Аналіз фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УХЛ-МАШ"

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "УХЛ-МАШ": організаційна структура та основні напрямки діяльності заводу, аналіз техніко-економічних показників; маркетинг і ціноутворення; організація бухгалтерського обліку, оцінка фінансового стану підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2011
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на Allbest.ru

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська академія бізнесу та підприємництва

ЗВІТ

по проходженню практики на підприємстві

ПрАТ «УХЛ-МАШ»

Виконав: студент 4-го курсу

групи ЕП-71-Д

Столярук Тарас Олександрович

Київ 2011

План

Основи підприємництва

Основи економіки підприємства

Ціноутворення

Економіка підприємства

Економічний аналіз діяльності підприємства

Бухгалтерський облік

Фінансова діяльність підприємства

Маркетинг

Список літератури

Додатки

Основи підприємництва

Підприємство ПрАТ «УХЛ-МАШ»

Повна назва підприємства -- Приватне акціонерне товариство «УХЛ-МАШ».

Скорочена -- ПрАТ «УХЛ-МАШ».

Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво та реалізація продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання та надання послуг промислового характеру, зокрема:

- виробництво металевих деталей до столярно-теслярських виробів;

- виробництво дерев'яних панелей;

- виробництво меблів для виробництв;

- встановлення меблевого приладдя на виробництвах.

Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи підприємство набуло з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 352 "Про особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні". Підприємство може входити в об'єднання відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні".

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товари ний знак, зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством керівник від імені підприємства має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в третейському та арбітражному судах.

Майно підприємства основні фонди та обігові кошти, а також цінності вартість, яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Майно є державною власністю, закріплюється за підприємством на праві повного господарського відання і не може бути об'єктом застави, крім продукції, що знаходиться в обороті або в переробці. Підприємство володіє, користується, розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та Статуту підприємства.

Підприємство забезпечує ефективне використання закріпленого за ним державного майна, здійснює користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство враховує обов'язки щодо виробництва та поставки продукції для державних потреб.

Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність. Керівник та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за достовірність ведення обліку.

Управління підприємством здійснює директор підприємства.

Керівник підприємства при необхідності за згодою вище стоячої організації може дозволяти працівникам поєднання інших посад підприємства і.

Структура управління підприємства розроблена таким чином, щоб оперативно пливати на процес виробництва, починаючи з забезпечення його матеріально-технічними ресурсами і закінчуючи процесом реалізації готової продукції, складанням статистичної звітності та обліком витрат на виробництво, а також забезпечити ритмічну та рентабельну його діяльність у напрямках, передбачених статутом.

Керівником підприємства за посадою є директор. Безпосередньо керівництво виробничим процесом здійснює його заступник з виробництва та працевлаштування. В керівництво підприємством згідно штабного розкладу входить головний інженер та головний економіст. Служба головного інженера створена для забезпечення виконання заходів по технічному розвитку підприємства, реконструкції і модернізації устаткування, заходів по запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих та безпечних умов праці. Дана служба виконує плани на впровадження нової техніки і технологій, вживає заходів по забезпеченню виробничих підрозділів необхідним устаткуванням і запчастинами. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт та модернізацію обладнання та споруд, а також здійснює контроль за дотриманням проектної конструкторської дисципліни.

Для забезпечення даної діяльності в службі створено енергомеханічний відділ, керівником якого є головний механік, який здійснює безпосереднє керівництво ремонтно-механічним цехом, його заступником є головний енергетик, якому підпорядковується котельня на базі трьох насосів ДКВР з мазутно-насосною станцією, котельня на базі двох котлів Е - 1/9, дві водо насосні станції і електроцех. Реконструкцію, поточні та капітальні ремонти будівель і споруд, нове будівництво здійснюється силами ремонтно-будівельної дільниці.

Організацією роботи по діяльності підприємства в галузі економіки з метою ефективного працевикористання доведення планових завдань по виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотримання режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання звітності займається економічна служба. У галузі служби створено планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітної плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп'ютерів.

Головному бухгалтеру підлягає бухгалтерія, яка створена для організації і здійснення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, забезпечення раціональної організації обліку і звітності на підприємстві в цілому.

Розглянута структура забезпечує охоплення всіх сторін діяльності підприємства і при необхідності може бути змінена у відповідності з чинним законодавством та статутом підприємства за згодою вище стоячої організації.

Основні економічні показники

Назва підприємства - ПрАТ «УХЛ-МАШ».

Акціонерне товариство «УХЛ-Маш» було створена в 1994 році на основі Київський експериментальний механічний завод.

За короткий час підприємство освоїло і серійно випускає металеву офісну, канцелярську, промислову і меблі лабораторні, устаткування для станцій технічного обслуговування автомобілів, устаткування для переробки сільгосппродукції, сейфи, телекомунікаційне і серверне обладнання.

Завдяки росту і розвитку нових виробничих замовлень для продуктів виробляються ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2003 році відбулася виробництва складних для виготовлення металевих одягових і ячійних шафи в Боярку.

В даний час загальна площа критих виробничих приміщень складає більше 16 000 м2 , де працюють 350 осіб. Всі вироби, що випускаються розроблені власним конструкторським бюро "УХЛ-МАШ", мають сертифікати відповідності УкрЦСМС, позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічні умови.

ПрАТ "УХЛ-МАШ" має тверді позиції і займає лідируюче положення на ринку металевих меблів в Україні. Відкрите акціонерне товариство "УХЛ-МАШ" оснащене сучасним високотехнологічним устаткуванням провідних світових виробників: "АMADA", "GEMA", "Ideal-Line", "Comp Air", "Srhoder", яке вирішує найскладніші завдання по випуску виробів з листового металу.

Чітке планування, висока продуктивність, технологічність, можливість програмування систем дозволяють виробляти продукцію високої якості. Практично вся продукція спроектована за принципом "конструктора", є на складі і може бути поставлена як в зібраному, так і в розібраному вигляді.

УХЛ-МАШ металеві меблі1. Сучасне високопродуктивне обладнання, технологічність виробів, можливість швидкої перебудови і програмування дозволяють виконувати замовлення відповідно з необхідною кількістю і якістю.

2. Фарбування порошковими фарбами являє собою найбільш досконалу технологію отримання покриттів. Автоматична лінія порошкового фарбування з попередніми фосфатуванням поверхні забезпечує високу якість, відмінні технічні характеристики, кращі експлуатаційні й декоративні властивості покриття.

3. Пакування готової продукції - складова частина загального технологічного процесу виготовлення виробів проводиться за допомогою високо продуктивного пакувального обладнання, яке забезпечує високу якість упаковки.

4. Ефективна стелажна система складування "Піддон Drive - in system" сприяє збереження продукції. Система логістики та наявність продукції на складі дозволяють вчасно обслуговувати замовників. Застосування прогресивних схем механізації і з тимчасового обладнання гарантують оперативне переміщення і відвантаження продукції зі складу.

Вся продукція, що ПрАТ "УХЛ-МАШ" гамма продукції підрозділяється на дев'ять основних напрямків:

* одежні і чарункові шафи;

* абонентські шафи;

* офісні меблі;

* стелажі;

* верстати і промислова меблі;

* лабораторні меблі;

* серверні і телекомунікаційні шафи;

* сейфи;

* торгові стелажі;

* технологічне обладнання з нержавіючої сталі;

* устаткування для випічки хліба.

Всі вироби відрізняються сучасним дизайном, високою якістю і надійністю, не поступаються зарубіжним аналогам і відзначені дипломами багатьох спеціалізованих міжнародних виставок.

Ціноутворення

Ціна - один з найважливіших елементів комплексу маркетингу і найбільш гнучкий його елемент. На відміну від властивостей товарів і обов'язків по відношенню до каналів збуту, ціну можна швидко змінити.

Донедавна рішення по цінах приймалися в рамках чисто фінансового підходу, тобто визначалися в основному виходячи з витрат та рентабельності. Входження в ринок та турбулентність середовища змінила стан справ: інфляція, зростання цін на сировину, контроль за цінами, загострення конкуренції, зниження купівельної спроможності - всі ці фактори посилили стратегічну роль ціноутворення.

У вузькому розумінні ціна - це кількість грошей,які продавець просить за продукт чи послугу.

У широкому розумінні - це сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіння або використання товару чи послуги.

На рівні фірми ціна грає подвійну роль : вона є інструментом стимулювання попиту і одночасно представляє собою головний фактор довгострокової рентабельності. Тематичний модуль “Політика ціноутворення”

Важливість цінових рішень

- Призначена ціна безпосередньо визначає рівень попиту і, як наслідок, обсяг продажу.

- Ціна продажу визначає рентабельність всієї діяльності. Невеликі зміни ціни можуть суттєво вплинути на рентабельність.

- Ціна продажу впливає на загальне сприйняття товару або марки і робить свій внесок в позиціювання марки в очах потенційних покупців. Ціна безпосередньо пов'язана з поняттям якості і, тому є одною із складових іміджу марки.

- Ціна - зручна міра порівняння конкуруючих товарів або марок.

- Цінова стратегія повинна бути сумісною з іншими складовими стратегії маркетингу. В ціну повинні закладатися витрати на рекламу і просування товару, на упаковку, що зміцнює позиціювання товару. Цінова стратегія повинна також враховувати стратегію збуту, що передбачає відповідні торгові націнки, необхідні для досягнення поставлених цілей.

Аналіз основних показників ПрАТ «УХЛ-МАШ» за 2006 - 2008 роки

Характеристика цінової політики підприємства вимагає первісного аналізу стану підприємства, виявлення основних показників ефективності його роботи, визначення основних проблем і перспектив розвитку підприємства.

Для цього проведений аналіз динаміки основних показників економічної діяльності ПрАТ«УХЛ-МАШ», показників ефективності використання основних ресурсів підприємства, а також оцінено фінансовий стан підприємства.

Динаміка основних показників економічної діяльності ПрАТ «УХЛ-МАШ» за 2006-2007 р.

В ДОДАТКУ А

Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства відображена в додатку А.

Даний розрахунок показує, що оборотність оборотних коштів є досить високою як у цілому, так і по окремих елементах оборотних коштів, зниження оборотності відбулося тільки по статті «Інші активи».

Далі проведений аналіз фінансового стану підприємства ПрАТ «УХЛ-МАШ» на основі розрахунків основних коефіцієнтів.

Розрахунок основних показників фінансового стану підприємства

Показник

на кінець 2006р.

на кінець 2007р.

на кінець 2008 р.

Норматив

значення

1. Показники ліквідності підприємства

1

2

3

4

5

1.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,32

0,69

0,77

>0, збільшення

1.2 Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

22,93

26,53

28,83

>0, збільшення

2. Показники фінансової стабільності (платоспроможності) підприємства

2.1 K. платоспроможністі

0,809

0,873

0,853

>0.6

2.2 Коефіцієнт фінансування

0,236

0,146

0,173

<1, Зменш.

2.3 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

4,008

5,737

5,360

>0.1

2.4 Коефіцієнт маневрування власного капіталу

0,474

0,546

0,580

>0,5 збільш.

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості) показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена коштами, що мають абсолютну ліквідність, тобто коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства. Даний коефіцієнт має особливе значення для постачальників ресурсів і банку, що кредитує підприємство. Для ПрАТ «УХЛ-МАШ» цей показник на кінець 2008 року поступово збільшується.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт фінансування) показує, скільки позикових коштів підприємство залучає розраховуючи на 1 гривню власних коштів, вкладених в активи. Нормальне значення - менше одиниці. Для економіки України на даному етапі характерне значення коефіцієнта більше одиниці. Значення даного показника в досліджуваних роках становило 0,236, 0,146 й 0,173 відповідно. Тенденція зміни позитивна, фінансова стабільність підприємства знижується, тому що підприємство менш продуктивно використовує власні кошти.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності): характеризує питому вагу власних коштів у загальній сумі пасивів (активів) підприємства. Нормальне значення дорівнює 0,6. Величина показника підприємства дорівнює 0,873 в 2007 році й 0,853 в 2008 році. Відхилення дорівнює - 0,02. Тенденція зміни негативна, але значення показника вище критичного. Таким чином, організацію ПрАТ «УХЛ-МАШ» можна вважати фінансово незалежною.

Коефіцієнт маневреності характеризує ступінь мобільності (гнучкості) власних коштів підприємства. Нормальне значення дорівнює 0,5. Значення коефіцієнта в аналізованому періоді становлять в 2007 році й 2008 році 0,546 й 0,580 відповідно. Обидва показники більше 0,5. Тенденція зміни позитивна. Таким чином, практично всі власні кошти підприємства вкладені в найбільш ліквідні активи.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами: показує, яку частку в оборотних активах підприємства займають власні оборотні активи. Нормальне значення - більше 0,1. У 2007році значення даного показника було вище нормального й становило 5,737. У 2008 році - вище нормального й дорівнює 5,360. Тенденція негативна, однак значення на багато вище нормативного.

Розглянувши основні показники фінансового стану ПрАТ «УХЛ-МАШ», можна зробити наступні висновки: у цілому фінансовий стан підприємства є досить стійким, підприємство здатне вчасно погашати свої поточні зобов'язання і є платоспроможним на перспективу, тобто має можливість розплачуватися й по довгострокових зобов'язаннях. Капітал підприємства здебільшого вкладений у фінансування досить ліквідних активів.

Аналіз основних показників економічної діяльності й фінансового стану дозволяють зробити наступні висновки: підприємство розширює свою діяльність, збільшуються абсолютні показники, такі, як виторг і чистий прибуток, поліпшуються показники ефективності використання ресурсів, підприємство розширює свою частку ринку, діяльність є рентабельною, фінансовий стан ПрАТ «УХЛ-МАШ» є досить стійким, підприємство платоспроможне.

Оцінка й аналіз діючої цінової політики ПрАТ «УХЛ-МАШ»

Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, конкурентоздатність продукції, попит на неї. Через ціни реалізуються кінцеві комерційні цілі, визначається ефективність діяльності всіх ділянок виробничо-збутової структури підприємства.

Цінова політика укладається в тім, що підприємство встановлює ціни на такому рівні й змінює їх (залежність від ситуації на ринку) так, щоб забезпечити досягнення короткострокових і довгострокових цілей.

Аналіз впливу типів ринку на цінову політику. Конкуренти є досить великими фірмами, активно використовують кошти реклами, цінова політика повинна з одного боку - забезпечувати наявність конкурентних переваг (тобто ціни повинні бути досить низькими в порівнянні із цінами конкурентів), з іншого боку - цінова політика повинна забезпечувати достатній для розвитку рівень прибутку ПрАТ «УХЛ-МАШ» (тобто ціни повинні не тільки покривати витрати на надання послуг, але й забезпечувати високу рентабельність діяльності підприємства).

Аналіз цілей ціноутворення. Мета ціноутворення на підприємстві залежить від того, які цілі ставити перед собою підприємство на перспективу. Для досліджуваного підприємства мета підрозділяється на дві складові:

1 Соціальна мета - забезпечення громадян високоякісними, професійними, своєчасними медичними послугами платного характеру.

2. Економічна мета - на основі формування конкурентних переваг завоювання частки ринку медичних послуг не менш 20% й одержання за результатами своєї діяльності високого економічного ефекту (чистого прибутку).

У зв'язку з тим, що ціль підприємства носить двоїстий характер, ціль ціноутворення також має досить складний характер.

Ціноутворення на підприємстві ПрАТ «УХЛ-МАШ» має своєю метою наступне - розробити таку систему ціноутворення, що забезпечувала б збільшення ринку збуту послуг.

Аналіз факторів, які визначають цінову політику підприємства. На практиці процес формування цін залежить від багатьох факторів - витрат виробництва, величини попиту, конкуренції, транспортних витрат, зміни курсів обміну валют, реклами й інших елементів стимулювання збуту.

Отже, ПрАТ «УХЛ-МАШ» може прогнозувати з досить високою ймовірністю підвищення попиту на послуги фірми в ці місяці.

Аналіз умов і методів формування початкової ціни. Одним з найважливіших й обмежувальних елементів ціни є, безумовно, витрати на надання послуг. Найбільш питому вагу у витратах становлять три елементи:

- витрати на сировину та виробництво - від 35 до 43%;

- витрати на оплату праці - від 28 до 36%;

- транспортні витрати - порядку 10 %.

ПрАТ «УХЛ-МАШ» закуповує сировину в української фірми «Полинфор» на основі довгострокового договору про співробітництво.

Аналіз цін у порівнянні з основними конкурентами. Проведемо аналіз цін на основні послуги, надавані ПрАТ «УХЛ-МАШ» із цінами основного конкурента ТОВ «Меркс»

Далі необхідно проаналізувати вплив факторів на суму прибутку, отриманого від реалізації основних послуг. Дані для розрахунку в таблиці 2.10 .

Таблиця 2

Показники надання основних послуг у 2008 році

Показники

Виготовлення на замовлення (1)

Доставка готової продукції (2)

Відхилення,од.

план

факт

план

факт

1

2

Кількість наданих послуг, од

3000

2648

35

37

- 352

2

Собівартість послуги

40

43

11

13

3

2

Ціна за послугу

63

65

16

15

2

- 1

Прибуток на одиницю послуги

23

22

5

2

- 1

- 3

Всього прибуток від реалізації

69000

58256

560

555

- 10744

- 5

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Виготовлення на замовлення :

1) Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції:

?P = P1 - P0 (2.1)

?P = 58256 - 69000= - 10744;

2) Розрахунок впливу на прибуток змін в об'ємі продукції в оцінці за плановою собівартістю:

?P1 =P0K1 - P0 = P0(K1 - 1)(2.2)

K1 =S1,0 ЧS0 (2.3)

S1,0 = 2648 Ч 40 = 105920;

S0 = 3000* 40 = 120000;

?P1 = 69000 Ч 0,883 - 69000 = - 8136

3) Розрахунок впливу на прибуток змін в об'ємі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції:

?P2 = P0(K2 - K1) (2.4)

K2 = N1,0 Ч N0 (2.5)

N1,0 = 2648 Ч 63 = 166824;

N0 = 3000 * 63 = 189000;

K2 = 166824 / 189000 =0,88;

?P2 = 69000(0,88 - 0,88)=0;

4) Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:

?P3 = S0 Ч K2 - S1,0 (2.6)

P3 = 120000 Ч 0,883 - 105920 = 40.

5) Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції:

P4 = S1,0 - S1 (2.7)

S1 = 2648 Ч 43 = 113864;

?P4 =105920 - 113864 = - 7 944.

6) Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію

?P5 = Nр1 - Nр1,0 (2.8)

Nр1 = p1 Ч q1 = 2648 Ч 65 = 172120;

Nр1,0= q0 q1 = 2648 Ч 63 = 166824;

?P5 = 172120 - 166824 = 5296.

Сума відхилень чинників дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається формулою:

?P = P1 - P0 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 (2.9)

P = - 10 744 = (- 8136)+ 40+0+(-7944)+ 5296.

Доставка готової продукції:

1) Розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції

?P = P1 - P0;

P = 555 - 560= - 5;

2) Розрахунок впливу на прибуток змін в об'ємі продукції в оцінці за плановою собівартістю:

P1 =P0K1 - P0 = P0(K1- 1);

K1 =S1,0 Ч S0;

S1,0 = 37 Ч 11= 407;

S0 = 35 Ч 11 = 385;

K1 = 407/385 = 1,06;

P1 = 560Ч 1,06 - 560=33,6.

3) Розрахунок впливу на прибуток змін в об'ємі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції.

P2 = P0(K2 - K1);

K2 = N1,0 Ч N0

N1,0 = 37 Ч 16= 592;

N0 = 35 Ч 16=560;

K2 = 592/ 560 = 1,05;

P2 = 560 Ч (1,05 - 1,05)= 0.

4) Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:

P3 = S0K2 - S1,0;

P3 = 385 Ч 1,05 - 407= - 1,6;

5) Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції:

P4 = S1,0 - S1;

S1 = 37 Ч 13 = 481;

P4 = 407 - 481= - 74.

6) Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію:

P5 = Np1 - Np1,0;

Np1 = 37 Ч 15=555;

Np1,0 =37 Ч 16= 592;

P5 =592 - 555= 37;

Сума відхилень чинників дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається формулою:

P = P1 - P0 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5;

P = 33,6+0+(-1,6)+( -74)+ 37= - 5.

Проведений вище факторний аналіз виторгу від основних послуг підприємства показав, що основними чинниками впливу на обсяг виторгу є вартісні чинники, тобто обсяг надавання послуг не так впливає на виторг як ціна та собівартість продукції. Об'єм надання послуг взагалі не впливає на об'єм виторгу за даними аналізу, тому що при формуванні діючої цінової політики цей фактор не враховувався, так як не майже не можливо передбачити яку кількість послуг і за який термін буде надано. Тому пропонується звернути увагу саме на ціни на послуги.

Економіка підприємства

Основні показники діяльності ПрАТ "УХЛ-МАШ"

Як показує аналіз основних показників формування собівартості та реалізаційних доходів по продукції ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках темп росту обсягів собівартості продукції перевищує темп росту обсягів реалізації продукції, що є негативним фактором для зростання обсягів прибутку підприємства.

Реалізаційний прибуток є постійно негативним, а прибутковість роботи підприємства досягається за рахунок зростання балансової вартості запасів, які реалізуються у наступний період діяльності.

Основні показники реалізації, собівартості та прибутковості роботи ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

Таблиця 3

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

В той же час «золоте правило» економічного розвитку підприємства (ланцюговий темп росту чистого прибутку > ланцюгового темпу росту обсягів валових доходів > ланцюгового темпу росту валюти балансу) не виконується по парі «зростання обсягу валових доходів - зростання обсягів валюти балансу», оскільки темп росту валюти балансу перевищує темп росту валових доходів від реалізації продукції, тобто при зростанні валюти балансу підприємства ефективність її використання знижується. В додатку Б наведені балансові та фінансові звіти про результати діяльності ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках.

Динаміка змін валюти балансу, дебіторської та кредиторської заборгованості ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Звертає увагу падіння у 2008 році обсягів валюти балансу та обсягів валових доходів підприємства (рис. 2.1) при зростанні обсягів кредиторської та дебіторської заборгованостей, що потребує додаткових досліджень фактичного матеріалу фінансової звітності підприємства в дипломному проекті.

Таблиця 4

Динаміка основних показників економічної діяльності ПрАТ «УХЛ-МАШ» за 2007 - 2008 р.

Показник

Од.вим.

Період

Темп приросту

2007

2008

абс.,

тис грн.

від., %

1

2

3

4

5

6

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції

тис. грн.

332,08

359,92

27,83

8,38

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

245,30

252,18

6,88

2,80

Валовий прибуток (збиток)

86,78

107,737

20,9533

24,14

Фінансовий результат від операційної діяльності

тис. грн.

43,13

55,39

12,25

28,41

Чистий прибуток

тис. грн.

26,34

36,97

10,6233

40,33

Середньоперелікова чисельність

чол.

19

21

2

10,53

Річний ФОП (за винятком соц. відрахувань)

тис. грн.

108,90

116,03

7,13

6,55

Середньомісячна заробітна плата

грн.

477,63

460,44

- 17,195

- 3,60

Середньорічний залишок оборотних коштів

тис. грн.

33,99

35,52

1,53

4,50

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

15,45

15,05

- 0,4

- 2,59

Віроблення одного працівника

тис.грн./ чол.

17,478

17,139

- 0,339

- 1,94

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

про.

9,770

10,133

0,363

3,71

Фондовіддача

грн./ грн.

21,494

23,915

2,42066

11,26

Фондоємність

грн./ грн.

0,047

0,042

- 0,0047

- 10,12

Вітрати на 1 грн. наданих послуг

грн.

0,739

0,701

- 0,038

- 5,15

Рентабельність капіталу

%

53,283

73,100

19,8166

37,19

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Економічна інтерпретація динаміки показників, розрахованих у таблиці 2.2: - у 2008 році на підприємстві спостерігається збільшення обсягу реалізованої продукції й наданих послуг на 8,38 % у порівнянні з 2007, при цьому слід зазначити, що собівартість зросла всього на 2, 8 %, це пов'язано з тим, що підприємство почало роботу з постачальниками, які забезпечують доставку замовлених лікарських препаратів і знижки при збільшенні обсягу закупівель;

- робота підприємства характеризується значним збільшенням чистого прибутку, це збільшення в 2008 році склало більше 40%. Позитивна динаміка чистого прибутку, як абсолютного результату роботи підприємства, характеризує підвищення ефективності діяльності ПрАТ «УХЛ-МАШ» в 2008 р.;

- у 2008 році чисельність працівників підприємства збільшилася на 2 чоловіки, що призвело до зниження середньої заробітної плати в 2008 році в порівнянні з 2007 з 477,63 грн. до 460,44 грн. на місяць, однак, фактично середня заробітна плата зросла, тому що два нових співробітники прийняті як асистенти на 0,5 ставки і їх фактична заробітна плата на місяць становить порядку 140 грн.;

- знизилася залишкова вартість основних виробничих фондів на 2,5 %, що пов'язано з наростанням зношування, а середньорічний залишок оборотних активів збільшився на 4,5 %, це обумовлено наростанням обсягів надаваних послуг;

- у цілому на підприємстві покращилося використання ресурсів: так фондовіддача виросла на 11,26%, коефіцієнт оборотності оборотних коштів - на 3,71 %, витрати на одну гривню наданих послуг і реалізованої продукції знизилися на 5,1%, віддача 1 гривні заробітної плати збільшилася на 1,72%;

- діяльність даного підприємства є високорентабельною, рентабельність капіталу в 2007 році склала 53,82%, а в 2008році - 73,1 %.

Розрахунок рентабельності продукції, рентабельності виробництва, рентабельність капіталу й рентабельність вкладень у підприємство. Дані показники представлені в таблиці

Таблиця 5

Показники рентабельності ПрАТ «УХЛ-МАШ», %

Показник

Розрахунок

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

Рентабельність продукції, надання послуг

Валовий прибуток / собівартість продукції

32,48

35,38

42,72

Рентабельність виробництва (діяльності)

Чистий прибуток / чистий виторг

5,2

7,93

10,27

Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток / середньорічна вартість основних фондів й оборотних активів

40,16

53,28

73,10

Рентабельність вкладень

Чистий прибуток / підсумок балансу

30,12

45,58

64,83

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Відповідно до даної таблиці, всі показники рентабельності досить високі й змінюються у бік збільшення. Це показує, що підвищується відносна ефективність роботи підприємства.

Далі представлена характеристика оборотних активів підприємства, структура оборотних активів підприємства в 2008 році на рисунку.

Структура оборотних коштів ПрАТ «УХЛ-МАШ» в 2008 році

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Як видно, найбільш питому вагу в складі оборотних коштів становлять запаси й дебіторська заборгованість, це пояснюється двома фактами:

- у роботі підприємства важливим аспектом є швидкість надання медичних послуг, надання невідкладної допомоги, забезпечення необхідними лікарськими препаратами, тому на підприємстві є спеціальне сховище, у якому запаси препаратів, які замовляють часто (валідол, корвалол, жарознижуючі, антисептики, перев'язний матеріал). Медичні товари є досить дорогими, тому величина запасів займає досить високу питому вагу;

- висока частка дебіторської заборгованості обумовлена тим, що на підприємстві деякі послуги юридичним персонам (зокрема, термінова постачання медичних препаратів) здійснюються в кредит.

Далі проаналізуємо ефективність використання трудових ресурсів підприємства в таблиці.

Таблиця 6

Показники праці й заробітної плати

Показник

Од.вим.

Період

2006

2007

2008

Кількість працівників

чол.

18

19

21

Фонд сплати праці

тис. грн.

100,5

108,90

116,03

Середня заробітна плата одного працівника на місяць

грн.

487,5

477,632

460,437

Вироблення одного працюючого підприємства

тис. грн.

17,51

17,478

17,139

Рентабельність витрат на оплату праці

%

22,86

24,190

31,860

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Кількість працівників підприємства збільшується й, більше того, керівництво підприємства планує й надалі залучати у фірму молодих перспективних співробітників, які проходять практику й у випадку позитивних оцінок зараховуються в штат співробітників ПрАТ «УХЛ-МАШ». Це обумовлено тим, що підприємство планує розширення своєї діяльності.

Вироблення одного працівника підприємства знизилося у зв'язку зі збільшенням чисельності персоналу.

Показники ефективності використання трудових ресурсів досить високі, рентабельність капіталу в 2008 році зросла, це пов'язане з тим, що виторг від реалізації продукції й прибуток ростуть швидше, ніж витрати на оплату праці.

За результатами аналізу ефективності використання ресурсів можна зробити наступні висновки:

- ресурси підприємства в цілому використовуються досить ефективно, показники ефективності мають тенденцію до зростання;

- керівництво ПрАТ «УХЛ-МАШ» надалі планує нарощування ресурсної бази з метою розширення обсягів своєї діяльності.

Відділ організації праці та заробітної плати

На підприємстві діє дві форми оплати праці відрядна і погодинна.

Відрядна застосовується для основних робітників її суть заклечається в том, що працівник отримує зарплату в залежності від кількості виготовленої ним продукції, із системи всіх відрядних на підприємстві діє тільки одна -- пряма відрядна.

Друга форма оплат праці, яка застосовується на підприємстві це погодинна, її застосовують для оплати праці допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, службовців. Її суть полягає в тому, що працівник отримує платню в залежності від фактично відпрацьованих ним годин і застосовується на підприємстві проста погодинна система оплати праці при якій заробітна плата визначається множенням кількості відпрацьованих годин на тарифну ставку відповідного розряду.

Для нормування праці на підприємстві застосовують технічно обґрунтовані норми виробітку та часу -- це такі норми, які пройшли перевірку і підтвердились в результаті здійснення декількох (не менше трьох) фотографій робочого дня, не враховуючи хронометражі.

Основою для нарахування зарплати основних робітників служать відомість обліку виготовленої продукції та табель виходу на роботу.

Премії працівникам підприємства виплачуються у випадку володіння підприємством вільними коштами і їх розмір залежить тільки від розміру цих коштів.

Фонд оплати праці працівників підприємства формується виключно з прибутків від виробничо-господарської діяльності підприємства.

Економічний аналіз діяльності підприємства

Як показують результати аналізу у підприємства ПрАТ "УХЛ-МАШ" на протязі 2006-2008 року є певні проблеми діяльності та перспектив розвитку:

- підприємство має постійний дефіцит платіжних коштів, тому фактичні значення коефіцієнтів абсолютної ліквідності значно нижче нормативних показників стійкого діапазону;

- у 2008 році підприємство практично втратило загальну ліквідність балансу;

- підприємство має значний дефіцит власних коштів, тому показник автономності є значно нижче стійкого діапазону та характеризує стандартну ситуацію оптового торгівельного підприємства, яке отримує доходи на різниці вартості куплених (кредиторська заборгованість та банківські кредити) та проданих (дебіторська заборгованість) товарів;

- в структурі джерел фінансових коштів частка короткострокових кредитів зросла з рівня 8,8%(2006) до 31,5%(2008), частка довгострокових кредитів зросла з рівня 26,1% (2006) до рівня 30,1%(2008), частка кредиторської заборгованості зросла з рівня 11,1% (2006) до рівня 19,1% (2008), частка власних коштів зменшилась з рівня 51,6%(2006) до 17,5%(2008), тобто підприємство з власних коштів перейшло на комерційні та банківські кредити як джерело фінансових коштів для формування оборотних активів;

- в структурі активів підприємства структурна частка запасів знизилась з рівня 43,3% (2006) до 13,0%(2008), структурна частка дебіторської заборгованості за відпущену продукцію зросла з рівня 18,6%(2006) до рівня 38,9%(2008).

Рис. - Динаміка змін абсолютних рівнів характерних агрегатів балансу ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках *Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка змін структури агрегатів активів балансу ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка змін структури агрегатів джерел (пасивів) балансу ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка змін ліквідності балансу ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка змін показників фінансової стійкості ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка змін показників ділової активності (оборотності активів) ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

економічний бухгалтерський фінансовий маркетинг

Рис. - Динаміка змін показників ефективності використання основних засобів в ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Таблиця 7

Динаміка операційних витрат ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

Таблиця - Динаміка операційно-фінансових витрат та формування прибутку ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Таблиця 8

Рис. - Динаміка рентабельності активів та власного капіталу по чистому доходу від реалізації в ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка рентабельності власного капіталу по реалізаційному та чистому прибутку в ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Рис. - Динаміка рентабельності реалізованої продукції по чистому прибутку в ПрАТ "УХЛ-МАШ" у 2006-2008 роках

*Джерело: розроблено автором на підставі даних підприємства

Аналіз структури витрат та рентабельності активів і власного капіталу ПрАТ "УХЛ-МАШ" показують, що показники рентабельності:

- реалізованої продукції по чистому прибутку після оподаткування зросли з рівня 0,4% (2006) до достатньо високого рівня 5,0% (2008);

- власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування зросли на порядок з рівня 1,5% (2006) до рівня 13,3% (2008), що все одно нижче рівня альтернативної ставки депозитної доходності в банках (17-20%).

Таким чином, як самостійний комерційний об'єкт ПрАТ "УХЛ-МАШ" на даний час є інвестиційно непривабливим, що значно звужує можливості його росту та потребує впровадження з допомогою материнського підприємства корпорації «SI Group» - ТОВ «Снек Експорт» нових інвестиційних проектів з підвищенням рентабельності роботи до інвестиційно привабливого рівня, а також відновлення нормативних рівнів ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

Бухгалтерський облік

На підприємстві ПрАТ «УХЛ-МАШ» бухгалтерський облік ведеться відповідно до засад організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які передбачені чинним Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Отже, метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства є надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та упередженої інформації про діяльність підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності несе директор підприємства.

Для ведення бухгалтерський обліку на підприємстві ПрАТ «УХЛ-МАШ» використовується журнально-ордерна форма обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють визначену систему взаємозв'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми та змісту, які обумовлюють послідовність та способи облікових записів. Основними відокремлюючими ознаками, які визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, виступають: зовнішній вигляд і побудова облікових регістрів, взаємозв'язок регістрів синтетичного та аналітичного обліку, послідовність та техніка облікової організації.

Облікові регістри - це облікові документи (книги, відомості, журнали тощо), призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

Сутність журнально-ордерної (або журнальної) форми обліку заключається у використанні для накопичення облікової інформації спеціальних облікових регістрів: журналів-ордерів та допоміжних відомостей.

Журнали уявляють собою багатографні регістри, які призначені для відображення кредитових зворотів одного або декількох рахунків, за кредитом яких відкривається журнал, при цьому сума кредитового обороту вказується в тій графі, в якій наведений рахунок, що кореспондує з головним рахунком за дебетом.

Те що, журнали побудовані за кредитовою ознакою, відповідно до окремих синтетичних рахунків, спрощує визначення кредитового обороту рахунків. Загальний дебетовий оборот за синтетичним рахунком розраховуються як сума дебетових зворотів за цим рахунком з кількох журналів. Всі записи у журналах здійснюються в хронологічному порядку.

Відповідно до Методологічних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, які затверджені Наказом Міністерства фінансів України 29.12.2001 р., журнально-ордерна (або журнальна) форма обліку містить наступні облікові регістри:

Журнал № 1 використовується для обліку грошових коштів, ведеться за кредитом рахунків 30, 31, 33.

До журналу № 1 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 1.1 за дебетом рахунку 30;

відомість № 1.2 за дебетом рахунку 31;

відомість № 1.3 за дебетом рахунку 33;

Журнал № 2 використовується для обліку довгострокових та короткострокових банківських позик, цей журнал ведеться за кредитом рахунків 50, 60;

Журнал № 3 використовується для загального обліку розрахунків, довгострокових та короткострокових зобов'язань, ведеться за кредитом рахунків 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69.

Розділ І Журналу № 3 "Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків та резерву сумнівних боргів" ведеться за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68;

Розділ ІІ Журналу № 3 "Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань" ведеться за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

До журналу № 3 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 3.1"Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками";

відомість № 3.2"Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами";

відомість № 3.3"Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками";

відомість № 3.4"Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів";

відомість № 3.5"Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями";

відомість № 3.6"Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом";

Журнал № 4 використовується для обліку необоротних активів та фінансових інвестицій, ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35.

Розділ І Журналу № 4 "Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів" ведеться за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19;

Розділ ІІ Журналу № 4 "Облік капітальних та фінансових інвестицій та інших необоротних активів" ведеться за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35.

До журналу № 4 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 4.1 "Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій";

відомість № 4.2 "Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій";

відомість № 4.3 "Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів";

Журнали № 5, № 5А використовуються для обліку витрат.

Розділ І Журналів № 5, № 5А ведеться за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

Розділ ІІ Журналів № 5, № 5А ведеться за кредитом рахунків з Журналів № 1, № 2, № 3, № 4, № 6;

Розділ ІІІ Журналу № 5 ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91;

Розділ ІІІ А Журналу № 5А ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91;

Розділ ІІІ Б Журналу № 5А ведеться за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66;

Розділ ІV Журналів № 5, № 5А ведеться за аналітичними даними до рахунку 28.

До Журналів № 5, № 5А ведеться допоміжна відомість № 5.1 "Відомість аналітичного обліку запасів";

Журнал № 6 використовується для обліку доходів та результатів діяльності, ведеться за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79. Аналітичні відомості про доходи містяться у розділі ІІ "Аналітичні дані про доходи";

Журнал № 7 використовується для обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань, ведеться за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

До журналу № 7 ведуться допоміжні відомості:

відомість № 7.1 "Відомість аналітичних даних рахунку 42 (Додатковий капітал)";

відомість № 7.2 "Відомість аналітичних даних рахунку 44 (Нерозподілені прибутки, непокриті збитки)";

відомість № 7.3 "Відомість аналітичних даних рахунку 47 (Забезпечення наступних витрат та платежів)";

Відомість 8 "Відомість позабалансового обліку";

Головна книга.

Крім того, дана форма обліку передбачає ведення реєстру депонованої заробітної платні, бухгалтерської довідки та аркушу-розшифровки.

Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюються із застосуванням, що найменше, коду класу рахунків й коду синтетичного рахунку.

Формування аналітичних даних здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація) аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку підприємством може розширюватися та змінюватися. У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), з яких підсумки записуються до журналів. При цьому аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.

Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями. На документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів.

В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру.

Загальна схема організації цієї форми обліку представлена на наведеному нижче рисунку:

Схема організації журнальної форми обліку

Размещено на Allbest.ru

В облікових регістрах підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються. Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення. Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума та відповідна кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок, які відносяться до минулих років, оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводиться зміст помилки, відповідна сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків.

У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні.

Підсумкові записи з журналів після підписання їх головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо. Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого Журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, - у відповідних вимірниках іноземної валюти. Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналу.

Інформація про господарські операції підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності.

ПрАТ "УХЛ-МАШ"- недержавне колективне підприємство. Організаційно-правову основу підприємства визначає його юридичний статус, як товариства з обмеженою відповідальністю. Засновниками та акціонерами підприємства є фізичні особи.

Підприємство здійснює свою діяльність в наступних сферах:

виробництво продукції виробниче-технічного призначення;

будівництво;

науково-дослідні, а також проектної роботи.

Асортимент продукції підприємства здебільшого складається з конструкцій трубопроводів, які мають різне технологічне призначення. Це, насамперед, трубопроводи високого та низького тиску, а також спіралешовні труби різних діаметрів. Спіралешовні труби виробляються з гаряче або холоднокатаного сталевого листа. Найбільш перспективним напрямком виробництва є виготовлення офланцованих трубопроводів, які здебільшого використовуються у шахтах для дегазації, водовідливу, організації протипожежної безпеки. Ці трубопроводи мають додаткові конструктивні властивості, які є необхідними для виробництв окремих галузей та особливо важливі за шахтних умов, наприклад, швидкість збирання-розбирання (трубопровід обладнаний фіксуючими фланцями не потребує зварювання, яке не можливе у вузьких гірничих виробках та у виробках з високою концентрацією метану), легкість транспортування (трубопровід виготовляється секціями, що мають довжину, яка необхідна замовнику). Висока антикорозійна стійкість трубопроводів, яка необхідна для багатьох підприємств хімічної, видобувної, металургійної та іншої промисловості, раніш досягалося за рахунок оцинкації труб, але в останні декілька років підприємство веде активне співробітництво з науково-технічними інститутами Донбасу, метою якого є впровадження нової технології виготовлення антикорозійного покриття труб з полімерних матеріалів. Ця технологія передбачає напилювання таких матеріалів з зовнішнього і з внутрішнього боків трубопроводу, який виготовляється. Підприємством також планується освоєння виробництва металевих гірничих стійок.


Подобные документы

 • Організація діяльності ПрАТ "Богуславський маслозавод"; аналіз фінансового стану: формування аналітичних балансів, визначення коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності; оцінка показників ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності.

  контрольная работа [142,2 K], добавлен 25.03.2012

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа [234,8 K], добавлен 28.05.2013

 • Стисла характеристика підприємства, його організаційна структура та основний вид зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виробництва та реалізації продукції, оцінка фінансового стану. Система оподаткування заводу. Характеристика трудових ресурсів.

  курсовая работа [125,6 K], добавлен 25.05.2009

 • Визначення юридичного статусу ПАТ "Полтавакондитер", організаційна структура управління та виробництва підприємства. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності організації. Факторний аналіз обсягу випуску продукції.

  отчет по практике [522,9 K], добавлен 01.04.2013

 • Аналіз структури балансу, рівня та динаміки фінансово-економічних показників діяльності товариства "Донецький металургійний завод". Організаційна структура, інформація про структурні підрозділи. Виробництво i реалiзацiя сталi i продуктiв її переробки.

  отчет по практике [71,1 K], добавлен 05.01.2014

 • Характеристика діяльності підприємства. Організаційно–управлінська структура та основні фінансово-економічних показників підприємства. Порядок складання планово–економічних документів. Роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі.

  отчет по практике [20,4 K], добавлен 26.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.