати команду Place - Part і розмістити символ компонента на робочому полі.

2. Перетворити символ компонента в набір графічних примітивів.

Для цього:

- вибрати об'єкт «символ» за допомогою піктограми;

- виконати команду Edit - Explode Part і перетворити символ у набір графічних об'єктів (примітивів).

3. Внести необхідні зміни.

4. Сформувати блок з окремих графічних примітивів і додати символ до бібліотеки: команда Library - Symbol Save As. У списку Library: вказати ім'я однієї з відкритих бібліотек; у графі Symbol: ім'я нового символу.

Редагування корпусів компонентів виконується аналогічно:

1. У робоче вікно поміщають зображення корпусу з бібліотеки.

2. Перетворюють зображення корпусу в набір графічних об'єктів:

Edit - Explode Component.

3. Вносять необхідні зміни.

4. Формують блок з окремих графічних примітивів і зберігають зображення корпусу в бібліотеці: Library - Pattern Save As, вказавши ім'я бібліотеки в списку й ім'я корпусу.

Створення компонентів зручно здійснювати за допомогою менеджера бібліотек. Причому, можна створювати компонент у цілому, а можна створювати окремо символ і корпус.

Після завантаження менеджера бібліотек з наявних інструментів доступні лише:

Components - New (створити новий компонент);

Components - Open (відкрити існуючий компонент);

View Source Browser (відкрити вікно перегляду компонентів).

Після вибору існуючого компоненту з'являється вікно Component Information. У ньому представлено загальну інформацію про компонент:

Select Pattern - тип корпусу компонента (наприклад, DIP14);

Number of Gates - кількість секцій у компоненті;

Number of Pads - загальна кількість вивідів;

Refdes Prefix - префікс позиційного позначення;

Component Type - тип компонента:

Normal - звичайний;

Power - джерело живлення;

Sheet Connector - з'єднувач аркушів схеми;

Module - модуль ієрархії символу;

Link - схема модуля;

Component Style - стиль компонента:

Homogeneous - однорідний компонент;

Heterogeneous - неоднорідний компонент;

Gate Numbering - спосіб нумерації секцій:

Alphabetic - за допомогою літер;

Numeric - числовий;

Alternate Views - альтернативний стандарт зображення символів:

IEEE - стандарт інституту інженерів з електротехніки й електроніки;

De Morgan - стандарт позначення логічних функцій.

У нижній частині вікна розташовано таблицю, де для кожного типу секцій зазначено:

Gate - номер секції;

Gate Eq - код логічної еквівалентності секції

(для неоднорідного компоненту - секції не еквівалентні, Eq = 0);

Normal - ім'я символу в нормальному зображенні;

IEEE

De Morgan ім'я символу в альтернативному зображенні.

Вікно Symbol View. У ньому наведено зображення символу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Кожному виводу відведено один рядок з полями:

Pin Des - номер виводу корпусу компонента;

Gate - номер секції компонента;

Sym Pin - порядковий номер виводу символу секції компонента;

Pin Name - ім'я виводу секції компонента;

Gate Eq - код логічної еквівалентності секції компонента;

Pin Eq - код логічної еквівалентності виводу секції;

Elec. Type - електричний тип виводу.

Вікно Pattern View. У ньому наведено зображення корпусу поточного компонента і таблиця з інформацією про його виводи.

Вікно Pins View. У ньому приведено інформацію про усі виводи компонента.

Створення компонента починається з завантаження менеджера бібліотек. Потім виконується команда створення нового компонента:

Component - New\Указати папку\Ім'я файлу бібліотеки (К155.LIB), у яку раніше були записано корпус і символ компонента.

Потім на екран виводиться меню Component Information. У ньому натискають кнопку Select Pattern для підключення графіки корпусу компонента (вибирають потрібний корпус із пропонованого списку у вікні Library Browse).

Потім указують параметри:

Number of Gates (кількість секцій) = 4;

Number of Pads (кількість виводів) = N (проставляється автоматично);

Refdes Prefix (префікс позиційного позначення) = DD.

У графі Component Type - вибирають тип компонента:

Normal;

IEEE;

De Morgan.

У графі Component Style - вказують признак однорідності компонента:

Homogeneous;

Heterogeneous.

У графі Gate Numbering - вибирають спосіб іменування секцій компонента:

Alphabetic - символьний.

Для однорідних компонентів код логічної еквівалентності секцій встановлюється автоматично в графі Gate Eq;

Для неоднорідних компонентів потрібно установити Eq = 0.

Підключення символу до компонента здійснюється по команді Select Symbol (попередньо необхідно вибрати будь-який рядок у графі Normal). У вікні, що відкрилося, Library Browse вибрати потрібний символ із запропонованого списку.

Створення компонента завершується заповненням таблиці виводів, що виводиться на екран по команді Pins View.

У таблиці вказується інформація яку наведено нижче (див. табл. 1).

Таблиця 1

Pin Des

Gates

Sym Pin

Pin Name

Gate Eq

Pin Eq

Elec. Type

1

2

3

:

:

:

:

:

:

:

14

„№ виводу

корпусу”

1

1

1

2

:

:

:

4

„№ вентиля, якому належить даний вивід”

1

2

3

1

2

3

:

:

:

:

„№ виводу в секції”

IN1

OUT

:

:

:

:

:

:

:

:

:

„Ім'я виводу”

„Код логічної еквівалентності вентиля”

„Код логічної

еквівалентності вивіду”

Input

Output

Power

:

:

:

:

:

:

:

„Електри-чний тип виводу”

Виводи, що підключаються до електричних кіл землі й живлення, у таблиці не описуються, тобто рядки з відповідними номерами будуть порожніми.

Перед збереженням компонента в бібліотеці виконують команду Component - Validate для перевірки правильності введеної інформації.

Збереження інформації: Component - Save

Save As.

Графіка символів і корпусів створюється окремо, за допомогою спеціальних графічних редакторів Symbol Editor і Pattern Editor. Кожний з цих редакторів має спеціальний засіб „майстер” Symbol Wizard/Pattern Wizard відповідно, що викликаються по команді Symbol/Pattern - New.

Зазначені вище редактори аналогічні редакторам схем і друкованих плат, але мають лише ті засоби, що необхідні для створення схемних символів і корпусів.

При роботі з ними не потрібне використання команди Explode.

Редактор Symbol Editor працює з файлами *.sym і *.lib. По команді Symbol Wizard меню File викликається майстер створення символів компонентів. Для нього вказується наступна інформація:

Symbol Width - ширина символів;

Pin Spacing - відстань між виводами;

Length - довжина виводу (Short, Normal, Long, User);

Number Pin Left (Right) - кількість виводів з лівого (з правого) боку символу;

Symbol Outline - необхідність відображення контура символу;

Line Width - ширина лінії контура символу;

Display Pin Name (Pin Des) - необхідність відображення на кресленні символу імен (номерів) виводів;

Default Pin Name (Pin Des) - ім'я виводу (номер), прийняте за замовчуванням;

Current Pin Number - номер поточного виводу.

Завершення створення символу - по команді Finish.

Збереження: File - Save

Save As.

Редактор Pattern Editor працює з файлами корпусів компонентів *.pat і бібліотеками компонентів *.lib.

По команді Pattern Wizard з меню File викликається майстер створення корпусів компонентів. Для нього вказується наступна інформація:

Pattern Type - тип корпусу компонента (Рис. 2):

Рисунок 2 - Типи корпусів компонентів: а) DIP - корпус із дворядним розташуванням виводів; б) ARRAY - прямокутний корпус з масивом виводів; в) QUAD - корпус з виводами, розташованими з чотирьох боків.

Number of Pads Down - кількість рядків у масиві виводів;

Number of Pads Across - кількість стовпців у масиві виводів;

Pad to Pad Spacing - відстань між центрами виводів;

Cutout Pads Down - кількість вирізаних рядків у центральній області масиву виводів;

Cutout Pads Across - кількість вирізаних стовпців у центральній області масиву виводів;

Corners Pads - виключення вивідів у зовнішніх чи внутрішніх вершинах масиву виводів;

Pattern Width - ширина корпусу компонента;

Pattern Height - довжина корпусу компонента;

Pad 1 Position - місце розташування першого виводу компонента;

Pad Style - типи стеків контактних площадок (передаються з поточної плати);

Rotate - ознака повороту контактної площадки на 900;

Silk Screen - необхідність зображення габаритів корпусу компонента;

Silk Line Width - ширина ліній габаритів корпусу компонента;

Silk Rectangle Width (Height) - висота (ширина) прямокутника, що обмежує габарити корпусу компонента;

Notch Type - тип скосу графіки корпусу компонента (у верхньому лівому куті, у нижньому лівому куті і т.ін.).

По команді Finish завершується створення корпусу компонента.

Збереження корпусу в бібліотеці: File Save

Save As.


Подобные документы

 • Призначення модулів та їх структура. Компіляція програм, які використовують модулі. Програмна реалізація алгоритму створення бібліотеки операцій над векторами. Інструкція користувачеві програми. Контрольні приклади та аналіз результатів їх реалізації.

  курсовая работа [145,6 K], добавлен 20.03.2011

 • Поняття проектування та його автоматизації як комплексу засобів автоматизації проектування. Функції системи автоматизації проектних робіт (САПР), принципи системної єдності, сумісності, типовості, розвитку. Види комплексів засобів і компонентів САПР.

  реферат [123,2 K], добавлен 20.06.2010

 • Підстава для створення системи Компас-3D. Характеристика розробленого програмного забезпечення. Призначення і характеристики систем автоматизації конструкторської документації. Дослідження методів створення динамічних бібліотек в середовищі Delphi.

  дипломная работа [3,3 M], добавлен 22.10.2012

 • Особливості редактора принципових схем системи Protel 99. Основні недоліки та переваги системи. Проблема правильного виведення схем на друк. Розробка та редагування бібліотек елементів принципових схем. Перегляд існуючої бібліотеки та створення нової.

  контрольная работа [902,1 K], добавлен 20.06.2010

 • Діяльність обласної бібліотеки за допомогою СКБД Fox Pro 8.0. Створення проекту прикладної системи, таблиць, відображень та запитів. Групування за прізвищем, ім’ям, по-батькові. Обробка інформації для друкування звіту документу необхідних даних.

  курсовая работа [970,1 K], добавлен 25.11.2011

 • Розробка візуальної програми, яка містить головне меню та забезпечує введення-виведення даних у діалоговому вікні. Створення панелі інструментів, рядку стану. Реалізація функції мовою Assembler. Створення та підключення бібліотеки Dll. Робота з файлами.

  курсовая работа [370,9 K], добавлен 01.04.2016

 • Опис процесу створення технічного завдання на розробку бази даних для сільської бібліотеки. Виявлення масиву даних та їх структури. Внесення інформації в базу. Визначення типів і зв’язків між таблицями. Створення інтерфейсу системи керування базою даних.

  контрольная работа [174,9 K], добавлен 07.01.2015

 • Видалення, додавання та упорядкування тексту. Установка позицій символів і міжсимвольної відстані. Зміна регістру символів. Вставка символів та форматування абзаців. Вибір теми та шаблону. Створення документу з кількох колонок. Створення буквиці у тексті.

  реферат [804,0 K], добавлен 09.08.2011

 • Сутність і елементи електронної бібліотеки, її послуги та особливості. Традиційна каскадна модель життєвого циклу програми. Написання електронної бібліотеки за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML, рекомендації щодо її впровадження та використання.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 29.03.2013

 • Використання програмованих логічних інтегральних схем для створення проектів пристроїв, їх верифікації, програмування або конфігурування. Середовища, що входять до складу пакету "MAX+PLUS II": Graphic, Text, Waveform, Symbol та Floorplan Editor.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.