Технологія вирощування польових культур у ПрАТ "Агрофорт"

Структура посівних площ господарства. Системи насінництва, удобрення, основного і передпосівного обробітку ґрунту. Розміщення сільськогосподарських культур в сівозміні, найкращі попередники. Технологічні карти вирощування сої, озимої пшениці, соняшнику.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2014
Размер файла 120,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

Сільське господарство є первинною ланкою агропромислового комплексу (АПК), а разом із харчовою і деякими галузями легкої промисловості (текстильною, шкіряною, хутровою) складає його основу.

Сільське господарство належить до найдавніших видів господарської Діяльності людини. На території України на рубежі V і IV тисячоліть До н. е. розвинулося осіле землеробство (трипільська культура). З давніх часів Україна відома своєю сільськогосподарською продукцією серед інших народів і країн. І зараз сільське господарство належить до важливих галузей міжнародної спеціалізованої держави.

Розвиток сільського господарства залежить від природно-географічних і соціально-економічних передумов. До перших належать земельно-ґрунтові й агро-кліматичні ресурси, які загалом дуже сприятливі на території України.

Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів, або 70% загального фонду країни. Структура сільськогосподарських угідь така: 78,9% -- орні землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% -- пасовища, 8,4% -- сіножаті. Найвища частка орних земель -- у степових районах (70 -- 80%) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях, сіножаті -- в долинах рік лісової і лісостепової зон.

Серед соціально-економічних передумов сільськогосподарського виробництва важливу роль відіграють трудові ресурси (сільські райони України ними забезпечені достатньо), особливості землеволодіння, тобто відносини власності на землю, й аграрна політика держави.

В Україні тривалий час землею володіли держава і великі колективні господарства, зараз вона -- у власності селянських спілок і фермерів. Зміни у землеволодінні відбуваються дуже повільно. Новим поштовхом для подальшого реформування селянського господарства стало прийняття у 2001 році Земельного кодексу України, що його справедливо назвали "земельною конституцією". Частка землі, яка знаходиться у володінні фермерів (таких в Україні понад 36 тис. господарств) становить тільки 2% від площі сільськогосподарських угідь. Розвиток фермерства та створення кооперативів селян-власників землі дозволить значно піднести рівень розвитку сільськогосподарського виробництва у країні. Це вже проявляється в останні роки, коли процеси реформування у сільському господарстві стали більш реальними.

Тривалий час сільськогосподарське виробництво розвивалося екстенсивним шляхом, тобто за рахунок залучення до нього додаткових земельних площ, особливо ріллі, збільшення поголів'я худоби. Площа орних земель приростала за рахунок зменшення площ інших сільськогосподарських угідь (це негативно впливало на кормову базу тваринництва), а також внаслідок проведення водної меліорації -- зрошення та осушення земель. Зрошувальні землі розташовані на півдні України, їх площа -- 2,5 млн. га. У перезволожених і заболочених районах Полісся і північного лісостепу під осушення залучено 3,3 млн. га земель.

Нині територія України належить до найбільш розораних в Європі і світі (рілля становить 1/2 її площі). При цьому розорювалися навіть землі, не дуже придатні для землеробства, -- наприклад, осушені землі на Поліссі чи осушені заплави річок. Внаслідок цього площі земель збільшувались, але знижувалася їх продуктивність, що не сприяло збільшенню обсягів виробництва культур.

Збільшення поголів'я худоби спричиняло проблеми її утримання через низькоякісну кормову базу, недостатнє впровадження високопродуктивних порід тварин та ін.

1. Природньо-екологічно та економічна характеристика господарства

1.1 Загальні відомості про господарство

Основні види діяльності - рослинництво (вирощування зернових і технічних культур), м'ясне та молочне тваринництво (розведення племінних биків і корів).

Посівні площі (близько 14 тис. га) займають такі культури: кукурудза (до 50% посівних площ), озима пшениця (до 20%), озимий ріпак (до 10%), соняшник (до 10%) та інші культури. За 2012 рік на підприємстві було зібрано близько 100 тис. т рослинницької продукції.

У ПрАТ «Агрофорт», згідно із сучасними вимогами та рекомендаціями найкращих міжнародних практик, застосовуються мінеральні добрива, засоби захисту рослин і посівні матеріали від провідних іноземних виробників: Monsanto (США), Syngenta (Швейцарія), Evralis (Франція) та ін. Фахівці підприємства працюють із науково-дослідними інститутами України та світу, що впроваджують у виробництво нові сорти та гібриди на дослідницьких ділянках, а потім і на виробничих полях і масивах.

ПрАТ «Агрофорт» також вирощує та реалізує племінних тварин м'ясних порід: волинської м'ясної, шароле, української м'ясної, герефордської, симментальської та п'ємонтезької, а також має сім статусів племрепродуктора з цих порід.

ПрАТ «Агрофорт» розташоване за адресою: Київська обл, м. Кагарлик, вул Незалежності 22, оф 30.

1.2 Кліматичні умови

сівозміна соя пшениця соняшник

1.2.1 Опади

Аналіз кількості опадів по місяцях в 2013 році

Місяць

кількість опадів мм

Черняхів

Шпендівка

Ростівка

Брилівка

Січень

48

48

40

38

Лютий

46

46

38

37

Березень

39

37

35

34

1-ий квартал

133

131

113

109

Квітень

49

51

49

47

Травень

53

49

63

65

Червень

73

77

87

81

2-ий квартал

175

177

199

193

Липень

88

91

92

90

Серпень

69

63

68

67

Вересень

47

52

46

48

3-ий квартал

204

206

206

205

Жовтень

35

34

34

37

Листопад

51

51

42

46

Грудень

52

47

44

42

4-ий квартал

138

132

120

125

Всього разом

650

646

638

632

1.2.2 Вологість % 2013року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

83

80

74

64

62

67

68

67

74

77

85

86

1.2.3 Повітряна активність (роза вітрів)

Січень Квітень Липень Жовтень

1.2.4 Температура

Температура

Місяць

Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

Абсолютний максимум, °C

11,1

17,3

22,4

29,1

33,6

35,0

39,4

39,9

33,8

29,5

23,2

14,7

39,9

Середній максимум, °C

?1,5

?0.2

5,0

13,7

20,4

23,5

24,5

24,1

18,6

12,1

4,5

0,4

12,1

Середня температура, °C

?4,3

?3,3

1,1

8,9

15,1

18,3

19,5

18,9

13,8

7,9

1,8

?2

8,0

Середній мінімум, °C

?6,8

?5,9

?1,7

4,9

10,6

14,0

15,3

14,6

9,9

4,6

?0,3

?4,2

4,6

Абсолютний мінімум, °C

?31,1

?32,2

?24,9

?10,4

?2,4

2,4

5,8

3,3

?2,9

?17,8

?21,9

?30

?32,2

Кількість опадів

Місяць

Січ

Лют

Бер

Кві

Тра

Чер

Лип

Сер

Вер

Жов

Лис

Гру

Всього

Норма опадів, мм

38

37

36

49

53

75

85

56

58

37

51

46

621

1.3 Грунтові умови

Підприємство

Філія/відділок

Вміст гумусу, %

ПрАТ "Агрофорт"

Шпендівка

2,3

Тернівка

2,4

Сущана

2,7

Запруддя

2,2

Черняхів

3,2

Демівщина

2,4

Брилівка

3,3

Кирдани

2,1

В.Ростівка

3,2

Скала

2,4

Очитків

2,1

Чагів

3,4

На півночі території, поширені дерново-підзолисті, в долинах рік і ярках -- дерново-глеєві, лучні й болотні ґрунти. У більшій частині на лесах -- опідзолені чорноземи, темно-сірі і світло-сірі лісові ґрунти; у південних районах -- глибокі малогумусні чорноземи. Переважають за своїм складом чорноземи.

1.3.1 Характеристика грунтів господарства

Чорноземи звичайні порівняно з темно-сірими опідзоленими грунтами характерні інтенсивнішою і глибшою гумусованістю і менш виявленими ознаками опідзолення. Їхній однорідний гумусовий горизонт (Не) здебільшого сягає глибини 70 см, а перехідний (Нрі) -- 90-130 см.

Ці грунти найбільш глибокі, добре гумусовані і вилужені від карбонатів.

За механічним складом грунти цієї групи є грубопилувато-легкосуглинковими, але дещо важкими. Серед чорноземів звичайних трапляються зрідка пилувато-середньосуглинкові різновиди; їхні фізичні властивості, зокрема структурність, кращі, ніж у сірих опідзолених.

Порівняно з останніми вони багатші на гумус. У них більша ємність вбирання, здебільшого вищий ступінь насиченості основами. Вони слабокислі у відносно знижених районах і нейтральні в підвищених.

Глибина шару, гори- зонт, см

Гумус, %

РН вод- не

РН сольове

Гідролітична кислотність, в мг-екв. на 100г ґрунту

Сума основ мг-екв. на 100г ґрунту

Міст- кість вби- ран- ня, мг-екв. на 100г грун- ту

Сту- пінь наси- чен- ня осно- вами, %

Кар-бо- нати, %

Рів- нова- жна об'є- мна маса, г/см3

Пито- ма маса, г/см3

0-20

3,2

5,7

7

1,41

23,13

24,64

93,5

-

1,18

2,6

20-50

3,1

5,9

7,3

0,49

24,08

24,75

94,3

0,56

1,22

2,63

50-100

1,9

7,2

7,3

0,48

20,61

23,34

94,8

4,19

1,29

2,66

1.3.2 Агрохімічна характеристика ґрунту ПрАТ «Агрофорт»

Грунти мають нейтральну реакцію ґрунтового розчину (рН = 6,7 - 7,0). Гідролітична кислотність, враховуючи гранулометричний склад, порівняно висока (2,1 - 4,0 мг-екв/ на 100 г ґрунту). Насиченість основами становить 80 - 90%. Сума обмінних основ становить 11 - 34 мг-екв/ на 100 г ґрунту.

Глибина шару, см

Вміст загального азоту, %

Мг на 100 г ґрунту

Легкогідролі- зованого азоту за Тюріним

Рухомого фосфору за Мачигіним

Обмінного калію за Масловою

0-20

0,22

2,5

11,0

8,89

20-50

0,17

1,9

10,0

7,3

50-100

0,08

-

7,1

5,4

1.4 Трудові ресурси та їх використання

У складі робочого та обслуговуючого персоналу ПрАТ «Агрофорт» налічується близько 500 людини, постійне працевлаштування мають більше 200 осіб. Звідси випливає, що кількість гектарів ріллі, що припадає на одного робітника дорівнює близько 75 га.

Господарство займається вирощуванням різних культур, які були перелічені раніше. Воно укомплектоване відносно сучасною технікою, що допомагає якісно і швидко висівати, обробляти, доглядати та збирати заплановані врожаї. У господарстві працюють кваліфіковані працівники, що також допомагають якісніше доглядати за культурами.

2. Аналіз виробничої діяльності підприємства

2.1 Врожайність культур

Врожай - 2012

Культура

РАПС

на

16.07.2012

Основні дані

Накопичення

відділок

№ поля

га

обмолот,га

вал.сбор,т

вал. Урожайн,т

Шпендівка

всього

232,1

232,1

791,80

3,41

015/01 Стави

28

28

101,10

3,61

001/00 Шпенд

152,5

152,5

497,92

3,27

001/00 Шуб

34,9

34,9

123,29

3,53

006/00 Терн

16,7

16,7

69,49

4,16

Черняхів

всього

128,7

128,7

479,10

3,72

4002/01

39

39

150,20

3,85

4012/02

60

60

207,96

3,47

4011/02

29,7

29,7

120,94

4,07

БрилІвка

006/00

101

101

340,50

3,37

Ростівка

7002/01

165,1

165,1

617,00

3,74

ВСЬОГО

626,9

626,9

2228,40

3,55

Культура

пшеница

на 01.08.2012

Основні дані

итог /накопичення/

відділок

№ поля

га

обмолот,га

вал.сбор,т

вал. Урожайн,т

Шпендівка

698,2

698,20

4285,21

6,14

007/01

108,5

108,50

719,97

6,64

007/02

101,2

101,20

638,37

6,31

008/00

43,0

43,00

285,51

6,64

009/00

168,6

168,60

1142,20

6,77

011/01

45,2

45,20

237,92

5,26

011/03

34,9

34,90

190,85

5,47

Тернівка

003/02

30,3

30,30

154,06

5,08

Тернівка

002/00

96,5

96,50

571,75

5,92

Сущана

001/01

70,0

70,00

344,58

4,92

Черняхів

447,5

447,50

2598,88

5,81

4001\01

135,0

135,00

798,98

5,92

4010\00

64,3

64,30

447,56

6,96

4011/01

24,2

24,20

137,72

5,69

4014/02

113,0

113,00

716,90

6,34

Демовщина

001/00

111,0

111,00

497,72

4,48

В.Ростівка

546,0

525,00

2677,95

5,10

7003/01

47,0

47,00

234,10

4,98

7004/00

93,3

93,30

583,56

6,25

7011/00

39,5

39,50

208,84

5,29

7013/00

86,5

86,50

366,72

4,24

Скала

001/02

31,7

10,70

57,41

5,37

Скала

002/02

69,2

69,20

322,24

4,66

Чагов

001/00

25,3

25,30

114,00

4,51

002/01

153,5

153,50

791,08

5,15

Брилівка

249,7

249,70

1045,36

4,19

004/00

125,5

125,50

641,25

5,11

007/01

21,2

21,20

97,00

4,58

Кирданы

001/02

103,0

103,00

307,11

2,98

ВСЬОГО

1941,4

1920,40

10607,40

5,52

З вище вказаних даних бачимо що підприємсво має доволі високу врожайність і масивність в плані виробницьва с-г продукції, зокрема зернових культур.

Маючи значні трудові і механізовані ресурси, збір, підготовка і транспортування проходять на належному високому рівні. Підприємство має орієнтацію в значній мірі в напрямку зернової продукції, що викликано співпрацею підприємства з ПрАТ «Зернопродукт МХП».

2.2 Структура посівних площ

Сівозміна - це науково обґрунтоване чергування культур, а при необхідності і парів, у часі та на території.

Кожна сівозміна складається на основі запланованої для неї структури посівних площ. Структура посівних площ - це співвідношення площ посівів різних сільськогосподарських культур.

Загальна площа господарства складає близько 1000 га. Польові сільськогосподарські культури займають всю територію угідь, отже коефіцієнт використання ріллі становить близько 14000 га.

У зв'язку з тим, що територія господарства досить розкидана по території району, технологічну карту та карту та карту сівозмін для кожного з полів не складають, можу представити до вашої уваги економічно обґрунтоване відношення культур у сівозміні господарства:

Культура

План 2013 р.

Факт 2013 р.

План 2014 р.

Площа

%

Площа

%

Площа

%

Кукурудза

5890,7

43,4

5866,7

43,31

5920,3

43,7

Соняшник

1573,3

11,6

1708,9

12,62

1620,2

12,0

Соя

1540,9

11,4

1580,1

11,66

1534,7

11,3

Оз. пшениця

2090,7

15,4

1926,9

14,22

2100,1

15,5

Оз. ріпак

960,8

7,1

918,3

6,78

950,0

7,0

Оз. ячмінь

298,7

2,2

298,7

2,21

280,3

2,1

Овес

62

0,46

100,5

0,7

Ячмінь ярий

435,7

3,2

311,7

2,30

350,4

2,6

Цукровий буряк

47

0,3

47

0,35

0,0

0,0

Кукурудза МВС

368,9

2,7

356,9

2,63

370,4

2,7

Багатор.трави всього

257,4

1,9

296,6

2,19

268,6

2,0

у т.ч. чистого посіву

70

0,52

50,0

0,4

Однорічні тр.

65,9

0,5

79,3

0,59

35,5

0,3

Пар

44,2

0,3

92,6

0,69

14,7

0,1

Всього:

13574,2

100

13545,7

100,00

13545,7

100,0

2.3 Система основного і передпосівного обробітку ґрунту

Сучасні інтенсивні технології вирощування с/г культур передбачають обробіток грунту з урахуванням його стану, погодних умов, сівозміни, застосування добрив і ступеня окультуреності кожного поля.

В усіх зонах бурякосіяння основний обробіток грунту проводять на зяб. Зяблевий обробіток створює більш оптимальні агрофізичні властивості, забезпечуючи тим самим сприятливі умови для мікробіологічної діяльності, кращого нагромадження і збереження атмосферних опадів. Ефективніше ведеться боротьба з бур'янами, шкідниками і збудниками хвороб.

Залежно від зони зволоження та засмічення поля під посів буряків застосовують два способи основного обробітку грунту - це напівпаровий і поліпшений.

Напівпаровий зяблевий обробіток грунту ефективний у районах достатнього зволоження, а в роки з достатньою кількістю опадів - і інших районах на полях з однорічними бур'янами.Він включає лущення стерні в два сліди на глибину 5-6 см одразу за збиранням попередника і оранку наприкінці липня в першій половині серпня з послідуючою обробкою зябу.

Своєчасне лущення стерні запобігає висушуванню глибших шарів грунту і забезпечує поглинання атмосферних опадів, провокує проростання бур'янів,також знищує значну кількість наявних збудників хвороб і личинок шкідників. Ці фактори сприяють підвищенню врожайності ц/б на 2-2,5 т\га.

Проводять його дисковими лущильниками ЛДГ-10А, ЛДГ-15А та ін. Якість лущення визначається такими проказниками: своєчасність проведення, глибина, повнота підрізання бур'янів, відсутність огріхів.

Оранку проводять на глибину 28-30 см незалежно від гумусного шару грунту, засміченості поля. Проводять їх за допомогою таких агрегатів - К-701\К-700 + ПТК-9-35, або ПН-8-40; із зарубіжної техніки фірми „Лемкен” начіпними оборотними плугами „Опаль”, та напівначіпні „Варі-діамана”. В послідуючому проводять культивацію з боронуванням.

Проте напівпаровий обробіток має і певні недоліки: у роки з посушливим літньо-осіннім періодом рілля стає брилистою, бур'яни не проростають. При наступних поверхневих обробітках верхній шар грунту розпилюється, що призводить до його запливання та ущільнення.

Щоб запобігти цьому, у такі роки ґрунти обробляють по типу поліпшеного зяблевого обробітку грунту. Вона складається з лущення стерні дисковими знаряддями на глибину 6-8 см, а також лемішними або ж культиваторами- плоскорізами через 10-12 днів після першого на 12-14 см в агрегаті з важкими боронами, а в посушливу погоду з кільчастошпоровими котками. При цьому знижується засміченість бур'янами від 30 до 70 %. Потім поле для знищення бур'янів і запобігання утворення ґрунтової кірки обробляють культиваторами.

Оранку проводять на глибину 28-30 см напри- кінці вересня початку жовтня. Застосовують його в основному для боротьби з багаторічними бур'янами (коренепаростковими та кореневищними).

Якість сівби цукрових буряків та рівень польової схожості насіння значною мірою визначається своєчасністю та якістю весняного обробітку грунту.

Основна мета передпосівного обробітку грунту - створити посівний шар із сприятливими умовами для проростання насіння, подальшого росту і розвитку рослин. Передпосівний обробіток грунту забезпечує розпушування верхнього посівного шару та створення ущільненого, вирівняного і волого посівного ложа, для розміщення на ньому насіння, яке буде прикрите розпушеним шаром грунту для кращого доступу повітря, тепла та вологи.

Першим етапом передпосівного обробітку грунту є закриття вологи. Даний захід спрямований на збереження вологи. Проводять його при фізичній спілості грунту, широкозахватними агрегатами (зчіпки з БЗСС-1).

Знаряддя для передпосівного обробітку грунту та його глибину визначають з урахуванням стану грунту, що вийшов з зими.

Всі операції проводять під кутом до напрямку оранки. Глибина передпосівної культивації 3-4 см.

2.4 Система насінництва

Система насінництва - це комплекс організаційний взаємопов'язаних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізацію і використання насіннєвого матеріалу. Складається з ланок первинного, елітного і репродукційного насінництва, страхових фондів насіння та державних ресурсів.

Насінництво нерозривно пов'язано із селекцією і своєю організаційною структурою відображує рівень її розвитку й досягнуті результати. Важливим завданням насінництва є також забезпечення своєчасно сортозаміни і сортооновлення.

Селекційно-насінницька робота в Україні ведеться на базі єдиної централізованої системи. Вона об'єднує ланки з виведення (селекція), випробування і реєстрація нових сортів (Державне сортовипробування), масового їх розмноження, здійснення контролю за сортовими і посівними якостями насіння.

Організація насінництва передбачає концентрацію виробництва насіння в спеціалізованих господарствах або їх підрозділах, які оснащені відповідною технікою по вирощуванню, доведенню до посівних кондицій та зберігання насіння. Контроль за сортовим і посівними матеріалами насіння здійснюється з боку державних організацій (контрольно-насінницьких лабораторій, насіннєвих інспекцій).

На Україні здійснюється програма по створенню спеціалізованої насінницької галузі на промисловій основі. Промислове насінництво - це новий етап розвитку насінницької галузі, пов'язаний із спеціалізацією та концентрацією виробництва. Промислове насінництво - виробництво насіння спеціалізованих насінницьких господарств, яке здійснюється індустріальним методом з використанням механізованих і автоматизованих сушильно-насіннєвих комплексах і насіннєвих заводах. При цьому вирощуване сортове насіння повністю відокремлюється від виробництва продовольчого і фуражного зерна.

Господартсво «Агрофорт» активно використовує і вводить нові сорти та гібриди с.-г. культур, щорічно замінюючи ареал різноманніття більш сучасними, продуктивними марками.

№ П/П

Назва підприємства холдингу

Гібрид

ФАО/група стиглості

Країна походження насіння

Кількість насінин в 1 п.о./тис.шт.

Потреба п.о. на 2014 рік

1

ПрАТ " Агрофорт "

ДКС - 3511

330

Угорщина

80

300

2

ДКС - 4685

340

Франція

80

350

3

ДКС - 440

350

Франція

80

350

4

ДКС - 4626

360

Франція

80

350

5

ДКС - 4590

360

Румунія

80

300

6

ДКС - 4490

370

Румунія

80

350

7

ДКС - 4795

380

Румунія

80

250

8

ДКС - 5143

430

Угорщина

80

100

9

ПР-39А-50

200

США

80

400

10

ПР-39А-61

200

США

80

400

11

ПР-39Г-32

200

США

80

400

12

П-8000

230

США

80

300

13

П-9000

310

США

80

350

14

ПР-38Н-86

320

США

80

350

15

ПР-38А-79

330

США

80

300

16

ПР-37І-12

390

США

80

300

17

Сілекс

320

R. A. G. T.

50

240

18

Джуксін

330

R. A. G. T.

50

240

19

ЛГ-3258

250

Франція

50

340

20

ЛГ-3395

290

Франція

50

320

21

БЦ -282

280

Хорватія

25

680

22

БЦ -304

300

Хорватія

25

650

Засипка насіння озимої пшениці для посіву під урожай 2014 року

№ п/п

культура

Сорт

Власне/ покупне

Репродукція

Кількість посівного матеріалу,т

Норма висіву га.

На площу га.

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Озима пшениця

Рогнеда

Власне

Друга

70

280

250

3

Озима пшениця

НС 40С

Власне

Друга

81

270

300

4

Озима пшениця

Смуглянка

Власне

Перша

150

300

500

5

Озима пшениця

Богдана

Власне

Друга

98

280

350

6

Озима пшениця

Сагайдак

Власне

Перша

29

290

100

7

Озима пшениця

Володарка

Власне

Перша

90

300

300

8

Озима пшениця

Русія

Власне

Друга

85

280

300

Всього:

603

2100

Озимий ячмінь

1

Озимий ячмінь

Майбрід

Власне

Третя

56

200

280

План сортооновлення під урожай 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Озима пшениця

Фаворитка

Покупне

Еліта

5

250

20

3

Озима пшениця

Перлина поділля

Покупне

Еліта

5

250

20

4

Озима пшениця

Смуглянка

Покупне

Еліта

5

250

20

5

Озима пшениця

Богемія

Покупне

Перша

20

270

74

6

Озима пшениця

Актьор

Покупне

Перша

20

270

74

Всього:

55

208

Заявка на насіння оз. ріпаку для посіву у 2013 році по ПрАТ " Агрофорт"

№п/п

Гібрид

Селекція

Походження насіння

Потреба в придбані п.о.

Норма висіву тис/га

Планова площа посіву, га

1

Абакус

Лембке

Німеччина

80

500

240

2

Ксенон

Лембке

Німеччина

80

500

240

3

Шерпа

Лембке

Німеччина

10

500

30

4

ДК Секюр

Монсанто

Франція

50

600

125

5

ДК Екстрон

Монсанто

Франція

37

550

100

6

ДК Екзотік

Монсанто

Франція

40

550

110

7

Гіколор

Дікман - Сітс

Німеччина

20

500

60

8

Харді

Дікман - Сітс

Німеччина

20

500

60

Сума

:

965

№ п/п

Культура

Сорт/гібрид

Чистота,%

Енергія,%

Сложість, %

Маса

1000 насінин

Вологість

Селекція

1

Ячмінь

Султан

98,2

91

92

44,8

13,0

Власне(Чехія)

2

Соя

Танаіс

99,0

70

81

214,7

13,2

Лан-Агро

3

Соя

Черемош

98,7

66

82

237,4

13,1

Лан-Агро

4

Соя

Полтава

99,7

74

81

194,2

11,6

Лан-Агро

5

Соя

Колбі

99,7

76

80

201,0

13,1

Канада(власне)

6

Соняшник

НК Бріо

99,7

92

92

65,6

8,5

Сингента

7

Соняшник

НК Делфі

99,7

92

92

63,2

7,4

Сингента

8

Соняшник

НК Делфі

99,9

94

94

63,7

7,3

Сингента

9

Соняшник

НК Неома

99,7

93

93

93,4

9,7

Сингента

10

Соняшник

ЛГ 5635

99,7

92

94

74,1

7,5

Лімагрейн

11

Соняшник

ЛГ 5665

99,7

93

93

65,8

7,3

Лімагрейн

12

Соняшник

НС 6043

99,8

94

94

82,3

8,1

НС Белград

13

Кукурудза

НК Леморо

99,6

94

94

279,1

12,3

Сингента

14

Кукурудза

Фуріо

99,9

92

92

337,9

11,7

Сингента

15

Кукурудза

НК Термо

99,7

92

92

235,5

12,3

Сингента

16

Кукурудза

ПР 38А79

99,8

95

95

278,4

12,1

Піонер

17

Кукурудза

ДКС 3472

99,7

94

94

305,6

12,3

Монсанто

2.4.1 Якісні показники придбаного насіння

18

Кукурудза

ДК 315

99,8

93

96

297,4

12,3

Монсанто

19

Кукурудза

ДК 391

99,8

94

95

295,1

12,4

Монсанто

20

Кукурудза

ДКС 3511

99,7

95

96

300,5

12,6

Монсанто

21

Кукурудза

ДКС 4626

99,7

95

95

301,7

12,1

Монсанто

22

Кукурудза

ДКС 4490

99,8

93

93

304,8

12,1

Монсанто

23

Кукурудза

ДК 440

99,9

92

94

284,3

12,2

Монсанто

24

Кукурудза

Iuxxin

99,8

94

95

289,1

11,9

РАГТ

25

Кукурудза

Silexx

99,8

93

93

290,5

12,0

РАГТ

26

Кукурудза

ПР39Н32

99,3

95

95

292,4

12,3

Піонер

27

Кукурудза

ВС-288В

99,8

95

96

318,4

12,5

БС-Загреб

28

Кукурудза

ВС 282

99,9

94

94

321,3

12,5

БС-Загреб

29

Кукурудза

Сплендіс

99,7

94

96

231,1

12,2

Євраліс

30

Кукурудза

Латизана

99,9

96

96

273,7

12,3

Лімагрейн

31

Кукурудза

ЛГ-3350

99,6

92

92

316,8

12,8

Лімагрейн

2.5 Меліоративні заходи

На даний час в господарстві немає значної необхідності в докорінному поліпшенні земель шляхом меліорації. На території відсутні заболочені та перезволожені землі. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, отже немає потреби проводити вапнування чи гіпсування ґрунтів на полях сівозмін господарства.

Проте потрібно слідкувати за раціональністю та нормами внесення добрив (фізіологічно-кислих чи фізіологічно лужних), оскільки при неправильному їх підборі або при перевищенні екологічно-обгрунтованих норм добрив може відбутися зміна реакції ґрунтового розчину в той чи інший бік.

В господарстві наявна меліоративна система каналів, але вона зараз перебуває в занедбаному стані і практично не відіграє великої ролі.

В окремі роки може спостерігатись нестача вологи, в середньому 1 з 5-6 років. Тому було б добре, якби в господарстві були наявні зрошувальні системи. Але у звязку із економічною скрутою та дороговизною подібних систем питання про їх придбання не є актуальним на даний час

2.6 Захист сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб

На даний час у господарстві застосовується інтегрована система захисту посівів від бурянів, шкідників та хвороб, що передбачає раціональне поєднання всіх заходів боротьби.

При розробці інтегрованої системи захисту необхідно враховувати дуже багато факторів. Це і видовий склад бурянів, і економічні можливості господарства, і економічні пороги шкідливості. Для здійснення цієї системи складають науково обґрунтовані перспективні та річний плани. У річному плані передбачають конкретні заходи та обсяги робіт, де в хронологічному порядку, починаючи передпосівним і закінчуючи післязбиральним періодами перераховують всі заходи, що належать до різних методів боротьби.

Система інтегрованого захисту посівів в господарстві передбачає раціональне поєднання біологічного, агротехнічного та хімічного методів боротьби. Ефективним біологічним методом є правильний вибір попередника для досліджуваної культури, що дозволяє значно знизити рівень забуряненості.

Агротехнічний метод передбачає застосування різних систем основного, передпосівного та післяпосівного обробітків ґрунту, що дозволяє ефективно вести боротьбу з бурянами, отримуючи при цьому екологічно чисту продукцію.

Хімічний метод є найбільш ефективним. Але у звязку із значною шкодою для навколишнього середовища в останній час набувають широкого поширення біологічні системи землеробства.

При застосуванні всіх цих методів необхідно враховувати еколого-економічні пороги забуряненості /ЕЕПФ/. ЕЕП (еколого-економічний поріг) - це мінімальна кількість вегетуючих бур'янів або їх насіння в ґрунті на період виконання протибур'янових заходів, зокрема внесення гербіцидів, повне знищення сходів яких забезпечує одержання приросту врожаю, який відшкодовує витрати на здійснення цих заходів і збирання врожаю додаткової продукції при дотриманні планової рентабельності та екологічних регламентів. Цей показник дає нам змогу визначити економічну доцільність застосування різних заходів боротьби. Всю систему протибурянових заходів наведено у таблиці на наступній сторінці.

Господарсво активно використовує найсучасніші ЗЗР, і постійно оновлюючи і експрементуючи з різними препаратами. Що повящано з наявністю явища резистентності шкідників до препаратів, вони постійно оновлюються і замінюються на більш дієві і якісні.

Система захисту сільськогосподарських культур у ПрАТ "Агрофорт"

культура

площа посіву, га

період внесення

назва препаравту

норма витрати препарату, л/га

площа внесення, га

загальна потреба, л; кг

ціна гр/кг, л

вартість грн

вартусть грн/га

кукурудза

5685,7

внесення по вегетації

Дублон

0,07

2500

175

1 836

321300

внесення по вегетації

Адью

0,2

2500

500

71

35500

внесення по вегетації

МайсТер

0,150

3186

478

1 585

757630

внесення по вегетації

БіоПауер

1,250

3186

3982

32

127424

внесення по вегетації (попередник - соняшники)

Діален Супер

0,7

780

546

70

38220

202,7 грн/га

соняшник

1540,9

грунтове внесення

Прімекстра TZ Голд

4,5

1540,9

6955

74

514670

грунтове внесення

Регент 20G

5 кг/га

450

2250

внесення по вегетації

Дерозал

0,5

1540,9

770

98

75460

382,9грн/га

озимий ріпак

960,8

грунтове внесення

Бутізан

2

960,8

1922

172

330584

страховий по вегетації

Міура

1

300

300

160

48000

вегетація 5-6 листків

Колосаль

1

960,8

961

769

739009

вегетація7-8листків

Хлормекват Хлорид

1,5

960,8

1441

32

46112

весна відновлення вегетації

Колосаль

0,8

960,8

768

769

590592

період бутонізації

Брейк

0,07

960,8

67

214

14338

цвітіння

Піктор

0,4

960,8

384

384

147456

цвітіння

Карате Зеон

0,15

960,8

144

144

20736

2015,8грн/га

озима пшениця

2090,7

протравка насіння

Табу

0,4

600

240

530

127200

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

600

240

260

62400

весняне внесення (кущення)

Гроділ Максі

0,1

2090,7

209,1

685

143233,5

весняне внесення (кущення)

Дерозал

0,5

2090,7

1045

98

102410

внесення при виході в трубку

Колосаль Про

0,4

2090,7

836

270

225720

перед цвітінням

Амістар Екстра

0,5

2090,7

1045

338

353210

період наливання зерна

Борей

0,14

2090,7

293

470

137710

550,9грн/га

протравка насіння

Табу

0,4

68 т

27

530

14310

озимий ячмінь

298,7

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

68 т

27

260

7020

весняне внесення (кущення)

Гроділ Максі

0,1

298,7

30

685

20550

весняне внесення (кущення)

Дерозал

0,5

298,7

150

98

14700

початок колосіння

Амістар Екстра

0,5

298,7

149

338

50362

період наливання зерна

Борей

0,14

298,7

42

470

19740

424,1грн/га

ячмінь ярий

435,7

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

96 т

38

260

9880

внесення в фазу кущення

Гроділ Максі

0,1

435,7

44

685

30140

внесення в фазу вих.в трубку

Дерозал

0,5

435,7

218

98

21364

внесення в період налив. зерна

Борей

0,14

435,7

61

470

28670

206,7грн/га

цукровий буряк

252

внесення по вегетації

БіцепсГрант

3

252

756

162

122472

внесення по вегетації

Лонтрел А 300

0,3

252

75

325

24375

внесення по вегетації

Міура

1,2

252

302

160

48320

внесення по вегетації

Пілот

2

252

504

255

128520

внесення по вегетації

Шарпей

0,4

252

100

115

11500

внесення по вегетації

Бенорад

0,5

252

126

120

15120

внесення по вегетації

Колосаль Про

0,4

252

100

270

27000

1497,3грн/га

соя

1540,9

протравка насіння

Табу

0,4

246 т

98

530

51940

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

246 т

98

260

25480

обробка інокулянтом

АВМ

0,911/т

246т

244

420

102480

внесення по вегетації

Міура

1

1540,2

1540

160

246400

внесення по вегетації

Хармоні

0,06

766

46

2 830

130180

внесення по вегетації

Фабіан

0,1

620

62

1 645

101990

внесення по вегетації

Набоб

2

1540,2

3080

83

255640

внесення по вегетації

Тред 200

0,2

1540,2

308

45

13860

602,2грн/га

курурудза МВС

368,9

внесення по вегетації

Діален Супер

1

368,9

369

70

25830

6506758

Система захисту озимих культур

культура

площа посіву, га

період внесення

назва препаравту

норма витрати препарату, л/га

площа внесення, га

загальна потреба, л; кг

озимий ріпак

950

грунтове внесення

Бутізан

2

950

1900

страховий по вегетації

Міура

1

300

300

вегетація 5-6 листків

Колосаль

1

950

950

вегетація7-8листків

Хлормекват Хлорид

1,5

950

1425

весна відновлення вегетації

Колосаль

0,8

950

768

відновлення вегетації

Борей

0,14

950

133

період бутонізації

Брейк

0,07

950

67

цвітіння

Піктор

0,4

950

380

цвітіння

Карате Зеон

0,15

950

142,5

закінчення вегетації

Нью Філм

1

950

950

озима пшениця

2100

протравка насіння

Табу

0,4

620

248

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

620

248

фаза кущення(осінь)

Бенорад

0,5

2100

1050

фаза кущення(осінь)

Логран+Пік

0,006/0,010

950

5,7/9,5

весняне внесення (кущення)

Гроділ Максі

0,1

2100

210

весняне внесення (кущення)

Дерозал

0,5

2100

1050

внесення при виході в трубку

Колосаль Про

0,4

2100

840

перед цвітінням

Амістар Екстра

0,5

2100

1050

період наливання зерна

Борей

0,14

2100

294

озимий ячмінь

280

протравка насіння

Табу

0,4

56

22,4

протравка насіння

Віал ТрасТ

0,4

56

22,4

фаза кущення(осінь)

Бенорад

0,5

280

140

фаза кущення(осінь)

Логран+Пік

0,006/0,010

95

0,57/0,95

весняне внесення (кущення)

Гроділ Максі

0,1

280

28

весняне внесення (кущення)

Дерозал

0,5

280

140

початок колосіння

Амістар Екстра

0,5

280

140

період наливання зерна

Борей

0,14

280

39,2

2.7 Овочівництво

На даний період своєї діяльності ПрАТ «Агрофорт» овочівництвом не займається, і має суто зерно-просапний напрямок.

2.8 Кормовиробництво

Кормовиробництво є складовою і невід'ємною частиною рослинництва. В даний час у господарстві значна увага приділяється кормовиробництву, тому що налічується значна кількість великої рогатої худоби та свиней.

До появи інвесторів кормовиробництву відводилось майже останнє місто. На стійловий період не вистачало навіть елементарного, сіна, соломи, не кажучи вже про концентровані та соковиті корми.

Найбільшого розвитку кормовиробництво набуло в 2006 році. Почали відводитись земельні ділянки під сіножаті та пасовища, стали складати зелений конвеєр, більше заготовляють силосу та сінажу.

З весни і до осені велика рогата худоба випасається на полях, тому значна увага приділяється безперебійному забезпеченню зеленим кормом. Тому для надходження зеленого корму ранньою весною використовують озимі культури. Площі яких обґрунтовуються господарськими потребами та економічними розрахунками. При використанні на зелений корм озимих культур в розрахунку сіють близько 0,25 га на одну голову ВРХ.

Господарство також потребує значної кількості грубих кормів, сіна, соломи. Тому в цьому напрямку увага приділяють конюшині та люцерні.

Багаторічні бобові трави відзначаються високою кормовою цінністю. Так при багатоукісному використанні і достатньому забезпеченні поживними речовинами та вологою люцерна забезпечує вихід білка до 25--ЗО ц/га при врожаї сіна 180--200 ц. Досвід кращих господарств показує, що навіть така мало поширена культура, як буркун білий, може давати 70 ц/га кормових одиниць.

Білок бобових трав відзначається високою фізіологічною активністю. За вмістом незамінних амінокислот багаторічні бобові трави не мають собі рівних. Містять вони і велику кількість інших необхідних для тваринного організму поживних речовин. З багаторічних бобових трав виготовляють сіно, сінаж.

Кормова цінність багаторічних бобових трав погіршується з віком рослин -- від ранньої до більш пізньої фази розвитку. При цьому вміст клітковини збільшується, а протеїну, каротину та вітамінів зменшується. Відомо також, що відновлення вегетації трав відбувається в основному за рахунок запасу поживних речовин коріння. З початком фази бутонізації запас поживних речовин у рослині відновлюється і наприкінці цвітіння витрачається на плодоношення.

Систематичне скошування бобових трав в ранніх фазах (початок бутонізації) або пізніх (кінець цвітіння) призводить до порушення ростових процесів, зниження продуктивності й довговічності травостою. Тому, щоб більше одержувати вітамінного корму, зелену масу в господарстві скошують у період бутонізації, а на силос і сінаж -- до початку масового цвітіння.

Заготівлю кормів проводять сучасною добре налагодженою технікою.

Скошують в залежності від погодних умов, коли сиро сигментно-пальчиковими косарками, а в жарку погоду косарками плющилками, або самохідною Є - 308.,універсальним комбайном “Полісся”,зі спеціальною приставкою.

Сіно збирають прес підбирачами ПР-Ф-145,CLAAS та ін, і тюки транспортують до ангару де вони потім складаються штабелями.

Для заготівлі силосу використовується традиційна культура, кукурудза.

Але в планах на 2009 рік для заготівлі силосу використати суміші все ж таки з кукурудзою.

Як кормова культура кукурудза не знає собі рівних серед інших зернових культур, що вирощуються на корм. В 1 кг її зерна міститься 78 г перетравного протеїну, що поживністю дорівнює 1,34 кормової одиниці; 100 кг силосу з кукурудзи молочно-воскової стиглості містить 1800 г перетравного протеїну і оцінюється в 20 кормових одиниць.

Кукурудзу на силос збирають у фазі молочно-воскової стиглості, коли вихід зеленої маси і кормових одиниць найбільший. У цей період кукурудза добре поїдається тваринами і силосується.

Збирання проводять імпортним комбайном Ягуар, що забезпечує добру подрібненість силосної маси. Транспортується маса до міста силосування автомобілями та тракторами. Для кращого консервування добавляють біодобавки та закривають траншеї поліетиленовою плівкою для запобігання надходження кисню. Нажаль не дивлячись на всі старання верхній шар псується і його доводиться викидати. В ньому розвиваються гнилісні та масляно молочні бактерії.

Взагалі кормовиробництво в господарстві стоїть на належному рівні, тварини повністю забезпечені грубими, соковитими і концентрованими кормами, що декілька років тому було важко уявити. На мою думку фахівцям даного колективу в подальшому потрібно звернути увагу на підвищення якості кормів та більш ефективне використання техніки при їх заготівлі.

2.9 Зберігання та переробка продукції рослинництва

В даний час в господарстві є всі умови для зберігання продукції всіх видів,зокрема-зернові,зернобобові,технічні,олійні,кормові. Зберігають продукцію в сховищах-в буртах,в засіках,мішках та в іншому інвентарю.

На зерно-складі знаходиться стаціонарна високопродуктивна сушарка,яка здатна доосушувати зерно до потрібної нам вологості.

Все збіжжя зберігається в сховищах,по мірі потреби на різні цілі воно забирається із них.

Регулювання температури,вологості та інших факторів зовнішнього середовища проводиться за допомогою відкривання люків та інших прилаштувань.

Підприємство провело також закупівлю сучасного обладнання для якісної діагностики всіх параметрів зерна, грунту, повітря для покращення ефективності використання всіх ресурсів в цілому, і для більш швидкого виявлення проблем та недоліків повязаних з реалізацією і зберіганням зерна к-р.

Закупленно сучасне обладнання для діагностики: температури, вологості, кислотності та інших показників грунут.

Назва приладу

В наявності

Планується докупить

Загальна кількість

Мерзлотомір АМ-21-1

14

14

Термометр мін. т-ри ТМ-2

13

1

14

Термометр щуп для вимірювання т-ри ґрунту

13

7

20

Вимірювач щільності ґрунту SCT / SJ

5

12

17

Метеостанція DAVIS

2

1

3

Вимірювач вологості ґрунту

1

1

РН метр SX 723

1

1

Геометр S - 6

1

1

Ареометр АОН - 1

1

1

Вологоміри зерна

15

3

18

2.10 Тваринництво

Одним із основних завдань тваринницьких галузей є забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість - сировиною. Економіка країни значною мірою залежить від розвитку тваринництва.

Технологія виробництва продукції тваринництва розглядається як комплекс виробничих процесів і операцій спрямованих на одержання великої кількості і високої якості продукції.

Літньо-зимове утримання, в зимовий період стійлове утримання. Тип годівлі силосно-сінажний. В літній період утримання безприв'язне з випасом худоби. Племінна робота ведеться в повному обсязі.

Річна форма звітності про стан тваринництва

Назва підприємства, філії, ферми __ПрАТ "Агрофорт"

Інформація за станом на 01 січня 2013 року

Показник

Одиниця виміру

На 1.01.2013р

На 1.01.2012р

до минулого року

.+,-

%

Поголів"я всього

голів

843

1164

-321

72,4

в тому числі

бугаїв

голів

8

14

-6

57,1

корів

голів

271

451

-180

60,1

нетелів

голів

24

23

1

104,3

телиць старше 1 року

голів

229

281

-52

81,5

телиць до 1 року

голів

114

176

-62

64,8

Бугайців 7-12 міс

голів

95

169

-74

56,2

Бугайців 13-18 міс

голів

44

50

-6

88,0

Бугайців 0-6 міс

голів

58

58

Осіменено та спаровано - всього

голів

394

442

-48

89,1

в тому числі штучно осіменено

голів

74

99

-25

74,7

Осіменено та спаровано корів

голів

217

333

-116

65,2

в тому числі штучно осіменено

голів

35

41

-6

85,4

Вік телиць при першому осіменінні (паруванні)

міс.

18

18

?

?

Жива маса телиць при першому осіменінні (паруванні)

кг

370

370

?

?

Одержано телят:

всього

голів

339

393

-54

86,3

в тому числі від корів

голів

247

297

-50

83,2

Вихід телят на 100 корів

голів

55

58

-3

94,8

Відлучено телят

голів

335

478

-143

70,1

Введено нетелів:

всього

голів

95

124

-29

76,6

на 100 корів

голів

21

23

-2

91,3

Середньодобові прирости молодняку:

на підсосі

г

960

570

390

168,4

на відгодівлі

г

905

850

55

106,5

на вирощуванні

г

526

350

176

150,3

Собівартість 1 кг приросту яловичини

грн./кг

13,85

15,51

-1,66

89,3

Реалізаційна ціна яловичини за 1 кг живої ваги

грн./кг

19,36

19,2

0,16

100,8

Вироблено яловичини в живій вазі

т

296,33

207,66

88,67

142,7

Реалізовано яловичини в живій вазі на забій

т

446,1

160,8

285,3

277,4

Продано племмолодняка: всього

629+16

бугайців

голів

136

?

?

?

кг

51010

?

?

?

грн./кг

19,59

?

?

?

телиць, нетелів

голів

206

7

?

?

кг

54769

2448

?

?

грн./кг

22,25

20,83

?

?

Придбано племмолодняка:

?

?

?

бугайців

голів

3

3

?

?

кг

1660

1189

?

?

грн./кг

58,42

25,00

?

?

телиць, нетелів

голів

?

?

?

?

кг

?

?

?

?

грн./кг

?

?

?

?

Придбано спермопродукції

доз

1150

?

?

?

грн./доза

43,47

?

?

?

Використано спермопродукції

доз

100

132

-32

75,8

Фінансовий результат (прибуток, збиток), всього

тис.грн.

-305

-203

-102

150,2

на 1 кг реалізованої живої маси

грн.

-0,68

-1,26

0,58

54,0

на 1 корову, що була на початок року

грн.

-676,27

-416,84

-259,43

162,2

Показник

Одиниця виміру

На 1.01.2013 р

На 1.01.2012 р

до минулого року

.+,-

%

Поголів"я всього

голів

928

575

353

161,4

в тому числі

корів

голів

174

216

-42

80,6

нетелів

голів

54

30

24

180,0

телиць старше 1 року

голів

316

123

193

256,9

телиць до 1 року

голів

217

63

154

344,4

бугайців старше 1 року

голів

64

53

11

120,8

бугайців до 1 року

голів

99

90

9

110,0

Надій на 1 корову

річний

кг

5874

4448

1426

132,1

добовий

кг

16

12,2

3,8

131,1

Осіменено та спаровано маток - всього

голів

228

204

24

111,8

в тому числі корів

голів

137

165

-28

83,0

Вік телиць при першому осіменінні

міс.

19

19

?

?

Жива маса телиць при першому осіменінні

кг

390

390

?

?

Середня тривалість сервіс-періоду

днів

90

90

?

?

Одержано телят:

всього

голів

197

154

43

127,9

в тому числі від корів

голів

97

96

1

101,0

Вихід телят на 100 корів

голів

51

46

5

110,9

Введено нетелів:

всього

голів

103

51

52

202,0

на 100 корів

голів

49

26

23

188,5

Середньодобові прирости молодняку:

на відгодівлі

г

905

850

55

106,5

на вирощуванні

г

526

350

176

150,3

Собівартість молока, без ПДВ:

виробленого

грн./кг

2,10

2,28

-0,18

92,1

реалізованого

грн./кг

2,10

2,28

-0,18

92,1

Витрати корму на 1 кг молока

корм.од./кг

Вартість 1 корм.од. при виробництві молока

грн.

Реалізаційна ціна молока

грн./кг

3,16

3,59

-0,43

88,0

Реалізаційна ціна молока в перерахунку на базисні показники

грн./кг

Собівартість 1 кг приросту яловичини

вирощеного

грн./кг

13,85

15,51

-1,66

89,3

реалізованого

грн./кг

13,85

15,51

-1,66

89,3

Витрати корму на 1 кг приросту

корм.од./кг

Вартість 1 корм.од. на вирощуванні та відгодівлі

грн.

Реалізаційна ціна яловичини за 1 кг живої ваги

грн./кг

19,36

19,2

0,16

100,8

Вироблено молока, всього

т

1162,57

920,845

241,725

126,3

Реалізовано молока, всього

т

1082,929

890,632

192,297

121,6

в тому числі вищого та І гатунків

т

1082,929

890,632

192,297

121,6

Вироблено яловичини в живій вазі

т

296,33

207,66

88,67

142,7

Реалізовано яловичини в живій вазі

т

446,1

160,8

285,3

277,4

Реалізовано на м"ясо

голів

480

467

13

102,8

Продано племмолодняка: всього племпродаж

бугайців

голів

?

?

?

?

кг

?

?

?

?

грн./кг

?

?

?

?

телиць, нетелів

голів

?

?

?

?

кг

?

?

?

?

грн./кг

?

?

?

?

Придбано племмолодняка:

голів

66

?

?

?

кг

35867

?

?

?

грн./кг

20,41

?

?

?

Придбано спермопродукції

доз

340

150

190

226,7

грн./доза

22,99

22,78

0,21

100,9

Використано спермопродукції для осіменіння

доз

314

50

264

628,0

Фінансовий результат (прибуток, збиток), всього

тис.грн.

1466

1394

72

105,2

в тому числі від виробництва молока, всього

тис.грн.

1466

1394

72

105,2

на 1 кг виробленого молока

грн.

0,99

1,24

-0,25

79,8

на 1 корову, що була на початок року

грн.

4806,55

5488

-681,45

87,6

від виробництва яловичини (з врахуванням племпродажу та вирощування)

тис.грн.

на 1 кг реалізованої яловичини

грн.

на 1 корову, що була на початок року

грн.

За даними продемонстрованими в таблицях, можна з впевненістю сказати що тваринництво в сфері ВРХ дає досить високі пробутки, і є рентабельним, на противагу свинної галузі, яка на превеликий жаль є досить збитковою, і потребує рішучих рішень в плані організації праці, і самого ходу виробництва. В разі відсутності таких, на мою думку, дану сферу потрібно буде закрити або скоротити, в звязку зі своєю збитковістю.

2.11 Механізація, електрифікація і автоматизація в господарстві

ПрАТ «Агрофорт» досить високо механізоване. На балансі підприємства знаходиться необхідна кількість с-г техніки, для вчасної і якісної роботи в заплановані строки. Постійно проводяться закупки нового обладнання і техніки задля більш рентабельної і продуктивної роботи підприємства, з одночасним пониженням собівартості продукції, за рахунок сучасних методів господарсва.

В господарстві на 2013 рік була зроблена наступна закупка с-г техніки і обладнання:

Назва техніки

Кількість

Стан підготовки

Сівалка Моносем 8р.

3

У філіях на технологічній наладці.

Сівалка МФ 555 на 8р.

1

У філії на технологічній наладці.

Сівалка Моносем 16р.

1

Закуплена. До поставка.

Культиватор Фармет

1

У філії на технологічній наладці.

Трактор МТЗ 1025

4

У філіях на технологічній наладці.

Аплікатори на сівалку

24

Установлено 3 шт. Інші оплачено і установлять до 1.04.

Зчіпка ЗБР 24

2

У філії на технологічній наладці.

Котки КЗК 6

2

У філіях на технологічній наладці.

Приставка для посіву ріпаку

2

Закуплено. До поставка.

Навантажувач МLТ 741

1

Працює у філії.

Трактор Джон Дір 8335 R

3

Закуплено. До поставка на 15.03.

Розкидач Анабургер HTS 29.04

2

До поставка.

Жатка соняшникова Sunspeed

8

До поставка.

Жатка соєва

2

До поставка.

Культиватор КРН 5,6

4

У філіях на технологічній наладці.

2.12 Охорона праці

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально - економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально -- профілактичних заходів і засобів на створення умов збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробнича санітарія і безпека застосування різних технічних заходів на виробничих процесах в сільському господарстві, враховуючи і пожежну безпеку. Основні положення з охорони праці в Україні визначені "Кодексом заходів про працю", Закони України "Про охорону праці", а також розробленими на основі і відповідно до них нормативно -правильними актами.

Покращення умов праці на підприємстві - це один з найважливіших напрямків підвищення ефективності виробництва, оскільки оздоровлення і полегшення умов праці підвищують працездатність людини.

Все це вимагає від керівників господарства і головних спеціалістів впровадження і дотримання заходів по покращенню організації охорони праці і техніки безпеки, в яких повинно бути передбачено:

- забезпечення всіх агрегатів аптечками і термосами для питної води, а також вогнегасниками;

- забезпечення всіх робітників спецодягом, взуттям і засобами індивідуального захисту (респіратори, захисні окуляри, противогази і ін);

- обладнання польового пересувного вагончика з питною водою, аптечкою і умивальником,для відпочинку, вживання їжі;

Виїзд на поле тільки налагодженими машинами і механізмами.

Перед виїздом на поле необхідно визначити старших на агрегатах, відповідаючих за техніку безпеки і з всіма робітниками провести інструктаж на робочому місці, перевірити стан агрегатів і допустити механізаторів до їх обслуговування. Як правило, відповідальним за техніку безпеки на агрегаті є тракторист.

Інженер з охорони праці розробляє угоди,плани з охорони праці і контролює їх виконання, разом з профспілковим комітетом і спеціалістами розробляє комплексні плани покращення умов праці і соціально-оздоровчих заходів. В обов'язки інженера з охорони праці входить своєчасне і якісне проведення інструктажів, медичних оглядів і пропаганди безпечних умов праці, конкурсів, наглядів з охорони праці.

Значні виробничі травми відмічають і при розвантажувальне -- навантажувальних роботах і при падінні вантажу з транспорту у випадку неправильного завантажування і закріплення вантажу, знаходження людей під вантажами або в радіусі дії підйомних механізмів. Невміле і необережне користування ручними інструментами, їх несправність, неузгодженість дії між працівниками може викликати травмування людей.

При роботі з мінеральними добривами всі робітники повинні пройти медичний огляд і інструктаж на робочих місцях,обов'язково мати індивідуальні засоби захисту і спецодяг, дотримуватись правил особистої гігієни праці. Особисту увагу слід приділяти перевірці герметичності машин для внесення рідких добрив. Працювати бажано вранці і ввечері при найменшій температурі повітря, незначній інсоляції і мінімальному потоці повітря. При роботі з пестицидами необхідно дотримуватись загальних вимог по застосуванню їх в сільському господарстві.

Всі працюючі з пестицидами повинні пройти медогляд, вміти користуватись індивідуальними засобами захисту і надавати першу допомогу потерпілим. Важливими заходами з охорони довкілля є дотримання вимог по зостосуванню пестицидів.

Переміщення їх в атмосфері, воді, з продуктами харчування призводить до забруднення навколишнього середовища. Тому перед обробкою посівів пестицидами були повідомлені про це інші господарства, в тому числі і керівники тваринницьких ферм.

Після закінчення робіт з отрутохімікатами- тару здають на склад, непридатну для повторного використання, знищують відповідно до існуючих положень, а придатну тару знешкоджують і повертають в установленому порядку. Відповідальним у господарстві за стан охорони праці є директор, а контроль за дотриманням правил безпеки виконує інженер по техніці безпеки.

Проаналізувавши фактичний стан охорони праці на базовому підприємстві де проводились дослідження на ПрАТ «Агрофорт», вважають його задовільним, з дотриманням вище перерахованих вимог.

2.1 Садівництво

На даний час ПрАТ «Агрофорт» овочівництвом не займається і має суто зерно-просапний напрямок.

3. Технологія вирощування польових культур

3.1 Значення культури для господарства

Для збільшення обсягів виробництва та поліпшення якості вирощеної продукції важливе значення має створення сортів та швидке впровадження їх у виробництво. Цим питанням займається селекція та насінництво. Насінництво в своїй організаційній структурі відбиває рівень розвитку селекції. Головним завданням насінництва є повніша реалізація досягнень селекції при збереженні в процесі розмноження сортів і гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних особливостей насіння, формування високоврожайних властивостей в технологічній системі його виробництва.

Основними факторами успішного ведення насінництва проса є екологія насіння, сортова та насінницька агротехніка, післязбиральна та передпосівна його обробка і зберігання.

Насінництво виступає як спеціальна галузь сільськогосподарського виробництва і забезпечує:

розмноження високоякісного сортового насіння;

зберігання в процесі розмноження всіх морфологічних ознак, біологічної чистоти й сортової якості, властивих цьому насінню і рослинам;

формування високих уражаїв на основі високих посівних якостей насіння, спеціальних прийомів вирощування, збирання й післязбиральної обробки насіння;

Основна мета звіту - всебічна підготовка фахівців до агрономічної діяльності, включно і в галузі насінництва. Оскільки повна реалізація потенційних можливостей сорту значною мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів, які повинні знати генетичну природу та методику створення сортів і гібридів, екологічні принципи організації насінництва, причини погіршення якості сортів, способи використання позитивних модифікацій для виробництва сортового насіння з високими посівними та врожайними властивостями.

3.2 Розміщення культур в сівозвміні, попередники

Агрономічна роль сівозміни на різних етапах розвитку землеробства і особливо за умов його інтенсифікації випливає із загального завдання наукового землеробства. За визначенням К. А. Тімірязєва і Д. М. Прянішнікова, це завдання - в узгодженні вимог культурних рослин з умовами вирощування. За відповідних кліматичних умов і природних властивостей ґрунту оцінка сівозміни залежить від того, як впливають попередні культури і заходи їх вирощування (обробіток ґрунту, удобрення та ін.). Відомо, що цей вплив неоднаковий. Отже, створюються деякі відмінності у властивостях ґрунту і його родючості залежно від попередніх культур. Їх необхідно враховувати при розміщенні сільськогосподарських культур на полях. Інакше кажучи, встановлювати науково обґрунтоване чергування культур.

Властивості ґрунтів, навіть найродючіших, таких як чорноземи, не завжди відповідають потребам культурних рослин, особливо їх високоврожайних сортів. Тому створення необхідних умов для росту сільськогосподарських культур, раціональне використання і захист ґрунтів, збереження та підвищення їхньої родючості є основним завданням на всіх етапах розвитку землеробства.

У системі агротехнічних заходів найбільш цілеспрямовано на ґрунт впливає сівозміна.

Враховуючи біологічні особливості й здатність польових культур не тільки використовувати, а й активно відновлювати родючість ґрунту, сівозміна істотно впливає на такі фактори родючості, як забезпеченість поживними речовинами і вологою, вміст гумусу, біологічний режим, фізичні властивості та швидкість детоксикації шкідливих речовин, що надходять у ґрунт при його сільськогосподарському використанні.

Крім того, сівозміна зумовлює агрономічну стратегію підвищення продуктивності ґрунту і врожайності сільськогосподарських культур, визначає та взаємопов'язує в єдиний комплекс усі ланки системи землеробства. Від спеціалізації сівозмін, складу і чергування культур залежать системи удобрення, механічного обробітку ґрунту та інших агротехнічних і меліоративних заходів.

З поглибленням спеціалізації сівозмін (насиченням їх провідними культурами, впровадженням нових високоврожайних сортів і гібридів, зростанням масштабів застосування добрив і хімічних засобів захисту рослин та енергомістких технологій вирощування) ускладнюється система управління родючістю, підвищуються вимоги до ґрунтів. Вони повинні забезпечувати посіви не тільки сприятливим водно-повітряним і поживним режимами, а й мати помітну фітосанітарну функцію, здатність запобігати утворенню високої концентрації внесених хімічних сполук тощо.


Подобные документы

 • Агробіологічні особливості вирощування озимої пшениці на богарних землях. Система основного і передпосівного обробітку ґрунту, розміщення культури в сівозміні. Наукові методи програмування врожайності озимої пшениці сорту "Херсонська-86" в умовах богари.

  курсовая работа [100,5 K], добавлен 04.08.2014

 • Інтенсивна технологія вирощування гречки: сорти, попередники та місце в сівозміні, удобрення, обробка ґрунту, догляд за посівами та збирання врожаю. Графік завантаження тракторів та сільськогосподарських машин для вирощування культури в господарстві.

  курсовая работа [99,7 K], добавлен 24.06.2011

 • Організаційно-економічна характеристика господарства, його спеціалізація та наліз землекористування, ґрунтово-кліматичні умови. Структура посівних площ, система сівозмін та удобрення культур у сівозміні. Технологія вирощування однієї із культур.

  отчет по практике [380,2 K], добавлен 25.10.2014

 • Дослідження біологічних особливостей культури, можливостей рекомендованих сортів, системи сівби та обробітку ґрунту. Огляд сучасних систем удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною за основними ґрунтово-кліматичними зонами України.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 22.11.2011

 • Структура земельних угідь і посівних площ господарства, аналіз урожайності сільськогосподарських культур. Склад машино-тракторного парку. Технологія обробки ґрунту під томати за допомогою лущильників та плугів. Комплексна механізація збирання зернових.

  отчет по практике [49,6 K], добавлен 12.12.2013

 • Організаційно-економічна характеристика СТОВ "Більшовик". Динаміка і структура його посівних площ. Аналіз стійкості урожайності сільскогосподарських культур та впливу різних факторів на неї. Економічна ефективність вирощування і реалізації озимої пшениці.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.03.2011

 • Посівні площі, врожайність та валовий збір зернових культур в Україні. Загальна характеристика зернових культур. Інтенсивна технологія вирощування ярих зернових культур. Система удобрення як важливий захід для підвищення врожаю озимої пшениці в Україні.

  контрольная работа [28,1 K], добавлен 07.10.2010

 • Структури земельних угідь, характеристика ґрунтів та кліматичних умов. Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур. Розміщення посіяних площ культур по сівозмінам. План обробітку ґрунту та хімічної боротьби з бур’янами.

  курсовая работа [80,4 K], добавлен 21.11.2014

 • Умови вирощування сільськогосподарських культур залежно від основного обробітку ґрунту. Ботанічна характеристика ріпаку ярого. Ріст рослин і формування врожаю ярого ріпаку. Ефективність вирощування ріпаку залежно від глибин плоскорізного обробітку.

  дипломная работа [48,8 K], добавлен 17.01.2008

 • Характеристика біокліматичних ресурсів, ґрунтових умов господарства. Структура посівних площ та врожайність за останні роки. Система сівозмін та стан їх освоєння. Система обробітку ґрунту, удобрення культур. Кормовиробництво, насінництво, овочівництво.

  отчет по практике [99,0 K], добавлен 26.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.