Вплив фемінізму на формування сучасної сім’ї: культурно-антропологічний аналіз

Фемінізм як феномен культури: соціальна практика. Специфіка українського феміністичного руху. Нова модель жіночої гендерної поведінки у фемінізмі та її вплив на сучасні культурні процеси. Аналіз впливу фемінізму на культурні стереотипи сімейних стосунків.

Рубрика Социология и обществознание
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 05.06.2014
Размер файла 161,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У філософії 19 - початку 20 століття вперше різко позначаються патріархальна і феміністична точка зору на проблему взаємовідносин статі. Оформлення фемінізму як ідеології стало реакцією на багатовікове підпорядкування жінки чоловікові в європейській культурі і на звучала все більш фальшиво у світлі посилення демократичних тенденцій виправдання цього у суспільній думці. Проте вже перші «сплески» фемінізму викликали протест громадськості і сприяли посиленню патріархальної позиції. Остання яскраво представлена в роботах А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, О. Вейнінгера. Жінка розглядалася цими мислителями, як носій тваринного начала, в ній проголошувалась нездатність до культурної творчості.

Сенс жіночого буття А. Шопенгауер розглядає через призму статевої любові. Поняття «стать» невіддільне у нього від поняття «любов», яка являє собою «думу всього людства про створення майбутнього покоління, яке, в свою чергу, є родоначальником незліченних нових поколінь» [Шопенгауэр А. Метафизика половой любви / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. СПб.: Азбука-классика, 2005. 224 с.]. «В основі всякої статевої любові лежить інстинкт, спрямований виключно на майбутнє дитя». Таким чином, відносини між статями за Шопенгауером завжди мають своєю метою народження нової людини, продовження роду. Тут діє механізм волі до життя, частини могутнього творчого принципу «Світової волі». Воля до життя - несвідома. Вона присутня в кожному індивідуумі, є частиною «колективного несвідомого». Чоловік і жінка, за Шопенгауером, несвідомо шукають одне одного, щоб виконати свою основну місію - продовжити рід.

Шопенгауер підкреслює, що обидві статі в рівній мірі прагнуть до продовження роду. Проте, можна припустити, що відповідальність за народження кожного конкретного індивідуума лежить все-таки на його матері. Філософ вважає, що родовий інстинкт у чоловіка спрямований вшир, а у жінки - вглиб. Цим, наприклад, Шопенгауер пояснює схильність чоловіка до непостійності, а жінки - до постійності. «Це - результат цілей, які ставить собі природа: вона зацікавлена у збереженні, а тому, можливо більшому розмноженні всякого даного роду істот. І насправді, чоловік легко може спрямувати на світ понад сто дітей в рік. Жінка ж, скільки б чоловіків вона не знала, може народити лише одну дитину в рік. Ось чому він завжди задивляється на інших жінок, вона ж сильно прив'язана до одного, бо природа інстинктивно і без всякої рефлексії спонукає її піклуватися про годувальника і захисника майбутнього потомства. І тому подружня вірність має у чоловіків штучний характер, а у жінок - природний. Таким чином, перелюбство жінки, як в об'єктивному відношенні за своїми наслідками, так і в суб'єктивному, за своєю неприродністю набагато неприпустиміше, ніж перелюб чоловіка». [Шопенгауэр А. Метафизика половой любви / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. СПб.: Азбука-классика, 2005. 224 с. ]

Шопенгауер відмовляє жінці навіть у фізичній красі, вважаючи, що чоловіче захоплення жіночою зовнішністю обумовлене виключно статевим потягом. Тільки в області співчуття жінка, на думку Шопенгауера, стоїть вище чоловіка, однак почуття справедливості вона позбавлена, а її інтелект - поверховий. Тому призначенням жінки є статеве життя, продовження людського роду.

Треба сказати, що факт материнства, здатність до дітородіння, визнавали вирішальними у проблемі підпорядкування жінки феміністки і, в першу чергу, С. Файєрстоун. [3] Але, на відміну від Шопенгауера, її увага акцентувалася на неприродності й несправедливості положення жінки. Материнство, - вважає Файєрстоун, - єдине, що відрізняє жінку від чоловіка, воно робить жінку менш рухливою, а тому більш залежною від чоловіка. Однак ця залежність зовсім не природна, не інстинктивна для жінки, як вважав Шопенгауер. Вона змушена бути залежною тому що суспільство як би «не бачить» жінки під час вагітності й перших років материнства. Недарма багато жінок сприймають своє материнство, як «догляд».

У Ф. Ніцше погляд на місце жінки в культурі, багато в чому схожий з вищезгаданими. Заперечуючи старі цінності християнської релігії, Ніцше обґрунтовує нові цінності, які спираються на волю до влади, до панування. «Воля до влади» у Ніцше - це прагнення стати сильніше, зростати духовно, реалізувати свої сили в мирському житті, «граючи великими завданнями».

«Воля до влади» представляється ідеологам «чоловічої культури» чоловічим принципом [Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер.с нем. Е.Герцык и др.-- М.: Культурная Революция, 2005.-- 880 с. http://www.nietzsche.ru/userfiles/pdf/vola.pdf].

Творець «індивідуальної психології», один із сподвижників Фрейда Альфред Адлер йшов по стопах Ніцше, коли обрав в якості головної своєї ідеї подолання «комплексу неповноцінності» компенсаторної «волею до вищості», яку він називав також «чоловічим протестом». Однак, цікаво, що «чоловічий протест», як і воля до переваги, характерні за Адлєром, як для чоловіків, так і для жінок, яких він вважав принципово рівними чоловікам. В буденній свідомості слабкість, залежність, часто асоціюються з жіночою психологією.

Книга двадцятичотирирічного філософа О. Вейнінгера «Стать і характер» - дуже цікавий психологічний документ. Це - праця, що увібрала у себе досвід усього короткого життя автора. (Вейнингер покінчив з собою незабаром після виходу книги). Проте ця праця цікава і в науковому плані, це складна метафізична система, що охоплює величезне коло фундаментальних понять і питань. [Вейнингер О. Пол и характер. М., Терра, 1992. - 480 с.]

Теорія бісексуальність - науковий базис всієї концепції Вейнінгера. Емпірична психологія, на думку філософа, дана нам між двома ідеальними точками: Мужністю (М.) і Жіночністю (Ж.) у вигляді безперервної шкали проміжних статевих форм. Кожен індивідуум, за Вейнінгером, зорієнтований подвійно: чоловіче і жіночно. Є переважаюча орієнтація (Вейнінгер описує це математично, наприклад, 7М і ЗЖ - превалює чоловічність, 9Ж і 1М - жіночність). Однак частина індивідуума, орієнтована протилежно домінуючою характеристикою, теж має певний вплив на людину. В цьому і полягає теорія бісексуальності. Таким чином, вся критика Жінки спрямована не стільки проти жінок, скільки проти Жіночності, як ідеального образу.

Що ж таке Жіночність за Вейнінгером? Це - пасивне очікування. Жіночність позбавлена свого «я», вона набуває сенсу, коли поряд з нею є Чоловіче, тільки в поєднанні з ним. Пристрасть до абсолютної жінки - бути під гнітом примусу. Вона невільна, перебуваює під чарівним впливом фалоса (ця тема розвинена психоаналізом). Творець - це, безсумнівно, чоловік, а жінка здатна лише запозичувати. Материнство і проституція - ось дві жіночі ролі, в яких вона може «піднятися над чоловіком». Це також два полюси жіночої душі. Тільки через сексуальність жінка може реалізуватися. Сексуальність - це мета (у повії), або - засіб (у матері). Але, в будь-якому випадку, жінка не самостійна, бо для досягнення своїх цілей їй потрібен чоловік.

Таким чином, витоки підпорядкованості жінки Вейнінгер бачить в її бажанні бути підлеглою. Жіноча сутність прагне до пасивності, до придушення більш сильним чоловічим началом [Вейнингер О. Пол и характер. М., Терра, 1992. - 480 с.]. Прагнення до емансипації, вважає Вейнінгер - доля небагатьох. Емансиповані жінки - ті, чия душа максимально віддалена від абсолютної жіночності і наближена до чоловічості. Під емансипацією Вейнінгер розуміє «лише бажання внутрішньо порівнятися з чоловіком, досягти його духовної і моральної свободи, його інтересів, його творчої сили. Всі відомі і видатні жінки неодмінно мають багато чоловічих рис характеру, а при більш уважному спостереженні, в них помітні чоловічі анатомічні ознаки».

Саффо, Ж. Санд, де Сталь, О. Блаватська - ось характерні приклади таких «мужніх» жінок. Тільки чоловік, ув'язнений в них, хоче емансипуватися. Тому фемінізм, як широкий жіночий рух, неможливий. Жінка, як така, не хоче і не може в ньому брати участь. Тільки так треба розуміти лаконічне зауваження Вейнінгера про те, що «єдиним ворогом емансипації є сама жінка» [Вейнингер О. Пол и характер. М., Терра, 1992. - 480 с.].

З. Фрейд, також як і Вейнінгер вважав, що поділ на чоловіче і жіноче відповідає великому законом біполярності. Отже, можна говорити про ідеальний образ Маскуліності і Фемінності. Головний висновок Вейнінгера - «жінка повинна стати чоловіком», тобто знищити в собі пасивність, бажання підкорятися і наслідувати, заздрість, дурість і інші, споконвічно «жіночі» пороки, поділяється багатьма феміністками, сучасницями філософа. Критикуючи жінку, вони вимагали її зміни, яке повинно було відірвати її від природи і наблизити до духу, тобто до чоловіка. С. де Бовуар, говорила про необхідність вибору, мала на увазі вибір між природою і духом, який кожна жінка повинна зробити у своєму житті [4].

Поява «мужньої жінки» - симптом епохи «старого фемінізму» (середина 19-початок 20 ст. ст.). Ж. Санд, О. Блаватська, Мадам де Сталь та інші свідомо відмовлялися не лише від традиційних жіночих ролей, але і від зовнішнього вигляду. Жінки носили чоловічий одяг, розмову вели вільно і невимушено, спілкуючись, в основному, з чоловіками. Це було не що інше, як боротьба з Жіночністю шляхом розвитку в собі якостей Чоловічності. Погляди О. Вейнінгера, Ф. Ніцше та А. Шопенгауера зробили значний вплив на суспільну свідомість межі століть. Вони стимулювали дискусії на тему взаємин статей, прискорили формування феміністичної ідеології.

Ми бачимо, що у філософській і суспільній думці до кінця 19 століття домінувала оцінка жінки, як істоти неповноцінної порівняно з чоловіком. Практично всі світові релігії також відображають цей погляд на жінку. У зв'язку з цим англійська письменниця Вірджинія Вульф сказала: «Релігія не безстатева, вона - чоловік, батько». Язичництво - найбільш вільна релігійна стихія, наповнена Сонцем, Вогнем, Водою, тобто єством, природою. У язичницькій культурі люди «були, як діти», тобто найменше розділені за принципом влади, сили. Проте вже в цей час ми зустрічаємося з зачатками нерівності статей. Уявлення про жінку проявляли себе в обрядах, наприклад, весільних. Багато з них існували дуже довго і в християнській Русі.

Наприклад, принижуючий жінку обряд «вскриванія» нареченої, щоб перевірити її невинність, був викоренений тільки в петровський час. Хоча невинність тоді і не вважалася неодмінною умовою вступу в шлюб, обряд існував, як «показовий». Чи обряди роззування чоловіка, згадані ще Нестором, «купівля» дружини, побиття батогами нареченої, - всі вони закріплювали владу чоловіка і підпорядкованість дружини. [Русскийнарод. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. (Собр. М. Забылиным), М., ТОО «Брайт Лайт», 1990. - 463 с.]

Іудаїзм завжди уявляв жінку, як істоту таємничу, небезпечну, нечисту. У ранковій молитві правовірний єврей дякує Богу за те, що не народжений жінкою. Буддизм і конфуціанство проповідують особисте моральне удосконалення. Вони більшою мірою наближені до жіночих «архетипів» краси, чуттєвості, ніж релігії Заходу. Можна припустити, що східні культури не породжують і не сприймають феміністичної ідеології тому, що самі несуть у собі глибинний заряд жіночності. Ми будемо говорити, в основному, про християнський образ жінки, тому що саме він, в значній мірі, вплинув на становлення феміністичних поглядів. Християнство все ще залишається «чоловічою» релігією, підтримує чоловічі стереотипи поведінки і мислення. Свята Трійця складається з чоловічих образів. У громадській свідомості закріпилося уявлення про Бога, як істоту чоловічого роду. Жінка ж у християнській символіці представлена в двох протилежних іпостасях - Єви і Святої Марії Богородиці. З нею пов'язані два стани - гріхопадіння і невинності. Однак, варто зауважити, що ідея цноти, невинності не є «заперечення сексуальності», але, перш за все, це ідея цілісного, чистого і любовного ставлення до світу, людства, позбавлена гріховних помислів. Воно легко порушується, коли людина охоплена сексуальним прагненням до єдиного тіла. І зовсім безглуздо думати, ніби материнство - народження, виношування, вигодовування дитини - це якась «заміна сексуальності». З усіх точок зору сексуальність - є шлях до материнства, а не навпаки.

Широко поширена думка, що християнство з часів свого народження проповідувало тільки презирство до жінки, стриманість, умертвіння плоті. Жінка, тим не менш, першою приєдналася до нової релігії, завжди виявляла більшу релігійну завзятість, ніж чоловік, і зараз віруючих жінок значно більше, ніж чоловіків. Очевидно, що проблема «жінка і релігія» далеко не така проста, якою може здатися на перший погляд.

У соціалістичній і марксистській літературі часто стверджується, що релігія ворожа жінці і людині взагалі, тому що заважає їй будувати на землі комунізм. Але ці твердження основані на поверхневому тлумачення християнства, яке, до речі, є одним з найважливіших, якщо не найважливішим «джерелом» комуністичної ідеї. Також як і ідея рівності людей перед Богом незалежно від кольору шкіри, статі, багатства і становища.

Релігійне ставлення до жінки передує в історії культури філософією. А моральна філософія, починаючи з Платона, бачила мету людини в мудрості, культивування розуму, самопізнання, уподібненні людських дій тим ідеям досконалості, добра, істини, краси, які людина носить в собі спочатку. Але ніхто з філософів не наважувався стверджувати, що людський ідеал існує тільки для чоловіків або що він може бути досягнутий без допомоги жінок. Більш того, сокровенний сенс любові, як самих справжніх і природніх відносин чоловіка до жінки, складається за Платоном у формуванні андрогіна - істоти, що сполучає в собі чоловічі і жіночі якості і, тим самим, досягає всієї повноти буття». Тому етичні норми в рівній мірі стосуються чоловіків і жінок.

Однак не можна не враховувати, що до недавнього часу чоловік був головним творцем культури, норм права і моралі. Навіть одне з головних понять моральної філософії «чеснота» (virture) походить від латинського слова «vir», що означає «чоловік», «мужність». Відносно чоловіка це слово означало високі моральні якості, моральну силу, розум, благородство. У використанні до жінки «чеснота» мала більш вузький зміст - містила вимогу вірності обов'язку, чистоти, чуйності, жалю.

Побутове, історичне християнство далеко не у всьому керувалось біблійними порадами, і дискримінація жінки в побуті як раз і відноситься, на наш погляд, до таких спотворень християнського вчення. Побутова мораль протягом багатьох століть бачила в жінці істоту природну, але не духовну, слабку і майже позбавлену інтелекту. Жінці наказувалося не розвивати свою особистість, придушувати в собі тваринні інстинкти, не творити культуру, а обмежити своє життя рамками сім'ї та материнства.

Проте, давно вже помічено, що моральні норми і закони права, хоча вони, як прийнято думати, формуються чоловіками, чоловічим розумом, підтримуються і утверджуються в життя більшою мірою - жінками. Серед жінок у всі часи було менше злочинців, злодіїв, вбивць, шахраїв, ніж серед чоловіків. Подружня вірність набагато частіше порушувалася чоловіками, ніж з жінками. Хоча, знову таки, в Святому Письмі ніде не сказано, що для чоловіків існує одна мораль, а для жінок - інша. У побуті, занепала жінка, явно порушила громадські норми, викликає шалений осуд з боку представниць своєї статі, а чоловіки зазвичай ставляться до неї поблажливо, співчутливо, зацікавлено або напівсхвально. Проблеми відношення жінки до релігії далеко не усвідомлені в повній мірі. Можна висловити у зв'язку з цим лише деякі попередні судження. По-перше, мораль, вимагає несуперечливої поведінки, вірності обов'язку і дотримання норм, спочатку повинна включати в себе значні компоненти жіночої ментальності. Більша ніж у чоловіків цілісність особистості, що виражається в єдності волі, почуття і розуму, робить жінку більш послідовною і твердою в моральній сфері. Ймовірно, і в «гріху» жінка буває більш послідовною, але це вже інше питання. По-друге, і це найголовніше, жінка інтуїтивно відчуває себе покликаною охороняти сім'ю - цей фундаментальний інститут, руйнування якого перетворює будь-яке суспільство в тваринне стадо, казарму або купу руїн.

І третє. Сьогодні, у зв'язку зі стиранням статево-рольових відмінностей в суспільстві, відбувається вирівнювання в культурі компонентів чоловічого і жіночого менталітету. Звідси збільшення злочинності, алкоголізму серед жінок, пом'якшення осуду подружньої невірності представникам обох статей. Все це можна витлумачити як асиміляцію жінками наявних сьогодні форм чоловічої культури. Але, оскільки процес фемінізації суспільства тільки почався, і до рівного представництва чоловіків і жінок культура ще дуже далека, то деструктивні тенденції в суспільстві є тимчасовими. А в майбутньому слід очікувати «більш сурових» моральних і правових норм, що відповідає прогнозами футурологів і тенденції до посилення «жіночого начала» в культурі.

Святе Письмо допускає різні тлумачення християнського ставлення до жінки, до її «природи», соціальним і культурним цінностям. У зв'язку з цим доречно послатися на збірку Оксфордського університету під назвою «Феміністична інтерпретація Біблії». [5] У ньому розглядається питання про те, як жінки підійшли до розгляду Біблії з нової точки зору. По мірі того, як самосвідомість жінок зростала, змінювалося і їх ставлення до авторитетів, особливо до авторитету релігії. Нове розуміння жінками свого місця у релігійних суспільствах і ставлення до святого письма названо «критичним феміністським усвідомленням». Які ж його витоки?

До початку XIX століття теологічні дослідження абсолютно не враховували жіночого досвіду. Опоненти фемінізму намагалися використовувати Біблію для обґрунтування правильності своїх світоглядних позицій. Ретельне і буквальне тлумачення біблійних текстів повинно було виявити всі відмінності між чоловіком і жінкою. Факт, що жінка була зроблена з ребра Адама, служив головним виправданням її підлеглого положення.

У XIX столітті так званий «м'який фемінізм» вихваляв роль жінки в суспільстві, стверджуючи, що жінки служать суспільству як дружини і матері, привносять в світ любов і християнські принципи. В XX столітті жінки прийшли до висновку, що недостатньо лише реінтерпретувати Біблію, показати, що жіноча природа цілком відповідає існуючим християнським нормам і цінностям. Мета феміністичного руху включає в себе і оновлення релігії, таке оновлення, яке зробить жіночий досвід і інтуїцію - доступними всьому світу. Жіноча критична свідомість, що піднялася до адекватного прочитання Біблії, приходить до переконання, що жіночий досвід являє собою норму, що лише асимілюючи жіночий моральний досвід людини, що виконує функцію законодавця і мораліста, міг адекватно сформулювати нормативно - ціннісні постулати моралі. Сучасні філософи, в тому числі і чоловіки, переосмислять культуру в феміністичному ключі, приходять до нового прочитання Біблії.

М. Фарлі, професор християнської етики, приходить до висновку, що виникнення феміністичного свідомості бере початок саме в Біблії, як у джерелі християнської етики, моральних принципів, ідеалів, цінностей, орієнтирів. Він вважає, що завдання феміністської теології полягає в тому, щоб інтерпретувати благу звістку про звільнення, як сигнал для жінки про звільнення від патріархату та затвердити інтерпретацію, як необхідну, закріпивши її в колективній свідомості. Р. Горичева вважає, що тільки християнство говорить про справжню рівність, що чоловіки і жінки рівні перед Богом і, що саме втрата або послаблення віри є причинами приниження однієї статі іншою. [Русскаяженщина и православие. СП-б., Ступени, 1996. - 271 с.]

Сучасний «православний фемінізм» бачить своє завдання в осмисленні образу Богоматері. Треба сказати, що ставлення до нього в західному християнстві істотно відрізняється від православного. Західна феміністична теологія намагається по - новому досліджувати образ Ісуса Христа, який характеризується, як носій одночасно чоловічих і жіночих якостей. Західні теологи вбачають у ньому прообраз нової людини, андрогіна.

Андрогінність виключає панування чоловіка над жінкою, недовіра між ними, забезпечує гармонійне співіснування обох статей.

3.3 Вплив фемінізму на культурні стереотипи сімейних стосунків

В шлюбних відносинах досягається відчуття вищої «повноти буття», виправданості та осмисленості життя. В них людина відчуває себе чоловіком або жінкою в найбільшій мірі. В них встановлюються або вільно-духовні, або тваринно-рабські відносини. В них зароджуються глибокий відчай, відчуття порожнечі і невдалого життя - від того, що людина не реалізувала свою чоловічу або жіночу сутність.

Проблеми, що виникли в любовно-шлюбних відносинах в першу чергу вплинули на формування фемінізму. Але, перед тим як їх обговорювати, зауважимо, що теоретизування про секс, кохання та шлюб дуже ускладнений такими причинами:

По-перше, інтимністю і несвідомістю почуття.

По-друге, емоційно-інтуїтивним, переважно, вмістом взаємин, в яких логіка, розум, грають друго- чи навіть третьорядну роль.

По-третє, множинністю любовних етнокультур, в рамках яких складаються дуже різні форми взаємовідносин статей, по-різному розуміються цілі і сенс любові, по-різному трактуються чоловічі і жіночі ролі, права і обов'язки.

Ми знаємо, наприклад, лицарську куртуазну любов, в якій вона підноситься до ідеалу, чесноти, служить джерелом найбільш благородних і піднесених почуттів; християнсько-іудейську культуру любові, в якій вона розуміється як гріх, допускається лише у шлюбі і з прокреативними цілями. Ми знаємо культуру кохання великого промислового міста Європи чи США, в якій вже немає ні романтичної екзальтації, ні релігійної заглибленості, і якій передує розумова оцінка майбутнього шлюбного партнера з точки зору його побутової, соціально-статусної, емоційно-особистісної значущості. Е. Фромм пише: «Дві людини закохуються тоді, коли відчувають, що знайшли найкращий об'єкт, наявний на ринку, враховуючи при цьому межі власного обмінного фонду. Чи варто дивуватися, що в культурі, де превалює ринкова орієнтація і матеріальний успіх являє головну цінність, людські відносини слідують тим же зразкам, які управляють ринком.» [Фромм Э.Душа человека. М., Республика, 1992., 112].

Поняття шлюбного ринку часто використовується в соціологічній літературі без принизливого відтінку. Адже існує ринок ідей, ринок інтелектуальних продуктів. Чому б не бути шлюбному ринку, на якому кожна молода людина могла б чесно і вільно якимось чином відкрити для загального огляду свої любовно-шлюбні якості, з тим, щоб нікого не обдурити, самому не бути обдуреним, і знайти собі шлюбного партнера не тільки за смаком, але і з достоїнств? Це, звичайно, утопічний проект, здійснення якого заважає безліч технічних, світоглядних і соціальних обставин. Можна заперечити проти нього й те, що свої внутрішні якості, як кращі, так і гірші, людина виявляє лише у взаємодії, в любові.

Любов, шлюб, сім'я - ці життєві завдання, можливо, є найголовнішими і складними з усіх, які доводиться вирішувати людині. Але життя влаштоване так, що у більшості людей немає ні часу, ні знань, ні досвіду, щоб вирішувати ці завдання належним чином. І тому ми любимо, вступаємо у шлюб, створюємо сім'ю, так як «довелося», але думаємо, що мати «погану любов», «поганий шлюб» - все ж краще, ніж не мати ніяких.

Спряженість любові, шлюбу і сім'ї можна піддати сумніву. Адже не раз вже було сказано, що «шлюб є могила любові», коли сім'я заснована на родинних зв'язках і загальному побутовому господарстві, а не на любові. Мішель Монтень зауважив, що «любов не терпить, щоб керувалися чим-небудь, крім неї і вона з великою неохотою домішується до інших союзів, які встановлені... під іншим найменуванням: саме таким є шлюб». [Монтень М. Опыты, М.-Л., Изд-во Академии наук, стор 78]. Але ідеал цілком вільної любові, без всяких попередніх умов і передумов фіктивний. Сьогодні ми бачимо, що яким би не було вільним, демократичним, відкритим суспільство, шлюби і любовні зв'язки виникають все-таки на основі якоїсь соціокультурної, національно-релігійної, професійної спільності. Шлюби між представниками різних класів, станів, конфесій - все-таки рідкісні і найчастіше - невдалі. Любов звичайно прагне до свободи, в тому числі і від національно-станових бар'єрів, соціальних обмежень. Але навіщо їй ця свобода? Адже саме тоді, коли досягнута свобода, любов природним чином переростає в шлюб, а шлюб стає основою сім'ї, яка в свою черги і виявляється економічно, юридично закріпленим і духовно оформленим «осередком суспільства. У вільному суспільстві любов - якщо це любов розумних, зрілих, чесних людей - є тільки «прелюдія до шлюбу» і вона потрібна для того, щоб майбутні подружжя впізнали один одного як можна ближче і краще, змогли б внутрішньо «перебудуватися» для того, щоб уникнути в майбутньому багатьох конфліктів, непорозумінь і порожньої витрати часу, щоб розуміти один одного з півслова і потім вже йти по життю твердо, будучи цілком впевненими один в одному.

Більшість народів складало про кохання вірші та пісні. І хоча знання про любов і «любовна мудрість» накопичувалися століттями в народній свідомості в міфах, казках, приказках, здається, тільки французи, (наприклад, Стендаль, Шодерло де Лакло), спробували побудувати теорію любові, створити науку пристрасті ніжною. І ось вже в 20 столітті психологічний і соціологічний аналіз любові привів до усвідомлення того, що в любові проявляються архетипічні і соціально-рольові відносини, що любов розпадається на ряд видів.

Е. Фромм говорить про те, що «буває любов батьківська, материнська, подружня, дочірня, синівська, братська, любов до самого себе і любов до Бога». [ФроммЭ.Душа человека. М., Республика, 1992. - 429 с.] І всі ці види любові можуть бути важливими і потрібними, якщо тільки люди не намагаються підмінити один вид любові - іншим, і не нав'язують іншому той вид любові, до якого цей інший не готовий і до якого він не прагне. В коханні часто виникає ситуація боротьби. У зв'язку з цим постає питання про «права» і «обов'язки» чоловіки і жінки в любові, шлюбі, сім'ї. Піднімається проблема чоловічої і жіночої рівноправності. Однак тут же виявляється, що це, значною мірою, інша, не пов'язана з любов'ю проблема. Тому що гендерні відносини можуть існувати і без любові, у вигляді відносин професійних, політичних, художньо - творчих, інтелектуальних і навіть сімейних. І більше того, проблема гендерних відносин в строгому сенсі може бути раціональна поставлена як раз «поза любов'ю», яка часто є імпровізація суто індивідуального характеру, якийсь трюк, винайдений природою і вдосконалений культурою, потрібний для того, щоб, як правильно зазначав Володимир Соловйов, через повний розквіт індивідуального життя досягти цілком розвиненої соціальності, подолавши дитячий і тваринний егоїзм.

Саме через любов ми вчимося визнавати за іншими безумовне, центральне значення» [СоловьевВ. Смысл любви. Киев, Лыбедь, 1991. - 63 с.].

Любов важлива, як «перенесення всього нашого життєвого інтересу з себе - в інший», «як перестановка центру нашого життя». (СоловьевВ. Смысл любви. Киев, Лыбедь, 125-182]. Це, за Соловйовим, властиво всякій любові, але статевій любові - особливо, оскільки саме в ній, про що писав ще Платон, долається та «неповнота», «ущербність» людського буття, яка обумовлена розщепленням єдиної людської сутності на дві статі. І чудово, у зв'язку з цим, що коли любов, набираючи силу, переходить у подружжя, ті якості «фемінності» і «маскулінності», які на перших етапах визначали динаміку любові, її тяжіння і відштовхування, як би втрачали значимість. Ми починаємо сприймати іншу, нашу людину, просто як «рідну душу», безвідносно до його статті і віку. Акцентування ж «жіночності» і «чоловічості» у зрілої любовно-шлюбної комунікації є вже щось не зовсім природне, «погана віра», як сказали б екзистенціалісти, або ж симптом інфантилізму. Таке акцентування робиться, однак, часто, явно чи неявно. І робиться це, мабуть, для того, щоб підкреслити «легітимність» влади над чоловіком, причому і жінка і чоловік можуть претендувати на владу, вдаючись для цього до демонстрації стереотипів «маскулінності» і «фемінності», прийнятої в даній культурі.

Якби всі люди досягли того ступеня зрілості і духовної досконалості, які мав на увазі B.C. Соловйов, кажучи про сенс любові, ніхто б не намагався вносити в любовні стосунки якісь стереотипи. При повній душевній близькості і відкритості достоїнства і недоліки кожного чітко видно. Вони не замовчуються, тому що з ними «йде робота»: переваги - передаються іншому, а недоліки - знищуються з його допомогою. Але це знову-таки утопія, яка не відповідає реальності сімейного життя більшості людей.

Все-таки в сучасному індустріально-міському, демократичному суспільстві, любов, шлюб і сім'я зблизилися, стереотипи ослабли. Патріархальний шлюб поступився місцем новим альтернативних формам шлюбу, які іноді виглядають досить дивними, потворними, сприймаються як «збочення», але не можна не визнати, що в них особистість відчуває себе більш вільно, вона проявляє свою «чоловічу» і «жіночу» сутність в тій мірі, в якій вона нею реально володіє. А ми знаємо, що «абсолютною жіночністю» і «абсолютною чоловічестю» не володіє ніхто. Тому в сучасному шлюбі лідерство і форми поведінки не підганяються під одну стандартну форму. І це звільнення любовних і сімейно-шлюбних відносин від стереотипів, визнання їх спонтанності, природності, досягнуто багато в чому завдяки фемінізму, так як саме феміністки першими піддали сумніву стандартні кодекси правил, які визначають, що повинні робити чоловік і жінка в шлюбі.

Досягненням є вже те, що жінка сама може вирішувати, вступати або не вступати в шлюб, з ким і коли саме, скільки дітей мати і коли їх народжувати, як виховувати. Вона також вирішує питання свого професійного зростання. У зв'язку з цим виникають нові форми шлюбу: «відкритий шлюб», «егалітарний шлюб», «договірний шлюб».

У відкритому шлюбі передбачається можливість для кожної сторони мати сексуальні стосунки поза шлюбом. У егалітарному шлюбі існує лише діалогічна форма вирішення питань і немає лідера. У договірному шлюбі безліч деталей спільного життя заздалегідь обумовлюються й узгоджуються у відповідності з бажаннями і можливостями кожного з подружжя.

В одному зі своїх інтерв'ю С. де Бовуар каже, що традиційний шлюб - небезпечний, що вона уникла багатьох речей, які закабаляют жінку - материнства, домогосподарства сексуальної і матеріальної залежності від чоловіка [5]. З ініціативи жінок-феміністок стали формуватися нові моделі подружнього життя, в яких любовно-шлюбним відносинам приділяється увага в тій мірі в якій вони не заважають політичній чи професійній кар'єрі жінки. З цього приводу можна зауважити, що всі ці нові моделі прийнятні для людей з високим рівнем інтелектуально-морального розвитку. Крім того, такі моделі можливі лише при досить забезпеченому, стабільному житті, при демократичній організації суспільства. Якщо держава користується авторитарними і деспотичними методами управління, якщо сім'я не захищена, то сім'ї та пари повинні вкладати багато сил в організацію свого побуту і пристосовувати його до реальних можливостей. В наших умовах «нові моделі» навряд чи можуть мати масове поширення і вже тому до них існує негативне ставлення.

Це стосується, зокрема, і гомосексуальних шлюбів, які сьогодні вже не переслідуються у кримінальному порядку, як це було в недавньому минулому. Питання про те, наскільки гомосексуальний шлюб зрозумілий, зручний для вільного розвитку особистості - можна спеціально обговорювати. Це стосується як шлюбів між чоловіками, так і між жінками. Поширення одностатевих шлюбів, безсумнівно, пов'язане з популяризацією феміністичних ідей. Але було б зовсім невірно бачити сенс фемінізму тільки в цьому. Одностатеві шлюби формують власну субкультуру, вони можуть створювати якісь широкі об'єднання.

Лесбійські відносини виникають на основі природної схильності, але думка про соціальну зручність теж може мати місце. Одностатеві шлюби не слід ні засуджувати, ні пропагувати, але важливо вивчити їх соціокультурні можливості, а також розвиток особистості всередині таких шлюбів. Американський психіатр Б. Морз описує такий випадок: «Свідомо чи несвідомо Нен враховувала що серйозні стосунки неминуче приведуть до шлюбу, а шлюб - це кінець її кар'єри. Шлюб став в її уявленні асоціюватися з поразкою, відмовою від самостійного життя, добровільним підпорядкуванням чоловікові. Альтернативою цьому були лесбійські стосунки з однієї з подруг, з якою Нен оселилася разом. Вона сама створила свій імідж ділової жінки, орієнтуючись на феміністичні видання і особистий приклад інших жінок». [Морз Б. Лесбиянки. М., Изд-во АО « ПАН-Маркет», 1993. с. 28]

Лесбійський шлюб дає жінці, яка мала гетеросексуальну орієнтацію, впевненість у собі, захист, те, що їй не вдалося отримати у відносинах з чоловіками.

Будучи переконаними в тому, що жінка набагато краще розуміє іншу жінку, ніж чоловік, говориться про необхідність створення особливої субкультури для того, щоб протидіяти гомофобії, дискримінації і сексизму. Погоджуючись з тим, що суспільство тільки виграє від наявності особливих, некримінальних структур, зауважимо що багато дослідників, так і самі лесбіянки, визнають той факт, що відносини в лесбійських сім'ях будуються за принципом домінування-підпорядкування (активності - пасивності), іноді навіть більш жорстким, ніж в гетеросексуальних сім'ях. Це свідчить, мабуть, про те, що в «природних» сім'ях, які не засновані на договорі, лідер необхідний.

На сексуальну революцію, багато в чому викликану прагненням жінки до рівного сексуального партнерства, рівним правом на насолоду, можна поглянути трохи інакше. У другій половині нашого сторіччя секс поступово відокремився від сім'ї. Він став являти собою особливу, «відчужену» сферу, в якій людина могла компенсувати свої невдачі, незадоволення. Новий, «відкритий», тобто вільний шлюб передбачає «свінгерство» (об'єднання подружніх пар і обмін партнерками), але, тим самим, певною мірою, стереотипізує любовні відносини, обтяжуючи їх додатковими зобов'язаннями у відношенні друзів.

Може виникнути питання: навіщо, власне, потрібно, підтримуючи вільно, добровільно і за взаємною схильністю шлюб, домовлятися ще й про те, щоб мати позашлюбні зв'язки або разом з друзями? Чи не краще підтримувати моногамний шлюб або ж взагалі не вступати в шлюб? Для багатьох людей така постановка питання справедлива та правомірна. Однак слід підкреслити:

По-перше, велику цінність для людини, особливо немолодої, яка не володіє надлишком часу, мати надійного сексуального партнера, з яким можливі також душевно-інтимні стосунки.

По-друге, існує безліч моральних, соціальних і психологічних причин, що не дозволяють розірвати шлюб, навіть якщо це здається бажаним одній чи обом сторонам або укласти новий шлюб.

По-третє, як зазначає С.І. Голод, в подружні відносини «проник еротизм», раніше колишній необов'язковий в подружньому житті, а сьогодні підкреслений, як «ключовий момент сучасної сім'ї» [Голод С.И., Харчев А.Г. Профессиональная работа женщин и семья.]. По-четверте, як би хто не ставився до нових форм шлюбу, їх виникнення відповідає фундаментальній ідеї прав людини, якою б ХХ століття могло б пишатися, якби її вдалося реалізувати і захистити. Треба зважати також з особливого роду етико-психологічним комплексом, який виник нещодавно, але істотно змінив любовно-шлюбну поведінку, зробивши її ще менш схожою на традиційну. Цей новий комплекс має три складові: прагнення до незалежності, свободи обох статей; більш високу, складну і разом з тим безособову техніку сексуальних відносин; загострене почуття самотності людини у великому місті. Результат цього комплексу - тенденція до відокремлення сексуальності від любові. Однак свобода без любові - безглузда. Для жінки - особливо, тому що для неї неприродно, як відзначала К. Хорні, відокремлювати себе, своє почуття, свій розум від своєї сексуальності [ХорниК. Женская психология. Б-ка психоаналит. лит-ры. Т.1. СП- б., Восг.-Евр. ин-т психоанализа, 1993. - 222 с.].

Ця ситуація, в якій опинилися жінки в другій половині ХХ століття, по суті справи антижіноча, оскільки суперечить особливостям жіночої особистості, нав'язана їй чоловічою культурою. Ця помилкова ситуація в контексті всієї культури призводить до того, що сексуальність, в першу чергу жіноча, сприймається сама по собі, стає об'єктом споживання, товаром, міфологізується за допомогою різного роду реклами. Міф про сексуальність, у владі якого опинилися і чоловіки і жінки, що виник в надрах чоловічої культури і володіє не меншою силою, ніж, скажімо, у вікторіанську епоху міф про домашнє вогнище, як єдину сферу проживання жінки. Згідно з новим міфом, головні цінності, якими володіє жінка, це її тіло, сексуальність, фізична краса. Жіноче тіло в цій культурі розділяється на ерогенні зони, драпірується одягом так, щоб бути максимально сексуальним, максимально збудливим.

Сучасні «жіночі» журнали популярні зараз, пропонують жінці як певний спосіб життя, так і її власний образ. Сексуальна, чуттєва, яка піклується про свою зовнішність - але все це не для себе, а для чоловіка, коханця - який є центр її існування - такий жіночий образ, створюваний цими журналами. Вони пропонують різного роду поради: як сподобатися чоловікові, як утримати його і т.д. Звичайно, такого роду література має право на існування, поки користується попитом, але коли вона стає бажаною для величезної частини людей в суспільстві, то, безсумнівно, приносить шкоду, бо культивує хибні ціннісні установки, соціальну пасивність і т.п.

Краса в ціннісній системі чоловічої культури безпосередньо пов'язана з сексуальністю. Однак «краса» не існує об'єктивно. Кожен народ, кожна епоха, так і кожна людина має свої естетичні уявлення.

М. Мід описала примітивні культури, де чоловіча краса цінується набагато вище, ніж жіноча. Наприклад, чоловіки племені Чамбули користуються косметикою, змагаються в конкурсах краси. Таким чином, не існує історико-біологічного виправдання міфологізації фізичної жіночої краси. Вона викликана необхідністю для інституту чоловічої культури помістити жінку в певні рамки. Це економічно вигідно: індустрія краси величезна і розрахована на жінок; політично вигідно: жінки, зайняті тим, як сподобатися чоловікові, не складають йому конкуренції у професійній сфері, політиці, культурі.

Як зазначає автор книги «Міф про красу» Н. Вульф, міф про сексуальність і красу небезпечний для жінок, бо веде до суперництва і роз'єднаності між ними. Краса інших викликає заздрість, почуття власної неповноцінності нав'язливі думки про свою зовнішність. [6]

Очевидно, краса - це дар, яким треба пишатися. Але виявляється, що красива жінка відчуває не стільки радість, скільки постійний сумнів: чи така вже вона гарна, і що буде, якщо її краса зів'яне. Таким чином, замість того, щоб бути щасливою і вільною, вона опиняється в пастці. К. Хорні зазначала, що неврози, пов'язані зі станом жіночого тіла завжди були широко поширені. Вона вважала, що саме культура нав'язує жінці певні уявлення про її тіло.

Міфологія сексуальності і фізичної привабливості живить порнографію, зміцнюючи соціальну нерівність між статями.

Поступовий, повільний, але очевидний розвиток фемінізму, який формує жіночу самосвідомість, дає підставу сподіватися на майбутні глибокі зміни в патріархальній культурі. Щоб бути здатним любити, людині необхідно гідність, повага до своєї власної особистості. Еріх Фромм вважав, що основною можливістю в любові є любов до себе. Якщо цього немає, то людина вже ніколи не зможе прийняти цінність іншої особистості. У любові вона буде шукати саму себе, любити себе з тією ж інтенсивністю, з якою її люблять інші і в той же час мучитися постійним сумнівом, чи правді він любимий. Зиґмунд Фрейд вважав, що такий тип любовної життя характерний для жінок. Дійсно, дуже багатьом із них властива невротична потреба в чужій любові, як доказ своєї спроможності. Але чи не є це результат дії не «жіночої природи», як вважав Фрейд, а міфу, ідеології? Якщо це так, то наші очікування і потреби, наше життя цілком реально змінити.

Одним з центральних понять у феміністичній теорії є поняття «гендер».

Гендер - це сконструйований, ідеальний або усереднений тип, не реалізований повністю жодним індивідом. Введення поняття «гендер» у сучасну науку дає можливість подолати відокремленість «жіночих досліджень». Гендерний підхід досліджує не тільки жінок, але, скоріше, стосунки між статями; він поклав початок т.зв. «чоловічим досліджень». Гендерні відносини в культурі - величезне, маловивчене поле дослідження. Більшість відомих нам культур демонструють патріархальний характер гендерної системи, залежне становище жінок і в той же час спроби облагородити жіночий вигляд і підняти жінку над чоловіком, надати їй ідеальних рис.

Є загальні для всіх культур і особливі для кожної риси поведінки чоловіків і жінок та їх душевного складу. Фактично рольові відносини чоловіків і жінок встановлюються в процесі співробітництва, конкуренції на наявних соціальних структурах, причому владні компоненти чоловічих та жіночих ролей зумовлені особливостями класових і групових субкультур та змінним характером діяльності. Жіночий культурно-творчий потенціал використовується в більшості суспільств лише в слабкому ступені і однобічно, по - перше, з-за слабкої громадської підтримки дітородної і виховної функції жінки і, по-друге, в силу традицій виховання жінки, орієнтованого на підтримання існуючого поділу праці. При суттєвих змінах у змісті праці в суспільному виробництві і в сімейному господарстві, а також із зміною пропорцій населення, що вступає в шлюбно-сімейні відносини і залишається поза шлюбом, гендерні ролі змінюються.

В громадській думці виділяються дві точки зору з питання про відмінності і співвідношенні гендерних ролей. Перша зводиться до того, що поділ чоловічих і жіночих гендерних ролей обумовлено їх біологічною родовою природою. Друга точка зору виводить підлегле становище жінки з соціокультурних факторів. Якщо «природа» чоловіка і жінки всюди зберігає свою специфіку, то чому соціально-статеві ролі відрізняються в різних культурах? Якщо «чоловічої» і «жіночої» природи не існує, то чому співвідношення ролей настільки стійко і чому взагалі існує соціокультурна диференціація за статтю?

Важливим являється аналіз шлюбних відносин в рамках сучасної культури. Ці відносини життєво важливі для підтримки соціальної системи. І, нарешті, вони відрізняються величезним багатством і різноманітністю відтінків, дають матеріал для художнього і філософського осмислення.

Дослідження любові і шлюбу затрудняються інтимністю і несвідомістю відповідних передчуттів, переважанням в них інтуїтивно-емоційного змісту і множинністю любовно-шлюбних етнокультур. Фемінізм в значній мірі орієнтований на критику і аналіз публічних гендерних відносин, стійких сімейних ролей, а не чоловічої та жіночої поведінки в любові. Однак, у сьогоднішньому світі сім'я втрачає жорсткі і стандартні форми. Любовні відносини мають тенденцію вільно переростати у шлюб або ж домішуватися до публічно-рольових відносин, в силу чого феміністичні ідеї впливають і на любов.

ВИСНОВКИ

В магістерській роботі ми спробували розглянути фемінізм як теорію і практику оновлення суспільства і культури, і з цієї точки зору поглянути на проблеми які виникають в суспільстві, а особливо впливи фемінізму на сучасну сію. Розвиток фемінізму на Заході показав, що соціальна і духовна свобода необхідна не тільки жінці, але здатна дати нові синтези в культурі в цілому.

В роботі розглянуто ідеології першої (кінець 19 - поч. 20 ст.) і другої (60-90 роки 20 століття) "хвиль" фемінізму. Охарактеризовано такі різновиди фемінізму як ліберальний, радикальний, екзистенційний, психоаналітичний, структуралістський, гуманістичний.

Можна виділити наступні тенденції розвитку фемінізму: його популяризацію, інституалізацію, зближення з наукою, інтернаціоналізацію, політизацію та деполітизацію, а також "переклад" феміністичної проблематики в повсякденний діалог громадськості. Поняття "гендер", виведене феміністками, означає «стать» у всьому багатстві його психобіологічних і соціокультурних проявів, допомагає створити простір вільного наукового дослідження, дає можливість подолати відокремленість т.зв. "жіночих досліджень"; гендерний підхід в науці покликаний вивчати обидві статі.

Наукова та культурно-просвітницька значимість феміністичних досліджень обумовлена наступними обставинами:

По-перше, фемінізм звертає увагу на той факт, що суспільство складається не тільки з соціально-культурних груп, класів, але також з чоловіків і жінок. Цей тривіальний факт, яким, однак, часто нехтують, сповнений величезної важливості. Відносини чоловіків і жінок постійно "рвуться", "зав'язуються", вони надзвичайно багаті й різноманітні, не піддаються до кінця ні моральній, ні правовій оцінці, вони енергетично заряджені і впливають на всю соціокультурну систему в усіх її ланках. Вони упорядковані і в той же час ніжні. Нездатність суспільства впливати на ці відносини, підтримуючи їх відносну стабільність, передбачуваність, сімейно-господарську орієнтованість, загрожує величезними витратами, як в моральному, так і в економічному плані.

По-друге, феміністичні дослідження виводять на світло, систематизують, роблять надбанням громадськості, особливий досвід жінок, який у багатьох відносинах не усвідомлювався, замовчувався, спотворювався і який може стати найбагатшою ресурсом як наукових знань, так і стимулів культурної творчості і розвитку.

По-третє, феміністична критика суспільства, оголює багато не помітних до цього зв'язків і залежностей в суспільстві, викриває явні і неявні форми експлуатації і брехні, виявляє міфи, які сприймалися досі як наукові істини. Гострота феміністичної критики може шокувати, але вона доречна, коли цивілізація переживає кризу і потребує радикального перегляду пріоритетів і цінностей.

По-четверте, фемінізм, як напрям науці, згідно з яким суб'єктивна позиція дослідника повинна виражатися більш вільно, відкрито та виразно. Об'єктивність науки гарантується не безпристрасністю дослідника, а різноманіттям і несхожістю точок зору і підходів вчених - членів наукового співтовариства. "Жіноча точка зору" досі мало приймалася до уваги в науці та її виявлення, безумовно, збагатить світ наукових істин.

Українська культура завжди мала свою специфіку, відмінну від західної, що зумовило свої шляхи вирішення найважливіших соціальних питань, у тому числі і "жіночого питання". Однак, необхідне сьогодні формування загального світового соціокультурного простору в ім'я вирішення глобальних проблем сучасності і в кінцевому підсумку, виживання людства, вимагає вивчення духовного досвіду інших країн. Ідеї західного фемінізму повинні бути вивчені в світлі історичного культурного досвіду України, який в свою чергу повинен бути врахований світовим феміністичним рухом. Гендерні проблеми значущі для всього людства, але мають істотну специфіку в кожній країні. Їх науково-практичне рішення виявляється тісно пов'язаним як із загальними тенденціями соціально-культурного розвитку, так і з практикою жіночого руху, ідеологія фемінізму, реакцією громадської думки, політичних і громадських інститутів на вимоги, висунуті жінками.

В шлюбних відносинах досягається відчуття вищої «повноти буття», виправданості та осмисленості життя. В них людина відчуває себе чоловіком або жінкою в найбільшій мірі. В них встановлюються або вільно-духовні, або тваринно-рабські відносини. В них зароджуються глибокий відчай, відчуття порожнечі і невдалого життя - від того, що людина не реалізувала свою чоловічу або жіночу сутність.

Досягненням фемінізму є те, що жінка сама може вирішувати, вступати або не вступати в шлюб, з ким і коли саме, скільки дітей мати і коли їх народжувати, як виховувати. Вона також вирішує питання свого професійного зростання. У зв'язку з цим виникають нові форми шлюбу: «відкритий шлюб», «егалітарний шлюб», «договірний шлюб».

У відкритому шлюбі передбачається можливість для кожної сторони мати сексуальні стосунки поза шлюбом. У егалітарному шлюбі існує лише діалогічна форма вирішення питань і немає лідера. У договірному шлюбі безліч деталей спільного життя заздалегідь обумовлюються й узгоджуються у відповідності з бажаннями і можливостями кожного з подружжя.

Поступовий, повільний, але очевидний розвиток фемінізму, який формує жіночу самосвідомість, дає підставу сподіватися на майбутні глибокі зміни в патріархальній культурі. Щоб бути здатним любити, людині необхідно гідність, повага до своєї власної особистості.

Фемінізм в значній мірі орієнтований на критику і аналіз публічних гендерних відносин, стійких сімейних ролей, а не чоловічої та жіночої поведінки в любові. Однак, у сьогоднішньому світі сім'я втрачає жорсткі і стандартні форми. Любовні відносини мають тенденцію вільно переростати у шлюб або ж домішуватися до публічно-рольових відносин, в силу чого феміністичні ідеї впливають і на любов. Фемінізм піддав критиці традиційні кодекси правил, які визначають, що повинні робити чоловік і жінка, які полюбили один одного. З поширенням фемінізму пов'язують також легалізацію та зростання числа одностатевих шлюбів, хоча це можна пояснити також підвищенням рівня терпимості і збільшеною повагою до особистості.

Список використаних дежерел

1. Амундсен К. Женщина и американская демократия. М., Прогресс, 1976. - 171 с.

2. Бебель А. Женщина и социализм. [Електроний ресурс] М., Госполитиздат. 1959. - 592 с. . - Режим доступу: owl.ru›texts/bebel_wom_soc.doc

3. Билыпай Н. Решение женского вопроса в СССР. М., Госполитиздат. 1956. - 247 с.

4. Бовуар де С. Очень легкая смерть. Повести. М., Республика. 1992. - 412 с.

5. Бодрийяр Дж. О соблазне. // Иностранная литература, 1994, N1 - с. 54-67.

6. Вейнингер О. Пол и характер. М., Терра, 1992. - 480 с.

7. Воронина О. Женщина в мужском обществе. // Соц. ис-я, 1988, N2. - с. 104-110.

8. ГайгесА., Суворова Т. Любовь - вне плана. Интимная жизнь и положение женщины в СССР. М., Собеседник, 1990. - 248 с.

9. Гендерныеисследования в разных странах. // Соц. ис-я. 1992. N5. - с. 33-52.

10. ГолодС.И., Харчев А.Г. Профессиональная работа женщин и семья. Л., Наука, 1971.- 176 с.

11. ГоричеваТ.М. Дневник путешествий. СП-б., Ступени, 1993. - 102 с.

12. ДжонсонP.A. Она. Глубинные аспекты женской психологии. Харьков, Фолио, 1996. - 123 с.

13. Женщиныв обществе: Реалии, проблемы, прогнозы. М., Наука, 1991.- 125 с.

14. Женщиныв России в XX столетии: уроки прошлого, реалии и перспективы. Иваново, ИвГУ, 1993. - 74 с.

15. КлименковаТ. Феминизм как культурная позиция. // Преображение, 1995, N1.-с. 3-9.


Подобные документы

 • Історія становлення фемінізму як соціальної проблеми, його вплив на розвиток сучасного суспільства та погляд на сім'ю. Місце сім'ї у нинішньому соціумі, трансформація традиційного укладу. Статус жінки в сьогоднішній родині крізь призму фемінізму.

  курсовая работа [104,7 K], добавлен 22.03.2011

 • Сутність фемінізму в соціології та формування трьох його напрямів: ліберального, радикального та марксистського (соціалістичного). "Декларація прав жінки та громадянки" як перший документ фемінізму. Розвиток та основні течії сучасної гендерної політики.

  реферат [24,4 K], добавлен 31.12.2010

 • Аналіз формування теорій про взаємодію культур і їхнє природне оточення. Вплив екологічного оточення на психологічні особливості особистості й характеристики процесу входження в культуру через культурні стереотипи поводження, екологічна антропологія.

  реферат [26,4 K], добавлен 12.06.2010

 • Гендерна соціологія як наука про закономірності диференціації чоловічих та жіночих ролей, її компоненти, методи і основні положення. Рівні та передумови гендерного насильства. Сутність і напрями фемінізму. Соціологічна характеристика сім’ї та шлюбу.

  презентация [114,4 K], добавлен 03.08.2012

 • Висновки із расово-антропологічної концепції Гобіно: нерівність рас обумовлює нерівність культур, змішання народностей шкідливе. Розгляд форм біологічного підходу до вивчення культур. Психологічний аналіз впливу поведінки народу на культурні зміни.

  реферат [28,0 K], добавлен 11.06.2010

 • Соціологічні ідеї представників української соціологічної думки другої половини ХIX - початку ХХ ст. Українська соціологія сьогодні: стан, проблеми та перспективи. Сутність і основні категорії гендерної соціології. Сутність, етапи і напрями фемінізму.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 01.11.2013

 • Сутність і підходи до вивчення девіантної поведінки. Поняття та форми прояву протиправної, адиктивної та суїцидальної поведінки. Характеристика ризикованої поведінки щодо зараження на ВІЛ/СНІД. Аналіз впливу девіантної поведінки на стосунки в сім’ї.

  курсовая работа [52,4 K], добавлен 26.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.