Характеристика технологічного процесу виробництва молока

Особливості відтворення молочної худоби. Розвиток розведення порід тварин в Україні. Орієнтовний добовий раціон для дійних корів по періодах року. Організація утримання тварин на підприємстві. Технологічна схема виготовлення сухих молочних продуктів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2014
Размер файла 76,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Господарство виробляє продукцію і реалізує її. Так, за 2008 рік було вироблено яловичини 2705 ц, реалізовано 1017 ц; молока 12173 ц, реалізовано 10347 ц. Рівень рентабельності виробництва м'яса складає 6,5%, молока 27,5%.

Список джерел літератури

1. Алексеева Н.Ю., Аристова В.П., Патратий А.П. и др. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1986. - 239 с.

2. Баканов В.Н.,Менькин В.К.Кормление селькохозяйственны животных: Учебник.-М.:Агропромиздат, 1989.- 511 с.

3. Барабанщиков Н.В. Молочное дело. - М.: Колос, 1983. - 414 с.

4. Вітвіцький В., Александров М. Шляхи зниження затрат праці у молочному скотарстві // Тваринництво України. №1. - 2005. - С. 7 - 10.

5. Гасанов А.Т. Резервы увеличения производства молока и млочных продуктов. - М.: Агропромиздат, 1990. - 142 с.

6. Гисин И.Ф., Сирик В.И., Чекулаева Л.В., Шалыгина Г.А. Технология молока и молочних продуктов. - М.: Пищевая промышленость, 1973. - 376 с.

7. Горбачова К.К. Биохимия молока и молочних продуктов. - М.: Легкая и пищевая промышленость, 1984. - 344 с.

8. ГОСТ 10970-87. Молоко сухое обезжиренное.

9. ГОСТ 4495-87. Молоко цельное сухое.

10. Гряник Г.М., Лехман С.Д., Бутко Д.А.Охорона праці. - К.: Урожай,1994. - 272с.

11. ДСТУ 3662-97. Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі.

12. Жвирблянка А.Ю., Балуширськая О.А. Микробиология в пищевой промышленности. - М.: Пищевая промыщленность, 1985 - 312 с.

13. Зайцев В.П.. Свердлов М.С. Охрана труда в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1989. - 368 с.

14. Золотин Ю.П., Френклах М.Б., Лашутина Н.Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. - М.: Агропроиздат, 1985. - 270 с.

15. Козлов В.М. Усім про молоко. - К.: Урожай, 1990. - 2732 с.

16. Король А. Показники продуктивності сучасних доїльних установок // Тваринництво України №2. - 2005. - С. 8 - 11.

17. Крусь Г.Н., Чекулаева Л.В., Шалыгина Г.А., Ткаль Т.К. Технология молока и молочных продуктов. - М.: агропромиздат. 1988. - 367 с.

18. Кученев П.В. Молоко и молочне продукти. - М.: Россельхозиздат, 1974. - 92 с.

19. Кухтин М. Одержання якісного і безпечного молока // Тваринництво України. - №7. - 2007 - С. 7 - 8.

20. Лазеревич А. Молочне скотарство за ринкових умов // Тваринництво України. - №12. - 2007. - С. 37 - 39.

21. Лехман С.Д., Козирев С.М., Матохнюк Л.О., Бокотей А.Г. Довідник з охорони праці в сільському господарстві. - К.: Урожай, 1990. - 400с.

22. Маньковський А.Я. Технологія переробки молока. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт та індивідуальних завдань для студентів зооінженерного факультету. - К.: Видавничий центр НАУ, 2002. - 52 с.

23. Пабат В, Вінничук Д. Україна і світовий ринок молока // Тваринництво України. - №1. - 2005. - С. 2 - 6.

24. Пабат В. Годівля тварин: сьогодення і перспектива // Тваринництво України. - №8. - 2005. - С. 2 - 3.

25. Погрібний В., Тимофійник І. Технологія і гігієна доїння // Тваринництво Укрвїни. - №1. - 2001. - С. 5 - 6.

26. Радаева М.І. Влияние тепловой обработки на качество молочних консервів и сухого молока // Молочная промышленность. - №9. - 2000. - С. 33 - 35.

27. Радаева И.А. Основные условия производства молочних консервів и сухого молока // Молочная промышленность. - №8. - 2000. - С. 32 - 34.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика червоної степової породи корів як породи молочної продуктивності. Основні характерні ознаки і якості тварин, фактори поширення. Жирність молока і продуктивність його виробництва. Оцінка витрат на утримання худоби, рентабельності розведення.

  презентация [167,3 K], добавлен 26.12.2013

 • Сучасні підходи до технології виробництва молока в реформованих сільськогосподарських підприємствах. Особливості годівлі дійних корів. Характеристика способів утримання молочної худоби. Прогресивні технології виробництва молока. Економічна ефективність.

  курсовая работа [81,1 K], добавлен 09.08.2013

 • Організаційні форми штучного осіменіння корів і телиць. Годівля великої рогатої худоби та свиней, добовий раціон для дійних корів. Вирощування ремонтного молодняку худоби та птиці. Економічні показники ефективності тваринництва. Утримання коней.

  учебное пособие [351,0 K], добавлен 20.07.2011

 • Вирощування племінного молодняку та формування виробничих типів великої рогатої худоби. Утримання, годівля тварин та забезпеченість кормами. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва. Економічна ефективність виробництва молока.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 24.04.2016

 • Характеристика молочних порід корів. Особливості відтворення поголів'я. Технологія виробництва молока у спеціалізованих господарствах. Складання раціонів годівлі корів на зимовий та літній періоди. Визначення потреби в кормах на періоди годівлі.

  курсовая работа [74,8 K], добавлен 25.11.2015

 • Важливість структурних елементів в системі селекції молочної худоби. Роль лінійного способу розведення племінної худоби в удосконаленні порід та стад. Первинна обробка молока, його очищення, теплова обробка, охолодження, зберігання та транспортування.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 03.01.2014

 • Економічна сутність, особливості становлення та процесу функціонування ринку молока і молочних продуктів. Організація закупівлі сировини молока і молокопродуктів. Проблеми і недоліки сучасного розвитку ринку молока і молочної продукції в Україні.

  курсовая работа [501,8 K], добавлен 09.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.