Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки

Поняття і сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства; державне регулювання; обґрунтування вибору ринків збуту. Аналіз зовнішнього середовища (РФ) та перспективи розвитку корпорації ДП "Медтехніка-Сервіс"; бізнес-план реалізації стратегії.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2012
Размер файла 3,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

20. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы. - М., 2006.

21. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.97р.

22. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие. - К.: Знание, 2002.-159 с.

23. Воронов А. Моделювання конкурентноздатності продукції підприємства // Маркетинг. - 2003. - N 4. - С.86-94.

24. Грузинов В.П., Глебов В.Д. Экономика предприятия: Учебн. Пособие. - 2-е изд. - М.: Финанси и статистика, 1999. - 208 с.: ил.

25. Данилюк М.О., Дзьоба О.Г., Петренко В.П. Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту. Практичний посібник для підприємців. - Івано-Франківськ: Факел. - 2003

26. Економіка підприємства.: Підручник. - В 2т. Т. 2 /За ред. С. Ф. Покро-пивного. - К.: "Хвиля - Прес", Донецьк: Мале підприємство " Поиск". Т-во книголюбів, 1999. - 400 с

27. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г. Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.

28. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.

29. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2001. - 204 с.

30. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: Навч. посібник. -- К.: Центр навч. літ., 2005.

31. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. - К.98р. - 350ст.

32. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия.: 4-е изд., пере раб. И доп. - Мн.: ООО "новое знание", 2000г. - с. 233 - 300.

33. Синецкий Б.А. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.:, 1990. 281с.

34. Смоляр Л.Г. Інноваційний менеджмент: курс лекцій - К. 2007

35. Соколенко С.И. Современные мирове рынки и Украина. - К., 1995 186 с.

36. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / А.И. Кредисов, С.Н. Березенко, В.В. Волошин, Д.П. Расшивалов и др. / Под ред. А.И. Кредисова. - К., "Феникс", 1996. - 420с.

37. Финансовый менеджмент: теорія и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 2-е изд., пере раб. И доп. - М.: Издательство Перспектива. 1997.-574 с.

38. Фомичев В.И. Международная торговля. - М.: ИНФОРМ. 1998. - 385 с.

39. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента (Управление в системе цивилизованного предпринимательства): Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 224 с.

40. Шаповал Н.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. - К.: Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу., 1998. - 144 с.

41. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999.

42. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие / Под ред. А.П. Градова - СПб.: Спец, лит-ра, 1995.

ДОДАТОК А

Баланс підприємства

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати підприємства

ДОДАТОК В

Звіт про продаж і запаси товарів підприємства

ДОДАТОК Г

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів підприємства

ДОДАТОК Д

Звіт про обсяг оптового товарообігу підприємства

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Аналіз динаміки зовнішньоторгових відносин України та окреслення основних проблем на сучасному етапі. Інвестування, розробка стратегії завоювання зовнішнього ринку для підприємства. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки.

  дипломная работа [298,1 K], добавлен 04.08.2010

 • Прибутковість функціонування підприємства: поняття, основні параметри, фактори формування. Обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення прибутковості діяльності підприємства. Розробка стратегії підвищення рентабельності діяльності ТОВ "СП "Профіпласт".

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 07.07.2011

 • Теоретичні основи формування стратегії прибутковості підприємства. Загальна характеристика діяльності ПАТ "ТНТ". Оцінка впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на економічний розвиток. Оцінка ризику. Шляхи ефективного використання стратегії.

  курсовая работа [390,7 K], добавлен 17.01.2015

 • Економічна сутність стратегії у плануванні розвитку підприємства. Механізм здійснення стратегічного аналізу стану підприємства. Реалізація та контроль стратегії підприємства. Формування пропорції щодо поліпшення фінансово-господарського підприємства.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.11.2010

 • Обґрунтування стратегії виходу на зовнішній ринок ЗАТ ВО "Контi": характеристика підприємства, іноземних філій; аналіз ринку і конкурентів кондитерської групи; фінансові показники. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності компанії.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 09.06.2012

 • Аналіз зовнішнього середовища діяльності рибопереробного підприємства, його зовнішніх ринків та конкуренції. Вдосконалення механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю ПП "Промен". Оцінка логістичних операцій. Стратегія управління персоналом.

  отчет по практике [6,7 M], добавлен 18.09.2010

 • Загальні відомості про підприємство ВАТ "Тернопільський комбайновий завод", порядок формування стратегії його зовнішнього розвитку. Аналіз потенціалу розвитку машинобудування в Україні. Шляхи покращення становища машинобудівної галузі виробництва.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.05.2015

 • Поняття та види конкурентоспроможності. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, динаміки обсягу продаж. Оцінка ринків збуту основної продукції. Визначення конкурентоспроможної стратегії розвитку організації.

  курсовая работа [202,4 K], добавлен 04.04.2016

 • Методологія виникнення та становлення малого бізнесу. Зарубіжний і вітчизняний досвід його розвитку. Аналіз діяльності підприємства "Підгір’я". Елементи регіональної інфраструктури і модель функціонування фінансової стратегії підтримки малих підприємств.

  курсовая работа [299,1 K], добавлен 20.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.