главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

Мета і завдання введення елементів стереометрії у курсі математики основної школи, їх роль у розвитку просторового мислення школярів. Загальні методичні рекомендації вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу, шляхи їх поліпшення.

дипломная работа, 2,1 M, добавлена 12.06.2010

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель!
Просим использовать документы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данный документ (и все другие на сайте) доступен для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить его автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение базы знаний вашими работами. Загрузить их можно здесь. База знаний создана из рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ, статей, презентаций и др. документов, опубликованных посетителями сайта. Станьте одним из них, сделав вклад в развитие базы знаний.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Методика вивчення стереометричних задач в курсі геометрії 9-го класу
Місце стереометричного матеріалу в курсі математики основної школи та вимоги до його засвоєння. Аналіз методів вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу за новими підручниками з геометрії. Методичні рекомендації. Методика розв’язування.
контрольная работа [37,2 K], добавлен 29.03.2014

2. Процес вивчення геометричних величин в основній школі
Роль і місце вивчення геометричних величин, їх вимірювань у процесі навчання. Аналіз діючих підручників з геометрії основної школи. Методика вивчення прикладної спрямованості довжин, величин кутів та площ фігур в курсі геометрії, система прикладних задач.
курсовая работа [5,1 M], добавлен 11.05.2014

3. Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії
Логічне мислення і його складові. Традиційні методи навчання. Методи проблемнорозвиваючого навчання і логічно-дидактичних ігор на уроках геометрії. Роль основних елементів шкільного учбового процесу вивчення геометрії у розвитку логічного мислення учнів.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 18.07.2010

4. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу
Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу. Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі. Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.11.2011

5. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
Аналіз змісту шкільного курсу "Країнознавство" та дидактичні засади вивчення. Комплексна характеристика країн та макрорегіонів Африки. Поурочне планування та методичні рекомендації до проведення уроків географії. Актуальність вивчення теми Африка.
дипломная работа [140,4 K], добавлен 25.02.2009

6. Особливості викладання геометрії в школі
Логічна будова та методична структура шкільного курсу геометрії. Геометричні побудови в курсі планіметрії. Методи та приклади розв’язування задач на побудову. Різні підходи стосовно видів стереометричних задач на побудову. Зображення просторових фігур.
курсовая работа [65,9 K], добавлен 06.09.2012

7. Прикладна спрямованість курсу геометрії і формування уявлень в учнів про математичне моделювання
Етапи математичного моделювання. Роль і місце моделювання та наочності у формуванні евристичної діяльності учнів. Текстові задачі виробничого, фізичного змісту та методи їх розв'язування. Методи розв'язування екстремальних завдань в курсі геометрії.
курсовая работа [219,7 K], добавлен 13.04.2012

8. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у процесі вивчення геометрії
Значення проблеми активізації пізнавальної діяльності для дидактики та методики викладання математики. Використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання. Проведення факультативних занять з вивчення властивостей цікавих ліній і точок трикутника.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 16.08.2013

9. Лісові системи та їх вивчення в шкільному курсі біології
Історія уявлення про ліс і лісову систему. Структура лісової екосистеми. Лісові системи України. Структурно-функціональні підходи до вивчення лісових систем. Рекомендації щодо вивчення лісових екосистем та їх компонентів в позашкільній роботі з біології.
дипломная работа [346,4 K], добавлен 20.09.2010

10. Викладення теми "Трикутники" по програмі курсу геометрії в 7 класі середньої школи
Систематизований учбовий матеріал за темою "Трикутники" по новій програмі геометрії для 7 класу 12-річної школи. Трикутник, його елементи та ознаки рівності. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 18.07.2010

Другие документы, подобные Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу"
Поcмотреть текст работы Текст "Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу (дипломная работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов