Сприйняття чоловіка дівчатами з різним емоційним сприйняттям образу батька

Образ батька у мінливих соціокультурних умовах; його вплив на формування у дівчини уявлень щодо сприйняття образа чоловіка. Дослідження особливості сприйняття зовнішності та певних рис характеру протилежної статі дівчатами за допомогою різних методик.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.12.2012
Размер файла 114,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Роль батька на формування характеру відносин з особистістю протилежної статі найшло своє відображення у психологічній, педагогічній та соціологічній вітчизняній та зарубіжній літературі.

Досліджувалися питання щодо факторів, які впливають на емоційне ставлення по відношенню до батька; ролі батька у сім'ї та виховному процесі; впливу батьків на розвиток дитини та формування у неї уявлень на те, як потрібно вибудовувати взаємини з іншими людьми та представниками протилежної статі.

Вивчення даної проблеми знайшло своє відображення в роботах А. Адлера, Е. Берна, І.В. Дубровиной, М.В. Захарової, В.Є. Каган, І.С. Кона, Л.А. Коростильова, Н.В. Ляховича, О.В. Митіної, Р.В. Овчаровой, Н. Пезешкиана, В.Ф. Петренко, І.Г. Станіславської, Н.Ф. Федотової, З. Фрейда.

Разом з тим, питання про те, яку роль займає емоційне прийняття /неприйняття батька на сприйняття чоловіка залишається найменш вивченим. Це й зумовило вибір теми нашого дослідження «Особливості сприйняття чоловіка дівчатами з різним емоційним сприйняттям образу батька».

Об'єкт дослідження - образ чоловіка.

Предмет дослідження - емоційне ставлення до образу батька як фактору, що впливає на сприйняття чоловіка дівчатами.

Мета роботи: провести порівняльний аналіз сприйняття чоловіка дівчатами відповідно до їх емоційного сприйняття образу батька.

Відповідно до мети були визначені завдання дослідження:

1. Провести теоретичний аналіз проблеми сприйняття образу батька у вітчизняній та зарубіжній літературі.

2. Уточнити особливості сприйняття зовнішності чоловіка.

3. Виявити особливості сприйняття рис характеру чоловіка.

4. Проаналізувати характер ставлення дівчат до чоловіка.

Для вирішення поставлених завдань нами були використані наступні методи дослідження.

Теоретичні: аналіз наукової літератури та емпіричних результатів дослідження з даної проблеми; метод тестування (методика «Колірний тест відношення» М. Еткінда, методика «Рисунок сім'ї» В. Хьюлса, методика «Рисунок чоловіка» К. Маховера, методика «Незакінчені речення» Дж.М. Сакса і С. Леві); метод контент-аналізу.

Методи математичної обробки результатів: багатофункціональний критерій кутового перетворення Фішера (ц* - критерій), факторний аналіз (способом головних компонентів з підпрограмою повороту факторних структур за принципом Varimax raw).

Дослідження проводилося на базі Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». У дослідженні взяли участь дівчата третього та четвертого курсів гуманітарного факультету. Загальна кількість опитаних склало 57 дівчат у віці від 18 до 22 років.

1. Теоретичний аналіз проблеми сприйняття образу батька у вітчизняній та зарубіжній літературі

1.1 Образ батька у мінливих соціокультурних умовах

Один з найбільш суттєвих питань у даній проблемі можна вважати питання про те, як йшло формування та трансформація змін в уявленнях про образ батька, його ролі у сім'ї та виховному процесі.

Дана проблема розглядалася в дослідженнях, які проводили Д.С. Аківіс, Е. Бадінтер, С.В. Ковальов, І.С. Кон, Б.І. Кочубей, М.М. Кригіна, І. Лангмейер, М. Лем, Н.В. Малярова, М. Мід, К.С. Нартова-Бочавер, М.І. Несмеянова, E.Г. Плік, А. Роберт, П. Рональд, Р. Ронер, Л.Б. Шнейдер.

На думку авторів К.С. Нартова-Бочавер, М.І. Несмеянова, і Н.В. Малярова, батьківство як психологічний феномен передбачає наявність двох його складових: батьківства та материнства. [13]

М. Мід вважає, що батьківство як соціальна роль - значно більш пізніше утворення ніж материнство. [12]

С.В. Ковальов підкреслює, що безпосереднє спілкування батька з дитиною зводиться до двох форм: дисциплінарна та навчальна - передача підростаючій дитині професійних навичок і знань. [6]

Е. Бадінтер стверджує, що роль батька, матері і дитини встановлюється відповідно до суспільних потреб і переважаючими в суспільстві уявленнями про цінності.

Якщо основна увага ідеології направляється лише на чоловіка та батька, наділяючи його всіма повноваженнями, то мати відступає в тінь, а її статус прирівнюється до статусу дитини. Навпаки, якщо суспільство зацікавлене в збереженні здоров'я та вихованні дитини, то його увага спрямовується на матір, яка на шкоду батькові стає головним персонажем. Останнє більш характерно для сучасного суспільства. [19]

Л.Б. Шнейдер звертає увагу на те, що якщо розглядати дане питання історично, то слід зазначити, що батьківство не є обов'язковим компонентом сім'ї. Батьківство швидше висловлює приналежність до певного типу культури, а не біологічну функцію. [16]

І.С. Кон умовно ділить людські культури на «батьківські», (в яких батьківська роль чоловіка значна), та «без батьківські» (в яких чоловік виступає в більшій мірі як самець, ніж як батько). [7 С. 237]

На думку Д.С. Аківіс в патріархальній селянській сім'ї батько не доглядав за дітьми, але вони, особливо хлопчики, проводили багато часу, працюючи з батьком і під його керівництвом. У місті становище змінилося. [1]

У сучасній міській родині ці традиційні цінності батьківства помітно слабшають під тиском таких чинників, як жіноче рівноправ'я, залучення жінок у професійну роботу, тісний сімейний побут. Сила батьківського впливу в минулому ґрунтується, перш за все, на тому, що він був втіленням влади та інструментальної ефективності. [14]

М.М. Кригіна стверджує, що значення батьківської турботи, не передбачає аналогічного значення материнської турботи. Поняття «материнська турбота» виявляє, для багатьох, теплі, ніжні, плекають почуття, беручи до уваги, що термін батьківська турбота виявляє сильніші, більш холодні, важкі і менш ніжні почуття. [10]

Ряд авторів, А. Роберт, Венециано, П. Рональд, Р. Ронер позначили той факт, що термін «батьківська любов» не використовується в щоденному дискурсі, як любов матері. Навіть сама фраза «батьківська любов» звучить дивно для багатьох, куди комфортніше вимовляється «любов матері». [19]

П. Рональд пише, що концепція батьківства змінилася протягом останніх 300 років історії. [19]

Згідно E.Г. Плік ідеальним образом колоніального європейського американського батька в 1600-их та 1700-их був образ суворого патріарха. З 1830 до 1900 ідеальним образом батька був образ годувальника. З 1900 до 1970 ідеальний батько-це привітний тато, приятель і зразок для статевого наслідування. Починаючи з 1970-их і по сьогоднішній день, ідеальним образом батька вважається співродитель, який однаково розділяє з його партнером турботу про дітей. Це зображення культурної концепції ідеального батька дуже спрощено, звичайно, але воно містить важливих ідеї, які були широко поширені, і воно показує, як культурні концепції батьківства змінилися за час. [19]

Дослідники, прихильники біхевіористського напрямку в психології А. Сальтер, А. Елліс, А.А. Лазарус, Дж.Б. Уотсон, ДЖ. Вольпе, Дж. Гарсіа та Е.Ч. Толмен - є прихильниками положення про те, що батьки не повинні виключатися з досліджень по дитячому розвитку та особливо вивчення батьківського прийняття-відторгнення. Визнання цього факту почалося в 1960-их роках. [19]

Надалі вплив батьків визнали настільки ж значущим як і матерів для певних результатів, пов'язаних з розвитком дитини. Але тільки в 1990-их почали визнавати, що батьки повинні бути включені в дослідження, що мають справу з батьківсько-дитячими відносинами. [19]

П. Рональд, у вивченні феномена батьківства в культурно історичному значенні, виділяє шість категорій емпіричних досліджень, які показують вплив любові батька на певні результати дитячого розвитку.

До першої категорії їм віднесені дослідження, які розглядають виключно вплив різновидів любові батька без того, щоб дослідити вплив любові матері. У другої категорії він відніс дослідження, які роблять висновок, що любов батька однаково настільки ж важлива як і любов матері в передбаченні певних результатів дитячого розвитку. До третьої - дослідження, які роблять висновок, що батьківська любов зумовлює певні результати дитячого виховання краще, ніж любов матері. У четверту категорію він включив дослідження, які роблять висновок, що любов батька - єдиний суттєвий провісник певних результатів. До п'ятої категорії відніс дослідження, які роблять висновок, що любов батька зменшує вплив любові матері на певні результати розвитку дітей. Шоста категорія представлена ??дослідженнями, які роблять висновок, що батьківське виховання в порівнянні з материнським пов'язано з різними результатами виховання у синів та дочок.

Данні шість категорій з'явилися зі зростаючого обсягу емпіричних досліджень, що мають справу з впливом батьківської любові. [19]

Автор дотримується тієї точки зору, що існує багато інших аспектів поведінки батьків, деякі з яких можуть бути близько пов'язані з батьківською любов'ю - такі як залучення батька, відсутність батька, і психологічного і поведінкового стану батьків - також, впливають на розвиток дітей. [19]

М. Мід, аналізуючи батьківство в мінливих соціокультурних умовах, відзначає, що батько має найважливіше значення для розвитку дитини з самого моменту народження: він є першим зовнішнім об'єктом для дитини і відіграє роль моделі при ранній ідентифікації. Батьки заохочують процес відділення дитини від матері, прискорюючи тим самим процес соціалізації. Відсутність батька в сім'ї або невиконання ним своїх обов'язків призводить до розвитку у дитини психопатології. [12]

На думку І. Лангмейер роль батька являє собою певний приклад поведінки, джерело впевненості та авторитету. Він - уособлення дисципліни і порядку. Дитина, що росте без батьківського авторитету, як правило, недисциплінована, асоціальна, агресивна відносно дорослих та дітей. Батько - найбільш природне джерело знань про світ, працю і техніці. Він сприяє орієнтуванню на майбутню професію і створює соціально корисні цілі і ідеали. [1]

Б. І. Кочубей стверджує, що особисті якості батька, в число яких входить і любов до своїх дітей, значно впливає на розвиток дитини. Любов батька дає дитині відчуття особливого емоційно-психологічного благополуччя, яке не може повною мірою забезпечити самотня жінка-мати. Любов батька вчить і сина і дочку того, як може проявляти любов чоловік до дітей, до дружини і до оточуючих. [9]

Американський психолог М. Лем робить висновок про те, що батьки та матері частіше впливають на дитину однаково, ніж по різному, і розбіжності між ними менш важливі, ніж подібності, а механізми і засоби впливу на дітей у батьків і матерів досить схожі. Крім того, вплив батька на дитину індивідуальний і багато в чому залежить від особистості самого чоловіка і внутрісімейного контексту його відносин з дитиною.

Ще один висновок стосується того, що індивідуальні властивості батьків, такі, як рівень маскуліності, інтелекту, емоційності та інші, впливають на розвиток дитини в меншій мірі, ніж характер взаємин між ними та їхніми дітьми. Необхідно відзначити, що сам характер взаємин, які будує батько зі своєю дитиною, залежить від індивідуальних особливостей особистості чоловіка. [8]

1.2 Образа батька та його вплив на формування у дівчини уявлень щодо сприйняття образа чоловіка

На думку Д.С. Аківіс батько психологічно завжди присутній в сім'ї. Ця присутність затвердилася в той момент, як тільки суспільство перейшло до моногамної сімейної моделі взаємин, що включає жінку, чоловіка та дитини. І навіть за фізичної відсутності батька (розлучення або смерті), як би парадоксально це не звучало, батько все одно присутній в сім'ї у формі «образа», деякого символу або міфу. [1]

А. Шутценбергер висунула припущення про те, що несвідомий зв'язок зі своїм батьком та батьком свого батька (дідусем) може простежуватися протягом кількох поколінь. Така «трансгенераційний» зв'язок або наслідування, передача між поколіннями проявляється в феноменах «синдрому річниці», описаного Д. Хіллгард, А. Шутценбергер, «склепу та примари», описаного Н. Абрахамом і М. Терек, «прихованої лояльності в сім'ї», як неусвідомленої ідентифікації з членом сім'ї, часто трагічно загиблим або зниклим, описаної І. Бузоремі-Надем, у вигляді «сімейних міфів» [17 С. 178 - 179].

Д. Видра, аналізуючи роботи Г. Фігдора, виявила, той факт, що відносини дитини з батьком не закінчуються і після розлучення. Навіть якщо дитина довго не бачить батька, той продовжує для неї існувати як образ. Нехай уявлення про нього, як і його психічна цінність у свідомості дитини змінилися, але образ батька все одно продовжує жити. Для матері ж дитина волею-неволею на все життя залишається «репрезентантом» її минулого і його батька. [2]

О.Г. Калина і А.Б. Холмогорова роблять акцент на тому, що дослідження даної проблематики нечисленні. Проблема присутності батька як образа у свідомості дитини осмислюється швидше теоретично, ніж піддається емпіричній перевірці. Образ батька у дитини з неповної сім'ї експериментально не досліджений. Інші дослідження подібного роду були проведені переважно в рамках психоаналізу - теорії об'єктних відносин і споріднених їй концепцій. [5]

Саме поняття «образ батька» має різні визначення.

А.В. Литвинова та Н.Г. Большакова «образ батька» визначають як «сприйняття дитиною відмінностей психологічних якостей батька, що визначають розгортання його майбутньої особистості». [11 С. 318]

А.А. Соловйова виділяє наступні аспекти такого подання і сприйняття дитиною-підлітком своїх батьків: «образ реального батька» - уявлення підлітка про свого батька, «образ ідеального батька» - уявлення підлітка про ідеального, бажаного батька, «образ себе як батька» - уявлення підлітка про те, яким він буде батьком і як себе бачить у цій ролі. [15 С. 318-319]

Одне з нещодавніх досліджень образа батька було проведено О.Г. Калиною в 2006 році. Дослідник вивчила вплив образа батька підлітків з неповних сімей. У результаті нею були отримані дані про взаємозв'язок образа батька у підлітків з їх статтю, віком і емоційним благополуччям. Образ батька, що має емоційно теплий характер, корелює з емоційним благополуччям підлітків обох статей і проявом маскулінності у хлопчиків і фемінності у дівчаток. У підсумку автор приходить до висновку про те, що відсутність батька в сім'ї не обов'язково призводить до порушення емоційного благополуччя і формування статево-рольової ідентичності у підлітків. Найбільш несприятливим є збіг двох факторів: відсутність батька в сім'ї та його емоційно негативний або амбівалентний образ у підлітка. [4]

К. Іванова виділила три основні способи, де проявляється вплив образу батька на відносини з партнером: прямий спосіб впливу, спосіб впливу від противного і змішаний спосіб впливу. [3]

Прямий спосіб впливу образу батька, як правило, відбувається в сім'ях з гарним «кліматом», де обидва батьки люблять один одного і своїх дітей. Тоді дочка в процесі дорослішання спостерігає цю любов і всі її позитивні сторони. В цьому випадку образ батька проектується на майбутнього партнера (тобто дівчина підсвідомо або ж усвідомлено шукає собі партнера максимально схожого на батька), щоб добитися з ним тієї ж глибини почуттів, що, і була в її батьків. [3]

Спосіб впливу образу батька від противного (тобто жінка шукає антипод батька) найчастіше зустрічається в тих сім'ях, де панувала несприятлива атмосфера (скандали, сварки, фізичне насильство над дитиною або між подружжям). У цьому випадком у дівчини виробляється стійкий антагонізм до образу батька, і дівчина шукає собі партнера максимально не схожого на нього, часом це проектується не тільки на якості характеру, а й на зовнішність. Наприклад, якщо батько був високий блондин, то дівчині будуть подобатися брюнети середнього або нижче середнього зросту. [3]

Змішаний спосіб впливу є найбільш поширеним з тієї причини, що як подружні, так і дитячо-батьківські стосунки переживають і конфліктні ситуації, і часи повної гармонії. При даному способі впливу образу батька, його образ береться за основу і коригується (це відбувається, як правило, несвідомо). Ті риси, які позиціонуються у дівчини як позитивні, проектуються на майбутнього партнера. Ті ж риси, які не подобаються в батька, нівелюються. Це відбувається в різному ступені інтенсивності та глибини і в абсолютно різних поєднаннях. [3]

Окремим пунктом можна виділити тих жінок, які не знали свого батька або не мали великого спілкування з ним у свідомому віці. В даному випадку не йдеться про вітчима або прийомних батьків, так як цілком можна припустити, що вітчим або прийомний батько цілком відповідає образу батька. Дівчата, вихованих матерями одинаками або вихованок дитячих будинків, або бабусями і дідусями. В таких випадках, як правило, виявляються велика психологічна навантаження на дитину в період дорослішання (це відбувається внаслідок відсутності зразка подружніх відносин і впливу батька на становлення особистості). В даному образ батька буде складовим і формуватися під дією мас медіа, літератури, образів батьків тих сімей, які жінка спостерігає в період формування особистості. Ці образи не завжди виявляються адекватними реаліям життя, через що часом у таких жінок виникають проблеми у стосунках з чоловіками. [3]

Таким чином, вивчення теоретичного матеріалу з даної проблеми, дає можливість констатувати, що найбільш досліджені є питання, щодо факторів, які впливають на емоційне ставлення по відношенню до батька; ролі батька у сім'ї та виховному процесі; впливу ролі батьків на розвиток дитини та формування у неї уявлень на те, як потрібно вибудовувати взаємини з іншими людьми та представниками протилежної статі.

Вплив батька на дитину являється індивідуальним і багато в чому залежить від особистості самої людини та внутрісімейного контексту його відносин з дитиною.

Зазначимо, що образ батька не є єдиним фактором, що впливає на формування у дівчат уявлень про чоловіка, а також ставлення до нього. Але він є одним з ключових.

2. Процедура та методи дослідження

2.1 Характеристика вибірки

Дослідження проводилося на базі Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського «ХАІ». У ньому взяли участь студентки третього та четвертого курсів гуманітарного факультету, що навчаються за спеціальністю «психологія». Загальна кількість опитаних склала 57 дівчат. Вік опитаних коливався від 18 до 22 років.

В основу формування груп для аналізу емпіричних даних дослідження було взято критерій емоційного прийняття / неприйняття образу батька.

Першу групу склали 29 дівчат (50,8% від загального числа всіх опитаних), у яких сформовано сприйняття батька як емоційно позитивного образа.

Більшою частиною групи давалося виключно позитивна оцінка образу батька (92%). По відношенню до батька дівчата з цієї групи відчувають чутливість, розслабленість, самостійність, емоційність, відкритість, товариськість, стабільність, надійність та підтримку.

До другої групи були включені 28 дівчат (49,1% від загального числа всіх опитаних), у яких сформовано сприйняття образу батька як емоційно негативного образу. Даній групі характерна негативна оцінка образу батька (99%). Щодо образу батька дівчини відчувають: холодність, пасивність, байдужість, придушення, жорсткість, невпевненість, дратівливість, напруженість, відкидання та ворожість.

2.2 Характеристика методів дослідження

«Колірний тест відносин», розроблений М. Еткіндом був використаний нами для формування груп для практичної частини дослідження. Дана тестова методика дозволила виявити емоційне ставлення дівчини в сприйнятті образа батька. Так як метод відноситься до проективних методик, він відображає як свідомий, так і частково несвідомий рівні відносин.

Для визначення особливостей сприйняття зовнішнього образу батька, нами була застосована тестова методика, розроблена В. Хьюлсом «Рисунок сім'ї». Перевагою даної проективної методики є мінімізація соціально позитивних відповідей, що дає можливість отримати більш об'єктивні дані.

Щоб виявити особливості зовнішності образу чоловіка, була застосована методика «Рисунок чоловіка», розроблена К. Маховером. Даний проективний метод дозволив мінімізувати кількість соціально позитивних відповідей.

Для визначення особливостей характеру образа батька та образа чоловіка, в наше дослідження були включені завдання на перерахування якостей чоловіка і якостей свого батька. Дане рішення було ухвалене у зв'язку з необхідністю виявити особливості сприйняття рис характеру образа чоловіка. батько соціокультурний зовнішність характер

Методика «Незакінчені речення», розроблена Дж.М. Саксом і С. Леві, була застосована нами для вирішення завдання на виявлення основних тенденції у вибудовуванні дівчатами відносин з образом батька та чоловіка. Дана проективна методика полегшує виявлення в опитаних системи відносин за рахунок того, що для кожної групи пропозицій виводиться характеристика, що визначає дану систему відносин як позитивну, негативну або байдужу.

Метод контент-аналізу дозволив виявити частоту зустрічальності вивчених нами ознак і їх співвідношення.

Обробка емпіричних даних починалася з обчислення процентного співвідношення отриманих результатів.

Поглиблений аналіз даних проводився за допомогою методів багатовимірної статистики: багатофункціонального критерію кутового перетворення Фішера (ц* - критерій), факторного аналізу способом головних компонентів з підпрограмою повороту факторних структур за принципом Varimax raw.

Метод кутового перетворення Фішера був використаний нами для порівняння величин вибіркових дисперсій в двох незалежних вибірках. Метод факторного аналізу дозволив визначити характер внутрішньоструктурних взаємозв'язків між досліджуваними нами ознаками.

Математична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою програм: Microsoft Office Excel 3, SPSS Statistics 17.0.

3. Охорона праці й навколишнього середовища

Сформована екологічна ситуація в Україні характеризується високим рівнем забруднення навколишнього середовища, небезпекою шкідливого впливу на природу та людину та погіршенням екологічного стану. Це надає великого значення проблемі охорони праці й навколишнього середовища, змушує підприємства прагнути до створення безпечних умов праці, а також до обмеження шкідливого впливу на навколишнє середовище.

3.1 Загальні питання охорони праці і навколишнього середовища

Охорона праці є обов'язковим і важливим елементом організації будь-якого підприємства. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Питання охорони праці на підприємстві мають величезне значення та регулюються державою.

Правовими основами охорони праці регулюються організація роботи в області охорони праці у виробничому процесі, планування й фінансування заходів, структура служби, нагляд і контроль, розслідування і облік нещасних випадків, компенсація матеріального збитку, відповідальність за порушення вимог охорони праці і т.д.

Питання, що стосуються навколишнього середовища, актуальні, тому що вони є джерелом ресурсів для життя і діяльності людини. Під охороною навколишнього середовища розуміють заходи, що спрямовані на збереження земельних ресурсів, надр, лісів, водоймищ, атмосфери та інше. Для поліпшення екологічної ситуації в Україні необхідно вдосконалювати закони, що стосуються питань охорони навколишнього середовища, знизити шкідливі викиди на підприємствах, зробити заміну застарілого обладнання, забезпечити такий стан суспільних відносин, який сприяв би досягненню гармонії екологічних і економічних інтересів суспільства.

Вимоги з охорони праці визначаються законодавчими актами, нормативно-технічною документацією, правилами й інструкціями, виконання яких забезпечує безпеку праці. Охорона праці в Україні визначається Законом України про охорону праці, системою стандартів безпеки праці (ССБТ), санітарними нормами і правилами, спеціальними міжгалузевеми (ДНАОП) і галузевеми (НАОП) нормами та стандартами, СНіПами, ДСТУ.

Так як дослідження проводилось у вищому учбовому закладі, то необхідно звернути увагу на всі небезпечні і шкідливі фактори, які можуть нашкодити здоров'ю студентів та працівників ВУЗу, та негативно вплинути на рівень працездатності. До негативних факторів на робочому місці працівників та студентів ВУЗа можна віднести: шум, підвищена або знижена температура повітря, знижена вологість, якість освітлення приміщення, запиленість. Також важливими є заходи по пожежній безпеці приміщення та захист від ураження електричним струмом.

3.1.1 Характеристика приміщення

Характеристика робочого приміщення наведена у таблиці 3.1.1.1

Таблиця 3.1.1.1. Характеристика робочого приміщення

Найменування показника

Значення показника

Критерій (обґрунтування) вибору значення показника

Позначення й найменування регламентуючого документу

1

2

3

4

1 Габаритні розміри приміщень, кількість робочих місць

Площа приміщення

Комфортні умо ви праці

СНіП 2.09.04-87

2 Сприятливі умови мікроклімату

Температура, вологість повітря

Комфортні умови праці

ГОСТ 12.1.005-88.CCБТ

3 Виробниче освітлення

3.1 Вид природного висвітлення

бокове

Комфортні умови праці

ДБН Б 2.5-28-2006

3.2. Вид штучного, джерела світла

ЛБ-80, ЛБ-65

Комфортні умови праці

ДБН Б 2.5-28-2006

3 Клас приміщення по небезпеці поразки ел. струмом

Приміщення без підвищеної небезпеки

Безпека умов праці

ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ

4. Категорія приміщення по пожежній небезпеці

Категорія Д

Безпека умов праці

ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ

5. Клас зони приміщень по пожежній небезпеці

Пожежонебезпечна зона класу П-Па

Безпека умов праці

ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ

До небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносять фактори, що впливають на робітників і приводять до захворювання, ГОСТ 12.0.003-74.

ССБТ, небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

3.1.2 Шкідливі та небезпечні фактори робочого приміщення

При проведені експериментальної частини нашої роботи встановлено, що на працівників можуть негативно впливати такі шкідливі і небезпечні фактори:

- Запиленість;

- Знижене освітлення;

- Шум, вібрація;

- Психофізіологічний фактор;

- Підвищена або знижена температура повітря.

Перелік шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують працю на виробництві, а також джерела їх виникнення наведені у таблиці 3.1.2.1

Таблиця 3.1.2.1. Перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів

Шкідливі й небезпечні фактори

Джерела виникнення

1 Пожежонебезпека приміщення

Мережа живлення ПК, оргтехніка

2 Вібрація

Додатковий фактор у разі ремонтних робіт або з верхнього поверху

3 Шуми

Вентилятори ПК, шум на вулиці, у коридорах

4 Мікрочастинки пилу

Зовнішні джерела; папки з документацією

5 Психофізіологічні фактори

Перенапруга зору, емоційні перевантаження

6 Знижена рухливість повітря, температура, знижена вологість

Мікроклімат приміщення: стан систем опалення, кондиціонування, вентиляції

7 Несприятливе освітлення

Нераціональна організація освітлення робочих місць

Приміщення відповідає санітарним нормам проектування закладів. В приміщенні два вікна, встановлено кондиціонер, є штучне освітлення. У приміщенні періодично виконуються комплекси заходів, спрямовані на оздоровлення умов праці працівників та студентові підвищення продуктивності праці, усунення несприятливо діючих на здоров'я шкідливих факторів і попередження професійних захворювань. Їхній характер і вид визначаються особливостями роботи, що виконується та технікою, що використовується.

3.2 Виробнича санітарія

Робота у приміщенні не вимагає фізичної напруги, але вимагає максимальної концентрації уваги й тримає його в постійній напрузі. Тому ця робота, відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 віднесена до легкої категорії 1а - легкі фізичні, виходячи з наступних факторів: категорії важкості робіт, періоду року. Енерговитрати становлять до 139 Вт.

Оптимальні норми температури параметрів метеорологічних умов відповідно до категорії робіт і залежно від періоду року наведені в таблиці 3.2.1

Таблиця 3.2.1. Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія робіт

Період року

Температура

Відносна вологість% (не більше)

Швидкість руху повітря, м/с (не більше)

Легка 1а

Холодний

22-24

40-60

0,1

Легка 1а

Теплий

23-25

40-60

0,1

Збереження оптимальних параметрів мікроклімату у приміщенні забезпечує відчуття комфорту, створює передумови для високого рівня праці.

З метою профілактики різних захворювань, а також для забезпечення умов нормальної роботи у відділі застосовуються різні методи і засоби попередження впливу шкідливих виробничих факторів на організм людини.

Оскільки в повітрі робочої зони учбових груп відсутні шкідливі речовини, токсичний пил, підвищений вміст тепла і вологи, то оптимальні параметри мікроклімату регулюються за допомогою припливно-витяжної вентиляції. Виходячи з цього, кількість повітря, яку необхідно подавати в приміщення для забезпечення необхідних параметрів повітряного середовища визначають по наступній формулі (3.2.1):

L=n•L? [м3/ч], ………………………………. (3.2.1)

де n - кількість тих, що працюють, люд.; L? - витрата повітря, що приймається по санітарних нормах (СН-245-71), доводиться на людину залежно від об'єму приміщення V, м3.

При відношенні <20, L?=30 м3/ч. V = 56 м3, n=12. L=12х30=360 3/ч]

3.2.1 Освітлення виробничого приміщення

У відділі застосовується природне бічне освітлення ДБН Б 2.5-28-2006 - Виробниче і штучне освітлення.

Для визначення нормованого значення КПО для умов м. Харкова скористаємося формулою

еN = енmN,…………………………………………. (3.2.2)

де ен - значення КПО з урахуванням характеру зорової роботи; mN - коефіцієнт світлового клімату, mN = 0,9; N - номер групи забезпеченості природним світлом.

еN = 1,5х0,9 = 1,35

Штучне освітлення створюється електричними джерелами світла.

Розряд зорової роботи, обумовлений найменшим об'єктом розрізнення - IV (робота середньої точності з найменшим об'єктом розрізнення від більш ніж 0,5 мм до 1,0 мм), мінімальне нормована освітленість 300 лк.

Для розрахунку загального рівномірного освітлення при горизонтальній робочій поверхні основним є метод коефіцієнта використання світлового потоку, що враховує світловий потік, відбитий від стелі й стін. Світловий потік розраховується за формулою:

…………………………………………. (3.2.3)

де Emin - нормована мінімальна освітленість, лк; k - коефіцієнт запасу; S - освітлювана площа, м2; Z - коефіцієнт мінімальної освітленості (коефіцієнт нерівномірності освітлення); N - число світильників; n - число ламп у світильнику; з - коефіцієнт використання світлового потоку в долях одиниці.

З урахуванням розряду зорових робіт (IV) Emin = 300 лк.

Освітлювана площа S = 28 м2

Коефіцієнт запасу k враховує запиленість приміщення, зниження світлового потоку ламп у процесі експлуатації. Значення k= 1,2. Коефіцієнт мінімальної освітленості Z характеризує нерівномірність освітлення. Для люмінесцентних ламп Z = 1,1.

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку Ю знаходять індекс приміщення і й передбачувані коефіцієнти відбиття поверхонь приміщення: стелі сп, стін сс, підлоги рр (для світлих адміністративно-конторських приміщень: сcтл = 70%, сстн = 50%, ср = 30%), вибирають тип світильника. Для освітлення приміщення застосовуються люмінесцентними лампами як з гігієнічної так і з економічної точок зору. Для зниження пульсації люмінесцентних ламп до нормальних величин слід використовувати дволампові світильники з лампами типу ЛБ, ЛТБ, ЛХБ, ЛТПЦ, ЛН.

Індекс приміщення визначається за такою формулою:

…………………………… (3.2.4)

де А, В, h - довжина, ширина й розрахункова висота (висота підвісу світильника над робочою поверхнею) приміщення, м;

……………………… (3.2.5)

де Н - геометрична висота приміщення; hсв - звис світильника. Звичайно hсв = 0,2 ~ 0,8 м; hp - висота робочої поверхні. hp = 0,8…1,0 м; А = 8 м; В = 3,5 м; h = 3 - 0,2 - 0,8 = 2 м; і = 1,22.

На основі отриманого значення і коефіцієнта використання світлового потоку з = 49%.

Отже, світловий потік, відповідно до формули (5.2), дорівнює:

лм

Як джерела світла використаються люмінесцентні лампи потужністю 40 Вт або енергоощадні потужністю 36 Вт типу ЛБ, ЛХБ, ЛДЦ як найбільш ефективні й прийнятні з погляду спектрального складу, колірна температура випромінювання яких перебуває в діапазоні 3500-4200 К.

На основі розрахованого значення світлового потоку підбирається найближча стандартна лампа, у цьому випадку це люмінесцентна лампа ЛДЦ 40-4 зі значенням світлового потоку Фл~ 1995 лм.

Після цього розраховується необхідна кількість цих ламп для розглянутого приміщення:

Рис. 3.2.1. Схема розташування світильників

Округляємо до цілого й одержуємо, що в приміщенні потрібно встановити 6 світильників. Схема розташування світильників наведена на рисунку 3.2.1.

В робочому приміщенні штучне освітлення виконується системою загального рівномірного освітлення. Загальне освітлення виконане у вигляді переривчастих ліній світильників. Лінії світильників розташовані ліворуч від робочих місць паралельно лінії розташування учбових місць. Кількість світильників у лінії дорівнює трьом. У кожному світильнику дві лампи типу ЛДЦ 40-4. Коефіцієнт запасу світильників дорівнює 1,2; коефіцієнт пульсації ламп - 5%, для чого розташовані поруч світильники підключені до різних фаз трифазної мережі. Таким чином, загальна кількість світильників дорівнює 6, що відповідає розрахунковому значенню кількості світильників даного типу. Можна зробити висновок, що система штучного освітлення даного приміщення задовольняє пред'явленим вимогам.

3.3 Виробничий шум та вібрація

Високий рівень шуму та вібрації - один з найпоширеніших шкідливих факторів на робочому місті, він викликає стомлення, зниження продуктивності праці, а при тривалому впливі розлад здоров'я й навіть появу професійних захворювань. Підвищений рівень шуму впливає на систему травлення та кровообігу, серцево-судинну систему. Шум не лише погіршує самопочуття людини, а й знижує продуктивність праці на 10-15% відсотків. У зв'язку з цим боротьба з ним має не лише санітарно-гігієнічне, а й велике техніко-економічне значення. Джерелом шуму і вібрації для працівників є шум на вулиці, у коридорах.

Крім того, це може бути шум від інших джерел, що знаходяться у робочому приміщенні. Для зниження негативного впливу шуму та вібрації застосовують перекриття між приміщеннями, обшивку стін, яка сприяє виникненню акустичного ефекту, перфоровані стіни між приміщеннями, звукопоглинаючи м'які штори. Важливе профілактичне значення мають організаціонно-технічні заходи, такі як своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання обладнання. Важливу роль у боротьбі з шумом відіграють архітектурно-будівельні і планувальні рішення при проектуванні та будівництві приміщень.

Таблиця 3.3.1. Припустимі рівні шуму у виробничім приміщенні

Вид трудової діяльності

Рівні звукового тиску в дБ, в активних смугах із середньо геометричними частотами, Гц

Еквівалентні рівні звуку, дБа

Організаційно-технічні заходи захисту

Навчання, творча діяльність

80

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання обладнання

3.4 Рівень іонізації повітря приміщення

В кабінетах, де застосовуються персональні комп'ютери рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 5000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см повітря.

Таблиця 3.4.1. Рівні іонізації повітря приміщень

Рівні

Кількість іонів у 1 см3 повітря

Організаційно-технічні заходи захисту

n+

n-

Дотримання правил користування ЕОМ

Мінімальні значення

200

600

Оптимальні значення

1500-3000

3000-5000

Максимально-припустимі значення

5000

5000

3.5 Техніка безпеки

Оскільки джерелами живлення ЕОМ є електричний струм, то основну увагу при аналізі потенційних небезпек і розробці відповідних захисних заходів необхідно приділити питанням електробезпеки. По ступеню небезпеки ураження електричним струмом приміщення прирівнюється до приміщень без підвищеної небезпеки, відповідно до ПУЭ-87, правила побудови електроустанов. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. - Пожежна безпека.

Основними мірами захисту від ураження електричним струмом є:

- Забезпечення недоступності струмоведучих частин, що перебувають під напругою, для випадкового дотику;

- Контроль і профілактика ушкоджень ізоляції;

- Організація безпечної експлуатації побутових електроприладів.

3.6 Пожежна безпека

Поняття пожежна безпека означає стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення запобігає впливу на людей небезпечних факторів пожежі й забезпечує захист матеріальних цінностей.

Використання електроустаткування, що відповідає класу пожежної зони приміщення категорії Д, ступінь вогнестійкості III. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ - Пожежна безпека. Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі й пожежного захисту та організаційних заходів.

Система запобігання пожежі виключає можливість утворення горючого середовища й появи в ньому джерел запалювання, підтримує її температуру й тиск рівнів по горючості й ін. Організаційними заходами щодо забезпечення пожежної безпеки є навчання службовців правилам пожежної безпеки, розробка й реалізація норм та правил пожежної безпеки, інструкцій про порядок роботи з пожежнонебезпечними матеріалами.

Для евакуації людей та матеріальних цінностей розроблено схеми евакуації. Ширина, висота й пропускна здатність проходів та виходів відповідає протипожежним нормам ОНТП 24-86.

3.7 Охорона навколишнього середовища

Закон України про «Охорону навколишнього середовища» був прийнятий 25 червня 1991 року (Закон України про охорону навколишнього середовища від 25.06.1991 р. редакції Закону 1993,1996 рр.).

Закон визначає правові, економічні, соціальні основи охорони навколишнього середовища. Завдання Закону полягає в регулюванні відносин в області охорони природи, використанні й відтворенні природних ресурсів, забезпеченні й ліквідації наслідків негативного впливу на навколишнє середовище господарської й іншої діяльності людини, збереження природних ресурсів, генетичного фонду нації, ландшафтів та інших природних об'єктів.

При масовому використанні моніторів та комп'ютерів не можна не враховувати їхній вплив на навколишнє середовище на всіх стадіях: при виготовленні, експлуатації й після закінчення їхнього терміну служби. Сьогодні діють екологічні стандарти, які визначають вимоги до виробництва й матеріалів, використовуваним у конструкції приладів. Вони не повинні містити фреонів, хлоридів, бромідів (BS 7750) ТСО '95.

У стандартах ТСО'99 закладене обмеження по кадмію у світлочутливому шарі екрана дисплея й ртуті в батарейках. Апарати, тара й документація повинні допускати нетоксичну переробку після використання.

Міжнародні стандарти, починаючи із ТСО'92 включають вимоги зниженого енергоспоживання й обмеження припустимих рівнів потужності, споживаних у неактивному режимі.

Робота на ПК типу IBM PC/AT не робить шкідливого впливу на навколишнє середовище. Після закінчення терміну служби він повністю підлягає вторинній переробці, а також апарати, тара, документація повинні допускати нетоксичну переробку після використання.

Необхідно виконувати вимоги стандарту ISO - 14000, що визначає вимоги до організації виробничого процесу з мінімальним збитком для навколишнього природного середовища.

У цій частині роботи були викладені вимоги до групи як робочого місця студентів та працівників ВУЗа. Створені умови повинні забезпечувати комфортну роботу. На підставі вивченої літератури по даній проблемі, були зазначені оптимальні розміри робочого столу, робочої поверхні, а також проведений вибір системи освітлення приміщення. Дотримання умов, що визначають оптимальну організацію робочого місця дозволить зберегти гарну працездатність протягом усього робочого дня, підвищить, як у кількісному, так і в якісному відношеннях продуктивність праці.

4. Особливості сприйняття чоловіка дівчатами з різним емоційним сприйняттям образу батька

4.1 Особливості сприйняття зовнішності чоловіка

На рисунку 3.1.1. представлено співвідношення сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька позитивно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.1.1. Співвідношення сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька позитивно (у%), де: - образ батька; - образ чоловіка

Аналіз даних, наведених на рисунку 3.1.1, дозволяє констатувати, що в групі дівчат, які позитивно сприймають образ батька, є як схожості, так і відмінності в сприйнятті зовнішності батька та чоловіка.

Подібність проявилася в тому, що вони в рівній мірі, як в образі батька, так і в образі чоловіка фокусують свою увагу на відтворення у зовнішності в першу чергу тулуб (98% дівчат від числа всіх опитаних). На другому місці ними описуються - кінцівки тулубу: руки, ноги, долоні, пальці (93% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 81% - в образі батька). На третьому місці є сприйняття голови. 88% дівчат малюють волосся, очі, ніс, рот в образі чоловіка та 78% - відповідно в образі батька.

Відмінності проявилися як у частоті, так і в тому, на що саме звертають увагу дівчата. Було встановлено, що в зовнішності образа чоловіка для дівчат більш важливими є очі та руки. В образі батька - вуха.

У таблиці 3.1.1. представлено порівняння сприйняття зовнішності образу батька та чоловіка в групі з позитивним образом батька.

Таблиця 3.1.1. Порівняння сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат з позитивним образом батька

Зовнішній образ

µ1 (образ батька)

µ2 (образ чоловіка)

ц*эмп

p

Голова в образі батька - голова в образі чоловіка

78

88

2.569

0,05

Тулуб в образі батька - тулуб в образі чоловіка

98

98

0

-

Кінцівки в образі батька - кінцівки в образі чоловіка

81

93

3.065

0,05

Аналіз даних, наведених у таблиці 3.1.1. дозволяє констатувати наступне.

По-перше, сприйняття тулуба, як в образі батька, так і в образі чоловіка однакове.

По-друге, у зовнішньому образі чоловіка найістотніше різниця у сприйнятті кінцівок (ц = 3.065 при р> 0.05) та голови (ц = 2.569 при р> 0.05) у порівнянні з зовнішністю образа батька.

Можливо, що для дівчат цієї групи, зовнішня привабливість певних особливостей зовнішності чоловіка є більш важливою, ніж батька. У зовнішності чоловіка дівчата з цієї групи акцентують свою увагу на кінцівках та голові.

На рисунку 3.1.3. представлено співвідношення сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька негативно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.1.1. Співвідношення сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька негативно (у%), де: - образ батька; - образ чоловіка

Аналіз даних, наведених на рисунку 3.1.3, дозволяє констатувати, що в групі дівчат, які негативно сприймають образ батька, є як схожість, так і відмінності в сприйнятті зовнішності батька та зовнішності чоловіка.

Подібність проявилося в тому. що дівчата з цієї групи як в образі батька, так і в образі чоловіка фіксують свою увагу на відтворення в зовнішності в першу чергу тулуба. 96% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 53% - відповідно в образі батька. На другому місці ними описуються кінцівки: руки, ноги, долоні, пальці (85% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 49% - відповідно в образі батька). На третьому місці - сприйняття голови. 72% дівчат малюють волосся, очі, ніс, рот в образі чоловіка та 37% - в образі батька.

Відмінності проявилися як у частоті, так і у тому, на що саме звертають увагу дівчата. Було встановлено, що у сприйнятті зовнішності зовнішність у чоловіка грає для них більш вагому роль, ніж у сприйнятті зовнішності батька. Разом з цим більш важливими є всі деталі зовнішності образу чоловіка: волосся, очі, ніс, рот, руки, ноги, долоні, пальці, тулуб та шия.

У таблиці 3.1.4. представлено порівняння сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі з негативним образом батька.

Таблиця 3.1.4. Порівняння сприйняття зовнішності батька та чоловіка в групі дівчат з негативним образом батька

Зовнішній образ

µ1 (образ батька)

µ2 (образ чоловіка)

ц*эмп

p

Голова в образі батька - голова в образі чоловіка

37

72

7.039

0,05

Тулуб в образі батька - тулуб в образі чоловіка

53

96

7.239

0,05

Кінцівки в образі батька - кінцівки в образі чоловіка

49

85

6.769

0,05

Аналіз даних, наведених у таблиці 3.1.4. дозволяє констатувати наступне.

У зовнішності чоловіка найбільш істотна відмінність у сприйнятті дівчатами тулуба (ц = 7.239 при р> 0.05), голови (7.039 при р> 0.05), та кінцівок (ц = 6.769 при р> 0.05) у порівнянні з сприйняттям зовнішності батька.

Тобто для дівчат з негативним образом батька, голова, тулуб та кінцівки в зовнішності образу чоловіка є більш значущими, ніж у зовнішності образу батька. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що для дівчат з негативним образом батька, зовнішність чоловіка в цілому є більш важливою, ніж зовнішність батька.

У таблиці 3.1.5. представлені порівняння сприйняття зовнішності чоловіка в групах дівчат з різним емоційним сприйняттям образу батька.

Таблиця 3.1.5. Порівняння сприйняття зовнішності чоловіка в групах дівчат з різним емоційним сприйняттям образу батька

Зовнішній образ

Група 1

Група 2

ц*эмп

p

Голова в образі чоловіка - голова в образі чоловіка

88

72

4,044

0,05

Тулуб в образі чоловіка - тулуб в образі чоловіка

98

96

1,118

-

Кінцівки в образі чоловіка - кінцівки в образі чоловіка

93

85

1,838

-

Аналіз даних, наведених у таблиці 3.1.5. дозволяє констатувати наступне.

По-перше, сприйняття тулуба та кінцівок чоловіка як у першій, так і у другій групі є схожі.

По-друге, сприйняття голови (ц = 4,044 при р> 0.05) у зовнішності чоловіка є більш значущою для дівчат з першої групи в порівнянні з дівчатами з другої групи.

Тобто дівчата з позитивним сприйняттям образу батька, приділяють увагу голові у зовнішності чоловіки є більше, ніж дівчата, для яких притаманне негативним негативне сприйняття образу батька.

Таким чином, вивчення сприйняття зовнішності чоловіка, у дівчат з різним емоційним сприйняттям образу батька дозволило виявити як схожість, так і відмінність.

Подібність проявилося в тому, що незалежно від того, яке є у дівчат емоційне сприйняття образу батька, у зовнішності чоловіка у них є однаковим сприйняття щодо тулуба та його кінцівок.

Різниця проявилося в наступному.

Голові у зовнішності чоловіка приділяють більше значення дівчата з позитивним сприйняттям образу батька на відміну від дівчат з з негативним сприйняттям образу батька.

4.2 Особливості сприйняття рис характеру чоловіка

У рисунку 3.2.1. представлені співвідношення сприйняття рис характеру батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька позитивно.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.2.1. Співвідношення сприйняття рис характеру батька та чоловіка в групі дівчат, що сприймають образ батька позитивно (у%)

Примітка 2: 1-доброта, 2-розум, 3 - вміння проявляти турботу, 4 - сила, 5 - здатність любити, 6 - краса, 7 - самостійність.

Аналіз даних, наведених на рисунку 3.2.1, дає можливість констатувати, що у дівчат, які сприймають образ батька позитивно, по-різному представлена ієрархія розташування рис характеру батька й чоловіка.

Характеризує батька, дівчата розташувалися риси характеру у такій послідовності за частотою згадувань «доброта» (72%), «розум» (62%), «вміння піклуватися» (48%), «сила» (37%), «здатність любити» (31%).

В образі чоловіка риси характеру були представлені відповідно так: «розум» (65%), «доброта» (58%), «вміння проявляти турботу» (37%), «сила» та «краса» (по 34%), «самостійність» (31%).

Дана ієрархія розташування рис характеру свідчить як про загальні тенденції, так і про наявність відмінності.

Подібність проявилося в тому що, як в образі батька, так і в образі чоловіка, дані дівчата фіксують свою увагу на наявності в характері таких якостей доброта (58% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 72% - відповідно в образі батька), розум (65% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 62% - відповідно в образі батька), вміння піклуватися (37% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 48% - відповідно в образі батька), та сила (34% дівчат звертають на це увагу в образі чоловіка, 37% - в образі батька).

Відмінність полягала, по-перше, у частоті зустрічі даних якостей. Так в образі батька «доброта» частіше згадується, ніж в образі чоловіка. У той же час «розум» в образі чоловіка для дівчат більш важливий, ніж в образі батька.

По-друге, відмінність проявилась у тому, що описуючи образ батька, дівчата наділяли його такою рисою характеру як «здатність любити» (31% дівчат). Для опису образу чоловіка такими якостями стали «краса» (34%) та «самостійність» (31%).

Результати характеру взаємозв'язків між рисами характеру в образі батька в групі дівчат з позитивним образом батька представлені в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1. Факторне відображення показників рис характеру характерологічного образу батька в групі дівчат з позитивним образом батька

SPSS 17.0

Коефіцієнт завантаження (Var. Raw)

(показники характерологічного образу батька)

Factor

Вибірка: основні компоненти

Analysis

Завантажувальні дані

Риси характеру

Factor 1

Factor 2

1

2

3

Доброта

-

0,8

Розум

0,58

-

Для аналізу нами були відібрані 2 фактора.

Вага фактора 1 дорівнює 33,1%. За своєю природою фактор є біполярним. Він включає в себе такі риси характеру, як «розум» (0.58), «сила» (0.75) та «здатність любити» (-0.84). Даний фактор виявив зворотну взаємозалежність між показником «здатності любити» з проявом «розуму» та «сили». Тобто «здатність любити» виступає в якості перешкоди по відношенню до «сили» та «розуму». Можна припустити, що риси характеру «розум» та «сила» вступають в протиріччя з рисою характеру «здатність любити».

Вага фактора 2 дорівнює 63,1%. Даний фактор ми визначили як «Фактор прийняття батька». За своєю природою фактор є однополярним. До його складу увійшли «вміння виявляти турботу» (0.85) та «доброта» (0.8). Склад даного фактора встановив пряму взаємозалежність між умінням виявляти турботу та добротою. Мабуть, що це пов'язано з тим, що риси характеру «прояв турботи» та «доброта» невіддільні, і взаємно доповнюють один одного, складаючи єдине ціле.


Подобные документы

 • Фізіологічні основи, властивості, види та головні ознаки сприйняття. Огляд психологічних теорій сприйняття: асоціативна та структуралістична теорії, гештальтпсихологія. Дослідження проблеми сприйняття в контексті основних напрямів психології ХХ ст.

  курсовая работа [45,6 K], добавлен 12.01.2011

 • Визначення понять "мислення" та "сприйняття". Види, форми та процеси мислення. Основні властивості сприйняття. Функції процесу сприйняття: оцінювання, загальне орієнтування, реагування, пізнавання, регулювання та контроль практичної діяльності.

  презентация [3,1 M], добавлен 21.01.2011

 • Теоретичний аналіз та психологічні аспекти взаємодії, якості етнічної психіки та стереотипи сприйняття. Психологічні методи дослідження етнічних особливостей та етнічної взаємодії. Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп.

  дипломная работа [114,5 K], добавлен 22.08.2010

 • Сприйняття як психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії на органи чуття з розумінням цілісності відображуваного, його різновиди. Залежність сприйняття від попереднього досвіду.

  реферат [13,7 K], добавлен 22.01.2011

 • Дослідження структури сприйняття краси та процесу реалізації амбівалентного явища у привабливе. Аналіз залежності та впливу між психологічними механізмами захисту, самооцінкою та рівнем суб’єктивного сприйняття краси у представників ранньої дорослості.

  статья [185,9 K], добавлен 05.10.2017

 • Ґендер та стать: сутність та відмінності; гендерні стереотипи, їх формування в сім’ї: передумови закріплення, вплив на дитину, види та способи досягнення гендерної толерантності. роль батька і матері, жінки та чоловіка у гендерній соціалізації дитини.

  курсовая работа [64,4 K], добавлен 17.06.2012

 • Казка як вид літературної творчості, її історія походження. Ефективність використання казки в роботі з дітьми дошкільного віку. "Добро" та "зло", форми сприйняття понять. Казкотерапія як сучасний метод практичної психології, його головні переваги.

  контрольная работа [26,3 K], добавлен 10.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.