Особливості екстер’єрного типу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Сумського регіону

Класифікації молочної худоби. Будова та структура вимені. Вимоги до екстер’єру корів бажаного (модельного) типу. Оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром у ТОВ "Владана" та ТОВ АФ "Косівщинська" Сумського району.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 02.07.2016
Размер файла 30,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сумський національний аграрний університет

Особливості екстер'єрного типу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Сумського регіону

Сучасні високомеханізовані технології утримання, догляду, годівлі та доїння великої рогатої худоби молочних порід вимагають змін до повідних селекційних ознак, які мають забезпечити міцність тварин, високу адаптованість до екстремальних умов та їхню технологічність. У цьому аспекті значна роль належить екстер'єрно-конституціональному типу тварин, який має бути максимально наближений до бажаного згідно сучасних вимог [2, 4, 5, 8, 10, 14, 19]. Істотна мінливість, тобто відсутність консолідованості стад за будовою тіла та морфологічними ознаками вимені, особливо наявність тварин з недоліками статей екстер'єру, негативно позначається на технологічних процесах. Як приклад, конструкція стійла зв'язана з розмірами та величиною тварин, якість кінцівок - лімітуючий фактор при безприв'язному утриманні та доїнні у залі, оскільки проблеми з кінцівками істотно скорочують тривалість використання та довічної продуктивності корів [1, 7, 26, 36, 37].

Ємність та рівномірність розвитку вимені, правильне розміщення і довжина дійок, глибина вимені та інтенсивність молоковіддачі - визначні чинники рівня автоматизації процесів доїння та його кратності.

Вимоги до екстер'єру корів бажаного молочного типу, з урахуванням особливостей промислової технології виробництва молока, мають бути наступними: тварини повинні відрізнятися міцною щільною конституцією, гармонійною будовою тіла, прямою спиною, широкою поясницею, широким і довгим задом, з незначним нахилом лінії від маклаків до сідничних горбів. Кінцівки у тварин правильної паралельної постави з міцним ратичним рогом, бабки короткі, скакальні суглоби сухі, добре розвинуті, без патологічних потовщень. Бажане вим'я корови молочного типу у сукупності морфологічних ознак має бути великим за об'ємом, пропорційно сформованим, ванноподібної форми, величина має характеризуватися добрим розвитком як у ширину, так і довжину, з поширенням часток далеко вперед по череву і назад за лінію стегна, дно розміщене на достатній відстані від скакального суглоба, передня частина щільно прилягає до черева, а задня високо та міцно прикріплена з чітко вираженою, глибокою борозною підтримуючої зв'язки, дійки розташовані посередині часток вимені на оптимальній відстані, циліндричної форми, бажаної довжини та товщини, спрямовані вертикально вниз [3, 21, 35].

Описовий характер статей екстер'єру передбачає їхню кількісну характеристику, рівень якої вказує на відповідну ступінь наближення оцінюваних тварин до корови бажаного (модельного) типу. Забезпечується кількісний вираз єдиною бальною шкалою у системі лінійної класифікації молочної худоби, методика якої була вперше започаткована селекціонерами США і Канади у 30-х роках минулого століття, і наразі її оновлений сучасний варіант інтенсивно використовується іншими країнами світу з високорозвиненим молочним скотарством [38-41]. В основу методики покладено екстер'єр модельної тварини як мети селекції, а першочерговим завданням лінійної класифікації - є оцінка бугаїв-плідників за типом їхніх дочок. У підсумку оцінки ми отримуємо графічне зображення екстер'єрного профілю дочок оцінених бугаїв-плідників за описовими статтями, які мають важливе економічне та функціональне значення [18].

На виконання нової редакції закону України “Про племінну справу у тваринництві” в Сумському регіоні запроваджено лінійну класифікацію корів молочних порід, у тому числі української чорно-рябої молочної. Крім формування бази даних для оцінки бугаїв-плідників за типом дочок, метою наших досліджень є використання показників лінійної класифікації для отримання об'єктивної інформації про екстер'єр тварин конкретного стада, встановлення рівня розвитку, характеру успадковуваності, ступеня сполучної та фенотипової мінливості статей будови тіла та вимені корів, з тим, щоб вчасно виявити небажані відхилення й недоліки екстер'єрних ознак та оперативно вплинути на їхнє виправлення шляхом відповідного підбору.

Результати досліджень з лінійної оцінки корів української чорно-рябої молочної породи у різних регіонах країни свідчать про наявність тварин з оцінкою «дуже добре», які достовірно виявилися кращими за молочною продуктивністю і найбільш відповідають параметрам бажаного типу [5, 9, 11, 17, 35]. При цьому молочну продуктивність істотним чином зумовлюють екстер'єрні показники лінійної класифікації на фоні використання голштинів, при подальшому удосконаленні породи, достовірно поліпшуючи тип будови тіла та морфологічні ознаки вимені. Враховуючи заміну методики схрещування, яка передбачала на етапі консолідації породи розведення помісних генотипів з умовною кровністю поліпшуючої породи у межах 62,5-75,0% за поліпшуючою породою “у собі” [6, 12, 22], на поглинальний варіант, який істотно впливає на екстер'єрно-конституціональну мінливість корів, виникає потреба постійного моніторингу селекційної ситуації щодо їхньої оцінки за екстер'єрним типом.

Матеріал та методи досліджень. Оцінка тварин проводилась за методикою лінійної класифікації типу [5, 16] у підприємствах з розведення української чорно-рябої молочної породи - ТОВ „Владана” та ТОВ АФ „Косівщинська” Сумського району. Оцінку корів-первісток проводили у віці 2-4 місяців після отелення за двома системами: А - 9-бальною з лінійним описуванням 14 окремих статей екстер'єру; Б - 100-бальною системою класифікації з урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, що характеризують: вираженість молочного типу, розвиток тулуба, стан кінцівок та морфологічні якості вимені. Кожен екстер'єрний комплекс оцінювався незалежно і має свій ваговий коефіцієнт у фінальній оцінці тварини: молочний тип - 15%, тулуб - 20%; кінцівки - 25% та вим'я - 40%. Біометричне опрацювання експериментальних даних проводили за методикою Е. К. Меркурьевой [15] на ПК з використанням програмного забезпечення.

Результати досліджень. Екстер'єрний тип молочної корови бажаного типу має характеризуватися комплексом ознак будови тіла та вимені, які у цілісній сукупності забезпечують високу молочну продуктивність тварин при збереженні міцного здоров'я та довготривалого використання в сучасних умовах високотехнологічних процесів виробництва.

За 100-бальною системою лінійної класифікації із групою статей екстер'єру, що характеризують молочний тип, оцінюється фізіологічна здатність тварини до високих надоїв. Корови вираженого молочного типу мають відрізнятися кутастими формами, добрим розвитком тіла, що гармонійно поєднується з пропорційно розвиненими його окремими частинами. Оцінка корів-первісток стада ПЗ „Владана” (82,0 бали) за цим комплексом ознак у порівнянні з ровесницями АФ „Косівщинська” (80,1 бала) засвідчила істотну перевагу перших з високодостовірною різницею 1,9 бала (td = 7,26), табл. 1.

За оцінкою комплексу статей, що характеризують тулуб, визначають - міцність тварини, висоту, глибину та довжину тулуба. Широкі груди - це показник здоров'я тварини у цілому, вони свідчать про добрий розвиток легенів та серця, які забезпечують функціональну міцність корів упродовж тривалого продуктивного використання. За глибиною тулуба можна визначити можливість тварини вживати велику кількість грубих кормів на противагу концентрованим. Середня оцінка на рівні 83 бали у корів стада ПЗ „Владана” свідчить про достатньо добрий розвиток їхнього тулуба.

Оцінка кінцівок розглядається в аспекті здатності тварини до вільного руху та навантажень. Оцінюється стан задніх і передніх ніг та ратиць. Кращий стан кінцівок у тварин стада ПЗ „Владана” з оцінкою 81,7 бала і дещо гірший - у ровесниць АФ „Косівщинська” (80,5 бала) з високодостовірною різницею у 1,2 бала (td = 5,26) на користь перших.

При оцінці молочної системи розглядаються будова та структура вимені, перевага надається ознакам, від яких залежать високий надій, пристосованість до машинного доїння, до того ж високоякісне вим'я менш уразливе до травмування та захворювань. Слід врахувати, що загальна кількість балів тварини на 40 % буде залежати від величина оцінки за вим'я. Краще за лінійною класифікацією вим'я у тварин племінного заводу „Владана” з оцінкою 81,6 бала, що на 1,2 бала вище у порівнянні з ровесницями стада АФ „Косівщинська” (td = 4,46).

Таблиця 1. Результати лінійної класифікації корів-первісток української чорно-рябої молочної породи (оцінка у балах)

Ознака екстер'єру

ПЗ „Владана” (n=173)

АФ „Косівщинська” (n=165)

M ± m

Cv, %

M ± m

Cv, %

Ознаки: молочного типу

82,0±0,19

3,10

80,1±0,18

2,88

тулуба

83,0±0,16

2,52

82,0±0,20

3,14

кінцівок

81,7±0,14

2,19

80,5±0,18

2,92

вимені

81,6±0,20

3,24

80,4±0,18

2,93

Фінальна оцінка

82,0±0,14

2,31

80,7±0,15

2,37

Описові ознаки: висота

6,1±0,10

22,4

4,7±0,13

36,6

глибина тулуба

7,1±0,09

15,9

6,9±0,09

17,6

положення заду

5,1±0,06

14,8

5,0±0,09

23,0

ширина заду

5,8±0,09

20,9

5,3±0,12

28,3

кут скакального суглоба

4,6±0,06

16,4

4,1±0,10

30,9

ратиці

4,6±0,07

20,9

4,3±0,09

26,7

переднє прикріплення вимені

6,5±0,09

18,1

6,0±0,09

19,9

заднє прикріплення вимені

5,7±0,12

27,1

5,4±0,12

27,5

центральна зв'язка

5,7±0,13

30,0

5,4±0,12

28,9

глибина вимені

5,0±0,11

28,6

5,2±0,14

35,2

розміщення дійок

4,8±0,12

34,1

4,9±0,11

29,8

довжина дійок

5,4±0,10

23,8

5,3±0,08

19,9

міцність

6,4±0,11

21,6

5,9±0,13

28,8

молочний характер

6,8±0,11

18,4

5,9±0,11

24,7

Загалом корови-первістки підконтрольних господарств ПЗ „Владана” і АФ „Косівщинська”, які класифіковані за загальною оцінкою типу, отримали середній бал відповідно 82,0 і 80,7 із 88 можливих для тварин цього віку, що відповідає за міжнародною шкалою рівню “добре з плюсом”.

Чітке уявлення про розвиток найважливіших статей екстер'єру корови відокремлено від групових, які мають економічну (функціональну, селекційну) цінність, дає описова система лінійної оцінки.

За цією системою обов'язково описуються визначені ICAR ознаки екстер'єру корови, що включені до характеристик групових ознак молочного типу, тулуба, кінцівок та вимені з урахуванням певного переліку недоліків, які найчастіше зустрічаються у тварин.

При оцінці тварин за єдиною 9-бальною шкалою середня вираженість ознаки оцінюється у п'ять балів, а біологічні відхилення у бік погіршення розвитку із зменшенням балів до одного і, навпаки, якщо розвиток ознаки зростає, оцінка збільшується до дев'яти балів.

Хоча максимальна оцінка у дев'ять балів не завжди характеризує бажаний тип розвитку статі екстер'єру. Це стосується таких ознак, як положення заду, кут скакального суглоба, глибина вимені, розміщення та довжина дійок.

Результати оцінки корів-первісток підконтрольних господарств свідчать, що ступінь розвитку основних описових ознак екстер'єру, передбачених методикою лінійної класифікації, відрізняються значною внутрі- та міжстадною мінливістю.

Оціненим тваринам племінного заводу “Владана” властиві добре виражені висота, тулуб, положення та ширина заду, прикріплення передньої та задньої частин вимені, центральна зв'язка, глибина вимені, міцність будови тіла з кращою характеристикою ознак, що визначають молочність.

Проблемним питанням у тварин стада племінного заводу “Владана” є стан кінцівок та ратиць, яке потребує вирішення шляхом підбору оцінених за типом бугаїв-плідників.

Первістки стада племінного репродуктора АФ “Косівщинська” характеризуються значно меншим ростом, добре розвинутим тулубом, бажаним, на рівні оптимального, положенням заду, щільним прикріпленням передньої та дещо вище середнього задньої частин вимені, достатнім рівнем міцності будови тіла та вираження молочного типу.

Досить високі коефіцієнти мінливості окремих описових статей екстер'єру свідчать про необхідність їхнього поліпшення у частини тварин досліджуваної української чорно-рябої молочної породи у підконтрольних стадах на сучасному етапі селекції.

Одним із головних факторів успішної селекції в популяції молочної худоби є рівень сполученої мінливості, у тому числі й лінійних ознак екстер'єру зв'язаних з молочною продуктивністю.

Враховуючи важливість кореляції у селекції молочної худоби за екстер'єрним типом, визначені нами зв'язки між лінійними ознаками та величиною надою корів-первісток у межах підконтрольних стад засвідчили існування достовірної кореляції між оцінкою як за окремими комплексами екстер'єрних ознак, так і за фінальною оцінкою 100-бальної системи класифікації, табл. 2.

Найвищий рівень достовірного позитивного зв'язку з надоєм виявлено за груповими ознаками, що характеризують вираженість молочного типу корів ПЗ “Владана” і АФ “Косівщинська” відповідно (r=0,433 і 0,375; Р<0,001) та загальною оцінкою (r=0,424 і 0,360; Р<0,001).

Достатньо високі та достовірні кореляційні зв'язки встановлено між комплексним розвитком тулуба (r=0,409 і 0,239; Р<0,001) та вимені (r=0,358 і 0,312; Р<0,001) з надоєм за лактацію в оцінених тварин підконтрольних стад.

Таблиця 2. Зв'язок оцінки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи з надоєм за 305 днів лактації

Ознака екстер'єру

ПЗ „Владана” (n=173)

АФ „Косівщинська” (n=165)

r ± mr

tr

r ± mr

tr

Ознаки: молочного типу

0,433±0,0623

7,02

0,375±0,0673

5,61

тулуба

0,409±0,0633

6,45

0,239±0,0732

3,26

кінцівок

0,198±0,0732

2,71

0,241±0,0733

3,29

вимені

0,358±0,0663

5,39

0,312±0,0703

4,44

Фінальна оцінка

0,424±0,0623

6,79

0,360±0,0683

5,30

Описові ознаки: висота

0,150±0,0611

2,45

0,351±0,0683

5,14

глибина тулуба

0,326±0,0683

4,80

0,402±0,0653

6,17

положення заду

0,118±0,075

1,58

0,079±0,077

1,03

ширина заду

0,309±0,0693

4,50

0,338±0,0693

4,90

кут скакального суглоба

-0,085±0,075

1,12

0,183±0,0751

2,44

ратиці

0,160±0,0741

2,16

0,198±0,0752

2,66

переднє прикріплення вимені

0,218±0,0722

3,02

0,325±0,0703

4,67

заднє прикріплення вимені

0,144±0,074

1,94

0,155±0,0761

2,05

центральна зв'язка

0,227±0,0722

3,15

0,184±0,0751

2,45

глибина вимені

-0,084±0,075

1,11

-0,079±0,077

1,02

розміщення дійок

-0,120±0,075

1,60

-0,211±0,0742

2,84

довжина дійок

0,240±0,0723

3,35

-0,158±0,0761

2,08

міцність

0,241±0,0723

3,67

0,335±0,0693

4,86

молочний характер

0,475±0,0593

8,08

0,348±0,0683

5,09

Примітка 1 - Р < 0,05; 2 - Р < 0,01; 3 - Р < 0,001

Додатний зв'язок з надоєм спостерігався за рядом описових ознак екстер'єру аналогічно у межах підконтрольних господарств: висотою (r=0,150 і 0,351), глибиною тулуба (r=0,326 і 0,402), шириною заду (r=0,309 і 0,338), переднім прикріпленням вимені (r=0,218 і 0,325), центральною зв'язкою (r=0,227 і 0,184), міцністю (r=0,241 і 0,335) та молочним характером будови тіла (r=0,475 і 0,348).

Таким чином, встановлені фенотипові кореляції між лінійними ознаками екстер'єру та величиною надою за лактацію свідчать про їхню надійність при селекції корів за продуктивністю.

молочний худоба екстер'єр вим'я

Висновки

Моніторинг селекційного процесу щодо поліпшення української чорно-рябої молочної худоби за оцінкою лінійної класифікації є ефективним засобом об'єктивного визначення породних особливостей екстер'єрного типу корів. Встановлені низькі оцінки та істотні величини мінливості окремих описових ознак свідчать про необхідність продовження моніторингу за їхнім розвитком та виправлення за рахунок ефективного підбору бугаїв-плідників.

Встановлений позитивний зв'язок між основними лінійними ознаками, що характеризують екстер'єрний тип, та рівнем молочної продуктивності буде сприяти ефективній селекції при опосередкованому доборі тварин за цими ознаками.

Список використаної літератури

1. Абылкасымов, Д. Тип телосложения и продуктивное долголетие молочных коров / Д. Абылкасымов, А. Вахонева, Н. Сударев // Молочное и мясное скотоводство. - 2010. - № 7. - С. 12-14.

2. Бащенко, М. І. Вагові та лінійні параметри екстер'єру телиць української червоно-рябої молочної породи / М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука 2005 Вип. 39. - С. 41 - 47.

3. Бащенко, М. І. Нова методика лінійної оцінки екстер'єру молочної худоби М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий // Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тем. наук. збірник, К.: Аграрна наука. - 1999. - Вип. 31-32.-С. 14-16.

4. Бащенко, М. І. Оцінка корів за індексами будови тіла / М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий // Вісник Сумського НАУ. Серія „Тваринництво”. - Суми. - 2003. - Вип. 7. - С. 14-18.

5. Бащенко, М. І. Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за екстер'єрним типом // М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий, А. М. Дубін // Методичні вказівки. - Біла Церква: БДАУ. - 2003. - 35 с.

6. Буркат, В. П. Селекція і генетика у тваринництві: стан, проблеми, перспективи / В. П. Буркат // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2003. - № 1. - С. 37-54.

7. Гридин В. Ф. Актуальность длительного изучения влияния быков-производителей на экстерьерные показатели коров / В. Ф. Гридин, С. Л. Гридина, В. Г. Григорьев // Аграрный вестник Урала. - 2012. - № 6 (98). - С. 28-31.

8. Єфіменко, М. Я. Південний внутріпородний тип української чорно-рябої молочної породи / М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, Ю. П. Полупан // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука. - 2008. - Вип. 42. - С. 74-81.

9. Заєць, А. П. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер'єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи / А. П. Заєць,Ж. В. Столяр,, М. О. Мандрик,, О. В. Бігас // Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник. - 2015. - № 2 (52). - Т. 3. - С. 102-110.

10. Коваленко, Г. С. Екстер'єрні особливості та молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи у племзаводі “Бортничі” / Г. С. Коваленко, І. С. Мартинюк // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука. - 2008. - Вип. 42. - С. 94-98.

11. Кочук-Ященко, О. А. Результати лінійної оцінки екстер'єру та молочної продуктивності корів-первісток української червоно-рябої молочної породи різних генотипів / О. А. Кочук-Ященко // Вісник ЖНАЕУ. Науково-теоретичний збірник. - 2015. - № 2 (52). - Т. 3. - С. 82-89.

12. Крупномасштабная селекция в животноводстве / [Н. З. Басовский, В. П. Буркат, В. И. Власов, В. П. Коваленко]. - К. : Асоціація "Україна”, 1994. - 360 с.

13. Ладика, В. І. Сполучна мінливість статей екстер'єру корів з молочною продуктивністю / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб // Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - Біла Церква - 2010. - Вип. 3 (72). - С. 9-11.

14. Ляшенко, В. В. Оценка типа телосложения высокопродуктивных коров голштинской породы / В. В. Ляшенко, И. В. Ситникова // Нива Поволжья. - 2013. - № 3 (28). - С. 118-124.

15. Меркурьева, Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. - М.: Колос, 1977. - 240 с.

16. Методика лінійної класифікації корів молочних і молочно-м'ясних порід за типом / Л. М. Хмельничий, В. І. Ладика, Ю. П. Полупан, А. М. Салогуб - Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2008. - 28 с.

17. Пелехатий, М. Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром / М. Пелехатий, О. Кочук-Ященко // Тваринництво України. - 2014. - № 11 С.5-9.

18. Реєстрація ICAR. Довідник / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, В. П. Буркат, С. Ю. Рубан. - Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010. - 457 с.

19. Салогуб, А. М. Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер'єру корів української червоно-рябої молочної породи / А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. - Вінниця. - 2011. - Вип. 8 (48). - С. 59-62.

20. Сельцов, В. И. Экстерьерная оценка в системе разведения молочно-мясных пород / В. И. Сельцов // Зоотехния. - 2006. - № 1. - С. 20-22.

21. Украинская черно-пестрая молочная порода. / М. В. Зубец, В. П. Буркат, Ю. Ф. Мельник [и др.]. Под. ред. М. В. Зубца, В. П. Бурката // В кн.: Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве. - К.: “БМТ”, 1997. - С. 279-326.

22. Формування внутріпородних типів молочної худоби / В. П. Буркат, М. Я. Єфіменко, О. Ф. Хаврук, В. Б. Близниченко - К. : Урожай, 1992. - 200 с.

23. Хмельничий, Л. М. Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від рівня лінійної оцінки морфологічних ознак вимені / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного університету. - ЖНАЕУ. - 2015. - №.2 (52) - Т. 3 - С. 57-62.

24. Хмельничий, Л. М. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер'єру корів молочних порід Сумщини / Л. М. Хмельничий, В. П. Лобода, А. П. Шевченко // Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - К.: 2015. - Вип. 50. - С. 103-111.

25. Хмельничий Л. М. Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. Збірник наукових праць БНАУ. - Біла Церква. - 2014. - № 1 (116). - С. 84-87.

26. Хмельничий Л. М. Влияние линейных признаков типа, характеризующих состояние конечностей, на длительность использования коров украинской черно-пестрой молочной породы Л. М. Хмельничий, В. В. Вечёрка // Генетика и разведение животных: Санкт-Перербург, Пушкин, «ОО Рекламное бюро “АЗ”». - 2015. - № 2. - С. 36-39.

27. Хмельничий Л. М. Екстер'єрний тип та продуктивність корів бугай-виробничої групи / Л. М. Хмельничий // Тваринництво України. - 2005. - № 4. - С. 15-16.

28. Хмельничий Л. М. Екстер'єрний тип та продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / Л. М. Хмельничий // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. - Харків, 2003. - № 84. - С. 142-146.

29. Хмельничий Л. М. Лінійна класифікація молочної худоби в Україні: методологічні аспекти / Л. М. Хмельничий // Тваринництво України. - 2013. № 1-2. - С. 31-33.

30. Хмельничий Л. М. Практичний досвід, стан та перспектива використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби в Україні / Л. М. Хмельничий // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». - 2013. - Вип. 7 (23). - С. 11-19.

31. Хмельничий Л. М. Реализация наследственности линейных признаков экстерьера быков-производителей / Л. М. Хмельничий // Зоотехния.- 2012. - №2. - С. 2-3.

32. Хмельничий Л. М. Реалізація спадковості бугаїв-плідників у співвідносній мінливості лінійної оцінки з молочною продуктивністю корів у віковій динаміці лактацій / Л. М. Хмельничий // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука. - 2009. - Вип. 43. - С. 329-339.

33. Хмельничий, Л. М. Морфологічні та функціональні зміни вимені корів у процесі доїння / Л. М. Хмельничий // Науковий вісник Львівської націон. акад. вет. медицини ім. С. З. Гжицького. Львів, 2003. - Том 5 (№ 3). - Ч. 3. - С. 82-88.

34. Хмельничий, Л. М. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука. - 2008. - Вип. 42. - С. 318-326.

35. Хмельничий, Л. М. Оцінка екстер'єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби: дис. … доктора с.-г. наук : 06.02.01 // Хмельничий Леонтій Михайлович. - с. Чубинське, 2005. - 430 с.

36. Хмельничий, Л. М. Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід за екстер'єрним типом / Л. М. Хмельничий // Розведення і генетика тварин. - К.: Аграрна наука. - 2005. - Вип. 39. - С. 216 - 222.

37. Хмельничий, Л. М. Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності / Л. М. Хмельничий, В. П. Лобода // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». - 2014. - Вип. 2/1 (24). - С. 91-97.

38. Battagin, M., C. Sartori, S. Biffani, M. Penasa, M. Cassandro. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science. 05/2013; DOI: 10.3168/jds.2012-6352.

39. Elisandra Lurdes Kern, Jaime Araujo Cobuci, Claudio Napolis Costa, Concepta Margaret, McManus Pimentel. Factor analysis of linear type traits and their relation with longevity in brazilian holstein cattle. Asian Australasian Journal of Animal Sciences . 06/2014; 27(6):784-790.

40. Zavadilova, L. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model / L. Zavadilova, E. Nemcova, M. Stipkova // Journal of Dairy Science. - 2011. - Vol. 94. - Issue 8. - P. 4090-4099.

Салогуб А.М. Особенности экстерьерного типа коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы Сумского региона

Проведена оценка коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы по экстерьеру в ведущих предприятиях Сумского региона (ПЗ «Владана» и АФ «Косивщинская») по методике линейной классификации. В результате сравнительного анализа подопытных стад установлены низкие оценки за состояние углов скакательного сустава (4,1 и 4,6 балла) и копыт (4,3 и 4,6 балла) и существенные величины изменчивости оценок отдельных описательных признаков, которые свидетельствуют о необходимости их улучшения и продолжения мониторинга за их развитием. Установленная позитивная достоверная связь между основными линейными признаками, которые характеризуют молочный тип, развитие туловища и морфологических признаков вымени (r=0,239-0,433) и удоем за первую лактацию будет способствовать эффективной селекции при отборе животных по признакам типа.

Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная порода, линейная классификация, тип, экстерьер, корреляция.

Salogub, A. N. Features exterior type of first-calf cows of ukrainian black-and-white dairy breed of sumy region

The estimation of firstborn cows Ukrainian Black-and-White dairy breed on conformation in the leading enterprises of Sumy region ("Vladana" and "Kosivschynska") by the method of linear classification. The results of estimation of firstborn cows showed that the degree of development of the main descriptive traits of the exterior, by the method of linear classification, differ significantly intra - and between the herd variability.

Animals of breeding farm “Vladana” have well defined height, body, position and rump width, front and rear udder attachment, central ligament, udder depth, strength of the body structure with the best characteristics of traits that determine milkiness. The problem of animal herds breeding farm of “Vladana” is condition of limbs and hoofs, which requires a decision by the selection estimated by type sires.

Cows-heifers herd of pedigree reproducer AF “Kosivschynska” characterized by a significantly lower growth, a well-developed body, desirable, on optimal level rump position, dense attachment the front and slightly above-average rear udder parts, a sufficient level of strength of the body structure and the manifestation of milk type.

Sufficiently high coefficients of variability of individual descriptive traits of the exterior indicate the need for improvement in part of the investigated animals of Ukrainian Black-and-White dairy breed in controlled herds at the present stage of selection.

The highest level of correlation with yields on group signs was found, that characterize manifestation of dairy type cows “Vladana” and “Kosivschynska” (r=0,433 and 0,375) and overall score (r=0,424 and 0,360), respectively. Quite high and significant correlation between the integrated development of the body (r=0,409 and 0,239) and udder (r=0,358 and 0,312) with yields per lactation estimated animal in controlled herds. A positive correlation with yields on number of descriptive signs of the exterior similarly was observed within controlled farms: height (r=0,150 and 0,351), body depth (r=0,326 and 0,402), rump width (r=0,309 and 0,338), front udder attachment (r=0,218 and 0,325), central ligament (r=0,227 and 0,184), strength (r=0,241 and 0,335) and dairy character body build (r=0,475 and 0,348).

Monitoring of the breeding process for improvement of Ukrainian Black-and-White dairy cattle for the evaluation of linear classification is an effective means of objectively determining the breed characteristics exterior type cows. Low scores and a significant amount of the variability of individual descriptive signs indicate the need for further monitoring of their development and correction due to the effective selection of sires.

Positive correlation between the main linear signs of exterior type and level of milk production will contribute to effective indirect selection of animals on these grounds.

Key words: Ukrainian Black-and-White dairy breed, linear classification, type, exterior, correlation.

Салогуб А.М. - доктор с.-г. наук, професор кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

Проведена оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за екстер'єром у провідних підприємствах Сумського регіону (ПЗ «Владана» та АФ «Косівщинська») за методикою лінійної класифікації. У результаті порівняльного аналізу піддослідних стад встановлені низькі оцінки за стан кутів скакального суглоба (4,1 і 4,6 бала) і ратиць (4,3 і 4,6 бала) та істотні величини мінливості оцінок окремих описових ознак, які свідчать про необхідність їхнього поліпшення та продовження моніторингу за їхнім розвитком. Встановлений позитивний достовірний зв'язок між основними лінійними ознаками, що характеризують молочний тип, розвиток тулуба та морфологічних ознак вимені (r=0,239-0,433) та надоєм за першу лактацію буде сприяти ефективній селекції при доборі тварин за ознаками типу.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, лінійна класифікація, тип, екстер'єр, кореляція.

Дата надходження до редакції: 14.02.2016 р.

Резензент: д.б.н., професор Ю.В.Бондаренко

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.