Організація і перспективи розвитку виробництва у сільськогосподарському підприємстві

Суть організації виробництва сільськогосподарського підприємства. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів. Економічна ефективність, рентабельність та конкурентоспроможність підприємства.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.01.2014
Размер файла 96,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Прибуток підприємства можна було б збільшити за рахунок використання інтенсивних, напівінтенсивних та універсальних сортів зернових. Для даного господарства можна порекомендувати такі інтенсивні сорти озимої пшениці: Богданівка, Трипільська, Добірна, Снігурка, Вінничанка, Сонечко, Переяславка, Наталка. Генетичний потенціал урожайності цих сортів становить 100-114 ц/га.

5. Для забезпечення стійкого розвитку виробництва, підвищення його економічної ефективності необхідно повернутись до тваринництва, тобто до виробництва продукції свинарства. Необхідно зазначити, що прибутковішим буде вирощування свиней м'ясного і беконного напряму.

Список використаної літератури

1. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: [підручник] / С.П. Азізов, П.К. Канінський, В. М. Скупий; за ред. проф. С.П. Азізова. - К.: ІАЕ, 2001. - 834 с.

2. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу: [підручник] / С.П. Азізов, П.Т. Саблук, П.К. Канінський. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 790 с.

3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник] / В. Г. Андрійчук. [2-ге вид., доп. і перероб.]. К.: КНЕУ, 2002. 624 с.

4. Березівський П.С. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах: [навч. посібник] / С.П. Березівський, П. І. Михайлюк. - Львів: Українські технології, 2002. - 448 с.

5. Васильков В.Г. Організація виробництва: [навч. посібник] / В. Г. Васильков. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с.

6. Господарський кодекс України // Голос України. - 2003. - 14 березня.

7. Гриньова В.М. Організація виробництва: [підручник] / В. М. Гриньова, М. М. Салун. - К.: Знання, 2009. - 582 с.

8. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року від 19 вересня 2007 р. N 1158.

9. Дробот В.І. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: [навч. посібник] / В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.С. Соловйов, А.В. Токар, В. Й. Шиян. М.: Мета, 2003. 336 с.

10. Економічний довідник аграрника: В.І. Дробот, Г.І. Зуб, М.П. Кононенко та ін./ за ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. - К.: «Преса України», 2003. - 800 с.

11. Єрмаков О.Ю. Організація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак. - Тернопіль: Астон, 2009. - 288 с.

12. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004р.- №1877-ЙV//Бухгалтерія в сільському господарстві: журнал.-2004.-№20.

13. Ільчук М. М. Організація і планування сільськогосподарського виробництва: [підручник] / [Ільчук М. М., Зрібняк Л. Я., Мельник С. І. та ін.]; за ред. М. М. Ільчука, Л. Я.Зрібняка. - вінниця: Нова книга, 2008. 456с.

14. Козик В. В. Організація виробництва: [навч. посібник] / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К.: Знання, 2011. - 222 с.

15. Нормування праці: [підручник] / під ред. В. М. Данюка, В. М. Абрамова. - К.: Знання, 1995. - 208 с.

16. Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003. - 336 с.

17. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах. [підручник] / під ред. Зрібняка Л. Я. - К.: Урожай, 1999. 352 с.

18. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах. [підручник] / за ред. Зрібняка Л. Я., Ільчука М. М. К.: «Нічлава», 2000. 304 с.

19. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.

20. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін.. Економіка підприємства: підручник / за загальною редакцією Й.М. Петровича - Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча - 2004.-680 с.

21. Підприємницька діяльність та агробізнес. [підручник] / за ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. - К.: Вища освіта, 2006. - 543 с.

22. Планування та організація діяльності аграрного підприємства: [посібник] / за ред. А. І. Батіг. - К.: Аграрна освіта, 2003. - 425 с.

23. Топалов А. Д. Організація виробництва в підприємствах АПК / А.Д. Топалов, С.В. Скоробагатько, В.А. Ільяшенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006, - 384 с.

24. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу / М. Й. Хорунжий. - К.: КНЕУ, 2001. - 321 с.

25. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах: [підручник] / О.В. Шкільов - К.: Урожай, 1997. - 336 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.