Державна молодіжна політика

Основні цілі державної молодіжної політики. Система державних пріоритетів і заходів, спрямованих на створення умов та можливостей для успішної соціалізації та ефективної самореалізації молоді. Організація заходів щодо роботи з дітьми та молоддю.

Рубрика Социология и обществознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2011
Размер файла 43,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Державна молодіжна політика

Зміст

Вступ

1. Сутність і принципи державної молодіжної політики

2. Цілі і завдання організації і здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю

3. Пріоритетні напрями організації заходів щодо роботи з дітьми та молоддю

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Різноманіття в дитячому та молодіжному русі - характерна особливість суспільного життя Росії кінця ХХ - початку ХХI століття. Визнання державою дитячих і молодіжних громадських об'єднань як значущого соціального явища виявляється у розробці і здійсненні системних заходів в рамках державної молодіжної політики.

Діалог і конструктивну співпрацю влади та громадських об'єднань передбачає відкритість партнерів, їх готовність до спільного вирішення важливих державних і соціальних проблем для актуалізації потенціалу дітей та молоді у творчій діяльності. Взаємне пізнання сторін - шлях до плідної взаємодії учасників, пошуку оптимальних моделей взаємовідносин.

В даний час діяльність дитячих і молодіжних громадських об'єднань ґрунтується на наступних нормативних і правових актах:

1. Конституція Російської Федерації

2. Цивільний кодекс Російської Федерації

3. Конвенція про права дитини

4. Федеральний закон «Про громадські об'єднання» 19 травня 1995 N82-ФЗ

Предметом регулювання цього Закону є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією громадянами права на об'єднання, створенням, діяльністю, реорганізацією і (або) ліквідацією громадських об'єднань. Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні права з громадянами Російської Федерації в сфері відносин, які регулюються цим Законом, за винятком випадків, встановлених федеральними законами чи міжнародними договорами Російської Федерації.

5. Федеральний закон «Про некомерційних організаціях» 12 січня 1996 року N 7-ФЗ

Цей Закон визначає правовий статус, порядок створення, діяльності, реорганізації і ліквідації некомерційних організацій як юридичних осіб, формування та використання майна некомерційних організацій, права і обов'язки їх засновників (учасників), основи управління некомерційними організаціями і можливі форми їх підтримки органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Цей Закон застосовується по відношенню до всіх некомерційним організаціям, створеним чи створюваним на території Російської Федерації, остільки, оскільки інше не встановлено цим Законом та іншими федеральними законами.

Цей Закон визначає порядок створення і діяльності на території Російської Федерації структурних підрозділів іноземних некомерційних неурядових організацій.

6. Федеральний закон «Про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об'єднань» 28 червня 1995 року N 98-ФЗ

Цей Закон визначає загальні принципи, зміст і заходи державної підтримки молодіжних і дитячих громадських об'єднань Російської Федерації (далі - молодіжні та дитячі об'єднання).

Під державною підтримкою молодіжних та дитячих об'єднань розуміється сукупність заходів, що вживаються органами державної влади Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації в області державної молодіжної політики з метою створення та забезпечення правових, економічних та організаційних умов діяльності таких об'єднань, спрямованої на соціальне становлення, розвиток і самореалізацію дітей та молоді в суспільному житті, а також з метою охорони і захисту їх прав.

З метою активізації діяльності держави у роботі з молоддю та молодіжними об'єднаннями в 2006 році були затверджені:

1. Стратегія державної молодіжної політики в Російській Федерації (Затверджена розпорядженням Уряду Російської Федерації від 18 грудня 2006 р. N 1760-р)

Стратегія державної молодіжної політики розроблено на період до 2016 року і визначає сукупність пріоритетних напрямів, орієнтованих на молодь, що включають завдання, пов'язані з участю молоді в реалізації пріоритетних національних проектів.

2. Методичні рекомендації з організації роботи органів місцевого самоврядування у вирішенні питань організації та здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю (Лист Міністерства освіти та науки від 30 травня 2006 р. N АС-588/06)

Дані методичні рекомендації з організації роботи органів місцевого самоврядування у вирішенні питань організації та здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю розроблені Міністерством освіти і науки Російської Федерації на виконання пункту 2 розділу III протоколу наради у Голови Уряду Російської Федерації М.Є. Фрадкова Міністерства освіти та науки Росії з урахуванням положень Федерального закону від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням розмежування повноважень"

Методичні рекомендації розроблені з метою надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо організації роботи з дітьми та молоддю відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації"

В даний час на розгляді Державної Думи Російської Федерації знаходиться проект Федерального закону «Про державну молодіжну політику в Російській Федерації».

Даний законопроект передбачає вдосконалення законодавства щодо забезпечення конституційних прав і свобод молодих громадян на федеральному, регіональному та муніципальних рівнях.

На регіональному рівні були розроблені та прийняті наступні закони:

1. Закон Ставропольського краю «Про молодіжну політику в Ставропольському краї» 28 липня 2005 N40-кз

Цей Закон визначає правові засади формування та реалізації в Ставропольському краї молодіжної політики на основі Конституції Російської Федерації, федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, Статуту (Основного Закону) Ставропольського краю і спрямований на забезпечення гарантій прав і свобод молодих громадян, захист інтересів молоді в галузі освіти, праці, відпочинку та в інших сферах її життя і діяльності.

2. Закон Ставропольського краю «Про наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів в Ставропольському краї окремими державними повноваженнями Ставропольського краю в галузі молодіжної політики» від 30 грудня 2005 N81-кз.

Цей Закон розроблений відповідно до федеральних законів "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації" та законами Ставропольського краю "Про місцеве самоврядування в Ставропольському краї" , "Про молодіжну політику в Ставропольському краї" і спрямований на визначення порядку та умов наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів в Ставропольському краї (далі - органи місцевого самоврядування) окремими державними повноваженнями Ставропольського краю в галузі молодіжної політики.

державний молодіжний політика дитина

1. Сутність і принципи державної молодіжної політики

Дефіцит уваги суспільства в поєднанні з недостатньою соціальною незахищеністю перетворюють молодь у дестабілізуючу суспільну силу. Разом з тим мова йде про формування поповнення, здатного взяти на себе турботу про майбутнє країни, тобто необхідності ефективного використання творчого потенціалу молоді.

Соціальна робота з молоддю і в нашій країні, і в багатьох інших країнах є частиною державної молодіжної політики. Державна молодіжна політика - це діяльність держави щодо створення соціально-економічних, правових, організаційних умов і гарантій для соціального становлення та розвитку молодих громадян, якнайповнішої реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах всього суспільства.

Об'єктом державної політики є молоді люди віком від 14 до 30 років, молоді сім'ї та молодіжні об'єднання.

Основними цілями державної молодіжної політики є:

* Сприяння соціальному, культурному, культурному і фізичному розвитку молоді;

* Недопущення дискримінації молодих громадян за віковим цензом;

* Створення умов для повної участі молоді у соціально-економічній, політичній і культурного життя суспільства;

* Розширення можливостей молодої людини у виборі свого життєвого шляху, досягненні особистого успіху;

* Реалізація інноваційного потенціалу молоді в інтересах суспільного розвитку і самої молоді.

Реалізація державної молодіжної політики здійснюється на наступних принципах:

* Принцип участі: залучення молодих громадян до безпосередньої участі у формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються молоді та громадянського суспільства в цілому;

* Принцип соціальної компенсації: забезпечення соціальної і правової захищеності молодих громадян, необхідної для поповнення обумовленої віком обмеженості їх соціального статусу;

* Принцип гарантій: надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму соціальних послуг з навчання, виховання, духовного та фізичного розвитку, охорони здоров'я, професійної підготовки та працевлаштування, обсяг, види і якість яких повинні забезпечувати необхідний розвиток особистості та підготовку до самостійного життя;

* Принцип пріоритету: надання переваги громадським ініціативам у порівнянні з відповідною діяльністю державних органів і установ при фінансуванні заходів в галузі молодіжної політики.

Розробка і реалізація державної молодіжної політики здійснюються на двох рівнях: загальнореспубліканському і регіональному.

Основні заходи державної молодіжної політики на федеральному рівні з 1995 року здійснювалися відповідно до федеральною програмою «Молодь Росії», схваленої Президентом РФ Указом № 1992 від 15.09.1994 роках. У рамках цієї програми, що стала нині Президентської, серед пріоритетів виділена завдання, забезпечити молодь інформацією про її права та можливості в найбільш важливих сферах життєдіяльності. Таким чином, вперше закріплено позицію, що, інформаційна підтримка є першоосновою соціального обслуговування молоді.

Соціальне призначення систем інформаційного забезпечення молоді визначається розширенням можливостей молоді для самостійних і усвідомлених дій по захисту своїх прав і законних інтересів, вибору професії та видів навчання, працевлаштування, організації відпочинку, рішенням побутових питань і т.д.

Робота зі створення єдиної загальноросійської інформаційної системи для молоді ведеться кілька років поруч федеральних відомств спільно з органами у справах молоді суб'єктів РФ та за участю молодіжних та дитячих громадських об'єднань, наукових колективів. Вперше в практиці Росії передбачається створення великої системи соціальної інформації не тільки для відомчих цілей, але і для самих громадян - молодих людей, їхніх батьків, вчителів, дослідників молодіжних проблем і т.д. Ведеться робота по підключенню російських інформаційних центрів до європейської комп'ютерної інформаційної мережі. З урахуванням того, що близько 70% молодих людей відзначають брак інформації при вирішенні своїх проблем, розвиток інформаційних послуг для молоді є однією з найважливіших державних завдань у галузі соціально-економічного та культурного розвитку Росії.

Проблематичним залишається склад інформаційних послуг. Формування інформаційної системи для молоді як соціальної служби почалося в кінці 80-х років ХХ століття молодіжною громадською організацією - комсомолом - за підтримки держави, але через зміну структури молодіжного руху на початку 90-х років втратила системність. Сучасні молодіжні та дитячі об'єднання не в змозі самостійно вирішувати таку велику задачу.

Тим не менш, перспектива розвитку системи соціального обслуговування молоді бачиться в максимальному наближенні до такого стану, коли значна частина цієї діяльності буде виконуватися молодіжними громадськими об'єднаннями за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування. Це й має скласти важливий принцип державної молодіжної політики, а значить, і соціальної політики в Росії.

Починається рух у цьому напрямку і в суб'єктах РФ. Почала формуватися нормативно-правова база державної підтримки на регіональному рівні соціальних інновацій молодіжних об'єднань (Московська, Волгоградська, Тульська області та ін.)

У цілому ж поки що саме на рівні законодавства суб'єктів РФ отримує закріплення пріоритет інформаційних послуг в системі соціального обслуговування молоді, що відповідає ідеям, що склав концепцію державної молодіжної політики в РФ.

Також у програмі «Молодь Росії» є й інші питання вирішення: шляхи вирішення житлової проблеми; вирішення питань зайнятості молоді; підтримка молодої сім'ї; розвиток системи дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку; підтримка талановитої молоді та багато інших питань.

2. Цілі і завдання організації і здійснення заходів по роботі з дітьми і молоддю

Державна молодіжна політика - система державних пріоритетів і заходів, спрямованих на створення умов та можливостей для успішної соціалізації та ефективної самореалізації молоді, розвитку її потенціалу в інтересах Росії. Реалізація державної молодіжної політики виступає інструментом соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення конкурентоспроможності та зміцнення національної безпеки країни;

Існує класифікація об'єктів соціальної роботи:

діти - особи до досягнення ними 18 років;

молодь - громадяни Російської Федерації, включаючи осіб з подвійним громадянством, у віці від 14 до 30 років;

молоді сім'ї - сім'ї в перші три роки після укладення шлюбу (у разі народження дітей - без обмеження тривалості шлюбу), за умови, що один з подружжя не досяг 30-річного віку, а також неповних сімей з дітьми, в яких мати або батько не досягли 30-річного віку;

молодіжне громадське об'єднання - це об'єднання громадян віком до 30 років, що об'єдналися на основі спільності інтересів;

дитяче громадське об'єднання, - це об'єднання громадян, до якого входять громадяни у віці до 18 років та повнолітні громадяни, які об'єдналися для спільної діяльності.

Заходи щодо здійснення роботи з дітьми та молоддю здійснюються у всіх муніципальних утвореннях: поселенні, муніципальному районі та міському окрузі.

Функції по організації заходів по роботі з дітьми здійснюються через галузеві (функціональні) органи місцевої адміністрації (органи управління освітою, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення).

Функції по організації заходів по роботі з молоддю повинні здійснюватися через галузеві (функціональні) органи місцевої адміністрації (органи у справах молоді), організаційну структуру і штатну чисельність яких рекомендується визначати в залежності від чисельності молоді, яка проживає на території муніципального освіти і ступеня віддаленості від центру суб'єкта Російської Федерації (приблизна структура додається).

Заходи по роботі з дітьми безпосередньо здійснюють освітні установи, заклади культури, фізичної культури і спорту, соціального обслуговування, соціального захисту населення та ін..

Заходи по роботі з молоддю безпосередньо здійснюють установи органів у справах молоді у взаємодії з молодіжними та дитячими громадськими об'єднаннями.

При організації роботи з дітьми та молоддю рекомендується залучати молодь до формування та реалізації муніципальних (місцевих) програм по роботі з дітьми та молоддю, а також підпрограм по роботі з дітьми та молоддю у відповідних програмах соціально-економічного розвитку муніципальних утворень і суб'єкта Російської Федерації.

Цілі, завдання, пріоритетні напрямки та основний зміст роботи з дітьми та молоддю на муніципальному рівні визначаються відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу (2009-2010 роки), затвердженої розпорядженням Уряду Російської Федерації від 19 січня 2006 р. № 38-р, Федеральної цільової програмою «Діти Росії», Державною програмою патріотичного виховання громадян у Російській Федерації на 2006-2010 роки, Федеральної цільової програмою «Комплексні заходи протидії зловживанню наркотиками та їх незаконному обігу на 2005 - 2009 роки», регіональними та муніципальними (місцевими) програмами соціально-економічного розвитку.

Завданнями в організації роботи в муніципальних утвореннях є:

з дітьми - створення необхідних правових, соціально-економічних, соціокультурних умов для фізичного, психологічного, духовного, соціального, емоційного, пізнавального та культурного розвитку дітей і реальне забезпечення основних гарантій прав дітей, в тому числі, що знаходяться у важкій життєвій ситуації;

з молоддю - залучення молоді в соціальну практику і інформування про потенційні можливості її розвитку в регіоні і Росії; розвиток творчої активності молоді; інтеграція молодих людей, що опинилися у важкій життєвій ситуації, в життя суспільства.

3. Пріоритетні напрямки організації заходів по роботі з дітьми і молоддю

При визначенні функцій органів по роботі з молоддю та установ органів у справах молоді рекомендується враховувати наступні зразкові напрямки роботи:

1. Виховання громадянськості й патріотизму:

організація та проведення масових заходів, присвячених пам'ятним датам історії Росії, державних символів Російської Федерації;

організація та проведення творчих заходів з дітьми та молоддю, сприяють вихованню громадянськості й патріотизму (в тому числі з технічних, туристським, військово-прикладних видів спорту, проведення муніципальних етапів оборонно-спортивної гри «Перемога», змагань за програмою «Школа безпеки», спартакіади допризовної молоді);

проведення муніципальних заходів з дитячим та молодіжним активом громадських цивільно-патріотичних об'єднань та інших організацій, що працюють з дітьми та молоддю, з обміну досвідом роботи;

організація пошукової роботи, діяльності з увічнення пам'яті воїнів, загиблих при захисті Вітчизни.

2. Підтримка талановитої та здібної молоді, дитячих і молодіжних соціальних позитивних ініціатив:

реалізація заходів у рамках пріоритетного національного проекту «Освіта» з підтримки талановитої і здібної молоді;

підтримка об'єднань навчаються в системі додаткової освіти дітей; науково-технічної творчості молоді;

розвиток системи муніципальних культурно-масових закладів дозвілля та спортивних заходів, заснованих на наступності культурно-історичних традицій муніципального освіти та суб'єкта Російської Федерації;

розвиток муніципальної системи заходів заохочення здібної та талановитої молоді (установа стипендій, грантів, премій);

стимулювання діяльності юридичних і фізичних осіб, які надають підтримку здібної і талановитої молоді;

організація проведення загально муніципальних дитячих та молодіжних свят;

підтримка розвитку в освітніх установах об'єднань учнів («малих академій наук», студентських наукових клубів, наукових товариств учнів і т.д.);

розвиток системи конкурсів соціальних проектів серед дітей та молоді та підтримка їх реалізації в муніципальній освіті, за місцем проживання, навчання і т.д.;

розробка та реалізація системи заходів щодо соціально - економічної, організаційної та правової підтримки підприємницької діяльності молоді.

3. Організація роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання:

створення умов для підтримки та розвитку мережі підліткових, молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання;

сприяння в організації ігрових та спортивних майданчиків за місцем проживання;

підвищення кваліфікації працівників підліткових та молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання;

проведення оглядів-конкурсів підліткових та молодіжних клубів (центрів) за місцем проживання.

4. Підтримка діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань:

проведення навчання активу молодіжних громадських об'єднань і здійснення підготовки професійних кадрів, що працюють у сфері молодіжної політики;

організація стажування активу молодіжних громадських об'єднань в органах місцевого самоврядування;

надання грантів та виконання муніципальних замовлень молодіжними та дитячими громадськими об'єднаннями;

проведення семінарів, тренінгів, конференцій, зльотів, змін таборів, круглих столів за участю представників молодіжних і дитячих громадських об'єднань;

розвиток форм учнівського, молодіжного та студентського самоврядування; сприяння громадським формуванням (дитячим та молодіжним парламентам, асамблей, «урядів», радам, асоціаціям тощо), що сприяє громадянському вихованню дітей та молоді, захист їх законних інтересів, формування правової, політичної культури та громадянської позиції дітей та молоді.

5. Забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді:

створення виїзних молодіжних, студентських трудових загонів, у тому числі міжнародних трудових загонів;

організація змін таборів праці та відпочинку денного перебування (цілодобового перебування);

організація тимчасових робочих місць для працевлаштування молоді;

організація зайнятості молодих людей з обмеженими можливостями.

6. Формування здорового способу життя та організація відпочинку та оздоровлення дітей та молоді:

розвиток і підтримка масової фізичної культури і спорту (проведення змагань на призи: «Золота шайба», «Шкіряний м'яч», організація змагань «Веселі старти»; фестивалю-змагання «Президентські змагання», спартакіад учнів, працює, сільської молоді, універсіад студентів, змагань з національних видів спорту);

збереження і розвиток інфраструктури заміського відпочинку і оздоровлення дітей та молоді;

реалізація програм з організації мало витратних форм відпочинку та оздоровлення дітей та молоді (змін польових таборів, таборів з денним перебуванням на базі закладів додаткової освіти дітей за місцем проживання дітей та молоді, а також установ органів у справах молоді);

організація пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді;

організація дитячо-юнацького туризму та екскурсійна робота з дітьми та молоддю.

7. Профілактика бездоглядності, правопорушень і нарко залежності, екстремістських проявів серед дітей та молоді:

розвиток міжвідомчої системи закладів соціальної адаптації та реабілітації дітей та молоді групи ризику;

організація анти наркотичної пропаганди серед дітей та молоді;

розробка, прийняття і реалізація муніципальних (місцевих) програм у сфері профілактики наркоманії та токсикоманії;

пропаганда здорового способу життя, поширення інформації про небезпеку наркоманії та токсикоманії для життя і здоров'я;

організаційно-методичне забезпечення і координація діяльності з профілактики наркоманії та токсикоманії серед дітей та молоді;

участь у розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медиків, педагогів (у тому числі фахівців з роботи з неповнолітніми, які вживають наркотичні засоби), психологів, юристів, соціологів, соціальних працівників та інших фахівців, що займаються профілактичною роботою з попередження наркоманії та токсикоманії;

сприяння громадським об'єднанням, іншим організаціям, діяльність яких пов'язана із здійсненням заходів щодо профілактики наркоманії та токсикоманії;

створення постійних спеціалізованих робочих місць для незайнятої молоді, яка перебуває у важкій життєвій ситуації;

організація сезонної трудової зайнятості в таборах праці та відпочинку, трудових загонах для дітей та молоді групи ризику;

створення і розвиток служб молодіжних соціальних працівників для здійснення виховного супроводу та контролю за поведінкою дітей та молоді групи ризику;

розвиток форм пропаганди толерантної поведінки;

створення мобільних груп по роботі з неформальними молодіжними об'єднаннями асоціальної спрямованості.

8. Підтримка молодих сімей, у тому числі у вирішенні житлових проблем:

мобілізація позабюджетних ресурсів для поліпшення житлових умов молоді;

створення само фінансованим системи надання допомоги молодим сім'ям у вирішенні житлових проблем;

надання підтримки молодим сім'ям у поліпшенні житлових умов шляхом формування системи іпотечного кредитування;

створення міжвідомчих структур консультування молодої сім'ї (з медико педагогічним та правових питань).

9. Інформаційне забезпечення роботи з дітьми та молоддю:

збір та аналіз інформації з усіх напрямків молодіжної політики;

надання інформації молоді, молодіжним та дитячим громадським об'єднанням, фахівцям, що працюють з дітьми та молоддю;

видання інформаційних, методичних і дослідницьких матеріалів для дітей та молоді;

організація теле-, радіопередач з дитячої та молодіжної тематики;

проведення моніторингу і комплексних досліджень з питань молодіжної проблематики;

підтримка та розвиток системи інформаційних каналів (телефону «довіри», сайтів в мережі Інтернет, які висвітлюють питання роботи з дітьми та молоддю в муніципальному освіту й т.д.).

При організації та здійсненні заходів щодо роботи з дітьми та молоддю необхідно створювати умови для кадрового забезпечення цієї роботи, в тому числі:

забезпечувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів для роботи з дітьми та молоддю;

організовувати стажування кадрів для роботи з дітьми та молоддю;

організовувати методичну роботу за основними напрямами,;

створювати умови для стимулювання кадрів, що працюють з дітьми та молоддю, підвищення престижу їхньої праці.

За рішенням місцевих адміністрацій і представницьких органів місцевого самоврядування галузеві (функціональні) органи місцевого самоврядування можуть здійснювати й інші повноваження по роботі з дітьми та молоддю (в т.ч. з кадрового забезпечення роботи з дітьми та молоддю), брати участь у розробці та реалізації муніципальних, міжмуніципальний і регіональних програм по роботі з дітьми та молоддю.

Органи місцевого самоврядування організовують здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю відповідно до законодавства Російської Федерації в межах асигнувань, передбачених у муніципальному (місцевому) бюджеті на реалізацію роботи з дітьми та молоддю.

Фінансування організації та здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю здійснюється за рахунок коштів муніципального (місцевого) бюджету, що передбачаються окремим рядком у його видаткової частини, і коштів регіонального бюджету, що виділяються на реалізацію програм і проектів міжрайонного рівня на території суб'єкта Російської Федерації, і позабюджетних джерел відповідно до законодавства Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

Організація заходів по роботі з дітьми та молоддю в поселеннях, міських округах і муніципальних районах може здійснюватися у формі розробки та реалізації комплексних муніципальних (місцевих) програм по роботі з дітьми та молоддю і цільових муніципальних (місцевих) програм, розділів у програмах (підпрограмах). При розробці даних програм (підпрограм) рекомендується враховувати пропозиції молодіжних та дитячих громадських об'єднань, інших організацій, що працюють з дітьми та молоддю.

Висновок

Всесвітня програма дій, що стосується молоді, забезпечує основи політики і практичні керівні принципи для діяльності на національному рівні та міжнародної підтримки з метою поліпшення становища молоді. Програма дій націлена на зміцнення національного потенціалу та розширення кількісних і якісних можливостей для ефективного і конструктивного участі молодих людей в житті суспільства.

У процесі реформування Росії робляться спроби застосувати досвід зарубіжних країн до російської дійсності. З'явилося усвідомлення того, що значно дешевше і безпечніше підтримувати ефективну соціальну роботу, ніж утримувати величезний поліцейський апарат придушення.

Головний аспект в соціальній роботі з молоддю робиться не на наданні необхідної допомоги, а на мінімальною стартовою підтримки. Тим самим держава знімає з себе зобов'язання всесвітньої опіки, що зменшує матеріальні витрати і стимулює розкриття здібностей молодих людей, творчих почав за допомогою розвитку мережі соціальних центрів. Специфіка соціальної роботи з молоддю полягає в тому, що молодь розглядається не як об'єкт виховання, а як суб'єкт соціальної дії, соціального оновлення.

Отже, основними цілями соціальної роботи з молоддю є:

* створення системи соціального обслуговування молоді як державно-громадської цілісної системи соціально-психологічного супроводу людини;

* виявлення чинників, що обумовлюють розвиток асоціальної поведінки неповнолітніх і молоді;

* надання екстреної допомоги неповнолітнім та молоді, які опинилися у важкій життєвій ситуації;

* збільшення ступеня самостійності клієнтів, їх здатності контролювати своє життя і більш ефективно вирішувати виникаючі проблеми;

* досягнення такого результату, коли у клієнта відпадає необхідність допомоги соціального працівника (кінцева мета).

Незважаючи на створення і розширення мережі соціальних служб різного профілю, сьогоднішнє їх кількість не відповідає об'єктивній потребі в них. Створені установи задовольняють запити не більше 10% нужденних у соціальних послугах. Необхідно створити в соціумі умови і механізми оптимальної соціалізації молоді і переходу до нового рівня соціальної роботи - від окремих центрів і традиційних технологій до державної міжвідомчої політиці соціального обслуговування, створення системи соціальних служб з розгалуженою інфраструктурою.

Список використаних джерел

1. Системний підхід в соціальній роботі: Методологічний семінар / Упорядник - редактор В.В. Кілків. - М.: Інститут соціальної роботи /, 1997 р.

2. Соціальна робота: теорія і практика: Навчальний посібник / Відп. ред. д.і.н., Є.І. Холостова; д.і.н., проф. А.С. Сорвіно. - М.: ИНФРА - М, 2001. - (Серія «Вища освіта»).

3. Соціальна служба: стан і перспектива - М.: Изд-во СТІ МГУС, 2001 р.

4. Теорія і методика соціальної роботи. Навчальний посібник. М.: Видавництво «Союз», 1994 р. (Частина 1).

5. Технології соціальної роботи: Підручник за заг. ред. проф. Є.І. Холостовой. - М.: ИНФРА - М., 2001 р. - (Серія «Вища освіта»).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Концептуальні засади соціальної роботи з сім’ями, жінками, дітьми, молоддю в Україні. Нормативно-правові засади реалізації соціальної молодіжної політики центрами соціальних служб. Державна програма сприяння працевлаштуванню і вторинній зайнятості молоді.

  дипломная работа [864,1 K], добавлен 19.11.2012

 • Проблеми молоді в сучасній науковій думці і соціальному просторі Росії. Зміст державної молодіжної політики. Завдання молодіжних програм і проектів. Рекомендації щодо розвитку соціальної роботи з молоддю в Україні в контексті досвіду Російської Федерації.

  дипломная работа [143,7 K], добавлен 19.11.2012

 • Сутність, мета, структура та проблематика державної молодіжної політики. Роль соціального педагога в її здійсненні. Умови, гарантії для становлення і розвитку молоді, її інтеграції в сфери життєдіяльності, реалізації здібностей юнаків та дівчат.

  курсовая работа [369,7 K], добавлен 28.03.2011

 • Становище молоді в Україні, порівняння з Європейським Союзом на сучасному етапі. Державна молодіжна політика. Молодіжна громадська організація, її права та реєстрація. Рівненська обласна молодіжна креативна організація "Діамантова вулиця", її діяльність.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 21.01.2011

 • Розгляд сутності державної молодіжної політики та новітні вимоги до її формування на сучасному етапі. Визначення характерних рис масової молодіжної свідомості: правовий нігелізм, "стадний" інстинкт, зростання практичності, зміна ставлення до освіти.

  реферат [121,6 K], добавлен 26.05.2010

 • Молодь - енергійна та продуктивна частина суспільства, визначення її ролі. Формування життєздатного молодого покоління як складова стратегії розвитку України. Молодіжні проблеми, створення умов та гарантій для всебічного та гармонійного розвитку молоді.

  реферат [11,9 K], добавлен 01.12.2011

 • Соціально-правовий аспект роботи із дітьми в Білоцерківському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розробка та впровадження проектних технологій у роботі з дітьми. Надання психолого-педагогічної та юридичної допомоги молоді.

  дипломная работа [261,1 K], добавлен 04.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.