Роль грошей в економіці України

Визначення особливостей ролі грошей в економіці України з урахування здійснення сучасної грошово-кредитної політики. Дослідження методів державного регулювання кількості грошей в обігу. Огляд напрямів підвищення ефективності управління грошовою масою.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2013
Размер файла 206,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Можна виділити такі етапи зростання монетизації і розширення попиту на гроші: введення національної грошової одиниці в 1996р. (свого роду монетарна революція). Після неї почалася монетарна еволюція (з відносно менш вираженими стрибками); витиснення бартеру у 2000-2002рр. і монетизація обігу в реальному секторі; формування довіри до банківської системи і національної грошової одиниці (2002-2005 рр.), зростання депозитів в банках.

У кожний з цих періодів спостерігалося стрибкоподібне уповільнення швидкості обороту грошей, що формально виявлялося як відрив цін від грошової маси. Крім того виділяють ще декілька рубежів якісного розширення попиту на гроші: перехід до повної конвертованості національної валюти; перехід до масового кредитування обороту підприємств реального сектора.

Різкого зростання попиту на гроші можна чекати в момент спрацювання системних ефектів, коли монетарне господарство сформується як цілісність. У той же час існують чинники, які здатні зменшити попит на гроші (знизити їх соціальну цінність, привабливість володіння ліквідними активами, і тим самим прискорити їх обіг): демонстративна і надмірна боротьба з «відмиванням грошей», яка побудована на «презумпції винності» і покладає тягар доказів на обвинуваченого, коли сам факт володіння грошима вже накладає на власника додаткові витрати і ризики; дуже невизначеними можуть стати наслідки євро інтеграції. Значні коливання курсу євро говорять про велику нерівновагу в ЄВС.

Дані статистики свідчать про те, що показники монетизації й інфляції мають незалежну динаміку. Так, розмір інфляції з 2002 по 2006рр. є вищим за депозитні процентні ставки, проте обсяги коштів на депозитних рахунках постійно зростали. Крім того, в Україні одним із основних чинників інфляційних процесів є вплив зростання цін на енергоносії. Загалом в Україні інфляційні чинники мають комплексний характер. Підвищення рівня інфляції 2007-2008рр. року було викликане зростаючим попитом пов'язаним із збільшенням грошової маси, а також імпортованою інфляцією. Накопичення та використання зростаючої грошової маси не є ефективним через відсутність повноцінних ринкових інститутів та механізмів.

В Україні спостерігалось підвищення рівня монетизації економіки за відносно стабільних цін. Проте з 2007р. зростання інфляції прискорилось. Особливо зросла інфляція в 2008р. і набула немонетарного характеру. За таких умов намагання НБУ обмежити обсяги кредитування для стримування зростання цін мало протилежний результат. Банківська система втратила свій кредитний потенціал в результаті наслідків фінансової й економічної кризи в Україні. Це суттєво скоротило доступ реального сектору економіки до позик. Проте, в умовах скорочення кредитування та можливості для збуту продукції почалося падіння ВВП та зростання інфляції. За таких обставин виникає передумова до зниження або різкого гальмування процесу монетизації економіки, що руйнує потенціал зростання української економіки.

Таким чином, виділяють декілька етапів зростання монетизації в Україні: «монетарна революція» 1996р., витіснення бартеру з реального сектора економіки в 2000-2002 рр., формування довіри до грошової одиниці в 2005р. До 1996р. коефіцієнт монетизації мав тенденцію до спаду, проте сьогодні в Україні спостерігається тенденція до підвищення рівня монетизації економіки. В умовах світової фінансової кризи НБУ проводив заходи щодо обмеження зростання грошової маси, проте це провокувало інфляцію, оскільки умови виробництва товарів значно погіршились. Але стверджувати про те, що лише монетизація впливає на інфляційні процеси не можна: в Україні інфляція має комплексний характер. Загалом рівень монетизації в Україні залишається набагато нижчим, ніж у розвинутих країнах. За таких умов НБУ повинен провадити ефективну грошово-кредитну політику пов'язану з регулюванням грошової маси задля підтримання стабільного економічного зростання.

2.2 Вплив грошової маси на розвиток економіки України

Зниження облікової ставки зумовило і зниження процентної ставки за кредитами, наданими комерційними банками в реальний сектор економіки. Проте, незважаючи на зусилля НБУ, вартість банківських кредитів все ще залишається високою і більше ніж удвічі перевищує облікову ставку НБУ. Повільне зниження процентної ставки за кредитами комерційних банків пояснюється такими факторами: зберігалися високі ризики неповернення кредитів; відносно висока інфляція; акумуляція значних фінансових ресурсів на рахунках Держказначейства України.

Таблиця 2.3 - Аналіз рівня процентних ставок відносно інфляції та ставок комерційних банків

Рік

Облікова ставка НБУ (середньо-зважена)

Процентні ставки комерційних банків

Рівень інфляції

за кредитами (у національній валюті)

за депозитами(у національній валюті)

1992

80,0

76

68

2000,0

1993

190

221,1

187,3

10156,0

1994

225,9

201,7

171

401,0

1995

131

107,1

61,2

180,0

1996

62,3

77

34,3

39,7

1997

24,6

49,1

18,2

10,1

1998

61,6

54,5

22,3

20,0

1999

50,0

53,4

20,7

19,2

2000

30,6

40,3

13,5

25,8

2001

19,7

31,9

11,2

6,1

2002

9,5

24,8

7,8

0,6

2003

7,0

17,7

8,0

8,2

2004

7,2

18,5

6,8

5,6

2005

7,8

19,5

7,6

6,7

2006

8,5

22,6

8,6

4,5

2007

8,3

24,5

9,6

8,4

2008

8,4

20,3

10,5

9,1

2009

8,9

18,4

8,7

9,5

2010

9,1

20,6

10,8

10,6

2011

9,5

21,7

15,6

12,8

З метою вирішення проблем у регулюванні рівня інфляції та величини грошової маси 9 липня 2010 року, парламент України прийняв внесений Президентом Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності НБУ» (№6659). У записці пояснення до документа вказано, що він підготовлений на вимогу МВФ і направлений на посилення незалежності НБУ. Отже, ухвалення його є одним з умов отримання Україною нового кредиту від МВФ [23, с.15-16].

Рис. 2.1 - Динаміка облікової ставки НБУ та рівень інфляції

Документ чітко регламентує порядок розподілу суми перевищення доходів над витратами НБУ. Так, половину прибутку регулятора за підсумками кожного року пропонується направляти в загальні резерви НБУ до тих пір, поки вони не досягнуть 10% від його зобов'язань. Друга половина прибутку підлягає перерахуванню до держбюджету. Після того, як загальні резерви регулятора досягнуть вказаного рівня, весь прибуток НБУ за підсумками року прямуватиме в казну, як це відбувається зараз. Проте засоби перераховуватимуться не авансом, як нині, а після закінчення звітного періоду. Перший заступник розділу Адміністрації Президента Ірина Акімова визнає, що існуючий порядок перерахування є не чим іншим, як здійсненням НБУ емісії на покриття витрат держбюджету зі всіма негативними наслідками для економіки.

Проте, в березні поточного року НБУ перерахував до держбюджету 1 млрд. грн., тоді як прибуток за підсумками 2009р. склала тільки 600 млн. грн. Згідно Держбюджету-2011, НБУ повинен буде направити в казну 10 млрд. грн. прибутку, запрацьованою в поточному році. Крім того, закон передбачає, що при виконанні своєї основної функції - забезпеченні стабільності національної валюти - НБУ повинен виходити з пріоритету забезпечення цінової стабільності. Це означає, що при проведенні монетарної політики регулятор повинен орієнтуватися перш за все на цільовий показник інфляції, а не на підтримку стабільності обмінного курсу гривні по відношенню до твердих валют (так зване інфляційне таргетування). Більш того, НБУ може сприяти стабільності банківської системи, тільки якщо це не перешкоджає його основній меті. Тобто якщо видача рефінансування банкам може спровокувати виток інфляції, НБУ, згідно букві закону, повинен залишити банки напризволяще. В даному випадку НБУ посипається законодавчо сильний сигнал - повинні робити все для того, щоб рівень цін був максимально низьким. З цією ж метою НБУ хочуть заборонити купувати ОВДП на первинному ринку, а також надавати інші кредити, як прямо, так і опосередковано, на фінансування витрат держбюджету. Відзначимо, що за півтора роки (з початку 2009р.) НБУ викупив ОВДП на загальну суму 60 млрд. грн. і є найбільшим утримувачем таких зобов'язань Мінфіну України. Член ради НБУ, академік Валерій Гєєц підтримує ідею таргетування інфляції в середньостроковій перспективі. В той же час він вважає, що реалізація даної концепції зараз, в умовах кризи, стане проблематичною: якщо НБУ орієнтуватиметься на показник інфляції, йому доведеться відпустити валютний курс, в умовах бюджетного дефіциту такий крок може привести до непередбачуваних наслідків.

Рис. 2.2 - Динаміка процентних ставок банків в національній валюті

Таким чином, Україна зараз проходить лише середину фінансової кризи, яка поступово переростає в кризу фінансово-економічну. Для того, щоб це не перейшло у колапс, держава повинна визначити потенційні точки зростання економіки і створити механізми для їх стимулювання. Це і є головним завданням реформ в економічній сфері. Тим часом нинішні керівники держави навіть не намагаються сформулювати завдання розвитку економіки. У внутрішній політиці продовжують домінувати ідеї соціального популізму. Суть узагальнених висловів всіх ведучих політичних сил така: необхідно підвищувати соціальні виплати населенню (прожитковий мінімум, мінімальні зарплати, пенсії, допомога), новий проект бюджету знову буде соціально орієнтований, інвестиційна частина виключається. Знову розглядається тільки витратна частина бюджету і ні слова про те, як стимулювати зростання економіки. Але головна небезпека полягає в методі вирівнювання попиту і пропозиції. Потрібні опозиції і підтримувані урядом підвищення соціальних виплат, що діє, неминуче стимулюють попит і підвищення цін. У свою чергу пригнічувати інфляцію влада намагається через стиснення грошової маси, шляхом жорстокої монетарної політики. Тут все перевернуто з ніг на голову. У економічних проблемах винен попит, а страждати буде пропозиція. В черговий раз видавши гроші населенню, уряд тут же намагається їх заблокувати, але це марні спроби. Адже жорстка монетарна політика блокує в першу чергу виробника, що неминуче приводить до економічного спаду. Ту ж мету переслідувала і літня ревальвація курсу гривні. Так власті намагалися нейтралізувати попит за рахунок імпорту. Але це такі ліки, які цю хвилину, можливо, і дасть полегшення, але потім буде ще гірше. Необґрунтована ревальвація неминуче спричинить ще глибшу девальвацію, загальне посилювання кризових процесів. Запобігти поглибленню кризи можуть тільки термінові економічні реформи, направлені на відновлення внутрішнього виробництва і стимулювання експорту. Якщо чоловік витрачає значно більше, чим заробляє, у нього рано чи пізно буде фінансова криза з подальшим дефолтом і розпродажем майна. Те ж саме відбувалося у нас всі останні роки в державному масштабі. Цю диспропорцію лише частково можна пояснити дуже низьким стартовим рівнем доходів населення. Головна причина - надпопулістська політика урядів, які в умовах безперервних виборів і політичних криз змагалися в боротьбі за підтримку електорату. Величезна частина надприбутків бюджету прямувала на збільшення соціальних виплат. Дуже мало залишилося на фінансування реформ, на підтримку внутрішнього виробництва і експорту, на інвестиційні проекти по модернізації занепалої інфраструктури, а також проривні інноваційні програми. Щоб відновить баланс, потрібно всі сили кинути на підтримку виробництва, в першу чергу державі необхідно створити умови для збільшення об'ємів кредитування реального сектора економіки. Перш за все - активізації програми по рекапіталізації комерційних банків, слід збільшити капітал державних банків, які надалі здійснюватимуть кредитування на користь держави: здійснення кредитування експортно орієнтованих підприємств під зовнішньоекономічні контракти; кредитування легкої і харчової промисловості: модернізація устаткування і енергозбереження; фінансування дослідницьких і робіт в промисловості; кредитні програми для малого і середнього бізнесу [24, с.54-55].

2.3 Методи державного регулювання грошової маси

У 2010-2011рр. грошово-кредитна політика здійснюється у складних умовах подолання наслідків економічної та фінансової кризи і спрямовується на якнайшвидше подолання її наслідків. Значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для реформування економіки, викликало падіння виробництва, експорту, зменшення всіх видів доходів, особливо валютних, обумовило труднощі з наповненням бюджету, перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією. Це на початку року спровокувало девальваційні процеси, ажіотажні настрої у населення щодо купівлі валюти та вилучення коштів з банківської системи, що відобразилося на її ослабленні, зменшенні кредитування економіки, скороченні золотовалютних резервів Національного банку.

Заходи грошово-кредитної політики з початку року спрямовувалася на стримування значних коливань валютного курсу та збалансування валютного ринку, забезпечення економіки платіжними засобами, стимулювання відновлення процесів кредитування, а також запровадження пруденційних заходів щодо підвищення надійності функціонування банківської системи. Серед основних заходів щодо стабілізації ситуації на валютному ринку необхідно відзначити активну політику інтервенцій, запровадження механізму валютних аукціонів, заміну нормативу ризику загальної відкритої валютної позиції банків на ліміти граничних значень відкритої валютної позиції, вдосконалення порядку використання лоро-рахунків та процедури отримання іноземних кредитів тощо. Для забезпечення належного рівня ліквідності, збільшення кредитування економіки та підтримки банків проводилася гнучка політика рефінансування з вдосконаленням відповідних механізмів, знижувалась облікова ставка, був визначений та почав реалізовуватися порядок рекапіталізації банків за участю держави та інші заходи.

Здійснювана антикризова політика мала міжнародну підтримку, що забезпечило отримання чергових траншів кредиту Міжнародного валютного фонду, частина яких спрямовувалися на фінансування дефіциту державного бюджету. Також ця підтримка дозволила частково стримувати зменшення міжнародних резервів Національного банку. Не вдалося відновити обсяги кредитування економіки на рівні, достатньому для підтримування процесів відновлення економічного зростання. Дії Національного банку були обмежені необхідністю виконання закону про бюджет у частині фінансування його дефіциту. Головним каналом випуску в обіг коштів залишався кредитний, через який було випущено в обіг 59% від загального обсягу коштів. Через канал валютного ринку відбувалось переважно їх вилучення. Як наслідок за результатами семи місяців 2010р. обсяг чистої кредитної емісії порівняно з початком року лишився майже незмінним, а монетарна база зросла на 1,4%. У той самий час грошова маса скоротилася на 8,5%. Після різких девальваційних сплесків у січні та лютому, протягом березня-квітня коливання ринкового курсу гривні були не значними, а в травні навіть спостерігалося його укріплення на обох сегментах валютного ринку. Однак з кінця червня 2009р. поступово відновилися тенденції стосовно знецінення гривні щодо долара США. Однак, за оцінками міжнародних фінансових інститутів світова економіка у 2010р. увійде до стадії помірного зростання, що пов'язуватиметься з результатами вжиття в економічно розвинених країнах антикризових заходів та необхідністю посилення державного втручання та контролю, прогнозувалось зростання світової економіки на рівні 2,5% [25, с.28-29].

У прийнятті монетарних рішень Національний банк насамперед спирався на прогноз розвитку реального сектору економіки, платіжного балансу та фінансового ринку, який робитиметься на підставі ретельного аналізу широкого спектра макроекономічних, бюджетних та монетарних показників, їх взаємозв'язку і впливу на стабільність гривні з урахуванням можливих змін у тенденціях в майбутньому. На підставі розгляду прогнозних оцінок розвитку визначатиметься потреба у вжитті відповідних регулятивних заходів. Застосування гнучких механізмів курсоутворення обумовлює необхідність підвищення ефективності процентних важелів монетарного регулювання. Подальше посилення дієвості процентної політики також визначатиметься станом фондового ринку (який є ключовим елементом процентного каналу трансмісійного механізму грошово-кредитної політики) та темпами його посткризового відновлення.

У сучасних умовах необхідності регулювання рівня банківської ліквідності НБУ має намір запропонувати комерційним банкам новий вигляд рефінансування - так звані стимулюючі кредити строком від року до п'яти років. Такі ресурси регулятора банки зможуть направляти тільки на кредитування нових інвестиційних проектів, що реалізовуються товаровиробниками.

Недавно НБУ розробив і направив для обговорення учасниками ринку проект положення «Про надання НБУ кредитів банкам в цілях стабілізації їх роботи і стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри». Нагадаємо: зараз відповідно до ухвали НБУ №378 від 26.09.09р. «Про регулювання Нацбанком ліквідності банків України» регулятор повинен видавати кредити рефінансування виключно для підтримки ліквідності або фінансового оздоровлення своїх підопічних. Ідею видачі стимулюючих кредитів багато банкірів сприйняли позитивно. Добре, що НБУ вже думає над тим, як відновити кредитування економіки, є багато хороших позичальників, які готові обслуговувати кредити, але банки не завжди можуть надати необхідний об'єм ресурсів за прийнятною вартістю. Банкіри визнають, що ініціатива НБУ щодо стимулювання кредитування економіки запізнилася. На їх думку, вітчизняну економіку вже давно слід було наситити кредитними ресурсами, як це зробили більшість країн Європи і США. В той же час вітчизняні банки не можуть кредитувати через відсутність відповідної ресурсної бази. Зараз корпоративні клієнти розміщують гривневі депозити на термін не більше 3 місяців, населення - до 9 місяців. При цьому гроші дуже дорогі - приблизно 20% річних, як кредитувати за рахунок таких ресурсів? Єдина надія - на НБУ. В умовах відсутності на ринку дешевих і «довгих» ресурсів в національній валюті дуже важливо, щоб НБУ щонайшвидше влив в систему ліквідність, яку можна направляти на кредитування економіки.

Разом з тим учасники ринку жорстко розкритикували запропоновані НБУ механізм і умови надання стимулюючих кредитів. Річ у тому, що не всі банки дістануть рівний доступ до нового вигляду рефінансування. Більш того, терміни кредитування і вартість ресурсів для всіх банків будуть різні. НБУ пропонує розділити банки на чотири класи. Пріоритетне право скористатися стимулюючими кредитами отримають держбанки (зокрема недавно націоналізовані). Їх планується відносити до класу «А» (найнадійніші банки). Крім того, в дану категорію можуть бути включені і інші банки, що мають в своєму розпорядженні регулятивний капітал в розмірі не менше 600 млн. грн. За станом на 1 грудня 2011р. даній вимозі відповідало 41 фінансова установа. перевищувати 10% кредитного портфеля. З 41 банку 18 не виконують цю вимогу. До класу «Б» пропонується відносити банки також з регулятивним капіталом не менше 600 млн. грн. При цьому допускається об'єм прострочення до 15% кредитного портфеля. Такі банки повинні дотримуватися економічних нормативів, зокрема виконувати норматив обов'язкового резервування, проте впродовж останнього звітного місяця допускаються випадки порушення нормативів миттєвої (Н4) і поточної ліквідності (Н5). До класу «В» може бути віднесений банк з об'ємом простроченої заборгованості по кредитних операціях не більше 20%.

Таблиця 2.3 - Процентні ставки по стимулюючим кредитам НБУ у 2011р., %

Клас банку

Категорія забезпеченості

1

2

3

А

10,75

11,25

11,75

Б

11,25

11,75

12,25

В

11,75

12,25

12,75

Г

12,25

12,75

13,25

У клас «Г» включатимуться решта банок, які не увійшли до престижніших категорій, НБУ має право надати банку, віднесеному до класу не нижче «Б», стимулюючий кредит строком до 5 років (але не більше терміну, передбаченого кредитним проектом) як одноразово, так і у формі кредитної лінії, залежно від потреби в нім вітчизняного товаровиробника, банкам класу «В» стимулюючі кредити надаватимуть строком до 3 років, іншим банкам - строком до року.

Вартість стимулюючих кредитів залежатиме від класу банку і ліквідності пропонованого забезпечення. Залежно від рівня ліквідності забезпечення по стимулюючих кредитах НБУ пропонує розділити на три категорії. Найнадійнішою заставою вважаються державні облігації (ОВДП), їх відносять до 1-ої категорії. В той же час найменш надійним Нацбанк рахує забезпечення у вигляді майнових прав по кредитах (3-а категорія). Процентна ставка по стимулюючих кредитах - це облікова ставка НБУ, скоректована на 0,5-3 п.п. Ступінь корекції залежить від двох вищезазначених чинників: надійності банку і ліквідності застави. Зараз облікова ставка рівна 10,25% річних, таким чином, вартість ресурсів для банків складатиме 10,75-13,25% річних. Отримані за такою ціною ресурси від НБУ банк повинен направити на кредитування інвестиційного проекту по ставці не вище 15,25% річних (облікова ставка плюс 5 п.п.). Це означає, що заробіток (маржа) самого банку складе від 2% (якщо банк класу «Г» бере у НБУ кредит під забезпечення 3-ої категорії) до 4,5% (банк класу «А», що отримав рефінансування під забезпечення 1-ої категорії). Банкіри говорять, що не погодяться брати на себе ризик кредитування при такому маленькому заробітку, ризики банку-кредитора повинні оцінюватися адекватною величиною процентної маржі, вона повинна бути не менше 5 п.п. У нинішніх умовах більш-менш осудна маржа - це 5 п.п., очевидно, банки навряд чи захочуть скористатися рефінансуванням НБУ на таких умовах, швидше за все, працювати на таких умовах погодяться тільки держбанки. Дійсно, засоби стимулюючого кредиту можуть бути направлені тільки на кредитування нового інвестиційного проекту, який відповідає достатньо жорстким вимогам НБУ. Наприклад, частка засобів НБУ у фінансуванні проекту не повинна перевищувати 50% його вартостей. При цьому позичальник повинен надати банку-кредиторові забезпечення вартістю, що удвічі перевищує суму кредиту. Портрет позичальника, який може отримати такий кредит, дуже ідеалістичний, на практиці знайти проект, який би відповідав вимогам НБУ, украй складно. У недержавних банків буде дуже велика спокуса направити їх на інші цілі (наприклад, на валютні спекуляції), проконтролювати цільове використання засобів НБУ буде дуже проблематично [25, с.26-27].

У Українському кредитово-банківському союзі порахували норми проекту ухвали дискримінаційними по відношенню до дрібних і середніх банків. Такі зміни створять нерівні конкурентні умови, оскільки переваги при отриманні стимулюючих кредитів отримають тільки крупні банки, представники дрібних банків запевняють, що саме невеликі банки могли б бути навіть ефективнішими при кредитуванні нових проектів, ніж крупні фінустанови. Абсолютно незрозуміло, чому стимулюючі кредити видаватимуться тільки через крупні банки, виходить, що банки, що мають доступ до ресурсів материнських компаній, зможуть отримувати підтримку ще і від НБУ.

Таким чином, банкіри вважають, що запропонований НБУ проект положення про видачу стимулюючих кредитів потребує серйозного доопрацювання. До речі, відзначимо, що це вже не перша спроба банківського регулятора пожвавити кредитування економіки. Восени 2011 року регулятор прийняв ухвалу №650 від 03.11.11р., документ надавав банкам право розформувати частину резервів, створених під кредитні операції, а ресурси, що вивільняються, направити на кредитування корпоративних клієнтів. Проте банки до цих пір так і не скористалися наданими регулятором можливостями.

У липні 2011 року вітчизняні банки придбали депозитні сертифікати НБУ на рекордних 40,8 млрд. грн. У окремі дні місяця об'єм реалізації сертифікатів досягав 4-5 млрд. грн. До цього максимальні об'єми продажу цих цінних паперів (ЦБ) були зафіксовані в квітні - 25,1 млрд. грн., в червні НБУ розмістив ЦБ всього на 16 млрд. грн. Примітно, що банки активізували покупку сертифікатів, не дивлячись на різке зниження їх прибутковості. Нагадаємо: на початку червня НБУ без пояснення причин перестав продавати «щонайдовші» - на 30 і 90 днів - і разом з тим прибуткові (до 9% річних) сертифікати. Впродовж двох тижнів регулятор пропонував лише «короткі» папери строком до двох тижнів з максимальною прибутковістю, рівною 2% річних. Проте 24 червня НБУ відновив торгівлю довгостроковими депозитними сертифікатами, але змінив процедуру їх реалізації - почав організовувати тендери. Принцип простій: чим меншу прибутковість пропонує банк, тим більше у нього шансів купити сертифікати. В результаті прибутковість навіть «довгих» сертифікатів знизилася в 2-3 рази. Зараз НБУ пропонує банкам паперу на строк до 43 днів з максимальною прибутковістю 2,5% річних. Середня прибутковість депозитних сертифікатів, розміщених НБУ в липні, склала 0,2% річних. Проте, як видимий, такий символічний заробіток не зупиняє банкірів від покупки паперів НБУ. В умовах надмірної ліквідності вітчизняні фінустанови готові позичати не тільки регулятору, але і уряду [24, с.54-55].

У липні 2011р. спостерігався підвищений попит банків і на ОВДП. За підсумками місяця портфель облігацій у власності банків збільшився на 3,6 млрд. грн. (приріст більше 12%) - до 32,6 млрд. грн. Всього з початку 2011р. банки збільшили вкладення в ОВДП на 12 млрд. грн. Останнім часом Мінфін України розміщує державні облігації з прибутковістю 8-12% річних залежно від їх терміну.

Примітно, що ЦБ державного походження на балансах мають близько половини вітчизняних банків. На кінець першого півріччя 2011 року найкрупніший портфель вкладень в державні папери (сертифікати НБУ і ОВДП) був у «Райффайзен Банк Аваль» - 7,5 млрд. грн. При цьому з початку року інвестиції такого роду в цій фінустанові збільшилися удвічі, у банків тільки два інструменти розміщення надмірної ліквідності - сертифікати НБУ або ОВДП. Услід йдуть держбанки: Ощадбанк - 6,3 млрд. грн., Укрексімбанк - майже 5 млрд. грн.

Вкладення в держбумаги крупних банків з іноземним капіталом (УкрСиббанк, Укрсоцбанк і «ОТП Банк») коливаються в діапазоні 2,3-2,7 млрд. грн. Всі ці фінустанови входять в ТОП-15 по величині портфеля ЦБ, під яких можна отримати рефінансування в НБУ, регулятор переглядає цей список щокварталу. У третьому кварталі рефінансування можна отримати, зокрема, під забезпечення ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ, облігацій ГІУ і муніципальних позик. Є також крупні банки, на балансах яких за станом на 1 липня 2011р. зовсім відсутні державні ЦБ.

Таблиця 2.4 - Обсяги покупки банками депозитних сертифікатів НБУ в 2011р., млрд. грн.

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

16,3

23,4

25,1

24,2

16,7

40,8

Таблиця 2.5 - Портфель ОВДП у власності банків в 2011р., млрд. грн.

1.01.

1.04.

1.07.

1.08.

20,6

21,5

29,0

32,6

На початок серпня 2011р. ліквідність банківського сектора дещо знизилася - залишки на коррахунках банків коливаються в межах 26 млрд. грн., тоді як в липні вони стабільно перевищували 30 млрд. грн., одного разу переваливши відмітку 34 млрд. грн. На ринку існує думка, що банкіри накопичують ресурси для покупки ПДВ-облігацій. Як повідомив минулого тижня перший заступник міністра фінансів Вадим Копилов, Мінфін України має намір протягом серпня випустити ПДВ-облігації приблизно на 16 млрд. грн. трьома-чотирма траншами, 2 серпня, уряд нарешті здійснив дебютний випуск ПДВ-облігацій на 48,5 млн. грн. Банкіри відзначають наявність попиту на ПДВ-облігації, але поки не готові робити виводи за наслідками дебютного розміщення, проте 48,5 млн. грн. - це дуже мала сума для ринку, до того ж ці папери ще не поступили в звернення. На вирішення всіх технічних питань емісії буде потрібно один-два тижні, хоча інтерес банків до ПДВ-облігацій є, учасники ринку чекають, що нові облігації будуть більш прибутковими, ніж ОВДП. Ринок чекає цього випуску вже майже півроку, є дві групи потенційних покупців: банки і нерезиденти, іноземці готові купувати ПДВ-облігації з прибутковістю не менше 20% річних, утримувачі облігацій не захочуть швидко і задешево розлучатися з ними, не дивлячись на потребу в грошах і компанії, швидше за все, намагатимуться отримати під ПДВ-облігації банківські кредити. Відзначимо, що зараз нерезиденти купують ОВДП з прибутковістю не більше 12,5% річних. За липень вони збільшили свої портфелі на 800 млн. грн. - до 3,7 млрд. грн. По оцінках експертів, близько 30% загального випуску облігацій залишиться на руках у компаній, плюс дисконт по ПДВ-облігаціях приблизно 15%, разом виходить, що пропозицію облігацій складе близько 10 млрд. грн. За словами експертів, найкрупнішими гравцями ринку стануть держбанки, оскільки вони мають в своєму розпорядженні певні преференції в частині випуску нових облігацій, вони мають в своєму розпорядженні значну вільну ліквідність, тому задаватимуть рівень цін на ці папери [22, с.18-19].

Таблиця 2.6 - Банки по величині ЦП, які рефінансуються НБУ (на 1.07.10р.), млрд. грн.

Банки

Обсяг ЦП

Райффайзен Банк Аваль

7,5

Ощадбанк

6,3

Укрексімбанк

5,0

Укргазбанк

2,8

ОТП банк

2,7

Надмірна ліквідність у банків спостерігається з початку поточного року, інтенсивна притока депозитів населення і компаній не знаходить відображення в адекватній активізації кредитної діяльності фінустанов, в результаті система перенасичена ліквідністю. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2011р. був відмічений приріст депозитного портфеля юридичних осіб на 6% - до 123,5 млрд. грн. При цьому населення нарощувало внески ще активніше, за січень - червень приріст портфеля депозитів фізосіб склав 13,7% - до 240,5 млрд. грн. В той же час портфель банківських кредитів юридичним особам за січень - червень скоротився на 0,3% - до 480,7 млрд. грн. Заборгованість по кредитах населення за цей же період знизилася на 8% - до 216,2 млрд. грн. Як наслідок, частка кредитів в активах банківської системи з початку року зменшилася на 4,3 п.п. - до 70,3%. Разом з тим збільшилася питома вага ліквідних активів на балансах банків - засоби на коррахунках, депозитні сертифікати НБУ, ОВДП.

Таким чином, з початку 2011 року банківський регулятор зробили ряд кроків, направлених на стимулювання кредитування. Це, зокрема, триразове зниження облікової ставки і, відповідно, став рефінансування, впровадження механізму стимулюючого кредитування, який, втім, був недавно скасований унаслідок незатребуваності з боку учасників ринку. У НБУ визнали, що вже вичерпали власні можливості по стимулюванню кредитної активності банківського сектора, для досягнення цих цілей власні важелі повинен задіювати уряд і одним із стимулів збільшення об'ємів кредитування, зокрема, економіки України, є посилення ролі держави в полегшенні доступу до кредитних ресурсів підприємств пріоритетних секторів економіки, зокрема, шляхом надання гарантій банкам-кредиторам щодо повернення кредитів, отриманих державними підприємствами.

Для забезпечення окреслених зазначених завдань Національний банк України використовував наявні інституційні механізми та операційні важелі, дотримуючись середньострокових орієнтирів, забезпечуючи послідовність і прозорість політики, органічно поєднуючи незалежність у виконанні головної конституційної функції з узгодженістю своїх дій з макроекономічними та фінансовими заходами інших органів влади. Удосконалюватиметься система комунікацій з громадськістю, маючи на меті через детальне роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та заходів щодо їх досягнення отримувати суспільну підтримку своїх дій та формувати на ринку позитивні очікування. Монетарні індикатори розвитку грошово-кредитної сфери у 2010р., визначені відповідно до основних прогнозних макроекономічних показників на 2010 рік, передбачають темпи зростання монетарної бази на рівні 9-13%.

3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШИМА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Основними завданнями грошово-кредитної політики України в умовах переходу до ринкової економіки є забезпечення сталого економічного розвитку та підвищення народного добробуту. Головні макроекономічні завдання держави залежать саме від ефективності грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика України націлена на успішне розв'язання проблем перехідної економіки. Це відбувається через підвищення діяльності банківської системи та удосконалення грошового обігу. За роки становлення ринкової системи в Україні було сформовано основні складові інституційного забезпечення грошово-кредитної політики і запроваджено сучасні інструменти регулювання грошово-кредитної політики, проте застосування Національним банком ринкових методів і інструментарію грошово-кредитної політики характеризується досить низькою ефективністю. Як наслідок виникають проблеми та суперечності проведення ефективної грошово-кредитної політики в Україні. Монетарна політика продовжує залишатися закритою і недостатньо зрозумілою, що не сприяє формуванню належної довіри до монетарної влади з боку суб'єктів господарювання й населення. Бракує дієвих механізмів державного контролю і звітності за результати її проведення. Стрибкоподібні зміни валютного курсу, значні інфляційні очікування, високі процентні ставки багато в чому є наслідком низької ефективності функціонування системи державного управління грошово-кредитною політикою. Грошово-кредитна політика останнім часом є достатньо гнучкою. Національний банк оперативно реагує на зміни ситуації на грошово - кредитному ринку і відповідним чином корегує тактику своїх дій відносно регулювання грошової маси в обігу. Беручи до уваги невизначеність можливого впливу на економіку низки внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, намагаючись нівелювати підвищення рівня інфляції з боку попиту на гроші, НБУ проводить обережнішу грошово-кредитну політику, яка відповідно до ситуації має або рестрикційний, або експансійний характер.

Виділяють декілька основних проблем, пов'язаних з реалізацією грошово-кредитної політики. Вони полягають у наступному:

-структура грошової маси в Україні вказує на низький рівень монетизації економіки, високу питому вагу готівки, низький обсяг власної частки вищого грошового агрегату М3;

-умови кредитування є не досить сприятливими для розвитку підприємництва в країні та здійснення розширеного відтворення;

-ринок державних цінних паперів розвинений на низькому рівні;

-вексельний обіг не набув в Україні значного поширення, а тому така складова політики рефінансування, як обліковий кредит, що передбачає переоблік комерційних векселів, не є поширеним і на сьогодні не має великого значення [11].

Національний банк України фактично використовує політику керованого обмінного курсу з малим діапазоном відхилень. Однак ті проблеми грошово-кредитної політики, які виникають у ході її реалізації, схиляють більшість вітчизняних експертів і науковців до думки, про необхідність реформування чинної системи монетарної політики. Спеціалісти висловлюються, що найефективнішим режимом монетарної політики для України в майбутньому є інфляційне таргетування. Порівняно з прив'язкою до обмінного курсу інфляційне таргетування потребує від центрального банку фокусуватися на внутрішній стабільності економіки та відповідати на різноманітні шоки, що загрожують їй. Більше того, інфляційне таргетування дає можливість центральному банку маневрувати короткостроковими процентними ставками та іншими інструментами, що сприяє стабілізації економічного зростання. У таких умовах існування «механічних» інструкцій щодо проведення центральним банком монетарної політики зводиться до мінімуму. За режиму інфляційного таргетування центральний банк використовує всю доступну інформацію, що дозволяє йому визначати найнеобхідніші дії для виконання інфляційної цілі. Прив'язка до обмінного курсу вимагає, щоб центральний банк фокусувався лише на одній змінній. На противагу цьому режиму, інфляційне таргетування використовує економічну інформацію в повному обсязі.

Останні інновації в фінансовій сфері (наприклад, інтернет-банкінг, інтернет-шопінг, банкомати, дебетні картки та багато інших) дещо порушили стабільність зв'язку між грошима та інфляцією. Інфляційне таргетування на відміну від монетарного не потребує встановлення стабільного зв'язку між інфляційними процесами та грошима. Суттєвою перевагою інфляційного таргетування є прозорість і можливість легкого розуміння громадськістю головної цілі монетарної політики - цінової стабільності. Це полегшує для центрального банку донесення цілей своєї політики до громадськості, яка, своєю чергою, може краще розуміти та передбачати дії монетарної влади [17, с.119-120].

Досягнення стабільної й низької інфляції в довгостроковому періоді є основною стратегією інфляційного таргетування. Такий режим фокусує увагу тих, хто здійснює макроекономічну політику взагалі та монетарну політику зокрема, передусім на перспективний стабільний розвиток економіки завдяки низькій і передбачуваній інфляції, а вже потім - на вирішення поточних проблем економічного зростання.

Інфляційне таргетування поєднує два аспекти, які вважають дуже важливими для успіху монетарної політики, - надання надійного середньострокового якоря для інфляційних очікувань і водночас достатня гнучкість політики для відповіді на короткострокові шоки без ризику втрати довіри до монетарного режиму. Додатковими чинниками успішності інфляційного таргетування є той факт, що запровадження цього режиму стимулює позитивні зміни у здійсненні монетарної політики, що також посилює ефективність використання інструментів політики. Ці позитивні зміни охоплюють зростання незалежності центральних банків, підвищення підзвітності та прозорості, розбудову системи аналізу і прогнозування для підтримки процесу прийняття рішень. Україна на сьогоднішній день виглядає слабо підготовленою для переходу на режим інфляційного таргетування. Для того, щоб перейти на даний режим необхідно вирішити низку проблем:

-існування незбалансованої фіскальної політики та фактичної прив'язки обмінного курсу до долара США;

-високий рівень доларизації економіки;

-низький рівень лібералізації валютного курсу, фондового ринку;

-наявність негативного торгового сальдо і посилення залежності від потоків іноземних інвестицій.

Наявність таких проблем обумовлює необхідність здійснити ряд кроків, спрямованих на політичну та макроекономічну стабілізацію, а також повинні бути розширені фінансові ринки, що потребує зусиль всіх гілок влади, тому що саме відсутність угоди між ними є однією з найбільших проблем не тільки в контексті грошово-кредитної політики, а й в загальному вимірі.

Серед таких кроків можуть бути зокрема правильне визначення необхідних (цільових) показників (рівнів) інфляції, які повинні бути незалежними від інших показників, тоді як сама інфляція в країні повинна залишатись низькою. Діяльність НБУ повинна бути абсолютно прозорою. Фінансовий ринок повинен розвиватись в розрізі кожного його сегменту, а фінансова система повинна бути стабільною. НБУ повинен проводити систематичну оцінку минулої, сучасної і, особливо, майбутньої інфляції;

Крім цього, звичайно ж, попереджаючи саму інфляцію та передбачаючи її наслідки, важливо здійснювати «профілактику» інфляції, адже, як відомо, головну роль в довгостроковій перспективі, все ж таки, відіграє загальноекономічний стан країни, рівень розвитку ринкової інфраструктури та стан і динаміка конкурентного середовища. Незважаючи на ці проблеми, Україна вже виконала деякі умови для переходу до режиму інфляційного таргетування: достатній рівень розвитку банківської системи та монетизації економіки, наявність інфраструктури фінансових ринків, зокрема ринку державних паперів, достатній рівень незалежності НБУ.

Враховуючи внутрішню фінансову політику України, перспективу подальшого збільшення темпів інфляції в державі, можна стверджувати, що режим інфляційного таргетування, за умови впровадження його в найближчі 2-3 роки, допоможе зменшити рівень зростання цін, соціальної напруги тощо. Але для цього потрібно проводити цілеспрямовану та виважену грошово- кредитну політику та забезпечити взаємодію всіх гілок влади, що базується на провідному іноземному досвіді.

Таким чином, основним завданням НБУ є створення стабільного макроекономічного середовища, підтримання сталого довгострокового економічного зростання, цінової стабільності. Світовий досвід засвідчує, що найефективнішим монетарним режимом є режим інфляційного таргетування: цінова стабільність є основною умовою внаслідок економічних і соціальних втрат від інфляції. Тому перспективним вважається перехід до режиму інфляційного таргетування. До переходу на інфляційне таргетування Україну підштовхує МВФ, обґрунтовуючи це необхідністю зменшення інфляційних очікувань і підвищення гнучкості монетарної політики. Режим інфляційного таргетування передбачає повну незалежність центрального баку, підвищення прозорості його діяльності, використання повного спектру економічних даних у процесі реалізації монетарної політики. Такі зміни є позитивними, оскільки вони підвищують ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики

В кризових умовах НБУ повинен проводити грошово-кредитну політику, спрямовану на підтримку стабільності грошової системи й банківського сектору, що забезпечує нормальний розвиток національного господарства. Численні недоліки реалізації монетарної політики, пов'язані з внутрішніми й зовнішніми факторами, знижують її ефективність. Тому сьогодні актуальною є проблема пошуку шляхів подолання проблем грошово-кредитної політики.

Враховуючи проблеми реалізації грошово-кредитної політики деякі дослідники вважають, що для покращення стану фінансового ринку України необхідно змінити монетарну політику на більш жорстку і послідовну. Для цього пропонується зробити наступне:

-знизити ставки рефінансування комерційних банків, що підвищить доступність кредитів. Крім того потрібно здійснювати контроль за виданими кредитами банкам, щоб не допустити ситуації, коли вони будуть пропонувати отримані кредити підприємцям за значно вищим відсотком. Також можна використати частину золотовалютних резервів держави для рефінансування банків;

-з метою запобігання корупції й зловживання запровадити методи адміністративного регулювання процентних ставок, встановити банківську маржу по операціях за кредитом, котрі виділяє держава;

-здійснювати рефінансування вибірково, залежно від вкладу банку в розвиток економіки;

-збільшити долю рефінансування банків під виробничі векселі, тобто зв'язати монетарну політику з попитом підприємств;

-провести націоналізацію активів проблемних банків. З цією метою створити державну компанію з повернення активів;

-використовувати керований плаваючий курс, здійснювати поступовий перехід до режиму вільного обмінного плаваючого курсу. Це посилить гнучкість обмінного курсу, розширивши діапазон його можливого коливання;

-здійснення контролю над зовнішнім боргом банківського й корпоративного секторів, сприяння швидкому його погашенню [17, с.119-120].

У кризових умовах грошово-кредитна політика повинна виконувати складні й відповідальні завдання, котрі потребують відповідного кваліфікованого вирішення. Виникає необхідність створення наукової бази для розробки і реалізації монетарної політики. Потрібно правильно використовувати досягнення у відповідній сфері світової науки й практики, здійснювати підготовку наукових кадрів, що проводитимуть власні дослідження сучасного стану України. Створювати центри, котрі б займались координуванням наукової роботи в цій галузі. Забезпечити надійне функціонування системи комунікацій НБУ з громадськістю. Проводити роботу щодо підвищення рівня монетарних знань журналістів, населення. Сприяти підвищенню змістового рівня фахових і наукових публікацій, формуванню навичок зваженого підходу політиків до виголошення заяв стосовно грошово-кредитної політики. Використання таких заходів дозволить НБУ дещо підвищити ефективність реалізації грошово-кредитної політики, а отже покращити загальний стан фінансового ринку.

Інші вчені виділяють серед шляхів підвищення ефективності грошово- кредитної політки в умовах світової фінансової кризи наступні:

-перегляд нормативів для банків, внесення змін в окремі нормативно- правові акти, котрі регулюють банківську діяльність, для підвищення ефективності інструментів грошово-кредитної політики у сфері національного господарства;

-головною метою грошово-кредитної політики повинно стати забезпечення зростання ВВП;

-підтримання оптимального рівня інфляції, при цьому підвищення цін є невідворотним наслідком зростання економіки;

-запровадження механізму цільової емісії з метою фінансування капітальних видатків, котрі повинні бути спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, розробку інноваційних продуктів, енергозберігаючих технологій - такі заходи повинні відновити розвиток національної економіки швидкими темпами;

-відновлення пільгового кредитування банків, які займаються наданням кредитів для реалізації інвестиційних й інноваційних проектів у найбільш пріоритетних національного господарства, тобто тих, що забезпечують економічну безпеку держави.

Сучасна грошово-кредитна політикам застосовує переважно традиційні методи, що направлені на вирішення проблем в економіці, сумісно з новими методами задля ефективного впливу на тенденції на грошовому ринку й реальному секторі економіки. Значна роль приділяється підвищенню ступеня прозорості й послідовності монетарної політики, а тому змішані стратегії грошово-кредитної політики поширюються значно швидше.

Під час побудови майбутньої стратегії грошово-кредитної політики України НБУ повинен враховувати адекватну оцінку стану національної економіки, визначати її об'єктивні тенденції, орієнтуватися на ступінь розвитку банківської системи, фондового ринку. Важливу роль відіграє інституційне забезпечення монетарної політики, ефективність її методів й інструментів, взаємозв'язок монетарних і макроекономічних показників.

Ефективне запровадження стратегії не повинне передбачати зміну чинного законодавства України: як свідчить практика зміни в законодавстві України - це довготривалий, складний, політизований процес, наміри і наслідки якого суттєво різняться. Світовий досвід свідчить про існування можливості врегулювання всіх проблем монетарної політики на рівні неформальних угод і нормативно-правових актів. НБУ та уряд України повинен частіше звертатися до таких методів.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2011р. передбачали дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу. Прогнозувався відплив коштів за операціями з капіталом та фінансовими операціями. Темпи приросту монетарної бази прогнозувалися на рівні 9-13% порівняно з попереднім роком.

Пріоритетними у реалізації грошово-кредитної політики НБУ в 2011р. стали забезпечення цінової стабільності і фінансової стійкості, що є підґрунтям для швидкого відновлення економічного зростання.

Фінансова криза продемонструвала вразливість економіки України до зовнішніх шоків. Для того, щоб стабілізувати ситуацію і позбавитися наслідків світової фінансової кризи, грошово-кредитна політика НБУ повинна ґрунтуватися на системно-структурному підході. Грошовий ринок України зазнав негативного впливу протягом останнього періоду, проте дослідники монетарної політики доводять, що проведення виваженої грошово-кредитної політики здатне ліквідувати багато наслідків кризових процесів. Прив'язування монетарної політики до попиту підприємств, націоналізація активів приватних банків, перехід до вільного обмінного плаваючого курсу, зниження масштабів доларизації української економіки - основні заходи, що можуть підвищити ефективність дій НБУ.

Труднощі в реалізації ефективної монетарної політики в Україні все-таки залишаються. Їх присутність пояснюється специфічними особливостями перебігу кризових процесів в Україні.

Відновлення економічного зростання в посткризовий період можливе лише за поліпшення зовнішніх умов. Не останню роль відіграє вирішення внутрішніх структурних проблем: від нього залежить стійкість і якість економічного зростання. Існують певні чинники, котрі підривають довгострокову монетарну стабільність. Серед них: зростання зовнішнього державного боргу, відсутність захисних механізмів, а відтак низький суверенітет фінансового сектора. Таким чином, для переходу України до сталого збалансованого економічного зростання потрібно підвищувати ефективність використання залучених фінансових ресурсів.

На даному етапі можливості НБУ здійснювати стимулюючу монетарну політику дещо обмежені. Це пояснюється дією немонетарних чинників інфляції: зростанням вартості продовольства, енергоносіїв, монополізацією ринків, інфляційними очікуваннями споживачів.

В Україні проблема зниження інфляції полягає в регулюванні ринкового середовища: виробники не є достатньо чутливими до ринкових сигналів, коригування обсягів виробництва й цін відбувається повільно.

Економічне зростання гальмується через застосування монетарних методів боротьби з немонетарною інфляцією, а це означає обмеження грошової пропозиції. Таким чином, щоб зупинити інфляційні процеси в Україні треба провести структурну перебудову економічної системи а це в свою чергу потребує здійснення «м'якої» грошово-кредитної політики й використання механізмів спрямування необхідних ресурсів у пріоритетні сфери економіки. Тому в короткостроковому періоді сталі темпи інфляції матимуть позитивний характер [24, с.54-55].

В Україні існує розрив між здатністю банківської системи надавати кредити і спроможністю нефінансового сектора ефективно використовувати їх. Ланцюгову банківську кризу вдалось відвернути за допомогою антикризових заходів стабілізації банківського сектору, проте ці заходи так і не перетворилися в інструменти відновлення кредитування економіки. Ряд чинників спричинив виключення банківського сектора з процесу відновлення економічного зростання, що є негативним моментом. Спостерігається тенденція переспрямування фінансових ресурсів до державного сектора економіки. Як результат збільшується залежність банківської системи від державного бюджету, що посилює розрив між розвитком фінансового і реального секторів економіки.

Обмінний курс гривні виконує сьогодні специфічну роль «інфляційного якоря». Це робить курсову динаміку передбачуваною. НБУ компенсує гривневі інтервенції шляхом мінімізації рефінансування комерційних банків. Монетарні обмеження знижують роль внутрішнього попиту у відновленні економічного зростання. Високий рівень доларизації є негативним чинником, що обумовлює необхідність оновлення інструментарію валютно-курсового регулювання.

Отже, ефективній реалізації грошово-кредитній політиці в посткризовий період перешкоджає сегментація економічної і фінансової систем. Відновлення збалансованості фінансової та економічної фінансової систем є основними факторами, котрі здатні підвищити ефективність монетарної політики.


Подобные документы

 • Процес грошового розвитку. Вплив грошей як предмету попиту на ринок товарів і послуг. Основні питання, що стосуються еволюції грошей з економічної точки зору. Концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Паперові та кредитні гроші.

  контрольная работа [33,7 K], добавлен 20.01.2010

 • Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин. Інституціональний аспект аналізу грошово-кредитної політики. Досягнення і проблеми макроекономічної стабілізації грошово-кредитної моделі. Удосконалення і приорітети розвитку.

  курсовая работа [72,4 K], добавлен 02.10.2007

 • Інфляція як процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Інфляція в середині 80-х років в Ізраїлі. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика. Основні форми, особливості та стадії гіперінфляції.

  реферат [26,3 K], добавлен 30.04.2010

 • Стабілізація гривні як головна мета грошово-кредитної політики України. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників індексу споживчих цін, монетарної бази та ВВП за 2010-2012 рр. Огляд післякризового становища Національним банком України.

  статья [134,2 K], добавлен 26.12.2013

 • Сутність, функції і концепції походження грошей. Історія становлення грошової системи України, законодавче регулювання. Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошового обігу, економічні, соціально-політичні і фінансові мотиви стабілізації.

  курсовая работа [64,3 K], добавлен 31.10.2011

 • Роль грошей в організації функціонування суспільного виробництва. Дослідження відмінності грошової форми вартості від загальної. Функції грошей: засіб платежу, нагромадження і обігу; міра вартості та світові гроші. Сутність масштабу цін під час еволюції.

  курсовая работа [963,7 K], добавлен 26.03.2013

 • Історія виникнення та походження грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції форм грошей. Сучасні гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.

  курсовая работа [240,5 K], добавлен 26.06.2011

 • Гроші як загальний вартісний еквівалент та технічний інструментарій обміну товаром. Поняття натуральних та символічних грошей. Історія купоно-карбованця та нової гривні, види захисту. Функції грошей як міри вартості, засіб обігу, накопичення та платежу.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 15.11.2010

 • Гроші як результат об'єктивного історичного процесу розвитку товарного виробництва і обміну. Роль золота в процесі обміну. Демонетизація золота як полишення ним грошового обігу і припинення виконання ним грошових функцій. Роль держави в розвитку грошей.

  реферат [22,4 K], добавлен 30.01.2015

 • Сутність та економічна природа грошей, історія та головні етапи їх становлення і розвитку в суспільстві. Функції: міра вартості, засіб обігу, нагромадження та платежу, світові гроші. Відмінні особливості сласних грошей, шляхи та перспективи їх розвитку.

  презентация [861,0 K], добавлен 09.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.