Вплив сімейних відносин на розвиток особистості підлітка

Фактори, що впливають на психічне здоров’я дитини. Стилі та типи батьківського виховання. Характеристика особливостей психічного розвитку підлітка залежно від сімейного виховання. Аналіз взаємовідносин між батьками і їх вплив на емоційний стан дитини.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.12.2014
Размер файла 245,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. При демократичному стилі виховання діти відрізняються умінням спілкуватися, активні, мають хороший фізичний розвиток. При контролюючому стилі діти слухняні, нерішучі, неагресивні. При змішаному стилі виховання діти характеризуються як слухняні, емоційно чутливі, байдужі, мають бідну фантазію. Неправильно обраний батьками стиль виховання приводить до таких емоційних станів, як депресія, агресія, стрес та замкнутість.

3. Дослідження сімейних відносин, які панують в сім'ї виявило, що в сім'ях недостатньо доброти і згоди між батьками і підлітками. Ці непорозуміння можуть виникати і з боку дорослих, и з боку підлітків, а також з обох сторін водночас.

Список використаної літератури

1. Андреева А.Д., Вохмянина Т.В., Воронова А.П., Чуткина Н.И. / под ред. Дубровиной М.В. / Руководство практического психолога. Психическое здоровье детей и подростков. М., 1995 г.

2. Бардиан А.Н. Воспитание детей в семье. / Психолого-педагогические очерки. - М., 1972 - 236 с.

3. Виннескотт Д.В. Разговоры с родителями. - М., 1995. - 186 с.

4. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. - М., 1986.

5. Нартова-Бочавер С. Психологія особистості та міжособистісних відносин. - М.: Вид-во ЕКСМО-Прес, 2001.

6. Общая психология: Учеб. для студентов пед. институтов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; Под. ред. А.В. Петровского - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.

7. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1996. - 352 с.

8. Островская Л.Ф. Педагогические знания родителя: (Материалы семинаров для родителей). Пособия для воспитателя д/у. - М.: Просвещение, 1983. - 76с.

9. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. - М., 1981. - 216 с.

10. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая і Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001.

11. Словник психолога-практика / Упоряд. Головін С.Ю. - Мн.: Харвест, 2001.

12. Подольский А.И., О.А. Идобаева. Подросток в современном мире. Заметки психолога. - С. Пб. КАРО, 2007.

13. Прохорова О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье. С. Пб.: Издатель "КАРО", 2007.

14. Райс Ф. Психологія підліткового та юнацької віку. СПб.: Пітер, 2000.

15. Рувинский Л.И., Соколова А.Е. Психология самовоспитания. - М., 1982. - 286 с.

16. Основи психології: Практикум / Ред.-сост. Столяренко Л.Д. - Ростов н / Д: "Фенікс", 2001.

17. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир: Кн. для воспитателя д/с. - М.: Просвещение, 1991. - 207 с.

18. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. - М., 1989. - 322 с.

19. Юзефович Г.Я., Соколова В.Н. Трудные дети: беседы для родителей. Хабаровск, 1982. - 320 с.

Додатки

Додаток 1

Дані про сім'ю

Кодування сім'ї

Склад сім'ї

Кількість дітей

01

повна

1

02

повна

2

03

повна

1

04

повна

3

05

повна

2

06

повна

2

07

повна

1

08

повна

2

09

повна

1

10

повна

1

Додаток 2

Яка атмосфера панує в твоїй сім'ї?

Доброта

8

7

6

5

4

3

2

1

Часті конфлікти

Згода

8

7

6

5

4

3

2

1

Незгода

Теплота

8

7

6

5

4

3

2

1

Холодність

Готовність прийти на допомогу

8

7

6

5

4

3

2

1

Байдужість

Співпраця

8

7

6

5

4

3

2

1

Відсутність співпраці

Необхідно на шкалі обвести по кожному пункту, що містить протилежні оцінки, цифру - рівень, що характеризує атмосферу в сім'ї. Якщо в сім'ї панує доброта, то слід зазначити цифру 8; якщо щось середнє між добротою і конфліктністю, вибираємо середній показник 5 або 4; якщо часті конфлікти, то обводимо 1.

Після підводимо підсумки, складаємо відмічені цифри. Підсумковий показник - сума - може вагатися від 0 (найбільш позитивна оцінка) до 10 (сама неблагополучна)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Самооцінка як центральне утворення особистості. Становлення самосвідомості підлітка: почуття дорослості, самоствердження, самооцінка. Психологічна проблема батьківського сімейного виховання. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 11.01.2016

 • Характеристика сучасних сімейних стосунків. Психологія сімейного виховного впливу на розвиток особистості. Сутність конфліктів: їх причини, наслідки та вплив на характер і особливості розвитку дитини. Особливості корекції дитячо-батьківських відносин.

  дипломная работа [109,7 K], добавлен 19.10.2011

 • Планування дитини, як фактор благополучного розвитку особистості. Роль матері та батька у розвитку особистості, сімейні фактори (типи ставлення батьків до дитини), що впливають на цей процес. Педагогічно-психологічні дослідження відхилень небажаних дітей.

  реферат [31,6 K], добавлен 04.02.2011

 • Специфіка сім’ї як малої соціальної групи. Ієрархія мотивів одруження. Типи батьківського ставлення до дитини, оптимізація стилю виховання. Методи діагностики порушень у сімейних стосунках. Відмінності між психологічним консультуванням і психотерапією.

  контрольная работа [43,3 K], добавлен 31.05.2010

 • Типи дитячо-батьківських відносин та їх вплив на поведінку дитини. Взаємовідносини старшого до школярика з батьками. Використання методики діагностики батьківського ставлення А. Варга, В. Століна, теста Р. Бернса і С. Коуфмана "Кінетичний малюнок сім'ї".

  курсовая работа [92,0 K], добавлен 14.12.2013

 • Просоціальна поведінка особистості як психолого-педагогічна проблема. Cтиль батьківського виховання як чинник розвитку цієї поведінки молодших школярів. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Працездатність та функціональні стани.

  дипломная работа [184,8 K], добавлен 19.08.2014

 • Вивчння проблеми конфліктності у сім’ї. Розуміння у контексті батьківського ставлення до дитини. Вплив стилю сімейного виховання на формування ставлення довіри дітей до батьків. Порушення стосунків дитини і дорослого, як основа соціальної дезадаптації.

  дипломная работа [532,9 K], добавлен 15.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.