Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Нормативне забезпечення організації та методики економічного аналізу. Методика економічного аналізу фінансових результатів. Оцінка фінансового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод". Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.11.2012
Размер файла 175,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кафедра аналізу і статистики

КУРСОВА РОБОТА

з курсу "Організація і методика економічного аналізу"

на тему:

"Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Зміст

 • Розділ 1. Теоретичні засади методики аналізу фінансових результатів
 • 1.1 Огляд літературних джерел за темою дослідження
 • 1.2 Нормативне забезпечення організації та методики економічного аналізу
 • 1.3 Методика економічного аналізу фінансових результатів
 • 1.4 Організація і методика економічного аналізу в інших країнах
 • Розділ 2. Організація і методика економічного аналізу фінансових результатів
 • 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"
 • 2.2 Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів
 • 2.3 Аналіз показників рентабельності
 • 2.4 Факторний аналіз фінансових результатів від основної діяльності
 • 2.5 Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу
 • Розділ 3. Оцінка фінансового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"
 • 3.1 Експрес-аналіз фінансово-майнового стану ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод"
 • Висновок
 • Список використаної літератури

Вступ

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки.

Аналіз фінансових результатів є актуальною темою, оскільки в отриманні прибутку зацікавлені усі учасники економіки: підприємства та їх контрагенти, банки, власники, держава, суспільство.

У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності суб'єкта господарювання: технологія і організація виробництва, система внутрішнього і зовнішнього контролю та інші особливості діяльності. Саме фінансові результати є основою збільшення економічного потенціалу підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.

Предметом дослідження даної курсової роботи є економічний аналіз фінансових результатів.

Об'єктом дослідження є ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод".

Завданнями курсової роботи є:

1. Дослідження аналізу фінансових результатів в літературних, нормативних джерелах;

2. Проведення аналізу фінансових результатів ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод";

3. Проведення експрес-аналізу та поглибленого аналізу ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод".

Розділ 1. Теоретичні засади методики аналізу фінансових результатів

1.1 Огляд літературних джерел за темою дослідження

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки.

Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесене для отримання цих доходів.

Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого прибутку з метою визначення тенденцій розвитку підприємства, можливості отримання дивідендів, мінімізації власного фінансового ризику. Такі зовнішні суб'єкти аналізу як податкові органи вивчають елементи прибутку, що підлягає оподаткуванню, з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової і податкової звітності.

У практичній діяльності підприємства не завжди існує можливість отримати прибуток. Існує також негативна форма фінансового результату - збиток.

Збиток - це певні витрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат над сумою доходів. Наявність збитку свідчить, що підприємство не враховує або ігнорує об'єктивні закони ринкової економіки. Іншими причинами виникнення збитку можуть бути порушення прав суб'єкта господарювання, недоліки господарської діяльності, стихійні лиха. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства та може призвести до банкрутства.

Перед аналітиками стоїть завдання спрогнозувати виникнення збитків і розробити рекомендації щодо їх попередження та усунення. Необхідно враховувати, що будь-які збитки є реальними резервами підвищення прибутку, оскільки усунення недоліків передбачає покращання вже існуючих показників.

Метою аналізу фінансових результатів є визначення повноти та якість їх отримання, динаміка абсолютних відносних показників, з'ясування спрямованості, ступеня впливу факторів на зміну прибутку та рентабельності, визначення можливих резервів його зростання.

Тому для досягнення поставленої мети в процесі проведення аналізу вирішуються певні завдання.

В таблиці 1.1.1 висвітлені дані про об'єкти, головні завдання та основні етапи проведення аналізу в різних економічних джерелах.

Таблиця 1.1.1 Розкриття методики аналізу фінансових результатів в літературних джерелах

з/п

Автор

Назва

Об'єкт аналізу

Завдання аналізу

Етапи аналізу

1

2

3

4

5

6

1

Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. [2]

Фінансовий аналіз

показники рентабельності діяльності підприємства;

резерви збільшення прибутку

вивчення обсягів, складу і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства;

перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку;

загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;

визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом, вивчення динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів;

виявлення чинників впливу на формування прибутку, оцінка їх динаміки і розрахунки їх впливу;

вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку;

виявлення резервів збільшення прибутку;

розробка заходів, спрямованих на реалізацію виявлених резервів

вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових результатів;

факторний аналіз прибутку;

аналіз показників рентабельності;

факторний аналіз показників рентабельності;

аналіз резервів збільшення прибутку

2

Болюх М.А., Бурчевський В. З, Горбатюк М.І. [3]

Економічний аналіз

прибуток від реалізації продукції;

дохід від цінних паперів;

резерви збільшення прибутку;

показники рентабельності продукції

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

виявлення резервів збільшення прибутку;

розроблення заходів для використання виявлених резервів

аналіз прибутку від реалізації продукції;

аналіз доходів від цінних паперів;

аналіз резервів збільшення прибутку;

аналіз розподілу чистого прибутку;

аналіз рентабельності продукції;

аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку

3

Бутинець Ф.Ф. [4]

Економічний аналіз

обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

показники рентабельності діяльності підприємства;

напрями розподілу та використання прибутку;

резерви збільшення прибутку та рентабельності

систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати;

встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження

аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів;

оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності;

аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяги-прибуток";

аналіз показників рентабельності;

аналіз розподілу і використання прибутку підприємства, його впливу на фінансовий стан;

аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності

4

Грабовецький Б. Є. [5]

Економічний аналіз

прибуток від виробництва та реалізації продукції;

показники рентабельності діяльності підприємства;

резерви збільшення прибутку і рентабельності

оцінка виконання плану і динаміки з прибутку;

оцінка впливу факторів на зміну прибутку;

оцінка впливу факторів на зміну рентабельності;

виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і і розробка заходів для використання виявлених резервів

аналіз прибутку від виробництва продукції;

аналіз прибутку від реалізації продукції;

маржинальний аналіз;

аналіз рівня беззбитковості;

аналіз рентабельності;

аналіз виробничого і фінансового лівериджу;

оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції

5

Івахненко В.М. [6]

Курс економічного аналізу

чистий прибуток;

валовий прибуток;

показники рентабельності

оцінка виконання плану з прибутку у цілому і за окремими видами прибутків і збитків;

вивчення динаміки фінансових результатів за ряд років;

визначення впливу основних факторів на зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції;

оцінка рівня рентабельності продукції та підприємства;

обчислення резерву зростання прибутку та підприємства

аналіз чистого прибутку;

аналіз валового прибутку;

аналіз інших доходів і витрат;

аналіз рентабельності

6

Ізмайлова К.В. [7]

Фінансовий аналіз

рівні, динаміка і структура фінансових результатів;

оцінювання динаміки прибутку;

виявлення і кількісне оцінювання впливу

аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів;

факторний аналіз прибутку від

прибуток від операційної діяльності

різних чинників на розмір фінансових результатів;

оцінювання резервів збільшення прибутку

операційної діяльності;

аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

7

Ковальчук М.І. [8]

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК

склад доходів і прибутку;

фінансові результати від операційної діяльності;

напрями використання і розподілу прибутку

оцінка результатів реалізації продукції, одержаних доходів і прибутків;

систематичний контроль за формуванням доходів і прибутку;

визначення величин впливу на фінансові результати окремих факторів;

виявлення можливостей збільшення прибутку та підвищення рентабельності;

розробка заходів щодо використання резервів підвищення фінансових результатів;

перевірка відповідності фактичного розподілу прибутку вимогам діючим нормативним актам, інструкціям

аналіз складу загальних доходів і прибутку підприємства;

аналіз фінансових результатів від операційної діяльності

аналіз реалізаційних цін на продукцію

аналіз позареалізаційних доходів і витрат

аналіз рентабельності витрат

аналіз розподілу прибутку

8

Крамаренко Г. О.

Чорна О. Є. [9]

Фінансовий аналіз

динаміка абсолютних показників;

структура показників

оцінка динаміки абсолютних показників фінансових результатів;

визначення напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку і рівень рентабельності;

виявлення і

зміна кожного показника за аналізований поточний період ("горизонтальний аналіз" показників фінансових результатів за звітний період);

дослідження структури відповідних

оцінка можливих резервів зростання прибутку і рентабельності;

аналіз порогу прибутку

показників і їх зміни ("вертикальний аналіз" показників);

зміна показників фінансових результатів за звітний період ("трендовий аналіз" показників)

9

Литвин Б.М., Стельмах М.В. [11]

Фінансовий аналіз

прибуток від операційної діяльності;

напрями розподілу і використання прибутку;

показники рентабельності

вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку;

здійснення системного контролю за процесом формування прибутку і зміною його динаміки;

визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові результати діяльності підприємства;

вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

розрахунок і оцінка показників рентабельності;

вироблення рекомендацій, спрямованих на мобілізацію виявлених резервів зростання прибутку і рентабельності

факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;

аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяги-прибуток";

аналіз розподілу і використання прибутку;

аналіз показників рентабельності

10

Мец В.О. [17]

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

валовий та балансовий прибутки;

прибутки від виробництва та реалізації продукції;

резерви зростання прибутку;

напрями розподілу прибутку;

показники рентабельності

перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку;

загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;

визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом);

вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів;

вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку;

визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;

вивчення основних напрямків розподілу прибутку

аналіз валового прибутку;

аналіз прибутку від виробництва продукції;

аналіз балансового прибутку;

аналіз прибутку від реалізації продукції;

аналіз позареалізаційних операцій;

аналіз рівня беззбитковості підприємства;

аналіз резервів зростання прибутку;

аналіз розподілу прибутку;

аналіз рентабельності

11

Мошенський С.З., Олійник О.В. [18]

Економічний аналіз

обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

показники рентабельності діяльності підприємства;

напрями розподілу

оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати;

встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів;

оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності;

аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяги-прибуток";

аналіз

та використання прибутку;

резерви збільшення прибутку та рентабельності

визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження

показників рентабельності;

аналіз розподілу і використання прибутку підприємства, його впливу на фінансовий стан;

аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності

12

Попович П.Я.

[21]

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання

оцінка динаміки прибутку;

прибуток від реалізації продукції;

напрями використання чистого прибутку

оцінювання динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності):

визначення спрямованості й величини впливу окремих факторів на суму прибутку та рівень рентабельності;

виявлення й оцінювання можливих резервів зростання прибутку і рентабельності;

аналіз порогу прибутку

загальна оцінка динаміки і показників прибутку;

чинниковий аналіз прибутку від реалізації продукції;

аналіз розподілу прибутку;

аналіз використання підприємствами чистого прибутку

13

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В.

[22]

Економічний аналіз

склад і динаміка фінансових результатів;

показники рентабельності;

напрями використання чистого прибутку підприємства

перевірка виконання плану з чистого прибутку в цілому та в розрізі його складових;

оцінка зміни прибутку в динаміці за кілька років з метою виявлення її закономірностей і тенденцій;

визначення впливу факторів на зміну валового прибутку

загальна оцінка складу та динаміки фінансових результатів;

аналіз операційного прибутку;

факторний аналіз зміни валового прибутку;

аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток";

аналіз рентабельності;

аналіз використання чистого

оцінка реальності плану з валового прибутку з урахуванням плану щодо випуску продукції та зміни залишків нереалізованої продукції;

виявлення причин збитків у діяльності підприємства;

оцінка рентабельності роботи підприємства в цілому та в розрізі окремих видів діяльності, окремих видів продукції підприємства, факторний аналіз її змін;

виявлення резервів подальшого зростання прибутку і на цій основі підвищення рівня рентабельності підприємства, розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів та контроль за їх виконанням

прибутку підприємства

14

Цал-Цалко Ю.С. [23]

Фінансовий аналіз

чистий прибуток;

напрями розподілу чистого прибутку;

показники рентабельності

вивчення величини і структури прибутку (збитку) за видами та об'єктами діяльності;

оцінка сценарій впливу ситуації щодо зміни цін і обсягів реалізації на операційний прибуток;

виявлення впливу факторів на величину валового

аналіз формування фінансових результатів підприємства;

аналіз впливу факторів на зміну фінансового результату підприємства;

аналіз розподілу чистого прибутку;

аналіз рентабельності підприємства

фінансового результату;

вивчення напрямів і тенденцій розподілу чистого прибутку (збитку)

15

Череп А.В. [24]

Економічний аналіз

склад і динаміка прибутку;

показники рентабельності підприємства;

систематичний контроль за виконанням планової реалізації продукції й отриманого прибутку;

визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

оцінка роботи підприємства із збільшення обсягу виробництва продукції, її реалізації і рівня рентабельності;

розробка заходів щодо використання виявлених резервів

аналіз складу і динаміки прибутку;

аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг;

аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності;

аналіз рентабельності діяльності;

методика підрахунку збільшення суми прибутку та рентабельності

16

Черниш С.С.

[25]

Економічний аналіз

рівень і динаміка показників прибутку;

напрями використання прибутку;

показники рентабельності діяльності

вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку;

систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його

аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку;

аналіз та оцінка виробничого та фінансового лі вереджу;

аналіз використання прибутку;

аналіз показників рентабельності

динаміки;

визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку;

виявлення резервів збільшення суми прибутку та підвищення рівня прибутковості бізнесу;

оцінювання роботи підприємства з використанням можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

розробка рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком

17

Шеремет О.О.

[27]

Фінансовий аналіз

структура і динаміка фінансових результатів;

показники рентабельності діяльності

оцінювання динаміки прибутку;

виявлення і кількісне оцінювання впливу різних чинників на розмір прибутку;

оцінювання резервів збільшення прибутку

горизонтальний і вертикальний аналізи прибутку;

факторний аналіз прибутку;

аналіз рентабельності;

аналіз маржинального доходу

18

Лифиренко Г.Н. [12]

Финансовый анализ предприятия

Оцінка динаміки показників балансового і чистого прибутку;

Вивчення структури і складових елементів балансового прибутку;

Виявлення та вимір впливу факторів, які впливають на

направлення використання чистого прибутку;

аналіз доходності підприємства;

факторний аналіз показників прибутку від реалізації продукції;

розрахунок і аналіз основних показників

балансовий прибуток і від реалізації продукції

рентабельності

19

Савицкая Г.В.

[19]

Экономичес-

кий анализ

вивчення можливостей отримання прибутку;

систематичний контроль за процесом формування прибутку та змінами його динаміки;

визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати і оцінка якості прибутку;

виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня доходності бізнесу;

оцінка роботи підприємства з використання можливостей збільшення прибутку і рентабельності;

розроблення рекомендацій з підвищення ефективності системи управління прибутком

аналіз складу і динаміки прибутку підприємства;

аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг;

аналіз рівня середньореалізаційних цін;

аналіз інших фінансових доходів і витрат;

аналіз показників рентабельності;

методика розрахунку резервів збільшення прибутку і рентабельності

20

Чернов В.А.

[26]

Аудит и финансовый анализ

Не розглядалося

вивчення даних про формування фінансових результатів і використання прибутку;

дослідження динаміки показників прибутку і рентабельності підприємства;

виявлення та вимір впливу основних факто-

аналіз валового доходу;

аналіз формування і використання прибутку;

факторний аналіз прибутку

рів;

виявлення резервів та їх використання для підвищення прибутку і рентабельності підприємства

Отже, за даними інформації різних авторів можна зробити висновок, що об'єкт курсової роботи досліджено на достатньому рівні. Кожен автор розкрив методику аналізу фінансових результатів, визначив об'єкт, головні завдання та етапи проведення економічного аналізу. Найширше розкрито питання щодо головних завдань аналізу. Більшість авторів приділяють увагу таким основним завданням як оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів; виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати; встановлення доцільності та ефективності використання прибутку; визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження. Також майже всі автори мають однаковий підхід щодо визначення етапів аналізу фінансових результатів.

Я вважаю, що доцільно буде виділити такі етапи аналізу фінансових результатів:

1. Аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Факторний аналіз фінансових результатів від операційної діяльності.

4. Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу.

Тому основна увага в курсовій роботі буде приділятися саме цим етапам.

1.2 Нормативне забезпечення організації та методики економічного аналізу

Організація та здійснення економічного аналізу не має жорсткої регламентації системою нормативних актів. Є окремі методичні рекомендації виконавчих органів влади, які наведені в таблиці 1.2.

економічний аналіз фінансовий леверидж

Таблиця 1.2 Нормативні акти, що регулюють питання аналізу фінансових результатів

№ з/п

Нормативний документ

Стислий зміст

1

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації

[20]

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства.

Для проведення аналізу даних звіту про фінансові результати підприємства заповнюється таблиця за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

За результатами аналізу робиться висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності підприємства, тенденцій зміни фінансових результатів діяльності підприємства порівняно з попередніми періодами, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності діяльності та коефіцієнта рентабельності продукції.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.

Коефіцієнт рентабельності продукції розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

Якщо підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності діяльності більше 0,01) або показники (коефіцієнти) його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності) відповідають нормативним вимогам, установленим цим Положенням, фінансовий стан підприємства визнається задовільним та робиться висновок про доцільність приватизації зазначеного підприємства.

Якщо коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має низькі значення (дорівнює або менше 0,01) або за останній звітний період підприємство отримало чистий збиток, але показники (коефіцієнти) фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості)) відповідають нормативним вимогам, установленим цим Положенням, то фінансовий стан підприємства визнається задовільним. Однак для прийняття рішення про приватизацію зазначеного підприємства доцільно звернути особливу увагу на майновий стан підприємства, проаналізувати фінансові результати діяльності підприємства.

2

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

[13]

Згідно цієї методики аналіз ефективності різних видів діяльності дасть змогу визначити їх вплив на чистий прибуток підприємства. Якщо підприємство за результатами звітного періоду має збиток від операційної діяльності, то має бути проаналізована структура витрат за економічними елементами. Якщо підприємство за результатами звітного року має збиток від інвестиційної діяльності, то мають бути проаналізовані фактори, що вплинули на утворення таких збитків, та визначені заходи щодо ліквідації збитковості асоційованих, спільних та дочірніх підприємств або мають бути проведені зміна і скорочення напрямків інвестиційної діяльності, скорочення інвестиційної діяльності. Якщо підприємство за результатами звітного року отримує збитки від фінансової діяльності, то мають бути проаналізовані склад фінансових доходів та фінансових витрат. У результаті проведеного аналізу мають бути визначені можливі шляхи скорочення фінансових витрат. При аналізі фінансових доходів визначається дохідність цінних паперів і приймається рішення щодо зміни структури "портфелю фінансових інвестицій" (реалізація одних цінних паперів та придбання інших прибуткових цінних паперів).

При отриманні збитків від інших операцій звичайної діяльності, але не пов'язаних з операційною та фінансовою діяльністю, аналізується склад інших доходів, інших витрат і визначаються шляхи ліквідації збитків у плановому періоді.

Факторний аналіз валового прибутку (збитку) свідчить про вплив зростання (зменшення) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на валовий прибуток (збиток)

Загальна оцінка ефективності управління підприємством та використання його активів проводиться за сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, майновий стан, платоспроможність та ліквідність підприємства.

Коефіцієнт рентабельності активів показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів. Зменшення цього показника може свідчити про затримання темпів економічного зростання та розвитку підприємства.

Ступінь рентабельності активів підприємства, яку забезпечує прибуток від основної виробничої діяльності підприємства, характеризує коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує частку чистого прибутку у власному капіталі. Високий коефіцієнт вказує на прибуткову діяльність підприємства та його інвестиційну привабливість. Цей коефіцієнт характеризує ефективність укладення коштів у підприємство. Коефіцієнт рентабельності діяльності показує наявність можливостей підприємства до відтворення та розширення виробництва і характеризує прибутковість діяльності підприємства. Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством наявних ресурсів (незалежно від джерел їх залучення) та показує, наскільки зміни у наявних активах пов'язані зі змінами доходу (виручки) від реалізації.

3

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

[15]

Охоплює аналіз фінансових результатів та фінансового положення підприємства, основних факторів, що забезпечують ці підсумки, обсяг й собівартість виробництва та реалізації продукції, ефективність використання основних засобів, матеріальних та трудових ресурсів.

Прибуток - це кінцевий результат діяльності підприємства, який характеризує абсолютну ефективність його роботи. Податок на прибуток є одним з джерел формування доходів бюджету.

Сума прибутку, яку отримує підприємство, обумовлена обсягом продажу продукції, її якістю та конкурентоспроможністю на внутрішньому та зовнішньому ринках діяльності, асортиментом, рівнем затрат, а також інфляційними процесами.

Система показників фінансових результатів включає в себе не тільки абсолютні, але й відносні показники ефективності господарювання. До них відносяться показник рентабельності, який відображає, чим більший рівень рентабельності, тим вища ефективність господарювання підприємства, як самостійного товаровиробника.

Аналіз динаміки балансового прибутку

Горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених в таблиці N 20, показує, яких фінансових результатів в господарській діяльності досягло підприємство в порівнянні з фактичними даними базового періоду.

Аналіз структури прибутку звітного періоду (вертикальний аналіз) надає змогу встановити, від яких прибутків (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) підприємство отримало задовільний чи незадовільний фінансовий результат.

Оцінка рентабельності

Показники рентабельності визначають фінансові результати стосовно отриманого доходу від реалізації, а також залучення власного майна і капіталу, до того ж у визначенні показників застосовується характеристика нетто процесу, тобто чистий прибуток.

Всі показники рентабельності тісно пов'язані тому, що відображають по черзі відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції (послуг), вартості залученого майна та власного капіталу підприємства. Дані показники повинні розглядатися в динаміці виробництва по періодах звітності або періодах розрахованого плану перспективного розвитку.

4

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутство чи доведення до банкрутства

[16]

Розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобіганню банкрутству; здійснення аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності.

У процесі аналізу потрібно з'ясувати:

на яку величину змінився рівень прибутку від реалізації, чистого прибутку;

чи збігаються тенденції зміни цих показників та якими факторами обумовлені виявлені зміни.

До того ж, доцільно визначити структуру джерел формування чистого прибутку у відсотках від чистого доходу (виручки) від реалізації.

Для аналізу динаміки розміру прибутку підприємства необхідно з'ясувати вплив таких основних показників, як дохід (виручка) від реалізації, податок на додану вартість, акцизній збір, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансові результати від іншої реалізації, позареалізаційних операцій тощо.

На підставі результатів заповнюється таблиця "Аналіз структури прибутку підприємства" та визначається, яка сама сфера діяльності підприємства (інвестиційна, фінансова або операційна) позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

У разі якщо до збитків на підприємстві призвела не операційна діяльність, необхідно більш детально проаналізувати фінансову або інвестиційну діяльність і впевнитися у відсутності ознак доведення підприємства до банкрутства за рахунок "вимивання" прибутку, отриманого у процесі операційної, фінансової або інвестиційної діяльності.

Одним із етапів аналізу прибутковості підприємства та його діяльності є аналіз рентабельності продукції, основної діяльності, сукупного та власного капіталу.

5

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

[14]

Прибутковість підприємства характеризується цілим комплексом показників:

Коефіцієнт прибутковості інвестицій

Коефіцієнт прибутковості інвестицій характеризує ефективність використання інвестиційних коштів та показує прибуток, отриманий на одиницю інвестиційних витрат.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу характеризує ефективність вкладених інвестицій у власний капітал.

Операційна рентабельність продажу

Операційна рентабельність продажу характеризує суму чистого прибутку на одиницю реалізованої продукції і показує, що підприємство має змогу отримати не лише виручку від продажу, а й прибуток.

Коефіцієнт експлуатаційних витрат

Коефіцієнт експлуатаційних витрат характеризує ефективність інвестицій у реалізацію продукції.

Коефіцієнт прибутковості активів

Коефіцієнт прибутковості активів показує суму чистого прибутку на одиницю вартості активів

За даними таблиці можна зробити висновок, що методика проведення економічного аналізу регулюється в основному методичними рекомендаціями. За допомогою цих методик аналітик може розрахувати основні показники та надати певні рекомендації щодо фінансового стану підприємства. Методичні рекомендації, що розглянуті в даній таблиці розкривають суть, основні показники та їх розрахунки щодо фінансового аналізу фінансових результатів.

1.3 Методика економічного аналізу фінансових результатів

Основними завданнями економічного аналізу фінансових результатів є:

- систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

- загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

- виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати;

- встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

- визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження.

Об'єктами аналізу фінансових результатів є:

- обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

- показники рентабельності діяльності підприємства;

- напрями розподілу та використання прибутку;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності.

На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою.

Фактори, що впливають на величину фінансового результату від основної діяльності:

- обсяг реалізації (ринки збуту, обсяг виробництва, кон'юнктура ринку, залишки запасів продукції) - може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку;

- собівартість реалізації (ціни на матеріали, рівень витрат на окремі вироби) - собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки;

- структура реалізованої продукції (кон'юнктура ринку, ринки збуту) - при зростанні частки реалізації рентабельної продукції сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшується;

- ціна реалізації (ринки збуту, терміни реалізації, якість продукції, рівень інфляції) - зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Фактори, що впливають на фінансовий результат від іншої операційної діяльності:

- доходи іншої операційної діяльності (дохід від списання кредиторської заборгованості, доходи (втрати) від штрафів, пені, неустойки, доходи від повернення безнадійних боргів, доходи (витрати) від реалізації інших необоротних активів, доходи (витрати) від списаних раніше активів);

- витрати іншої операційної діяльності (нестачі і втрати від псування цінностей, втрати від знецінення запасів, витрати на дослідження та розробки, адміністративні витрати, витрати на збут).

Фактори, що впливають на фінансові результати від інвестиційної діяльності:

доходи та витрати від інвестиційної діяльності (дохід від безоплатно одержаних активів, доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій, втрати від уцінки необоротних активів, доходи (витрати) від реалізації необоротних активів, доходи (витрати) від не операційної курсової різниці, доходи (витрати) від реалізації майнових комплексів).

У діяльності будь-якого підприємства можуть виникати прибутки та збитки від надзвичайної діяльності.

Розрізняють наступні види показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності:

- збитки від стихійних лих;

- збитки від техногенних катастроф (аварій);

- відшкодування збитків від надзвичайних подій;

- інші надзвичайна прибутки.

Аналіз перерахованих показників здійснюється на підставі використання даних бухгалтерського обліку. Аналіз показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності полягає у дослідженні динаміки, структури та причин виникнення таких прибутків і збитків.

Тому аналітику для правильної оцінки структури загального прибутку (збитку) від усіх видів діяльності необхідно чітко розділяти звичайні і надзвичайні доходи (витрати).

Етапами аналізу фінансових результатів є:

Аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.

Фінансові результати діяльності підприємства відображаються у значній кількості показників, що створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану підприємства. Аналіз кожної складової прибутку підприємства має не абстрактний, а конкретний характер, а тому дозволяє власникам і акціонерам обирати пріоритетні напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз фінансових результатів дає можливість виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію витрат і фінансового ризику від інвестицій у дане підприємство.

У процесі аналізу на цьому етапі необхідно оцінити їх рівень і динаміку; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснення вертикального аналізу); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз). У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану за величиною прибутку, який у ринкових умовах має прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутку, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та під час здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат. У випадку відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності заповнюється аналітична таблиця на основі фінансової звітності суб'єкта господарювання. Також можна провести динаміку окремих показників фінансових результатів.

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед тим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури та динаміки доходів і витрат свідчить про доцільність здійснення витрат у порівнянні з отриманими доходами. Поряд з витратами аналізується також структура вирахувань з доходу (непрямі податки, знижки). Для оцінки структури доходів, витрат (вирахувань) і фінансових результатів використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються в аналітичні таблиці.

При вивченні динаміки прибутку варто враховувати інфляційні фактори зміни її суми.

Аналіз показників рентабельності

Результати діяльності характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку та збитку. Суб'єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використаних ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами. Для цього обчислюються відносні показники ефективності: рентабельність та окупність. Дослідження показників рентабельності дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства, проводити просторово-часові зіставлення.

Рентабельність - це відносний показник, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) до понесених витрат. Рентабельним є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду отримані доходи перевищують витрати, створюється і накопичується прибуток. Протилежним станом є збитковість, коли доходи не компенсують понесені витрати. Показники рентабельності відображають економічну ефективність діяльності. Вони адекватніше, ніж прибуток, відображають результати діяльності підприємства; враховуються при розробці інвестиційної, цінової політики.

Показники рентабельності відносяться до найбільш варіабельних за своїм змістом і таких, що трактуються неоднозначно. Тому аналітику необхідно враховувати: який алгоритм розрахунку показників; який саме показник прибутку використано при обчисленні, чи відповідає такий вибір економічному зв'язку між чисельником і знаменником дробу.

У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності, які є відносними і показують, скільки одиниць прибутку підприємство генерує на одиницю реалізованої продукції, активів, власного капіталу. Інформаційною базою для розрахунку основних показників рентабельності є вихідні дані фінансової звітності, а саме баланс та звіт про фінансові результати. Залежно від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, фінансовий аналіз розрізняє три групи коефіцієнтів показників рентабельності:

- витратні

- дохідні

- ресурсні.

Витратні показники рентабельності характеризують суму прибутку, яку забезпечують понесені витрати (виробничі, комерційні, інвестиційні) у процесі діяльності.

Для їх розрахунку використовуються показники чистого прибутку, загального прибутку, а також прибутку від реалізації продукції, які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію, собівартістю виробленої (реалізованої) продукції, собівартістю одиниці продукції. Загальна формула витратних показників рентабельності має наступний вигляд:

Рв = Х 100 %

Показники рентабельності, розраховані за даним підходом, характеризують ефективність використання засобів, спожитих у процесі виробництва або здійснення інших видів діяльності, а саме скільки підприємство отримує прибутку з кожної гривні, витраченої на здійснення певного виду діяльності. Ресурсні показники рентабельності розраховуються, якщо необхідно визначити доходність ресурсів або капіталу підприємства. Вони визначаються як відношення прибутку до вартості активів (капіталу) або їх складових:

Рр = Х 100 %.

Доходні показники рентабельності (рентабельність продаж) розраховуються як відношення прибутку до реалізації продукції (робіт, послуг) до чистого доходу підприємства:

Рд = Х 100 %.

Показники рентабельності продаж характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають суму прибутку (валового, операційного, чистого), що отримує підприємство з кожної гривні продажу. Рентабельність продажу розраховується в цілому по підприємству, за окремими видами продукції, за його структурними підрозділами, окремими напрямами діяльності.

Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. Порядок розрахунку основних показників рентабельності наведено в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 Порядок розрахунку показників рентабельності

з/п

Показник

Порядок розрахунку

Характеристика

1

2

3

4

Витратні показники

1

Рентабельність продукції (товарів, послуг)

Рп =Х 100 %

Показує скільки отримано прибутку з 1 грн. понесених витрат

2

Рентабельність операційної діяльності

Род = Х 100%

Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат

3

Рентабельність звичайної діяльності

Рзд = Х 100%

Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат

4

Рентабельність господарської діяльності

Ргд = Х 100%

Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат

Ресурсні показники

5

Рентабельність підприємства

Рп = Х 100%

Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів

1

2

3

4

6

Рентабельність власного капіталу

РВК = Х 100%

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу

7

Рентабельність залученого капіталу

РЗК = Х 100%

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу

8

Рентабельність перманентного капіталу

РПК = Х 100%

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань

9

Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність)

РНА = Х 100%

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів

10

Рентабельність оборотних активів

РОА = Х 100%

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів

Доходні показники

11

Валова рентабельність продажу

РВпп = Х 100%

Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції

12

Чиста рентабельність продажу

РЧпп = Х 100%

Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції

13

Рентабельність доходу від операційної діяльності

Рд од = Х 100%

Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності

У ході аналізу відносних показників ефективності діяльності важливим завданням є вивчення факторів, які зумовлюють зміну їх рівня.

Зміна показників рентабельності відбувається під впливом відповідних факторів. На рівень рентабельності продукції впливають три основні фактори першого рівня:

- ціна реалізації;

- структура реалізації;

- собівартість реалізації.

Зміна структури реалізованої продукції впливає рівень її рентабельності. Вплив цього фактору може бути як позитивним, так і негативним. Розрахунок рівня впливу факторів доцільно здійснювати за допомогою прийому ланцюгових підстановок.

У процесі аналізу рентабельності оцінюється рівень виконання прийнятих параметрів, вивчається динаміка показників, фактори зміни їх рівня, здійснюється порівняльний багатоваріантний аналіз, вивчаються резерви зростання рентабельності.

Факторний аналіз фінансових результатів від основної діяльності

Особливу увагу в процесі факторного аналізу фінансових результатів необхідно звернути на найбільш суттєву складову їх формування - прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - результат основної діяльності.

На прибуток від реалізації продукції по підприємству впливає чотири основних фактори першого рівня: обсяг реалізації продукції, собівартість одиниці продукції, структура реалізації, рівень цін одиниці продукції.

Модель залежності прибутку від наведених факторів має наступний вигляд:

П = ОР х ПВі (Ці - Сі),

де n - кількість видів продукції.

Типова методика факторного аналізу прибутку від реалізації продукції наведена в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Порядок визначення впливу факторів на зміну валового прибутку

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

1

Чистий дохід за період, з яким проводиться порівняння

ЧД0 = Ці0 х ОРіо

2

Чистий дохід за період, який аналізується

ЧД1 = Ці1 х ОРі1

3

Собівартість реалізації за період, яким проводиться порівняння

С0 = Сі0 х ОРі0

4

Собівартість реалізації за період, який аналізується

С1 = Сі1 х ОРі1

5

Чистий дохід при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та цінах за період, з яким проводиться порівняння

ЧДум = ОРі1 х Ці0

6

Собівартість реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та собівартості одиниці продукції за період, з яким проводиться порівняння

Сум = ОРі1 х Сі0

7

Прибуток від реалізації за період, з яким проводиться порівняння

П0 = ЧД0 - С0

8

Прибуток від реалізації за період, який аналізується

П1 = ЧД1 - С1

9

Прибуток від реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується

Пум = ЧДум - Сум

10

Зміна прибутку від реалізації під впливом структурних зрушень і фактичного обсягу реалізації

ППВ, ОР = Пум - П0

10.1

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації

ПОР = П0 х І - П0

10.2

Зміна прибутку під впливом структурних зрушень

ППВ = ППВ, ОР - ПОР

11

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни цін реалізації

ПЦ = (ЧД1 - Сум) - Пум

12

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості

ПС = П1 - (ЧД1 - Сум)

13

Загальна зміна прибутку від реалізації

П = П1 - П0 = ППВ, ОР + ПЦ + +ПС

Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу

Співвідношення використання прибутку та споживання (накопичення) здійснює вирішальний вплив на фінансовий стан підприємства. Якщо накопичених коштів недостатньо, зростає потреба в залучених коштах, знижується потенціал розвитку підприємства, який характеризується показником рентабельності власного капіталу. Але в дійсності відбувається пошук оптимального співвідношення між споживанням і накопиченням, а також оптимальної структури джерел фінансування. Такий взаємозв'язок характеризує категорія левериджу (факту, незначна зміна якого може призвести до суттєвої зміни окремих результативних показників), яка виступає у двох видах: виробничому та фінансовому.

Виробничий леверидж полягає у потенційній можливості впливати на формування прибутку від основної діяльності за рахунок зміни обсягу виробництва (реалізації) продукції і співвідношення постійно-змінних витрат у структурі собівартості. Цей механізм діє наступним чином: зростання обсягу виробництва (реалізації) зменшує рівень постійних змінних витрат на одиницю, що відповідним чином відображається на обсязі та структурі основних і оборотних засобів, а також на ефективності їх використання.


Подобные документы

 • Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Оцінка активів, пасивів, та платоспроможності. Аналіз руху грошових коштів, фінансової стійкості та ділової активності. Комплексна рейтингова оцінка підприємства.

  курсовая работа [140,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Теоретичні основи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз розташування господарства та його природних умов, основних складових ресурсного потенціалу. Фінансові результати господарської діяльності і напрямки покращення фінансового стану.

  дипломная работа [192,9 K], добавлен 07.03.2013

 • Значення й методи аналізу майна підприємства. Забезпечення ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах . Обігові активи підприємства. Оцінка фінансового стану. Характеристика майнового стану підприємства на основі аналізу активу балансу.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 01.12.2010

 • Сутність фінансового стану, інформаційна база аналізу. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ "ЛОГОС". Аналіз показників ліквідності, прибутковості і ділової активності. Поліпшення структури балансу, інтегральні методи оцінки фінансового стану.

  курсовая работа [157,2 K], добавлен 23.09.2011

 • Сутність, цілі та значення оцінки фінансового стану підприємства. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення фінансового аналізу. Загальна оцінка майна підприємства та визначення його ринкової усталеності. Характеристика майнового стану підприємства.

  курсовая работа [115,6 K], добавлен 14.02.2010

 • Показники прибутку і рентабельності, методика їх аналізу. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "Одеський коньячний завод". Оцінка фінансових ресурсів і майна підприємства. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку.

  курсовая работа [97,6 K], добавлен 14.05.2012

 • Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Чечельницький молочний завод". Проведення аналізу показників ліквідності, платоспроможності, ділової активності та фінансової стабільної підприємства. Розробка шляхів покращення фінансового стану фірми.

  курсовая работа [46,9 K], добавлен 07.02.2012

 • Теоретичні основи фінансового стану підприємства, основні джерела фінансового аналізу. Методика проведення аналізу активів та пасивів. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Визначення шляхів підвищення його фінансового стану.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 28.01.2012

 • Зміст, предмет, види, фактори економічного аналізу. Задачі економічного аналізу: оцінка факторів зовнішнього середовища, вивчення кон’юнктури ринку, оцінка конкурентоспроможності продукції. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами.

  реферат [19,5 K], добавлен 18.08.2009

 • Зміст фінансового аналізу. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Основні підходи до фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості. Аналіз раціональності використання коштів.

  курсовая работа [53,9 K], добавлен 30.03.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.