Вплив акцентуацій характеру особистості на формування шкідливих звичок у підлітковому віці

Характерологічні типи дітей підліткового віку. Проблема формування шкідливих звичок у підлітків у контексті акцентуйованих рис характеру особистості. Дослідження взаємозалежності впливу акцентуацій характеру підлітків на формуванням шкідливих звичок.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.06.2010
Размер файла 598,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - Киев, 1989;

5. Бушай І.М. Особливості побудови моделі життєвої перспективи акцентуйованими підлітками // Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів: проблеми, досвід, перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -- Чернігів, 1999. -- С.179-182;

6. Бушай І.М. Особливості психокорекції “Я-образу” підлітків-акцентуантів в системі психологічної служби школи // Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 3(10). (НПУ ім.М.П.Драгоманова). -- Київ, 2000. -- С. 233-238;

7. Волков Б.С. Психология подростка. - М., 2002;

8. Выготский Л.С. Педология подростка. - М., 1994;

9. Гузиков Б.М., Вдовиченко А.А., Иванов Н.Я. Выявление контингентов подростков с риском злоупотребления наркотическими и другими токсическими веществами. -- Обозр. психиат. и мед. психол. - М., 1993.? №1. ? С.73-75;

10. Диагностика психических состояний в норме и патологии. под редакцией Случевского Ф. И. - Л.,1980;

11. Драгунова Т.В. Психологический анализ оценки поступков подростками.// Вопросы психологии личности школьника. -- М., 1991;

12. Запухляк О. З. Блок-тест акцентуацій характеру як нова авторська методика // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К.: , 2006, т. 7, вип. 7. - С. 110 - 120;

13. Запухляк О. З. Особливості агресії акцентуйованих підлітків // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К.: , 2004, т. VI, вип 1. - С. 152 - 157;

14. Жуков С.М., Жукова Т.В. Історія психології: Навч. посіб. ? К.: ЦНЛ, 2005. ? 223 с.;

15. Клейберг Ю. А. Социальные нормы и отклонения. 2-е изд., доп. -- М.: Вита-Пресс, 1997;

16. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / За заг. ред. М.С. Корольчука. ? К.: Ельга; Ніка Центр, 2004. ? 400с.;

17. Леонгард К. Акцентуированные личности. - Киев, 1981;

18. Личко А.Е., Витевский В.С. Подростковая наркология. Руководство для врачей. -- Л.: Медицина, 1991;

19. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Руководство для врачей. -- Л.: Медицина, 1985;

20. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. -- Л.: Медицина, 1977; изд. 2-е доп. и перераб., Л.: Медицина, 1983;

21. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. посіб.-- К.: ВПУ Київ. у-нт , 2002. -- 308 с.;

22. Озерецковский С.Я. Иванов Н.Я., Личко А.Е. Выявление депрессии у подростков при патохарактерологическом исследовании. -- В кн.: Аффективные расстройства. Диагностика. Лечение. Реабилитация. Ред. В.И.Кашкаров. -- Л.: изд. инст. им. Бехтерева, 1988. ? С.47-52;

23. Психопатические расстройства у подростков. Ред. А.Е.Личко, Ю.В.Попов. -- Л.: изд. инст. им. Бехтерева, 1987;

24. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков и опыт его практического использования. Ред. А.Е.Личко, Н.Я.Иванов. -- Л.: изд. инст. им. Бехтерева, 1976;

25. Саморазрушающее поведение у подростков. Ред. A.Е.Личко, Ю.В.Попов. -- Л.: изд. инст. им. Бехтерева, 1991;

26. Щелкунов А.О. Психологічна і педагогічна структура динаміки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок серед школярів різних вікових груп. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: Збірник наукових праць - Київ-Запоріжжя.. - 2004. - с.34-38.

Додатки

Додаток І

Тест ПДО і код розшифрування результатів

I. САМОПОЧУТТЯ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження (найбільш підходящі вибори)

2-е дослідження (найбільш непідходящі вибори)

1

У мене майже завжди погане самопочуття

А

2

Я завжди себе почуваю бадьорим і повним сил

ГММ

d

3

Тижні гарного самопочуття чергуються в мене з тижнями, коли я почуваю себе погано

Ц

4

Моє самопочуття часто міняється іноді по кілька разів у день

П

5

У мене майже завжди щось болить

АА

6

Погане самопочуття виникає в мене після прикростей і занепокоєнь

7

Погане самопочуття з'являється в мене від хвилювань й очікування неприємностей

8

Я легко переношу біль і фізичні страждання

Ц

9

Моє самопочуття цілком задовільне

ННД

10

У мене зустрічаються приступи поганого самопочуття із дратівливістю й почуттям туги

С

11

Самопочуття моє дуже залежить від того, як ставляться до мене навколишні

12

Я дуже погано переношу біль і фізичні страждання

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

II. НАСТРІЙ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Як правило, настрій у мене дуже гарний

ГН

2

Мій настрій легко міняється від незначних причин

П

Г

3

У мене настрій псується від очікування можливих неприємностей, занепокоєння за близьких, непевності в собі

4

Мій настрій залежить від товариства, у якому я перебуваю

5

У мене майже завжди поганий настрій

6

Мій поганий настрій залежить від поганого самопочуття

ЦА

7

Мій настрій поліпшується, коли мене залишають одного

Ш

8

У мене бувають приступи похмурої дратівливості, під час яких дістається навколишнім

9

У мене не буває зневіри й суму, але може бути запеклість і гнів

10

Найменші неприємності сильно засмучують мене

СЛ

d

11

Періоди дуже гарного настрою переміняються в мене періодами поганого настрою

Т

12

Мій настрій зазвичай такий ж, як в оточуючих мене людей

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

III. СОН І СНОВИДІННЯ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я добре сплю, а сновидінням значення не надаю

ГНММ

2

Сон у мене багатий яскравими сновидіннями

Е

3

Перед тим, як заснути, я люблю помріяти

К

4

Я погано сплю вночі й почуваю сонливість удень

Аd

В

5

Я сплю мало, але встаю бадьорим; сни бачу рідко

Ц

6

Сон у мене дуже міцний, але іноді бувають моторошні, кошмарні сновидіння

Ц

7

У мене поганий і неспокійний сон і часто бувають болісно тужливі сновидіння

А

8

Безсоння в мене наступає періодично без видимих причин

9

Я не можу спокійно спати, якщо ранком треба вставати в певну годину

10

Якщо мене щось пробудили, я довго не можу заснути

ЛА

11

Я часто бачу різні сни то радісні, то неприємні

12

По ночах у мене бувають приступи страху

13

Мені часто сниться, що мене ображають

14

Я можу вільно регулювати свій сон

А

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

IV. ПРОБУДЖЕННЯ ВІД СНУ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Мені важко прокинутися в призначену годину

Е

Л

2

Просипаюся я з неприємною думкою, що треба йти на навчання

К

3

В одні днів я встаю веселим і життєрадісним, в інші без усякої причини з ранку пригноблений і сумовитий

Т

4

Я легко просипаюся, коли мені потрібно

Ц

5

Ранок для мене найважчий час доби

6

Часто мені не хочеться просипатися

Ф

7

Прокинувшись, я нерідко ще довго переживаю те, що бачив у сні

ЛМ

8

Періодами я ранком почуваю себе бадьорим, періодами розбитим

А

9

Ранком я встаю бадьорим й енергійним

НН

10

З ранку я більш активний і мені легше працювати, ніж увечері

11

Нерідко бувало, що прокинувшись, я не міг відразу зміркувати, де я й що зі мною

d

12

Я просипаюся з думкою, що сьогодні треба буде зробити

Ц

13

Прокинувшись, я люблю полежати в ліжку і помріяти

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

V. АПЕТИТ І ВІДНОШЕННЯ ДО ЇЖІ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Невідповідна обстановка, бруд і розмови про неапетитні речі ніколи не заважали мені є

Ш

2

Періодами в мене буває вовчий апетит, періодами їсти нічого не хочеться

Т

3

Я їм дуже мало, іноді довго нічого не їм

А

ЦЕМ

4

Мій апетит залежить від настрою: то їм із задоволенням, то знехотя й через силу

5

Я люблю ласощі й делікатеси

ЛЛП

6

Нерідко я соромлюся їсти при сторонніх

СТ

7

У мене гарний апетит, але я не ненажера

М

8

Є страви, які викликають у мене нудоту й блювоту

9

Я предпочитаю їсти небагато, але дуже смачне

10

У мене поганий апетит

11

Я люблю ситно поїсти

Н

12

Я їм із задоволенням і не люблю обмежувати себе в їжі

13

Я боюся зіпсованої їжі й завжди ретельно перевіряю її свіжість і доброякісність

14

Мені легко можна зіпсувати апетит

15

Їжа мене цікавить насамперед як засіб підтримати здоров'я

М

16

Я намагаюся дотримуватися дієти, яку сам розробив

І

17

Я погано переношу голод швидко слабшаю

Ц

18

Я знаю, що таке почуття голоду але не знаю, що таке апетит

19

Їжа не доставляє мені великого задоволення

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

VI. ВІДНОШЕННЯ ДО СПИРТНИХ НАПОЇВ Цифрами позначені балли шкали V (психологічної схильності до алкоголізації).

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Моє бажання випити залежить від настрою

+2

Ц

2

Я уникаю пити спиртне, щоб не проговоритися

3

Періодами я випиваю дуже охоче, періодами мене до спиртного не тягне

М+1

4

Люблю випити у веселій і гарній компанії

ГГ+2

С-1

5

Я боюся пити спиртне, тому що сп'янівши, можу викликати глузування й презирство

-1

+2

6

Спиртне не викликає в мене веселого настрою

-1

+1

7

До спиртного я відчуваю відразу

С-3

ЦЛ+2

8

Спиртним я намагаюся заглушити приступ поганого настрою, туги або тривоги

+1

Ф

9

Я уникаю пити спиртне через погане самопочуття й сильний головний біль згодом

П

10

Я не п'ю спиртного, тому що це суперечить моїм принципам

СШП-3

+1

11

Спиртні напої мене лякають

І

12

Випивши небагато, я особливо яскраво сприймаю навколишній світ

Цd

13

Я випиваю з усіма, щоб не порушувати компанію

А

Л

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

ОЕ

VII. СЕКСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Статевий потяг мене мало турбує

ННД

М

2

Найменша неприємність придушує в мене статевий потяг

Ц

3

Я волію жити мріями про справжнє щастя, ніж разчаровуватися в житті

4

Періоди сильного статевого потягу чергуються в мене з періодами холодності й байдужності

5

У статевому відношенні я швидко збуджуюся, але швидко заспокоююся й байдужію

НН

6

При нормальному сімейному житті не існує ніяких статевих проблем

7

У мене сильний статевий потяг, що мені важко стримувати

КВ

8

Моя сором'язливість мені дуже сильно заважає

ІІ

9

Зради б я ніколи не простив

10

Я вважаю, що статевий потяг не можна стримувати, інакше воно заважає плідній роботі

М

11

Найбільше задоволення мені доставляє флірт і залицяння

ЛС

12

Я люблю аналізувати своє відношення до статевих проблем, свій власний потяг

13

Я знаходжу ненормальності у своєму статевому потязі й намагаюся боротися з ними

ГЛ

14

Вважаю, що статевим проблемам не слід надавати великого значення

ЛІ

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

VIII. ВІДНОШЕННЯ ДО ОДЯГУ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Люблю костюми яскраві й помітні

АВ

2

Вважаю, що одягненим треба бути завжди пристойно, тому що зустрічають "по одежинці"

3

Для мене головне, щоб одяг був зручний, акуратний і чистий

4

Люблю одяг модний і незвичайний, котрий мимоволі затримує погляди

ІІ

К

5

Ніколи не додержуюся загальної моди, а ношу те, що мені самому сподобалося

АС

6

Люблю одягатися так, щоб личило

КФ

7

Не люблю занадто модничати, вважаю - треба одягатися як всі.

8

Часто переживаю, що мій костюм не в порядку

9

Про одяг я мало думаю

10

Мені часто здається, що навколишні засуджують мене за мій костюм

11

Віддаю перевагу темним і сірим тонам

12

Часом мені хочеться одягтися модно і яскраво, часом своїм одягом не цікавлюся

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

IX. ВІДНОШЕННЯ ДО ГРОШЕЙ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Недостача грошей мене дратує

М

2

Гроші мене зовсім не цікавлять

Ц

ЕІД

3

Дуже засмучуюся коли грошей не вистачає

4

Не люблю заздалегідь розраховувати всі витрати, легко позичаю, навіть якщо знаю, що віддати мені буде важко

ІМ

5

Я дуже акуратний у грошових справах, і знаючи неакуратність багатьох, не люблю позичати

6

Якщо в мене позичили, я соромлюся про це нагадати

ЛА

І

7

Я завжди намагаюся залишити гроші про запас на непередбачені витрати

8

Гроші мені потрібні тільки для того, щоб як-небудь прожити

9

Намагаюся бути ощадливим, але не скупим, люблю витрачати гроші з толком

11

Завжди боюся, що мені не вистачить грошей, і дуже не люблю позичати

12

Періодами я до грошей ставлюся легко й витрачаю їх не замислюючись, періодами все лякаюся залишитися без грошей

13

Я ніколи нікому не дозволяю ущемляти мене в грошах

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

X. ВІДНОШЕННЯ ДО БАТЬКІВ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Дуже боюся залишитися без батьків

П

2

Я вважаю, що батьків треба поважати, навіть якщо зберігаєш у серце проти них образи

3

Люблю й прив'язаний, але буває сильно ображаюся й навіть серджуся

ЛЛВ

4

В одні періоди мені здається, що мене занадто опікували, в інші - картаюся за неслухняність і заподіяні рідним прикрості

5

Мої батьки не дали мені того, що необхідно в житті

Е

К

6

Дорікаю їх у тому, що в дитинстві вони недостатньо приділяли увагу моєму здоров'ю

7

Дуже люблю (любив) одного з батьків

8

Я люблю їх, але не переношу, коли мною розпоряджаються й командують

ЕФФ

9

Дуже люблю матір і боюся, що з нею що-небудь трапиться

ПП

10

Дорікаю себе за те, що недостатньо сильно люблю (любив) батьків

М

11

Вони мене занадто сильно пригноблювали й у всьому нав'язували свою волю

Е

ГЛПЕ

12

Мої рідні мене не розуміють і здаються мені чужими

ШЕ

13

Я вважаю себе винуватим перед ними

Еd

0

Жодне з визначень до мене не підходить

ОЕ

О

XI. ВІДНОШЕННЯ ДО ДРУЗІВ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Мені не раз доводилося переконуватися, що дружать із вигоди

Д

2

Добре себе почуваю з тим, хто мені співчуває

3

Для мене важливий не один друг, а дружний гарний колектив

ГЦ

d

4

Я ціную такого друга, що, уміє мене вислухати, підбадьорити, вселити впевненість, заспокоїти

К

5

Про друзів, з ким довелося розстатися, я довго не нудьгую й швидко знаходжу нових

6

Я почуваю себе таким хворим, що мені не до друзів

І

7

Моя сором'язливість заважає мені подружитися з тим, з ким мені хотілося б

СС

8

Я легко зав'язую дружбу, але часто разчаровуюсь і байдужію

9

Я прихильніше ставлюсь до тих друзів, які уважні до мене

10

Я сам вибираю собі друга й рішуче кидаю його, якщо разчаровуюсь у ньому

11

Я не можу знайти собі друга по душі

12

У мене немає ніякого бажання мати друга

Д

13

Періодами я люблю більші дружні компанії, періодами уникаю їх і шукаю самітності

14

Життя навчило мене не бути занадто відвертим навіть із друзями

Л

15

Люблю мати багато друзів і тепло ставлюся до них

А

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XII. ВІДНОШЕННЯ ДО НАВКОЛИШНІХ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я оточений дурнями, невігласами й заздрісниками

2

Навколишні мені заздрять і тому ненавидять мене

ЕФ

3

В одні періодів мені добре з людьми, в інші періоди вони мене обтяжують

4

Я вважаю, що самому не слід виділятися серед навколишніх

5

Намагаюся жити так, щоб навколишні не могли сказати про мене нічого поганого

ММ

6

Мені здається, що навколишні мною нехтують і дивляться на мене зверху

7

Легко сходжуся з людьми в будь-якій обстановці

Г

С

8

Найбільше з боку навколишніх я ціную увагу до себе

9

Я швидко почуваю гарне або недоброзичливе відношення до себе і так само ставлюся сам

10

Я легко сварюся, але швидко мирюся

В

С

11

Я часто й подовгу міркую, правильно або неправильно я що-небудь сказав або зробив у відношенні навколишніх

12

Людне товариство мене швидко стомлює й дратує

13

Від навколишніх я намагаюся триматися подалі

П

14

Я не знаю своїх сусідів і не цікавлюся ними

15

Мені часто здається, що навколишні підозрюють мене в чомусь поганому

16

Мені доводилося терпіти від навколишніх багато образ й обманів і це завжди насторожує мене

d

17

Мені часто здається, що навколишні дивляться на мене, як на нікчемну й непотрібну людину

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XIII. ВІДНОШЕННЯ ДО НЕЗНАЙОМИХ ЛЮДЕЙ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я ставлюся насторожено до незнайомих людей і мимоволі побоююся зла з їх боку

ЕЕ

Г

2

Буває, що незнайома людина мені відразу вселяє довіру й симпатію

ЕЕ

3

Я уникаю нових знайомств

4

Незнайомі люди вселяють мені занепокоєння й тривогу

5

Перш ніж познайомитися, я завжди хочу довідатися, що це за людина, що говорять про неї люди

6

Я ніколи не довіряюся незнайомим людям і не раз переконувався, що в цьому я правий

7

Якщо незнайомі проявляють інтерес до мене, то і я з інтересом ставлюся до них

8

Незнайомі люди мене дратують, до знайомих я вже якось звик

Ц

Г

9

Я охоче й легко заводжу нові знайомства

ГЦ

С

10

Часом я охоче знайомлю з новими людьми, часом ні з ким знайомити не хочеться

11

У гарному настрої я легко знайомлюся, у поганому - уникаю знайомств

12

Я соромлюся незнайомих людей і боюся заговорити першим

СС

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XIV. ВІДНОШЕННЯ ДО САМОТНОСТІ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я вважаю, що будь-яка людина не повина відриватися від колективу

І

ШШ

2

На самоті я почуваю себе спокійніше

СШШ

3

Я не переношу самотності й завжди прагну бути серед людей

ГЕН

СПШШШ

4

Періодами мені краще серед людей, періодами віддаю перевагу самотності

ЛА

5

На самоті я міркую або розмовляю з уявлюваним співрозмовником

ЕІВ

6

На самоті я нудьгую за людьми, а серед людей швидко утомлююся й шукаю самітності

d

7

Здебільшого я хочу бути на людях, але іноді хочеться побути одному

8

Я не боюся самотності

Ш

9

Я боюся самотності і проте так виходить, що нерідко виявляюся на самоті

10

Я люблю самотність

11

Самотність я переношу легко, якщо тільки воно не пов'язане з неприємностями

Л

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XV. ВІДНОШЕННЯ ДО МАЙБУТНЬОГО

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я мрію про щасливе майбутнє, але боюся неприємностей і невдач

2

Майбутнє здається мені похмурим і безперспективним

3

Я намагаюся жити так, щоб майбутнє було гарним

М

4

У майбутньому мене найбільше турбує моє здоров'я

5

Я переконаний, що в майбутньому здійсняться мої бажання й плани

ГГ

6

Не люблю багато роздумувати про своє майбутнє

7

Моє відношення до майбутнього часто й швидко міняється: то вимальовую райдужні плани, то майбутнє здається мені похмурим

П

8

Я утішаю себе тим, що в майбутньому здійсняться всі мої бажання

Е

9

Я завжди мимоволі думаю про можливі неприємності й лиха, які можуть трапитися в майбутньому

10

Мої плани на майбутнє я люблю розробляти в найменших деталях і у всіх деталях намагаюся їх здійснити

П

11

Я впевнений, що в майбутньому доведу всім свою правоту

d

12

Я живу своїми думками і мене мало хвилює, яким у дійсності виявиться моє майбутнє

13

Періодами моє майбутнє здається мені світлим, періодами - похмурим

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XVI. ВІДНОШЕННЯ ДО НОВОГО

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Періодами я легко переношу зміни у своєму житті й навіть люблю їх, але періодами починаю їх боятися й уникати

2

Нове мене залучає, але разом з тим турбує й тривожить

3

Я люблю зміни в житті - нові враження, нових людей, нову обстановку навколо

4

У мене бувають моменти, коли я жадібно шукаю нові враження й нові знайомства, але буває, коли я уникаю їх

5

Я сам люблю придумувати нове, усе переінакшувати і робити по-своєму, не так, як всі

Ш

6

Нове мене залучає, але часто швидко стомлює й набридає

Е

7

Не люблю всяких нововведень, для мене важливіший встановлений порядок

ІД

8

Я боюся змін у житті: нова обстановка мене лякає

d

9

Нове приємно, якщо тільки обіцяє для мене щось гарне

ЛЕ

10

Мене залучає лише те нове, що відповідає моїм принципам й інтересам

ПШШЕ

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XVII. ВІДНОШЕННЯ ДО НЕВДАЧ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Свої невдачі я переживаю сам і ні в кого не шукаю співчуття й допомоги

ШВ

ППЕ

2

Періоди, коли я активно борюся з невдачами, чергуються в мене з періодами, коли в мене від найменших невдач опускаються руки

ЕЕ

3

Невдачі приводять мене в розпач

Е

В

4

Невдачі викликають у мене сильне роздратування, що я виливаю на безневинних

5

Якщо трапляється невдача, то я завжди шукаю що ж я зробив неправильно

І

6

Невдачі викликають у мене протест й обурення й бажання їх перебороти

7

Якщо в моїх невдачах хтось винуватий, я не залишаю його не покараним

ЕЕd

8

При невдачах мені хочеться втекти куди-небудь подалі й не повертатися

Л

9

Буває, що найменші невдачі приводять мене в зневіру, але буває, що серйозні неприємності я переношу непохитно

10

Невдачі мене лякають, і я насамперед виню самого себе

П

Ц

11

Невдачі мене не зачіпають, я не звертаю на них уваги

12

При невдачах я ще більше мрію про здійснення своїх бажань

13

Я вважаю, що при невдачах не можна впадати у відчай

К

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XVIII. ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИГОД І РИЗИКУ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Люблю всякі пригоди, навіть небезпечні, охоче йду на ризик

Г

СС

2

Я багато разів зважую всі "за" й "проти" і все ніяк не зважуюся ризикнути

С

3

Мені не до пригод, а ризикую я тільки, якщо до цього примушують обставини

СМ

4

Я не люблю пригод й уникаю ризику

5

Я люблю мріяти про пригоди, але не шукаю їх у житті

ЕЕ

6

Часом я люблю пригоди, і часто ризикую, але часом пригоди й ризик стають мені не по душі

В

7

Пригоди я люблю тільки веселі й ті, що добре кінчаються

Ф

8

Я спеціально не шукаю пригод і ризику, але йду на них, коли це вимагає моя справа

9

Пригоди й ризик мене залучають, якщо в них мені дістається перша роль

Г

10

Буває, що ризик й азарт мене зовсім сп'яняють

ЛН

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XIX. ВІДНОШЕННЯ ДО ЛІДЕРСТВА

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я можу йти поперед інших у міркуваннях але не в діях

Ц

2

Я люблю бути першим у компанії, керувати й направляти інших

3

Я люблю опікуватись ким-небудь, хто мені сподобається

4

Я завжди прагну вчити людей правилам і порядку

І

5

Одним людям я знехотя підкоряюся, іншими командую сам

6

Періодами я люблю "задавати тон", бути першим, але періодами мені це набридає

7

Я люблю бути першим там, де мене люблять, боротися за першість я не люблю

ПП

8

Я не вмію командувати іншими

ЛС

9

Я не люблю командувати іншими - відповідальність мене лякає

І

10

Завжди є люди, які слухаються мене й визнають мій авторитет

11

Я люблю бути першим, щоб мені наслідували

12

Я охоче слідую за авторитетними людьми

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XX. ВІДНОШЕННЯ ДО КРИТИКИ Й ЗАПЕРЕЧЕНЬ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я не слухаю критики й заперечень і завжди думаю й роблю по-своєму

ШШЕ

К

2

Слухаючи заперечення й критику, я шукаю доводи у своє виправдання, але не завжди вирішуюся їх висловити

3

Заперечення й критика мене особливо дратують, коли я втомився й погано себе почуваю

4

Критика й осуди в мою адресу краще байдужості й зневаги до мене

5

Не люблю, коли мене критикують і коли мені заперечують - серджуся й не завжди можу стримати свій гнів

Е

Л

6

Коли мене критикують або мені заперечують, це мене сильно засмучує й приводить у зневіру

7

Від критиків мені хочеться втекти подалі

НЕd

8

В одні періодів критику й заперечення переношу легко, в інші - дуже болісно

Т

9

Заперечення й критика мене дуже засмучують, якщо вони різкі й грубі за формою, навіть якщо вони стосуються дріб'язків

А

10

Я не чув ще справедливої критики у свою адресу або справедливі заперечення моїм доводам

Е

ПП

11

Я намагаюся правильно реагувати на критику

Ц

d

12

Я переконався, що критикують зазвичай тільки для того, щоб тобі напакостити або самим висунутися

Е

І

13

Якщо мене критикують або мені заперечують, мені завжди починає здаватися, що інші праві, а я ні

0

Жодне з визначень до мене не підходить

ОЕ

АТ

XXI. ВІДНОШЕННЯ ДО ОПІКИ Й НАСТАВЛЯНЬ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Я слухаю наставляння тільки тих, хто має на це право

ЦПМ

2

Я охоче слухаю ті наставляння, які стосуються мого здоров'я

ЕЕ

3

Не виношу, коли мене опікують і за мене всі вирішують

ДЕ

4

Я не маю потребу в наставляннях

Е

5

Я охоче слухаю того, хто мене любить

6

Я намагаюся слухати корисні наставляння, але це не завжди в мене виходить

ЦЛ

7

Часом всі наставляння пролітають повз мої вуха, і часом я лаю себе за те, що не слухав їх раніше

8

Зовсім не переношу наставлянь, якщо вони даються начальницьким тоном

Е

9

Я уважно слухаю наставляння й не противлюся, коли мене опікують

І

10

Я охоче слухаю ті наставляння, що мені приємні, і не переношу тих, що мені не по душі

11

Я люблю, коли про мене піклуються, але не люблю, щоб мною командували

ІІЕФФ

12

Я не зважуюся перервати навіть зовсім нікчемні для мене наставляння або позбутися від непотрібного для мене заступництва

І

13

Наставляння викликають у мене бажання робити все навпаки

ЕФФФ

14

Я допускаю опіку над собою в повсякденному житті, але не над моїм духовним світом

ЕФФ

0

Жодне з визначень до мене не підходить

ОЕ

О

XXII. ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАВИЛ І ЗАКОНІВ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Коли правила й закони мені заважають, це викликає в мене роздратування

Е

К

2

Завжди вважаю, що для цікавої й привабливої справи всякі правила й закони можна обійти

ГГЕ

С

3

Логічно обґрунтованого правила намагаюся дотримувати

4

Я часто боюся, що мене помилково приймуть за порушника законів

d

Г

5

Жахливо не люблю всякі правила, які мене стискують

Е

Л

6

Періоди, коли я не дуже стежу за тим, щоб дотримувати всі правила й закони, чергуються з періодами, коли я дорікаю себе за недисциплінованість

7

Усякі правила й розпорядок викликають у мене бажання навмисно їх порушувати

Е

Ц

8

Правила й закони я завжди дотримую

ddd

9

Завжди стежу за тим, щоб усі дотримували правил

І

10

Часто дорікаю себе за те, що порушую правила й не строго дотримуюсь законів

d

11

Я намагаюся дотримуватися правил і закони, але це не завжди мені вдається

ЛФ

12

Строго слідую тим правилам, які вважаю справедливими, борюся з тими, які вважаю несправедливими

0

Жодне з визначень до мене не підходить

ОЕ

О

XXIII. ОЦІНКА СЕБЕ В ДИТИНСТВІ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

У дитинстві я був боязким і плаксивим

2

Дуже любив складати всякі казки й фантастичні історії

Г

3

У дитинстві я уникав шумних і рухливих ігор

4

Я був як всі діти й нічим не відрізнявся від своїх однолітків.

Д

Ц

5

Періодами мені здається, що в дитинстві я був живими й веселим, періодами починаю думати, що був дуже неслухняним і неспокійним

6

Я з дитинства був самостійним і рішучим

7

У дитинстві я був веселим і розпачливим

Г

С

8

У дитинстві я був уразливим і чутливим

СС

9

У дитинстві я був дуже непосидючим і балакучим

10

У дитинстві я був таким же як зараз: мене легко було засмутити, але легко заспокоїти й розвеселити

Л

11

З дитинства я прагнув до акуратності й порядку

ІІ

12

У дитинстві я любив грати один або дивитися, як грають інші діти

Л

13

У дитинстві я більше любив розмовляти з дорослими, ніж грати з однолітками

ЧІ

14

У дитинстві я був примхливим і дратівливим

ЕЕ

Л

15

У дитинстві я погано спав і погано їв

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XXIV. ВІДНОШЕННЯ ДО ШКОЛИ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Люблю замість шкільних занять відправитися з товаришами погуляти або сходити в кіно

ГЕІНН

2

Сильно переживаю зауваження й оцінки, які мене не задовольняють

Е

ЕЕН

3

У молодших класах любив школу, потім вона стала мене обтяжувати

Ц

4

Періодами люблю школу, періодами вона мені починає набридати

Ф

5

Не люблю школу, тому що педагоги ставляться до мене несправедливо

6

Шкільні заняття мене дуже сильно стомлюють

d

7

Найбільше люблю шкільну самодіяльність

8

Люблю школу, тому що там весела компанія

9

Соромлюся ходити в школу: боюся глузувань і брутальності

І

10

Дуже не люблю фізкультуру

11

Відвідую школу регулярно й завжди беру активну участь у суспільній роботі

ШШdd

12

Шкільна обстановка мене дуже обтяжує

13

Намагаюся акуратно виконувати всі завдання

Ц

d

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

XXV. ОЦІНКА СЕБЕ В ЦЕЙ МОМЕНТ

вибору

Тема й пропоновані вибори

Бали по шкалі об'єктивної оцінки

1-е дослідження

2-е дослідження

1

Мені не вистачає холодної розважливості

М

Г

2

Часом я задоволений собою, часом лаю себе за нерішучість і млявість

ТТ

3

Я занадто недовірливий, без кінця тривожуся й турбуюся про всіх

А

4

Я не винний у тому, що збуджую заздрість в інших

5

Мені не вистачає посидючості й терпіння

6

Вважаю, що я нічим не відрізняюся від більшості людей

ПП

7

Мені не вистачає рішучості

8

Я не бачу в себі великих недоліків

ЕІ

А

9

У гарні хвилини я цілком задоволений собою, у хвилини дурного настрою мені здається, що мені не вистачає те однієї, або іншої якості

10

Я занадто дратівливий

М

11

Інші знаходять у мене великі недоліки, я вважаю, що вони перебільшують

d

12

Я страждаю від того, що мене не розуміють

ШІ

13

Я надмірно чутливий й уразливий

С

М

0

Жодне з визначень до мене не підходить

О

О

Додаткові бали, що нараховують за показники за графіком

Показники за графіком

Бали, що нараховують

Г=0 або Г=1

П, С

Ц=6 або Ц>6

Л

А=4 або А>4

Л

П=0 або П=1

Н

Н=0 або Н=1

П

К=0

Ш, Ш, І

К=1

Ш

Д=6 або Д>6

Н

Т>Д

П, П, Ц

В=5

Е

В=6 або B>6

Е, Е

E=6 або E>6

Ш, І

d=5 або d>5

Ш

О=6 або О>6

C

М<Ф (у хлопчиків)

С, Ш, І

V=-6 і нижче

С

V=+6 і вище

І

Наявність помилок у виборах (той самий номер вибору на одну тему в 1-му і 2-му дослідженні)

за 1 помилку

Е

за 2 і більше помилок

Е, Е

СПЕЦІАЛЬНІ ДОДАТКОВІ ШКАЛИ

Спеціальні шкали можуть використовуватися при рішенні окремих питань медико-психологічної діагностики, коли в цьому виникає необхідність. Більшість із них побудовано на оцінці графіка обробки результатів, що спрощує процедуру, не вимагаючи знову звертатися, до опитувальних аркушів і вишукувати в них підходящі номери виборів.

РИЗИК ЗЛОВЖИВАННЯ НАРКОТИКАМИ Й ІНШИМИ ДУРМАННИМИ РЕЧОВИНАМИ

Описано два види ризику, зв'язаного зі зловживанням наркотиками й іншими токсичними речовинами (А. Є. Личко, B.C.Битенський, 1991). Один вид ризику -- початок зловживання, інший -- ризик розвитку залежності тих, хто вже почав зловживати. Саме на оцінку першого виду ризику націлена пропонована шкала -- на виявлення в підлітковій популяції тих, для кого морально-етичні й дисциплінарні фактори не служать серйозною перешкодою для того, щоб випробувати «кайф», пережити галюцинації, і т.п. Шкала була розроблена Б. М. Гузиковим, О. О. Вдовиченко, Н. Я. Івановим (1993) шляхом зіставлення графіків оцінки результатів обстеження за допомогою ПДО в підлітків, які ніколи не вживали згадані психоактивные речовини, і тих, хто їх епізодично вживав, а також у підлітків з токсикоманією. У підсумку розроблена наступна шкала.

Показники ризику зловживання психоактивными речовинами

Показники

Число балів на користь ризику

С=2 і менше

Е=7 і більше

Н=7 і більше

V= +4 і більше

2

1

2

1

Сумарна оцінка в 0-1 бал прийнята за відсутність ризику, 2 бали -- за помірний ризик, 3 бали -- за виражений ризик, 4-6 балів -- за дуже високий ризик.

Оцінка валідності даної шкали, здійснена на інших групах підлітків, представлена в таблиці 4.Таким чином, пропонована шкала в 82% дозволяє виявити контингент схильних до зловживання й лише в 16% можна припускати «гіпердіагностикову» ризику серед не схильних до зловживання. Це робить шкалу досить валидной.

Оцінка валідності виявлення ризику зловживання наркотиками й іншими дурманними речовинами (% підлітків з даною оцінкою в балах по кожній групі Кожна група складался з 50 підліткв. )

Групи підлітків

Оцінка в балах

0-1

2

3

4-6

Ніколи що не вживали

Епізодично вживали

Токсикомани

84

18

18

8

12

22

8

22

32

0

48

28

Додаток ІІ

Реєстраційний аркуш № 1

(1-е дослідження)

Прізвище, ім'я, по

батькові________________________________________

Поставте в графі "Номера обраних відповідей" номера тих відповідей, які найбільше для Вас підходять. Більше трьох виборів в одній таблиці робити не дозволяється.

Назви таблиць

Номера обраних відповідей

Розкодування

Самопочуття

Настрій

Сон і сновидіння

Пробудження від сну

Апетит і відношення до їжі

Відношення до спиртних напоїв

Сексуальні проблеми

Відношення до одягу

Відношення до грошей

Відношення до батьків

Відношення до друзів

Відношення до навколишніх

Відношення до незнайомих

Відношення до самотності

Відношення до майбутнього

Відношення до нового

Відношення до невдач

Відношення до пригод і ризику

Відношення до лідерства

Відношення до критики і заперечень

Відношення до опіки і наставлянь

Відношення до правил і законів

Оцінка себе в дитинстві

Відношення до школи

Оцінка себе в цей момент

Реєстраційний аркуш № 2 (2-е дослідження)

Прізвище, ім'я, по

батькові________________________________________

Поставте в графі "Номера найбільш невідповідних відповідей" номера тих відповідей, які найбільше для Вас не підходять. У кожній таблиці дозволяється відзначати не більше трьох номерів.

Назви таблиць

Номера найбільш невідповідних відповідей

Розкодування

Самопочуття

Настрій

Сон і сновидіння

Пробудження від сну

Апетит і відношення до їжі

Відношення до спиртних напоїв

Сексуальні проблеми

Відношення до одягу

Відношення до грошей

Відношення до батьків

Відношення до друзів

Відношення до навколишніх

Відношення до незнайомих

Відношення до самотності

Відношення до майбутнього

Відношення до нового

Відношення до невдач

Відношення до пригод й ризику

Відношення до лідерства

Відношення до критики й заперечень

Відношення до опіки й наставлянь

Відношення до правил і законів

Оцінка себе в дитинстві

Відношення до школи

Оцінка себе в цей момент


Подобные документы

 • Визначення сутності поняття характеру. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці. Опис процедури дослідження характеру в підлітків, аналіз результатів. Рекомендації щодо впливу психолого-педагогічних умов на формування характеру.

  курсовая работа [111,1 K], добавлен 17.04.2015

 • Виявлення особливостей акцентуацій характеру у дітей підліткового віку, їх типи і класифікація; експериментальне дослідження, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. Формування психологічних рекомендацій щодо роботи з акцентуйованими підлітками.

  курсовая работа [419,7 K], добавлен 16.08.2011

 • Особливості підліткового віку і передумови їх девіантної поведінки. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "характер". Акцентуації як тимчасові зміни характеру в підлітків. Загальні характеристики акцентуацій характерних для сучасних підлітків.

  курсовая работа [216,9 K], добавлен 04.02.2015

 • Розкриття особливостей підліткового віку, поняття характеру, а також передумов розвитку акцентуацій. Визначення головних факторів виникнення порушень поведінки неповнолітніх. Аналіз ознак основних акцентуацій з урахуванням їх впливу на особистість.

  статья [22,5 K], добавлен 07.02.2018

 • Девіації як соціально-психологічна проблема. Аналіз типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Сутність психологічної профілактики схильності підлітків до алкоголю. Діагностика і співвідношення рівня пияцтва та акцентуацій характеру у підлітків.

  дипломная работа [192,0 K], добавлен 22.08.2010

 • Аналіз феномену акцентуацій характеру у структурі особистості в різноманітних психологічних теоріях. Акцентуації характеру, що впливають на поведінку. Використання характерологічного опитувальника Леонгарда для визначення типів акцентуацій характеру.

  курсовая работа [61,7 K], добавлен 14.07.2016

 • Специфіка формування характеру в підлітковому вiцi, вiдмiнностi мiж нормальним i патологiчним характером. Дослідження особливостей характеру у підлітків з інтелектуальною недостатністю. Способи корекції порушень характеру у розумово відсталих підлітків.

  дипломная работа [153,7 K], добавлен 13.03.2012

 • Процес особистісного розвитку підлітка та специфіка формування характеру. Опис характерологічних тенденцій Т. Лірі. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру. Психокорекційні вправи для роботи з акцентуйованими підлітками.

  курсовая работа [229,6 K], добавлен 15.02.2015

 • Перевірка гіпотези про існування взаємозв'язків вроджених інстинктів з акцентуаціями характеру у підлітковому віці, визначення їх характеру. Психологічні особливості підліткового віку. Підходи до теорії акцентуації характеру (К. Леонгард, А.Є. Личко).

  курсовая работа [630,7 K], добавлен 11.01.2013

 • Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.

  контрольная работа [22,6 K], добавлен 19.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.