Удосконалення інструкції щодо організації ремонту речового майна у військовій частині внутрішніх військ МВС України

Організація експлуатації, ремонту, хімічного чищення та списання речового майна. Порядок організації ремонту майна. Порядок забезпечення ремонтними матеріалами та інструментом у військових речових ремонтних майстернях внутрішніх військ МВС України.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2012
Размер файла 2,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14) Інструкція з експлуатації оверлока.

Важливу роль для експлуатації даного технічного обладнання, як оверлок є його гарантія, що становить 3 роки та запасні частини, які легко купити у в сих швейних магазинах та спеціальних магазинах побутового обслуговування. Ціна даного оверлока становить 2 300 гривень.

Ми вважаємо доцільно зменшити кількість предметів з норми №69 Постанова Кабміну України № 1444 від 28.10.2004 року “Про забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час” а саме: (Таблиця 3.1)

Таблиця 3.1 норма № 69

забезпечення матеріалами для капітального ремонту, хімічного чищення та підфарбування речового майна військовослужбовців строкової служби Збройних Сил та інших військових формувань.

Найменування предмета Кількість на 100 предметів

Для ремонту методом гарячої вулканізації

4. Гума сира 50 кілограми

6. Нитки бавовняні N 1 1,5 котушка

Для ремонту клейовим методом

8. Гума пориста 35 кілограмів

Для ремонту курток бавовняних утеплених

16. Ґудзики амінопластові 360 штук

Для ремонту спеціального одягу

45. Ґудзики амінопластові 550 штук

Для ремонту наметів табірних

46. Куски від розпорювання табірних 250

наметів третьої категорії або полотно кілограмів

наметове сурове з комбінованим

просоченням

49. Мотузка технічна або линь морський 90

капроновий кілограмів

60 кілограмів

Для ремонту наметів УСБ-56

53. Парусина льняна або напівльняна 1200 кв.

з комбінованим просоченням метрів

54. Полотно льняне консервоване 200 кв.

метрів

57. Тасьма фляжна 650 метрів

58. Мотузка технічна консервована 500

кілограмів

59. Канат білований 12 кілограмів

кілограмів

61. Нитки бавовняні 480 котушок

Для ремонту наметів УСТ-56

63. Парусина льняна з комбінованим 700 метрів

просоченням

64. Полотно льняне консервоване 150кв.

метрів

70. Мотузка технічна консервована 350 кв.

або линь морський капроновий метрів

150

кілограмів

72. Нитки бавовняні армовані 240 котушок

Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали та фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для використання за прямим призначенням. Розміри ґудзиків, цвяхів, номери ниток (їх колір), гачків і петель визначаються виходячи з назви предметів речового майна, яке підлягає ремонту.

Для забезпечення роботи підприємств у перехідний період з мирного на воєнний час на речових базах (складах) оперативних командувань на обліку поточного забезпечення зберігаються запаси ремонтних матеріалів у розмірі тримісячної потреби.

Ми змінили кількість предметів особисто для ремонту наметів, які використовуються у внутрішніх військах з тою потребою що, ремонт даних наметів стає менш актуальним у речових ремонтних майстернях у зв'язку з їхнім технічним старінням і належним обладнанням, яке потрібне для повноцінного їх ремонту.

3.4.2 Вдосконалення програми підготовки молодших фахівців речової служби (швець, кравець)

Ми пропонуємо вдосконалити програму молодших фахівців речової служби за допомогою доповнення тем, занять і годин до спеціальної підготовки вони вказані в (Таблиці 3.2) пунктами 9-10. даної таблиці.

Таблиця 3.2 Кравці спеціальнапідготовка переліктемтаприблизний розрахунокчасу

теми

Найменування теми

Кількість годин

на зимовий

період навчання

на літній

період навчання

На рік

1

2

3

4

5

1

Стислі відомості товарознавства військового одягу

4

4

8

2

Характеристика ремонтних матеріалів та фурнітури для ремонту швейних виробів

2

2

4

3

Експлуатація та збереження речового майна

2

2

4

4

Організація ремонту військового одягу

2

2

4

5

Обладнання та інструменти, які застосовуються при ремонті швейних виробів

3

3

6

6

Технологія ремонту швейних виробів

22

22

44

7

Облік у майстерні військової частини

2

2

4

8

Організація ремонту військового одягу у польових умовах

7

7

14

9

Організація дрібного ремонту обладнання, яке застосовуються при ремонті швейних виробів

2

2

4

10

Організація ремонту наметів і брезентів, які використовуються у ВВ МВС України

2

2

4

Всього:

48

48

96

Тема 9.Організація дрібного ремонту обладнання, яке застосовуються при ремонті швейних виробів у речовій майстерні.

Заняття 1. Усунення дрібних неполадок шляхом правильного проведення дрібного ремонту обладнення, що використовується при ремонті швейних виробів. Додержання техніки безпеки.

Заняття 2. Практичне. Налагодження швейних машин і іншого обладнання, після дрібного ремонту, робота на них та догляд за ними.

Тема 10. Організація ремонту наметів і брезентів, які використовуються у ВВ МВС України

Заняття1.Організація ремонту палаток УСТ-56,УСБ-56, палаток лагерних і брезентів у речових ремонтних майстернях.

Заняття 2.Відновлення водотривких властивостей палаток і брезентів.

Ці заходи покращать виробничі можливості, як ми знаємо при визначені виробничих можливостей речовий ремонтної майстерні виходять з норм середнього ремонту на одну людину за 10 годин роботи: Взуття шкіряне-5 пар; кітелі-8, 3 шт. брюки х/б- 8,3 шт [31-33].

ВИСНОВОК

Доповнені розділи до інструкції з ремонту речового майна в речових ремонтних майстернях внутрішніх військ МВС України і пропонуємо нами нове технічне обладнання, змінена норма № 69 Постанови Кабміну України № 1444 від 28.10.2004 року “Про забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час” і додаткові заняття зі спеціальної підготовки з молодшими фахівцями речової служби (швець, кравець). Дадуть змогу добре виконувати завдання, які покладаються на речову ремонтну майстерню та покращать якість робіт по ремонту речового майна і проведення ремонту за менший для цього час і полегшать навантаження, які покладаються на молодших фахівців речової майстерні стосовно ремонту і виготовлення речового майна.

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Охорона праці

У розділі “Охорона праці ” відображені питання техніки безпеки, пожежної безпеки і навколишнього середовища на об'єктах тилу військової частини. Ці питання є важливими для попередження травматизму особового складу, пошкодження та втрат матеріальних цінностей.

Охорона праці є однією з найважливіших соціально-економічних задач, які вирішуються державою. Спільно з профсоюзними організаціями загальне оздоровлення та полегшення умов праці є головною задачею подальшого покращення народного благополуччя.

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, які забезпечують безпеку зберігання здоров'я та працездатності людини в процесі роботи.

Охорона праці в Україні розглядається як невід'ємний елемент соціального розвитку й культури, що закріплено в Конституції України і в Законі України “Про охорону праці”[40].

Норми охорони праці в Україні мають законодавчий характер. Основоположні нормативні акти розроблені в українському трудовому праві “Основи законодавства України про працю”, в кодексах законів про працю і в Законі України “Про охорону праці”.

Одним із важливих заходів у цьому напрямку є створення системи стандартів з безпеки праці (ССБП). У наш час розширено проводиться велика робота із стандартизації та впровадження ССБП в практику[40].

В Законі України “Про охорону праці” визначаються основні напрямки щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя та здоров'я в процесі трудової діяльності. Закон також регулює відносини між власником та працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

У Законі встановлюється пріоритет життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, тобто дотримання вимог нормативних актів про охорону праці, щоб працівник під час виконання роботи не отримував травм, не зазнавав погіршення стану здоров'я, професійних захворювань або зменшення працездатності, і лише потім звертається увага на результати виробничої діяльності підприємства. Тобто всі ці правові заходи направлені на усунення шкідливого впливу на робітників факторів виробничого травматизму та професійних захворювань, а також на створення сприятливих умов праці на підприємстві.

Для попередження травматизму та збереження здоров'я військовослужбовців на об'єктах тилу військової частини повинні бути розроблені інструкції по мірам безпеки за допомогою яких інструктують особовий склад, який залучається для виконання робіт.

4.2 Пожежна безпека

Протипожежний захист у військових формуваннях ВВ МВС України забезпечує виконання комплексу організаційних і технічних заходів, які включають прогнозування і аналіз пожежної небезпеки, проведення пожежно-профілактичних заходів, запровадження технічних засобів виявлення і гасіння пожеж, створення умов для захисту людей, озброєння, військової і іншої техніки та майна від пожеж.

Основними завданнями органів протипожежного захисту є:

- попередження пожеж шляхом здійснення контролю за виконанням протипожежних заходів і встановлених вимог пожежної безпеки у військових частинах, а також при проектуванні, реконструкції і будівництві будов (споруд) і створенні військової техніки;

- запобігання загибелі і травмування людей при пожежах;

- організація гасіння пожеж, керівництво силами і засобами при їх ліквідації і надання допомоги при проведенні першочергових рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах у військових формуваннях;

- нагляд за утриманням у справному вигляді джерел протипожежного водопостачання, засобів зв'язку і пожежної сигналізації, доріг і під'їздів до будов і споруд, пожежних водойм і гідрантів.

Командири військових частин несуть відповідальність за організацію і стан протипожежного захисту в підпорядкованих частинах.

Командири підрозділів, начальники продовольчих служб, майстерень, лабораторій і інших об'єктів відповідають за організацію протипожежного захисту, виконання правил пожежної безпеки, збереженість і справність засобів пожежогасіння і пожежної сигналізації в підлеглих їм підрозділах, службах і об'єктах[40-41].

Військовослужбовці і робітники військових формувань несуть відповідальність за порушення правил пожежної безпеки у визначеному чинним законодавством порядку.

У військових частинах для несення служби, гасіння пожеж і проведення профілактичних робіт створюються штатні військові команди протипожежного захисту, пожежні розрахунки, команди.

Офіцер-начальник військових команд протипожежного захисту одночасно є начальниками служби протипожежного захисту військової частини.

Для забезпечення протипожежного захисту військових об'єктів і створенню безпечних умов для особового складу командир частини зобов'язаний забезпечити своєчасне проведення протипожежних заходів, передбачених військовими статутами і наказами, а також усувати недоліки, відмічені актах (приписах) пожежного нагляду.

У кожній військовій частині розробляється план протипожежного захисту, який являється основним документом, що визначає заходи пожежної безпеки, а також порядок використання сил і засобів для гасіння пожеж.

План складається штабом і начальником служби протипожежного захисту частини, затверджується командиром військової частини.

Посадові особи військової частини і добовий наряд повинні здійснювати щоденний контроль за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки. З цією метою на об'єктах військової частини розробляються відповідні інструкції.

Граничні терміни використання пожежного майна

Найменування

Термін експлуатації, років

Вогнегасники ручні вуглекислотні ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

15

Вогнегасники вуглекислотні пересувні ОУ-25, ОУ-80

15

Вогнегасники вуглекислотні причіпні ОУ-400

15

Вогнегасники пенні ОХП-10

5

Вогнегасники повітряно-пенні ручні ОВП-5, ОВП-10

8

Вогнегасники повітряно-пенні пересувні ОВП-100

10

Вогнегасники повітряно-пенні стаціонарні ОВП-250

10

Вогнегасники порошкові ОП-2, ОП-5, ОП-10, ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10

10

Вогнегасники порошкові пересувні ОП-100

10

Вогнегасники порошкові стаціонарні ОП-250

10

Бочки для води металеві

5

Відра пожежні

5

Лопати металеві

6

Сокири пожежні

6

Норми пожежного обладнання і майна для будов і споруд (об'єктів) військової частини.

№п/п

Найменування будов і споруд

Гранична площа, яка захищається (м2)

Пенні вогнегасники, ємністю 10 л

Вогнегасники вуглекислотні, ємністю:

Порошкові вогнегасники, ємністю:

2

л

2 л

5

5 л

1 10 л

Склади (сховища) технічного майна і продовольства

300

2**

2*

4*

2**

1*

Відкриті сховища техніки

500

1**

1**

1*

Їдальня

200

1**

2*

1**

Хлібопекарні, харчоблоки

на 2 топки

1**

2*

1**

Службові приміщення штабу

400

1***

2*

1**

Примітка:

Знаком “**” позначені рекомендовані для оснащення об'єктів вогнегасники, знаком “*” - вогнегасники, застосування яких допускається при відсутності рекомендованих, знаком “***” - вогнегасники, застосування яких обов'язкове в додатку до рекомендованих або допустимих.

Потреба у вогнегасниках, позначених знаком “**” або “*”, приймається тільки по одній із граф.

Не вказані в нормах будови і споруди забезпечуються вогнегасниками в залежності від їх призначення і особливостей.

Запасні заряди до пінних вогнегасників видаються із розрахунку 25% від наявних вогнегасників.

Окремі будови і споруди з площею підлоги меншою ніж передбачено нормами, забезпечуються вогнегасниками по найменшому вимірювачу, але не менше одного на приміщення.

В зимовий час пенні вогнегасники, які знаходяться на відкритому повітрі, переносяться в найближче опалюване приміщення, а їх місцезнаходження позначається спеціальними указниками.

Щити з пожежним інвентарем розміщуються із розрахунку обслуговування одним щитом групи будов у радіусі 200 м, для парків з технікою і сховищ з майном - у радіусі 100 м.

На кожному щиті повинні бути: вогнегасників - 2, ломів - 2, відер - 2, сокир - 2, багор - 1.

4.3 Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища - це система державних, громадських, адміністративно-господарчих, технічно-виробничих, економічних і юридичних заходів, спрямованих на раціональне використання виробничих природних ресурсів і на захист навколишнього середовища від забруднення і руйнування[41].

Згідно Закону України про охорону природи навколишнього середовища та Закону України про екологічну експертизу проекти будівництва і реконструкції підприємств, обладнання, документація і створення нових технологій повинні відповідати всім діючим на момент проектування стандартам і положенням і підлягають екологічній експертизі.

На всі виробничі об'єкти, у тому числі і на ті, які проектуються, складається екологічний паспорт промислового підприємства (ГОСТ 17.0.0.04-90) , який включає дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництв на оточуюче середовище.

В ході повсякденної діяльності військова частина впливає на навколишнє середовище, тому для належної органiзацiї природоохоронної дiяльностi в кожній вiйськовiй частині (пiдприємствi) повинні виконуватись такi загальнi для всiх заходи:

- щорічно наказом по частині (підприємству) призначається комiсiя (нештатний інспектор) з питань охорони природного середовища, яка здійснює контроль виконання вимог природоохоронного законодавства i не рідше одного разу на квартал проводить аналіз виконання природоохоронних заходів, намічає заходи щодо усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства у військах;

- проводиться iнвентаризацiя всiх можливих (потенційних) джерел забруднення навколишнього природного середовища i оформляється журнал обліку цих джерел iз зазначенням виду та кiлькостi викидів, скидів забруднюючих речовин, а також заходи, якi проводяться i плануються щодо зниження їх впливу на природне середовище;

- розробляються рiчнi (перспективні) “Плани заходів щодо охорони природного середовища i раціонального використання його ресурсів у вiйськовiй частині (пiдприємствi)”, в яких передбачається проведення заходів з охорони i раціонального використання земель, водних i лісових ресурсів, атмосферного повітря i тваринного світу, своєчасне проведення ремонту та обслуговування обладнання природоохоронних споруд, навчання експлуатаційного персоналу, підтримання санітарного стану територiї, її озеленення, будівництво та капітальний ремонт природоохоронних об'єктів, виховна i екологічна підготовка особового складу тощо;

- на iснуючi природоохоронні й комунальні об`єкти розробляються, погоджуються та оформляються в місцевих органах охорони навколишнього природного середовища дозволи на спеціальне водокористування (при наявності самостійних водозабірних або очисних споруд ) i гранично допустимі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря) для котельних та інших джерел викидів);

- розробляються i доводяться під розпис посадові iнструкцiї для всіх осіб експлуатаційного персоналу природоохоронних споруд, в яких передбачаються дії на випадок виникнення можливих аварійних ситуацій;

- призначаються вiдповiдальнi особи, якi здійснюють контроль за роботою пило-газоочисних установок та іншого обладнання.

Заходи з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів повинні здійснюватися в усіх військових формуваннях України.

Охорона навколишнього середовища у військах здійснюється в процесі виконання основних завдань, поставлених перед військами, і полягає у впровадженні комплексу заходів, законодавчо закріплених системою соціально-економічних, адміністративно-правових, інженерно-технічних, санітарних норм та правил, що забезпечують охорону природи, тобто збереження, відтворення, поліпшення і оздоровлення навколишнього природного середовища і раціональне використання його ресурсів.

Загальні джерела забруднення природного середовища у військах

У військах до основних джерел забруднення навколишнього природного середовища належать:

транспортні засоби загального (спеціального) призначення, бойова техніка, включаючи кораблі та судна;

їдальні, казармені, житлові і технічні будівлі та комунальні об'єкти (очисні споруди, каналізаційні системи, вигрібні ями тощо);

тваринницькі комплекси підсобних господарств і військових сільськогосподарських підприємств, склади мінеральних добрив (засобів захисту рослин);

місця звалищ побутового сміття і накопичення виробничих (харчових) відходів.

Приблизний перелік видів забруднення довкілля в місцях дислокації

Джерела і види забруднення:

парки техніки - відпрацьовані ПММ, спеціальні рідини та електроліти, відпрацьовані гази, важкі метали, стічні води, металолом, відпрацьовані фільтри;

складська зона - реагенти холодильної техніки (фреони, аміак), бомбажні консерви, гнилі овочі та фрукти, тара;

система водопостачання - реагенти очистки та знезараження води);

підсобне господарство - відходи тваринництва, харчові відходи, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, аміак.

Комплекс заходів для запобігання забруднення довкілля

Вимоги природоохоронного законодавства, наказів та директив командирів і начальників усіх ступенів здійснювати заходи, спрямовані на ліквідацію та запобігання забрудненню водоймищ, грунту, атмосферного повітря, збереження рослинного і тваринного світу з тим, щоб забезпечення бойової готовності військ, їх повсякденна діяльність не супроводжувалися нанесенням збитків навколишньому природному середовищу.

Охорона навколишнього природного середовища здійснюється в процесі виконання основних завдань, що постають перед військами, і повинна включати в себе виконання такого комплексу заходів:

- пропагандно - виховні - мають на меті пропаганду вимог природоохоронного законодавства України;

- організаційно - планові - полягають у керівництві всіма роботами у військовій частині щодо виконання планів з охорони природного середовища шляхом скорочення і ліквідації наслідків забруднення на основі неухильного дотримання природоохоронного законодавства;

- науково - технічні - мають на меті приведення рівня технічного обґрунтування та експлуатації технічних систем, транспортних засобів і комунально-господарських об'єктів у відповідність до вимог природоохоронного законодавства;

- матеріально - технічні - виконуються з метою забезпечення військ обладнанням (приладами, системами, установками) для збору, очищення (знешкодження) та контролю викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище;

- експлуатаційні - здійснюються з метою визначення правил і порядку збирання, знешкодження і утилізації виробничих відходів та проведення контролю за якістю очищення викидів шкідливих речовин;

- адміністративно-правові - повинні бути скеровані на виявлення усіх без винятку випадків порушення вимог природоохоронного законодавства, інших нормативних і керівних документів, на покарання винних в цьому посадових осіб і притягнення їх до відповідальності.

Обов'язки посадових осіб щодо охорони природного середовища.

Командири (начальники) об'єднань, з'єднань, військових частин, установ та організацій військових формувань ВВ МВС України несуть відповідальність за своєчасне виконання природоохоронних заходів та суворе дотримання вимог щодо забезпечення екологічної безпеки у підпорядкованих військових частинах.

Посадові особи військової частини повинні суворо виконувати вимоги природоохоронного законодавства України, норми і правила охорони природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та вимагати цього від підлеглих.

Командир військової частини:

- несе відповідальність за екологічну обстановку на території частини, за стан, утримання і експлуатацію природоохоронних споруд, за запобігання негативному впливу військ на навколишнє природне середовище в ході бойової підготовки та повсякденної діяльності;

- здійснює загальне керівництво проведенням заходів щодо виконання природоохоронного законодавства;

- відповідає за організацію виховання особового складу в напрямку бережливого відношення до збереження природних багатств і організовує екологічну підготовку особового складу;

- проводить аналіз стану природоохоронних заходів і ставить завдання на усунення недоліків та на поліпшення екологічної обстановки в районі дислокації.

Начальник штабу військової частини:

організовує доведення (контроль виконання) до посадових осіб керівних документів з питань охорони природи і раціонального використання її ресурсів;

здійснює планування екологічної підготовки особового складу[10].

Заступник командира частини з тилу:

відповідає за стан природоохоронних об'єктів на підпорядкованих дільницях, за виконання вимог керівних документів з питань охорони природи т раціонального природокористування;

здійснює керівництво розробкою річного (перспективного) плану охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

погоджує з органами КЕУ питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту природоохоронних об'єктів на підпорядкованих дільницях.

Начальник продовольчої служби:

- відповідає за охорону природи і раціональне використання природних ресурсів у підлеглих підрозділах, за екологічну підготовку і виховання особового складу, за підтримання природоохоронних споруд у належному стані;

- організовує утримання автомобільної та спеціальної техніки в підлеглих підрозділах в належному стані, що виключає забруднення навколишнього природного середовища;

- здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства і виконання вимог керівних документів з охорони природи і раціональному природокористуванню в підлеглих підрозділах;

- забезпечує робочі місця в підпорядкованих підрозділах інструкціями щодо скорочення (утилізації) викидів забруднюючих речовин (відходів) в навколишнє природне середовище;

- організовує підготовку і проведення занять з екологічного виховання з підлеглим особовим складом [10].

Порядок перевірки виконання природоохоронних заходів у військах

Перевірка екологічного стану військових частин здійснюється відповідно до чинного законодавства України з природоохоронних питань та вимог наказів (директив) щодо екологічної безпеки військ (сил) і містить:

- перевірку наявності керівних та плануючих документів з питань екологічної безпеки;

- огляд території та джерел викидів забруднюючих речовин;

- документальне відображення результатів перевірки.

Таким чином військова частина, як і будь-яке підприємство приділяє велику увагу охороні праці, збереження здоров'я військовослужбовців і приймає активну участь у захисті навколишнього середовища від забруднень.

ВИСНОВОК

Проведений у даному розділі дипломної роботи аналіз правових засад охорони праці у військах та практики їхнього застосування дозволяє сформулювати наступні висновки:

По-перше, Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, які забезпечують безпеку зберігання здоров'я та працездатності людини в процесі роботи. В Україні розглядається як невід'ємний елемент соціального розвитку й культури, що закріплено в Конституції України і в Законі України “Про охорону праці”.

По-друге, основними завданнями органів протипожежного захисту є: 1) попередження пожеж шляхом здійснення контролю за виконанням протипожежних заходів і встановлених вимог пожежної безпеки у військових частинах, а також при проектуванні, реконструкції і будівництві будівль (споруд) й створенні військової техніки; 2) запобігання загибелі й травмування людей при пожежах; 3) організація гасіння пожеж, керівництво силами і засобами при їх ліквідації та надання допомоги при проведенні першочергових рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах у військових формуваннях; 4) нагляд за утриманням у справному вигляді джерел протипожежного водопостачання, засобів зв'язку і пожежної сигналізації, доріг і під'їздів до будівль й споруд, пожежних водоймищ, гідрантів.

По-треттє, охорона навколишнього середовища - це система державних, громадських, адміністративно-господарчих, технічно-виробничих, економічних і юридичних заходів, спрямованих на раціональне використання виробничих природних ресурсів, а також на захист навколишнього середовища від забруднення і руйнування.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Об'єктом дослідження при написанні роботи була використана організація ремонту речового майна у військовій частині внутрішніх військ МВС України.

Проаналізовані інструкції по ремонту речового майна Республіки Білорусія, Російської Федерації і Радянського Союзу дали змогу удосконалити інструкцію по ремонту речового майна у військових частинах внутрішніх військ відповідною інформацією для розроблення доповнених пунктів щодо всіх видів ремонту, що проводяться в речових ремонтних майстернях військових частин внутрішніх військ.

Організація ремонту речового майна з використанням сучасних технологій та обладнання належним чином вплинуть на роботу ремонтних речових майстерень, які б відповідали визначеним вимогам інструкції по ремонту речового майна. Основними вимогами до удосконалення інструкції по ремонту речового майна є поліпшення роботи молодшим фахівцям речової служби швець, кравець. Доповнення занять по спеціальній підготовці з даною групою військовослужбовців, зміна норм по забезпеченню ремонтними матеріалами дасть змогу своєчасного ремонту речового і виготовлення нового майна, що є невід'ємною складовою безперебійної роботи речової служби та повсякденної діяльності речової ремонтної майстерні. Новітнє обладнання, що ми пропонуємо, як оверлок доповнить комплекс заходів організаційних, технічних та інформаційних, які в свою чергу поділяються на на всі види ремонту речового майна, що виконуються в ремонтних речових майстернях внутрішніх військ та в сукупності забезпечать цілісну працюючу систему речової ремонтної майстерні і речової служби.

Удосконалена інструкція по ремонту речового майна у внутрішніх військах МВС України передбачає розробку та створення сучасної системи ремонту речового майна на базі речової ремонтної майстерні, доповнення додаткових занять по спеціальній підготовці та втілення в роботу змінених норм для ремонту речового майна, особливо для військових наметів.

В ході удосконалення інструкції було зроблено:

- враховано зміст норм витрати ремонтних матеріалів для поточного та середнього ремонту речового майна згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1444 від 28.10.2004 р. „Про забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військ. формувань у мирний час та перелік основних предметів речового майна згідно норм забезпечення;

- уточнено та конкретизовано приблизні норми виробітки при ремонті основних предметів речового майна;

- розроблено пропозиції щодо удосконалення планування ремонту речового майна;

- розроблена програму підготовки молодших фахівців речової служби (швець, кравець) з додатковими темами занять.

Запропонована нами програма підготовки молодших фахівців речової служби (швець, кравець) -є продовженням програми підготовки молодших фахівців речової служби з провадженнямнових тем для занять стосовно ремонту речового майна, які за своїм змістом та впровадженням в програму зі спеціальної підготовки значно полегшить роботу речовій службі стосовно ремонту і виготовлення речового майна.Нами запропоновано нове технічне обладнання оверлок для ремонту речового майна, як практичніший і удобніший варіант використання в ремонті приліжкових ковриків, лицевих і ножних рушників та підматрасників .

Підводячи підсумок виступу хочу сказати у сучасному світі технічний прогрес приводить до істотної зміни умов, засобів і характеру трудової діяльності. Загалом в державі, ВВ та безпосередньо в тилу, усе ширше застосовуються модернізація застарілого обладнання й використання нового технічного обладнання, відбувається зміна і удосконалення норм забезпечення в усіх службах, в тому числі і в речовій службі.

Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник командира частини з тилу _______________________

"___"_________ 200_ року.

Місячний виробничий план майстерні по ремонту

речового майна військової частини ___ на ______ 20__ року.

п/п

Найменування

майна

Од.

вим.

Заплановано

до ремонту

Розрахунок

потреби в часі

Потреба в матеріалах

на одиницю

у хвилинах

на всю партію у годинах

цвяхи підошовні

і т.д.

На од.

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Начальник майстерні ________________________
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1.Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах[Текст] : [Постанова Кабінету Міністрів України № 1225 - 2000 року.].
2. Про інформацію [Текст] : [закон України № 1225 - 2000 року.від 1992 року № 2657-XII].
3. Про науково технічну інформацію [Текст] : [закон України № 3322-XIIвід -1993 року].
4. Про забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час [Текст] : [Постанова Кабміну Мінстрів України № 1444 від 28.10.2004 року].
5. Статути Збройних Сил України[Текст] :[закон України №.548-XIV від 24 березня 1999 року].
6. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за збиток, нанесений держав [Текст] : [Наказ МВС України № 550 від 14.08.1995 року].
7. Про затвердження Правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцями спеціальних моторизованих військових частин мiлiції внутрiшнiх військ МВС України [Текст] : [Наказ МВС України № 535 від 29.05.2002 року].
8. Керівництво з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морально-психологічного стану військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у ВВ МВС України [Текст] : [Наказ МВС України №186від 23.05.1997 року].
9. Про заходи щодо виконання постанови КМУ “Про форму одягу осіб начальницького i рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України [Текст] : [Наказ МВС № 148 від 14.12.2002 року].
10. Про введення в дію Положення про військове господарство ВВ МВС України [Текст] : [Наказ Командуючого ВВ МВС України № 72 від 20.05.1992 року].
11. Посібник з питань організації внутрішнього порядку в підрозділах ВВ МВС України [Текст] : [Наказ Командувача ВВ МВС України № 410 від 30.11.1999 року].
12. Інструкція про порядок обліку, збереження та списання культурно-просвітницького майна у ВВ МВС України [Текст] : [Наказ Командуючого ВВ МВС України № 403 - 2003 р].
13. Забезпечення речовим і санітарно-господарчим майном лікувальних закладів Збройних Сил [Текст] : [Наказ Міністра Оборони України № 350 - 1998 року].
14. Підручник: Вещевое обеспечение подразделений МВД РФ [Текст] : Пермь, 1989 г-350 с.
15. Инструкция по хранению вещевого имущества на центральных, окружных, флотских и войсковых складах СА и ВМФ [Текст] : Воениздат, Москва, 1984.
16 . Конспект лекцій з дисципліни ЕУРЗ [Текст] : АВВ МВС України, Харків.
17. Голушко И.М. Основы моделирования и автоматизации управления тылом [Текст] / Голушко И.М. Варламов Н.В.- М.: “Воениздат”, 1982.-258 с
18. Карачевцев Е.К. Методическое пособие по выполнению функциональных обязанностей начальника вещевой службы [Текст] /: Карачевцев Е.К. пособие - Х.: “ХВВУТ”, 1989.-340 с
19. Методические указания по подгонке и клеймению предметов военной формы одежды [Текст] : 1998 года.
20. О порядке контроля качества пошива военного обмундирования по индивидуальным заказам в швейных ателье органов военной торговли : “Методические указания” ЦВУ МО. 1989 г.400 с
21. Руководство по организации накопления, содержания и использования неприкосновенных запасов вооружения, военной техники и других материальных средств [Текст] / в ВС. 1987.
22. Руководство по действиям отдельного батальона материального обеспечения [Текст] / М . : “Воениздат” , 1986.-320 с
23. Военная одежда русской армии : книга /. Москва. : “Воениздат”. 1984.-500с
24. Инструкция по ремонту вещевого имущества [Текст] / в ВС. “Воениздат”, 1964.
25.Орлов В.А. [Текст] / Организация и нормирование труда на предприятиях, подведомственных управлению вещевого обеспечения МО СССР. Орлов В.А, Углов. Р.С. -Москва.-580 с.
26. Организация ремонта вещевого имущества в полевых условиях “Воениздат”.1980 года.
27. А.В. Гарнаев. [Текст] / Самоучитель ремонта одежды :Санкт - Петербург “БХВ - Петербург”, 2002.
28. Музыченко А.С. Автоматизация управления тылом.
29. Инструкции о порядке организации и проведения ремонта вещевого имущества в Вооруженных Силах Республики Беларусь [Текст] :[Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 05.05.2007 № 20].
30. Блинков Г.Б. Справочник офицера вещевой службы Вооруженных Сил Российской Федерации [Текст] / Булавин. В.Н, Борисов С.Н. Борисов, А.Д. Киселев, В.Г.
В-41. Под ред. кандидата технических наук, доцента М.М. Горбунова, Вольск.: “ВВВУТ” (ВИ), 2006. 240 с.
31. Инструкция о порядке проведения проверок соединений, воинских частей и организаций тыла ВС РФ [Текст] : [ Приказ НТ ВС - ЗМО 2000 г. № 7].
32. Положение об учреждениях вещевой службы. Часть IY. [Текст] / мастерские по ремонту и химической чистке вещевого имущества. М.: “Воениздат”, 1982 года.
33. Информационный сборник тыла: книга / ВС № 115-116 1992.г.
34. Франц, В. Я. Швейные машины [Текст] / В. Я Франц,. В. В Исаев Иллюстрированное пособие. “Легпромбытиздат”.1986-184 с.
35. Бондарь.Довідник швейного обладнання провідних фірм [Текст] / К.І Бондарь Т.Д. Терещенко., В.С. Дубач. Хмельницьк.: “Украина”, 2003-166 с.
36. Зюзин ,А. И. Бытовые швейные машины и оверлоки. Эксплуатация ремонт и наладка [Текст] / А. И. Зюзин.- АСТ.: “ Сталкер”, 2007-512 с.
37. Словарь терминов по вещевой службе / Учебное пособие, 1997-530 с.
39. Тыл Вооруженных Сил. 300 лет: пособие. ВОМ М.: “Парус”, 2000 год
40. Про охорону праці [Текст]: [Закон України№ 2694-ХІІ.від 14.10.1992 року].
41. Купчик,М.П. Основи охорони праці [Текст] / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк. - Київ 2000.- С. 55.
42. Экономика и менеджмент вещевого обеспечения : Учебная программа дисциплины на 524 часа. Вольск.: “ ВАТТ”, 2000 год. - 39 с
Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.