Особливості емоційних розладів та міжособистісних стосунків у дітей які страждають на невротичні і соматоформні розлади та органічні ураження ЦНС

Аналіз рівнів депресій, алекситимії та тривоги у дітей, що страждають невротичними та соматоформними розладами та органічними ураженнями центральної нервової системи. Розробка методики психотерапевтичної корекції міжособистісних взаємовідносин у дітей.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.09.2014
Размер файла 209,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таблиця 2.2

Показники статевого розподілу в досліджуваних групах

дівчата

хлопці

Абсолютні

показники

%

Абсолютні

показники

%

Діти з невротичними та соматоформними розладами

6

33

12

67

Діти з органічними ураженнями ЦНС

8

44

10

56

2.2

2.3 Методи дослідження

Методика діагностики самооцінки рівня тривожності Ч.Д.Спилбергера і Ю.Л.Ханіна.

За допомогою даної методики, ми маємо нагоду визначити рівень тривожності досліджуваних в даний момент (реактивна тривожність як полягання) і особистісної тривожності (як стійка характеристика людини). Випробовуваним було пред'явлено бланки з твердженнями, на які було запропоновано 4 варіанти відповідей: "Майже ніколи", "Іноді", "Часто", "Майже завжди". Особистісна тривожність характеризує стійку схильність сприймати великий круг ситуацій як загрожуючі, реагувати на такі ситуації поляганням тривоги. Реактивна тривожність характеризується напругою, нервозністю. Дуже висока реактивна тривожність викликає порушення уваги. Дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними і невротичними зривами.

Шкала самооцінки складається з 2х частин, що роздільно оцінюють реактивну і особистісну тривожності. Показники РТ і ОТ підраховуються по формулах. При інтерпретації результат можна оцінювати так: до 30 - низька тривожність; 31-45 - помірна тривожність; 46 і більш - висока тривожність.

Значні відхилення від рівня помірної тривожності вимагають особливої уваги, висока тривожність припускає схильність до появи полягання тривоги у людини в ситуаціях оцінки його компетентності. Низька тривожність, навпаки, вимагає підвищення уваги до мотивів діяльності і підвищення відчуття відповідальності[30].

Торонтська алекситимічна шкала (TAS)

Шкала є інструментом для виміру і оцінки алекситимії. Торонтська Алекситимічна Шкала (TAS) створена G. J. Taylor і співавторами (1985).

Російською мовою TAS - 26 була адаптована в НИИ ім. Бехтерева.

TAS - 26 складається з 26 питань, з яких ряд інтерпретується в прямих значеннях, а ряд - в протилежних. У оригінальному варіанті не має внутрішніх субшкал, увесь результат виражається одним значенням[2].

Інструкція: "Користуючись цією шкалою, вкажіть, в якому ступені ви згодні або не згодні з цим твердженням. Дайте тільки одну відповідь на кожне твердження: Абсолютно не згоден (1), Швидше не згоден (2), Ні те, ні інше (3), Швидше згоден (4), Абсолютно згоден (5) ".

Теоретичний розподіл результатів можливий від 26 до 130 балів. За даними авторів методики :

"Алекситимічний" тип особистості отримує 74 бали і вище. Люди з алекситимічним типом особистості, не здатні зрозуміти і розібратися у власних почуттях і переживаннях, і тому, як наслідок, їм чужі емоції інших людей. Їм чуже співчуття, чуже співпереживання і чужа жалість. Їм бракує інтуїції і уяви. Особа таких людей характеризується примітивністю життєвої спрямованості, інфантильністю і, що особливо істотно, недостатністю функції рефлексії

"Неалекситимічний" тип особи набирає 62 бали і нижче.

"Група ризику" особа набирає 63 - 73. Досліджувані які потрапили в зону ризику знаходиться на межі виявлення "алекситимічного" типу. Тому потрібно проводити додаткову діагностику, визначити фактори, які негативно впливають на досліджуваних, і в подальшому періодично тестувати для виключення негативної динаміки.

Шкала Цунга для самооцінки депресії

Шкала Цунга для самооцінки депресії -- тест для самооцінки депресії був розроблений в Університеті Дюка психіатром доктором Уільямом Цунгом. Тест дозволяє оцінити рівень депресії пацієнтів і визначити міру депресивного розладу[31].

У тестуванні враховується 20 чинників, які визначають чотири рівні депресії. У тесті присутні десять позитивно сформульованих і десять негативно сформульованих питань. Кожне питання оцінюється за шкалою від 1 до 4 (на основі цих відповідей: "ніколи", "іноді", "часто", "постійно"). Результати діляться на чотири діапазони:

· 25-49 Нормальний стан.

· 50-59 Легка депресія. Характеризується нерізким пригніченням настрою ("безрадісний настрій"), деяке зниження активності і інтересів (що значною мірою компенсуються зусиллями пацієнтів), суб'єктивне відчуття загальмованості розумових процесів, послаблення інтенсивності позитивних емоцій і занепад життєрадісності і уяви, послаблення прихильності до життя, але чи не головне - це усвідомлення пацієнтом того факту, що його настрій залишається нижче того, яке відповідає обставинам його життя.

· 60-69 Помірна депресія. Виражена пригніченість настрою, загальмованість розумових і рухових процесів, що об'єктивно виявляється, значне зниження активності і працездатності, суіцидальні думки, наміру і спроби, зниження самооцінки, втрата перспективи майбутнього і песимістична оцінка минулого і сьогодення, втрата критичного відношення до хворобливого стану.

· 70 і вище Важка депресія. Важка або психотична депресія характеризується приєднанням нав'язливих ідей, галюцинацій із співзвучним депресії змістом, посиленням виниклих раніше симптомів депресії, явищами депресивного ступора або меланхолійного збудження.

У нашій країні тест адаптований у відділенні наркології НДІ ім. Бехтерева Т.І. Балашовой.

Повна процедура тестування з обробкою займає 20-30 хвилин. Випробовуваний відмічає відповіді на бланку.

Інструкція: "Прочитайте уважно кожну з приведених нижче пропозицій і закресліть відповідну цифру справа залежно від того, як Ви себе почуваєте останнім часом. Над питаннями довго не замислюйтеся, оскільки правильних або неправильних відповідей немає".

· А(1) - ніколи або зрідка

· У(2) - іноді

· З(3) - часто

· D(4) - майже завжди або постійно

Опитувач міжособистісних стосунків О.А. Рукавишніков (ОМС)

Опитувач міжособистісних стосунків (ОМС) є російськомовною версією широко відомого за кордоном опитувача FIRO (Fundamental Interpersonal Reiations Orientation), розробленого американським психологом В. Шутцем. Автор пропонованої версії О. А. Рукавишников. Опитувач спрямований на діагностику різних аспектів міжособистісних стосунків в діадах і групах, а також на вивчення комунікативних особливостей особистості.

Опитувач призначений для оцінки поведінки людини в трьох основних областях міжособистісних потреб: "включення" (I), "контролю" (С) і "афекту" (А). Усередині кожної області беруть до уваги два напрями міжособистісної поведінки: виражена поведінка індивіда (е), тобто думка індивіда про інтенсивність власної поведінки в цій області; і поведінка, потрібна від оточення (w), інтенсивність якого є оптимальною для нього.

Опитувач складається з шести шкал, кожна з яких, по суті, містить твердження, що повторюється з деякими змінами. Всього в опитувачі міститься 54 твердження, кожне з яких вимагає від опитуваного, щоб він вибрав одну з відповідей у рамках шестибальної оцінної шкали.

В результаті оцінювання відповідей опитуваного психолог отримує бали по шести основних шкалах: Ie, Iw. Се, Cw, Ae, Aw, на основі яких потім складається характеристика особливостей міжособистісної поведінки опитуваного.

Інструкція: "Опитувач призначений для оцінки типових способів вашого відношення до людей. Відповідайте, будь ласка, на кожне питання окремо, не оглядаючись на інші питання. Час відповіді на питання не обмежений, але не роздумуйте занадто довго над яким-небудь питанням".

Бали коливаються від 0 до 9. Чим більше вони наближаються до екстремальних оцінок, тим більше значення має наступний опис поведінки :

Включення:

· Ie - низьке означає, що індивід не почуває себе добре серед людей і буде схильний їх уникати;

· Ie - високе припускає, що індивід почуває себе добре серед людей і матиме тенденцію їх шукати;

· Iw - низьке припускає, що індивід має тенденцію спілкуватися з невеликою кількістю людей;

· Iw - високе припускає, що індивід має сильну потребу бути прийнятим іншими і належати до них.

Контроль:

· Се - низьке означає, що індивід уникає ухвалення рішень і узяття на себе відповідальності;

· Се - високе означає, що індивід намагається брати на себе відповідальність, сполучену з провідною роллю;

· Cw - низьке припускає, що індивід не приймає контролю над собою;

· Cw - високе відбиває потребу в залежності і коливання при ухваленні рішень;

Афект:

· Ае - низьке означає, що індивід дуже обережний при встановленні близьких інтимних стосунків;

· Ае - високе припускає, що індивід має схильність встановлювати близькі чуттєві стосунки;

· Aw - низьке означає, що індивід дуже обережний при виборі осіб, з якими створює глибші емоційні стосунки;

· Aw - високе типово для осіб, які вимагають, щоб інші без розбору встановлювали з ним близькі емоційні стосунки.

Від суми балів залежить міра застосовності приведених вище описів :

0-1 і 8-9 - екстремально низькі і екстремально високі бали, поведінка матиме компульсивний характер.

2-3 і 6-7 - низькі і високі бали, і поведінка осіб описуватиметься у відповідному напрямі.

4-5 - пограничні бали, і особи можуть мати тенденцію поведінки, описаної як для низького, так і для високого "сирого" рахунку[26].

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Метод визначення коефіцієнта кореляції Пірсона.

Кореляційна залежність є одна з форм статистичної залежності. Вона може бути одно або двосторонньої, лінійної або нелінійної, сильною і слабкою. Провівши певні статистичні процедури, можна виявити спрямованість і тісноту зв'язку (кореляції) між тими чи іншими факторами. Аналіз з використанням таких процедур називають кореляційним аналізом.

У нашій роботі ми використовували коефіцієнт кореляції Браве-Пірсона. Цей метод можна застосовувати в тому випадку, якщо вимірювання значень досліджуваних ознак виробляються в шкалі відносин або інтервалів і форма залежності є лінійною. Коефіцієнт кореляції характеризує тільки лінійний взаємозв'язок (ступінь її тісноти). Лінійний взаємозв'язок двох випадкових величин полягає в тому, що при збільшенні однієї випадкової величини інша випадкова величина має тенденцію зростати (спадати) за лінійним законом.

Критерій Ст'юдента .

Т-критерій Стьюдента використовується для порівняння середніх показників двох вибірок. Критерій Стьюдента досить просто обчислюється і є в наявності у більшості статистичних пакетів. Як правило t-критерій використовується у двох випадках:

а) для перевірки гіпотези про рівність генеральних середніх двох незалежних, незв'язаних вибірок (так званий двухвиборочний t-критерій),

б) для зіставлення двох величин після певної корекційної роботи, тобто в даному випадку мова йде про залежні вибірки.

При застосуванні будь-якого з двох критеріїв, повинна дотримуватися вимога нормальності розподілу.

Критерій Фішера

Кутове перетворення Фішера застосовується для порівняння двох процентних часток , за умови , що їх сума становить 100 %.

Зручність даного критерію очевидно: він може застосовуватися до якісних даних, обсяг вибірок може бути невеликим , він застосовується до процентних часткам ( які дуже поширені в психології та педагогіки) .

Обмеження для застосування кутового перетворення Фішера :

1 . Процентні частки повинні відображати ймовірність появи події в одній вибірці , тобто в сумі становити 100 %.

2 . Жодна з зіставляються часткою не повинна бути рівною нулю.

3 . Нижня межа - 2 спостереження в одній з вибірок . При цьому необхідно , щоб вибірки задовольняли таким умовам:

· Якщо в одній вибірці рівно 2 спостереження , то в іншій повинно бути не менше 30 ;

· Якщо в одній вибірці рівно 3 спостереження , в другій має бути не менше 7

· Якщо в одній вибірці рівно 4 спостереження , в другій має бути не менше 5.

Ми вираховували зв'язок за методом Пірсона, критерієм Фішера та критерій Ст'юдента за допомогою комп'ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics.

В нашій роботі були також використані критерії описової статистики, визначення середніх значень, відсоткове відношення.

2.3 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Під час складання даного підрозділу було використано нормативно-законодавчу базу з охорони праці в галузі освіти.

Вивчення та розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов, в яких протікає праця людини - одна з найбільш важливих завдань охорони праці. Комфортні і безпечні умови праці - один з основних факторів, що визначає успішність даної праці.

Згідно з законом України "Про охорону праці", охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Згідно теми нашої дипломної роботи ми проводили індивідуальне опитування досліджуваних в медичному закладі, в кабінеті лікаря, а обробку результатів цього опитування за допомогою персонального комп'ютеру. Тому в написанні цього розділу ми будемо користуватися законодавчими актами України, пов'язаними з роботою електронно-обчислювальних машин та положень щодо улаштування психологічного кабінету.

Опираючись на ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ, під час виконання дипломної роботи можна виділити такі можливі шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища:

- несприятливі кліматичні (мікрокліматичні) умови у повітрі робочої зони;

- напружені зорові роботи;

- інтелектуальні навантаження;

- монотонність праці;

- невідповідність ергономічних показників робочого місця діючим вимогам;

- ризики враження електричним струмом;

- ризики виникнення пожеж;

- недостатня, або надмірна освітленість робочого місця;

- ризик виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті або території природного, або штучного характеру, порушень кістково-м'язового апарату.

Під час проведення дослідження були виконані умови відповідно до встановлених гігієнічно-санітарних вимог (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86) було забезпечено в приміщенні де проводилося дослідження оптимальні параметри середовища:

1. Кабінет розташовувався в приміщенні з достатнім природним та штучним освітленням, необхідною кількістю розеток.

2. Для кращого розсіювання та відбиття світла стеля була пофарбована у білий колір.

3. Робочий кабінет був укомплектований меблями: письмовий та журнальний стіл, 4 стільці, секційною шафою для зберігання книг, навчально-методичних матеріалів, довідково-інформаційної документації, архіву тощо; килимом для підлоги; комп'ютером, принтером.

4. Чистота повітря забезпечувалась регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезинфікуючих та миючих засобів; робота проводилась в теплий період року, тому згідно з ДСН 3.3.6.042-99 температура повітря в кабінеті була 220С

5. Електрообладнання кабінету знаходилось у справному стані: світильники були надійно підвішені до стелі; комутаційні коробки закриті кришками; корпуси та кришки вимикачів і розеток не малитріщин і сколів.

6. Згідно Наказу 19.10.2004 №126 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україна" на видному місці був вивішений план евакуації людей на випадок пожежі, а в кабінеті був встановлений вогнегасник.

В процесі виконання дипломної роботи ми проводили обробку результатів опитування за допомогою персонального комп'ютеру. Тому в написанні цього розділу ми будемо користуватися Законом України "Про охорону праці" від 14.10.1992 року; правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року N 65та іншими нормативно-правовими актами.;

1. Площа на робочого місця становить не 12,0 кв.м, а об'єм 36,0 куб. м. Покриття підлоги матове з коефіцієнтом відбиття 0,5. Поверхня підло рівна, неслизька, з антистатичними властивостями.

2. Робоче місце з ВДТ розташовано так, щоб природнє світло падає з лівого боку. Відстань між бічними поверхнями ВДТ 1,2 м, відстань від тильної поверхні одного ВДТ до екрана іншого ВДТ - 2,5 м. Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має 800 мм.

3. Робочий стіл має простір для ніг заввишки 600 мм, завширшки 500 мм, завглибшки (на рівні колін) 550 мм, на рівні простягнутої ноги - 750 мм. Робочий стілець підйомно-поворотний, регульований за висотою.

4. Для зниження статичного напруження м'язів верхніх кінцівок використовувалися стаціонарні підлокітники завдовжки 350 мм, завширшки 70 мм, що регулюються за висотою над сидінням у межах 230...260 мм і відстанню між підлокітниками в межах 350...500 мм. Поверхність сидіння і спинки стільця є напівм'якою з нековзним, повітронепроникним покриттям.

5. Екран ВДТ розташований на відстані від очей користувача, що становить 700 мм.

6. Клавіатура розташовувалася на поверхні столу на відстані 100 мм від краю, звернутого до працюючого. Поверхня клавіатури є матовою з коефіцієнт.

7. При роботі з лазерним принтером параметри лазерного випромінювання відповідали вимогам СанПіН № 5804-91.

Максимальний час роботи за комп'ютером не перевищував 6 годин. Робилися перерви в роботі за ПК тривалістю 10 хвилин через кожні 45 хвилин роботи.

Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційного напруження і втоми зору, запобігання розвитку позотонічної втоми доцільно виконувати комплекси спеціальних вправ (для очей, для поліпшення мозкового кровообігу, для рук та хребта).

Площа робочого місця користувача ПК складала 5,5 м2. У приміщеннях проводилося щоденне вологе прибирання і систематичне провітрювання після кожної години роботи.

Наше дослідження на тему "Емоційних розладів у дітей, що страждають невротичними розладами та органічними ураженнями ЦНС" було проведено з використанням всіх правил пожежної безпеки та нормативно законодавчої бази з охорони праці.

У методичному розділі ми детально розглянули діагностичні методики і методи математичної статистики, які допоможуть нам вирішити завдання, що були поставлені нами на початку дослідження і які відповідають темі дипломної роботи.

Для вивчення рівня депресії у дітей, що страждають невротичними розладами і органічними ураженнями ЦНС ми використовували шкалу Цунга для самооцінки депресії. Тест дозволяє оцінити рівень депресії пацієнтів і визначити міру депресивного розладу. У тестуванні враховується 20 чинників, які визначають чотири рівні депресії. У тесті присутні десять позитивно сформульованих і десять негативно сформульованих питань. Кожне питання оцінюється за шкалою від 1 до 4 (на основі цих відповідей: "ніколи", "іноді", "часто", "постійно"). 25-49 нормальний стан; 50-59 легка депресія; 60-69 помірна депресія; 70 і вище важка депресія.

Щоб виміряти і дати оцінку алекситимії у дітей, що страждають невротичними розладами і органічними ураженнями ЦНС ми скористалися торонтською алекситимічною шкалою, що слугує для виміру і оцінки алекситимії. Російською мовою TAS - 26 була адаптована в НИИ ім. Бехтерева. TAS - 26 складається з 26 питань, з яких ряд інтерпретується в прямих значеннях, а ряд - в протилежних. Теоретичний розподіл результатів можливий від 26 до 130 балів. За даними авторів методики "Алекситимічний" тип особистості отримує 74 бали і вище. "Неалекситимічний" тип особи набирає 62 бали і нижче, "Зона ризику" 63-73.

За допомогою методики діагностики самооцінки рівня тривожності Ч.Д.Спилбергера і Ю.Л.Ханіна, ми маємо нагоду визначити рівень тривожності досліджуваних в даний момент і особової тривожності. Особова тривожність характеризує стійку схильність сприймати великий круг ситуацій як загрожуючі, реагувати на такі ситуації поляганням тривоги. Реактивна тривожність характеризується напругою, турботою, нервозністю. Шкала самооцінки складається з 2х частин, що оцінюють реактивну і особистісну тривожності. Показники РТ і ОТ підраховуються по формулах. При інтерпретації результат можна оцінювати так: до 30 - низька тривожність; 31-45 - помірна тривожність; 46 і більш - висока тривожність.

Для вивчення характеру міжособистісних стосунків у дітей, що страждають невротичними розладами і органічними ураженнями ЦНС ми використали опитувач міжособистісних стосунків (ОМС). Опитувач спрямований на діагностику різних аспектів міжособистісних стосунків, а також на вивчення комунікативних особливостей особистості.

Опитувальник призначений для оцінки поведінки людини в трьох основних областях міжособистісних потреб: "включення" (I), "контролю" (С) і "афекту" (А). Усередині кожної області беруть до уваги два напрями міжособистісної поведінки: виражена поведінка індивіда (е), тобто думка індивіда про інтенсивність власної поведінки в цій області; і поведінка, потрібна індивідому від оточення (w), інтенсивність якого є оптимальною для нього.

Вивчення кореляційних зв'язків за показниками методик та виявлення значимих відмінностей між групами дітей, що страждають невротичними розладами і органічними ураженнями ЦНС проводилося за допомогою методів математичної статистик.

Метод визначення коефіцієнта кореляції Пірсона застосовувався при вимірювання значень досліджуваних ознак в шкалі відносин між двома групами. Критерій Ст'юдента та Фішера використовується для порівняння середніх показників двох вибірок. Ми вираховували зв'язок за методом Пірсона, та Критерій Ст'юдента, і Фішера за допомогою комп'ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics.

Вибірка була сформована із дітей які знаходяться на стаціонарному лікуванні в Інституті охорони здоров'я дітей і підлітків, Національної академії медичних наук України.

У дослідженні взяли участь 36 дітей, половина яких складали діти з органічними ураженнями ЦНС, а половина що страждають невротичними розладами.

Дослідження було проведено з використанням всіх правил пожежної безпеки та нормативно законодавчої бази з охорони праці України.

РОЗДІЛ 3. Особливості емоційних розладів та міжособистісних стосунків у дітей які страждають на невротичні та соматоформні розлади та органічні ураження ЦНС

3.1 Вивчення рівня алекситимії у досліджуваних груп дітей

Нами проведено дослідження рівня алекситимії. За опитувальником Торонтська Алекситимічна Шкала (TAS). Узагальнені данні у відсотках відображені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3.

Показники алекситимії у досліджуваних

Неалекситимічний

тип особистості

(62 і нижче)

Група ризику

(63-73)

Алекситимічений тип особистості (74 і выще)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Діти з невротичними та соматоформними розладами

7

44

2

11

9

50

Діти з органічними ураженнями ЦНС

2

11

11

61

5

28

Показник достовірності за критерієм Ст'юдента

2,4

р<0,05

3,7

р<0,001

_

За даними таблиці ми бачимо, що в групі дітей, які страждають на невротичні розлади 42% досліджуваних має неалекситимічний тип особистості. Діти, які відносяться до цієї групи, здатні добре висловлювати свої почуття та розуміти внутрішні переживання. Опитувані мають гарну фантазію, що дає їм можливість до символізації та інтерпретації того, що вони бажають висловити. Вони не тільки спостерігають за навколишніми подіями, а також прислуховуються до своїх внутрішніх переживань. Це дає їм можливість розуміти свої переживання і почуття, фантазувати і мріяти.

У цій же групі 8% опинилися у межах ризику. Це говорить нам про те, що даний відсоток знаходиться на межі виявлення "алекситимічного" типу. Тому потрібно проводити додаткову діагностику, визначити фактори, які негативно впливають на досліджуваних, і в подальшому періодично тестувати для виключення негативної динаміки.

За результатами таблиці ми бачимо, що високий рівень "алекситимічного" типу досліджуваних у групі невротиків дорівнює 50%. Цей показник говорить нам про те, що у дітей знижена здатність до вербалізації емоційних станів. Це є ознакою тяжкої, стресової ситуації. Досліджувані з високим рівнем алекситимічності нездатні висловлювати свої почуття, які їх хвилюють. Вони характеризуються зниженням можливості до символізації, про що говорить бідність фантазії і інших проявів уяви. Такі діти більше фокусуються на зовнішні події, ніж на внутрішні переживання. Їм важко провести відмінність між почуттям і тілесним відчуттям. Вони не здатні зрозуміти і розібратися у власних почуттях і переживаннях, і тому, як наслідок, їм чужі емоції інших людей. Їм чуже співчуття, чуже співпереживання і чужа жалість. Їм бракує інтуїції і уяви. Особистість таких людей характеризується примітивністю життєвої спрямованості, інфантильністю і, що особливо істотно, недостатністю функції рефлексії.

Графічно отримані дані представлені на малюнках 1 та 2.

Мал. 1. Показники алекситимії, у дітей, які страждають на невротичні та соматоформні розлади.

Отже, показники за методикою ТАС26 досліджуваних І групи наступні: "алекситимічний" тип особистості - 50%, зона ризику - 11%, "неалекситимічний" тип особистості - 44%. Таким чином, досліджувані І групи, які мають "алекситимічний" тип особистості, займають перше місце. На другому місці знаходяться досліджувані з "неалекситимічним" типом особистості, а на третьому - досліджувані, що мають ризик до вникнення "алекситимічного" типу особистості. З цього, ми можемо говорити, що більшість дітей І групи мають "алекситимічний" тип особистості. До таких дітей треба ставитися з особливою увагою. Бо у дітей знижена здатність до вербалізації емоційних станів, їм тяжко висловлювати свої почуття, знижена можливість до символізації, про що говорить бідність фантазії і інших проявів уяви. Такі діти більше фокусуються на зовнішні події, ніж на внутрішні переживання. Їм важко провести відмінність між почуттям і тілесним відчуттям. Їм чуже співчуття, чуже співпереживання і чужа жалість. Їм бракує інтуїції і уяви. Особистість таких людей характеризується примітивністю життєвої спрямованості, інфантильністю і, що особливо істотно, недостатністю функції рефлексії. Значна кількість досліджуваних "неалекситимічного" типу особистості. Даний відсоток І групи, легко висловлюють свої переживання, вони здатні уявити те, що хочуть розповісти. Менша кількість досліджуваних із ризиком виникнення "алекситимічного" типу. Їх потрібно додатково діагностувати, визначити фактори, які негативно впливають на них. І надалі періодично тестувати їх, щоб виключити негативної динаміки.

Показники у групі опитуваних, які страждають на органічні ураження ЦНС 11% мають неалекситимічний тип особистості. Ці досліджувані розуміють свої переживання і почуття, так як прислуховуються до своїх внутрішніх переживань. Вони мають гарну фантазію і уяву, яка дає їм можливість до символізації їх почуттів. Досліджувані ІІ групи добре висловлюють свої почуття і емоції.

Показники таблиці свідчать про те, що діти з органічними ураженнями ЦНС мають показник 61% у зоні ризику. Це говорить нам про те, що даний відсоток знаходиться на межі виявлення "алекситимічного" типу. Тому потрібно проводити додаткову діагностику, визначити фактори, які негативно впливають на досліджуваних, і в подальшому періодично тестувати для виключення негативної динаміки.

За показниками досліджуваних ІІ групи, ми бачимо, що високий рівень "алекситимічного" типу дорівнює 28% дітей. У цих досліджуваних знижена здатність або утруднення в вербалізації емоційних станів. Що є причиною тяжкої, стресової ситуації. Із-за бідності фантазії і інших проявів уяви, у дітей знижена можливість до символізації. Їм важко провести відмінність між почуттям і тілесним відчуттям. Такі діти більше фокусуються на зовнішні події, ніж на внутрішні переживання.

Мал. 2. Показники алекситимії, у дітей, які страждають на органічні ураження ЦНС.

Отже, показники "алекситимічного" типу досліджуваних ІІ групи наступні: високий рівень "алекситимічного" типу - 28%, зона риску - 61%, "неалекситимічний" тип особистості - 11%. Таким чином, більшість досліджуваних ІІ групи, знаходяться у зоні ризику. Це говорить нам про те, що даний відсоток знаходиться на межі виявлення "алекситимічного" типу. Тому потрібно проводити додаткову діагностику, визначити фактори, які негативно впливають на досліджуваних, і в подальшому періодично тестувати для виключення негативної динаміки.

За допомогою математичного метода критерій Ст'юдента ми виявили значущі відмінності за показниками враженості алекситимії між групами дітей з невротичними та соматоформними розладами, і органічними ураженнями ЦНС. Результати наведені у таблиці 3.3.

Відсоток дітей групи з органічними ураженнями ЦНС , які входять до зони ризику, значуще більший за відсоток дітей групи з невротичними та соматоформними розладами. Це говорить про те, що вони потребують в більшому нагляді. Досліджуваних з "неалекситимічним" типом особистості у групі з невротичними та соматоформними розладами більше, ніж досліджуваних з органічними ураженнями ЦНС. Порівнюючи групи, ми бачимо, що високий рівень "алекситимічного" типу в групі дітей з невротичними та соматоформними розладами значно вищий.

3.2 Рівень тривожності у обстежуваних категорій дітей

Нами було проведено дослідження рівнів тривожності за допомогою шкали оцінки рівня реактивної і особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера, Ю.Л.Ханіна.

Для виявлення значущих відмінностей між вибірками використовувався метод математичної статистики F- -критерий кутового перетворення Фішера.

Описані дані представлені в таблицях 3.4 - 3.6 і на мал. 3 - 6.

Таблиця 3.4.

Рівень тривожності дітей з невротичними та соматоформними розладами.

Рівні

Ситуативна тривога

Особистісної тривога

Абс.

%

Абс.

%

Високий

6

32%

9

52%

Середній

9

52%

5

28%

Низький

3

16%

4

20%

Мал. 3. Рівень тривожності дітей з невротичними та соматоформними розладами

У групі дітей з невротичними та соматоформними розладами 16% опитуваних мають низькі показники за рівнем ситуативної тривожності. Цей показник вказує на тривожність у відповідь на конкретну дану ситуацію, даний момент. Низький рівень свідчить про те, що особистість знаходиться в комфортних, звичних для неї умовах, їй нічого не загрожує в даний момент і вона приблизно знає, що з нею має статися найближчим часом.

Найбільша частка дітей, 52% набрали середні бали за рівнем ситуативної тривожності. Такі діти об'єктивно реагують на нову та невідому ситуацію. Вони відчувають деяку напругу, яка мобілізує їх сили, але не сприяє виникненню дискомфорту чи напруження.

32% дітей набрали високі бали за шкалою ситуативної тривожності. Цей показник характеризується суб'єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію і може бути різним за інтенсивністю та динамічності в часі. Що стосується особистісної тривоги, 52% опитуваних набрали високі бали за шкалою. Під особистісною тривожністю розуміється стійка індивідуальна характеристика, яка відображає схильність суб'єкта до тривоги і передбачає наявність у нього тенденції сприймати досить широкий "віяло" ситуацій як загрозливі, відповідаючи на кожну з них певною реакцією. Як схильність, особистісна тривожність активізується при сприйнятті певних стимулів, що розцінюються людиною як небезпечні для самооцінки, самоповаги. Дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними і невротичними зривами і з психосоматичними захворюваннями. 28% опитуваних мають помірний рівень особистісної тривожності. У респондентів адекватне ставлення до стресових ситуацій і така тривожність є нормою і не вимагає до нього особливої уваги.

20% отримали бали, що відповідають низькому рівню особистісної тривожності. Низька тривожність вимагає підвищення уваги до мотивів діяльності та підвищення почуття відповідальності. Але іноді дуже низька тривожність у показниках тесту є результатом активного витіснення особистістю високої тривоги з метою показати себе в "кращому світлі".

Таблиця 3.5.

Рівень тривожності дітей хворих на органічне ураження ЦНС

Рівні

Ситуативна тривога

Особистісна тривога

Абс.

%

Абс.

%

Високий

5

28%

5

28%

Середній

7

40%

8

44%

Низький

6

32%

5

28%

Мал. 4. Рівень тривожності дітей хворих на на органічне ураження ЦНС

У групі дітей з органічними ураженнями ЦНС 32% опитуваних отримали низькі бали за шкалою ситуативної тривожності. Низький рівень свідчить про те, що особистість знаходиться в комфортних, звичних для неї умовах, їй нічого не загрожує в даний момент і вона приблизно знає, що з нею має статися найближчим часом. Занадто низький її рівень може погано позначитися на результатах діяльності. Стан реактивної тривожності виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію.

40% дітей мають помірний рівень ситуативної тривоги. Такі діти відчувають деяку напругу, яка мобілізує їх сили, але не сприяє виникненню дискомфорту чи напруження.

В цій же групі 28% дітей мають високий рівень ситуативної тривожності. Стан реактивної (ситуаційної) тривоги виникає при потраплянні в стресову ситуацію і характеризується суб'єктивним дискомфортом, напруженістю, занепокоєнням і вегетативним збудженням. Природно, цей стан відрізняється нестійкістю в часі і різною інтенсивністю залежно від сили впливу стресової ситуації.

Відносно особистісної тривоги, 28% дітей мають низькі показники. Низька тривожність вимагає підвищення уваги до мотивів діяльності та підвищення почуття відповідальності. Але іноді дуже низька тривожність у показниках тесту є результатом активного витіснення особистістю високої тривоги з метою показати себе в "кращому світлі".

44% досліджуваних отримали бали, що свідчать про помірний рівень особистісної тривоги.

28% мають високий рівень особової тривожності. Це вказує на тенденцію реагувати на різноманітні ситуації появою різного рівня тривоги. Дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту , з емоційними і невротичними зривами і з психосоматичними захворюваннями. Це відображає схильність суб'єкта до тривоги і передбачає наявність у нього тенденцій сприймати досить широкий віяло ситуацій як загрозливі . Висока тривожність передбачає схильність до появи стану тривоги у людини в ситуаціях оцінки його компетентності . У цьому випадку слід знизити суб'єктивну значимість ситуації і завдань і перенести акцент на осмислення діяльності та формування почуття впевненості в успіху .

Таблиця 3.6.

Порівняння показників ситуативної тривожності між вибірками

Критерії

Діти з невротичними

та соматоформними

Кут ц

Діти хворі на на

органічне ураження ЦНС

Кут ц

ц Фе

Слабкий

16%

0,823

32%

1,203

- 1,342

Помірний

52%

1,611

40%

1,369

0,853

Високий

32%

1,203

28%

1,115

0,309

Мал. 5. Порівняння показників ситуативної тривожності між вибірками

Таблиця 3.7.

Порівняння показників особистісної тривожності між вибірками

Критерії

Діти з невротичними

та соматоформними

Кут ц

Діти хворі на на

органічне ураження ЦНС

Кут ц

ц Фе?

Слабкий

20%

0,927

28%

1,115

- 0, 664

Помірний

28%

1,115

44%

1,451

- 1, 185

Високий

52%

1,611

28%

1,115

- 1, 752?

Мал. 6. Порівняння показників особової тривожності між вибірками

При порівнянні даних двох груп за допомогою метода математичної статистики F-критерій кутового перетворення Фішера, було виявлено, що показник високого рівня тривожності знаходиться в зоні значущих відмінностей, а значить - діти з невротичними та соматоформними розладами схильні до високого рівня особової тривожності. Це виявляється в наявності у обстежуваної категорії дітей тривожно-довірливих рис вдачі. Вони виникають через невпевненість в собі, нерішучості. Постійна емоційна напруга негативно впливає на фізіологічний стан дітей, внаслідок чого відбувається загострення хвороби. На фоні цього виникають порушення в соціально-психологічній адаптації дітей з невротичними та соматоформними розладами.

3.3 Показники депресії у обстежуваної категорії дітей

Нами проведено дослідження депресії за шкалою Цунга для самооцінки депресії, та отримані наступні результати, які представлені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8.

Показники депресії у досліджуваних

Нормальний

стан

Легка

депресія

Помірна

депресія

Тяжка

депресія

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Діти з невротичними та

соматоформними розладами

2

11

12

67

4

22

0

0

Діти з органічними ураженнями ЦНС

13

72

4

22

1

6

0

0

Показник достовірності за критерієм Ст'юдента

4,7

р<0,001

3

р<0,01

-

-

У групі дітей з невротичними та соматоформними розладами 11% опитуваних мають бали, що свідчать про нормальній стан, відсутність депресії. Тобто загальний емоційний фон в нормі, настрій не пригнічений, присутня життєрадісність та активність

Найбільша частка дітей в цій групі мають ознаки легкої депресії. Це характеризує досліджуваних нерізким пригніченням настрою ("безрадісний настрій"), деяке зниження активності і інтересів (що значною мірою компенсуються зусиллями пацієнтів), суб'єктивне відчуття загальмованості розумових процесів, послаблення інтенсивності позитивних емоцій і занепад життєрадісності і уяви, послаблення прихильності до життя, але чи не головне - це усвідомлення пацієнтом того факту, що його настрій залишається нижче того, яке відповідає обставинам його життя.

Помірна депресія виявлена у 22% дітей в групі. У досліджуваних спостерігається виражене пригнічення настрою, загальмованість розумових і рухових процесів, що об'єктивно виявляється, значне зниження активності і працездатності, суіцидальні думки, наміру і спроби, зниження самооцінки, втрата перспективи майбутнього і песимістична оцінка минулого і сьогодення, втрата критичного відношення до хворобливого стану.

У більшої частки дітей з органічними ураженнями ЦНС ми діагностували нормальній стан без депресії. У дітей відсутнє зниження настрою, вони активні, мрійливі, життєрадісні.

22% проявляють ознаки легкої депресії. Діти мають нерізке пригнічення настрою, деяке зниження активності і інтересів, суб'єктивне відчуття загальмованості розумових процесів, послаблення інтенсивності позитивних емоцій і занепад життєрадісності і уяви, послаблення прихильності до життя. Настрій дитини залишається нижче того, яке відповідає обставинам його життя.

У 6% досліджуваних проявляються ознаки помірної депресії. Таким опитуваним присутня виражена пригніченість настрою, загальмованість розумових і рухових процесів, що об'єктивно виявляється, значне зниження активності і працездатності, суіцидальні думки, наміру і спроби, зниження самооцінки, втрата перспективи майбутнього і песимістична оцінка минулого і сьогодення, втрата критичного відношення до хворобливого стану.

В обох групах досліджуваних відсутні діти, які мають тяжку депресію.

Мал. 7. Показники депресії у групах

При обчислюванні t - критерія Ст'юдента було виявлено значущі розбіжності між групами за показниками депресії. Діти з невротичними та соматоформними розладами мають значуще вищі показники легкої депресії ніж діти з органічним ураженнями ЦНС. Це свідчить, що у дітей з невротичними та соматоформними розладами більше страждає емоційна сфера. Особливу увагу треба звертати на настрій дітей, найчастіше він пригнічений ("безрадісний настрій"), можливе деяке зниження активності і інтересів, суб'єктивне відчуття загальмованості розумових процесів, послаблення інтенсивності позитивних емоцій і занепад життєрадісності і уяви, послаблення прихильності до життя.

Діти з органічними ураженнями ЦНС отримали значуще більші відсотки за шкалою нормального стану, без депресії. Цей показник говорить про те що, діти мають нормальний емоційний стан, активні, життєрадісні, мрійливі.

Також виявлена тенденція розбіжностей за шкалою помірної депресії. Діти з невротичними та соматоформними розладами більше схильні до помірної депресії ніж діти з органічними ураженнями ЦНС.

3.4 Вивчення особливостей міжособистісних стосунків у дітей досліджуваних груп

Нами проведено вивчення особливостей міжособистісних стосунків у дітей, які страждають на невротичні та соматоформні розлади і органічні ураження ЦНС за допомогою опитувальника міжособистісних стосунків (ОМС), розробленого американським психологом В. Шутцем в модифікації О. А. Рукавишникова.

Таблиця 3.9

Показники включення у обстеженої групи дітей.

Включення

Ie

Iw

Низькі

Гранічні

Високі

Низькі

Гранічні

Високі

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

абс

%

Діти з невротичними та соматоформними розладами

2

11

9

50

7

39

5

28

6

33

7

39

Діти з органічними ураженнями ЦНС

6

33

5

28

7

39

4

22

6

33

8

45

Виходячи із показників в таблиці ми робимо висновок, що найбільші частки дітей з невротичними та соматоформними розладами мають пограничні та високі показники по за шкалою Іе, тобто опитувані почувають себе добре серед людей і мають тенденцію їх шукати. Вони описують свою поведінку як прагнення приймати інших, щоб вони мали інтерес до них і брали участь у їх діяльності. Діти цієї групи активно прагну належати до різних соціальних груп і бути якнайбільше й частіше серед людей. Лише 11% дітей мають низькі значення за шкалою. Це говорить про те що діти не почувають себе добре серед людей і схильні їх уникати.

Група дітей з органічними ураженнями ЦНС набрала майже однакові відсоткові частки за шкалою Іе. 39% мають високі бали, що характеризує їх як компанійських, 33% навпаки не почуває себе добре серед людей і схильні їх уникати, і 28% мають тенденцію до обох видів поведінки.

Необхідну поведінку за шкалою включення 39% досліджуваних з невротичними та соматоформними розладами виявили як високу, що говорить нам про те що індивіди мають сильну потребу бути прийнятим іншими і належати до них. 33% відсотки мають тенденцію до цієї ж манери міжособистісних стосунків. І лише 28% мають низькі значення за шкалою Iw, тобто індивід має тенденцію спілкуватися з невеликою кількістю людей.

У групі дітей з органічними ураженнями ЦНС бали розподілилися аналогічно. Найбільша частка відсотків вказує на те що діти намагаюся, щоб інші запрошували їх брати участь в спільній діяльності і прагнули бути в їхній компанії, навіть коли вони не докладаю до цього жодних зусиль. І 22% навпаки намагаються спілкуватися з малою кількістю людей, не прагнуть бути в компанії інших, або виконувати спільну діяльність.

Таблиця 3.10

Показники контролю у обстеженої групи дітей.

Контроль

Се

Cw

Низькі

Гранічні

Високі

Низькі

Гранічні

Високі

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Діти з невротичними розладами

3

17

5

28

10

56

12

67

6

33

0

0

Діти з органічними ураженнями ЦНС

2

11

4

22

12

67

6

33

10

56

2

11

За шкалою Се більшість дітей з невротичними та соматоформними розладами отримують високі бали. Це говорить про те, що вони намагаються брати на себе відповідальність, сполучену з провідною роллю. Хочуть контролювати і впливати на інших, в більшості випадків беруть в свої руки керівництво й прагну вирішувати, що і як робитиметься. 28% мають нахил до такої поведінки. І тільки 17 % досліджуваних отримують по даній шкалі низькі бали. Такі діти уникають ухвалення рішень і узяття на себе відповідальності. Їм тяжко усвідомити, що від них залежить будь - яке рішення, вони не готові брати та нести відповідальність.

У групі дітей з органічними ураженням ЦНС бали розподілилися схожим чином. Лише 11% за шкалою Се отримують низькі бали, такі діти не відчувають потреби та змоги брати на себе відповідальність і вирішувати різноманітні питання, їм краще віддавати ініціативу. 67% мають високі бали, це говорить про те, що вони намагаються брати на себе відповідальність. Хочуть контролювати і впливати на інших, в більшості випадків беруть в свої руки керівництво й прагну вирішувати, що і як робитиметься. 22% отримали прикордонні бали, такі особи можуть мати тенденцію поведінки, описаного як для низького, так і для високого рахунку.

При обробці даних за шкалою Сw 67% досліджуваних які страждають на невротичні та соматоформні розлади отримали низькі бали. Цей показник свідчить про те що діти не приймають контролю над собою. Вони стараються щоб інші не контролювали їх та не впливали на поведінку. Не слухають інших, не зважають що до вказівок дорослих. 33% отримали прикордонні бали, ці досліджувані мають тенденцію до самостійності, не приймають контроль від інших людей. Важливим є те що ніхто із групи досліджуваних не набрав за шкалою високі бали Це показує, що ніхто не бажає залежити чи приймати контроль від інших, не потребують щоб інші впливали на них і казали, що робити.

Група дітей з органічними ураженнями ЦНС отримала 33% низьких балів за шкалою Cw. Діти не приймають контролю над собою, та не прагнуть керуватися наказами інших щодо своєї поведінки. 56% мають прикордонні значення, що говорить про схильність керуватися лише своїм бажанням у прийнятті рушень. І лише 11% відображає потребу в залежності і коливання при ухваленні рішень. Цей відсоток дітей намагається, щоб інші контролювали їх, впливали і казали, що вони повинні робити.

Таблиця 3.11.

Показники афекту у обстеженої групи дітей.

Аффект

Ае

Aw

Низькі

Гранічні

Високі

Низькі

Гранічні

Високі

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Діти з невротичними розладами

6

33

8

45

4

22

6

33

10

56

2

11

Діти з органічними ураженнями ЦНС

9

50

5

28

4

22

8

45

6

33

4

22

За допомогою таблиці ми бачимо, що група дітей з невротичними та соматоформними розладами мають 33% низьких показників за шкалою Ае, це означає, що діти дуже обережні при встановленні близьких та інтимних стосунків, вони не прагнуть мати багату кількість знайомих та друзів, їм більш комфортно мати дружні стосунки з перевіреними та близькими людьми. 22% дітей отримали високі бали, що характеризує їх як людей які схильні встановлювати близькі, чуттєві стосунки, вони прагнуть бути в близьких, інтимних відносинах з іншими, проявляти до них свої дружні й теплі почуття, відкрито висловлювати інтерес і турботу до інших. 45% отримали прикордонні бали, що свідчить про тенденцію поведінки, описаного як для низького, так і для високого рахунку.

У групі дітей з органічним ураженням ЦНС показник афекту по відношенню до себе найбільша відсоткова частка припадає на низькі бали за шкалою. Тобто діти не мають схильності встановлювати нові і раптові контакти, вони дуже обережні і неактивні при встановленні близьких інтимних стосунків. Найнижчий відсоток за шкалою у групі припадає на високі бали. Тільки 22% мають схильність та охочі встановлювати нові, близькі і чуттєві стосунки.

За шкалою Aw група дітей з невротичними та соматоформними розладами розділилася на наступні відсотки. 33% мають низькі значення за шкалою, що вказує на обережність дітей при виборі осіб, з якими створюються глибші емоційні стосунки. 56% має тенденцію до обережності та непоспішності у виборі близького колу осіб. 11% досліджуваних отримали високі бали, що показує схильність дітей вимагати від інших без розбору встановлювали з ним близькі емоційні стосунки. Намагаються, щоб інші прагнули бути до них емоційно ближчими і ділилися своїми інтимними почуттями.

45% дітей з органічним ураженням ЦНС мають низькі бали за шкалою, тобто дуже обережні при виборі осіб, з якими створюють глибші емоційні стосунки. 22% отримали високі бали, такі діти стараюся, щоб інші прагнули бути до них емоційно ближчими і ділилися з ними своїми інтимними почуттями. 33% отримали прикордонні бали, такі особи можуть мати тенденцію поведінки, описаного як для низького, так і для високого рахунку.

Таблиця 3.12

Значущість розбіжностей між характером міжособистісних стосунків у дітей, що страждають невротичними розладами і органічними ураженнями ЦНС за t - критерієм Ст'юдента

шкала

t - критерій

Ie

0,8

Iw

1,2

Се

1

Cw

2,7*

Ае

0,5

Aw

0,6

* - p<0,05

При обчислюванні t - критерія Ст'юдента було виявлено значущі розбіжності між групами за шкалою Cw.

За шкалою Сw 67% досліджуваних які страждають на невротичні та соматоформні розлади отримали низькі бали, що значуще більше ніж у дітей з органічними ураженнями ЦНС. Цей показник свідчить про те що діти не приймають контролю над собою. Вони стараються щоб інші не контролювали їх та не впливали на поведінку. Не слухають інших, не зважають що до вказівок дорослих. Отже діти з невротичними та соматоформними розладами значуще більше не приймають над собою контролю. Вони стараються щоб інші не контролювали їх та не впливали на поведінку. Не слухають інших, не зважають що до вказівок дорослих.

3.5 Визначення кореляційних зв'язків за методом Пірсона між особливостями міжособистісних стосунків та рівнем алекситимії, рівнем тривожності та показниками депресії у обстежуваної категорії дітей

Результати кореляцій проводилися окремо для дітей з невротичними та соматоформними розладами і окремо для дітей з органічними ураженнями ЦНС. Значущі кореляційні зв' язки представлені у таблицях.

Таблиця 3.13

Значущі кореляційні зв' язки за методом Пірсона у групі дітей з невротичними та соматоформними розладами

Шкала

Особистісна тривога

Ситуативна тривога

Депресія

Алекситимія

Ie

-,337*

0,018

-

-

Iw

,337*

0,018

Ce

,330*

0,046

-,330*

0,046

Cw

+,342*

0,038

+

Ae

-

-

-

Aw

+

+

*- p<0,05

Значущими кореляціями у групі дітей з невротичними та соматоформними розладами виявилися:

1. Виражена поведінка за шкалою включення (Ie) протилежно корелює з особистісною тривогою. Тобто особистісна тривога пов'язана із прагненням дитини до контактів з іншими. Ми припускаємо, якщо опитуваний почуває себе добре серед людей і має тенденцію їх шукати то рівень особистісної тривоги буде невисокий. Дитина може розслаблено та вільно себе почувати в компанії приятелів та друзів, активно з ними спілкуватися, взаємодіяти і при цьому не відчувати дискомфорт, бо це йому подобається, він схильний до встановлення контактів.

2. Виражена поведінка за шкалою включення (Ie) протилежно корелює з показником депресії. Тобто прагнення до контактів та відчуття спокою поряд з людьми пов'язане із враженістю показників депресії. Ми вважаємо, що рівень депресії буде низький, якщо людина почуває себе добре серед людей і навпаки, у дитини буде проявлятися пригнічення настрою ("безрадісний настрій") зниження активності і інтересів, суб'єктивне відчуття загальмованості розумових процесів, послаблення інтенсивності позитивних емоцій і занепад життєрадісності і уяви, послаблення прихильності до життя, якщо дитина буде уникати контактів з людьми.

3. Виражена поведінка за шкалою включення (Ie) протилежно корелює з рівнем алекситимії. Тобто, коли опитуваний почуває себе добре серед людей і має тенденцію їх шукати він може розпізнавати і виражати емоційні переживання і тілесні відчуття, в нього розвинута емоційна чутливість відносно інших людей, він активно залучений до буденного життя.

4. Необхідна поведінка за шкалою включення (Iw) корелює з особистісною тривогою. Якщо індивід має сильну потребу бути прийнятим іншими і належати до них, така поведінка може провокувати високий рівень особистісної тривоги. Тобто коли дитина залежить від інших і хоче бути частиною групи це формує тенденцію до тривоги і передбачає наявність у нього звички сприймати досить широкий "віяло" ситуацій як загрозливі, відповідаючи на кожну з них певною реакцією.

5. Виражена поведінка за шкалою контролю (Се) корелює з ситуативною тривогою. Тобто ситуативна тривога, що характеризується суб'єктивно пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю пов'язана з намаганням брати на себе відповідальність, сполучену з провідною роллю.


Подобные документы

 • Аналіз психічних особливостей та психосоматичних розладів в період новонародженості та раннього дитинства. Основні види порушень психомоторного розвитку дітей раннього дитинства, як наслідки ураження нервової системи. Діагностика психічного розвитку.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 21.09.2010

 • Eмоцiйнi розлади у дiтeй, що страждають на нeвротичнi та соматоформнi розлади, з органiчними уражeннями цeнтральної нeрвової системи. Психотeрапiя соматоформних розладiв та корeкцiя мiжособистiсних взаємовiдносин у дітей, вивчeння рiвня алeкситимiї.

  дипломная работа [176,5 K], добавлен 18.09.2014

 • Характеристика міжособистісних стосунків у молодих сім’ях. Різновиди стосунків у молодих сім'ях на різних етапах шлюбу. Конфлікти у подружжі та шляхи їхнього подолання. Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних стосунків у молодих сім'ях.

  курсовая работа [465,8 K], добавлен 02.03.2013

 • Поняття група в соціальній психології. Проблеми психологічної корекції міжособистісних стосунків у трудовому колективі. Форми групової взаємозалежності. Особливості самооцінки психологічного клімату медичного колективу. Організаційно-управлінський підхід.

  курсовая работа [134,9 K], добавлен 02.12.2013

 • Використання методу соціометрії і проектної методики "Що мені подобається в школі?" для вивчення міжособистісних відносин в малій групі. Визначення характерних особливостей і оптимізації міжособових стосунків. Методичні поради вчителю щодо виховання.

  реферат [119,0 K], добавлен 05.03.2014

 • Патологія нервової діяльності функціонального характеру, викликана особистісним конфліктом. Соціальне й медичне значення неврозів. Невротичні розлади різної виразності. Неврози дитячого віку. Аномалії урогенітальної системи, неврологічні захворювання.

  реферат [25,0 K], добавлен 25.08.2010

 • Класифікація розладів спектру аутизму. Когнітивна модель музичної терапії для роботи з розладами такого типу та розробка програми реабілітації на основі музики. Принципи роботи музикотерапевтів. Особливості музичної терапії при роботі з дітьми-аутистами.

  курсовая работа [51,6 K], добавлен 08.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.