Психологічні особливості агресивної поведінки у підлітків з різними стилями виховання

Загальна характеристика стилів виховання в сім’ї. Сутність та джерела агресії. Особливості виявлення агресивності у юнаків та дівчат. Експериментальне дослідження взаємозв'язку між стилем виховання і особливостями прояву агресивних реакцій у підлітків.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.08.2016
Размер файла 176,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Серед середніх рівнів переважає стиль виховання «кооперація» у 7 досліджуваних, що складає46,66% від вибірки досліджуваних. Такий стиль виховання говорить про зацікавленість батьків у справах і планах підлітка, їх прагнення в усьому йому допомогти, вияв співчуття. Батьки високо оцінюють інтелектуальні та творчі здібності підлітка, відчувають почуття гордості за нього. Вони заохочують його ініціативу і самостійність, намагаються бути з ним на рівних, довіряють підлітку, намагаються стати на його точку зору у суперечливих питаннях.

Серед середніх рівнів переважає стиль виховання «авторитарна гіперсоціалізація» у 11 досліджуваних, що складає 73,33% від вибірки досліджуваних. При такому стилі виховання в батьківському відношенні чітко проглядається авторитаризм. Батьки вимагають від підлітка беззастережного послуху і дисципліни. Вони намагаються нав'язати підлітку у всьому свою волю, не в змозі стати на його точку зору, за прояв свавілля підлітка суворо карають. Батьки пильно стежать за його соціальними досягненнями, індивідуальними особливостями, звичками, думками та почуттями.

На другому місці стиль виховання «симбіоз» у 9 досліджуваних, що складає 60% від вибірки досліджуваних. Такий стиль виховання говорить про те, що більшість батьків не можуть змиритися з тим, що підліток вже не маленький, давно виріс і може сам розпоряджатися своїм життям і відповідати за свої вчинки. При такому стилі виховання батьки відчувають себе з підлітком єдиним цілим, прагнуть задовольнити всі його потреби, захистити її від труднощів і життя. Батьки постійно відчувають тривогу за підлітка, він їм здається маленьким і беззахисним.

На останньому місці стиль виховання «маленький невдаха» у 7 досліджуваних, що складає 46,66% від вибірки досліджуваних. При стилі «маленький невдаха», батьки прагнуть інфантилізувати підлітка, приписати йому особисту і соціальну неспроможність. Батьки бачать підлітка молодшим в порівнянні з його реальним віком. Інтереси, захоплення, думки і почуття підлітка здаються батькам дитячими, несерйозними. Підліток представляється не пристосованим, не успішним, відкритим для поганих впливів.

Таким чином, порівняльний аналіз батьківського відношення у дівчат та юнаків показав, що у дівчат переважає високий рівень стиля виховання «симбіоз», а у юнаків - високий рівень стиля виховання «прийняття-відкидання».

4.4 Особливості ставлення підлітків до батьків

При дослідженні поведінки батьків та ставлення підлітків до них застосовувався опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (ПІР) (Шафер Е.) (Див. додаток 4) [24].

Результати дослідження представлені в таблицях 4.7 та 4.8.

Таблиця 4.7

Дослідження ставлення підлітків до поведінки батьків (дівчата)

Назва шкал

Високий

Середній

Низький

Домінуючі рівні

Кіл-ість досл.

%

Кіл-ість досл.

%

Кіл-ість досл.

%

POZ - позитивний інтерес

8

53,33

5

33,33

2

13,33

Високий

DIR - директивність

2

13,33

3

20

10

66,66

Середній

HOS - ворожість

5

33,33

3

20

7

46,66

Низький

AUT - автономність

4

26,66

7

46,66

4

26,66

Середній

NED - непослідовність

3

20

4

26,66

8

53,33

Низький

Дослідження ставлення підлітків до поведінки батьків у дівчат показало, що серед високих рівнів переважає показник позитивний інтерес (POZ) у 8 досліджуваних, що складає 53,33% від вибірки досліджуваних. Позитивне відношення до дочки з боку матері, засноване на психологічному прийнятті, описується підлітками-дівчатами, як відношення до маленької дитини, яка постійно вимагає уваги, турботи, допомоги, що сам по собі мало що може. Позитивний інтерес батька до дочки останні описують як батьківську впевненість у собі, впевненість у тому, що важливо не батьківську строгість, а увага до підлітка, теплота і відкритість відносин між батьком і дочкою-підлітком.

Серед середніх рівнів переважає показник автономність (AUT) у 7 досліджуваних, що складає 46,66% від вибірки досліджуваних. Автономність матерів по відношенню до дочок виключає яку-небудь залежність від дочки, її стану, вимог. Заперечуються також які-небудь форми турботи й опіки стосовно дочок. Такі матері оцінюються підлітками як поблажливі, невимогливі. Автономність батьків по відношенню до дівчат-підлітків оцінюється як лідерство. Батько представляється людиною, відгородженою від проблем родини як би невидимою стіною, що існує паралельно з іншими членами родини. Батькові абсолютно все рівно, що відбувається навколо, його дії найчастіше не погодяться з потребами і запитами близьких, інтереси яких цілком ігноруються.

Серед низьких рівнів переважає показник директивність (DIR) у 10 досліджуваних, що складає 66,66% від вибірки досліджуваних. Описуючи директивність своїх матерів, дівчата-підлітки відзначали жорсткий контроль з їх боку, тенденцію до легкого застосування своєї влади, заснованої на амбіціях, критиці вираження власної думки дочки. Дівчата-підлітки уявляють директивність батька як образ «твердої чоловічої руки». Директивний батько як би спрямовує зростаючу дівчину на істинний шлях, змушуючи її підкорятися нормам і правилам поведінки, прийнятим у суспільстві і визначеними в культурі, вкладаючи в її душу заповіді моралі.

На другому місці показник непослідовність (NED) у 8 досліджуваних, що складає 53,33% від вибірки досліджуваних. Під непослідовністю виховної практики з боку матері дівчинки розуміють різку зміну стилю, прийомів, які являють собою перехід від дуже строгого до ліберального і, навпаки, перехід від психологічного прийняття дочки до емоційного її відкидання. Тут батько представляється людиною зовсім непередбаченою. З досить високим ступенем імовірності в його поведінці можуть виявлятися зовсім суперечні один одному психологічні тенденції, причому амплітуда коливань максимальна.

На останньому місці показник ворожість (HOS) у 7 досліджуваних, що складає 46,66% від вибірки досліджуваних. Ворожість матерів їх дочками-підлітками описується як підозріле відношення до сімейного середовища і дистанція стосовно її членів (зокрема до дітей). Підозрілу поведінку і відмовлення від соціальних норм приводять них, як правило, до відгородженості. У даному випадку мова йде про такий несприятливий тип батьківського ставлення до дочки, як сполучення надмірна вимогливість, орієнтована на еталон «ідеальної дитини» і відповідної занадто твердої залежності, з одного боку, і емоційно-холодним, що відкидає відношенням з іншого боку. Усе це веде до порушень взаємин між батьком і дочкою-підлітком, що, у свою чергу, обумовлює підвищений рівень напруженості, нервозності і нестабільності останньої.

Таблиця 4.8

Дослідження ставлення підлітків до поведінки батьків (юнаки)

Назва шкал

Високий

Середній

Низький

Домінуючі рівні

Кіл-ість досл.

%

Кіл-ість досл.

%

Кіл-ість досл.

%

POZ - позитивний інтерес

2

13,33

11

73,33

2

13,33

Середній

DIR - директивність

4

26,66

3

20

8

53,33

Низький

HOS - ворожість

6

40

2

13,33

7

46,66

Низький

AUT - автономність

6

40

7

46,66

2

13,33

Середній

NED - непослідовність

5

33,33

2

13,33

8

53,33

Низький

Дослідження ставлення підлітків до поведінки батьків у юнаків показало, що серед середніх рівнів переважає показник позитивний інтерес (POZ) у 11 досліджуваних, що складає 73,33% від вибірки досліджуваних. Психологічне прийняття матері хлопчики-підлітки бачать у відносно критичному підході до них. Підлітки часто випробують необхідність у допомозі і підтримці матері, у більшості випадків приймають її думку, схильні погоджуватися з нею. Позитивний інтерес у відносинах із сином розглядається як відсутність грубої сили, прагнення до нероздільної влади в спілкуванні з ним. Підлітки говорять про позитивний інтерес у випадках, коли батьки прагнуть досягти їх розташування і шанування батьківського авторитету, не прибігаючи до декларацій догм. Психологічне прийняття сина батьком засновано насамперед на довірі.

На другому місці показник автономність (AUT) у 7 досліджуваних, що складає 46,66% від вибірки досліджуваних. Автономність матері у відносинах із сином розуміється їм як диктат, повний захват влади, навіть, деяка маніакальність у цьому відношенні, що не визнає ніяких варіацій. Мати при цьому не сприймає підлітка як особистість, зі своїми почуттями, думками, уявленнями і спонуканнями, вона виявляє собою «сліпу» силу і влади амбіцій, який усі, незважаючи ні на що, зобов'язано підкорятися. При цьому адаптивна форма авторитету матері, заснована на довірі і повазі, а також прийнятні форми твердості і різкості, виявляються нехарактерними для автономних матерів у відносинах із синами-підлітками. Автономність батька у відносинах із сином виявляється у формальному відношенні до виховання, у зайвій неупередженості в процесі спілкування. Взаємодія ґрунтується на позиціях сили і деспотичності.

Серед середніх рівнів переважає директивність (DIR) та непослідовність (NED) у 8 досліджуваних, що складає 53,33% від вибірки досліджуваних. Директивність матері стосовно сина, підлітки бачать у нав'язуванні їм почуття провини стосовно неї, її деклараціям і постійним нагадуванням про те, що «мати жертвує усім заради сина», цілком бере на себе відповідальність за усе, що зробив, робить і буде робити підліток. Директивність у відносинах із сином батьком виявляє у формі тенденції до лідерства, шляхом завоювання авторитету, заснованого на фактичних досягненнях і домінантному стилі спілкування. Його влада над сином виражається, головним чином, у керуванні і своєчасній корекції поведінки дитини, крім амбіційної деспотичності. Непослідовність проведеною матір'ю лінії виховання оцінюється підлітками як якесь чергування (у залежності від ступеня інформативної значимості) таких психологічних тенденцій, як панування сили й амбіцій і покірність (в адаптивних формах), делікатність і надальтруїзм і недовірлива підозрілість. Непослідовність застосовуваних батьком виховних заходів по відношенню до синів-підлітків останні бачать у неможливості передбачати, як їх батько відреагує на ту або іншу ситуацію чи піддасть сина суворому покаранню за дрібні провини або злегка пожурить за що-небудь істотне, просто прийнявши запевняння останнього в тому, що це більше не повториться.

На останньому місці показник ворожість (HOS) у 7 досліджуваних, що складає 46,66% від вибірки досліджуваних. Ворожість матері у відносинах із сином-підлітком характеризується її агресивністю і надмірною строгістю в міжособистісних відносинах. Орієнтування матері винятково на себе, її самолюбство, зайве самоствердження, як правило, виключають прийняття підлітка. Жорстокі батьки завжди погоджуються з загальноприйнятою думкою, занадто дотримують конвенцій, прагнуть задовольнити вимоги інших бути «гарним» батьком і підтримувати позитивні відносини. Виховуючи, вони намагаються вимуштрувати свого сина відповідно до прийнятого в даному суспільстві й у даній культурі уявленням про те, яким повинен бути ідеальний син.

Таким чином, порівняльний аналіз ставлення підлітків до поведінки батьків у дівчат та юнаків показав, що у дівчат переважає високий рівень за показником позитивний інтерес, а у юнаків - середній рівень за показником позитивний інтерес.

4.5 Взаємозв'язку між стилем виховання і особливостями прояву агресивних реакцій у підлітків

З метою виявлення взаємозв'язку між стилем виховання і особливостями прояву агресивних реакцій у підлітків був проведений кореляційний аналіз за допомогою метода ранговох кореляції Спірмена. Методика «Діагностика стану агресії» (Баса-Дарки) (Див. додаток 1) та Опитувальник «Аналіз сімейного виховання і причин його порушення» (АСВ) (Ейдеміллер Е.Г.) (Див. додаток 2).

Кореляційний аналіз у дівчат показав, що існує значимий позитивний зв'язок (p ? 0,05) між показником потурання (У+) та вербальна агресія. При максимальному і некритичному задоволенню будь-яких потреб дівчат батьками у дівчат виникають прояви вербальної агресії.

Існує позитивний зв'язок (p ? 0,01) між показником недостатність вимог-заборон до підлітка (З-) та непряма агресія. При вихованні, коли дівчатам «все можна», у них формується схильність до використання непрямої агресії, тобто використання обхідним шляхом спрямованих проти інших осіб пліток, жартів і прояв неспрямованих, невпорядкованих вибухів люті.

Кореляційний аналіз у юнаків показав, що існує значимий позитивний зв'язок (p ? 0,05) між показником недостатність вимог-заборон до підлітка (З-) та роздратуванням, фізичною агресією. При недостатності вимог-заборон до юнаків їм «все можна», даний тип виховання призводить до схильності юнаків до прояву негативних почуттів при найменшому збудженні та фізичної агресії.

Існує значимий позитивний зв'язок (p ? 0,05) між показником надмірність вимог-обов'язків (Т+) та негативізмом. При надмірності вимог-обов'язків у юнаків формується якість «підвищеної моральної відповідальності», яка формує опозиційну манеру в поведінці юнаків, яка проявляється у діапозоні від пасивного опору до активної боротьби проти встановлених вимог, звичаїв та законів.

Таким чином, кореляційний аналіз показав, що у юнаків та дівчат був виявлений значимий позитивний зв'язок між показником потурання (У+) та вербальна агресія, а у юнаків показав - між показником недостатність вимог-заборон до підлітка (З-) та роздратуванням, фізичною агресією.

Висновки

На основі проведеного експериментального дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Проведений теоретичний аналіз з проблеми впливу стилів виховання на формування агресії у підлітків показав, що сімейне виховання залежить від особистісного вигляду батьків і всієї атмосфери в сім'ї. Існує кілька відносно автономних психологічних механізмів, за допомогою яких батьки впливають на своїх дітей: підкріплення, ідентифікація та розуміння. Існують різні класифікації стилів виховання: гіпопротекція, домінуюча гіперпротекція, потураюча гіперпротекція, емоційне відкидання, підвищена моральна відповідальність. Агресія трактується як процес, який має специфічну функцію і організацію; агресивність розглядається як деяка структура, яка є компонентом більш складної структури психічних властивостей людини. За формою агресія підрозділяється на фізичну та вербальну.

2. Проведене дослідження вираженості агресивних реакцій у підлітків, яке показало, що у дівчат переважає високий рівень вербальної агресії, а у юнаків - роздратування. Дівчата схильні до проявів вербальної агресії, а саме вираження негативних почуттів як через форму (крик, вереск) та через зміст словесних відповідей. А юнаки більш ніж дівчата схильні до прояву негативних почуттів при найменшому збудженні.

3. Проведене дослідження домінуючих стилів виховання у дівчат та юнаків, яке показало, що у дівчат переважає високий рівень з показників потурання та фобія втрати дитини, а у юнаків - також високий рівень з показників недостатність вимог-заборон до підлітка та внесення конфлікту між подружжям у сферу виховання. При вихованні дівчат батьки прагнуть до максимального і некритичного задоволення будь-яких потреб дівчат, вони «балують» їх, бояться помилитися у вихованні, перебільшують хворобливість підлітка та ін. При вихованні юнаків, батьки їм все дозволяють, навіть якщо існують якісь заборони, юнаки їх легко порушують. Батькам властиве внесення конфлікту між подружжям у сферу виховання - поєднання потураючої гіперпротекції одного батька з відторгненням або домінуючою гиперпротекцією іншого. Проведене дослідження батьківського відношення у дівчат та юнаків, яке показало, що у дівчат переважає високий рівень зі стиля виховання «симбіоз», а у юнаків - також високий рівень зі стиля виховання «прийняття-відкидання». При вихованні дівчат більшість батьків не можуть змиритися з тим, що вони вже не маленькі, давно виросли і можуть самі розпоряджатися своїм життям і відповідати за свої вчинки. Батьки відчувають себе з дочками єдиним цілим, прагнуть задовольнити всі їх потреби, захистити її від труднощів і життя. При вихованні юнаків, батьки не знають як себе з ними поводити, тому вони то заохочують, то відштовхують їх. Батькам подобаються юнаки такими, якими вони є, з одного боку, вони поважають їх індивідуальність, з іншого - сприймають юнаків як поганих, непристосованих до життя. Проведене дослідження ставлення підлітків до поведінки батьків у дівчат та юнаків, яке показало, що у дівчат та юнаків переважає показник позитивний інтерес, але у дівчат він має високий рівень, а у юнаків - середній рівень. Отже, мати та батько позитивно ставляться як до дочок, так і до синів, проявляють турботу до них, інтерес до їх справ.

4. Виявлений взаємозв'язок між стилем виховання і особливостями прояву агресивних реакцій у підлітків показав, що у юнаків та дівчат був виявлений значимий позитивний зв'язок між показником потурання та вербальна агресія, а у юнаків показав - між показником недостатність вимог-заборон до підлітка та роздратуванням, фізичною агресією.

Список використаних джерел

1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография / Т.В. Андреева. - СПб.: Речь, 2005. - 436 с.

2. Балл Г.А., Бургин М.С. Анализ психологического воздействия и его педагогическое значение // Вопросы психологии. - 1994. - №4, - С. 56-66.

3. Берестов Н.И., Кулик Л.А. Семейное воспитание / Н.И. Берестов, Л.А. Кулик. - М., 2006. - 173 с.

4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. - М., 1980. - 180 с.

5. Варга А.Я., Столин В.В. Тест-опросник родительского отношения // Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы / А.Я. Варга, В.В. Столин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 115 с.

6. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. - М., Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. - 1136 с ил: (Библиотека всемирной психологии)

7. Гребенников И.Ф. Основы семейной жизни / И.Ф. Гребенников. - М.: изд-во Просвещение 2005. - 450 с.

8. Гребенникова И.В. Этика и психология семейной жизни: Учебное пособие для учителя / И.В. Гребенникова. - М., 2005. - 185 с.

9. Дружинин В.И. Психология семьи / В.И. Дружинин. - СПб: Питер, 2005. - 176 с.

10. Изард К. Эмоции человека / К. Изард. / Перев. с англ. - СПб.: Издательство «Питер», 1999, - 464 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»).

11. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.

12. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 146 с.

13. Левкович В.П. Социально-психологические аспекты семейного воспитания / В.П. Левкович. // Прикладные проблемы социальной психологии - М.: Наука, 1983, - 44 с.

14. Личко А.Е. Психопатия и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. - М.: Речь, 2010, - 256 с.

15. Лоренц К. Агрессия / К. Лоренц. - М., 1994. - 150 с.

16. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. Соч. / А.С. Макаренко. - М., 1958, т. 5. - 150 с.

17. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / А. Маслоу. - СПб.: Питер, 2003. - 352 с.: - (Серия «Мастера психологии»).

18. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип / В.С. Мухина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с.

19. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн.3.: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. 4-е. / Р.С. Немов. - М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2006. - 631 с.

20. Нравственность, агрессия, справедливость. / Д. Креч, А. Крачфилд, Н. Ливсон. // Вопросы психологии. - 1992, - №1-2, - С. 84-97.

21. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся. // Вопросы психологии, - 1994, - №3, - С. 61-68.

22. Платонова Н.М. Агрессия у детей и подростков. / Н.М. Платонова. - СПб.: Речь., 2004. - 320 с.

23. Плоткинс И.Э. Психология в семье. Пер. с латыш. / И.Э. Плоткинс. - М.: Педагогика, 1991. - 120 с.

24. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебные пособия / Д.Я. Райгородский. - СПб.: Питер, 2001. - 668 с.

25. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум / А.А. Реан. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. - 556 с.

26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб: Питер, 2002. - 720 с.: - (Серия «Мастера психологии»).

27. Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль. // Вопросы психологии, - 1992, -№5-6, - С. 35-40.

28. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии. // Вопросы психологии, - 1991, - №1, - С. 81-87.

29. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. - СПб: ООО Речь, 2003. - 350 с.

30. Словарь практического психолога / [Сост. С.Ю. Головин]. - Минск: Харвест, 1998. - 800 с.

31. Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. - 120 с.

32. Столин В.В. Общая психодиагностика / В.В. Столин. - СПб.: Изд-во «Речь», 2000. - 250 с.

33. Токарева С.Н. Социальные и психологические аспекты семейного воспитания / С.Н. Токарева. - М., 2003. - 130 с.

34. Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. Нетрадиционные формы работы с родителями / Т.А. Фалькович, Н.С. Толстухова, Л.А. Обухова. - М., 2005. - 145 с.

35. Эйдемиллер Э.Г. Системная семейная психотерапия / Э.Г. Эйдемиллер. - СПб.: Питер, 2002. - 208 с.

36. Закон України «Про пожежну безпеку»/Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1994. - N 5.

37. Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992.- N 49

38. Запорожець О. І., Основи охорони праці / Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. / Центр учбової літератури .- 2009.- 264 с.

39. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 230 с.

Додаток 1

Методика «Діагностика стану агресії» (Баса-Дарки)

Инструкция: «Внимательно прочитайте предложенные утверждения и оцените, насколько они вам соответствуют. Если вы согласны с утверждением поставьте напротив него знак «+», а если не согласны - знак «-».

Текст методики:

1. Временами я не справиться с желанием причинить вред другим.

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю.

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.

6 Я знаю, что люди говоря обо мне за моей спиной.

7. Если я не одобряю поведение моих друзей, я даю им это почувствовать.

8. Когда мне случалось обмануть кого-либо, я испытывал угрызения совести.

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его.

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами.

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более хорошо, чем я ожидал.

15. Я часто бываю не согласен с людьми.

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверью.

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я всегда поступаю ему наперекор.

21. Меня немного огорчает моя судьба

22-Я думаю, что многие люди не любят меня.

23 Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.

24. Люди, увиливающие от работы должны испытывать чувство вины.

25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку.

26. Я не способен на грубые шутки.

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались.

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне нравиться.

30. Довольно многие люди завидуют мне.

31. Я хочу, чтобы меня уважали.

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.

33. Люди, которые постоянно изводят Вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу.

34. Я иногда бываю мрачен от злости.

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.

36. Если кто-то меня выводит из себя, я не обращаю на него внимания.

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.

39. Даже когда я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям.

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.

43 .Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.

44. Нет людей, которых я бы по-настоящему ненавидел.

45. Мой принцип: никогда не доверять чужакам.

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что я о нем думаю.

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считала человеком, с которым нелегко ладить.

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня.

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.

54. Неудачи огорчают меня.

55. Я дерусь не реже, чем другие.

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся под руки вещь и ломал ее.

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.

59. Раньше я думал, что большинство людей говорят правду, но теперь я в это не верю

60. Я ругаюсь только со злости.

61. Когда я поступаю несправедливо, меня мучает совесть.

62. Если для защиты своих прав, мне надо применить физическую силу, я применяю ее.

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.

64. Я бываю, грубоват по отношению к тем людям, которые мне не нравятся.

65. У меня отсутствуют враги, которые хотели бы мне навредить.

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает.

67. Я часто думаю, что жил не правильно.

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки.

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня.

71. Я часто угрожаю людям, хотя и не собираясь приводить угрозы в исполнение.

72. В последнее время я стал занудой.

73. В споре я повышаю голос.

74. Я стараюсь обычно скрывать плохое отношение к людям.

75 .Я лучше с кем-либо соглашусь, чем стану спорить.

Додаток 2

Опитувальник «Аналіз сімейного виховання і причин його порушення» (АСВ) (Ейдеміллер Е.Г.)

Инструкция: «Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то поставьте знак «+», если не согласны, то - знак «-».

Текст опросника:

Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).

У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь интересным.

Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не разрешают многие другие родители.

Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался сам (сама).

Наш сын (дочь) имеет дома больше обязанностей, чем большинство его товарищей.

Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому.

Всегда лучше, если дети не думают над тем, правильны ли взгляды их родителей,

Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет.

Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал человеком, не оставляй безнаказанным ни одного его плохого поступка.

Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).

Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое время наказал бы.

Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.

Маленькие дети мне нравятся больше, чем большие.

Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я поступила, по отношению к нему (ней) неправильно.

У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень долго ждали.

Общение с детьми в общем-то очень утомительное дело.

У моего сына есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.

Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы

мой муж (жена) не мешал бы мне.

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.

22. Часто бывает, что я не знаю, где пропадает мой сын (дочь).

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он(а) сам(а) хочет, даже если она дорогая.

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один paз объяснить ему (ей).

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) присматривать за младшим братом (сестрой.).

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а потом плюну и сделаю сам (сама).

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости и недостатки.

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает с кем ему (ей) дружить.

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а иногда все разрешаем.

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем с мужем.

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым (ой).

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать так, как он хочет.

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным.

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился(лась) в жизни гораздо большего.

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которое не проходят, я упорно с ними борись.

38. Нередко бывает, что когда я наказываю своего сына (дочь), мой муж(жена) тут же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его.

39. Мужчины белее склонны к супружеской измене, чем женщины.

40. Женщины более склонны к супружеском измене, чем мужчины.

41. Заботы о сыне (дочери) занимают наибольшую часть моего времени.

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.

Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит дорого.

Если подольше побыть в обществе своего сына (дочери), можно сильно устать.

Мне много paз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и трудные дела.

На моего сына (дочь) нельзя поручиться в серьезном деле.

Главное, чему родители должны научить своих детей - это слушаться.

Мой сын сам решает курить ему или нет.

Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.

По характеру я - мягкий человек.

Если моему сыну (дочери) чего-то от меня нужно, он(а) старается выбрать момент, когда я в хорошем настроении.

Когда думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду не нужна у меня портится настроение.

Чем дети старше, тем труднее иметь сними дело.

Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют правильно к нему подойти.

Я постоянно переживаю за здоровье моего сына (дочери).

Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.

Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на все меры.

56. Мой сын (дочь) недолюбливают моего мужа (жену).

Мужчина хуже умеет понять чувства другого человека, чем женщина.

Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина.

Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться.

62. Бывало, что я не узнавал о замечании или двойке в дневнике потому, что не посмотрел(а) дневник.

Я трачу на своего сына (дочь) больше денег, чем на себя.

Не люблю, когда сын (дочь) что-то просят. Сам лучше знаю, что ему (ей) надо.

У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) товарищей.

Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо.

Дети должны уважать радетелей, больше, чем всех других людей.

Мой сын (дочь) сам решает, на что ему тратить свои деньги.

Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим.

От наказаний мало проку.

Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью).

Одни балуют, другие, наоборот, - очень строги.

Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня.

Когда мой сын (дочь) был маленький, он(а) мне нравились больше, чем теперь.

Часто я не зная, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).

В связи с плохим здоровьем сына (дочери), нам приходилось в детстве многое позволять ему.

Воспитание детей - тяжелый и неблагодарный труд. Им отдает все, а взамен не получает ничего.

С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное что на него действует - это постоянные строгие наказания.

73. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.

Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.

Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.

Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д.

Нередко приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за несколько недель сразу.

33. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня, чего хочет.

84. Мне нравятся тихие и спокойные дети.

85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе).

У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.

Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как говорят родители.

Выходя из дому, мой сын (дочь) редко говорит, куда идет.

Бывают случаи, когда лучшее наказание - это ремень.

Многие недостатки в поведении сына (дочери) прошли сами собой с возрастом.

Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, опять оставляем его (ее) в покое.

Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы помоложе, то я наверняка в него влюбилась.

Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват (а) я сама, сам, потому что не умел(а) его воспитать.

Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жив.

Нередко завидую тем, кто живет без детей.

Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он непременно использует это во вред себе или окружающим.

Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то муж (жена) специально говорит наоборот.

Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.

Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.

Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.

Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).

Желание моего сына (дочери) для меня - Закон.

Когда мой сын был маленький, он очень любил спать со мной.

У моего сына (дочери) плохой желудок.

Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них

Ради сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву.

Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу.

Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.

Мне бы хотелось, чтобы сын женился позже, после 30 лет.

Большинство детей маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах своих родителей.

Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.

Если не отдать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо кончиться.

Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери).

Мне очень трудно сказать своему ребёнку: «Нет».

Меня огорчает, что мой сын (дочь) все время меньше и меньше нуждается во мне.

Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других подростков.

Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям.

Мой сын (дочь) не может обходиться без постоянной помощи.

Большую часть свободного времени сын (дочь) проводят вне дома.

У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения.

Кроме моего сына мне больше на свете никто не нужен.

У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.

Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).

Все, чего добился мой сын (дочь) к настоящему моменту (в учебе), он добился только благодаря моей постоянной помощи.

Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).

Окончив уроки, мой сын (дочь) занимается тем, что ему направится.

Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится настроение.

Мой сын (дочь) часто болеет.

Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.

Додаток 3

Тест-опитувальник «Батьківське відношення» (Варга А.Я., Столін В.В.)

Инструкция: Внимательно прочитайте предложенные утверждения и оцените, насколько они вам соответствуют. Если вы согласны с утверждением поставьте напротив него знак «+», а если не согласны - знак «-».

Текст теста-опросника:

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.

2. я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.

3. Я уважаю своего ребенка.

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.

5. нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они его травмируют.

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.

7. хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.

8. Мой ребенок часто неприятен мне.

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.

10. бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую пользу.

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего не стоят.

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.

17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное как «губка».

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании.

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный человек.

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам.

21. Я принимаю участие в своем ребенке.

22. К моему ребенку «липнет» все дурное.

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок не такой как умный и способный, как мне бы хотелось.

25. Я жалею своего ребенка.

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и по поведению, и по суждениям.

27. я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время.

28. я часто жалеет о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью вспоминаю его маленьким.

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.

30. Я мечтаю о том. Что мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в жизни.

31. родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от него.

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.

37. Я всегда считаюсь с ребенком.

38. я испытываю к ребенку дружеские чувства.

39. Основная причина капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и лень.

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство.

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.

43. Я разделяю увлечения своего ребенка.

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.

45. Я понимаю огорчения своего ребенка.

46. Мой ребенок часто раздражает меня.

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка.

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.

49. Я не доверяю своему ребенку.

50. За строгое воспитание дети благодарят родителей.

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.

52. В моем ребенке больше недостатков, сем достоинств.

53. Я разделяю интересы своего ребенка.

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо делать самостоятельно, а если и сделает, то обязательно не так.

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его родителям.

Додаток 4

Опитувальник «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них» (ПІР) (Шафер Е.)

Инструкция: «Перед началом эксперимента подросток вводится в курс дела относительно целей и задач исследования, после чего ему предъявляется следующая инструкция: «Просим вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из указанных положений более всего характерны для ваших родителей. Для этого внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них».

- Если вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит воспитательные принципы вашего отца (или матери), то обведите в кружок цифру «2».

- Если вы считаете, что данное высказывание частично подходит для вашего отца (или матери), то обведите цифру «1».

- Если же, по вашему мнению, утверждение не относится к вашему отцу (или матери), то обведите цифру «0».

Текст опросника:

Мой отец (моя мать)

1. Очень часто улыбается мне

2. Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, а что нет

3. Не хватает терпеливости в отношении ко мне

4. Когда я ухожу, сам решает, когда я должен вернуться

5. Всегда быстро забывает то, что сам говорит или приказывает

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться или развеселиться

7. Считает, что у меня должно существовать много правил, которые я обязан выполнять

8. Постоянно на меня кому-то жалуется

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой - прощает

11. Очень любит делать что-нибудь вместе

12. Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я должен делать только ее, пока не закончу

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого пустяка, который я сделал

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у него разрешения

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих своих дел

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить меня

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я, должен быть наказан

18. Его мало интересует то, что меня волнует и чего я хочу

19. Если б я захотел, то мог бы идти куда захочу каждый вечер

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, иногда - нет

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему противен

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится

25. Меняет свои решения так, как ему будет удобно

26. Часто хвалит меня за что-либо

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь

28. Хотел бы, чтобы я стал другим, изменился

29. Позволяет мне самому выбирать дело по душе

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда - нет

31. Старается открыто доказать, что любит меня

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе

33. Когда я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде говорит об этом

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» или «нельзя»

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я сделаю что-нибудь плохое или хорошее

36. Считает, что я должен иметь собственное мнение по каждому вопросу

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею

38. Когда его чем-то задену или обижу, не будет со мной говорить, пока я сам не начну

39. Всегда легко меня прощает

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда слишком много, а иногда слишком мало

41. Всегда находит время для меня, когда это необходимо

42. Постоянно указывает мне, как себя вести

43. Вполне возможно, что в сущности меня ненавидит

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и признательным

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни спросил

47. Часто проверяет, все ли я убрал, как он велел

48. Чувствую, что он пренебрегает мною

49. Моя комната или уголок - это моя крепость: могу убирать ее или нет, он туда не вмешивается

50. Очень тяжело разобраться в его желаниях и указаниях

Додаток 5

Сирі бали з методики «Діагностика стану агресії» (Баса-Дарки)

Пол

Вік

1

2

3

4

5

6

7

8

Ворож.реак.

Агрес.

1

Ж

12

4

2

3

3

5

6

6

5

5,5с

2

Ж

12

2

1

1

3

2

5

7

6

3,5н

3,3н

3

Ж

13

4

6

5

5

2

9

7

7

5,5с

5,6с

4

Ж

12

2

6

4

5

3

8

7

6

5,5с

5

Ж

13

8

6

5

5

6

5

9

6

5,5с

7,6в

6

Ж

12

4

6

4

4

5

7

8

8

5,3с

7

Ж

13

3

6

7

2

3

6

9

6

4,5с

8

Ж

12

6

3

5

3

2

8

12

4

9

Ж

12

2

2

5

2

2

2

8

7

10

Ж

13

3

4

4

1

3

3

4

4

3,6н

11

Ж

12

5

5

7

1

7

10

9

5

8,5в

6,3с

12

Ж

13

7

7

7

2

8

8

9

7

7,6в

13

Ж

13

5

7

4

3

4

8

11

9

7,6в

14

Ж

12

3

6

8

2

4

10

6

8

15

Ж

12

2

4

8

3

4

10

8

8

4,6с

16

М

13

4

3

3

2

2

3

4

4

2,5н

3,6н

17

М

13

4

1

4

2

4

3

7

4

3,5н

18

М

12

4

1

6

3

3

6

11

8

5,6с

19

М

12

3

0

2

2

1

5

4

6

2,3н

20

М

13

10

3

3

2

5

5

7

6

6,6в

21

М

12

4

4

4

4

5

8

8

8

6,5в

5,3с

22

М

13

9

8

7

4

5

6

6

8

5,5с

23

М

12

7

1

2

1

1

1

1

5

24

М

12

4

4

3

1

1

3

5

5

25

М

13

5

2

5

2

3

4

7

6

3,5н

4,6с

26

М

13

5

3

1

1

2

5

2

4

3,5н

3,3н

27

М

12

4

3

3

2

2

3

3

4

2,5н

2,3н

28

М

13

4

1

4

2

4

3

6

3

3,5н

3,6с

29

М

12

4

2

3

2

2

2

3

3

30

М

12

3

2

3

2

2

2

3

2

2,6н

Додаток 6

Сирі бали з опитувальника «Аналіз сімейного виховання і причин його порушення» (АСВ) (Ейдеміллер Е.Г.)

Г+

Г-

У+

У-

Т+

Т-

З+

З-

С+

С-

Н

РБЧ

ПДЯ

ВН

ФУ

НРЧ

НРП

ВК

ПЧЯ

ПЖЯ

6

5

5

5

1

1

5

3

3

2

2

2

3

5

6

4

2

1

3

0

7

8

6

5

2

1

5

3

1

3

5

2

4

5

8

2

4

1

1

1

8

8

7

5

3

4

5

4

3

4

1

3

4

4

6

7

2

2

1

1

5

8

4

4

4

1

4

3

4

1

1

7

3

6

6

1

1

1

4

0

4

8

6

4

2

1

5

3

1

4

5

2

3

5

6

7

3

1

0

1

7

3

5

5

1

2

5

3

3

3

2

3

2

4

6

7

2

4

4

5

6

6

7

5

3

4

5

4

3

1

5

2

4

4

6

4

4

1

1

1

4

8

5

4

1

2

4

3

3

3

4

3

4

5

6

2

2

1

3

1

7

5

5

4

1

1

5

3

4

1

2

1

3

4

4

1

1

4

1

5

4

3

6

5

2

2

4

3

3

4

1

2

2

4

8

4

3

1

1

1

8

7

5

4

1

4

5

4

1

1

5

2

3

4

6

2

3

4

4

5

5

4

8

5

2

1

4

3

3

2

1

7

2

6

6

1

1

2

1

0

6

8

4

4

2

1

5

3

3

1

1

3

2

5

6

7

2

1

3

1

3

5

5

5

1

2

4

3

3

1

1

2

4

4

6

7

1

1

1

1

5

6

5

4

3

1

5

3

4

3

2

2

4

4

6

1

4

4

1

1

7

4

4

4

1

1

5

3

4

4

2

3

2

6

8

2

1

1

1

5

8

5

5

5

1

4

5

3

3

1

1

3

3

4

6

4

2

1

1

1

5

7

7

4

5

1

4

4

1

1

3

7

2

5

6

4

1

2

4

1

5

8

4

5

2

2

4

3

3

4

1

2

4

6

6

7

3

1

3

0

4

5

5

4

3

4

5

4

4

1

1

7

2

4

6

1

1

4

4

0

8

4

7

4

1

2

4

3

3

3

1

2

3

4

6

2

2

2

3

1

4

8

8

4

1

1

5

3

3

2

1

2

3

4

8

1

4

1

1

5

6

4

4

4

3

1

5

5

3

2

2

3

2

4

6

1

1

1

1

1

8

8

8

5

2

4

4

3

3

4

1

4

2

5

6

2

1

1

4

5

5

5

5

5

1

1

5

3

3

2

1

2

2

4

6

7

2

2

1

0

8

5

4

5

2

4

5

3

1

2

2

2

3

6

8

4

1

1

4

1

7

8

8

4

3

1

4

3

3

3

3

1

2

4

6

1

4

4

1

0

5

5

6

4

2

1

5

3

3

4

1

3

2

5

5

1

1

1

0

0

5

8

4

5

3

1

5

3

4

2

2

3

4

6

6

4

2

1

1

1

6

8

5

4

1

1

5

3

3

3

5

7

2

4

6

1

1

1

1

1

Додаток 7

Сирі бали з теста-опитувальника «Батьківське відношення»

(Варга А.Я., Столін В.В.)

Стать

Вік

Стили виховання

Прийняття-відкидання

Кооперація

Симбіоз

Авторитарна

гіперсоціалізація

«Маленький невдаха»

1

Ж

12

10с

2

Ж

12

18в

3

Ж

13

14с

4

Ж

12

11с

5

Ж

13

6

Ж

12

12с

7

Ж

13

11с

8

Ж

12

11с

9

Ж

12

17в

10

Ж

13

17в

11

Ж

12

12

Ж

13

13

Ж

13

14

Ж

12

17в

15

Ж

12

18в

16

М

13

17

М

13

17в

18

М

12

18в

19

М

12

18в

20

М

13

17в

21

М

12

14с

22

М

13

11с

23

М

12

24

М

12

12с

25

М

13

11с

26

М

13

17в

27

М

12

18в

28

М

13

29

М

12

17в

30

М

12

17в

Додаток 8

Бали опитувальника «Поведінка батьків та ставлення підлітків до них»

Стать

Вік

Мати/

батько

POZ

DIR

HOS

AUT

NED

1

Ж

12

М

12с

14с

18в

2

Ж

12

М

20в

16в

3

Ж

13

Б

20в

14с

19в

4

Ж

12

М

12с

19в

10с

5

Ж

13

М

20в

12с

16в

12с

6

Ж

12

М

20в

18в

12с

7

Ж

13

М

20в

16в

18в

8

Ж

12

М

20в

16в

10с

9

Ж

12

М

12с

11с

10

Ж

13

Б

18в

11

Ж

12

М

18в

12с

10с

12

Ж

13

М

10с

16в

13

Ж

13

М

20в

12с

14

Ж

12

М

12с

14с

15

Ж

12

М

20в

16в

18в

16

М

13

Б

16в

14с

17

М

13

М

10с

16в

11с

18

М

12

М

14с

16в

16в

10с

19

М

12

М

10с

14с

16в

20

М

13

М

11с

20в

19в

21

М

12

М

12с

16в

16в

22

М

13

Б

13с

11с

12с

23

М

12

М

20в

24

М

12

М

10с

20в

12с

25

М

13

М

20в

20в

26

М

13

М

10с

18в

16в

20в

27

М

12

Б

10с

18в

10с

16в

28

М

13

М

19в

16в

20в

19в

29

М

12

М

10с

16в

30

М

12

М

12с

14с

Шкали: POZ - позитивний інтерес, DIR - директивність, HOS - ворожість, AUT - автономність, NED - непослідовність.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. Статевовікові та індивідуальні особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Експериментальне дослідження та програма психокорекції гендерних відмінностей прояву агресії у підлітків.

  дипломная работа [374,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Загальне поняття агресивності. Основні підходи в поясненні її природи. Особливості прояву агресії у підлітків. Розвиток самооцінки в підлітковому віці. Кореляційний аналіз форм агресивної поведінки. Виявлення зв’язку між почуттям вини і рівнем самооцінки.

  курсовая работа [27,6 K], добавлен 20.05.2015

 • Природа та форми прояву агресії, її особливості в підлітковому віці. Проблема взаємозв'язку агресивного поводження і переживання комплексу неповноцінності в підлітків. Рівневі показники та методи діагностики особливостей агресивної поведінки підлітків.

  дипломная работа [131,6 K], добавлен 12.05.2010

 • Дослідження суїцидальної поведінки як соціально-психологічного явища. Умови формування і вікові особливості суїцидальної поведінки. Аналіз взаємозв'язку сімейного виховання та суїцидальної поведінки підлітків. Профілактична робота з дітьми групи ризику.

  курсовая работа [82,5 K], добавлен 14.06.2015

 • Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Основні концептуальні теорії агресії. Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні риси агресивних дітей. Емперичне дослідження мотивації агресивної поведінки.

  курсовая работа [35,8 K], добавлен 22.03.2009

 • Психологічні особливості підліткового віку. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки підлітків. Експериментальне дослідження проблеми агресії у підлітковому віці. Корекційна програма по зменьшенню агресії та підвищенню рівня самооцінки.

  дипломная работа [325,5 K], добавлен 12.05.2010

 • Сутність агресії, агресивності. Девіантна поведінка дітей шкільного віку, підлітків. Психологічні та статевовікові особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Проведення тестування "Кінетичний малюнок сім’ї", результати. Опитувальник Басса-Дарки.

  курсовая работа [183,0 K], добавлен 08.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.