Особливості агресивної поведінки курсантів та працівників міліції

Розгляд основних особливостей агресивної поведінки курсантів та працівників міліції. Характеристика та аналіз видів агресивності по З. Фрейду: імпульсна жорстокість, садизм, деструктивність. Фізична агресія як результат підвищення соціального контролю.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.12.2012
Размер файла 192,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

21.Копейко Я.Ю. Гендерные аспекты агрессивности : учебное пособие / Я.Ю. Копейко. - СПб.: Алетейя, 2005. - 217 с.

22.Крайг, Г. Психология развития : учебник / Г. Крайг. - СПб.: Питер, 2007. - 992 с.

23.Кэмпбелл Р. Как управляться с гневом ребенка : учебное пособие / Р. Кэмпбелл. - СПб.: Мирт, 2006. - 197 с.

24.Краткий психологический словарь /Под ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. ? М.: Политиздат, 1985. ? 431 с.

25.Ковалев А. Г. Коллектив и соціально - психологичекские проблемы руководства. - М. , 1978. - Гл. 5. - с. 129-148.

26.Лебединская, К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере : учебное пособие / К.С. Лебединская. - М.: Педагогика, 2003. - 165 с.

27.Левитов Н.Д. От фрустрации к агрессии //Психологический журнал, 1990. - № 5.

28.Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). ? М.: Амфора, 2001. ? 349 с.

29.Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми: учебное пособие / Е.К. Лютова. - СПб.: Речь, 2003. - 190 с

30.Мартинеко О.А. Стан дотримання законності у діяльності британської поліції// Вісник НУВС, 2004 р. - № 26.

31.Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління. За заг.ред. О.М.Бандурки. - Харків: Консум, 2001. - 131с.

32.Мелоян А.Є. Аналіз феномена агресії в психологічних дослідженнях: Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Вип. 7. - Х., 2001. - С. 126-130.

33.Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения : учебное пособие / В.Д. Менделевич. - М.: МЕДпресс, 2004. - 432 с.

34.Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков : учебное пособие / Ю.Б. Можгинский. - М.: МЕДпресс, 2006. - 128 с. - Паренс, Г.А. Агрессия наших детей : учебное пособие / Г.А. Паренс. - М.: Форум, 2007. - 152с.

35.Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ. Соціологічний та історіко-правовий аналіз.» - Національний університет внутрішніх справ (Харків), Харківська правозахисна група, Харківський інститут соціальних досліджень, 2005 р.

36.Реан А.А. Социализация агрессии// Реан АА., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб., 1999.4. Peaн А.А. Изучение агрессивности личности// Реан АА. Психология изучения личности. - СПб, 1999.5. Роберт Берон, Дебора Ричардсон «АГРЕССИЯ» ПИТЕР, Санкт-Петербург 1999г

37.Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности //Психологический журнал, 1996. ? Т.17. ? №5. ? С.37-49.

38.Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. ? СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. ? 656 с.

39.Рождественская Н.А. Негармоничные стили семейного воспитания и воспитания родителями своих детей: [Данные психол. исслед.]/ Н.А. Рождественская, А.В. Разумова // Вестн. Моск. университета. Сер.14, Психология. -2001. -№2. - С 48-50.

40.Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии //Вопросы психологии, 1991. ? №1. ? С.82-88.

41.Савина В.С. Особенности агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста : учебное пособие / В.С. Савина. - СПб.: Речь, 2004. - 449 с.

42.Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. М., 1996

43.Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности и варианты детской агрессивности //Вопросы психологии, 2002. ? №1. ? С.17-26.

44.Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М.: Просвещение, 1994.

45.Шебанова В.І. Експрес-діагностика агресивного типу реагування молодших школярів у ситуаціях фрустрації //Практична психологія та соціальна робота, 2002. ? №3. ? С.4-7.

46.Чеботарева Н.В. Армия и силовые структуры как путь по блокировке и сублимации агрессии // Наукові записки. Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія - Харків: ХВУ, 1999 - Вип. II. - С. 50-55.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення особливостей прояву агресії та конфліктності серед курсантів та працівників ДАІ. Дослідження проблеми конфліктів, емоційних станів та агресивності. Характеристика теорії когнітивної моделі агресивної поведінки та стилів вирішення конфліктів.

  дипломная работа [93,6 K], добавлен 17.05.2011

 • Особливості конфліктної поведінки. Проблема агресивності та гендера, їх рішення в психологічній науці. Гендерні особливості прояву агресивності і конфліктності в поведінці працівника органів внутрішніх справ, комунікативні аспекти даного процесу.

  дипломная работа [103,1 K], добавлен 26.12.2012

 • Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Основні концептуальні теорії агресії. Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні риси агресивних дітей. Емперичне дослідження мотивації агресивної поведінки.

  курсовая работа [35,8 K], добавлен 22.03.2009

 • Комплексна психодіагностична методика вивчення рівня агресивності молодших школярів. Дослідження причин та форм агресивної поведінки експериментального класу. Експериментальна методика психокорекції агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 14.08.2010

 • Шляхи підвищення ступеня професійної підготовки працівників міліції. Поняття екстремальної ситуації. Тактичні дії працівників міліції та типові недоліки, допущені при виникненні екстремальних умов. Психологічна підготовка до дій в екстремальних умовах.

  реферат [25,2 K], добавлен 06.11.2012

 • Фізіологічні та психологічні особливості підліткового віку, вплив особистісних характеристик підлітка на прояв агресивної поведінки. Етапи розробки психологічних методів корекції, спрямованих на зниження рівня агресивності в осіб підліткового віку.

  курсовая работа [110,1 K], добавлен 16.06.2009

 • Загальне поняття агресивності. Основні підходи в поясненні її природи. Особливості прояву агресії у підлітків. Розвиток самооцінки в підлітковому віці. Кореляційний аналіз форм агресивної поведінки. Виявлення зв’язку між почуттям вини і рівнем самооцінки.

  курсовая работа [27,6 K], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.