Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Характеристика роботи АТП. Технологія і організація автомобільних перевезень, технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Матеріально-технічна база. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Фінансові результати діяльності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 30.09.2010
Размер файла 251,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ „АТП-16354”

Зміст

1. Характеристика роботи АТП-16354

2. Технологія і організація автомобільних перевезень.

2.1 Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг

2.2 Транспортні зв'язки

2.3 Підсумкові показники використання рухомого складу

2.5 Аналіз плану перевезень вантажів

2.6 Спостереження за підготовкою автомобілів та їх роботою на лінії

3. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

3.1 Підсумкові показники діяльності технічної служби

3.2 Аналіз виконання плану технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

3.3 Управління якістю ТО

4. Матеріально-технічна база

4.1 Наявність основних фондів

4.2 Аналіз технічного стану основних фондів

4.3 Показники наявності та руху транспортних засобів

4.4 Аналіз ефективності використання основних фондів

5. Трудові ресурси

5.1 Аналіз звітів про працю за 5 років

5.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

5.3 Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП

6. Фінансові результати діяльності підприємства

6.1 Фінансові результати діяльності ВАТ „ХАТП-16330”

6.2 Аналіз собівартості перевезень

6.3 Аналіз доходів підприємства

6.4 Аналіз прибутку підприємства

6.5 Аналіз обігових коштів

7. Впровадження і експериментальна перевірка результатів НДРС

1. Характеристика роботи АТП-16354

Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство № 16354» створено 10 лютого 1998 року шляхом перетворення державного підприємства „АТП-16354” (заснованого у 1943р.) у відкрите акціонерне товариство згідно з діючим законодавством України. Форма власності - колективна. Найбільшим акціонером є ППТФ „ЮСІ” (70% акцій). Підприємство розташовується на території за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 18.

Представник правління - Віткалов Володимир Іванович, 1955 року народження, освіта вища, загальний стаж роботи - 26 років, (в т.ч. 21 рік на керівницькій посаді), стаж роботи на даному підприємстві - 4 роки, очолює дане підприємство з 1996р.

Ключовий персонал підприємства - керівники основних підрозділів мають вищу освіту, відповідну до профілю даної роботи, великий стаж роботи по спеціальності та відмінну професіональну підготовку. Чисельність трудового колективу - 242 чоловіки. З них:

- адміністративний персонал - 9 чол;

- фінансовий персонал - 4 чол;

- маркетологи - 4 чол;

- виробничий персонал - 193 чол;

- допоміжний персонал - 29 чол.

Всі співробітники працюють на постійній основі.

Підприємство складається із структурних підрозділів, що очолюються їх керівниками та підлеглих представнику правління.

Організаційна структура АТП повністю відповідає вимогам, що виконуються та може забезпечити нормальну роботу підприємства в умовах ринкової конкуренції. На теперішній момент у структурі підприємства представлені наступні основні напрямки (мал. 1.1)

Рис. 1.1 - Організаційна структура підприємства

Основним видом діяльності ВАТ „АТП -16354” є послуги з перевозки вантажів підприємств та організацій.

Керівництво підприємства визначає його стратегічні цілі таким чином: збільшення обсягів надаваємих транспортних послуг, забезпечення беззбитковості хозяйницької діяльності.

Основні засоби досягнення поставлених цілей: збільшення обсягу ринку збиту шляхом зниження цін при збільшенні обсягів продаж.

На підприємстві є достатня кількість різноманітного рухомого складу (у тому числі спеціалізованого - для перевезення хлібобулочних виробів, рідких нафтопродуктів, сипучих будівельних та сільськогосподарських вантажів). На належній до АТП території розташовуються стояночні площадки та криті бокси для збереження, ремонту та обслуговування автотранспорта. Ремонтні мастерські дозволяють здійснювати поточний ремонт агрегатів та вузлів рухомого складу. Все це дає можливість забезпечувати та підтримувати у належному вигляді технічний стан парку автомобілів, а також ремонту та діагностиці вантажних та легкових автомобілів.

Виробничі міцності підприємства завантажені на 20%. Філій у Харкові та інших регіонах України ВАТ „АТП-16354” не має.

Перевагами підприємства є:

- географічне положення - один з центральних районів Харкова, поблизу від основних замовників та пунктів доставки продукції;

- великий парк різноманітного автотранспорт, у тому числі спеціалізованого;

- наявність необхідної виробничої бази для технічного обслуговування та ремонту рухомого складу;

- добре знання ринку продукції, що перевозиться, а основних маршрутів перевози.

Рухомий склад підприємства:

Scania + п/пр KЦGEL - 8од.КамАЗ-5410 - 5од

ЗІЛ-4331 - 2одFord Transit - 8од

Газель - 20од

2. Технологія і організація автомобільних перевезень.

2.1 Маркетингові дослідження ринку транспортних послуг

Підприємство має налагоджену систему роботи з постійним замовником (ППТФ „ЮСІ”), який володіє 70% акцій ВАТ „АТП-16354”.

Географічними кордонами ринку продукції ВАТ „АТП-16354” є м. Харків та розташовані у передміській зоні райони. Загальна кількість регіонального ринку вантажоперевезень (по оцінкам керівництва підприємства) складає у грошовому виразі 34-45 млн. грн. На цьому ринку доля підприємства складає:

- послуги по здійсненню міжнародних та міжміських перевезень - 3,2-3,8%;

- послуги по здійсненню перевезень вантажів по міським та передміським маршрутам - 4,3-4,6%;

Основними споживачами послуг підприємства також є фірми, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильних матеріалів, лакофарбової продукції, промисловими товарами та продукцією сільського господарства, а також хлібозаводи.

Вивчення та аналіз попиту на послуги проводяться на основі інформації, що одержується з відкритих джерел інформації (радіо, телебачення, газети, журнали, спеціальна література). Використовується також інформація, одержана в ході опросів клієнтів підприємства. Маркетингові досліди з використанням спеціальних методів збору та обробки первинної інформації поки не проводяться.

На підприємстві використовуються персональні комп'ютери, що використовуються для збору, обробки та накопичення інформації, створення баз даних та їх аналізу. Вони об'єднані в локальні мережі, що суттєво підвищує ефективність їх використання для прийняття управлінських рішень. Зібрана інформація зберігається як в електронному та класичному вигляді.

Таким чином, можна підкреслити, що на підприємстві існує інформаційна система маркетингу та при плануванні діяльності підприємства використовується значний обсяг маркетингової інформації.

Разом із тим, маються невикористані резерви підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Ринок автотранспортних послуг Харкова і області містить велику кількість підприємств, що здійснюють перевезення вантажів і пасажирів. Проте АТП - 16354 здійснює лише вантажні відрядні і погодинні перевезення.

Частка ринку АТП складає 15-20%. Основними конкурентами ВАТ „АТП-16354” є:

1. На ринку міжнародних перевезень:

КонкурентЧастка ринку по товарній групі

АТП-1636330-35%

АТП-1636030-35%

АТП-16355 3-5%

АТП-16357 3-5%

АТП-16365 3-5%

Фазу життєвого циклу даної продукції можна визначити як фазу росту. Попит на такі послуги значно виріс з моменту проголошення незалежності України, у зв'язку з тим, що вантажоперевезення за межі України із розряду міжміських переросли у розряд міжнародних.

2. На ринку міських та передміських перевезень конкурентами є практично всі автотранспортні підприємства та приватні перевізники, що займаються вантажними автоперевезеннями. Фазу життєвого циклу даного продукту можна визначити як фазу зрілості.

Не зважаючи на те, що перевезення вантажів відноситься до сфери послуг, підприємство має на балансі значні по вартості основні фонди та потребує для безперервної роботи велику кількість паливно-мастильних матеріалів та запчастин. Тому у своїй діяльності підприємство у великій кількості залежить від рівня середньо-ринкових цін на паливо та запчастини, котрі у свою чергу впливають на рентабельність виробництва.

ППТФ „ЮСІ” є постійним та основним замовником ВАТ „АТП-16354” та займається широким спектром товарів та виробництва продукції. Специфіка перевезень у даного замовника полягає у вигляді готової продукції та сировини, яка великими партіями транспортується у всі регіони України. Даний клієнт забезпечує майже 90% вантажообігу підприємства.

Для роботи з цим замовником необхідно мати великий парк великовантажних довершених автомашин тягачів.

Перевезення продукції замовника здійснюється в багато міст України. Перелік міст і відстаней на міжміських перевезеннях представлений нижче.

Роботу з постачальниками здійснює відділ матеріально-технічного забезпечення. Підприємство має налагоджені зв'язки з постачальниками палива (бензин, дизельне паливо, газ), запасних частин (в тому числі із закордонними виробниками до закордонних автомобілів, причепів та напівпричепів, а також для вітчизняних автомобілів КамАЗ, МАЗ та ін.), автомобільних шин. Таким чином на підприємстві створено запас матеріальних цінностей, що забезпечує ритмічну та безперебійну роботу підприємства. Рівень забезпеченості АТП оборотними засобами є оптимальним. Розповсюдження транспортних послуг здійснюється напряму, тобто без посередників.

Підприємством проводиться активна рекламна політика в рамках наявних фінансових можливостей. У якості засобів рекламної інформації використовується розміщення об'яв у газетах, на радіо та на телебаченні. Інформація про підприємство та його послугах розміщена в електронному банку комерційних пропозицій (WMS) РЦСБ, а також у телефонній довідковій службі 009 та довіднику „Золоті сторінки”. Реклама підприємства нанесена на нові тенти автомобілів. Виготовлені рекламні листівки, що мають інформацію про підприємство, його транспортних можливостях та тарифах на перевезення різноманітних вантажів. Емблема підприємства нанесена на автомобілі підприємства, фірмові бланки та іншу поліграфічну продукцію.

2.2 Транспортні зв'язки

Основні вантажоутворюючі об'єкти, які обслуговує підпрємство, розташовані у м.Харкові (велозавод та миловарний комбінат), склади та м.Скалат (віиробницвто битової хімії) - ППТФ “ЮСІ”. Ці об'єкти забезпечують близько 85% вантажообігу підприємства.

Вантажопоглинаючими об'єктами є оптові склади та бази, що розташовані в різних містах України та в Харкові.

Питома вага вантажообігу по замовниках представлена таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Розподіл обсягів перевезень за замовниками

Найменування

Вантажообіг тис. ткм/рік

Питома вага %

1

ППТФ „ЮСІ”

947,15

84,9

2

Інші

167,14

14,9

3

ВСЬОГО

1114,3

100

Основні маршрути вантажних перевезень.

Підприємство здійснює вантажні перевезення на міських маршрутах вантажними автомобілями „Газель” (1,5т) та ГАЗ-3302 (4т). Завантаження відбувається на складах ППТФ „ЮСІ” за адресами: вул. Морозова,11; вул. Польова,21; пр-т Московський, 118; пос. Безлюдівка, вул. Романа Левицького, 62А; вул.. Морозова, 18, та розповсюджується по магазинах у Харкові та області. (Табл.2.2).

Таблиця 2.2 - Основні маршрути міських вантажних перевезень

Список магазинів

Місце знаходження

Магазин №2

вул. Кітаєнко, 5В

Харків

Магазин №3

пр-т. Тракторобудівників, 160

Харків

Магазин №5

вул. Морозова, 1

Харків

Магазин №8

пр-т. Г. Сталинграда,179

Харків

Магазин №9

вул. Жадановського, 7

Чугуїв

Магазин №10

вул. Савченко, 2

Мерефа

Магазин №12

вул. Шарикова, 31 (круг трол.)

Харків

Магазин №13

вул. Г. Труда, 15

Харків

Магазин №15

вул. Дизельна, 1

Харків

Магазин №16

пр-т. Московський, 276-А

Харків

Магазин №17

вул. Енгельса, 33 (Центральний ринок)

Харків

Магазин №18

вул. Харківська, 105

Печинеги

1

2

3

Магазин №19

вул. Бекетова, 21

Харків

Магазин №20

пл. Повстання, 1

Харків

Магазин №21

пр-т. 50 лет ВЛКСМ, 89

Харків

Магазин №22

вул. Блюхера, 15

Харків

Магазин №23

пр-т. Московський, 3

Харків

Магазин №24

вул. Соборна, 41

Ізюм

Магазин №25

пл. Ленина, 32

Куп'янськ

Магазин №26

пл. Кирова, 3

Богодухів

Магазин №61

вул. Чернишевського, 67

Харків

Магазин №90

пр-т. Перемоги, 75-А

Харків

Магазин №94

ринок Олексіївка

Харків

Магазин №95

Стадіонний проїзд, 19/21

Харків

Магазин №96

Мікрорайон 5, д. 24

Лозова

Магазин №98

Мікрорайон 1/2, д. 20

Першомайськ

Супермаркет № 1

вул. Героїв праці, 15

Харків

Супермаркет № 2

пр-т Тракторобудівників, 102

Харків

Супермаркет № 3

пр-т Л. Свободи, 30

Харків

Супермаркет № 4

пр-т Слави, 3

Харків

Супермаркет № 5

вул. Старошишківська, 6

Харків

Здійснення міжміських вантажних перевезень також відбувається на підставі замовлень ППТФ „ЮСІ”. Завантаження відбувається на складах, перерахованих вище. Основні маршрути вантажних перевезень наведені в таблиці 2.3. Крім них можливі будь-які рейси вантажних перевезень як Україною, так і країнами СНД.

Таблиця 2.3 - Основні маршрути міжміських вантажних перевезень

Пункт відправлення (навантаження)

Пункт призначення (розвантаження)

Відстань, км.

Харків

Дніпропетровськ

225

Харків

Донецьк

305

Харків

Київ

470

Харків

Луганськ

335

Харків

Одеса

695

Харків

Полтава

150

Харків

Рівне

815

Харків

Суми

191

2.3 Підсумкові показники використання рухомого складу

Приведемо за останні 5 років обсяг перевезень видами перевезень (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 - Обсяг перевезень за 5 років.

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Обсяг перевезень, тис.т.

10288

7454,4

13690,5

19344,4

18521,2

в т. ч. відрядні

10103

7410

13551,7

19060,8

15234,2

погодинні

185

44,4

138,8

283,6

195,6

Пасажирообіг, тис. ткм

91,606

73,458

146,85

209,011

179,24

в т. ч. відрядні

91,597

73,458

145,398

206,034

189,34

погодинні

9,2

50,6

145,2

297,7

222,4

Для кожного об'єкта перевезень надомо наступні дані: автомобіле-години в наряді, загальний пробіг, пробіг з вантажем, обсяг перевезень, доходи за 2007р. (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 - Показники роботи АТП за 2007 р.

Маршрути

АГр, тис. а-г

Lзаг, тис. км

L тис. км

Q, тис.т

Р, тис. ткм

Д, тис. грн.

Міські

136,3

2920,5

2614,7

8361,3

5392,16

4113,611

Приміські

210,3

5696,7

5046,5

10699,5

152113,2

5542,096

1

2

3

4

5

6

7

Всього

346,6

8617,2

7661,2

19060,8

206034,8

9655,707

Погодинні

70,2

1753,7

-

283,6

29,77

588,933

Ітого

416,8

10370,9

7661,2

19344,4

209,011

10244,640

Звітнітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р. приведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Звітні дані про роботу рухомого складу за 2007 р.

Показники

Умовне позначення

Величина показника

план

звіт

Виробнича база

Середньооблікова кількість автомобілів, од.

Асо

42

42

1

2

3

4

Загальна вантажопідйомність

qзаг

4197

4197

Номінальна вантажопідйомність, пас.

q

30,9

30,9

Автомобіле-дні в господарстві , а-д

АДг

49579

49579

Автомобіле-дні в роботі, а-д

АДр

33258,8

32343

Автомобіле-години в роботі

АГр

429038,5

416800

Техніко-експлуатаційні показники

Години у наряді, годин

Тн

12,5

12,9

Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год

25

24,9

Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію

В

0,67

0,652

Коефіцієнт використання місткості

г

0,75

0,74

Коефіцієнт використання пробігу

в

0,8

0,88

Пробіг з пасажирами,тис.км

lеп

10,2

10,8

Середньодобовий пробіг, км

Lсд

322,5

321,2

Виробіток на одну тону, т

WQ

4495,4

4609,1

Виробіток на однин ткм, т/км

WP

45853,1

49800,3

Виробнича програма

Обсяг перевезень, тис т.

Q

18867,193

19344,4

Вантажообіг,. тис ткм.

P

192445,376

209011,9

Загальний пробіг, тис.км

Lзаг

10393,375

10370,9

Пробіг з вантажем, тис.км

Lв

7795,031

7661,2

Автомобіле - години простою під вантаженням-розвантаженням, тис.год

Тпр

0,3

0,4

Автомобіле - години руху, тис.год

АГрух

279,03

274,7

2.5 Аналіз плану перевезень вантажів

Аналіз плану перевезень за 2007 р. приведено в таблиці 2.7.

Відхилення від плану визначається за формулою:

, % . (2.1)

Таблиця 2.7 - Показники використання автомобілів за 2007 р.

Показники

Умовне позначення

Величина показника

Виконання плану Впл, %

Відхилення від плану Впл, %

план

звіт

1

2

3

4

5

6

Виробнича база

Середньооблікова кількість автомобілів, од.

Асо

42

42

100

0

1

2

3

4

5

6

Загальна вантажопідйомність, пас.

qзаг

4197

4197

100

0

Номінальна вантажопідйомність,пас.

q

30,9

30,9

100

0

Автомобіле-дні в господарстві , а-д

АДг

49579

49579

100

0

Автомобіле-дні в роботі,

а-д

АДр

33258,8

32343

97,25

-2,75

Автомобіле-години в роботі

АГр

429038,5

416800

97,15

-2,85

Техніко-експлуатаційні показники

Години у наряді, годин

Тн

12,5

12,9

103,2

3,2

Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год

25

24,9

99,6

-0,4

Коеф-т випуску автомобілів на лінію

В

0,67

0,652

97,31

-2,69

Коефіцієнт використання РС

г

0,75

0,74

98,67

-1,33

Коефіцієнт використання пробігу

в

0,8

0,88

110

10

Пробіг з вантажем,тис.км

lїв

10,2

10,8

105,88

5,88

Середньодобовий пробіг, км

Lсд

322,5

321,2

99,60

-0,40

Виробіток на одну тону, т.

WQ

4639,3

4609,1

102,53

2,53

Виробіток на однин ткм, т/км

WP

47320,4

49800,3

108,6

8,6

Виробнича програма

Обсяг перевезень, тис. т.

Q

19470,963

19344,4

102,53

2,53

Вантажоборот, тис. ткм.

P

198603,82

209011,9

108,61

8,61

Загальний пробіг, тис. км.

Lзаг

10725,963

10370,9

99,78

-0,22

Пробіг з вантажем тис.км.

Lпас

8044,472

7661,2

98,28

-1,72

В цілому ми бачимо недовиконання плану, але критичного відхилення від планових норм немає; за декількома показниками встановлено перевищення планового рівня.

Для аналізу та кількісної оцінки ритмічності виконання плану перевезень пасажирів необхідно визначити плановий і звітний коефіцієнт ритмічності

(2.2)

де - обсяг перевезень за i-ий період (квартал), тис.т;

- максимальний обсяг перевезень, виконаний за квартал, тис.т;

n - кількість періодів.

Дані для оцінки ритмічності виконання плану перевезень представлено в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 - Показники ритмічності виконання плану перевезень вантажів

Квартал

Обсяг перевезень, тис. пас

протягом кварталу

наростаючим підсумком

тис.т

%

тис.т

%

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3811,173

4117,9

20,2

21,3

3811,173

4117,9

20,2

21,3

3

4339,454

4383,3

23

22,7

8150,627

8501,2

43,2

44

4

4905,47

4973,1

26

25,7

1356,098

13474,3

69,2

69,7

5

5811,095

5870,1

30,8

30,3

18867,193

19344,4

100

100

Протягом року

18867,193

19344,4

100

100

-

-

-

-

Умовою ритмічної роботи підприємства є: звітний Кр > планового Кр.

Крпл = (0,656 + 0,747 + 0,844 + 1) / 4 = 0,81;

Крф = (0,7 + 0,747 + 0,847 + 1) / 4 = 0,824.

Крф > Крпл , тобто план виконується ритмічно.

Вплив зміни ТЕП на обсяг транспортної роботи визначається за формулою

, % . (2.3)

Вплив зміни lїп на обсяг транспортної роботи визначається за формулою

, % . (2.4)

коефіцієнт непропорційності середньої довжини поїздки пасажира

. (2.5)

= 99,6 - 100 = - 0,4;

= 97,31 - 100 = - 2,69;

= 98,67 - 100 = - 1,33;

= 110 - 100 = 10;

= (0,94 - 1)*100 = - 6.

На обсяг перевезень позитивно впливає зміна коефіцієнту використання пробігу.

2.6 Спостереження за підготовкою автомобілів та їх роботою на лінії

Перед виїздом кожен водій проводить огляд свого автомобіля, одержує в диспетчерській дорожній лист і документи, що додаються, заправляється і проходить контроль на КПП.

Вантаження-розвантаження здійснює вантажовідправник і вантажоодержувач, ступінь автоматизації і механізації ВРР залежить від виду вантажу.

Після повернення з лінії водії здають диспетчеру оформлені дорожні листи з доданими до них товарно-транспортними документами. Диспетчер зобов'язаний ретельно перевірити правильність їх заповнення і оформлення, відповідність записів в дорожніх листах записам в товарно-транспортних документах.

На їх основі на підпрємстві здійснюється поточний контроль виконання плану перевезень, нарахування заробітної плати водіям та доходів підприємства.

Проведено фотографію робочого дня автомобіля, що працює погодинно на міських перевезеннях для “ЮСІ”. Результати обстеження показані в таблицях 2.4 - 2.8.

З преведених нижче даних виявлено дуже великі понаднормативні витрати робочого часу та втрати робочого часу:

втрати з причин, що залежать від працівника - 5,9%

втрати з причин, що не залежать від працівника - 6%

приховані втрати робочого часу - 35,65%

Можливе підвищення продуктивності праці становить 29,8%

Додаткова інформація надається в додаках.

Таблиця 2.9 - Фотографія робочого дня 1

Організація: ППТФ"ЮСІ"

Спостережний лист №1 фотографії робочого дня водія

Місце роботи: м. Харків

Характер перевезень: Битова хімія

Прізвище: Олійник В.В.Клас: 1Стаж: 7років

Модель автомобіля: Газель Вантажність: 1,5ДАЇ: 64-07 ХА

Дата: 19.04.07

Початок спостереження: 6-25

Кінець спостереження:15-20

Перерва

Спостереження

Поточний час,год. хвил

Тривалість, хвил.

Індекс

Відстань, км.

Вага, т.

Навантажно-розвант. механізм

Примітка

Прихід на роботу

6:30

-

-

Перевдягання

6:39

0:09:00

Тпз

Огляд автомобіля

6:47

0:08:00

Тпз

Заправка паливом

6:59

0:12:00

Тпз

Прихід у диспетчерську

7:07

0:08:00

Тпз

Отримання дорожнього листа

7:16

0:09:00

Тпз

Розмова з товаришами

7:21

0:05:00

Тпр

Виїзд на лінію

7:23

0:02:00

Тпз

Рух до складу

7:48

0:25:00

То

15

Очікування навантаження

7:58

0:10:00

Тпо

Навантаження

8:19

0:21:00

Тд

1,5

навантажувач

Оформлення документів

8:26

0:07:00

Тд

Стороння розмова

8:35

0:09:00

Тпр

Рух до магазину

9:00

0:25:00

То

22,3

Маневрування

9:27

0:12:00

Тд

Розвантаження

9:36

0:09:00

Тд

1,5

навантажувач

Оформлення документів

10:00

0:24:00

Тд

Таблиця 2.11 Зведення однойменних затрат робочого часу

Затрати робочого часу

Індекс

Однойменні затрати робочого часу, хвил.

Повторюваність за зміну

Сумарна тривалість затрат робочого часу, хвил.

Середня тривалість, хвил.

1

2

3

4

5

6

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:17:00

-

1:17:00

-

- перевдягання

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

- огляд автомобіля

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

- заправка паливом

0:12:00

1

0:12:00

0:12:00

- прихід у диспетчерську

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

- одержання дорожнього листа

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

- повернення на стоянку

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

- поверенння дорожнього листа

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

- відхід додому

0:10:00

1

0:10:00

0:10:00

Основний час:

То

2:44:00

-

2:44:00

-

- рух до шахти

0:25:00

2

1:06:00

0:33:00

0:41:00

- рух до залізнодорожньої станції

0:25:00

2

1:04:00

0:32:00

0:39:00

- рух до АТП

0:34:00

1

0:34:00

0:34:00

Допоміжний час:

Тд

2:42:00

-

2:42:00

-

- навантаження

0:21:00

2

0:37:00

0:18:30

0:16:00

- оформлення документів

0:07:00

4

1:07:00

0:16:45

0:24:00

0:07:00

0:29:00

- маневрування

0:12:00

3

0:39:00

0:13:00

0:11:00

0:16:00

- розвантаження

0:09:00

2

0:17:00

0:08:30

0:08:00

- виїзд з АТП

0:02:00

1

0:02:00

0:02:00

1

2

3

4

5

6

Час на відпочинок:

Твід

0:15:00

- короткочасний відпочинок

0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

Втрати робочого часу:

Впрати з вини працівника

Тпр

0:37:00

-

0:37:00

-

- розмова з товаришами

0:05:00

1

0:05:00

0:05:00

- стороння розмова

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

- зупинка інспектором ДАЇ

0:11:00

1

0:11:00

0:11:00

- паління

0:12:00

1

0:12:00

0:12:00

Втрати з організаційних причин

Тпо

0:31:00

-

0:31:00

-

- очікування навантаження

0:10:00

2

0:16:00

0:08:00

0:06:00

- пошук чергового по станції

0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

Всього час спостереження

Тс

8:06:00

Таблиця 2.10 - Фотографія робочого дня 2

Організація: ППТФ"ЮСІ"

Спостережний лист №2 фотографії робочого дня водія

Місце роботи: м. Харків

Характер перевезень: битова хімія

Прізвище: Олійник В.В. Клас: 1 Стаж: 7років

Модель автомобіля: Газель Вантажність: 1,5 ДАЇ: 64-07 ХА

Дата: 19.04.07

Початок спостереження: 6-25

Кінець спостереження:15-20

Перерва

Спостереження

Поточний час,год. хвил

Тривалість, хвил.

Індекс

Відстань км.

Вага, т.

Навантаж.-озвантажув. механізм

Примітка

Прихід на роботу

6:30:00

-

Перевдягання

6:45:00

0:15:00

Тпз

Огляд автомобіля

6:53:00

0:08:00

Тпз

Заправка паливом

7:00:00

0:07:00

Тпз

Прихід у диспетчерську

7:09:00

0:09:00

Тпз

Отримання дорожнього листа

7:20:00

0:11:00

Тпз

Розмова з товаришами

-

-

-

Виїзд з АТП

7:25:00

0:05:00

Тд

Рух до складу

7:55:00

0:30:00

То

15

Очікування навантаження

8:10:00

0:15:00

Тпо

Навантаження

8:32:00

0:22:00

Тд

1,5

навантажувач

Оформлення документів

8:40:00

0:08:00

Тд

Стороння розмова

8:47:00

0:07:00

Тпр

Таблиця 2.12 - Зведення однойменних затрат робочого часу

Затрати робочого часу

Індекс

Однойменні затрати робочого часу, хвил.

Повторюваність за зміну

Сумарна тривалість затрат робочого часу, хвил.

Середня тривалість, хвил.

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:25:00

-

1:25:00

-

- перевдягання

0:15:00

1

0:15:00

0:15:00

- огляд автомобіля

0:08:00

1

0:08:00

0:08:00

- заправка паливом

0:07:00

1

0:07:00

0:07:00

- прихід у диспетчерську

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

- одержання дорожнього листа

0:11:00

1

0:11:00

0:11:00

- повернення на стоянку

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

- поверенння дорожнього листа

0:02:00

1

0:02:00

0:02:00

- відхід додому

0:20:00

1

0:20:00

0:20:00

Основний час:

То

2:38:00

-

2:38:00

-

- рух до шахти

0:30:00

2

1:14:00

0:37:00

0:44:00

- рух до залізнодорожньої станції

0:21:00

2

0:45:00

0:22:30

0:24:00

- рух до АТП

0:39:00

1

0:39:00

29

Допоміжний час:

Тд

2:19:00

-

2:19:00

-

- навантаження

0:22:00

2

0:41:00

0:20:30

0:19:00

- оформлення документів

0:08:00

4

0:40:00

0:10:00

0:11:00

0:12:00

0:09:00

- маневрування

0:18:00

3

0:35:00

0:11:40

0:06:00

0:11:00

- розвантаження

0:08:00

2

0:18:00

0:09:00

0:10:00

- виїзд з АТП

0:05:00

1

0:05:00

0:05:00

Час на відпочинок:

Твід

0:28:00

-

0:28:00

-

- короткочасний відпочинок

0:28:00

1

0:28:00

0:28:00

Втрати робочого часу:

Впрати з вини працівника

Тпр

0:29:00

-

0:29:00

-

- стороння розмова

0:07:00

1

0:07:00

0:07:00

- зупинка інспектором ДАЇ

0:13:00

1

0:13:00

0:13:00

- суперечка з диспетчером

0:09:00

1

0:09:00

0:09:00

Втрати з організаційних причин

Тпо

0:27:00

-

0:27:00

-

- очікування навантаження

0:15:00

2

0:27:00

0:13:30

0:12:00

Всього час спостереження

Тс

7:46:00

Таблиця 2.13 - Баланс робочого часу за результатами спостережень

Категорія затрат робочого часу

Індекс

До спостережних листів №1, 2

Номер спостереження

Сумарна тривалість, хвил.

Середня тривалість,хвил.

У % до загального часу спостереження

1

2

Час, хвил.

Підготовчо-заключний час:

Тпз

1:27:00

1:45:00

3:12:00

1:36:00

19,9%

- перевдягання

0:09:00

0:15:00

0:24:00

0:12:00

2,5%

- огляд автомобіля

0:08:00

0:08:00

0:16:00

0:08:00

1,7%

- заправка паливом

0:12:00

0:07:00

0:19:00

0:09:30

2,0%

- прихід у диспетчерську

0:08:00

0:09:00

0:17:00

0:08:30

1,8%

- одержання дорожнього листа

0:09:00

0:11:00

0:20:00

0:10:00

2,1%

- виїзд з АТП

0:08:00

0:13:00

0:21:00

0:10:30

2,2%

- повернення на стоянку

0:13:00

0:02:00

0:15:00

0:07:30

1,6%

- поверенння дорожнього листа

0:10:00

0:20:00

0:30:00

0:15:00

3,1%

- відхід додому

0:10:00

0:20:00

0:30:00

0:15:00

3,1%

Основний час:

То

2:44:00

2:38:00

5:22:00

2:41:00

33,3%

- рух до магазину

1:06:00

1:14:00

2:20:00

1:10:00

14,5%

- рух до складу

1:04:00

0:45:00

1:49:00

0:54:30

11,3%

- рух до АТП

0:34:00

0:39:00

1:13:00

0:36:30

7,6%

Допоміжний час

Тд

2:40:00

2:14:00

4:54:00

2:27:00

30,4%

- навантаження

0:37:00

0:41:00

1:18:00

0:39:00

8,1%

3. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів

3.1 Підсумкові показники діяльності технічної служби

Технічне обслуговування є технічним впливом, що виконується в плановому порядку, примусово, тобто через визначені пробіги або відрізки часу роботи рухомого складу.

Завданням технічної служби є підтримка автомобіля в технічно справному стані та відповідному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху, охорони довколишнього середовища та зменшення інтенсивності погіршення параметрів технічного стану РС.

Технічна служба підпорядковується головному інженеру. Її склад: виробничо-технічний відділ, відділ технічного контролю, авторемонтні майстерні та відділ постачання.

Приведемо підсумкові показники діяльності технічної служби за планом і фактом (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 - Показники діяльності технічної служби за 2007 р.

Вид технічного обслуговування

Автомобіле-дні в ремонті

план

звіт

ТР в т. ч.

5116

5182

по міським

1260

1308

по приміським

3856

3874

ТО в т. ч.

1485

1525

по міським

375

390

по приміським

1109

1135

Витрати на технічне обслуговування за 4 роки приведено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Витрати на технічне обслуговування за 4 роки

Показник

Витрати по рокам, грн.

2004

2005

2006

2007

Витрати на ТР і ТО, грн

9306

11282

10036

27351

Динаміка витрат на ТО і Р представлена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 Динаміка витрат на ТО і Р

3.2 Аналіз виконання плану технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

При аналізі виконання плану ТО за кількістю впливів необхідно зіставити звітні і планові дані за кількістю виконаних ТО, загальному пробігу і автомобілям-дням роботи та установити їхню відповідність. Оцінку виконання плану з ТО рухомого складу роблять по відповідності фактичної кількості виконаних ТО з плановим, скоректованим за фактичним загальним пробігом і відпрацьованим автомобіле-дням з урахуванням тих норм пробігу між обслуговуваннями, що були прийняті при визначенні планової кількості ТО (табл.3.1). Коректування планової кількості технічних обслуговувань Nто здійснюється шляхом помноженням їх на індекс зміни загального пробігу за формулами: - перше технічне обслуговування:

, (3.1)

де - скоректована кількість капітальних ремонтів.

, (3.2)

де - нормативний пробіг до капітального ремонту, тис.км;

К - коефіцієнт коректування.

- друге технічне обслуговування

, (3.3)

- щоденне обслуговування

ЩО = АДр. (3.4)

Таблиця 3.1 - Виконання плану ТО рухомого складу

Вид технічного обслуговування

Автомобіле-дні в ремонті

Виконання плану Впл, %

Відхилення від плану Впл, %

план

звіт

ТР в т. ч.

5116

5182

101,29

1,29

по міським

1260

1308

103,81

3,81

по приміським

3856

3874

100,47

0,47

ТО в т. ч.

1485

1525

102,69

2,69

по міським

375

390

104

4,00

по приміським

1109

1135

102,34

2,34

Таблиця 3.2 - Аналіз витрат на ТО і ТР за 2007 р.

Показник

Витрати

Виконання плану Впл, %

Відхилення від плану Впл, %

план

звіт

Витрати на ТО і ТР

230370

273556

118,74

18,74

3.3 Управління якістю ТО

При виїзді автомобіля на лінію, черговий механік КПП перевіряє технічний стан рухомого складу. За технічним станом автомобіля стежить технічний відділ підприємства, який розробляє графіки постановки автомобілів в ТО-1 і ТО-2, які представлені нижче. Постановка в ТО-1 і ТО-2 планується за нормативним пробігом, який може корегуватися з урахуванням умов експлуатації. Наприклад, для вантажних автомобілів прийнято 3200 км міжремонтного пробігу, а для SCANIA - 5000 км.

При плановій постановці автомобіля в ТО використовується форма контрольного листа обліку ТО-2, в якому містяться дані про проведену роботу по ремонту вузлів і агрегатів автомобіля. Завіряється даний документ майстром і начальником АРМ, водієм і начальником а/колонны. Форма контрольного листа обліку ТО-2 представлена нижче.

За необхідності проведення позапланового ремонту механік КТП подає заявку на ремонт в АРМ, в якій указуються виявлені несправності і проведені заходи щодо усунення несправностей. Даний документ підписується механіком КТП, майстром і водієм.

4. Матеріально-технічна база

4.1 Наявність основних фондів

Основні фонди представляють собою засоби праці. Вони приймають участь у виробничому процесі багато разів довгий час не змінюючи своєї форми, властивостей та призначення. Склад та структура основних фондів представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Аналіз використання ОФ

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Залишкова вартість, тис.грн

1291

1211,4

1290,5

1201,7

657,6

Середньорічна вартість, тис.грн

1312,05

1251,2

1250,95

1246,1

929,65

Темп росту

-

0,954

1,00

0,996

0,746

Доходи без ПДВ, тис. грн

2108,4

2003,5

2223,9

1577,1

1478,2

Середньоспискова чисть робітників, чол

140

130

99

81

61

Темп росту

-

0,929

0,762

0,818

0,753

Фондовіддача

1,61

1,6

1,78

1,27

1,59

Темп росту

-

1,00

1,11

0,71

1,26

Фондоємкість

0,622

0,625

0,563

0,79

0,629

Темп росту

-

1,004

0,901

1,405

0,796

Фондоозброєність

9,372

9,625

12,636

15,384

15,240

Темп росту

-

1,027

1,313

1,217

0,991

З таблиці 4.1 видно, що у складі основних фондів найбільший темп приросту спадає на фондоозброєність.

4.2 Аналіз технічного стану основних фондів

Технічний стан основних фондів характеризується наступними показниками:

коефіцієнт зносу

, (4.1)

де - вартість зносу (амортизації), тис.грн;

- первісна вартість основних фондів.

- коефіцієнт придатності

, (4.2)

КЗНп.р.= 849,2 / 3922,8 = 0,22;

КЗНк.р.= 4196,8 / 15695,7 = 0,27;

Кпридп.р= 1 - 0,22 = 0,78;

Кпридк.р= 1 - 0,27 = 0,73.

Результати розрахунків представлено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 - Показники технічного стану основних фондів

Показники

Стан на

Відхилення

початок року

кінець року

абсолютне

%

Первісна вартість основних фондів, тис.грн

3922,8

15695,7

11772,9

300,1

Знос основних фондів, тис.грн

849,2

4196,8

3347,6

394,2

Коефіцієнт зносу

0,22

0,27

0,05

22,7

Коефіцієнт придатності

0,78

0,73

- 0,05

- 6,4

4.3 Показники наявності та руху транспортних засобів

Наявність та рух транспортних засобів представлено в додатку (Звіт про роботу автотранспорту 2007р.)

Таблиця 4.3 - Структура транспортних засобів

Марка автомобіля

Кількість

Структура, %

Scania + п/пр KЦGEL

8

18,04

ЗІЛ-4331

2

4,7

1

2

3

Газель

20

47,6

КамАЗ-5410

5

11,62

Ford Transit

8

18,04

Всього

42

100

З таблиці 4.3 видно, що найбільшу питому вагу займають автомобілі SCANIA+ п/пр KЦGEL та Ford Transit.

4.4 Аналіз ефективності використання основних фондів

Ефективність використання основних фондів оцінюється комплексом показників, до яких відносяться наступні:

- коефіцієнт екстенсивного використання

, (4.3)

де- фактично відпрацьований час, год;

- календарний фонд часу, год.

- коефіцієнт інтенсивного використання

, (4.4)

де - відповідно, звітний і плановий годинний виробіток

автомобіля.

коефіцієнт інтегрального завантаження

. (4.5)

фондовіддача

, грн/грн. (4.6)

де - середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

фондомісткість

, грн/грн. (4.7)

фондоозброєність

, грн/грн. (4.8)

де Nсс - кількість працівників на АТП, люд.

Кекс = 438890,4 / 451777,5 = 0,97;

Кінт = 4609,1 / 4495,4 = 1,025;

Кіз = 0,97 * 1,025 = 0,99.

Фвідф = 10244640,95 / 8823050 = 1,16;

Фвідпл = 10113578,2 / 8751340 = 1,05.

Фмісткф = 1 / 1,16 = 0,862;

Фмісткпл = 1 / 1,15 = 0,87.

Фозбф = 8823050 / 444 = 19871,7;

Фозбпл = 8751340 / 44 = 18860,6.

Зміна фондовіддачі під впливом зміни загальної суми доходів визначається за формулою

, грн/грн , (4.9)

де - індекс зміни фондовіддачі;

- індекс зміни середньорічної вартості основних фондів.

Зміна фондовіддачі під впливом зміни середньорічної вартості основних фондів визначається за формулою

, грн/грн. (4.10)

З розрахунків видно, що доходи та середньорічна вартість основних фондів негативно впливають на фондовіддачу.

5. Трудові ресурси

5.1 Аналіз звітів про працю за 5 років

Весь персонал ВАТ „АТП-16354” поділяється на дві основні групи:

1) Промислово-виробничий персонал, який пов'язаний з основною виробничою діяльністю підприємства. В цю групу входять робітники, безпосередньо зайняті в процесі виробництва, а також обслуговуючі його та керуючи ним;

2) Непромисловий персонал, який безпосередньо не пов'язаний з основною виробничою діяльністю підприємства.

Звіти про працю, звіт про використання робочого часу представлено в додатках відповідних до назви, графік погашення заборгованості з заробітної плати на січень - 2008 представлено у звіті з праці (розділ 2).

5.2 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Наведемо склад, чисельність і структуру персоналу ВАТ „АТП-16354” (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 - Склад, чисельність і структура персоналу ВАТ „АТП-16354”

Категорія працівників

Чисельність

Структура, %

Робітники

42

68,8

Водії

17

27,8

Ремонтні робочі

17

27,8

Допоміжний персонал

8

13,1

Керівники

10

16,3

Спеціалісти

9

14,7

Службовці

0

0

Робітники їдальні та неосновні

0

0

Всього по АТП

61

100

Для характеристики руху трудових ресурсів необхідно розрахувати наступні показники:

коефіцієнт обороту по прийому

, (5.1)

де - чисельність прийнятих працівників, люд;

- середньоспискова чисельність персоналу, люд.

- коефіцієнт обороту по звільненню

, (5.2)

де - чисельність працівників, що звільнилися, люд.

коефіцієнт загального обороту

. (5.3)

- коефіцієнт змінюваності , що дорівнює меншому з коефіцієнтів обороту по прийому і звільненню;

коефіцієнт плинності кадрів

, (5.4)

де - чисельність працівників, що звільнилися по суб'єктивних

причинах (за власним бажанням, за прогули), люд.

Копзвіт= 14/61 = 0,22

Козвзвіт = 34/61 = 0,55

Кобзвіт = 0,22 + 0,55 = 0,77

Кплзвіт = 15/61 = 0,24

Копбаз= 16/81 = 0,19

Козвбаз= 31/81 = 0,38

Коббаз = 0,19 + 0,38 = 0,57

Кплбаз = 20/ 81 = 0,24

Таблиця 5.2 - Показники руху трудових ресурсів

Показники

Значення

Базовий період

Звітний період

Середньоспискова чисельність персоналу, люд

81

61

1

2

3

Прийнято, люд

16

14

Звільнено, люд., в тому числі

31

34

за суб'єктивними причинами

20

15

Коефіцієнт загального обороту

0,77

0,57

в тому числі по прийому

0,19

0,33

1

2

3

по звільненню

0,38

0,55

Коефіцієнт змінюваності

0,22

0,19

Коефіцієнт плинності

0,333

0,508

5.3 Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП

Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП представлено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 - Аналіз продуктивності праці і використання ФЗП

Показники

План

Звіт

Виконання плана,%

Структура,%

план

звіт

Доходи всього, тис грн.

10113,578

10244,64

101,3

100

100

в т. ч. відрядні

9557,734

9655,707

101,03

95

94

погодинні

555,844

588,933

105,95

5

6

Чисельність персоналу

44

40

90,9

100

100

в т. ч. водії

27

17

62,9

54,7

54,7

рем. робочі

19

17

89,4

16,4

17,1

ін. персонал

10

8

80

28,9

28,2

Продуктивність праці, грн.

2307,3

2176,6

94,3

-

-

Вантажообіг тис. ткм

192445,376

209011,9

108,6

-

-

Автомобіле-години роботи

42903,85

41680

97,15

-

-

ФЗП, тис грн.

478,8

482,4

100,7

-

-

Середня ЗП, грн.

1200,35

1250,86

104,2

-

-

Вплив зміни суми доходів на продуктивність праці

, % . (5.5)

Вплив зміни чисельності персоналу на продуктивність праці визначається за формулою

, % . (5.6)

Перевірка правильності розрахунків:

, % . (5.7)

Вплив зміни обсягу транспортної роботи на продуктивність праці розраховується за формулою

, % . (5.8)

Вплив факторів на фонд заробітної плати установити за допомогою прийому обчислення різниць за формулами:

вплив зміни середньої заробітної плати

, грн; (5.9)

- вплив зміни продуктивності праці

, грн; (5.10)

- вплив зміни загальних доходів

, грн. (5.11)

= 100 / 62,9*(101,3 - 100) = 2,06%,

= 100 / 62,9 *100 = 1,5%,

= 2,06 + 1,5 = 3,56%,

= 0,95 / 62,9 (108,6 - 100) = 0,0017%

= 0,05 / 62,9 (97,15 - 100) = -0,0003%

6. Фінансові результати діяльності підприємства

6.1 Фінансові результати діяльності ВАТ „ХАТП-16330”

Баланс підприємства за останній рік наведено в додатку до положення БО-2 (січень 2007р), звіт про фінансові результати та звіт про доходи і витрати на автомобільні перевезення - у додатках (табл. 2.13-2.16)

6.2 Аналіз собівартості перевезень

Аналіз калькуляції собівартості перевезень представлено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Аналіз калькуляції собівартості перевезень

Стаття калькуляції

Собівартість , грн

Виконання плану, %

Відхилення від плану, %

Структура, %

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

Собівартість одиниці транспортної роботи

50,3

69,8

137,5

37,5

100

100

в тому числі

фонд оплати праці

543,7

508,5

93,5

-6,5

17,4

18,1

відрахування на соціальні потреби

205,1

188,1

114,13

14,13

6,7

6,9

витрати на пально-мастильні матеріали

151,5

93,4

61,6

-38,4

35,6

36,4

витрати на шини

15

9,4

62,6

-37,4

2,1

2

витрати на ТО и Р рухомого складу

276,319

273,556

99,0

-1

3,1

2,8

амортизація рухомого складу

83,1

63,4

76,2

-23,8

8,4

8,1

податки та збори

314,5

293,8

93,4

-6,6

1,17

0,9

інші витрати

436,3

455,4

104,3

4,3

20,83

24,7

Вплив зміни загальної суми витрат на перевезення на зміну собівартості одиниці транспортної роботи визначається за формулою

, % . (6.1)

Вплив зміни пасажирообігу на собівартість одиниці транспортної роботи визначається за формулою

, %, (6.2)

;

З розрахунків видно, що загальна сума витрат на перевезення на зміну собівартості одиниці транспортної роботи впливає позитивно, а зміна вантажообороту на собівартість одиниці транспортної роботи впливає негативно.

6.3 Аналіз доходів підприємства

Вихідні дані для аналізу доходів представлено в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Вихідні дані для аналізу доходів

Фактори

Значення

план

факт

Чисельність персоналу

44

40

Продуктивність праці

2307,3

2176,6

Середньорічна вартість основних фондів

1246,1

929,65

Фондовіддача

1,27

1,59

Вплив зміни основних факторів на доходи визначити за допомогою прийому обчислення абсолютних різниць за формулами:

- вплив зміни продуктивності праці на доходи

, тис.грн. (6.3)

- вплив зміни чисельності персоналу на доходи

, тис.грн. (6.4)

вплив зміни середньорічної вартості основних фондів на доходи

, тис.грн. (6.5)

- вплив зміни фондовіддачі на доходи

, тис.грн. (6.6)

Найбільший позитивний вплив на приріст доходів має зміна продуктивності праці, а зміна чисельності персоналу впливає негативно.

6.4 Аналіз прибутку підприємства

Приведемо значення прибутку за 5 років роботи (таблиця 6.3).

Таблиця 6.3 - Прибуток підприємства за 2003 - 2007 роки

Роки

Значення прибутку, тис. грн.

2003

- 69,5

2004

- 167,1

2005

- 88,7

2006

- 16

2007

-27,4

Вихідні дані для аналізу прибутку підприємства представлено в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 - Вихідні дані для аналізу прибутку підприємства

Фактори

Значення

план

факт

Собівартість 10 ткм, грн

0,467

0,472

Доходна ставка 10 ткм, грн

0,53

0,49

Вантажообіг, ткм

192445,37

209011,9

Вплив зміни обсягу транспортної роботи , доходної ставки і собівартості перевезень на прибуток встановити за допомогою прийому обчислення абсолютних різниць за формулами

грн, (6.7)

, грн, (6.8)

, грн, (6.9)

(209011900 - 192445376,7)*(0,53 - 0,467) = 1043,69 грн.;

(0,49 - 0,53) 209011900 = - 8360,476 грн.;

(0,467 - 0,472) 209011900 = -1045,059 грн.

З розрахунків видно, що доходна ставка і собівартість перевезень негативно впливають на прибуток підприємства.

6.5 Аналіз обігових коштів

Склад та структура обігових коштів представлені у таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 - Склад та структура обігових коштів

Показники

На початокроку

На кінець року

Абсолютне відхилення, тис.грн.

Структура, %

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

Виробничі запаси

126,6

236,8

110,2

6,36

9,75

Векселі одержані

8,0

8

0,33

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

Чиста реалізаційна вартість

1094,3

1692,5

598,2

55,01

69,66

Первісна вартість

1094,3

1692,5

598,2

55,01

69,66

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджету

-

81,1

81,1

3,34

За виданими авансами

24,9

13,3

-11,6

1,25

0,55

Інша поточна дебіторська заборгованість

96,0

188,8

92,8

4,83

7,77

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

43,1

162,5

119,4

2,17

6,69

Інші оборотні активи

4,5

46,5

42

0,23

1,91

Всього

1989,4

2429,5

440,1

100

100

Ефективність використання оборотних коштів характеризується кількістю оборотів (коефіцієнтом оборотності) і тривалістю обороту.

Коефіцієнт оборотності визначається відношенням суми валових доходів підприємства до середнього залишку оборотних коштів

, об. (6.10)

Тривалість обороту визначається відношенням календарної кількості днів до коефіцієнта оборотності

, дн. (6.11)

Результати розрахунку показників ефективності використання оборотних коштів представити в табл. 6.5.

Таблиця 6.5 - Показники ефективності використання оборотних коштів

Показники

Величина показників

план

звіт

Валові доходи, тис.грн

8554,4

11504,1

Середні залишки оборотних коштів, тис.грн

1989,4

2429,5

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, об

4

5

Тривалість обороту оборотних коштів, дн

91

73

В звітному році коефіцієнт оборотності оборотних коштів збільшився на 1 оборот, тому тривалість обороту оборотних коштів зменшилася на 18 днів, що свідчить про збільшення ефективності використання оборотних коштів.

7. Впровадження і експериментальна перевірка результатів НДРС

Для підвищення ефективності слід використовувати різноманітні засоби для позиціонування АТП на ринку. Це можуть бути різні види реклами, анкетування, опитування та ін.

Нижче наведено приклад анкети-опитування стосовно послуг нашого АТП та вплив реклами на споживача.

Анкета

Дослідження впливу реклами

Шановний респондент, до Вашої уваги надається перелік питань. Прохання відповідати на питання лише наданими відповідями.

Питання:

1) Чи звертаєте Ви увагу на рекламу:

- так

- ні

- інколи

2) Який вид реклами є для Вас найбільш прийнятним:

- телевізійна

- радіо

- зовнішня

3) Якщо підчас перегляду фільму починається реклама, Ваші дії:

- переключаю канал

- дивлюсь із зацікавленням

- дивлюсь без зацікавленості

- виходжу з кімнати

4) Якщо підчас зовнішню починається реклама, Ваші дії:

- змінюю станцію

- чекаю, поки закінчиться

- слухаю із зацікавленням

5) Чи звертаєте Ви увагу на зовнішню рекламу:

- так

- ні

- рідко

6) Якою повинна бути на Вашу думку телереклама, щоб ви звернули на неї увагу:

- цікава ідея

- цікавий відеоряд

- динаміка дії

- відомі особи

7) Якою повинна бути на Вашу думку радіореклама, щоб ви звернули на неї увагу:

- із музикальним супроводженням

- цікавим текстом

- із присутністю гумору у тексті

- із захопливим лозунгом

8) Якою повинна бути на Вашу думку зовнішня реклама, щоб ви звернули на неї увагу:

- яркою

- інформативною

- із зазначенням додаткової інформації

9) Ваше відношення до товару або послуги, що рекламується:

- ніколи не куплю (скористуюсь)

- замислюсь, чи варто

- завжди покупаю або користуюсь

10) Ваше відношення до реклами:

- дратівливе

- несе цінну інформацію

- розважає

11) Ваш вік:

12) Вид діяльності:

- навчаєтесь

- працюєте

- на пенсії

13) Ваш соціальний статус:

14) Ваша стать:

Отримані дані будуть свідчити про стан послуг даного АТП і про фронт робіт, що необхідно буде зробити для підвищення ефективності надання послуг.

Також, для підвищення позицій АТП може бути застосований аналіз дослідження якості та розрахунок коефіціенту конкордації (таблиці 7.1 та 7.2).

Для аналізу сильних та слабких сторін застосовуємо SWOT-аналіз (табл. 7.3). Далі будуємо графічним методом профіль підприємства.

Таблиця 7.4 - Профіль роботи підприємства

Найменування показника

Оцінка в балах

-3

-2

-1

0

1

2

3

Кількість автомобілів, Асс

?

Коефіціент використання РС, бв

?

Собівартість перевезень, S

?

Витрати на перевезення, С

?

Доходи, D

?

Прибуток, П

?

Доля ринку АТП

?

Витрати на маркетингові дослідження

?

Конкурентоспроможність підприємства

?

Виходячи з даних SWOT-аналізу, аналізу дослідження якості послуг, розрахунку коефіціента конкордації та побудування на основі цього профілю роботи підприємства можна робити висновок, що АТП має досить непогані показники з використання рухомого складу. Але інщі показники характеризують підприємство як нестабільну структуру. Це визначається низькою кількістю автомобілів, високою собівартістю перевезень та витратами на перевезення.

Також слід зазначити, що не проводиться маркетингових досліджень ринку, що говорить про повну відсутніть інформаціі, за допомогою якої АТП могло б підвищити свій конкурентний статус, а після цього заволодіти більшою долею ринку АТ послуг.

Таким чином робимо висновок, що тема НДРС є цілком доцільною для даного АТП, тому що торкається конкретних проблем, пов'язаних з конкурентим статусом підприємства та його підвищенням.

Табл. 7.1- Аналіз дослідження якості перевезень

Пропоновані параметри перевезень

Відповіді респондентів

Сума рангів

Середній ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ціна

30

50

0

0

0

50

10

60

90

0

50

50

50

50

40

530

26,5

Якість, а саме:

60

40

100

80

70

50

80

40

10

100

50

50

0

50

50

830

41,5

збереженість вантажу

30

50

0

50

100

40

80

50

0

60

50

70

50

40

0

670

33,5

швидкість доставок

60

20

0

50

0

60

40

20

100

30

50

30

50

30

30

570

28,5

включення послуг вантажників

10

30

100

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

20

0

170

8,5

якість транспортного засобу

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

10

0

30

1,5

Культура перевезень

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

300

15

Таблиця 7.2-Розрахунок коефіцієнту конкордації

Пропоновані параметри перевезень

Відповіді респондентів

Сума ангів

Середній ранг

Відхилення рангів

Квадрат відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ціна

30

50

0

0

0

50

10

60

90

0

50

50

100

50

48

588

471,43

116,57

13588,90

Якість, а саме:

70

50

100

100

100

50

90

40

10

100

50

50

0

50

52

912

440,57

194103,18

збереженість вантажу

30

50

0

50

100

40

60

50

0

70

50

70

50

40

70

730

258,57

66859,18

швидкість доставок

60

20

0

50

0

60

40

20

100

30

50

30

50

30

30

570

98,57

9716,33

включення послуг вантажників

10

30

100

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

20

0

170

-301,43

90859,18

якість транспортного засобу

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

10

0

30

-441,43

194859,18

Культура перевезень

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

0

300

-171,43

29387,76

РАЗОМ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3300

-

-

599373,71

Коефіціент конкордації дорівнює 0,551

Висновок

Таким чином, під час дипломного проектування на підприємстві ВАТ “АТП 16354” ознайомилися з роботою АТП, визначили організаційну структуру підприємства, склад підрозділів та їх ієрархічну підпорядкованість.

Було визначено функції кожного структурного підрозділу, його місце в загальній структурі підприємства та роль в створенні кінцевого продукту (транспортної послуги).

АТП - складна структура, що досягає кінцевої цілі функцонування тільки лише за умови єдності роботи своїх елементів. Кожен відділ докладає зусиль до досягнення кінцевої мети функціонування підприємства:

відділ експлуатації займається пошуком клієнтів, виконує дослідження ринку, відповідає перед клієнтами за вчасність подачі автомобілів, розробку оптимальних маршрутів руху, збереженість вантажів та ін.;

планово-економічний відділ планує економічні показники роботи підприємства, показники роботи рухомого складу, контролює виконання планів, вживає заходів щодо зниження собівартості перевезень, зростання прибутку підприємтва та ін.;

технічна служба відповідає за технічний стан парку рухумого складу, його підготовку до роботу, контроль якості виконаних ремонтів та ін.

Були виконані різноманітні аналізи по з використанням звітних даних АТП, надані характеристики діяльності окремих підрозділів та АТП в цілому, розраховані коефіціенти для конкретних показників діяльності.

На підприємстві було проведено експериментальні дослідження за темою НДРС для можливості подальшої перевірки теоретичних гіпотез, а також впровадження і експериментальна перевірка результатів дослідження, що вказали на доцільність поальшого використання обраної теми НДРС у дипломному пректуванні.


Подобные документы

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа [234,8 K], добавлен 28.05.2013

 • Визначення та аналіз забезпеченості підприємства виробничими ресурсами та інтенсивність їх використання. Аналіз фінансового стану підприємства та резерви його зміцнення. Визначення і аналіз рівня економічної ефективності господарської діяльності.

  реферат [48,4 K], добавлен 27.06.2013

 • Характеристика інформаційної та аналітичної діяльності як складових системи економічної безпеки. Аналіз ключових загроз фінансово-економічній діяльності. Характеристики системи інформації безпеки підприємства, концепція та методи її забезпечення.

  дипломная работа [659,5 K], добавлен 08.03.2015

 • Основні конкуренти фірми, напрямки діяльності та організаційна структура. Кваліфікаційні вимоги до працівників фірми. Фінансові результати діяльності підприємства. Розрахунок кошторису робочого проекту. Заходи щодо поліпшення діяльності підприємства.

  дипломная работа [125,8 K], добавлен 23.09.2011

 • Економічний зміст показників звіту про фінансові результати. Аналіз структури основних показників звіту про фінансові результати ВАТ "Криворізький хлібокомбінат №1". Оцінка рентабельності діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку підприємства.

  дипломная работа [393,5 K], добавлен 15.06.2011

 • Характеристика підприємства Контора матеріально-технічного постачання у м. Луганську. Аналіз господарчої діяльності: організація фінансової звітності, оцінка майнового стану, розрахунків основних економічних показників та пропозиції з їх покращення.

  курсовая работа [109,7 K], добавлен 22.02.2012

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.