Аналіз господарської діяльності підприємства

Характеристика діяльності підприємства. Організаційно–управлінська структура та основні фінансово-економічних показників підприємства. Порядок складання планово–економічних документів. Роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 26.06.2012
Размер файла 20,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Проходячи навчальну практику я поставив собі за мету поглибити та закріпити теоретичні знання, отримані під час навчання в коледжі. Ознайомитися з організаційними формами господарювання в умовах ринкової економіки, зі структурою сучасного виробничого підприємства, специфікою управління, функціями економічних підрозділів. Вивчити порядок складання планово-економічних документів.

Після проходження практики я повинен знати загальну структуру сучасного виробничого підприємства, обов'язки посадових осіб, роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі та специфіку роботи економічних підрозділів, особливості складання та затвердження основних економічних документів підприємства.

Я повинен вміти чітко використовуючи професійну термінологію, узагальнити набуті знання та навички в процесі подальшого вивчення практичних дисциплін.

1. Історія підприємства

«*» - Україна, місто

Основним предметом діяльності магазину «*» є ремонт продаж автомобільних запчастин, метою його діяльності є найбільш повне задоволення потреб споживачів.

Постачальник запчастин: ЗАТ «Торговий Дім «Укравтовоз»(Київ). А їм постачає Самарський завод «Автоваз».

Поставка запчастин: ООО «*»; ООО“Торговий Дім «Т*»;* «* *»; ЧП «*».

2. Характеристика діяльності підприємства

2.1 Організаційно - управлінська структура підприємства

Головою підприємства є директор. Це фахівець виского профілю. Він дійшов до цієї посади проходячи всі сходинки від економіста - початківця. Він здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів на підприємстві.

Робітники робітничиї спеціальностей також мають високий розряд. Саме вони збезпечують якісне обслуговування машин в короткий термін.

Секретарі здійснюють ефективну й оперативну обробку і передачу найбільш важливої ділової інформації, від них залежать своєчасність відповідей на листи клієнтів, складання звітів і навіть статистичні дослідження.

Продавці в магазині це також професіонали у галузі запчастин. Вони знають місцезнаходження та призначення кожної деталі та можуть проконсультувати покупця за кожну з них. Ведуть облік поставленних авто товарів та запчастин.

2.2 Функції фінансово-економічного відділу

У відділі, в якому я проходив практику, працює бухгалтер та економіст

До функції бухгалтера входить обробка первинних документів з обліку товарно-матеріальних цінностей, нарахування амортизації основних засобів, нарахування заробітної праці та складання звітів у соціальні фонди та інші структури. Бухгалтери реєструють всі фінасові операції фірми, розрахують дані для різних фінансових звітів. Для такої роботи досить мати середню фахову освіту й пройти додаткову підготовку у фірмі. На даному підприємстві розраховують дані всі надходжуючих хвітів.

Економіст підприємства здійснює розробку бізнес-плану на кожний рік на основі аналізу господарчої діяльності товариства за попередній рік, а також складає звіти по виконанню бізнес-плану за кожний місяць. Також проводить обробку даних для складання звітів з праці, використання робочого часу, матеріально технічних потребЮ виконаних послуг, торгівлі, собівартості, підприємництва. Здійснює аналіз господарчої діяльності, підготовку даних для проведення загальних зборів акціонерів, а також для складання річної звітності. Він розробляє “Положення про оплату праці працівників підприємства” в цілях найбільшої відповідальності умов оплати праці, розвитку повного господарського розрахунку, підвищення зацікавленості всіх робітників “?” у зростанні виконання об'єму послуг з високою якістю, культурою обслуговування з найменшими витратами на виробництво. Виконує роботи по розробці :

- Перелік посад керівників, спеціалістів, службовців з нормованим робочим днем, що дають право на додаткову відпустку за особливий характер праці;

- Переліку доплат та надбавок до тарифних ставок, посадових окладів працівників та порядок встановлення їх розмірів;

- Графіку робочого часу та слідкує за виконанням правил внутрішнього розпорядку;

Здійснює контроль:

- За додержанням мінімальних гарантій щодо оплати праці, встановлених законодавчими активами державних органів;

- За виконання на підприємстві нормативних актів з питань зайнятості, використання робочих місць;

- Виконання режиму праці і відпочинку, наданням щорічних відпусток працівникам відповідно до графіку та за дотриманням тривалості відпусток і нарахуванням відпускних коштів.

Економіст встановлює місячне фіксоване завдання для виконання робітниками основного виробництва . Він розраховує калькуляцію вартості одного робочого місяця, яка може змінюватися у залежності від зміни мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, комунальних послуг, оренди землі, вартості нормо-часу тощо.

економіст документ управлінський планування

2.3 Основні фінансово-економічні показники

Приходячи практику я розглянув і проаналізував господарські діяльності “*” за 2011 рік. Його характеристику поясню у вигляді таблиці.

Таблиця - Аналіз господарської діяльності “*”за 2011 рік

Показники

Од. виміру

2010рік

2011рік

+/-

1. Реалізація всього:

Реалізація послуг без з/ч в т.ч.

а)стоянка

б) комісійні винагороди

- реалізація з/ч у послугах

- реалізація з/ч вроздріб

т. грн

3781,7

1791,5

118,6

876,0

390,0

605,6

18622,3

1233,1

110,2

462,5

374,2

503,0

1098,7

+558,4

+8,4

+413,5

+15,8

+102,6

2. Інший прибуток всього: в тому числі:

- аренда

- % банка депозитн. вклад

- реалізація основних засобів

- відробіток масел, брухт

- ін..

т. грн

263,7

208,7

19,6

8,4

172,3

157,1

5,7

6,1

1,4

2,0

+64,4

+51,6

+13,9

+2,3

-1,7

-2,0

3. Купівельна вартість товару

8685,1

16890,3

-8175,2

4. Валовий прибуток

2181,1

1762,0

+419

5. Витрати всього:

В тому числі

- МБП і матеріали

- плата за воду

- паливо

- тепло енергія

- електроенергія

- ремонт основних засобів

- оплата праці

- відрахування на соціальні потреби

- амортизація

- - відряжу вальні

- послуги зв'язку

- патенти

- реклама і представницькі

- ослуговування касових апаратів

- послуги банка

- комунальний податок

- податок на транспорт

- податок на воду

- податок на забруднення навкол. Середовища

- плата за землю

- ін..витрати

т. грн

2105,1

60,9

11,3

27,2

26,4

60,8

180,7

969,4

340,1

109,2

10,0

25,5

14,1

17,4

1,6

7,0

2,6

2,0

0,6

0,4

0,1

100,7

137,3

1830,7

51,1

9,2

31,4

15,5

51,1

313,8

717,6

253,4

105,4

15,7

17,2

15,9

7,1

2,0

8,6

1,3

2,0

0,5

0,5

0,2

98,1

113,1

+274,4

+9,8

+2,1

-4,2

+10,9

+9,7

-133,1

+251,8

+86,7

+3,8

-5,7

+8,3

-1,8

+10,3

-0,4

-1,6

+1,3

+0,1

-0,1

-0,1

+2,6

8. Інші нереалізовані витрати - податок на прибуток

240,3

38,4

+201,9

9.Балансовий прибуток(+)

+72,8

+65,2

+7,6

10. список середньої чисельності

чел.

96

99

-3

11. фонд оплати праці

т.грн

969,4

717,6

+251,8

Середньомісячна ЗП

грн…

841

604

+237

На підприємстві існують також інші витрати, які після їхньої сплати не приносять прибуток, чим і зменшують загальний прибуток підприємства. Зараз ми їх розглянемо також у вигляді таблиці.

Таблиця - Перелік інших затрат “*” за 2011 рік.

1. Перевірка и т/о приладів, послуги СЕС

2. Штрафні, пені

3. ПДВ

4. Сигналізація, система безпеки

5. Підписка журналів і газет

6. Матеріальні та спонсорська допомога

7. Проект по відходах, утилізація

8. Списання дебіторської заборгованості

9. Послуги аудита, нотаріуса, тендерні послуги

10. Техогляд а/м и страхування водіїв

11. навчання, медогляд, медикаменти

12. Списання з/ч і матеріалів, що прийшли в непридатність

13. Кур`єрська доставка , гос. Витрати

14. Послуги сторонніх організацій

тис. грн.

-7,2

-1,3

-52,9

-6,6

-4,2

-20,2

-6,7

-6,3

-3,0

-1,6

-2,2

-8,3

-3,8

-13,0

Всього: -137,3

3. Опис робіт виконаних на практиці

За час проходження я виконав різноманітні завдання які пов'язані зі свої фаховим направленням. Так як підприємство займається продажем і ремонтом автомобілів, мені доводилося працювати документами, які б показували клієнту про матеріальні витрати які затратило підприємство (Обсяг, трудомісткість і вартість послуг ), щоб потім клієнт міг компенсувати їх підприємству. Такий документ-звіт на підприємстві “*” називається “Наряд-Замовлення”. Приклад такого документа наведений нижче.

Обсяг, трудомісткості і вартість послуг:

Найменування послуг

трудомісткість

Вартість нормгодин

Кількість послуг

Сума без ПДВ

Сума з ПДВ

Крышка багажника - полная окраска

2.600

112.0

1.000

242.67

291.20

Спойлер - окраска

1.900

112.0

1.000

177.33

212.80

Крыло заднее - наружная окраска грунтами и емалями высокотемп.

Сушки (90-95)град(за 1шт)

2.300

112.0

2.000

429.33

515.20

Боковина кузова левая (порог) окраска

1.600

112.0

1.000

149.34

179.20

Панель задка с поперечной в сборе-наружная окраска

1.700

112.0

1.000

158.66

190.40

Обтекатель порога левій окраска

2.400

112.0

1.000

224.00

268.80

Молдинг передней левой двери окраска

1.900

112.0

1.000

177.34

56.00

Молдинг задній левой двери окраска

0.500

112.0

1.000

46.66

56.00

Загальна вартість наданих послуг 1 982,4056.67

Загальна вартість використаних матеріалів та запчастин:

Загальна вартість наданих послуг та використання запчастин: 1 982,40

ПДВ : 20%

До сплати : 1 982,40 грн

Такий документ дається клієнту і після цього він оплачує готівкою

4. Висновок

Проходячи навчальну практику в “*”я закріпив теоретичні знання, які я отримав під час навчання у коледжі. Ознайомився з організаційними формами господарювання в умовах ринкової економіки. Ознайомився зі структурою цього підприємства,специфікою управління. Вивчив порядок складання планово - економічних документів.

Після проходження практики я знаю загальну структуру сучасного виробництва, обов'язки посадових осіб, роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі та специфіку роботи економічних документів підприємства.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження загальної господарської діяльності підприємства ПП "Хлiбзавод Дубов'язiвський": організаційна структура і управління комбінатом, економічна служба, асортимент продукції. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

  отчет по практике [1,1 M], добавлен 11.04.2012

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа [234,8 K], добавлен 28.05.2013

 • Визначення показників виконання річної виробничої програми підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності підприємства, ефективності використання ресурсного потенціалу. Вартісна оцінка основних виробничих та оборотних фондів підприємства.

  курсовая работа [494,3 K], добавлен 14.04.2019

 • Форми, типи, моделі підприємницької діяльності. Її податкове регулювання в Україні. Аналіз техніко–економічних показників діяльності підприємства. Напрямки вдосконалення підприємницької діяльності шахти, заходи щодо покращення поточного планування.

  курсовая работа [343,6 K], добавлен 01.04.2015

 • Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства. Ринкові особливості дії зовнішніх чинників на нього. Шляхи по оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування системи управління виробництвом.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 15.11.2015

 • Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "УХЛ-МАШ": організаційна структура та основні напрямки діяльності заводу, аналіз техніко-економічних показників; маркетинг і ціноутворення; організація бухгалтерського обліку, оцінка фінансового стану підприємства.

  отчет по практике [1,8 M], добавлен 14.06.2011

 • Характеристика профільної діяльності підприємства Львівської філії ПАТ "Укртелеком". Оцінка матеріально-технічної бази підприємства. Аналіз фінансово-звітних документів. Аналіз показників ділової активності підприємства. Оцінка якості продукції та робіт.

  отчет по практике [54,2 K], добавлен 04.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.