Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ "Прогрес"

Структури земельних угідь, характеристика ґрунтів та кліматичних умов. Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур. Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам. План обробітку ґрунту та хімічної боротьби з бур’янами.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.11.2014
Размер файла 80,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Курсова робота

по землеробству на тему:

Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ “Прогрес”

Виконав:

студент групи 0102-1 ІІІ курсу

агрономічного факультету

Ткаченко Віталій Олексійович

Суми 2014

Зміст

Розділ 1. Загальні відомості

1.1 Структури земельних угідь сільськогосподарського формування

1.2 Характеристика ґрунтів

1.3 Характеристика кліматичних умов

1.4 Історія полів всіх типів сівозмін

1.5 Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур

Розділ 2. Сівозміни

2.1 Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам

2.2 Схема сівозмін

2.3 Кормова оцінка сівозмін

2.4 Розміщення посівних площ сільськогосподарських культур на рік переходу до нових сівозмін

2.5 Ротаційна таблиця сівозмін

Розділ 3. Обробіток ґрунту

3.1 План обробітку ґрунту в ІІ польовій сівозміні

3.2 Об'єм робіт по обробітку ґрунту і сівбі культур в сівозмінах

Розділ 4. Потреба в насінні

Розділ 5. План хімічної боротьби з бур'янами

Висновки

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Структури земельних угідь сільськогосподарського формування

Господарство АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області.

Земельний масив господарства компактний. Землекористування господарства показане в табл. 1.

Таблиця 1

Землекористування господарства на 1.01.2013 р.

Види угідь

Площа, га

Площа землекористування

4432,8

Сільськогосподарські угіддя

4315,3

Усього орних земель

4280,3

В тому числі:

в польовій сівозміні №1

1548,4

в польовій сівозміні №2

1461

в польовій сівозміні №3

1270,9

Площа ріллі у всіх сівозмінах

4280,3

Природні сінокоси і пасовища

15

Сади та ягідники

20

З таблиці видно, що земельний фонд господарства складає 4432,8 га. Рівень освоєності складає 97,3 %, а рівень розораності складає 99,1 %.

1.2 Характеристика ґрунтів

Одним із важливих факторів врожайності сільськогосподарських культур є родючість ґрунту. Тому знання агрохімічного складу ґрунту є дуже важливим у землеробстві. Вони дають змогу зробити висновки щодо забезпечення вирощуваних рослин поживними речовинами, вологою та про рівень кислотності ґрунту, що є важливим фактором життя рослин. Агрохімічна характеристика ґрунтів у польовій сівозміні №1 наведено в табл.9.

Із таблиці 9 видно, що лише на 3-му і 7-му полях забезпечені умови щодо оптимальної кислотності ґрунту. На останніх полях ця умова не витримана. Забезпеченість азотом дуже низька, лише на 4-му та 9-му полі досягнуто середнього рівня забезпеченості під висаджуванні культури. По забезпеченості фосфором спостерігається середній рівень, лише на 1-му полі рівень низький, а на 4-му і 9-му - підвищений і високий відповідно. За калієм високий рівень забезпеченості спостерігається на 4, 8 і 9-му полях, підвищений - на 5-му, і середній - на всіх інших. Виходячи з цього можна зробити висновок, що найменше рослини забезпечені азотом, краще - фосфором і найбільш забезпечена калієм.

Таблиця 9

Агрохімічна характеристика ґрунтів сівозміни

№ поля

Повна назва 1-2 ґрунтів, які переважають на даному полі

Бал бонітету

Вміст гумусу, %

рН сольової витяжки

Нг

S

V, %

Середній вміст рухомих поживних речовин, мг/100г ґрунту

мг-екв на 100 г ґрунту

N

P2O5

K2O

1

Світло-сірий лісовий глибоко вилужений легкосуглинковий

48

1,63

5,9

2,9

5,9

67,0

5,2

6,3

7,4

2

Сірий лісовий глибоко вилужений легкосуглинковий

50

2,2

5,3

2,8

9,5

77,2

5,9

7,2

7,6

3

Чорнозем реградований суглинковий

60

3,8

6,0

2,0

29,0

93,5

5,8

7,9

7,0

4

Дерново підзолистий супіщаний

66

3,5

5,5

2,2

23,2

91,3

9,1

12,5

13,7

5

Чорнозем опідзолений слабозмитий

59

2,5

5,6

2,5

22,6

90,0

6,3

9,2

11,1

6

Темно-сірий опідзолений суглинковий

52

3,2

5,5

2,2

23,1

91,3

6,1

8,7

8,7

7

Сірий опідзолений легкосуглинковий

50

3,1

6,4

1,9

24,5

92,8

5,1

6,3

7,5

8

Чорнозем опідзолений супіщаний

57

1,3

5,3

2,2

21,3

90,6

5,6

9,2

12,3

9

Чорнозем глибокий малогумусний середньосуглинковий

64

3,4

5,9

1,8

32,0

94,7

9,2

16,1

15,2

1.3 Характеристика кліматичних умов;

Господарство знаходиться в другому агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірним кліматом із теплим літом при значній кількості вологи, не дуже холодною зимою з відлигами.

Сума додатних температур за період, коли середньодобова температура буває вище 10С, складає 2500-2650. Гідротермічний коефіцієнт за період з температурою понад 5С дорівнює 1,1-1,2. Згідно багатолітніх даних Сумської метеорологічної станції середньорічна температура району дорівнює +6,3С. Хід середньомісячних температур наступний:

Таблиця 4

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Середньомісячна температура

-7,6

-7,1

-2,6

7,1

14,4

18,3

19,6

18,9

12,9

6,4

0

-4,5

Як бачимо найхолодніший місяць - січень, найтепліший - липень. Абсолютним мінімумом температури повітря є -36, абсолютним максимумом - +38. Останні весняні заморозки спостерігаються у третій декаді квітня, а в окремі роки на початку травня. Перші заморозки восени спостерігаються на початку жовтня. У низинних формах рельєфу заморозки більш частіші і триваліші у зв'язку з накопиченням маси холодного повітря. Протяжність без морозного періоду складає біля 150-170 днів. Дати переходу середньодобової температури повітря через 0, +5, +10, +15 наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Перехід середньодобової температури

0

+5

+10

+15

25/ІІІ

15/ХІ

10/ІV

24/X

26/IV

29/IX

18/V

5/IX

За даними таблиці можна зробити висновок, що кількість днів із середньою температурою понад +5досягає 197, із температурою понад +15 - 110 днів.

Описаний вище хід весняних і осінніх температур, а також сума активних температур досить достатні для росту та розвитку основних сільськогосподарських культур.

Середньорічний розподіл опадів наступний:

Таблиця 6

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За рік

Кількість опадів, мм

35

29

32

30

49

60

69

61

38

36

47

41

527

Із таблиці бачимо, що найбільша кількість опадів випадає у літньо-осінній період.

Запаси продуктивної вологи у ґрунті (мм) наведені на прикладі озимих культур в таблиці 7.

Таблиця 7

Місяці

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

декада

шар

ґрунту в см

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

0-20

28

29

29

29

28

30

32

32

38

44

43

0-50

71

74

73

72

68

70

74

73

84

97

96

Із наведених даних можна зробити висновок, що запаси продуктивної вологи досить достатні для нормального росту та розвитку озимих культур, а збіг випадіння найбільшої кількості опадів (табл. 6) із максимальним ростом сільськогосподарських культур позитивно відбивається на їх розвитку.

Стиглість ґрунту настає звичайно після переходу температури повітря через +5 - 14/ІV.

Зима сніжна, характеризується нестійкою погодою. Поряд із низькими від'ємними температурами -25, -36 мають місце часті відлиги із температурами +4, +5. Часті відлиги зимою при глибокому промерзанні ґрунту іноді призводить до застою талих вод на слабкостічних ділянках рельєфу і утворення льодової кірки, що негативно відбивається на перезимівлі озимих.

Висота сніжного покриву в середньому буває 22 см. Його розподіл на більшій частині території нерівномірно: сніг накопичується в балках, по рівчаках стоку. Схили балок, як правило, майже без сніжного покриву, а тому глибоко промерзають.

Максимальна глибина промерзання ґрунту на рівних ділянках досягає 135 см, мінімальна - 40 см, середня 88 см. Найнижча температура на глибині кущіння в окремі роки досягає -18, -19С, що нерідко приводить до загибелі озимих.

Тривалість періоду із стійким сніжним покривом складає 100 днів. Танення снігу починається в середині березня і його тривалість складає 16-20 днів. Від танення ґрунту по всьому горизонту наступає через 13-20 днів після того, як зійде сніг. В цей період спостерігається найбільше зволоження ґрунту. Проте в окремі роки спостерігаються суховійні південно-східні вітри, які сильно висушують ґрунт і знижують врожай основних сільськогосподарських культур, але повітряні засухи бувають рідко.

Середня відносна вологість повітря у весняно-літній період року не знижується нижче 49% и коливається від 49 до 67%, лише в окремі дні суховіїв (понад 15 м/с) знижується до 30% і нижче. Кількість таких днів за вегетаційний період буває не більше 7-8 днів.

Клімат є важливим фактором ґрунтоутворення. Із кліматом пов'язано забезпечення ґрунту енергією (теплом) і в значній мірі водою. Від величини річної кількості тепла та вологи. Особливостей їх добового та сезонного розподілу залежить розвиток ґрунтотворного процесу. Наявність морозного періоду обумовлює промерзання ґрунту та припинення біологічних і фізико-хімічних процесів. Рух повітряних мас впливає на газообмін ґрунту і захоплює мілкі частки ґрунту в якості пилу. Клімат впливає не тільки на ґрунт безпосередньо, але і опосередковано, діючи на біологічні процеси (розподіл вищих рослин, інтенсивність мікробіологічної діяльності).

1.4 Історія полів всіх типів сівозмін

сівозміна обробіток ґрунт

Таблиця 8. Історія полів першої польової сівозміни

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур'яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

156,3

Ячмінь + баг.тр.

76,7

Багаторічні трави

76,7

Багаторічні трави

76,7

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

Озима пшениця

79,6

Озима пшениця

79,6

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

Цукрові буряки

68

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

Вика

11,6

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

2

156

Цукрові буряки

77,6

Кук. на зел. корм

77,7

Озима пшениця

78,3

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

Гречка

78,4

Ячмінь

78,3

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Задовільний

Ячмінь + баг.тр.

77,7

2

2

2

2

Добрий

3

162,7

Кук. на зел. корм

61,7

Озима пшениця

83,1

Цукрові буряки

64

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

Ячмінь

80

Овес

29,6

Озима пшениця

33

3

2

1

2

8

1

Лущення стерні

Чорний пар

21

Горох

30

8

3

Друге лущення

Озима пшениця

20

9

2

Оранка

Овес

30

2

3

3

3

7

3

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

Кук. на зел. корм

35,7

2

2

1

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

4

152,9

Озима пшениця

116,9

Цукрові буряки

73,5

Гречка

80

2

2

2

2

7

3

Лущення стерні

Горох

36

Цукрові буряки

43,4

8

3

Друге лущення

Одн. + баг.тр.

36

9

2

Оранка

Кукурудза на силос

36,4

2

3

2

3

8

2

Лущення стерні

9

1

Друге лущення

9

3

Оранка

Багаторічні трави

36,5

3

2

1

2

Добрий

5

165

Цукрові буряки

87

Гречка

80

Озима пшениця

81

2

3

3

3

8

1

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Озима пшениця

57,2

Кукурудза на силос

8

8

2

Оранка

Однорічні трави

20,8

Озима пшениця

57

8

3

Передпосівна культивація

Однорічні трави

20

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Ячмінь

39

2

2

1

3

7

2

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Чистий пар

45

2

2

2

2

4

1

Закриття вологи

Через кожні 2-3 тижні культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

6

163,9

Озима пшениця

82,8

Кукурудза на силос

52,8

Однорічні трави

42,8

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

Вика

81,1

Цукрові буряки

30

7

2

Друге лущеня

Горох

38,4

8

1

Культивація

Гречка

42,7

8

3

Оранка

Овес

40

2

3

3

3

7

3

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

Озима пшениця

81,1

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

7

154,6

Ячмінь

47,7

Озима пшениця

154,6

Однорічні трави

7

2

3

2

3

6

3

Лущення стерні

Однорічні трави

106,9

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

Цукрові буряки

79

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

Ячмінь

68,6

2

3

3

3

7

2

Лущення стерні

8

2

Друге лущення

9

2

Оранка

8

164,4

Ячмінь + баг.тр.

87,3

Багаторічні трави

87,3

Багаторічні трави

8

2

2

1

3

6

2

Лущення стерні

Ячмінь

77,1

Однорічні трави

37,1

7

2

Друге лущеня

Овес

40

8

1

Культивація

8

3

Оранка

Озима пшениця

154

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

2

Оранка

Однорічні трави

2,4

2

3

2

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущеня

8

1

Культивація

8

3

Оранка

9

110,7

Озима пшениця

90

Ячмінь

88

Горох

35

3

2

1

2

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Кук. на силос

20,7

Кук. на силос

10,7

Вика

10

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Ячмінь + баг.тр.

12

Озима пшениця

47

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Ку. на силос

16,7

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

8

2

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Багаторічні трави

2

2

3

2

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Оранка

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

10

161,9

Озима пшениця

75,4

Цукрові буряки

75,4

Однорічні трави

72,9

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Однорічні трави

55,3

Озима пшениця

86,5

Гречка

5

2

3

3

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Горох

31,2

Кук. на зел. корм

14

2

2

1

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Цукрові буряки

70

2

2

2

2

9

1

Плоскорізний обробіток

9

1

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

1548,4

1548,4

1548,4

1548,4

Таблиця 9. Історія полів другої польової сівозміни

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур'яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

151

Ячмінь

48

Озима пшениця

48

Цукрові буряки

48

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

Цукрові буряки

65

Ячмінь

103

Кукурудза на зерно

103

3

2

1

2

9

1

Лущення стерні

Кукурудза на зерно

38

9

3

Оранка

2

155

Кукурудза на зерно

60

Чорний пар

50

Озима пшениця

54

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

Ячмінь

65

Цукрові буряки

75

8

2

Оранка

Конюшина

30

Конюшина

30

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Ячмінь

63

2

2

2

2

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Горох

38

2

3

2

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

3

150

Озима пшениця

70

Кукурудза на зерно

40

Горох

150

3

2

1

2

7

2

Лущення стерні

Ячмінь

80

Цукрові буряки

110

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

4

131

Озима пшениця

68

Цукрові буряки

68

Ячмінь

131

2

2

1

3

Конюшина

Добрий

Овес

63

Кукурудза на зерно

63

5

137

Цукрові буряки

137

Ячмінь+конюшина

137

Конюшина

137

2

3

2

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Оранка

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

6

141

Кукурудза на силос

106

Горох

106

Озима пшениця

106

3

2

1

2

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

Кормові буряки

35

Ячмінь + конюшина

35

Однорічні трави

35

2

3

3

3

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

7

159

Горох

95

Озима пшениця

95

Озима пшениця

95

2

2

1

3

Конюшина

Добрий

Конюшина

64

Конюшина

64

Однорічні трави

64

2

2

2

2

6

3

Лущення стерні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

8

142

Конюшина

74

Конюшина

74

Озима пшениця

74

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

Однорічні трави

68

Озима пшениця

68

Однорічні трави

68

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Культивація

8

3

Оранка

9

163

Ячмінь + конюшина

65

Конюшина

65

Озима пшениця

103

2

3

3

3

8

1

Лущення стерні

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

Озима пшениця

36

Озима пшениця

38

Кук. на силос

60

2

2

1

3

8

2

Лущення стерні

Гречка

24

Ячмінь

60

9

1

Друге лущення

Однорічні трави

38

9

3

Оранка

10

132

Горох

72

Озима пшениця

72

Цукрові буряки

72

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

Овес + конюшина

60

Конюшина

60

Конюшина

60

2

3

3

3

6

2

Лущення стерні

7

1

Друге лущення

7

3

Культивація

8

3

Оранка

1461

1461

1461

1461

Таблиця 10. Історія полів третьої польової сівозміни

№ поля

Площа поля, га

Попередники

Забур'яненість

(в балах)

Проведені роботи після збирання попередників

Посіви озимих та багаторічних трав та їх стан

2011

2012

2013

Малорічні однодольні

Малорічні дводольні

Багаторічні однодольні

Багаторічні дводольні

строк

Перелік робіт

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

місяць

декада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

131,7

Овес

70,4

Кук. на зерно

70,4

Озима пшениця

131,7

2

3

2

3

8

1

Лущення стерні

Просо

61,3

Ячмінь

61,3

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

2

107,6

Кук. на зел. корм

70

Озима пшениця

107,6

Ячмінь

107,6

2

3

3

3

Конюшина

Добрий

Вико овес

37,6

3

180,4

Озима пшениця

90

Кук. на зерно

60

Кук. на силос

60

2

2

2

2

8

2

Дискування

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Озиме жито

90,4

Цукровий буряк

60

Горох

60

2

3

2

3

7

2

Лущення стерні

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Кук. на зел. корм

60,4

Вико овес

60,4

3

2

1

2

6

3

Лущення стерні

7

2

Друге лущення

8

1

Оранка

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

4

121,8

Ячмінь з під. б.т.

60

Конюшина

121,8

Кук на зерно

60

2

3

3

3

9

1

Лущення стерні

9

3

Оранка

Конюшина

61,8

Соняшник

61,8

2

2

1

3

9

3

Лущення стерні

10

1

Оранка

5

109,3

Озима пшениця

109,3

Горох

55,3

Картопля

55,3

2

2

2

2

9

2

Плоско різний обробіток

Озима пшениця

54

Кук. на зерно

54

2

3

2

3

9

1

Лущення стерні

9

3

Оранка

6

116,8

Горох

60

Озима пшениця

116,8

Цукровий буряк

60

3

2

1

2

9

1

Плоскорізний обробіток

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

Вико овес

56,8

Кормовий буряк

56,8

2

3

3

3

9

1

Плоскорізний обробіток

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

7

126

Соняшник

60

Кук. на зел. корм

60

Озима пшениця

126

2

2

1

3

8

1

Лущення стерні

Кук. на зерно

66

Вико овес

66

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

8

126

Конюшина

126

Озима пшениця

126

Цукровий буряк

60

2

3

2

3

9

3

Плоскорізний обробіток

Кормовий буряк

66

3

2

1

2

9

3

Плоскорізний обробіток

9

138,3

Озима пшениця

138,3

Ячмінь з під. б.т.

60

Конюшина

138,3

2

3

3

3

6

2

Лущення стерні

Конюшина

78,3

7

1

Оранка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

3

Культивація

8

3

Передпосівна культивація

9

1

Сівба озимої пшениці

Добрий

10

113

Цукровий буряк

60

Овес

60

Озима пшениця

113

2

2

2

2

8

1

Лущення стерні

Кормовий буряк

53

Вико овес

53

8

3

Друге лущення

9

3

Оранка

1270,9

1270,9

1270,9

1270,9

3

2

1

2

1.5 Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур

Таблиця 11

Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур

2013

Урожайність, ц/га

Культра

Площа

%

І польова сівозміна

Озима пшениця

474,4

30,64

40

Цукрові буряки

281

18,15

300

Вика

21,6

1,39

25

Ячмінь

185,3

11,97

35

Овес

70

4,52

30

Кукурудза на зел. корм

49,7

3,21

130

Кукурудза на силос

53,1

3,43

250

Гречка

85

5,49

20

Багаторічні трави

123,2

7,96

100

Чистий пар

45

2,91

-

Однорічні трави

125,1

8,08

150

Горох

35

2,26

30

Всього

1548,4

ІІ польова сівозміна

Озима пшениця

432

29,57

40

Цукрові буряки

120

8,21

300

Ячмінь

194

13,28

35

Кукурудза на зерно

103

7,05

50

Кукурудза на силос

60

4,11

250

Горох

188

12,87

30

Однорічні трави

167

11,43

150

Конюшина

197

13,48

100

Всього

1461

ІІІ польова сівозміна

Озима пшениця

370,7

29,17

40

Ячмінь

107,6

8,47

35

Кукурудза на силос

60

4,72

250

Кукурудза на зерно

114

8,97

50

Горох

60

4,72

30

Вико-овес

60,4

4,75

150

Соняшник

61,8

4,86

20

Картопля

55,3

4,35

200

Цукровий буряк

120

9,44

300

Кормовий буряк

122,8

9,66

450

Конюшина

138,3

10,88

100

Всього

1270,9

РОЗДІЛ 2. СІВОЗМІНИ

2.1 Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам

Таблиця 12

Культури

Усього

Сівозміни

І польова

ІІ польова

ІІІ польова

га

полів

га

полів

га

полів

Озима пшениця

1277,1

474,4

3,1

432

3

370,7

3

Цукровий буряк

521

281

1,8

120

0,8

120

0,9

Кормовий буряк

122,8

122,8

1

Картопля

55,3

55,3

0,4

Ячмінь

486,9

185,3

1,2

194

1,3

107,6

0,8

Овес

70

70

0,5

Соняшник

61,8

61,8

0,4

Гречка

85

85

0,5

Горох

283

35

0,2

188

1,3

60

0,5

Кукурудза на зерно

217

103

0,7

114

0,9

Кукурудза на зел. корм

49,7

49,7

0,3

Кукурудза на силос

173,1

53,1

0,3

60

0,4

60

0,5

Багаторічні трави

123,2

123,2

0,8

Однорічні трави

292,1

125,1

0,8

167

1,1

Чистий пар

45

45

0,3

Вика

21,6

21,6

0,1

Конюшина

335,3

197

1,4

138,3

1,1

Вико-овес

60,4

60,4

0,5

Усього

1548,4

10

1461

10

1270,9

10

2.2 Схема сівозмін

Таблиця 13

Схема І польової сівозміни

1

Соя

2

Озима пшениця

3

Цукровий буряк

4

Ячмінь з підсівом 0,5 багаторічних трав

5

Багаторічні трави

6

Озима пшениця

7

Цукровий буряк

8

Кукурудза на силос 0,3 Кукурудза на зел. корм 0,3 Чистий пар 0,3 вика 0,1

9

Озима пшениця

10

Овес 0,5 Гречка 0,5

Схема ІІІ польової сівозміни

1

Конюшина

2

Озима пшениця

3

Соняшник

4

Соя

5

Озима пшениця

6

Цукровий буряк

7

Соя

8

Озима пшениця

9

Кормові буряки

10

Ячмінь з підсівом конюшини

2.3 Кормова оцінка сівозмін

Таблиця 14

Поля схеми сівозміни

Культури

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, ц

Кормових одиниць, ц

Перетравного протеїну, кг

з 1ц продукції

на весь урожай

з 1ц продукції

на весь урожай

Озима пшениця

зерно

432

40

17280

1,19

20563,2

12

207360

солома

432

48

20736

0,2

4147,2

0,5

10368

Ячмінь

зерно

194

35

6790

1,13

7672,7

8

54320

солома

194

42

8148

0,33

2688,84

1,3

10592,4

Горох

зерно

188

30

5640

1,17

6598,8

19,5

109980

солома

188

45

8460

0,3

2538

3,5

29610

Цукровий буряк

коренеплоди

120

300

36000

0,24

8640

1,9

68400

гичка

120

120

14400

0,16

2304

1,9

27360

Кукурудза на зерно

зерно

103

50

5150

1,32

6798

7,8

40170

солома

103

100

10300

0,38

3914

1,4

14420

Кукурудза на силос

60

250

15000

0,19

2850

1,4

21000

Конюшина

197

100

19700

0,24

4728

4,2

82740

Однорічні трави

167

150

25050

0,46

11523

6,5

162825

Всього

2498

84965,74

839145,4

На 1 га

34,01

335,93

Кількість перетравного протеїну на 1 кормову 1 (в г)

9,88

2.4 Розміщення посівних площ сільськогосподарських культур на рік переходу до нових сівозмін

Таблиця 15. І польова сівозміна

№ поля

Площа поля, га

Фактичне розміщення культур за 3 попередні роки

Рік переходу

2014

2011

2012

2013

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

1

156,3

Ячмінь + баг.тр.

76,7

Багаторічні трави

76,7

Багаторічні трави

76,7

Овес 0,5

Озима пшениця

79,6

Озима пшениця

79,6

Цукрові буряки

68

Гречка 0,5 10

Вика

11,6

2

156

Цукрові буряки

77,6

Кукурудза на зел. корм

77,7

Озима пшениця + баг.тр.

78,3

Багаторічні трави 5

Гречка

78,4

Ячмінь

78,3

Ячмінь + баг.тр.

77,7

3

162,7

Кукурудза на зел. корм

61,7

Озима пшениця

83,1

Цукрові буряки

64

Кук. на силос 0,3

Ячмінь

80

Овес

29,6

Озима пшениця

33

Кук. на зел. корм 0,3

Чорний пар

21

Горох

30

Овес

30

Чорний пар 0,3

Озима пшениця

20

Кукурудза на зел. корм

35,7

Вика 0,1 8

4

152,9

Озима пшениця

116,9

Цукрові буряки

73,5

Гречка

80

Однорічні трави 0,8

Горох

36

Цукрові буряки

43,4

Кукурудза на силос

36,4

Горох 0,2 1

Одн. + баг.тр.

36

Багаторічні трави

36,5

5

165

Цукрові буряки

87

Гречка

80

Озима пшениця

81

Озима пшениця 9

Озима пшениця

57,2

Кукурудза на силос

8

Ячмінь

39

Однорічні трави

20,8

Озима пшениця

57

Чистий пар

45

Однорічні трави

20

6

163,9

Озима пшениця

82,8

Кукурудза на силос

52,8

Однорічні трави

42,8

Цукрові буряки 7

Вика

81,1

Цукрові буряки

30

Овес

40

Горох

38,4

Озима пшениця

81,1

Гречка

42,7

7

154,6

Ячмінь

47,7

Озима пшениця

154,6

Однорічні трави

7

Ячмінь з підсівом баг. тр. 4

Однорічні трави

106,9

Цукрові буряки

79

Ячмінь

68,6

8

164,4

Ячмінь + баг.тр.

87,3

Багаторічні трави

87,3

Багаторічні трави

8

Цукрові буряки 3

Ячмінь

77,1

Однорічні трави

37,1

Озима пшениця

154

Овес

40

Однорічні трави

2,4

9

110,7

Озима пшениця

90

Ячмінь

88

Горох

35

Озима пшениця 2

Кукурудза на силос

20,7

Кукурудза на силос

10,7

Вика

10

Ячмінь + баг.тр.

12

Озима пшениця

47

Кукурудза на силос

16,7

Багаторічні трави

2

10

161,9

Озима пшениця

75,4

Цукрові буряки

75,4

Однорічні трави

72,9

Озима пшениця 6

Однорічні трави

55,3

Озима пшениця

86,5

Гречка

5

Горох

31,2

Кукурудза на зел. корм

14

Цукрові буряки

70

Таблиця 16. ІІ польова сівозміна

№ поля

Площа поля, га

Фактичне розміщення культур за 3 попередні роки

Рік переходу

2014

2011

2012

2013

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

1

151

Ячмінь

48

Озима пшениця

48

Цукрові буряки

48

Ячмінь з підсівом

Цукрові буряки

65

Ячмінь

103

Кукурудза на зерно

103

конюшини 4

Кукурудза на зерно

38

2

155

Кукурудза на зерно

60

Чорний пар

50

Озима пшениця

54

Озима пшениця з підсівом 0,5

Ячмінь

65

Цукрові буряки

75

Ячмінь

63

конюшини 9

Конюшина

30

Конюшина

30

Горох

38

3

150

Озима пшениця

70

Кукурудза на зерно

40

Горох

150

Озима пшениця 2

Ячмінь

80

Цукрові буряки

110

4

131

Озима пшениця

68

Цукрові буряки

68

Ячмінь з підсівом

131

Конюшина 5

Овес

63

Кукурудза на зерно

63

конюшини

5

137

Цукрові буряки

137

Ячмінь + конюшина

137

Конюшина

137

Озима пшениця 6

6

141

Кукурудза на силос

106

Горох

106

Озима пшениця

106

Горох 7

Кормові буряки

35

Ячмінь + конюшина

35

Однорічні трави

35

7

159

Горох

95

Озима пшениця

95

Озима пшениця

95

Кукурудза на зерно 0,5

Конюшина

64

Конюшина

64

Однорічні трави

64

Конюшина 0,5 10

8

142

Конюшина

74

Конюшина

74

Озима пшениця

74

Горох 0,5

Однорічні трави

68

Озима пшениця

68

Однорічні трави

68

Кукурудза на силос 0,5 1

9

163

Ячмінь + конюшина

65

Конюшина

65

Озима пшениця

103

Цукровий буряк 3

Озима пшениця

36

Озима пшениця

38

Кукурудза на силос

60

Гречка

24

Ячмінь

60

Однорічні трави

38

10

132

Горох

72

Озима пшениця

72

Цукрові буряки

72

Однорічні трави 8

Овес + конюшина

60

Конюшина

60

Конюшина

60

Таблиця 17. ІІІ польова сівозміна

№ поля

Площа поля, га

Фактичне розміщення культур за 3 попередні роки

Рік переходу

2014

2011

2012

2013

Культура

Площа

Культура

Площа

Культура

Площа

1

131,7

Овес

70,4

Кукурудза на зерно

70,4

Озима пшениця

131,7

Соняшник 0,5

Просо

61,3

Ячмінь

61,3

Кукурудза на зерно 0,5 3

2

107,6

Кукурудза на зелений корм

70

Озима пшениця

107,6

Ячмінь з підс. конюшини

107,6

Конюшина 1

Вико овес

37,6

3

180,4

Озима пшениця

90

Кукурудза на зерно

60

Кукурудза на силос

60

Озима пшениця 2

Озиме жито

90,4

Цукровий буряк

60

Горох

60

Кукурудза на зелений корм

60,4

Вико овес

60,4

4

121,8

Ячмінь з підсівом б.т.

60

Конюшина

121,8

Кукурудза на зерно

60

Горох 0,5

Конюшина

61,8

Соняшник

61,8

Вико-овес 0,5 4

5

109,3

Озима пшениця

109,3

Горох

55,3

Картопля

55,3

Ячмінь з підс. конюшини 10

Озима пшениця

54

Кукурудза на зерно

54

6

116,8

Горох

60

Озима пшениця

116,8

Цукровий буряк

60

Озима пшениця 5

Вико овес

56,8

Кормовий буряк

56,8

7

126

Соняшник

60

Кукурудза на зелений корм

60

Озима пшениця

126

Цукровий буряк 6

Кукурудза на зерно

66

Вико овес

66

8

126

Конюшина

126

Озима пшениця

126

Цукровий буряк

60

Картопля рання 0,5

Кормовий буряк

66

Кукурудза на силос 0,5 7

9

138,3

Озима пшениця

138,3

Ячмінь з підсівом б.т.

60

Конюшина

138,3

Озима пшениця 8

Конюшина

78,3

10

113

Цукровий буряк

60

Овес

60

Озима пшениця

113

Кормовий буряк 9

Кормовий буряк

53

Вико овес

53

2.5 Ротаційна таблиця сівозмін

Таблиця 18. І польова сівозміна

№ поля

Площа, га

Рік переходу 2014

Рік освоєння 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

156,3

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

2

156

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під. 0,5

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

3

162,7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

4

152,9

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

5

165

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

6

163,9

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

7

154,6

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

8

164,4

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

9

110,7

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

баг. тр. 4

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

10

161,9

Оз. пш. 6

Ц.б 7

Кук. на с. 0,3

Оз.пш. 9

Овес 0,5

Од. тр. 0,8

Оз.пш. 2

Ц.б. 3

Яч. з під.

Баг.тр. 5

Кук.на з.к. 0,3

Гречка 0,5 10

Горох 0,2 1

баг. тр. 4

Ч.п. 0,3

Вика 0,1 8

Таблиця 19. ІІ польова сівозміна

№ поля

Площа, га

Рік переходу 2014

Рік освоєння 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

151

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

конюшини 4

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

2

155

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

3

150

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

конюшини 4

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

4

131

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

5

137

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

6

141

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

7

159

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

0,5 ко-ни 9

8

142

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

9

163

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

конюшини 4

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

10

132

Од. тр. 8

Оз.пш. з під.

Кук. на з. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 2

Ц. б 3

Яч. з під.

Конюшина 5

Оз. пш. 6

Горох 7

0,5 ко-ни 9

К-на. 0,5 10

К. на с. 0,5 1

конюшини 4

Таблиця 20. ІІІ польова сівозміна

№ поля

Площа, га

Рік переходу 2014

Рік освоєння 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

131,7

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

2

107,6

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

3

180,4

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

4

121,8

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

5

109,3

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

6

116,8

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

7

126

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

8

126

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

К. на с. 0,5 7

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

9

138,3

Оз. пш. 8

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

10

113

К. б. 9

Яч. з підс.

Конюшина 1

Оз. пш. 2

Соняш. 0,5

Горох 0,5

Оз. пш. 5

Ц. б. 6

Кар. р-ня 0,5

Оз. пш. 8

конюшини 10

К. на з. 0,5 3

Вик.-ов. 0,5 4

К. на с. 0,5 7

РОЗДІЛ 3. ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

3.1 План обробітку ґрунту в ІІ польовій сівозміні

Таблиця 21

Строки

Перелік робіт, показники, агрегати

місяць

декада

1

2

3

Поле 1, Ячмінь з підсівом конюшини, площа 151 га

Основний обробіток після цукрових буряків

Вересень

ІІІ

Збирання ц.б. - БМ-6Б, КС-6Б

Вересень

ІІІ

Плоскорізний обробіток Т-105К + АКП-5,5 на глибину 20-22 см

Основний обробіток після кукурудзи на зерно

Вересень

І

Збирання кук. на зерно - КСКУ-6

Вересень

І

Лущення Т-150К + БДТ-7 у два сліди 6-8, 8-10 см

Вересень

ІІІ

Зяблева оранка Т-105К + ПЯ-3-35 на 20-22 см

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Квітень

І

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І-ІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1

Квітень

ІІ

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 3-4 см

Квітень

ІІ

Підсів конюшини - СЗТ-3,6, 14-20 кг-га

Поле 2, Озима пшениця з підсівом 0,5 конюшини, площа 155 га

Основний обробіток після озимої пшениці

Серпень

І

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

ІІ

Оранка - Т-150 + ПЛН-5-35 на 20-22 см

Серпень

ІІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1

Вересень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 4-5 см

Квітень

І

Ранньовесняне боронування озимих - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Основний обробіток після ячменю

Липень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

І

Оранка - Т-150 + ПЛН-5-35 на 20-22 см

Серпень

ІІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1

Вересень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 4-5 см

Квітень

І

Ранньовесняне боронування озимих - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Основний обробіток після гороху

Липень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Серпень

І

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-6 см

Серпень

ІІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 6-8 см

Вересень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 4-5 см

Квітень

І

Ранньовесняне боронування озимих - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Поле 3, Озима пшениця, площа 150 га

Липень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Серпень

І

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-6 см

Серпень

ІІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 6-8 см

Вересень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 4-5 см

Квітень

І

Ранньовесняне боронування озимих - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Поле 4, Конюшина, площа 131 га

Липень

ІІ

Збирання ячменю (покривної культури) - СК-5

Жовтень

І

Скошування конюшини і підживлення Р45К45

Квітень

І

Ранньовесняне боронування - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Поле 5, Озима пшениця, площа 137 га

Червень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Липень

І

Оранка на 20-22 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Липень

ІІІ

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 6-8 см

Серпень

ІІІ

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-5 см

Вересень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 180 кг/га, 4-5 см

Квітень

І

Ранньовесняне боронування озимих - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Поле 6, Горох 141 га

Основний обробіток після озимої пшениці

Серпень

І

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

ІІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Вересень

ІІІ

Оранка на 20-22 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Основний обробіток після однорічних трав

Червень

ІІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Липень

ІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Серпень

І

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 10-12 см

Серпень

ІІІ

Оранка на 20-22 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-5 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 4-5 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + 3ККШ-6

Квітень

ІІ

До сходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Поле 7, Кукурудза на зерно 0,5, площа 80 га

Основний обробіток після озимої пшениці

Серпень

І

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

ІІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Вересень

ІІІ

Оранка на 25-27 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Основний обробіток після однорічних трав

Червень

ІІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Липень

ІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Серпень

І

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 10-12 см

Серпень

ІІІ

Оранка на 25-27 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 5-7 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + СУПН-8, міжряддя - 45 см, 5-6 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + 3ККШ-6

Квітень

ІІ

Досходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Квітень

ІІІ

Після сходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Травень

ІІ

Міжрядний обробіток МТЗ-80 + КРН-4,2, 8-10 см

Червень

І

Міжрядний обробіток МТЗ-80 + КРН-4,2, 8-10 см

Поле 7, Конюшина 0,5, площа 79 га

Серпень

ІІ

Збирання озимої пшениці (покривної культури) - СК-5

Квітень

І

Ранньовесняне боронування - ДТ-75 + БЗСС-1 на 3-4 см, 5-6 км/год

Поле 8, Горох 0,5, площа 68 га

Основний обробіток після однорічних трав

Червень

ІІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Липень

ІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Серпень

І

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 10-12 см

Серпень

ІІІ

Оранка на 20-22 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-5 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 4-5 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + 3ККШ-6

Квітень

ІІ

До сходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Поле 8, Кукурудза на силос 0,5, площа 74 га

Основний обробіток після озимої пшениці

Серпень

І

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

ІІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Вересень

ІІІ

Оранка на 25-27 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 5-7 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + СУПН-8, міжряддя - 45 см, 5-6 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + 3ККШ-6

Квітень

ІІ

Досходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Квітень

ІІІ

Після сходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Травень

ІІ

Міжрядний обробіток МТЗ-80 + КРН-4,2, 8-10 см

Поле 9, Цукровий буряк, площа 163 га

Основний обробіток після озимої пшениці

Серпень

І

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + ЛДГ-20 на 6-8, 8-10 см

Серпень

ІІІ

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Вересень

ІІІ

Оранка на 25-27 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Основний обробіток після кукурудзи на силос

Серпень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Вересень

І

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Вересень

ІІІ

Оранка на 25-27 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 5-7 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + ССТ-12Б, міжряддя - 45 см, 5-6 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + ККН-2,8

Квітень

ІІ

Досходове боронування ДТ75 + БЗСС-1, 2-3 см

Травень

І

Міжрядний обробіток МТЗ-80 + УСМК-5,4Б, 3-4 см

Поле 10, Однорічні трави, площа 132 га

Основний обробіток після конюшини

Червень

ІІ

Лущення стерні в два сліди - Т-150К + БДТ-7 на 6-8, 8-10 см

Липень

І

Друге лущення - ДТ-75 + ППЛ-10-25 на 10-12 см

Липень

ІІІ

Культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 10-12 см

Серпень

ІІІ

Оранка на 20-22 см - Т-150 + ПЛН-5-35

Основний обробіток після цукрових буряків

Вересень

ІІІ

Плоскорізний обробіток АКП-5,5 на 20-22 см

Передпосівний обробіток, сівба і догляд за посівами

Березень

ІІІ

Закриття вологи ДТ75 + СГ-21+БЗСС-1 5-6 см, 2 сліди

Квітень

І

Передпосівна культивація МТЗ-80 + КПС-4+БЗСС-1 на 4-5 см

Квітень

І

Сівба - МТЗ-80 + СЗ-3,6, міжряддя - 15 см, 4-5 см

Квітень

ІІ

Коткування ДТ-75 + 3ККШ-6

3.2 Об'єм робіт по обробітку ґрунту і сівбі культур в сівозмінах

Таблиця 22

Об'єм робіт по обробітку ґрунту і сівбі культур в ІІ польовій сівозміні

Види робіт

Номер поля

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лущення

206

310

300

274

423

320

426

489

180

2928

Оранка

103

155

150

137

141

80

142

163

60

1131

Плоскорізний обробіток

48

72

120

Культивація

151

193

300

274

176

144

216

163

192

1809

Боронування

151

155

150

131

137

282

239

210

326

132

1913

Коткування

141

80

142

163

132

658

Міжрядний обробіток

160

68

163

391

Сівба

302

232

150

137

141

80

142

163

132

1479

РОЗДІЛ 4. ПОТРЕБА В НАСІННІ

Таблиця 23

Культури

Площа, га

Норма висіву, ц/га

Усього, ц

Страх фонд (15%)

Разом із страхфондом

1

Озима пшениця

1353,8

1,8

2436,84

365,53

2802,37

2

Цукровий буряк

521

22

11462

1719,30

13181,30

3

Кормовий буряк

122,8

22

2701,6

405,24

3106,84

4

Картопля

55,3

40

2212

331,80

2543,80

5

Ячмінь

486,9

1,8

876,42

131,46

1007,88

6

Овес

70

1,8

126

18,90

144,90

7

Соняшник

61,8

0,1

6,18

0,93

7,11

8

Гречка

85

1

85

12,75

97,75

9

Горох

283

2

566

84,90

650,90

10

Кукурудза на зерно

217

0,2

43,4

6,51

49,91

11

Кукурудза на зел. корм

49,7

0,8

39,76

5,96

45,72

12

Кукурудза на силос

173,1

0,3

51,93

7,79

59,72

13

Багаторічні трави

46,5

0,2

9,3

1,40

10,70

14

Однорічні трави

292,1

1

292,1

43,82

335,92

15

Чистий пар

45

0

0,00

0,00

16

Вика

21,6

0,8

17,28

2,59

19,87

17

Конюшина

335,3

0,2

67,06

10,06

77,12

18

Вико-овес

60,4

1,2 - вика

0,5 - овес

72,48

30,2

10,87

4,53

83,35

34,73

РОЗДІЛ 5. ПЛАН ХІМІЧНОЇ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ

Таблиця 24

План хімічної боротьби з бур'янами у ІІ польовій сівозміні

№ поля

Культура

Площа, га

Час застосування гербіцидів

Назва препарату

Норми витрати, кг(л)/га

Норма на всю площу

1

Ячмінь з підсівом конюшини 4

151

Кущення

Базагран 48%

2

302

2

Озима пшениця з підсівом 0,5 конюшини 9

155

Кущення

Базагран 48%

2

310

3

Озима пшениця 2

150

Кущення

Лонтрел 30%

0,5

75

4

Конюшина 5

131

5

Озима пшениця 6

137

Кущення

Лонтрел 30%

0,5

68,5

6

Горох 7

141

5-6 листків

Базагран 48%

3

423

7

Кукурудза на зерно 0,5

80

3-5 листків

Лонтрел 30%

1

80

Конюшина 0,5 10

79

8

Горох 0,5

68

5-6 листків

Базагран 48%

3

204

Кукурудза на силос 0,5 1

74

3-5 листків

Лонтрел 30%

1

74

9

Цукровий буряк 3

163

1-3 пари справжніх листків

Лонтрел 30%

0,5

81,5

10

Однорічні трави 8

132

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумок можна сказати, що ґрунтово-кліматичні умови господарства є достатньо сприятливими для вирощування наведеного переліку культур в сівозмінах.

Стан полів є задовільним та добрим по забур'яненосіті. Що свідчить про недостатню боротьбу з бур'янами, яку треба посилити, застосовуючи передові технології і хімічні засоби, що і було заплановано данною курсовою роботою.

Агротехніка є стандартною для данної зони. Але булоб краще закупити і викорустовувати більш нову техніку (наприклад, комбіновані агрегати типу „Европак”, „Компактор” та ін.). Можна також більше застосовувати ресурсозберігаюче землеробство, використовуючи плоскорізний обробіток ґрунту.

Сівозміни складено з урахуванням особливостей культур і є сприятливими для вирощування культур та фітосанітарного стану полів. Лише у 1й польовій сівозміні треба б було зменшити площу посіву озимої пшениці щоб усунути посів озимої пшениці по озимій пшениці. Можна замінити її, наприклад, ріпаком, що є перспективною технічною культурою і є добрим попередником майже для усіх культур окрім хрестоцвітних.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Воробьёв С.А., Каштанов А.Н. и др. Земледелие. - М.: Агропромиздат, 1991. - 527 с.

2. Гордієнко В.П. та ін. Землеробство: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1991. - 268 с.

3. Ґудзь В.П. та ін. Землеробство з основами ґрунтознавства та агрохімії. - К.: Вища школа, 1995. - 310 с.

4. Зінченко О.І. рослинництво: Підручник. - К.: Аграрна освіта, 2011. - с. 382-387.

5. Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство: Підручник. - К: Либідь, 2012. - 590 с.

6. Царенко О.М., Троценко В.І., Жатов О.Г., Жатова Г.О. рослинництво з основами кормо виробництва: Навчальний посібник. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2013. - 384 с.

7. Сайт Міністерства аграрної політики України www.minagro.kiev.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.