Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Аналіз вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань. Визначення чисельності персоналу та витрат на матеріали. Оцінка фінансових результатів.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.12.2012
Размер файла 81,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вихідні дані для курсового проекту

Виконання курсового проекту

1. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

5. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

6. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

7. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

9. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

11. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

 • Рекомендована література
  • Вихідні дані для курсового проекту
  • Таблиця б
  • Загальні характеристики

   Показники

   Значення за варіантом

   Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):

   Виріб №1 (вказується номер та код виробу)

   C

   Виріб №2 (вказується номер та код виробу)

   E

   Новий виріб (№3) (вказується номер та код виробу)

   I

   Режим роботи підприємства, змін/добу:

   1

   Тривалість зміни, годин

   8,2

   Кількість вихідних днів у році, дні

   104

   Кількість святкових днів у році, дні

   10

   Планові невиходи на роботу робітників з причин:

   основні (чергові) відпустки, днів

   15

   хвороби та декретні відпустки, днів

   9

   виконання державних обов'язків, днів

   1

   навчальна відпустка, днів

   9

   Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті, коеф.

   0,02827

   Структура основних засобів за первинною вартістю для БАЗОВОГО року (% від загальної первинної вартості основних засобів):

   Будівлі і споруди

   0,41

   Машини та устаткування:

   Силові машини та устаткування

   0,05

   Робочі машини та устаткування:

   0,43

   Вимірювальні прилади

   0,04

   Обчислювальна техніка

   0,02

   Транспортні засоби та передавальні пристрої

   0,05

   Середній економічний термін служби, роки:

   Будівлі і споруди

   55

   Машини та устаткування:

   Силові машини та устаткування

   12

   Робочі машини та устаткування:

   7

   Вимірювальні прилади

   6

   Обчислювальна техніка

   5

   Транспортні засоби та передавальні пристрої

   6

   Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів (% від балансової вартості),%

   7%

   Тарифні коефіцієнти для розрядів:

   Кваліфікаційний розряд робіт

   Тарифний коефіцієнт

   1

   2,2

   2

   2,4

   3

   2,64

   4

   2,97

   5

   3,41

   6

   3,96

   Тарифна ставка для 1-го тарифного розряду, грн./год.

   10

   Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками, од. устаткування / доп. робітника

   6

   Обсяг кредитних ресурсів -% від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування

   60%

   Процентна ставка за кредитом,%

   20%

   Перевищення ціни виробу над операційними витратами,% до операційних витрат

   125%

   Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:

   Сировина, основні матеріали та комплектуючі

   18

   Допоміжні матеріали

   25

   Готова продукція на складі

   7

   Дебіторська заборгованість

   15

   Тривалість технологічного циклу, дні

   14

   Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві

   0,85

   • Таблиця в. Перелік матеріалів та комплектуючих виробів
   • Матеріали та комплектуючі

    Норма витрат на виріб, од.

    Ціна за одиницю без ПДВ (за варіантом), грн.

    Номер виробу

    №1

    №2

    №3

    Код виробу

    C

    E

    I

    Сировина і матеріали:

    1

    М 1

    2

    1

    23

    2

    М 2

    2

    83

    3

    М 3

    2

    110

    4

    М 4

    1

    2

    80

    Комплектуючі вироби:

    1

    К 1

    1

    2

    250

    2

    К 2

    2

    320

    3

    К 3

    2

    2

    2

    250

    • Таблиця г. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)
    • Номер виробу

     Код виробу

     Річна програма виробництва у базовому році для БАЗОВИХ виробів №1 та №2, шт.

     Річна програма виробництва у плановому році базових виробів №1 та №2,% до базового періоду

     Річна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ (№3),шт.

     Нормативна трудомісткість виробу, н-год.

     Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

     Норма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітника

     Середня ціна одиниці устаткування, тис. грн.

     Середній розряд робіт

     Основні робітники

     Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування

     №1

     C

     12500

     92%

     11500

     19

     1,03

     0,5

     185

     3,3

     5,3

     №2

     E

     16500

     85%

     14025

     16

     1,01

     0,5

     195

     3,7

     5,5

     №3

     I

     10500

     79%

     8000

     20

     1,05

     0,5

     200

     3,4

     5,3

     • Виконання курсового проекту
      • Таблиця 1. Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва
      • Номер / код виробу

       Базова річна програма виробництва, шт./рік

       Річна програма у плановому періоді, % до базового періоду

       Планова річна програма виробництва, шт./рік

       Нормативна трудомісткість виробу, н-год./ виріб

       Середній коефіцієнт виконання норм по виробу

       Трудомісткість базової річної програми виробу, тис. н-год./рік

       Трудомісткість планової річної програми виробу, тис. н-год./рік

       Нормативна

       Фактична

       Нормативна

       Фактична

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       Наявні вироби:

       №1 / C

       12500

       0,92

       11500

       19

       1,03

       237,5

       230,58

       218,5

       212,14

       №2 / E

       16500

       0,85

       14025

       16

       1,01

       264

       261,39

       224,4

       222,18

       Новий виріб:

       №3 (Новий) / I

       8000

       20

       1,05

       160

       152,38

       Разом

       501,5

       491,97

       602,9

       586,7

       1. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

       1.1. Нормативна трудомісткість річної програми виробництва визначається за формулою:

       Базовий рік:

       Ті (№1) = 12500/1000 Ч 19 = 237,5

       Ті (№2) = 16500/1000 Ч 16 = 264

       Плановий рік:

       Ті (№1) = 11500/1000 Ч 19 = 218,5

       Ті (№2) = 14025/1000 Ч 16 = 224,4

       Ті (№3) = 8000/1000 Ч 20 = 160

       1.2. Фактична трудомісткість річної програми визначається за формулою:

       Базовий рік:

       Ті (№1) = 237,5/1,03 = 230,58

       Ті (№2) = 264/1,01= 261,39

       Плановий рік:

       Ті (№1) = 218,5/1,03 = 212,14

       Ті (№2) = 224,4/1,01 = 222,18

       Ті (№3) = 160/1,05 = 152,38

       Таблиця 2. Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні

       Номер/ код виробу

       Фактична трудомісткість річної програми виробу,тис. год./рік

       Норма обслуговування устаткування, об'єктів / одного основного робітника

       Фактична верстатомісткість річної програми, тис. год./ рік

       Дійсний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год./ рік/ од. уст.

       Режим роботи, змін

       Розрахункова к-сть устаткування, шт.

       Прийнята к-сть, шт.

       Коеф. завантаження устаткування

       Сер. ціна, тис. грн.

       Загальна вартість купівлі устаткування, тис. грн.

       Первинна вартість устаткування (з урахуванням витрат на транспортування і монтаж (5-7% до загальної вартості)), тис. грн.

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       Базовий рік - наявне устаткування

       №1/ C

       230,58

       0,5

       115,29

       2000

       1

       57,65

       58

       0,99

       185

       10730

       11267

       №2/ E

       261,39

       0,5

       130,7

       2000

       1

       65,35

       66

       0,99

       195

       12870

       13514

       Разом базовий рік

       491,97

       123

       124

       23600

       24781

       Плановий рік

       Наявне устаткування

       №1/ C

       212,14

       0,5

       106,07

       2000

       1

       53,04

       54

       0,98

       185

       9990

       10490

       №2/ E

       222,18

       0,5

       111,09

       2000

       1

       55,55

       56

       0,99

       195

       10920

       11466

       Нове устаткування

       №3 (новий) / I

       152,38

       0,5

       76,19

       2000

       1

       38,1

       39

       0,98

       200

       7800

       8190

       Разом-план

       586,7

       146,69

       149

       28710

       30146

       Зміна устаткування за виробами („-„ - зменшення, „+” - збільшення)

       №1/ C

       -4

       №2/ E

       -10

       №3 (новий) / I

       39

       2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

       2.1. Фактична верстатомісткість річної програми виробництва базових виробів у базовому та плановому роках визначається за формулою:

       Базовий рік:

       Тві (№1) = 230,58 Ч 0,5 = 115,29

       Тві (№2) = 261,39 Ч 0,5 = 130,7

       Плановий рік:

       Тві (№1) = 212,14 Ч 0,5 = 106,07

       Тві (№2) = 222,18 Ч 0,5 = 111,09

       Тві (№3) = 152,38 Ч 0,5 = 76,19

       2.2. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування для однозмінного режиму роботи визначається за формулою:

       Фд = (365-104-10) Ч 8,2 Ч(1-0,02827) = 2000

       2.3. Розрахункова кількість одиниць устаткування визначається за формулою:

       Базовий рік:

       Куст і (№1) = 115,29 Ч 1000 / (2000 Ч 1) = 57,65

       Куст і (№2) = 130,7 Ч 1000 / (2000 Ч 1) = 65,35

       Плановий рік:

       Куст і (№1) = 106,07 Ч 1000 / (2000 Ч 1) = 53,04

       Куст і (№2) = 111,09 Ч 1000 / (2000 Ч 1) = 55,55

       Куст і (№3) = 76,19 Ч 1000 / (2000 Ч 1) = 38,1

       2.4. Коефіцієнт завантаження устаткування визначається як відношення розрахункової кількості устаткування для і-го виробу до прийнятої кількості устаткування за цим виробом.

       Базовий рік:

       Кзав. (№1) = 57,65/58 = 0,99

       Кзав. (№2) = 65,35/66 = 0,99

       Плановий рік:

       Кзав. (№1) = 53,04/54 = 0,98

       Кзав. (№2) = 55,55/56 = 0,99

       Кзав. (№3) = 38,1/39 = 0,98

       2.5. Вартість купівлі устаткування визначається для кожного з виробів базового та планового років як добуток прийнятої кількості устаткування і-го виробу на середню ціну устаткування для цього виробу.

       Базовий рік:

       Заг. варт. куп. устат. (№1) = 58 Ч185 = 10730

       Заг. варт. куп. устат. (№2) = 66 Ч 195 = 12870

       Плановий рік:

       Заг. варт. куп. устат. (№1) = 54 Ч 185 = 9990

       Заг. варт. куп. устат. (№2) = 56 Ч 195 = 10920

       Заг. варт. куп. устат. (№3) = 39 Ч 200 = 7800

       Таблиця 3. Розрахунок первинної і балансової вартості та амортизації основних засобів

       Вид ОЗ

       Первинна вартість, тис. грн.

       Структура за первинною вартістю, %

       Ліквідаційна вартість (5% від первинної вартості), тис. грн.

       Економічний термін служби, роки

       Річна амортизація, тис. грн.

       Середній вік основних засобів, роки

       Балансова вартість, тис. грн.

       Питома балансова вартість робочих машин і устаткування, тис. грн./од.

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       Базовий рік

       1

       Будівлі і споруди

       23628

       41%

       55

       429,6

       39

       6874

       2

       Машини та устаткування:

       2.1

       Силові машини та устаткування

       2882

       5%

       144

       12

       228,17

       7

       1285

       2.2

       Робочі машини та устаткування:

       24781

       43%

       2.2.1

       Виріб №1

       11267

       19,55%

       563

       7

       1529,14

       4

       5150

       88,79

       2.2.2

       Виріб №2

       13514

       23,45%

       676

       7

       1834

       4

       6178

       93,61

       2.3

       Вимірювальні прилади

       2305

       4%

       115

       6

       365

       4

       845

       2.4

       Обчислювальна техніка

       1153

       2%

       58

       5

       219

       2

       715

       3

       Транспортні засоби та передавальні пристрої

       2882

       5%

       144

       6

       456,33

       4

       1057

       Разом базовий рік

       57631

       100%

       5060,83

       22104

       Плановий рік

       1

       Будівлі і споруди

       23628

       37,51

       429,6

       40

       6444

       2

       Машини та устаткування:

       2.1

       Силові машини та устаткування

       2882

       4,57

       228,17

       8

       1057

       2.2

       Робочі машини та устаткування

       30146

       47,85

       4091,14

       11

       14136

       2.2.1

       Виріб №1

       10490

       16,65

       525

       7

       1423,57

       5

       3372

       2.2.2

       Виріб №2

       11466

       18,2

       573

       7

       1556,14

       5

       3685

       2.2.3

       Виріб №3 (Новий)

       8190

       13

       410

       7

       1111,43

       1

       7079

       2.3

       Вимірювальні прилади

       2305

       3,66

       365

       5

       480

       2.4

       Обчислювальна техніка

       1153

       1,83

       219

       3

       496

       3

       Транспортні засоби та передавальні пристрої

       2882

       4,57

       456,33

       5

       600

       Разом плановий рік

       62996

       100%

       5789,24

       23213

       Можливий дохід від продажу старого устаткування, тис. грн.

       1201

       Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування (за вирахуванням доходу від продажу старого), тис. грн.

       6989

       3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

       3.1. Річні амортизаційні відрахування визначаються в курсовому проекті за бухгалтерським методом прямолінійної амортизації (прямолінійного зносу). Розрахунок здійснюється за формулою:

       Базовий рік:

       Аі (1) = 23628/55 = 429,6

       Аі (2.1) = (2882 - 144) / 12 = 228,17

       Аі (2.2.1) = (11267 - 563) / 7 = 1529,14

       Аі (2.2.2) = (13514 - 676) / 7 = 1834

       Аі (2.3) = (2305 - 115) / 6 = 365

       Аі (2.4) = (1153 - 58) / 5 = 219

       Аі (3) = (2882 - 144) / 6 = 456,33

       Плановий рік:

       Аі (2.2.1) = (10490 - 525) / 7 = 1423,57

       Аі (2.2.2) = (11466 - 573) / 7 = 1556,14

       Аі (2.2.3) = (8190 - 410) / 7 = 1111,43

       3.2. Балансова вартість на кінець базового та планового років визначається як різниця між первинною вартістю певного виду основних засобів та добутком їхнього фактичного терміну служби на річну амортизацію даного виду основних засобів.

       Базовий рік:

       Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 Ч 39) = 6874

       Бал. варт. (2.1) = 2882 -(228,17 Ч 7) = 1285

       Бал. варт. (2.2.1) = 11267 - (1529,14 Ч 4) = 5150

       Бал. варт. (2.2.2) = 13514 - (1834 Ч 4) = 6178

       Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 Ч 4) = 845

       Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 Ч 2) = 715

       Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 Ч 4) = 1057

       Плановий рік:

       Бал. варт. (1) = 23628 - (429,6 Ч 40) = 6444

       Бал. варт. (2.1) = 2882 - (228,17 Ч 8) = 1057

       Бал. варт. (2.2.1) = 10490 - (1423,57 Ч 5) = 3372

       Бал. варт. (2.2.2) = 11466 - (1556,14 Ч 5) = 3685

       Бал. варт. (2.2.3) = 8190 - (1111,43 Ч 1) = 7079

       Бал. варт. (2.3) = 2305 - (365 Ч 5) = 480

       Бал. варт. (2.4) = 1153 - (219 Ч 3) = 496

       Бал. варт. (3) = 2882 - (456,33 Ч 5) = 600

       3.3. Питома балансова вартість устаткування для виготовлення виробів 1 і 2 в базовому році визначається як відношення балансової вартості устаткування до прийнятої кількості цього устаткування у базовому році.

       Пит. бал. варт. (№1) = 5150 / 58 = 88,79

       Пит. бал. варт. (№2) = 6178 / 66 = 93,61

       3.4. Можливий дохід від реалізації устаткування, яке вивільняється у зв'язку зі зміною обсягу виробництва базових виробів в курсовому проекті визначається як сума добутків питомої балансової вартості устаткування для виготовлення виробів 1 та 2 в базовому році на кількість устаткування для виготовлення цих виробів, яка вивільняється у плановому році. Отриманий результат коригується (зменшується) з урахуванням коефіцієнту, який враховує витрати на демонтаж і утилізацію устаткування.

       Можливий дохід = ((4 Ч88,79) + (10 Ч 93,61)) Ч 0,93 = 1201

       3.5. Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування визначається як різниця між первинною вартістю технологічного устаткування для виготовлення виробу 3 та можливим доходом від реалізації "зайвого" устаткування.

       Потреба у фін. рес. = 8190 - 1201 = 6989

       4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

       Таблиця 4. Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

       Показники

       Час

       Днів

       Годин

       1

       2

       3

       Календарний фонд

       365

       Вихідні дні

       104

       Святкові дні

       10

       Номінальний фонд часу

       251

       2058,2

       Планові невиходи з причин:

       - основні (чергові відпустки), днів

       15

       - хвороби та декретні відпустки, днів

       9

       - виконання державних обов'язків, днів

       1

       - навчальна відпустка, днів

       9

       Разом невиходів

       34

       Ефективний фонд часу

       217

       1779,4

       Тривалість зміни

       8,2

       Ном. фонд часу (дні) = 365 - 104 - 10 = 251

       Ном. фонд часу (годин) = 251 Ч 8,2 = 2058, 2

       Ефект. фонд часу (дні) = 251 - 34 = 217

       Ефект. фонд часу (годин) = 217 Ч 8,2 = 1779,4

       5. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

       5.1. Питома планова фактична трудомісткість виробу визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на планову річну програму виробництва.

       Пит. план. факт. труд. (№1) = (212,14 Ч 1000) / 11500 = 18,45

       Пит. план. факт. труд. (№2) = (222,18 Ч 1000) / 14025 = 15,84

       Пит. план. факт. труд. (№3) = (152,38 Ч 1000) / 8000 = 19,05

       5.2. Планова розрахункова чисельність основних робітників визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на ефективний фонд часу робітника.

       План. розрах. чисел. осн. роб. (№1) = (212,14 Ч 1000) / 1779,4 = 119,22

       План. розрах. чисел. осн. роб. (№2) = (222,18 Ч 1000) / 1779,4 = 124,86

       План. розрах. чисел. осн. роб. (№3) = (152,38 Ч 1000) / 1779,4 = 85,64

       5.3. Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:

       KTAPLM (№1) = 2,64 + (3,3 - 3) Ч (2,97 - 2,64) = 2,739

       KTAPLM (№2) = 2,64 + (3,7 - 3) Ч (2,97 - 2,64) = 2,871

       KTAPLM (№3) = 2,64 + (3,4 - 3) Ч (2,97 - 2,64) = 2,772

       5.4. Середня розцінка на виріб визначається за формулою:

       Рі (№1) = 10 Ч 2,739 Ч 19 = 520,41

       Рі (№2) = 10 Ч2,871 Ч 16 = 459,36

       Рі (№3) = 10 Ч 2,772 Ч 20 = 554,4

       5.5. Планова тарифна зарплата основних робітників на річну програму виробництва визначається як добуток середньої планової розцінки (або планової питомої тарифної зарплати) на плановий річний обсяг виробництва.

       План. тар. ЗП осн. роб. (№1) = 520,41 Ч 11500 = 5984,72 тис. грн.

       План. тар. ЗП осн. роб. (№2) = 459,36 Ч 14025 = 6442,52 тис. грн.

       План. тар. ЗП осн. роб. (№3) = 554,4 Ч 8000 = 4435,2 тис. грн.

       Таблиця 5. Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

       Номер / код виробу

       Планова річна програма випуску,шт.

       Фактична трудомісткість річної програми, тис. год.

       Питома фактична трудомісткість виробу, год./виріб

       Ефективний фонд часу, год./рік

       Розрахункова чисельність, осіб

       Прийнята чисельність, осіб

       Середній розряд

       Середній тарифний коефіцієнт

       Середня розцінка на виріб, грн./ виріб

       Тарифна зарплата:

       на виріб, грн.

       на річну програму, тис. грн./рік

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       №1/ C

       11500

       212,14

       18,45

       1779,4

       119,22

       119

       3,3

       2,739

       520,41

       520,41

       5984,72

       №1/ E

       14025

       222,18

       15,84

       1779,4

       124,86

       124

       3,7

       2,871

       459,36

       459,36

       6442,52

       №3 (новий) / I

       8000

       152,38

       19,05

       1779,4

       85,64

       85

       3,4

       2,772

       554,4

       554,4

       4435,2

       Разом

       586,7

       329,72

       328

       1534,17

       16862,44

       Таблиця 6. Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої основної зарплати

       Номер / код виробу

       Кількість устаткування, од.

       Норма обслуговування

       Коеф. приведення

       Розрахункова чисельність, осіб

       Прийнята чисельність, осіб

       Середній розряд

       Середній тарифний коефіцієнт

       Тарифна зарплата, тис. грн./рік

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       №1/ C

       54

       6

       1,12

       10,08

       11

       5,3

       3,58

       700,73

       №1/ E

       56

       6

       1,12

       10,45

       11

       5,5

       3,69

       722,26

       №3 новий) / I

       39

       6

       1,12

       7,28

       8

       5,3

       3,58

       509,62

       Разом

       149

       27,81

       30

       1932,61

       6. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування

       1. Коефіцієнт приведення часу роботи устаткування до ефективного часу роботи робітника визначається як відношення дійсного фонду роботи устаткування до ефективного фонду часу роботи робітника.

       Кприв. = 2000 / 1779,4 = 1,12

       2. Планова розрахункова чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, визначається за наступною формулою:

       Чдоп і (№1) = 54 Ч 1 Ч 1,12 / 6 = 10,08

       Чдоп і (№2) = 56 Ч 1 Ч 1,12 / 6 = 10,45

       Чдоп і (№3) = 39 Ч 1 Ч 1,12 / 6 = 7,28

       3. Плановий середній тарифний коефіцієнт визначається за формулою:

       KTAPLM (№1) = 3,41 + (5,3 - 5) Ч (3,96 - 3,41) = 3,58

       KTAPLM (№2) = 3,41 + (5,5- 5) Ч (3,96 - 3,41) = 3,69

       KTAPLM (№3) = 3,41 + (5,3 - 5) Ч (3,96 - 3,41) = 3,58

       4. Планова річна тарифна зарплата допоміжних робітників визначається як добуток тарифної ставки першого тарифного розряду, планового середнього тарифного коефіцієнту, ефективного фонду часу робітника та чисельності допоміжних робітників для і-го виробу.

       План. тар. ЗП допом. роб.(№1) = 10 Ч 3,58 Ч 1779,4 Ч 11 = 700,73

       План. тар. ЗП допом. роб.(№2) = 10 Ч 3,69 Ч 1779,4 Ч 11 = 722,26

       План. тар. ЗП допом. роб.(№3) = 10 Ч 3,58 Ч 1779,4 Ч 8 = 509,62.

       Таблиця 7. Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП

       Показники

       Відсоток до чисельності основних робітників

       Чисельність, осіб

       Середній оклад,тис. грн./ міс. /особу

       Тарифна (основна) зарплата, тис. грн.

       Доплати і надбавки (20% до основної зарплати), тис. грн.

       Річний фонд оплати праці, тис. грн.

       Обов'язкові відрахування на соціальні заходи, тис. грн.:

       Пенсійний фонд (32,3%)

       Соцстрах. (1,4%)

       Фонд сприяння зайнятості (1,6%)

       Запобігання нещасних випадків (0,6%)

       Разом відрахувань

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       Основні робітники

       100%

       328

       16862,44

       3372,49

       20234,93

       6535,88

       283,29

       323,76

       121,41

       7548,23

       Допоміжні робітники по обслуговуванню устаткування

       30

       1932,61

       386,52

       2319,13

       749,08

       32,47

       37,10

       13,92

       832,57

       Інші допоміжні робітники

       13

       608,77

       121,75

       730,52

       235,96

       10,23

       11,69

       4,38

       262,26

       Разом допоміжні робітники

       43

       2541,38

       508,27

       3049,65

       985,04

       42,7

       48,79

       18,3

       1094,83

       Керівники

       4%

       13

       7

       1092

       218,4

       1310,4

       423,26

       18,35

       20,97

       7,86

       470,44

       Спеціалісти

       6%

       19

       5

       1140

       228

       1368

       441,86

       19,15

       21,89

       8,21

       491,11

       Службовці

       8%

       26

       3

       936

       187,2

       1123,2

       362,79

       15,72

       17,97

       6,74

       403,22

       Разом ПВП

       429

       27086,18

       8748,83

       379,21

       433,38

       162,52

       9723,94

       7. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди

       7.1. Планова тарифна зарплата допоміжних робітників, не пов'язаних з обслуговуванням устаткування в курсовому проекті визначається як 45% від планової тарифної зарплати допоміжних робітників, пов'язаних з обслуговуванням устаткування, з врахуванням понижуючого коефіцієнту 0,7.

       План. тар. ЗП інших доп. роб. = 1932,61 Ч 0,45 Ч 0,7 = 608,77

       7.2. Доплати і надбавки до зарплати в курсовому проекті прийняті на рівні 20% від основної зарплати для всіх категорій.

       Допл. і надб. осн. роб. = 16862,44 Ч 0,2 = 3372,49

       Допл. і надб. доп. роб. = 1932,61 Ч 0,2 = 386,52

       Допл. і надб. інших доп. роб = 608,77 Ч 0,2 = 121,75

       Допл. і надб. кер. = 1092 Ч 0,2 = 218,4

       Допл. і надб. спец.= 1140 Ч 0,2 = 228

       Допл. і надб. служ. = 936 Ч 0,2 = 187,2

       8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

       8.1. Планова питома вартість ресурсів визначається як добуток питомої потреби у ресурсі на його ціну з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (в курсовому проекті приймаються на рівні 3-5% від вартості ресурсу).

       Основні матеріали:

       План. пит. варт. рес. (№1) :

       М3 =2 Ч 110 Ч1,03 = 226,6

       М4 = 1 Ч 80 Ч 1,03 = 82,4

       План. пит. варт. рес. (№2):

       М1 = 2 Ч 23 Ч 1,03 = 47,38

       М4 = 2 Ч 80 Ч 1,03 = 164,8

       План. пит. варт. рес. (№3):

       М1 = 1 Ч 23 Ч 1,03 = 23,69

       М2 = 2 Ч 83 Ч 1,03 = 170,98

       Аналогічно здійснюється розрахунок планової питомої вартості ресурсів і для комплектуючих виробів.

       8.2. Планова вартість ресурсу на річну програму виробництва визначається як добуток планової питомої вартості ресурсу на річну програму виробів.

       Основні матеріали:

       План. варт. рес. на річну прогр.(№1) :

       М3 = 226,6 Ч 11500 = 2605, 9 тис. грн.

       М4 = 82,4 Ч 11500 = 947,6 тис. грн.

       План. варт. рес. на річну прогр.(№2) :

       М1 = 47,38 Ч 14025 = 664,5 тис. грн.

       М4 = 164,8 Ч 14025 = 2311,32 тис. грн.

       План. варт. рес. на річну прогр.(№3) :

       М1 = 23,69 Ч 8000 = 189,52 тис. грн.

       М2 = 170,98 Ч 8000 = 1367,84 тис. грн.

       Аналогічно здійснюється розрахунок планової вартості ресурсу на річну програму виробництва і для комплектуючих виробів.

       8.3. Визначається вартість допоміжних матеріалів (на річну програму виробництва) як 20% від вартості основних матеріалів.

       Варт. допом. матер. = 8086,68 Ч 0,2 = 1617,34.

       Таблиця 8. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі для виконання виробничої програми

       Вид ресурсу

       Потреба у натуральних показниках, од. виміру

       Ціна за одиницю виміру, грн.

       Вартість ресурсів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (3-5% від вартості ресурсу)

       Вартість поворотних відходів (4% від вартості основних матеріалів)

       Річний обсяг ПДВ, тис. грн.

       На виріб

       На річну програму

       На виріб, грн./виріб

       На річну програму, тис. грн

       На виріб, грн.

       На річну програму, тис. грн.

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       Основні матеріали

       Виріб №1

       М3

       2

       23000

       110

       226,6

       2605,9

       9,06

       104,24

       521,18

       М4

       1

       11500

       80

       82,4

       947,6

       3,3

       37,9

       189,52

       Виріб №2

       М1

       2

       28050

       23

       47,38

       664,5

       1,9

       26,58

       132,9

       М4

       2

       28050

       80

       164,8

       2311,32

       6,59

       92,45

       462,26

       Виріб №3

       М1

       1

       8000

       23

       23,69

       189,52

       0,95

       7,58

       37,91

       М2

       2

       16000

       83

       170,98

       1367,84

       6,84

       54,71

       273,57

       Разом основні матеріали

       8086,68

       323,46

       1617,34

       Комплектуючі вироби

       Виріб №1

       К1

       1

       11500

       250

       257,5

       2961,25

       592,25

       К3

       2

       23000

       250

       515

       5922,5

       1184,5

       Виріб №2

       К2

       2

       28050

       320

       659,2

       9245,28

       1849,06

       К3

       2

       28050

       250

       515

       7222,88

       1444,58

       Виріб №3

       К1

       2

       16000

       250

       515

       4120

       824

       К3

       2

       16000

       250

       515

       4120

       824

       Разом комплектуючі

       33609,71

       6718,39

       Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)

       1617,34

       323,47

       9. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

       вартість амортизаційний витрата фінансовий

       9.1. Розраховуються питомі витрати на основні матеріали та комплектуючі за вирахуванням поворотних відходів на кожен з виробів і розраховуються за формулою:

       Вом (№1) = 226,6 + 82, 4 + 257,5 + 515 - 9,06 - 3,3 = 1069,14

       Вом (№2) = 47,38 + 164,8 + 659,2 + 515 - 1,9 - 6,59 = 1377,89

       Вом (№3) = 170,98 + 23,69 + 515 + 515 - 6,84 - 0,95 = 1216,88

       9.2. Планові витрати основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів на річну програму виробництва кожного з виробів визначаються як добуток питомих витрат матеріалів і комплектуючих на річну програму виробництва кожного з виробів.

       Вом (№1) = 1069,14 Ч 11500 = 12295 тис. грн.

       Вом (№2) = 1377,89 Ч 14025 = 19325 тис. грн.

       Вом (№3) = 1216,88 Ч 8000 = 9735 тис. грн.

       9.3. Загальновиробничі витрати визначаються у наступній послідовності:

       9.3.1. Амортизація машин та устаткування включає річну амортизацію силових машин та устаткування, робочих машин і устаткування, вимірювальних приладів та обчислювальної техніки.

       Аморт. = 228,17 + 4091,14 + 365 +219 = 4903

       9.3.2. Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до загальновиробничих витрат включається 50% оплати праці з нарахуваннями керівників та 40% оплати праці з нарахуваннями службовців та спеціалістів.

       Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) Ч 0,5 + (1123,2 + 403,22) Ч0,4 + (1368 + 491,11) Ч0,4 = 2255

       9.3.3. Інші загальновиробничі витрати в курсовому проекті приймаються як 30% від суми попередніх статей загальновиробничих витрат.

       Інші заг. вир. витр. = (4903 + 4144 + 2255 + 1617) Ч 0,3 = 3876

       9.4. Відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 16795 / 20235 = 0,8299

       9.5. Загальновиробничі витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

       Заг. вир. витр. (№1) = 0,82999 Ч 624,49 = 518,32

       Заг. вир. витр. (№2) = 0,82999 Ч 551,23 = 457,52

       Заг. вир. витр. (№3) = 0,82999Ч 665,28 = 552,18

       Загальновиробничі витрати на річну програму розраховуються аналогічно до загальновиробничих витрат на одиницю продукції.

       9.6. Адміністративні витрати визначаються у наступній послідовності:

       9.6.1. Витрати на оплату праці керівників, спеціалістів і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до адміністративних витрат включається 40% оплати праці з нарахуваннями керівників та 50% оплати праці з нарахуваннями службовців і спеціалістів.

       Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) Ч 0,4 + (1123,2 + 403,22) Ч0,5 + (1368 + 491,11) Ч0,5 = 2405

       9.6.2. Інші адміністративні витрати в курсовому проекті приймаються як 200% від амортизації будівель і споруд : 2 Ч 430 = 860.

       9.7. Відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці складає: 3695 / 20235 = 0,1826.

       9.8. Адміністративні витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

       Амін. витр.(№1) = 0,1826 Ч 624,49 = 114,03

       Амін. витр.(№2) = 0,1826 Ч 551,23 = 100,65

       Амін. витр.(№3) = 0,1826 Ч 665,28 = 121,48

       Адміністративні витрати на річну програму розраховуються аналогічно до адміністративних витрат на одиницю продукції.

       9.9. Витрати на збут визначаються у наступній послідовності:

       9.9.1. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) розраховуються з дотриманням умови: до витрат на збут включається 10% оплати праці з нарахуваннями керівників та 10% оплати праці з нарахуваннями службовців.

       Витр. опл. пр. = (1310,4 + 470,44) Ч 0,1 + (1123,2 + 403,22) Ч0,1 + (1368 + 491,11) Ч0,1 = 517

       9.9.2. Інші витрати на збут в курсовому проекті приймаються як 100% від амортизації транспортних засобів : 1 Ч 456 = 456.

       9.10. Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці складає : 1429 / 20235 = 0,0706

       9.11. Витрати на збут за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

       Витр. на збут (№1) = 0,0706 Ч 624,49 = 44,09

       Витр. на збут (№2) = 0,0706 Ч 551,23 = 38,92

       Витр. на збут (№3) = 0,0706 Ч 665,28 = 46,97

       9.12. Після того, як розраховані (для кожного з виробів: питомі та на річну програму): собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут, сума цих чотирьох елементів витрат дозволяє визначити операційні витрати на кожен з виробів.

       Опер. витр. = 85832 + 3695 +1429 = 90956.

       Аналогічно розраховуються операційні витрати і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

       9.13. За умовами курсового проекту чистий дохід виробу визначається як операційні витрати виробу збільшені на відсоток перевищення ціни виробу над операційними витратами (125%).

       ЧД = 90956 Ч 1,25 = 113695.

       Аналогічно розраховується чистий дохід і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

       9.14. Дохід від реалізації представляє собою суму чистого доходу та ПДВ:

       113695 + 22739 = 136434

       Аналогічно розраховується дохід від реалізації і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

       9.15. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом та собівартістю.

       Вал. приб. = ЧД - Собів. = 113695 - 85832 = 27863

       Аналогічно розраховується валовий прибуток і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

       9.16. Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як різниця між валовим доходом та сумою адміністративних витрат та витрат на збут.

       Фін. рез. від опер. діял. = 27863 - 3695 - 1429 = 22739

       Аналогічно розраховується фінансовий результат від операційної діяльності і на кожну одиницю продукції і на річну програму і-виробу.

       9.17. Фінансові витрати сутнісно являють собою відсотки, які сплачує підприємство за кредитами. За умовами курсового проекту обсяг кредитних ресурсів визначається як певний відсоток (60%) до потреби підприємства у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування. Визначивши таким чином обсяг кредитних ресурсів та знаючи річну відсоткову ставку за кредитом (20%), можна розрахувати обсяг фінансових витрат.

       Фін. витрати = 6989 Ч 0, 6 Ч 0,2 = 839.

       9.18. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між фінансовими результатами від операційної діяльності та фінансовими витратами.

       Фін. рез. від звич. діял. = 22739 - 839 = 21900

       9.19. Чистий прибуток являє собою різницю між прибутком від звичайної діяльності та податком на прибуток.

       ЧП = 21900 - 5475 = 16425.

       Таблиця 9. Розрахунок планових фінансових результатів

       Показник

       Значення показника

       Структура фінансових результатів

       На одиницю продукції, грн./виріб

       На річну програму, тис. грн.

       Виріб №1

       Виріб №2

       Виріб №3

       Виріб №1

       Виріб №2

       Виріб №3

       Разом

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       1

       Дохід від реалізації (з ПДВ)

       3899,82

       4093,6

       4271,41

       44849

       57414

       34171

       136434

       120%

       2

       ПДВ

       649,97

       682,27

       711,9

       7475

       9569

       5695

       22739

       20%

       3

       Чистий дохід

       3249,85

       3411,33

       3559,51

       37374

       47845

       28476

       113695

       100%

       4

       Собівартість разом:

       2441,76

       2589,49

       2679,16

       28081

       36318

       21433

       85832

       75,49%

       5

       у т.ч.: - основні матеріали та комплектуючі

       1069,14

       1377,89

       1216,88

       12295

       19325

       9735

       41355

       36,37%

       6

       прямі витрати на оплату праці (тарифна зарплата з доплатами і надбавками основних робітників)

       624,49

       551,23

       665,28

       7182

       7731

       5322

       20235

       17,8%

       7

       інші прямі витрати (відрахування від зарплати основних робітників на соц. заходи) (36,8% від оплати праці)

       229,81

       202,85

       244,82

       2643

       2845

       1959

       7447

       6,55%

       8

       Загальновиробничі витрати разом:

       518,32

       457,52

       552,18

       5961

       6417

       4417

       16795

       14,77%

       8.1

       у т.ч.: - амортизація машин і устаткування

       4903

       8.2

       оплата праці допоміжних робітників (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)

       4144

       8.3

       оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)

       2255

       8.4

       допоміжні матеріали

       1617

       8.5

       інші загальновиробничі витрати

       3876

       9

       Відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці

       0,82999

       10

       Валовий прибуток

       808

       822

       890

       9293

       11527

       7043

       27863

       24,51%

       11

       Адміністративні витрати разом:

       114,03

       100,65

       121,48

       1311

       1412

       972

       3695

       3,25%

       11.1

       у т.ч.: - амортизація будівель і споруд

       430

       11.2

       оплата праці керівників, спеціалістів, службовців(тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)

       2405

       11.3

       інші адміністративні витрати

       860

       12

       Відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці

       0,1826

       13

       Витрати на збут разом:

       44,09

       38,92

       46,97

       507

       546

       376

       1429

       1,26%

       13.1

       у т.ч.: - амортизація транспортних засобів

       456

       13.2

       оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)

       517

       13.3

       інші витрати на збут

       456

       14

       Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці1

       0,0706

       15

       Довідково: операційні витрати

       2599,88

       2729,06

       2847,61

       29899

       38276

       22781

       90956

       80%

       16

       Фінансовий результат від операційної діяльності

       649,97

       682,27

       711,9

       7374

       9670

       5695

       22739

       20%

       17

       Фінансові витрати

       839

       18

       Фінансовий результат від звичайної діяльності

       21900

       19

       Податок на прибуток

       5475

       20

       Чистий прибуток

       16425

       10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

       10.1. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: "Сировина, основні матеріали та комплектуючі", "Допоміжні матеріали", Готова продукція на складі" та "Дебіторська заборгованість" визначається за формулою:

       Nоб 1 = 114,24 Ч 18 = 2056

       Nоб 2 = 4,43 Ч 25 = 111

       Nоб 3 = 235,16 Ч 7 = 1646

       Nоб 4 = 311,49 Ч 15 = 4672

       10.2. Для незавершеного виробництва плановий запас визначається:

       Nоб = 14 Ч (85832 / 365) Ч 0,85 = 2798.

       Таблиця 10. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

       Елемент оборотних активів

       Річна потреба в ресурсі, тис. грн.

       Денна потреба, тис. грн.

       Планова норма запасу, дні

       Плановий обсяг оборотного активу, тис. грн.

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       1

       Сировина, основні матеріали та комплектуючі

       41696,39

       114,24

       18

       2056

       2

       Допоміжні матеріали

       1617,34

       4,43

       25

       111

       3

       Готова продукція на складі

       85832

       235,16

       7

       1646

       4

       Дебіторська заборгованість

       113695

       311,49

       15

       4672

       Тривалість технологічного циклу, дні

       Денна собівартість, тис. грн.

       Коефіцієнт нарощування витрат

       Плановий обсяг, тис. грн.

       5

       Незавершене виробництво

       14

       235,2

       0,85

       2798

       6

       Грошові кошти (приймаються на рівні денної собівартості)

       235

       Разом оборотних активів

       11518

       11. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

       11.1. Фондовіддача визначається за формулою:

       Фв = Qвп / Sср

       Фв = 113695 / 23213 = 4,9

       11.2. Фондомісткість визначається за формулою:

       Фм = Sср / Qвп = 1 / Фв

       Фм = 1 / 4,9 = 0,2

       11.3. Фондоозброєність визначається за формулою:

       Фо = Sср / Ч

       Фо = 23213 / 328 = 70,77

       11.4. Продуктивність праці визначається за формулою:

       Пп = Qвп / Ч

       Пп1 = 113695 / 328 = 346,63

       Пп2 = 113695 / 429 = 265,02

       11.5. Коефіцієнт оборотності визначається за формулою:

       Коб = Qр / Sн.о.з.

       Коб1 = 113695 / 34731 = 3,27

       Коб2 = 113695 / 11518 = 9,87

       11.6. Тривалість одного обороту визначається за формулою:

       Тоб = 365 / Коб

       Тоб1 = 365 / 3,27 = 111,62

       Тоб2 = 365 / 9,87 = 36,98

       11.7. Рентабельність активів = Чистий прибуток / Вартість активів підприємства

       Re = 16425 / 34731 Ч 100% = 47,29%

       11.8. Рентабельність продажів = Чистий прибуток / Дохід від реалізації

       Re = 16425 / 113695 Ч 100% = 14,45%

       11.9. Сума ПДВ сплачена постачальникам = 1617,34 + 6718,39 + 323,47 = 8659,2

       11.10. Сума ПДВ сплачена до бюджету = 22739 - 8659,2 = 14079,8.

       Отже, знайшовши показники ефективності діяльності підприємства можна зробити такий висновок щодо ефективності діяльності підприємства у плановому році: у підпр. є прибуток, що вже свідчить про незбиткову діяльність підпр., на підпр. наявна висока продуктивність праці робітників, нормальна тривалість одного обороту активів.

       Таблиця 11. Планові показники ефективності діяльності підприємства

       Планові показники ефективності діяльності підприємства

       Значення

       Відносне відхилення

       Середньогалузеве

       По підприємству

       1

       2

       3

       4

       5

       1

       Чистий дохід, тис. грн.

       109931

       113695

       1,03

       2

       Чистий прибуток, тис. грн.

       15674

       16425

       1,05

       3

       Вартість активів підприємства, тис. грн.

       36681

       34731

       0,95

       4

       Балансова вартість основних засобів (на кінець планового року), тис. грн.

       25574

       23213

       0,91

       5

       Фондовіддача

       5,15

       4,9

       0,95

       6

       Фондомісткість

       0,23

       0,2

       0,87

       7

       Фондоозброєність, грн./особу

       91

       70,77

       0,78

       8

       Чисельність, осіб:

       8.1.

       - Основних робітників

       280

       328

       8.2.

       - ПВП

       408

       429

       9

       Продуктивність праці, грн./особу:

       9.1.

       - Основних робітників

       393

       346,63

       0,88

       9.2.

       - ПВП

       270

       265,02

       0,98

       10

       Коефіцієнт оборотності активів

       3,22

       3,27

       1,02

       11

       Тривалість обороту активів, дні

       120

       111,62

       0,93

       12

       Коефіцієнт оборотності оборотних активів

       9,90

       9,87

       1

       13

       Тривалість обороту оборотних активів, дні

       37

       36,98

       1

       14

       Рентабельність активів,%

       46,3%

       47,29%

       1,02

       15

       Рентабельність продажів,%

       14,3%

       14,45%

       1,01

       16

       Потреба підприємства в інвестиціях у приріст основних засобів, тис. грн.

       6989

       17

       Отримана від покупців сума ПДВ, тис. грн.

       22739

       18

       Сума ПДВ сплачена постачальникам, тис. грн.

       8659,2

       19

       Сума ПДВ сплачена до бюджету, тис. грн.

       14079,8

       Рекомендована література

       1. Бойчик Ї.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К: "Каравелла", Львів: "Новий Світ-2000", 2001.

       2. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.

       3. Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А Экономика организации - М.: Магистр, 2010. - 304 с.

       4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод посібник для самост. вивч. дисцип. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

       5. Економіка підприємства: Підручник. -2-ге вид., перероб. та доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

       6. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.. - 457 с.

       7. Економічний аналіз: Навч. посібник. -2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2003. 556 с.

       8. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие - М.: Инфра-М, 2008. - 136 с.

       9. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. -К.: МАУП. 2003. - 304 с.

       10. Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М, та ін. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й. М. Петровича. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. - 680 с.

       11. Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова IX., Домарадзька Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова Н.П. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник; - Львів: Оксарт, 2000.

       12. Титов В.И. Экономика предприятия. Учебник М.: Эксмо, 2007. - 416 с.

       13. Черутова М.И., Ковалевская О.С., Слинкова О.К. Экономика предприятия. Учебное пособие - М.: ГИОРД, 2008. - 176 с.

       14. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2001. -301 с. - (Вища освіта XXI століття).

       15. Ситник Й.С. Економіка підприємства: Текст лекцій для студентів базового напряму 6.0502 "Менеджмент". - Львів: Видавництво "Тріада Плюс", 2008. - 188 с.

       16. Ситник Й.С, Юринець О.В.. Буняк С.О. Економіка підприємства. Навчальна програма і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів базового напряму 6=0502 "Менеджмент" заочної форми навчання; - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. - 47 с.

       Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обґрунтування обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Визначення планових витрат на матеріали та комплектуючі. Плановий обсяг оборотних активів.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.03.2014

 • Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років. Обґрунтування фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Плановий обсяг оборотних активів.

  курсовая работа [184,0 K], добавлен 22.03.2014

 • Дослідження ринку продукції. Розрахунок потреби в основному капіталі. Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці. Оцінка потреби в оборотних фондах. Розрахунок резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

  курсовая работа [848,8 K], добавлен 02.03.2014

 • Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства "Комета". Визначення чисельності промислово-виробничого персоналу, трудомісткості виробничої програми, суми амортизаційних відрахувань, витрат. Калькуляція собівартості виробів.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 25.02.2015

 • Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

  курсовая работа [222,3 K], добавлен 25.10.2009

 • Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 31.01.2014

 • Розрахунок та обґрунтування потреби підприємства в основних та оборотних виробничих фондах. Планування поповнення амортизаційного фонду для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва. Методи формування чисельності персоналу підприємства.

  практическая работа [497,4 K], добавлен 17.10.2012

 • Формування фінансових та економічних показників результатів діяльності підприємства. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Показники ділової активності.

  курсовая работа [146,1 K], добавлен 22.12.2014

 • Дослідження ринку продукції лазерних носіїв. Аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності. Визначення виробничої програми. Розрахунок потреби в основному капіталі. Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці.

  курсовая работа [213,4 K], добавлен 24.03.2013

 • Дослідження ринку молочно-консервної продукції. Розрахунок потреби в основному кaпітaлі. Обчислення чисельності персоналу тa витрат на оплату праці. Оцінка ефективності використання фондів підприємства. Визначення рентабельності тa точки беззбитковості.

  курсовая работа [593,5 K], добавлен 31.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.