Особливості різних видів відгодівлі свиней

Породи і типи у свинарстві, нові підходи до годівлі в домашніх умовах. Розрахунок річної потреби в кормах для молодняку корів і свиней. Визначення потреби в земельній площі для виробництва кормів. Складання комбікормів і раціонів для різних видів тварин.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2011
Размер файла 449,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сіно злаково-бобове

2

210

211.7

110.07

1428.98

14.61

Сінаж віко-вівсяний

2,1

210

22.26

57.79

824.59

6.22

Силос кукурудзяний

7,2

210

762.05

144.79

1646.63

9.14

Буряк кормовий

0,6

200

60.48

8.47

96.77

0.54

Зелена маса

13,2

155

1031.19

205.24

2062.3

19.59

Концентрати

-

-

120.96

138.22

1531.7

12.48

в т.ч. кукурудза

-

-

30.24

37.8

384.95

10.9

пшениця

-

-

30.24

34.5

291.21

3.05

ячмінь

-

-

30.24

31.15

285.77

2.3

горох

-

-

30.24

32.05

302.1

5.23

Разом з молоком

-

-

-

741.18

8166.97

71.58

Разом без молока

-

-

-

665.58

7592.37

79.9

Норма

-

-

-

762.05

6702.7

77.62

1. Щодо поживності зеленої маси можна брати середні дані: в 1 кг міститься 0,2 к. од., 2 МДж ОЕ і 18-25 г ПП.

2. Концентратів потрібно на період годівлі телят до року 2,4 ц. 2,4 ц•504 гол.=1209ц:10=120.96т.

3. Дані по молоку базуються на використанні незбираного молока телятами за молочний період 500 кг на одну голову.

500 кг·504 гол.=252000кг:1000=252 т молока.

4.Сіно210днів·120гол.=105840кормоднів•2кг=211680кг:1000=211,68 т

5. 211,68 т •0,52 к.од.=110,07 т к. од.

5. 211,68 т ·6,75 ГДж ОЕ=1428,98 ГДж ОЕ

6. 211,68 т•69 гПП=2570,4г:1000=8,32 т ПП.

Примірний розрахунок потреби в кормах для телят від 1 до 2 років приведений в таблиці 7.

7.Розрахунок річної потреби в кормах для молодняку 12-24 місяці (378)

Корми

Добова

дача, кг

Період,

днів

Корму,

т

Міститься в кормах

Кормові одиниці, т

ОЕ, ГДж

перетрав. протеїн, т

Сіно злаково-бобове

3,6

210

285,77

148,6

1746,7

19,79

Сінаж віко-вівсяний

3,1

210

246,08

64

913

6,9

Силос кукурудзяний

14,2

210

1127,2

214,17

2434,8

13,53

Зелена маса

29,3

155

1716,69

343,3

3433,4

25,75

Концентрати

0,6

365

82

95,82

3218,68

22,04

в т.ч. кукурудза

-

-

27,3

36,6

331,7

17,2

пшениця

-

-

27,3

31,1

2628,99

2,76

ячмінь

-

-

27,3

28,12

257,99

2,08

Разом

-

-

-

865,89

11746,58

87,01

Норма

-

-

-

886,79

9314,68

80,89

В таблиці 8 зроблено розрахунок потреби в кормах для нетелів віком 24-30 місяців.

8. Розрахунок річної потреби в кормах для нетелів віком 24-30 місяців (210 голів)

Корми

Структура,

%

ОЕ,

ГДж

Корму,

т

Міститься в кормах

к. од., т

ПП, т

Сіно злаково-бобове

12

321,5

47,6

24,8

3,3

Сінаж віко-вівсяний

16

428,7

115,6

30,1

3,3

Силос кукурудзяний

21

562,7

260,5

49,5

3,1

Зелена маса

30

803,8

401,9

80,4

10,05

Концентрати

21

562,7

59,5

70,1

6,1

в т.ч. кукурудза

-

-

19,8

26,5

1,2

пшениця

-

-

19,8

22,6

1,5

горох

-

-

19,8

21

3,4

Разом

100

2679,4

-

254,9

25,9

Норма

-

2679,3

-

249,5

25,7

Норма на одну голову береться в довіднику, а на 210 голів вираховується самостійно (як і для даних таблиці 6).

Структура береться з довідника.

Норма 2679,3 ГДж·12%сіно:100=321,5 ГДж ОЕ;

Концкорми: визначаємо в тоннах за енергетичною поживністю 1 т ячменю (562,7ГДж:9,45 ГДж)= 59,5т;

Сіно 321,5Гдж:6,75ГДж=47,6т сіна.

Результати визначення потреби в кормах для великої рогатої худоби зводяться по формі в таблиці 9.

9. Річна потреба в кормах для різних груп великої рогатої худоби, т

Корми

Технологічні групи тварин

Разом

корови

Молодняк до року

Молодняк 1-2 роки

нетелі

Сіно злаково-бобове

292,07

211,7

285,77

47,6

837,14

Сінаж віко-вівсяний

809,92

222,26

246,08

115,6

1393,86

Силос кукурудзяний

1514,73

762,05

1127,2

260,5

3664,48

Буряк кормовий

-

60,48

-

-

266,24

Зелена маса

3053,40

1031,19

1716,69

401,9

6203,18

Концентрати

-

120,96

82

59,5

262,46

в т.ч. кукурудза

106,77

30,24

27,3

19,8

184,11

пшениця

106,77

30,24

27,3

19,8

184,11

ячмінь

213,53

30,24

27,3

19,8

290,87

соя

90,64

-

-

-

90,64

горох

-

30,24

-

30,24

макуха соняшникова

0,74

-

-

-

0,74

2.4 Розрахунок потреби в кормах для свиней

При розрахунках виробництва свинини на певну кількість основних свиноматок слід використовувати наступні нормативи. В розрахунку на 1 основну свиноматку слід планувати реалізацію на м'ясо:

0,4 голови вибракуваних і відгодованих основних свиноматок (бракування за рік 40%) та 0,4 голови свиноматок, які перевірялися (жива маса 1 голови відповідно 2 і 1,7 ц).

0,6 голови вибракуваних ремонтних свинок (маса 1 голови 1,15 ц).

2,5 голови поросят для продажу населенню у віці 2-х місяців (жива маса 1 голови 0,13 ц).

12 голів відгодованого молодняку (жива маса 1 голови 1,05 ц).

В таблиці 10 розраховано орієнтовне виробництво продукції свинарства.

10. Розрахунок продукції свинарства (у живій масі на 120 основних свиноматок)

Група тварин

Поголів'я на 1 основну свиноматку

Кількість голів

реалізованих

Жива маса 1 голови при реалізації, ц/т

Вироблено

м'яса, т

Вибракуваних і відгодованих основних свиноматок

0,4

48

0,2

9,6

Свиноматки які перевірялися

0,4

48

0,17

9,6

Вибракуваних ремонтних свинок

0,6

72

0,115

14,4

Поросята для продажу населенню у віці 2-х місяців

2,5

300

0,013

60

Відгодованого молодняку

12,0

1440

0,105

288

Разом

-

-

-

381,6

Приклад розрахунку: 120 голів • 0,4 = 48 голів; 48голів · 0,2 т = 9,6 т;

(2 ц :10 = 0,2т) (в 1 т - 10 ц) або 2ц·100кг=200кг:1000=0,2т.

Розрахунок потреби в кормах для свиней проводиться на підставі нормативів, які наведені в таблиці 11.

11.Річна потреба свиней в енергії, протеїні і лізині

Група свиней

В розрахунку на 1 основну свиноматку

ОЕ, ГДж

корм. од

перетрав. протеїну

лізину, т

Кнури

1,55

0,14

0,017

0,0011

Свиноматки при відлученні поросят у 45 діб

23,25

2,1

0,225

0,012

Поросята до живої маси 20 кг: при відлученні в 45 діб

4,18

0,374

0,0484

0,00286

Поросята від 20 до 40 кг

10,6

0,96

0,116

0,0066

Ремонтні свинки від 40 до 120 кг

5,5

0,495

0,053

0,003

Молодняк на відгодівлі від 40 до 120 кг при прирості 550-600 г

34,22

3,074

0,2755

0,0174

Дорослі на відгодівлі

2,772

0,25

0,0232

0,0007

Всього на рік при відлученні поросят у 45 діб в розрахунку на 1 основну свиноматку

82,072

7,393

0,7581

0,04366

Визначення потреби в натуральних кормах для свиней слід проводити на підставі типової структури (таблиця 12).

12. Структура кормів для свиней на рік за обмінною енергією

Корми

Структура за обмінною енергією, %

в середньому

межі коливання

Ячмінь

42

38 - 44

Пшениця

10

0 - 20

Кукурудза

8

0 - 16

Овес

7

0 - 14

Жито

9

0 - 18

Горох

10

0 - 20

Сінне борошно люцерни (влітку трава бобових)

5

0 - 10

М'ясо-кісткове борошно

3

0 - 6

Незбиране молоко

2

0 - 4

Макуха соняшникова

4

0 - 8

Розрахунок потреби в натуральних кормах для свиней проводиться за формою таблиці 13.

Розрахунок річної потреби в кормах для свиней (120 основних свиноматок)

Корми

Структу-

ра за ОЕ, %

ОЕ,

ГДж

Корму,

т

Міститься в кормах, т

к. од.

перет. прот.

лізину

Кукурудза

8

787,9

57,6

76,6

4,2

0,12

Пшениця

10

984,9

72,6

93

6,1

0,22

Ячмінь

42

4136,4

325,7

374,6

27,7

1,55

Овес

7

689,4

700,18

700,18

55,3

2,52

Жито

9

886,4

71,9

82,7

6,5

0,31

Горох

10

984,9

75,4

89

14,5

1,07

Макуха соняшникова

4

393,9

32,2

34,8

10,4

0,43

Сінне борошно люцерни

5

492,4

78,9

49,7

7,02

0,71

М'ясо-кісткове борошно

3

295,5

25,7

26,7

8,8

0,56

Незбиране молоко

2

197

68,4

20,5

2,3

0,19

Разом

100

9848,7

-

1547,8

142,8

7,68

Норма

-

9848,64

-

887,16

90,97

5,24

Норма поживних речовин в розрахунку на одну свиноматку на рік потрібно взяти з таблиці 11. Далі норму помножити на кількість основних свиноматок по завданню. Розрахунок річної потреби в кормах для свиней проводиться аналогічно як і для великої рогатої худоби (корів).

В таблиці 14 наведена поживність кормів для свиней, яку використовують при розрахунках таблиці 13.

Енергетична та протеїнова поживність кормів для свиней

Корм

В 1 т кормів міститься

ОЕс, ГДж

Кормових одиниць, т

Перетравного протеїну, т

Лізину, т

Ячмінь

12,70

1,15

0,085

0,0041

Пшениця м'яка

13,56

1,28

0,106

0,003

Кукурудза жовта

13,67

1,33

0,073

0,0021

Овес

10,78

1,00

0,079

0,0036

Жито

12,32

1,15

0,091

0,0043

Горох

13,06

1,18

0,192

0,0142

Сінне борошно люцерни

6,25

0,63

0,089

0,009

М'ясо-кісткове борошно

11,50

1,04

0,341

0,0217

Молоко незбиране

2,88

0,30

0,033

0,0028

Макуха соняшникова

12,25

1,08

0,324

0,0134

Шрот соєвий

14,49

1,21

0,400

0,0277

Рибне борошно нежирне

13,34

0,98

0,571

0,0497

L-лізин кристалічний

7,68

0,69

0,887

0,790

При розрахунках для свиней можуть бути використані й інші корми. Найчастіше буває неможливо забезпечити нормальний рівень концентрації лізину для свиней як в річній потребі так і в добових раціонах за рахунок кормів власного виробництва. У такому випадку слід планувати закупівлю білкових кормів, багатих на лізин (рибне та м'ясо-кісткове борошно, соєвий шрот), або планувати використання препаратів лізину.

2.5 Визначення потреби в земельній площі для виробництва кормів

Результати розрахунків потреби в кормах та сировині для їх заготівлі проводиться за формою таблиці 15. Розрахунок потреби в сировині для заготівлі консервованих та інших кормів проводиться з врахуванням втрат при виробництві кормів.

Так, середні втрати зеленої маси при заготівлі силосу слід прийняти рівним 20%, тобто для виробництва 1 т силосу потрібно 1,2 т зеленої маси.

При закладці сінажу з врахуванням втрат на пров'ялювання необхідно приблизно 1,4 т зеленої маси для виробництва 1 т сінажу. Потреба у зеленій масі для заготівлі 1 т сіна складає від 4 до 5 т. Для виробництва 1 т соняшникової макухи потрібно 4 т насіння соняшнику. Втрати при зберіганні коренебульбоплодів складають у середньому 20%.

Річна потреба в кормах та земельній площі для їх виробництва

Корм

Потреба в кормах, т

Потреба

В сировині

Врожай-

ність, т/га

Площа,

га

ВРХ

свині

разом

Сіно злаково-бобове

837,14

-

837,14

3767.1

15

251.1

Сінаж віко-вівсяний

1393,86

-

1393,86

1951,4

17

114,8

Силос кукурудзяний

3664,48

-

3664,48

4397,4

35

125,6

Буряк кормовий

266,24

-

266,24

1065

60

17,8

Зелена маса

6203,18

-

6203,18

7443,8

20

372,2

Концентрати:

-

-

-

-

-

-

кукурудза

184,11

57,6

241,71

725,1

6

120,9

пшениця

184,11

72,6

256,71

770,1

4

192,5

ячмінь

290,87

325,7

616,57

1849,7

3.5

528,5

овес

90,64

700,18

790,82

263,6

2.5

105,4

жито

30,24

71,9

102,14

306,4

3

102,1

горох

0,74

75,4

76,14

228,4

3

76,1

макуха соняшникова

-

32,2

32,2

96,6

2

48,3

Сінне борошно люцернове

-

78,9

78,9

289,2

3.5

82,6

Разом

-

-

-

-

-

2214

із них під зернові

-

-

-

-

-

1916

Висновки

Ефективна годівля тварин має велике значення для успіху в розведенні свиней. Найбільше витрат у вирощуванні тварин йде на годівлю. Це не тільки витрати безпосередньо на купівлю кормів, а також часто непередбачені витрати, пов'язані з їх виробництвом в рамках власних можливостей, а ще - необхідність організації поставок багатьох компонентів, необхідних для виробництва комбікормів, і т.д.

Спостереження за змінами у вирощуванні свиней змушують замислитися і запитати себе: яка ж справжня мета у тваринників, що займаються цією діяльністю? Чи це мета :

- підбір кормів, починаючи з декількох або декількох десятків сировинних компонентів, чи

- досягнення все більших технічних та економічних результатів у розведенні тварин?

На мою думку, що відповідь на це запитання дуже проста: - кожен, хто хоче утриматися на ринку, повинен виробляти все якнайкраще і продавати якнайбільше продуктів тваринництва. Настав час, коли основну частину відповідальності за підбір кормів необхідно перенести на плечі тих, хто має досвід в цій галузі,

У результаті досліджень було виявлено, що збільшення в'язкості перетравлюваного матеріалу може викликати у свиней небезпеку розмноження кишкової палички. Рідкі корми, особливо РФК, зменшують в'язкість і приводять до зниження вмісту сухої речовини у перетравлюваному матеріалі. Такі фізико-хімічні відмінності можуть привести до спостережуваних змін в екофізіології шлунково-кишкового тракту свиней.

Взагалі, годування РФК не веде до значного збільшення МКБ, що присутні в шлунково-кишковому тракті, але значно зменшує кількість кишкових паличок у нижньому відділі тонкого кишківника, сліпій кишці і товстому кишківнику. Співвідношення МКБ до кількості кишкових паличок у нижньому відділі кишківника поросят, яких відлучили від свиноматки і перевели на свіжоприготовлюваний (неферментований) рідкий раціон, було таким самим, як і в поросят, які продовжували ссати свиноматку. Проте якщо поросят переводили на сухі корми, це співвідношення значно змінювалося на користь кишкових паличок. Навпаки, коли ж поросят відлучали від свиноматки і переводили на РФК, кількість кишкових паличок зменшувалась і співвідношення змінювалося на користь МКБ.

Отже, при годівлі рідким кормом зменшується кількість випадків виникнення Salmonella у свиней. Введення до раціону кислот і контроль за процесом ферментації рідкого корму можуть представляти собою простий механізм, завдяки якому збільшується безпечність корму. Здатність ферментованих кормів виключати такі патогени, як Salmonella, може зробити значний внесок у вирішення проблеми безпечності кормів. Окрім того, імуностимулюючий вплив молочнокислої бактерії може бути використано, щоб поліпшити стан кишківника і, як результат, отримати скорочення обсягів використовуваних антибіотиків.

Отже, годівля й утримання свиней у господарствах населення є частиною звичаєвого укладу українського життя. Однак домашнє свинарство має адекватно реагувати на сучасні технологічні та ринкові тенденції, посилюючи економічну мотивацію та враховуючи екологічний аспект. Одним із напрямів удосконалення технології вирощування свиней може бути перехід на суху концентровану годівлю з використанням преміксів. Таке вирішення має очевидні виробничі й економічні переваги при товарному виробництві свинини або самозабезпеченні нею. Структурна перебудова тваринництва, зростання ролі та значення домашніх господарств у ньому вимагає адекватної аграрної політики, зокрема в частині ціноутворення та племінної роботи. Важливе значення також має просвітницька робота та пропаганда сучасних технологічних та економічних здобутків. С. Вовк, д-р біол. наук, професор,П. Березівський, д-р екон. наук, професор,Ю. Губені, канд. екон. наук, доцент,Львівський державний аграрний університет

Рекомендацій по кормам і годівлі:

1. Робіть перехід на годівлю свиней повнораціонними збалансованими кормами. Ріст продуктивності тварин збільшується на 70-80% при подорожчанні 1 т корму на 30-40%. Собівартість живої маси зменшиться на 30-80%, а годівля збалансованими кормами повність окуповується і не потребує додаткових інвестицій так як зменшується в 2 рази потреба в кормах.

2. Використовуйте лише свіжий комбікорм, особливо при годівлі поросят до 80 днів життя. Оптимально якщо комбікорм був виготовлений не більше 15 днів тому. ДСТУ передбачає термін придатності 2 місяці з дати виготовлення. Наші дослідження в Інституті кормів НААНУ показали зменшення споживання комбікормів в залежності від часу їх виготовлення, а відтак і зменшення приростів.

Список використаних джерел

1. Ноздрин Н.Т., Мысик А.Т. Обмен веществ и энергии у свиней. - М.: Колос, 1975. - 239 с.

2. Жовнір Б.П., Поліщук А.А., Семенов С.О. Продуктивність свиней та технологічні умови переробки сої // Вісн. аграр. науки - 1995. - № 9 - С.62 - 65.

3. Семенов С.О., Поліщук А.А. Ефективність переробки сої // Тваринництво України - 1995. - № 10 - С. 30.

4. http://agrobox.com.ua/?PAGE=articles&aid=4&id=268

5. http://agrobiznes.org.ua/node/13

6. http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=613&number=17

7. Богданов Г.А. Кормление сельско хозяйственных животных., М..: Агропромиздат, 1990 год.

8. Баканов В.Н. Менькин В.К. Кормление сельско хозяйственных животных., М.: Агропромиздат, 1989 год.

9. Эфективность применения сухого и влажно корма / Винтисх. - М., 1968. - № 23. - 34 - 35.

10. Журнал "Свиноводство" №3, 2002, "роль витаминов и минеральных веществ в рационе свиней"

11. Кабанов В.Д. "Свиноводство",М., Колос, 2001г.

12. Савич И.А. Свиноводство и технология производства свинины. - М.: Агропромиздат, 1986.

13. Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Учебник. 2005

14. Журнал "Сельскохозяйственные вести" №3/2006

15. Нильс Сунесен и Владимир Захаров, материалы работы"Основы кормления свиней по интенсивной технологии",2005г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення річної потреби господарства в кормах для молодняку на відгодівлі. Аналіз раціонів на стійловий, перехідний та пасовищний періоди. Структура річних раціонів. Потреба в мінеральних і синтетичних речовинах. План кормовиробництва і кормовий баланс.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 24.05.2012

 • Коротка зоотехнічна характеристика основних кормів. Визначення потреби в кормах на одну голову. Складання раціонів на літній та зимовий періоди. Оцінка річної потреби у кормових добавках. Розрахунок потреби у земельних площах для вирощування кормів.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 24.11.2010

 • Характеристика молочних порід корів. Особливості відтворення поголів'я. Технологія виробництва молока у спеціалізованих господарствах. Складання раціонів годівлі корів на зимовий та літній періоди. Визначення потреби в кормах на періоди годівлі.

  курсовая работа [74,8 K], добавлен 25.11.2015

 • Характеристика поживності різних видів концентрованих кормів. Підготовка концентрованих кормів до згодовування. Роль концентратних кормів у забезпеченні повноцінної годівлі свиней та кролів. Особливості годівлі птиці. Вплив кормів на надої корови.

  реферат [25,6 K], добавлен 15.05.2013

 • Організація годівлі корів, корми, їх підготовка до згодовування, засоби роздавання. Водопостачання і поїння тварин. Доїння корів та обробка молока. Видалення гною на фермі. Вирощування ремонтного молодняку. Розрахунок потреби в кормах для поголів’я.

  курсовая работа [69,8 K], добавлен 18.03.2014

 • Технологія потокового виробництва свинини. Цехи холостих, поросних свиноматок. Вирощування підсисних поросят. Обладнання для утримання кнурів, поросних свиноматок. Розрахунок руху поголів’я свиней і виробництва свинини. Визначення річної потреби в кормах.

  курсовая работа [68,4 K], добавлен 22.04.2016

 • Свинарство як прибуткова галузь тваринництва. Економічна характеристика господарства. Особливості годівлі поросят в ранньому віці. Вплив глини на життєздатність молодняку свиней. Характеристика поведінки піддослідних груп тварин. Зміна живої маси поросят.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 27.05.2015

 • Вплив згодовування передстартерних комбікормів "Purina", "Селтек" і "Best-Mix" на продуктивні якості молодняку свиней. Склад і поживність передстартерних комбікормів. Аналіз продуктивних якостей підсисних поросят. Вміст мінеральних речовин в комбікормах.

  статья [23,3 K], добавлен 27.08.2017

 • Біологічні особливості свиней. Швидкість росту і витрати кормів. Суть інтенсивної технології виробництва свинини. Вивчення технології утримання груп свиней в умовах господарства. Особливості годівлі холостих і супоросних свиноматок, вирощування поросят.

  дипломная работа [62,6 K], добавлен 25.10.2011

 • Аналіз виробничої діяльності підсобного сільського господарства. Зоотехнічні вимоги до технології виробництва на фермі. Обґрунтування структури стада, способу утримання тварин. Режим роботи, вибір раціонів годівлі, добової та річної потреби в кормах.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 17.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.