Стратегічний план діяльності компанії "Вітмарк-Україна"

Характеристика галузі: економічний стан, конкурентне середовище та тенденції розвитку. Місце компанії "Вітмарк-Україна" у харчовій галузі України. Місія, бачення та цінності компанії. Аналіз середовища діяльності підприємства. Стратегічні плани розвитку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.06.2014
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни: Стратегія підприємства

на тему: Стратегічний план діяльності компанії «Вітмарк-Україна»

Виконав: студент

групи ЕП-10-2

Юр'єв Д.Ю.

Перевірив:

Савельєв І.В.

Дніпропетровськ - 2013

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

1.1 Характеристика та економічний стан галузі

1.2 Конкурентне середовище галузі

1.3 Тенденції розвитку галузі

РОЗДІЛ 2 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «ВІТМАРК-УКРАЇНА»

2.1 Місце компанії «Вітмарк-Україна» у харчовій галузі України

2.2 Місія, бачення та цінності компанії «Вітмарк-Україна»

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ КОМПАНІЇ «ВІТМАРК-УКРАЇНА»

3.1 Теоретичні основи аналізу середовища діяльності підприємства

3.2 Проведення комплексного аналізу підприємства

3.3 Стратегічні плани розвитку компанії

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ВСТУП

Актуальність роботи. Перехід до ринкової економiки вимагає нових пiдходiв до управлiння діяльністю вітчизняних підприємств: на перший план виходять економiчнi, ринковi критерiї ефективностi, підвищення вимог до гнучкості управлiння. Економiчне середовище у теперiшнiй час нестабiльне. Сучасні підприємства під впливом науково-технiчного прогресу i динамiки зовнiшнього середовища перетворюються у складнi системи. Для забезпечення управлiння таких систем необхiдно застосування нових методів, які вiдповiдають складностi зовнiшнього та внутрiшнього середовища пiдприємств.

Метою роботи є визначення і аналіз наявності основних умов стратегічного планування, а також розробки стратегічного плану діяльності підприємства ринку безалкогольних напоїв України на прикладі компанії «Вітмарк-Україна».

Виходячи з поставленої мети, основними завданнями роботи є: надати характеристику ринку виробництва соків - визначити її економічний стан, конкурентне середовище та тенденції у розвитку; визначити основні параметри діяльності компанії «Вітмарк-Україна» - місце підприємства у галузі, провести аналіз стану умов успішного стратегічного планування; розробити стратегічний план підприємства - проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації, розробити стратегію поведінки на ринку.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

1.1 Характеристика та економічний стан галузі

На українському ринку соків, який планомірно знижувався, починаючи з 2008 року, нарешті почалася зворотна тенденція. Так, якщо у 2009 році спад становив 21% відносно 2008 року, у 2010 році втратив ще 5%, а у 2011 році ринок просів на 16%, то за підсумками 2012 року учасники ринку очікують, як мінімум, його стабілізації [7, c.288].

В Україні виробництво соків натуральних, в тому числі апельсинового, в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротилося на 3,9% - до 281 тис. тонн. Про це повідомили в Державній службі статистики України. Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року в країні було вироблено 22,8 тис. тонн соків, що на 12,8% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 24,4% більше, ніж у грудні 2011 року [7, c.288].

Виробництво купажованих соків у січні-грудні 2012 року склало 309 тис. тонн, що на 6,3% менше від показника 2011 року. У грудні в Україні виробили 24,1 тис. тонн даної продукції, що на 12% менше, ніж у попередньому місяці, та на 6,4% більше, ніж у грудні 2011 року [7, c.289].

В 2011 році Україна знизила виробництво натуральних соків на 5,6% проти 2010 року - до 277 тис. тонн, виробництво купажованих соків знизилося на 12,1% - до 315 тис. тонн. [7, c.289].

Споживання соків зараз становить близько 11 літрів на рік, у той час як у 2008 році цей показник становив 14 літрів за рік. Але навіть 14 літрів - це дуже мало. У розвинених країнах Європи цей показник становить 40-50 літрів на рік, а в Росії, де умови, здавалося б, схожі з нашими, споживання становить 20 літрів соку на людину в рік, тобто удвічі більше [7, c.342].

Такі падіння ринку пов'язані з тим, що протягом останніх кількох років на соковому ринку йшла міграція споживача між сегментами. Зважаючи на те, що купівельна спроможність споживачів знижувалася, необхідним є запуск нових продуктів соковмісних напоїв та нектарів, які є дешевшими і дозволяють людям, які пішли з категорії низького цінового сегменту, купувати соковмісні напої.

В Україні збільшився попит на упаковку великих форматів - 1,5-2 літра. Тобто це знову ж таки свідчить про втрату платоспроможності основним цільовим сегментом українських соків.

Зведену економічну характеристику галузі наведемо у таблиці 1.

Таблиця 1 Зведена економічна характеристика галузі

№ п/п

Показники

Коротка характеристика

1

Місткість ринку в натуральному/грошовому вираженні

2-2,6 млрд. грн чи 750 млн.літрів.

2

Обсяг виробництва в натуральному/грошовому вираженні

320 млн у грошовому вираженні та близько 750 млн л - у натуральному

3

Співвідношення легальної і нелегальної продукції

Нелегальних соків в Україні незначна частина

4

Співвідношення вітчизняної й імпортної продукції

Частка імпортних соків на українському ринку сьогодні не перевищує 10 %

5

Кількість операторів ринку

В Україні діє приблизно 78 підприємств-виробників сокової та соковмістовної продукції

6

Основні торговельні марки національного ринку

Садочок, Біола, Sandora, Наш сік (ОКЗДП), Дар, Jaffa Select, Соковита,Чудо-Чудо, Aquarte

7

Основні компанії-експортери

Сандора, Ерлан, Вітмарк, Рідна марка, Вінніфрут, Нідан

8

Асортиментна структура ринку

Мікси, мультифрукт, апельсин, яблуко, томат, персик, ананас, вишня/черешня, виноград, абрикос, манго, банан, полуниця грейпфрукт, морква, березовий

9

Найбільш ємні цінові сегменти на ринку

0,5 літра -від 4до6грн; 1

літр-від 6 грн до 9грн; 1,5літрів - від 9до 12грн; 2 літри - від 12грн

10

Найбільш популярна вага упакування

0,5 літра, 1 літр, 1,5 літра, 2 літра

11

Структура покупок продукту

Магазини, ресторани, кав'ярні, бари, готелі

1.2 Конкурентне середовище галузі

Конкуренція на ринку соків та безалкогольних напоїв призвела до зміни лідерів. Якщо наприкінці 90-х років в Україні провідні позиції займала «Галичина» (10,5-19,0% обсягу загального продажу соків) і «Джаффа» (12,3-17%), то за підсумками першого десятиріччя 2010 року найпотужнішими компаніями стали:

1) «Сандора» (ТМ «Sandora», «Дар», «Садочок», «Natural drinks», «Сандорик» тощо) (Миколаївська обл.);

2) «Вітмарк-Україна» (ТМ «Jaffa», «Sokko», «Наш сік», «Соковита» тощо) (Одеська обл.);

3) «Ерлан» (ТМ «Соки Біола») (м.Дніпропетровськ);

4) «Вінніфрут» (ТМ «Вінні»);

5) «Нідан+» (Закарпатська обл. Компанія забезпечує 96% розливу соків в області);

6) «Вімм-Білль-Данн» (Київська обл.) [5].

Перша п'ятірка у 2010 році контролювала понад 80% сокового ринку, у т.ч. частка «Сандори» дорівнює 45%. Ця потужна компанія займає провідні позиції в асортиментній структурі соків. Так, у випуску томатного соку її частка становить, за експертними оцінками, 34,6%. Одеський КЗ виробляє 18,0%, «Вітмарк-Україна» - 15,7%, «Чумак» - 9,1%. Галузева частка інших компаній становить 31,7% розливу томатного соку. Виноградний сік випускає, в основному, «Сандора». Частка середніх та дрібних виробників у цьому сегменті українського ринку соків дорівнює 10% галузевого розливу. У сегменті персикового соку компанія «Вітмарк-Україна» має 55%, «Сандора» - 34%. У сегменті вишневого соку лідером є «Сандора» (51% галузевого випуску). Серед крупних виробників яблучного соку лідерами є «Вінніфрут» (30,3%), «Сандора» (25%), «Вітмарк-Україна» (9-10%) [5].

1.3 Тенденції розвитку галузі

Загальна кількість великих виробників соків в Україні -- понад 20, а з урахуванням дрібних і середніх -- близько 400. В Україні сік поки не став продуктом першої необхідності, якщо споживання цих напоїв у Західній Європі становить у середньому 40-50 л на людину за рік, у Росії -- 22 л, то середній український споживач щорічно за даними 2011 року випиває лише 14-17 л. Цей напій і так досить дорогий для мінімального споживчого кошика. А інфляція робить його ще дорожчим.

Основна причина зростання цін -- подорожчання закордонної сировини та упаковки. Навіть у випадках, коли в доларах розцінки падають на 25-30%, гривневі ціни все одно підвищуються. У результаті попри всі зусилля сокових виробників стримувати зростання цін, за останні півроку у 2011 році соки й нектари подорожчали в середньому на 15%. У 2012 року практично всі українські виробники соків підвищили ціни на 5-7% [5].

Враховуючи, що у розвинених країнах пересічний споживач випиває 30--50 л, а в Україні цей показник становить 4,5 л, перспективи для зростання галузі ще є. Насамперед, це стосується організації виробництв малої і середньої потужності у сільській місцевості, які максимально наближені до сировини.

Сировиною для виробництва соків на цих виробництвах служать здебільшого місцеві різноманітні овочі та фрукти.

Місткість українського ринку фруктів оцінюється на рівні 1,5 млн. т, із них імпорт (здебільшого цитрусових і бананів) -- 10%. Структура продажів формується на 34% за рахунок яблук, на 8% -- груш, на 7% -- абрикос і персиків, на 6--7% -- винограду, на 6% -- вишень і черешень [5].

Виробництво овочів і фруктів поступово переміщується із громадського сектора в приватний. Так, саме там вирощують 75% томатів, 85 -- буряків і моркви, 75% баштанних культур. Аналогічна ситуація і з виробництвом фруктів, 90% якого зосереджене в господарствах населення: 55% -- зерняткових культур (яблук і груш), 85% -- кісточкових (вишень, абрикосів тощо), 95% ягід. Господарства громадського сектора переважають тільки на ринку товарних яблук і винограду, оскільки технологія їхнього вирощування занадто складна для виробників приватного сектора. При цьому заготівельним організаціям (переробним підприємствам і споживчій кооперації) приватники продають не більше 1% вирощених дарів природи, що пояснюється низьким рівнем закупівельних цін [5].

Визначено, що до найбільш актуальних проблем переробної промисловості належать: питання розвитку сировинної бази; підвищення якості соку та сокової продукції; формування ефективної цінової політики підприємств; роль держави в розвитку галузі; оцінку досягнення синхронізації у процесах відкриття ринку соку та сокової продукції країн Європейського союзу та України.

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «ВІТМАРК-УКРАЇНА»

2.1 Місце компанії «Вітмарк-Україна» у харчовій галузі України

економічний конкурентний стратегічний

Компанія «Вітмарк-Україна» - найбільший український виробник соків, нектарів, соковмісних та безалкогольних напоїв, дитячого харчування, пюреобразних і концентрованих напiвфабрикатiв.

Рік заснування - 1994. Частка компанії на ринку СНН - 27,5%. Обсяг продажів Компанії в 2010 році склав 970 млн. грн. Головний офіс компанії «Вітмарк-Україна» знаходиться в Одесі. Її регіональні представництва відкриті в 11 найбільших містах України: Київ, Одеса, Львів, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ, Рівно, Запоріжжя, Хмельницький, Миколаїв.

Основною виробничою базою компанії «Вітмарк-Україна» є Одеський завод дитячого харчування. Вибір саме цього заводу був обумовлений його унікальними виробничими можливостями, а висока репутація підприємства - лідера ринку Радянського Союзу в області виробництва дитячого харчування - підтвердили правильність вибору. Завод співпрацює з великими агропромисловими господарствами, розташованими у південній частині України [5].

Величезні асептичні ємкості, розташовані на виробничому майданчику в Одеській області, дозволяють зберігати свіжовіджатий сік, виготовлений із зібраних у цьому ж місці свіжих плодів, без використання консервантів протягом року. На Рахнянсько-Лісовому консервному заводі (с.Рахни-Лісові, Вінницька область), виробляеться яблучний концентрований сік та пюреобразні напівфабрикати.

Одеський завод дитячого харчування був заснований в 1867 році як приватна консервна фабрика.

За часів Радянського Союзу підприємство покривало близько 60% потреб СРСР в дитячому харчуванні. Кілька поколінь радянських людей зросло на продукції «Рум'яні щічки», «Кудєснік», «Нєжєнка» Одеського заводу дитячого харчування. Крім того, за спеціальним замовленням, з середини 60-х років на заводі вироблялося харчування для радянських космонавтів [5].

У 90-і роки ОКЗДХ виходить на новий виток розвитку - компанія «Вітмарк-Україна» реконструює завод, оснащує його новітнім західним обладнанням, і починає підготовку до виробництва високоякісних соків під торговельною маркою «Jaffa».

Сьогодні «Вітмарк-Україна» - один з лідерів українського ринку соків, нектарів, напоїв та дитячого харчування, а також абсолютний лідер в інноваціях. Завдяки фруктової експертизі ТМ «Jaffa», за 15 років свого існування на українському ринку Компанія випустила найбільшу кількість продуктових інновацій в Україні.

Продукція компанії визнана й популярна не тільки в Україні, а й далеко за її межами - соки і нектари «Вітмарк-Україна» експортуються у 21 країну світу, розташованих на 4 континентах (Євразія, Північна Америка, Африка, Австралія).

Філії Компанії відкриті в 11 великих містах України, в 14 містах працюють віддалені офіси та 6 фокусних команд. У Компанії працюють сильні енергійні люди, закохані у свою справу, які прагнуть до успіху та професійного зростання. Великий, дружній колектив компанії налічує більше 2500 осіб.

За 17 років на українському ринку компанія «Вітмарк-Україна» заслужила більше 60-ти нагород на міжнародних виставках і дегустаційних конкурсах за смак і якість, а також за інноваційні технологіі [5].

2.2 Місія, бачення та цінності компанії «Вітмарк-Україна»

Соціальною функцією діяльності нашої компанії є активна турбота про розвиток людини на різних етапах її життя, починаючи з найперших місяців. Ми хочемо бути впливовими і значущими провідниками новаторських рішень, що задовольняють споживчі бажання і прагнення до поліпшення якості життя.

Компанія «Вітмарк-Україна» пропагує і активно просуває ідеї здорового розвитку споживачів і суспільства в цілому. Компанія «Вітмарк-Україна» створює торгові марки, що є джерелами натхнення, життєвої мотивації і турботи:

Рис.1 Продукти компанії «Вітмарк-Україна»

Компанія «Вітмарк-Україна» - лідер у галузі за кількістю впроваджених на ринок інновацій, що задовольняють потреби споживачів. Продукція «Вітмарк» сьогодні експортується до 21 країни світу, розташованих на 4 континентах (Євразія, Північна Америка, Африка, Австралія). Компанія «Вітмарк-Україна» будує свою діяльність на принципах соціальної відповідальності бізнесу [5].

Соціальна основа закладена в Місії: «Соціальної функцією діяльності компанії «Вітмарк-Україна» є активна турбота про здоров'я людини на різних етапах її життя, починаючи з самих перших місяців».

Більше 15 років компанія виробляє продукцію для здорового харчування - соки, нектари, дитяче харчування. Якість продукції Компанії контролюється на всіх етапах виробництва, починаючи з етапу відбору свіжої сировини. А дитяче харчування Компанії виробляється з урахуванням 24-х параметрів якості.

Протягом 15 років ми надаємо цільову адресну допомогу дитячим будинкам та інтернатам, товариствам і організаціям малозабезпечених, інвалідів, дітей без батьківської опіки, дітей-інвалідів.

Компанія «Вітмарк-Україна» - член Глобального Договору ООН. Своєю участю в Глобальній ініціативі ми задекларували прихильність міжнародним нормам соціальної відповідальності бізнесу, відображеним у Глобальному Договорі ООН.

У 2010 році Компанія опублікувала свій перший звіт про Прогрес у Глобальному Договорі.

Сьогодні ми реалізовуємо соціальні проекти в таких сферах:

· благодійність

· освіта

· екологія та охорона навколишнього середовища

· охорона здоров'я

· соціальний захист та працевлаштування

Компанія «Вітмарк-Україна» є одним з найбільших роботодавців України - філії Компанії відкриті в 12 великих містах України, у 20 містах України працюють віддалені представництва, де працевлаштовані понад 2500 осіб [5].

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ КОМПАНІЇ «ВІТМАРК-УКРАЇНА»

3.1 Теоретичні основи аналізу середовища діяльності підприємства

Планування являється важливою частиною менеджменту будь-якого підприємства, основною її функцією.

Рис.2 Процес стратегічного планування

Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї мети. В сфері стратегічного розвитку планування означає також уміння визначати мету підприємства як складової частини загальної системи внутрішнього планування. Основна мета не повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна бути спрямована на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів економічного росту. Планування допомагає відповісти на важливі запитання:

1. Де підприємство знаходиться в даний час, які його економічні позиції, в тому числі в зовнішній сфері ?

2. Яким чином, при допомозі яких ресурсів може бути досягнута мета підприємства, в тому числі по СОБ, і як може бути використана зовнішньоекономічна діяльність для його успішного соціально-економічного розвитку?

Результатом процесу планування являється система планів, яку можна поділити на такі елементи:

1. Стратегічний план (чи генеральний план), який частіше всього складається на 5 років.

2. Загально-фірмовий план, основу якого складає «план розвитку», що містить в собі і розвиток СОБ.

3. Оперативні плани підприємства. Вони можуть містити в собі загально-фірмові плани поточної діяльності підприємства, а також поточні плани підрозділів.

Можливі три типи стратегії розвитку підприємства на ринку та у галузі:

1. Насиченість ринку. Мета даної стратегії полягає в забезпеченні економічного росту на освоєних ринках з традиційними товарами. Ця мета може бути досягнута за рахунок зниження стягнень (відповідно, і цін в порівнянні з конкурентами), підвищення якості товарів.

2. Диференціація продукту. Можливі два варіанти даної стратегії:

а) імпортується товар, відомий за кордоном, але не відомий у своїй країні, або налагоджується його виробництво на основі здобутої ліцензії;

б) експортується товар, освоєний у своїй країні, але не відомий на іноземному ринку, чи налагоджується виробництво даного товару за кордоном. Ефект досягається за рахунок монопольного становища даного підприємства в своїй країні чи за кордоном.

3. Диверсифікація виробництва. Дана стратегія передбачає початок виробництва за кордоном принципово нової продукції, раніше не властивої для підприємства. В результаті диверсифікації створюються кращі умови для господарського маневру, розширюються можливості впливу на економіку підприємства несприятливої світової господарської кон'юнктури, в тому числі погіршення «умов торгівлі». Цим самим скорочується ризик, характерний для вузькоспеціалізованих фірм [1, c.232].

Важливими показниками планування на підприємстві являються: валютна виручка з розподілом на товари і товарні групи; експортна виручка; рентабельність експортних та імпортних операцій; асортимент експортної та імпортної продукції; доля експорту у вартості продукції.

3.2 Проведення комплексного аналізу підприємства

Проведення комплексного стратегічного аналізу в західній літературі дістало назву SWOT -- аналіз, сутність якого полягає в визначенні та оцінці сильних та слабких сторін підприємства, його можливостей та загроз. Проведемо SWOT-аналіз для компанії «Вітмарк-Україна».

Таблиця 2 Матриця SWOT-аналізу компанії «Вітмарк-Україна»

Позитивний вплив

Негативний вплив

Strengths:

1.Збільшення прибутків через зменшення собівартості, що досягається завдяки технологічному розвитку;

2.Збільшення обсягів продажу продукції на експорт

Weaknesses:

1.Проблеми із поставкою сировини;

2.Складність організаційної структури впливає на оперативність прийняття управлінських рішень, що є небезпечним в умовах економічної кризи

Opportunities:

1.Успішна конкурентна боротьба завдяки потужній організаційній структурі підприємства та значній частці ринку;

2.Захоплення нових сегментів ринку;

Тhreats:

1.Активність конкурентів;

2.Нестабільна економічна ситуація в Україні;

3.Проблеми із поставкою сировини;

Проведемо аналіз підприємства за п'ятьма силами конкурентного середовища за Портером за рис. 3.1.1 [2, c.24]. З аналізу видно, що якщо замовники мають сильнішу ринкову потужність, ніж Постачальник (незалежно від причини), вони скористаються цією потужністю і понизять маржу прибутку Постачальника. Якщо постачальники організації мають сильнішу ринкову потужність, вони також скористаються своєю потужністю і продаватимуть свою продукцію за вищою ціною.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.3 Аналіз компанії «Вітмарк-Україна» за п'ятьма силами конкурентного середовища за Портером

Якщо існують замінники товарів і послуг, пропонованих організацією, вони обмежать розмір ціни, яку може призначити організація, і тим самим обмежать розмір її прибутку. Якщо в галузі існує інтенсивне суперництво, воно змусить учасників вступити в цінові, дослідницькі і рекламні війни, результатом яких, швидше за все, буде зниження прибутку. І, нарешті, якщо в галузі з'являються нові учасники, вони приносять з собою додаткові ресурси і прагнуть відібрати частину ринкової долі у колишніх учасників. Суперництво посилюється, а прибутки зменшуються.

Проведемо порівняльну характеристику товарів підприємства і товарів-аналогів конкурентів.

Таблиця 3. Порівняльна характеристика товарів підприємства і товарів-аналогів конкурентів

Характеристика

Компанія «Вітмарк-Україна»

ПАТ «Сандора»

Компанія «Ерлан»

Технічна ефективність

Середня новизна

Високий рівень технічного оновлення устаткування

Недостатньо високий рівень устаткування

Конструктивна

Високий рівень надійності

Високий рівень надійності і довговічності

Високий рівень технологічності

Ергономічна

Високий рівень відповідності продукції по відношенню до організму людини

Високий рівень відповідності продукції по відношенню до організму людини

Високий рівень відповідності продукції по відношенню до організму людини

Естетична

Лідер по показнику естетичного оформлення упаковки

Середній рівень зовнішнього вигляду продукції та упаковки

Середній рівень зовнішнього вигляду продукції та упаковки

Екологічна

Повністю відповідає вимогам захисту навколишнього середовища

Повністю відповідає вимогам захисту навколишнього середовища

Повністю відповідає вимогам захисту навколишнього середовища

Економічна (вартість споживання і споживча вартість)

Високий рівень цін на продукцію

Ціни залежать від вибору певної продукції. Деякі товари є найбільш економічними (сік «Садочок»)

Середні ціни на продукцію

Проведемо аналіз бізнесу за матрицею Бостонської консалтингової групи «зростання - частка ринку» на рис.4.

Рис.4 Матриця BCG для компанії «Вітмарк-Україна»

З результатів аналізу видно, що компанія «Вітмарк-Україна» має відносно велику частку ринку безалкогольних напоїв (18%) та має темпи зростання ринку близько 10% в рік. На рисунку 4 наведена схема «життя» компанії в ринкових умовах. Проте заходи щодо розвитку та оновлення підприємства, інвестиції та інновації здатні повернути будь-яку компанію на високий рівень або затримати її на досягнутому рівні.

Оскільки компанія поступово прямує до рівня «Дійні корови» у компанії є декілька шляхів: або впровадити заходи щодо розвитку фірми та відновити темпи зростання бізнесу, збільшивши частку ринку; або намагатися втримати компанію на наявному рівні, та використовувати наявні можливості компанії для розвитку нового бізнесу[5].

3.3 Стратегічні плани розвитку компанії

Вітчизняна переробна промисловість стає все більш цікавою для західних інвесторів. В умовах підвищеної конкурентної боротьби вистояти на ринку, а також зміцнити свою позицію може лише той виробник, який пропонує покупцеві якісну продукцію за доступними цінами.

За останні десять років компанія «Вітмарк-Україна» зуміла вийти в лідери ринку соків. У чому полягав її успіх тоді і в чому він зараз?

Тринадцять років тому, створюючи бізнес, компанія знайшла на той час незайняту ринкову нішу, яка була перспективною з точки зору прибутку і потенційних обсягів. Компанія була суто виробничою. Насправді тоді компанії не було потрібно застосування особливого управлінського або маркетингового мистецтва або глибоко продуманих стратегій. До економічної кризи 1998 року вона не стикалися з якими-небудь серйозними проблемами. Все, що необхідно було робити, - це виробляти якомога більше продукції, щоб задовольняти зростаючий попит. Пізніше почали з'являтися компанії, які прийшли з більш розвинених ринків, з іншими технологіями управління і продажів. Відбувся природний відсів невстигаючих за тенденціями ринку виробників. Перед «Вітмарк» постав вибір: або продатися і піти з ринку, або стати на один рівень з більш розвиненими конкурентами, щоб отримати шанс не тільки вижити, але і зайняти лідируючі позиції. У досить стислі терміни необхідно було зробити ривок від пострадянської структури, яка мало чим відрізнялася від більшості інших в середині 90-х, до конкурентоспроможної, лідируючої на українському ринку компанії, якій на сьогоднішній день захоплюються і споживачі, і колеги по цеху. І якщо в 1999 році «Вітмарк» володіла 7% ринку, то сьогодні вона є одним з лідерів ринку СНН і, за різними оцінками, її частка в соковому секторі України становить 23-25%, а продукція експортується в 18 зарубіжних країн.

Вітчизняний ринок соків став дуже привабливим для іноземних інвесторів, про що зокрема свідчить купівля «Сандори» компанією Pepsi Co. Що змінилося з приходом на ринок потужних іноземних інвесторів? Яким чином компанія може вистояти в цих умовах?

Через кілька років на продовольчому ринку України не залишиться жодної приватної вітчизняної компанії. Тенденція така, що на ринок приходять великі багатонаціональні компанії, а також компанії, які мали можливість формуватися на більшому за обсягом ринку, ніж український. Але існування успішної приватної української компанії цілком можливо. «Вітмарк» сьогодні перебуває в дуже динамічній і цікавій галузі, в якій формуються сучасні тренди, пов'язані зі здоровим способом життя і турботою про здоров'я.

Які головні стратегії розвитку компанії? Чим «Вітмарк» має намір завоювати покупця?

Стратегія компанії «Вітмарк-Україна» - це досягнення операційного досконалості плюс інновації. Отже, чесність плюс інновації - ось формула завоювання покупця!

Які головні тенденції ринку можна виділити?

По-перше, варто очікувати появи зовсім нових категорій New Age Beverages (напої нового покоління). До речі, компанія першою відкрила на вітчизняному ринку нову категорію напоїв - так звану Near Water - висновком свого нового продукту Aquarte, функціональної води з доданою споживчою цінністю. По-друге, буде відбуватися певна консолідація ринку, подальший розподіл часток між великими гравцями і відхід з ринку дрібних виробників, що мають на сьогоднішній день незначні ринкові частки. Варто очікувати посилення конкуренції між великими гравцями у зв'язку з посилення боротьби за вплив на український ринок між двома компаніями - Coca-Cola і Pepsi Co.

Чи зростатиме ціна продукції?

Тут потрібно відзначити дві абсолютно протилежні тенденції. З одного боку, зростання цін на овочі та фрукти, на енергоносії та інші складові виробництва призводять до об'єктивного збільшення собівартості продукту. Звідси - збільшення вартості готової продукції. З іншого боку, посилення конкуренції на вітчизняному ринку СНН стає стримуючим чинником зростання цін на нашу продукцію. Ціна буде зростати, але це зростання не стане шоком для споживача.

Які сегменти будуть розвиватися більш активно?

Як і раніше буде бурхливо розвиватися низький ціновий сегмент як найбільш доступний для покупця. Буде зростати популярність продукції Одеського консервного заводу дитячого харчування завдяки кращому для покупця співвідношенню якість / ціна. Потрібно відзначити зростаючу популярність напоїв формату «на ходу» (on the go), що пропонує споживачеві зручність споживання. Крім цього, враховуючи актуальність світових трендів здорового харчування, динамічного міського стилю життя, все більш популярними будуть продукти з високою доданою вартістю та споживчою цінністю.

Чи варто очікувати серйозних змін після вступу України до СОТ?

Загальноприйнята думка, що вступ нашої країни до СОТ повинно послужити додатковим поштовхом для розвитку національної галузі безалкогольних напоїв, в тому числі і для виробників. Насправді не все так райдужно. Незважаючи на те, що економічні кордони для України відкриваються, багато держав не збираються прибирати бар'єри для вільного ввезення української продукції на свою територію. Наприклад, ті ж Румунія, Чехія чи Словаччина не звільняє ввезену сокову продукцію українського виробництва від сплати високих митних зборів, у той час як Україна вводить систему значного зниження ввізних мит на імпортну сокову продукцію країн-членів СОТ. Якщо говорити про ситуацію на внутрішньому ринку, вступ України до СОТ ніяк не позначиться на обсягах продажу компанії «Вітмарк». Продукція «Вітмарк» у порівнянні з більшістю імпортної продукції краще за якістю, та ще й виграє в ціні. Компанія готова до подібної конкурентної боротьби.

Який розмір інвестицій планується вкласти в розвитку бізнесу?

У 2013 році «Вітмарк» інвестує близько ста мільйонів гривень на установку ліній з розливу соків. У результаті продуктивність компанії збільшиться до 480 млн. літрів. Крім цього, компанія планує вкласти кошти в сучасні логістичні системи (вже куплено ділянку для будівництва великого логістичного центру в Києві).

Чи слід очікувати приходу нових міжнародних компаній на вітчизняний ринок? Які можливі наслідки?

Завжди слід очікувати нових конкурентів. Хоча, всі компанії, що заслуговують бути на українському ринку СНН, вже увійшли в цей ринок і зайняли свої ніші. Соковий ринок України і надалі будуть формувати три великих гравці: «Вітмарк», Coca-Cola і «Сандора».

Які компанії будуть більш цікаві західним інвесторам?

Для західних інвесторів однозначний інтерес представляють компанії з розвиненою дистрибуцією і з сильними брендами. Для інвестора також дуже важливо, щоб всі процеси, що відбуваються в компанії, були відкритими і прозорими.

ВИСНОВКИ

Вітчизняна переробна промисловість стає все більш цікавою для західних інвесторів. В умовах підвищеної конкурентної боротьби вистояти на ринку, а також зміцнити свою позицію може лише той виробник, який пропонує покупцеві якісну продукцію за доступними цінами.

Компанія «Вітмарк-Україна» - найбільший український виробник соків, нектарів, соковмісних та безалкогольних напоїв, дитячого харчування, пюреобразних і концентрованих напiвфабрикатiв.

Компанія «Вітмарк-Україна» - лідер у галузі за кількістю впроваджених на ринок інновацій, що задовольняють потреби споживачів. Продукція «Вітмарк» сьогодні експортується до 21 країни світу, розташованих на 4 континентах (Євразія, Північна Америка, Африка, Австралія). Компанія «Вітмарк-Україна» будує свою діяльність на принципах соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальна основа закладена в Місії: «Соціальної функцією діяльності компанії «Вітмарк-Україна» є активна турбота про здоров'я людини на різних етапах її життя, починаючи з самих перших місяців».

Більше 15 років компанія виробляє продукцію для здорового харчування - соки, нектари, дитяче харчування. Якість продукції Компанії контролюється на всіх етапах виробництва, починаючи з етапу відбору свіжої сировини. А дитяче харчування Компанії виробляється з урахуванням 24-х параметрів якості.

Стратегія компанії «Вітмарк-Україна» - це досягнення операційного досконалості плюс інновації. Отже, чесність плюс інновації - ось формула завоювання покупця компанії!

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СРИСОК:

1. Анісімова О.М., Шикова Л.В. SWOТ - аналіз підприємства як метод забезпечення розробки ефективної стратегії управління // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2011. - №1 (1). - С.24-30

2. Васконселлос-и-Са Дж. Забытая фирма: Перспективный подход к решению проблемы одновременного управления настоящей компанией и компанией будущого / Дж. Васконселлос-и-Са ; пер. с англ. -- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. -- 176 с.

3. Ібрагімов Е.Е. Аналіз умов стратегічного планування діяльності підприємства // Економіка Менеджмент Підприємництво, -- 2012. - № 24 (І), С.89-95

4. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг ; пер. з англ. К. Сисоєва. -- К.: Вид-во Олексія Капусти, 2008. -- 412 с.

5. Офіційний сайт компанії «Вітмарк-Україна» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.vitmark.com/uk

6. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества / Клайв Ридинг ; пер. с англ.; под ред. И. А. Войтюк. -- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. -- 384 с.

7. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленка .- К.: ТОВ «Август-трейд», 2012 - 559 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Організаційна характеристика підприємства ТзОВ "Кормотех" - виробника сухих екструдованих кормів для домашніх тварин. Стратегічні напрямки і плани компанії. Swot-аналіз та оцінка галузі, конкурентів та споживачів. Товарно-ринкова орієнтація фірми.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 01.05.2014

 • Характеристика та оцінка діяльності американської компанії Cardinal Health, яка спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів. Аналіз дохідності та руху грошових засобів компанії. Особливості компанії в соціальній та культурологічній сфері.

  доклад [296,5 K], добавлен 02.03.2012

 • Методика застосування концепції франчайзингу на підприємстві, його переваги та недоліки, проблеми використання. Аналіз господарської діяльності та організаційна структура компанії "МакДональдз". Напрямки вдосконалення франчайзингової діяльності компанії.

  курсовая работа [84,2 K], добавлен 31.10.2014

 • Тенденції розвитку рослинництва в Україні. Ефективність виробництва галузі. Організаційно-економічна характеристика підприємства, природні та економічні умови його розташування. Аналіз показників господарської діяльності та соціальні умови працюючих.

  курсовая работа [302,4 K], добавлен 19.08.2014

 • Конкурентне середовище підприємства, його економічна сутність, особливості. Ринкові фактори формування конкурентного середовища підприємства. Аналіз господарської діяльності та економічна оцінка конкурентного середовища ТОВ "Турбівська цукрова компанія".

  дипломная работа [288,2 K], добавлен 09.08.2012

 • Поточна ситуація і тенденції розвитку меблевої галузі. Планування фірми та її продукції, опис товару компанії. Дослідження ринку та стратегія його розширення. Маркетинговий, виробничий, організаційний, фінансовий плани. Оцінка ризику та страхування.

  реферат [37,3 K], добавлен 21.07.2008

 • Аналіз фінансово-господарської, операційної, інноваційної діяльності підприємства. Матеріально-технічний і технологічний рівень водоканалу. Креативність персоналу як фактор інноваційного розвитку організації. Формування колективу сучасної компанії.

  отчет по практике [258,1 K], добавлен 20.09.2015

 • Характеристика ефективності виробничо-фінансової та зовнішньоекономічної діяльності компанії Nemiroff. Сутність управління маркетингом на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, впровадження ефективної організаційної структури.

  курсовая работа [75,4 K], добавлен 04.08.2010

 • Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз кадрової політики, маркетингової, інноваційної та інвестиційної діяльності компанії. Характеристика чисельного та кваліфікаційного складу працівників організації.

  отчет по практике [199,4 K], добавлен 24.09.2016

 • Структура довгострокових та поточних активів компанії AT&T за 2009-2011 рр. Складові зобов'язань та власного капіталу підприємства. Звіт про рух грошових коштів і прибуток. Прогнозування ймовірності банкрутства на основі показників фінансового стану.

  реферат [878,8 K], добавлен 08.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.