Система соціальних послуг для малозабезпечених сімей

Державна і соціальна політика щодо допомоги малозабезпеченим сім’ям. Аналіз проблем, які виникають у малозабезпечених сімей. Основні причини бідності українських сімей. Зміст діяльності соціального працівника в роботі з малозабезпеченими сім'ями.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.12.2013
Размер файла 45,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Можна зробити висновок, що таку проблему як бідність сімей, можна і потрібно розглядати, аналізувати з усіх сторін. Бідність і соціальна нерівність розглядалася з давніх часів і ще не одне десятиліття, а може і століття піде на вирішення такої гострої проблеми, яка стоїть у нашому суспільстві. І залишається тільки сподіватися, що коли-небудь в суспільстві не буде жодної сім'ї, яка опинилася на порозі бідності і потребувала підтримки.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»: за станом на 1 грудня 2012р / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2012 - 15c.

2. Закон України «Про прожитковий мінмум»: за станом на 9 грудня 2012р / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2012 - 7c.

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2013р.» за станом на 6 грудня 2012р / Верховна Рада України. -- Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2012 - 21c.

4. Кулачок Л.В. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям як форма соціально-правового захисту: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. / УАДУ при Президентові України. - К.2010р. - 183с.

5. Мальчик М.В. Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабезпеченості): Дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. / УАДУ при Президентові України. - К.2011р. - 184с.

6. Лебедева Р.М. Малозабезпечена сім'я та особливості її функціонування у сучасному суспільстві. ЗПУ. 2010р. - C. 3-9

7. Наталія Я.К. Субсидії малозабезпеченим сім'ям. Звіт про дослідження./ Головне управління статистики - 2012р. - 4c.

8. Подолання бідності та соціальний захист в Україні. Звіт про дослідження./ Харківський. нац. університет внутрішніх справ. - К.,2012р. - 11с.

9. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості.//Навч. пос. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 252с.

10. Соціальна робота: теорія і практика.// Навч. пос./ Кол. авт.: Тюптя Л.Т., Іванова І.Б - ВМУРОЛ «Україна». - К.2004р. - 408с.

11. Кошонько Г.А. Соціально-психологічні особливості людей з малозабезпечених сімей. Хмельницький національний університет (ХНУ). - К. 2010р. - C. 11.

12. Соціальне страхування.// Навч. пос./ Кол. авт.: Безугло В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. - К.2006р. - 208с.

13. Страхування.//Навч. пос./ авт.: Осадець С.С. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 528с.

14. Соціальна робота з сім'єю.//Навч. пос./ авт.: Холостова Є.І. - К.2011р. - 397с.

15. Вакуленко С.М. Проблеми надання соціальних послуг малозабезпеченим сім'ям на рівні територіальної громади (на прикладі м. Харкова). - Харків - К.2011р. - C. 5.

16. Пляскіна Г.Є. Соціальна адаптація малозабезпечених сімей в нових соціально-економічних умовах: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук. / УАДУ при Президентові України. - К.2011р. - 174с.

17. Кочемировська О.А., Пищуліна О.М. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні./ НІСД - К. 2012р. - 35-88с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розпад сімей як соціальна проблема суспільства, його соціальні причини. Соціальні проблеми сімей. Типи патогенної батьківської поведінки. Характерні особливості неблагополучних сімей. Проблеми родини, що має дітей, схильних до вживання наркотиків.

  реферат [18,5 K], добавлен 13.02.2011

 • Огляд соціальної діяльності, компенсації збитків, вирівнювання можливостей індивідів, сімей, груп у користуванні своїми правами. Аналіз моральних й душевних якостей, які характеризують соціального працівника: уважності, тактовності, доброти, співчуття.

  курсовая работа [31,4 K], добавлен 20.06.2011

 • Аналіз основних правових категорій права соціального забезпечення. Історія розвитку законодавства України. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Зміст бюджетної підтримки населення.

  дипломная работа [93,8 K], добавлен 31.10.2014

 • Альтернативні форми опіки дітей та доцільність створення прийомних сімей для сиріт з функціональними обмеженнями. Практика соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з обмеженнями можливостями. Аналіз поінформованості громадян про прийомну сім'ю.

  курсовая работа [61,3 K], добавлен 24.10.2010

 • Основні принципи системи соціального захисту населення, які закладені в Конституції України. Матеріальна підтримка сімей із дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Реалізація програми житлових субсидій. Індексація грошових доходів громадян.

  реферат [23,9 K], добавлен 13.12.2011

 • Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

  курсовая работа [73,4 K], добавлен 09.09.2014

 • Формування моделі аналізу і компетентного розв'язання проблем у взаємодії з клієнтами. Стандарти соціальної роботи. Основні функції супервізора. Постійна супервізія соціального працівника з боку його керівника. Якість соціальних послуг, її забезпечення.

  реферат [17,1 K], добавлен 30.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.