Дослідження особливостей спілкування серед учнів-підлітків та учнів-старшокласників його значення у формуванні особистості

Загальне поняття про спілкування, його сутність. Психологічні особливості спілкування підлітків та старшокласників. Особливості ділового спілкування. Розробка тренінгу на тематику особливості спілкування між учнями-підлітками та учням-старшокласниками.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2013
Размер файла 51,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Далі слід провести вправу «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування». Метою даної вправи є: сформувати в учасників уявлення про важливі якості й уміння особистості, необхідні для ефективного спілкування.

Так, педагог-тренер пропонує поміркувати над тим, якою є людина, здатна ефективно спілкуватися. Кожному учаснику необхідно самостійно скласти і записати список якостей та вмінь, які, на його думку, необхідні людині для ефективного спілкування.

Потім педагог-тренер вивішує аркуш А1 з написом «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування» і пропонує кожному учаснику по колу назвати одну якість чи вміння зі свого списку. Кожен висловлює свою думку з аргументами та прикладами. Педагог-тренер записує запропонований варіант на плакат тільки тоді, коли вся група з цим погодиться.

Коли роботу над плакатом «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування» буде завершено, педагог-тренер пропонує обговорення за питаннями: чи відрізняються складені вами списки від загального ? Як ?

Висновок, при заповнені плакату «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування» між нами вже відбулося ефективне спілкування. У кожного були свої думки щодо списку. Загальний список якостей й умінь свідчить, що всі вони важливі для нас, і це допомагає нам знаходити спільну мову.

Висновок

На основі аналізу психолого-педагогічної література та проведеного дослідження були сформульовані наступні висновки.

У взаємодії між людьми, виникають суб'єктивні міжособистісні відносини, які у психології називають спілкуванням. У масштабах життєдіяльності людини спілкування, тобто взаємодія з іншими людьми, є, по-перше, головною умовою виживання, по-друге, забезпечує реалізацію функції навчання, виховання і розвитку особистості. Дитина, ізольована від суспільства людей, не може опанувати механізми людської поведінки, людського пізнання, сукупним досвідом людства.

Особливо важливим аспектом спілкування є те, що воно є однією складовою гарантією розвиваючої особистості підлітка та учня-старшокласника. Проблема юнацького віку, хоча виникає вона набагато раніше - це перебудова стосунків з батьками, перехід від дитячої залежності до стосунків, заснованих на взаємній довірі, повазі і відносної, але неухильно зростаючої рівності. Юність - важлива пора становлення особистості. Однією з самих важливих потреб юнацького віку є потреба у емансипації від контролю та опіки батьків, вчителів, старших взагалі, а також від встановлених ними порядків і правил.

Рівень колективного життя у старшокласників значно вищий, ніж у підлітків.

Перш за все, підвищується соціальний рівень цілей та збагачується зміст спільної діяльності, складаючий стрижень колективного життя. Дуже важливо для старшокласника зайняти стійкий соціальний статус у своєму колективі.

Підлітковий вік -- це період значних змін у становленні особистості. Одним із найважливіших у цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним навколишніми.

У другому розділі даної курсової роботи проведено діагностику загального рівня комунікабельності за В.Ф. Ряховським серед учнів 5 та 10 класу. За результатами проведеної діагностики учні 10 класу виявились менш комунікабельні ніж учні 5 класу, що свідчить про певні проблеми у спілкуванні з однолітками. Для покращення та підвищення ефективності спілкування серед учнів запропоновано проведення тренінгу для розвитку у них навиків ефективного та успішного спілкування.

Слід зазначити, що конфлікти з батьками, способи самовираження підлітків, які шокують дорослих, зростання кількості асоціальних вчинків у цьому віці значною мірою пояснюються тим, що більшість підлітків ще не можуть продуктивно спілкуватися.

У спілкуванні дуже важливим є необхідність зрозуміти, що кожна людина - найбільша цінність суспільства. А тому слід поважати кожного, з ким спілкуєшся. Більшість дорослих, що оточують підлітка і старшого школяра, не мають жодного уявлення про динаміку мотивів його спілкування з однолітками від підліткового до старшого шкільного віку, про зміну пов'язаних з цим спілкуванням переживань.

Список використаних джерел

1. Головин Н. А. Методическое пособие по выполнению курсовых и дипломных работ по социологии. - СПб.: СПбГУ, 2006. - 37 с.

2. Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. - Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 208 с.

3. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради. Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. - К.: Ред. “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2010. -80 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність спілкування як психологічної категорії. Аналіз особливостей підліткового спілкування з однолітками, а також їхнього самоконтролю в процесі різних видів спілкування. Специфіка, мотиви та можливості психологічного прогнозу спілкування підлітків.

  курсовая работа [701,6 K], добавлен 12.11.2010

 • Теоретичні засади психологічних особливостей та поняття культури спілкування, його структурні компоненти. Психологічні особливості підліткового віку, особливості міжособистісного спілкування. Визначення рівнів сформованості міжособистісної культури.

  курсовая работа [436,2 K], добавлен 16.06.2010

 • Психолого-педагогічні проблеми формування особистості у підлітковому віці. Характеристика рівнів спілкування. Методи психологічного вивчення спілкування підлітків. Особливості сучасного спілкування підлітків з дорослими, однолітками й батьками.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.03.2012

 • Спілкування як категорія в психології. Роль спілкування в розвитку особистості старшокласників. Культура спілкування як основа взаємодії між людьми. Дослідження взаємозв’язку соціометричного статусу і культури спілкування у дітей старшого шкільного віку.

  курсовая работа [62,2 K], добавлен 30.01.2010

 • Сутність поняття спілкування як соціально-психологічного феномену. Соціальна ситуація розвитку особистості в підлітковому віці. Специфіка соціально-психологічних особливостей спілкування підлітків з ровесниками, дорослими та однолітками протилежної статі.

  курсовая работа [74,5 K], добавлен 28.04.2016

 • Загальна характеристика спілкування. Психологічні особливості та етапи особистісного формування підлітків. Способи та методи емпіричного дослідження особливостей спілкування з однолітками та емоційних бар’єрів, аналіз та оцінка отриманих результатів.

  курсовая работа [537,8 K], добавлен 13.04.2016

 • Загальна характеристика та особливості спілкування дітей у підлітковому віці, його психологічне та соціологічне обґрунтування. Причини проявлення та аналіз показників сором'язливості. Характер спілкування підлітків з батьками та вчителями, ровесниками.

  дипломная работа [164,8 K], добавлен 13.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.