Економічне обґрунтування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП

Оплата праці виробничих робочих, керівників, фахівців. Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали. Відрахування до фонду соціального страхування. Визначення витрат загальновиробничого характеру. Розрахунок капітальних вкладень у технічне оснащення.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2011
Размер файла 187,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Тема: Економічне обґрунтування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП

2011

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «УКРБУД»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

економічних дисциплін

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Спеціальність:

З дисципліни: «Організація та планування діяльності підприємства»

Студента групи АМ-41 НікулінаВ.О.

Тема: Економічне обґрунтування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП

Кількість РС (за марками): МАЗ 551605 - 36 од., КамАЗ 53212 -57 од.

Чисельність ОВР: 36 чол

Фонд робочого часу: 1965,7 годин

Середньорічний пробіг: МАЗ - 43,743 тис.км, КамАЗ - 44,224 тис.км

Загальна трудомісткість: 23887,33 людино-годин

Площа приміщень: 1876,37 м2

Кількість робочих днів за рік: 253 дні

Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства.

2. Організація праці і заробітної плати:

2.1 Оплата праці основних виробничих робочих.

2.2 Оплата праці допоміжних виробничих робочих.

2.3 Оплата праці керівників, фахівців.

2.4 Відрахування до фонду соціального страхування.

3. Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали.

4. Розрахунок будівельних об'ємів будівель і споруд:

4.1 Будівельний об'єм виробничих приміщень.

4.2 Будівельний об'єм складських приміщень.

4.3 Будівельний об'єм адміністративно-побутових приміщень.

5. Розрахунок капітальних вкладень у будівництво і технічне оснащення |підприємства.

6. Розрахунок витрат енергоносіїв:

6.1 Розрахунок витрат води.

6.2 Розрахунок витрат електроенергії:

а) силової;

б) освітлювальної адміністративних приміщень;

в) освітлювальної виробничих приміщень.

6.3 Розрахунок витрат тепла.

6.4 Розрахунок витрат стисненого повітря.

7. Визначення витрат загальновиробничого характеру.

8. Витрати і калькуляція собівартості на проведення ТО і ПР рухомого складу підприємства.

9. Розрахунок товарної вартості робіт на виробництво ТО і ПР рухомого складу підприємства.

10. Розрахунок оборотних коштів.

11. Розрахунок економічних показників використання основних фондів.

12. Основні техніко-економічні показники.

13. Література.

Графічна частина: побудувати діаграми собівартості за елементами витрат, категорією спеціалізації, середньомісячною заробітною платою, розподілом трудомісткості.

Завдання видане: Термін здачі роботи:

Керівник курсової роботи: __________

ГРАФІК

виконання курсової роботи з дисципліни

«Організація та планування діяльності підприємства»

Зміст курсової роботи

Дата

%

Процентування

1

Характеристика підприємства

06.09.2011

5

2

Організація праці і заробітної плати

08.09.2011

15

3

Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали

13.09.2011

20

13.09.2011

4

Розрахунок будівельних об'ємів будівель і споруд

15.09.2011

27

5

Розрахунок капітальних вкладень у будівництво і технічне оснащення| підприємства

17.09.2011

30

6

Розрахунок витрат енергоносіїв

20.09.2011

50

20.09.2011

7

Визначення витрат загальновиробничого характеру

22.09.2011

60

8

Витрати і калькуляція собівартості на проведення ТО і ПР рухомого составу підприємства

24.09.2011

75

9

Розрахунок товарної вартості робіт на виробництво ТО і ПР рухомого складу підприємства

27.09.2011

80

27.09.2011

10

Розрахунок оборотних коштів

29.09.2011

82

11

Розрахунок економічних показників використання основних фондів

29.09.2011

85

12

Основні техніко-економічні показники

04.10.2011

95

04.10.2011

13

Захист курсової роботи

06.10.2011

100%

ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика підприємства.

2. Організація праці і заробітної плати:

2.1 Оплата праці основних виробничих робочих.

2.2 Оплата праці допоміжних виробничих робочих.

2.3 Оплата праці керівників, фахівців.

2.4 Відрахування до фонду соціального страхування.

3. Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали.

4. Розрахунок будівельних об'ємів будівель і споруд:

4.1 Будівельний об'єм виробничих приміщень.

4.2 Будівельний об'єм складських приміщень.

4.3 Будівельний об'єм адміністративно-побутових приміщень.

5. Розрахунок капітальних вкладень у будівництво і технічне оснащення |підприємства.

6. Розрахунок витрат енергоносіїв:

6.1 Розрахунок витрат води.

6.2 Розрахунок витрат електроенергії:

а) силової;

б) освітлювальної адміністративних приміщень;

в) освітлювальної виробничих приміщень.

6.3 Розрахунок витрат тепла.

6.4 Розрахунок витрат стисненого повітря.

7. Визначення витрат загальновиробничого характеру.

8. Витрати і калькуляція собівартості на проведення ТО і ПР рухомого складу підприємства.

9. Розрахунок товарної вартості робіт на виробництво ТО і ПР рухомого складу підприємства.

10. Розрахунок оборотних коштів.

11. Розрахунок економічних показників використання основних фондів.

12. Основні техніко-економічні показники.

13. Література.

Додатки

ВСТУП

Головне завдання, яке стоїть перед працівниками транспорту, - це своєчасне|, якісне і повне забезпечення потреб країни в перевезеннях вантажів і пасажирів, а також підвищення ефективності роботи кожного підприємства.

Через свою високу мобільність, маневреність, прохідність, швидкість доставки вантажів автомобільний транспорт має переваги перед іншими видами транспорту.

Перехід до ринкової економіки вимагає випереджального зростання автомобільних перевезень, що обумовлюється| необхідністю термінових постачань продукції на невеликі відстані, а також розвитком магістральних перевезень.

Збільшення обсягів перевезень має супроводжуватися вдосконаленням управління і планування діяльності автотранспортного підприємства будь-якої форми власності.

Успішному вирішенню вищевказаних завдань сприяє високий рівень технічної готовності автотранспорту. За це відповідають працівники всіх підрозділів технічної служби: від ремонтних і виробничих робочих - до головного інженера і керівника підприємства.

У Законі України «Про автомобільний транспорт» від 6 квітня 2001 року (№ 2344-111) у Статті 26 «Вимоги до технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів» сказано, що технічне обслуговування і ремонт автомобільних засобів та їх складових частин здійснюється з метою підтримки їх у працездатному стані і забезпечення встановлених виробником технічних характеристик, а також з метою забезпечення відповідності вимогам законодавства про автомобільний транспорт (ст. 23), який не повинен загрожувати безпеці осіб, що ним користуються, або іншим учасникам руху, і призводити до знищення доріг| та їх облаштування, а також перевищувати встановлений законодавством рівень викиду шкідливих речовин; запасні ж частини повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації, а також мати марки для їх ідентифікації. Для виконання цього

(ст. 26) необхідно мати для кожного виду робіт кваліфікований персонал, виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, які б відповідали вимогам, установленим чинним законодавством України.

У даній курсовій роботі визначаються економічні показники ефективності проведення технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автотранспортного підприємства.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Автотранспортне підприємство призначене для перевезення вантажів

Група умов експлуатації 1

Марочна кількість рухомого складу і річний пробіг

Марка автомобіля

Кількість,

одиниць

Середньорічний пробіг,

тис. км

1 автомобіля, тис. км.

МАЗ-551605

36

43,743

КамАЗ-53212

57

44,224

Чисельність працівників складає (чол.) 36

основних виробничих робочих 29

допоміжних робочих 4

керівників 1

фахівців 2

Площа приміщень складає (м2|): 1876,37

- виробничих дільниць 1678,517

складських приміщень 167,85

адміністративно-побутових
приміщень 30

Річний фонд часу штатного працівника - слюсаря 1965,7 годин

Загальна трудомісткість робіт - 23887,33 людино-годин

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Для оплати праці основних виробничих робочих застосовують непряму відрядну систему, а заробітну плату розраховують за відрядними розцінками, встановленими на 1000 км пробігу автомобілів на основі типових нормативів трудомісткості проведення ТО і ПР рухомого складу автопарку і годинних тарифних ставок оплати праці ремонтних робочих-відрядників.

Для оплати праці допоміжних робочих застосовується пряма почасова оплата за почасовими розцінками, встановлених на основі тарифних ставок робочих-погодинників за відпрацьований час (у плануванні - річний фонд часу штатного працівника).

Для оплати праці керівників, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу використовують систему посадових окладів на основі наявного автотранспорту - це IV група оплати праці.

2.1 Оплата праці основних виробничих робочих

Чисельність основних виробничих робочих розподіляємо за розрядами відповідно до типових нормативів трудомісткості робіт з ТО і ПР, а далі визначаємо відрядну годинну тарифну ставку робочих за формулою:

,

де ТСі·Чі - тарифна ставка і чисельність робочих відповідного розряду;

Чі - загальна чисельність основних виробничих робочих.

Розрахунок наведений у таблиці 1.

Таблиця 1. Розподіл за розрядами і розрахунок середньої тарифної ставки основних виробничих робочих

Найменування професій

Чисельність

Розряди

Середня годинна тарифна ставка, грн.

3

4

5

6

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт, шпалерник, мийник, слюсар-інструментальник

1

-

1

-

-

9.3

Слюсар з ремонту автомобілів, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

15

7

5

2

1

10,21

Акумуляторник, слюсар системи живлення, електрогазо-зварювальник|, токар

6

1

4

1

-

11,58

Карбюраторник, коваль

1

-

-

1

-

12,70

Мастильник, вулканізаторник

3

-

2

1

-

9,77

Бляхар, маляр, деревообробник

3

-

2

1

-

10,93

УСЬОГО:

29

8

14

6

1

64,49

Середня годинна розцінка складає:

,

де n - кількість середніх годинних ставок (тарифних)

Основна заробітна плата:

де Т - трудомісткість ТО і ПР, людино-год|ин.

Додаткова заробітна плата складає 20 % від основної, в тому числі доплата бригадирам за керівництво бригадою, за роботу в нічний час, за вислугу років, за роботу в особливо шкідливих умовах, за професійну майстерність.

оплата праця витрата розрахунок

Розрахуємо фонд оплати праці:

2.2 Оплата праці допоміжних виробничих робочих

Основну заробітну плату розрахуємо за формулою:

де ТС - годинна тарифна ставка слюсарів з ремонту автомобілів (3 розряд), грн;

ФРЧ - річний фонд робочого часу штатного робочого, годин;

ЧДВР - чисельність допоміжних виробничих робочих.

Додаткова заробітна плата складає 10% від основної:

Фонд оплати праці складає:

2.3 Оплата праці керівників, фахівців

Основна заробітна| плата складає|:

де 12 - кількість місяців на рік;

О - посадовий оклад;|

Чкер., фах., - чисельність керівників, фахівців.

Додаткова заробітна плата складає 20 % від основної зарплати керівників, фахівців.

Фонд оплати праці складає:

Розрахунки наведені в таблиці 2.

2.4 Відрахування до фондів соціального призначення

Відрахування складають 38,66 %, зокрема:

до пенсійного фонду - 33,2 %;

до фонду соціального страхування - 1,4 %;

до фонду сприяння зайнятості населення -1,6 %;

до фонду соціального страхування від нещасних випадків - 2,46 %.

Відрахування проводяться від фонду оплати праці всіх категорій працівників і наведені в таблиці 2.

Відрах. ФСП = 0,3866 * ФОП

Відрах.ФСПОВР = 0,3866*308146,56 = 119129,46 грн.

Відрах.ФСПДВР = 0,3866*79571,56 = 30762,4 грн.

Відрах.ФСПКЕР. = 0,3866*43200 = 116701,12 грн.

Відрах.ФСПФАХ. = 0,3866*43200 = 16701,12грн.

Таблиця 2. Розрахунок фонду оплати праці

Категорія працівників

Чисельність

Середня

годинна розцінка, тарифна ставка, посадовий оклад, грн.

Основна

заробітна плата, грн.

Додаткова заробітна плата, грн.

Фонд

оплати праці,

грн.

Відрахування до фондів соціального призначення, грн.

Основні

виробничі робочі

29

10,75

256788,8

51357,76

308146,56

119129,46

Допоміжні

виробничі

робочі

4

9,2

72337,76

7233,8

79571,56

30762,4

Керівники

1

3000

36000

7200

43200

16701,12

Фахівці

2

1500

36000

7200

43200

16701,12

Усього:

36

-

401126,56

72991,56

474118,12

183294,1

3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ І МАТЕРІАЛИ

Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали проведений відповідно до норм їх витрати на 1000 км пробігу за формулою:

,

де НЗ.Ч. - норма витрати на запасні частини на 1000 км пробігу, грн|.;

Lг - пробіг, тис. км;

і - індекс інфляції (для вітчизняних автомобілів - 8,0; для іноземних - 10,0).

,

де НМ. - норма витрати на матеріали на 1000 км пробігу, грн|.;

Lг - пробіг, тис. км.;

і - індекс інфляції (для вітчизняних автомобілів - 8,0; для іноземних - 10,0).

Для автомобіля МАЗ-551605:

Рм=18,29*1574,748*10=28802,41 грн.

Рз,ч,=19,07*1574,748*10=300304,44 грн.

Для автомобіля КамАЗ-53212:

Рм=19,29*2520,768*10=486256,15 грн.

Рз,ч,=19,07*2520,768*10=480710,46 грн.

Розрахунки наводимо в таблиці 3.

Таблиця 3. Розрахунок витрат на запасні частини і матеріали

Марка автомобіля

Пробіг, тис. км

Норма витрат, грн|.

Витрати, грн.

на матеріали

на запасні частини

на матеріали

на запасні частини

МАЗ

1574,748

18,29

19,07

288021,41

300304,44

КАМАЗ

2520,768

19,29

19,07

486256,15

480710,46

Усього:

-

-

-

774277,57

781014,9

4. РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄМІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

4.1 Будівельний об'єм виробничих приміщень

Будівельний об'єм виробничих приміщень розраховують за формулою:

, м3

де FВИРОБ - площа виробничих приміщень (м2);

НВИРОБ - висота приміщення від підлоги до низу несучої конструкції перекриття (4,6 м);

hВИРОБ - висота від низу конструкції несучого перекриття до коника крівлі (1,64 м).

VВИРОБ=1678,517*4,6+1/3*1678,517*1,64=8629,59 м3

4.2 Будівельний об'єм складських приміщень

Будівельний об'єм складських приміщень розраховують за формулою:

VСКЛ = FСКЛ · НСКЛ , м3

де FСКЛ - площа складських приміщень (м2);

НСКЛ - висота складських приміщень (2,6 м);

VСКЛ=167,85*2,6=436.41 м3

4.3 Будівельний об'єм адміністративно-побутових приміщень

Будівельний об'єм адміністративно-побутових приміщень розраховують за формулою:

VАДМ = FАДМ · НАДМ , м3

де FАДМ - площа адміністративно-побутових приміщень (м2);

НАДМ - висота адміністративно-побутових приміщень (3,3 м).

VАДМ=30*3,3=99 м3

5. РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У БУДІВНИЦТВО І ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Початкові дані і результати розрахунків наведені в таблицях 4, 5, 6.

Таблиця 4. Вартість будівництва будівель і споруд

Найменування будівель і споруд

Будівельний об'єм,

м3

Вартість, тис. грн.|

1 м3 будівель

і споруд

Загальна

Виробничі приміщення

8629,59

0,106

914,74

Складські приміщення

436,41

0,062

27,06

Адміністративно-побутові приміщення

99

0,140

13,86

Усього:

9165

0,308

955,66

Розрахунок вартості устаткування, приладів, інструментів і виробничого інвентаря подаємо у вигляді таблиці.

Вартість виробничого устаткування включає витрати на його придбання і монтаж з урахуванням транспортних витрат.

Вартість устаткування, приладів та інструментів, виробничого інвентаря визначаємо в % від вартості виробничого корпусу.

Таблиця 5. Вартість устаткування, приладів, інструментів і виробничого інвентаря

Найменування оснащення

% від вартості

Вартість, тис. грн.|

Устаткування

65

594,58

Прилади та інструменти

6

54,88

Виробничий інвентар

3

27,44

Усього:

-

676,9

Таблиця 6. Загальна вартість основних фондів

Найменування витрат

Вартість, тис. грн.|

Вартість будівель і споруд

955,66

Вартість оснащення

676,9

Усього:

1632,56

6. РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ

6.1 Розрахунок витрат води

Розрахунок води проводимо за формулою:

Qв = А * Н1 * К1 * К2 * К3 * Д роб., м3,

де А - кількість автомобілів, одиниць;

Дроб. - дні роботи підприємства за рік, дoби;

Н1 - питома норма витрат води на розрахункову одиницю, м3/добу;

К1, К2, К3 - коефіцієнти коректування питомих норм витрат енергоносіїв залежно від потужності підприємства, типу рухомого складу.

Qв= 93*0,4*1,1*1*1*253 = 10352,76 м3

6.2 Річна витрата електроенергії

а) витрату силової електроенергії визначають за формулою:

QСе = А * Н2 * КП * К1 * К2 * К3 * Ф рчу., КВт-год,

де КП - коефіцієнт попиту;

Н2 - питома норма витрат електроенергії на розрахункову одиницю, відповідно до встановленої потужності, Квт;

Фрчу - річний фонд робочого часу устаткування (1998 годин).

QСе= 93*6*0,5*1,1*1*1*1998 = 613186,2 КВт-год

б) розрахунок витрат освітлювальної електроенергії |адміністративних приміщень розраховуємо за формулою:

КВт-год,

де 25 - витрати освітлювальної електроенергії на 1 м2 площі, Вт;

tосв.- кількість годин використання освітлювальної енергії (2000 годин);

FАП - площа адміністративних приміщень, м2.

QОЕАП=(25*30*2000)/1000=1500 КВт-год

в) розрахунок витрат освітлювальної || електроенергії виробничих і складських приміщень розраховуємо за формулою:

КВт-год,

де FВИР+С - площа виробничих і складських приміщень м2.

QОЕВИР+С = (25*(1678,517+167.85)*2000)/1000 = 335741,96 КВт-год

6.3 Річні витрати теплоносіїв

Річні витрати пари на опалювання приміщень визначають за формулою:

ЗТ =V*0,0113*6, ГКал,

де V -- загальний об'єм приміщень, м3;

0,0113 - питома норма витрати тепла на одну розрахункову одиницю (один автомобіль), Гкал;

6 - кількість місяців опалювального сезону .

ЗТ = 9165*0,0113*6 = 621,387 ГКал

6.4 Річна витрата стисненого повітря

Річну витрату стисненого повітря визначають за формулою:

QС = А * Н4 * Фрчу * 60 * К1 * К2 * К3., м3,

де Фрчу - річний фонд робочого часу устаткування (1998 годин);

А - кількість автомобілів, одиниць;

Н4 - питома норма витрат на розрахункову одиницю стисненого повітря, м3/хв.

Qc = 93*0,04*1965*60*1,1*1*1= 482446,8 м3

Всі розрахунки заносимо у таблицю 7.

Таблиця 7. Розрахунок енергоносіїв

Найменування енергоносіїв

Річна витрата

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, тис. грн.

Стиснене повітря, м3

482446,8

0,102

49,2

Вода, м3

10352,76

2,71

28,06

Електроенергія |, кВт-год.:|

а) силова

613186,2

0,68

416,97

б) освітлювальна | адміністративних приміщень

1500

0,68

1,02

в) освітлювальна | виробничих і складських приміщень

335741,96

0,68

228,3

Тепло для опалювання приміщень, Гкал:

621,387

430,67

267,61

Усього:

-

991,16

7. КОШТОРИС ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Загальновиробничі витрати - це витрати пов'язанні з управлінням та обслуговуванням виробництва. Їх розрахунок наведений в таблиці 8.

Таблиця 8. Кошторис загальновиробничих витрат

Види витрат

Сума, тис. грн.

1. Матеріальні витрати, всього

280,68

1.1. Електроенергія освітлювальна для виробничих, складських та адміністративних приміщень

229,32

1.2. Послуги позавиробничого характеру (0,2 % від ЗП основних робочих)

1.3. 51,36

2. Фонди оплати праці, всього

86,4

2.1. Керівників

43,2

2.2. Фахівців

43,2

3. Відрахування на соціальні потреби, всього

33,4

4. Амортизація, всього

83,05

4.1. Будівель і споруд 8 %

76,45

4.2. Інвентаря 24 %

6,6

5. Інші витрати, всього

14,4

5.1. На охорону праці (0,2 тис. грн. на 1 працівника)

7,2

5.2. На раціоналізацію і винахідництво (0,2 тис. грн. на 1 працівника)

5.3. 7,2

5.3. На охорону об'єкта (0,1 % від вартості будівель і споруд)

0,96

5.4. Тепло на опалювання будівель і споруд

267,61

5.5. Знос малоцінних і швидкозношувальних| інструментів і пристосувань (0,5 тис. грн. на 1 робітника)

16,5

5.6. Вода на господарчо-побутові потреби

14,03

Усього:

797,03

8. ВИТРАТИ І КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ НА ПРОВЕДЕННЯ ТО І ПР РУХОМОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 9. Розрахунок повної собівартості

Статті витрат

Витрати

Всього, тис. грн.

На 1 людино-годину|, грн.

Структура, %

1. Матеріальні витрати:

2049,306

85,79

55,18

1.1. матеріали

774,28

32,41

1.2. запасні частини

781,02

32,7

1.3. електроенергія силова

416,97

17,46

1.4. послуги виробничого характеру (0,3 % від основної зарплати виробничих робочих)

77,037

3,23

2. Фонд оплати праці, всього

387,72

16,23

10,44

2.1. основних виробничих робочих

308,146

12,9

2.2. допоміжних робочих

79,57

3,33

3. Відрахування на соціальні потреби

149,9

6,28

4,04

4. Амортизація, всього

155,87

6,53

4,2

4.1. устаткування (24 % від його вартості)

142,7

5,97

4.2. інструменти і прилади - 24 %

13,17

0,55

5. Інші витрати, всього

63,23

2,65

1,7

5.1. вода на виробничі потреби

14,03

0,59

5.2. стиснене повітря

49,2

2,06

6. Загальновиробничі витрати

797,033

33,37

21,46

Виробнича собівартість

3603,059

150,84

7. Витрати на управління (3%)

108,092

4,53

2,91

8. Податки

2,8

0,12

0,07

а) на землю ( 1% оцін. вартості)

2,8

0,12

б) комунальні (Ч*17*12*10%)

-

0,0025

Повна собівартість

3713,951

155,48

100

9. РОЗРАХУНОК ТОВАРНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ НА ВИРОБНИЦТВО ТО І ПР РУХОМОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Товарна вартість робіт визначається за формулою:

ТП = Сп+П, тис.грн.,

де Сп - повна собівартість робіт, тис. грн.;

П - нормативний прибуток із урахуванням ціни робіт;

ТП = 3713,951+557,09 = 4270,18 тис. грн.

Нормативний прибуток складає:

, тис. грн.

П = 15%*3713,951/100% = 557,09 тис. грн.

Оптова вартість послуг складає:

Оп = ТП + ПДВ, тис.грн.

Оп = 4270,18+854,036 = 5124,22 тис. грн.

Податок на додану вартість складає:

, тис. грн.

ПДВ = 20%*4270,18/100% = 854,036 тис. грн.

10. РОЗРАХУНОК ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Потребу в оборотних коштах беремо у розмірі 20 % від товарної вартості робіт:

СОБ = 0,2 * ТП, тис.грн.

СОБ = 20%*4270,18 = 854,036 тис.грн.

11. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

11.1 Розраховуємо фондовіддачу за формулою

Фо=4270,18/1632,56=2,62 грн./грн.

11.2 Розраховуємо фондомісткість - зворотний показник фондовіддачі:

Фм=1632,56/4270,18=0,39грн./грн.

11.3 Рентабельність робіт розраховуємо за формулою:

,

де П - прибуток;

Сп - повна собівартість.

Рр=557,09/3713,951*100=15%

11.4 Рентабельність виробництва визначаємо за формулою:

12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Таблиця 10. Основні техніко - економічні показники підприємства

Назва показників

Одиниця вимірювання

Значення показників

1. Річна програма підприємства

людино-годин

23887,33

2. Товарна вартість робіт

тис. грн|

4270,18

3. Оптова вартість робіт

тис|. грн

5124,22

4. Кількість робітників, у т.ч.:

чол.

36

4.1 основних виробничих робочих

29

4.2 допоміжних

4

4.3 керівників

1

4.4 фахівців

2

5. Річний фонд оплати праці, в т.ч.:

тис. грн

474,118

5.1 виробничих робочих

308,146

5.2 допоміжних

79,57

5.3 керівників

43,2

5.4 фахівців

43,2

6. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.:

грн

1097

6.1 одного робочого

979

5. Продуктивність праці одного працюючого ТП/Ч

грн

118616

8. Вартість основних виробничих фондів

тис. грн

1632,56

9. Прибуток

тис. грн

557,09

10. Фондовіддача

грн

2,62

11 . Фондомісткість

грн

0,39

12. Рентабельність робіт

%

15

13. Рентабельність виробництва

%

22,4

Мета цієї курсової роботи була - економічно обґрунтувати ефективність рішень на проведення технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу АТП, які були ухвалені в попередньому курсовому проекті з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів».

Для досягнення цієї мети, мені потрібно було визначити основні техніко-економічні показники діяльності мого підприємства, такі як: річний фонд оплати праці всіх працівників та розміри відрахувань до фондів соціального призначення; розмір витрат на запасні частини та матеріали; вартість основних виробничих фондів, річна вартість енергоносіїв та інші. На підставі визначених витрат було зроблено розрахунок повної собівартості робіт на проведення ТО і ПР рухомого складу підприємства, а потім визначені товарна та оптова вартість послуг, розмір нормативного прибутку та оборотних коштів, економічні показники використання основних фондів, такі як: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність робіт та рентабельність виробництва.

Фондовіддача - це відношення товарної вартості робіт до вартості основних фондів і показує ефективність використання засобів праці. Показник фондовіддачі мого АТП склав 2,62 грн./грн., тобто з 1 грн. вкладеної в основні виробничі фонди було надано робіт (послуг) на 2,62 грн., що вказує на ефективне їх використання.

Фондомісткість - це зворотний показник фондовіддачі. Він показує вартість засобів праці, яка припадає на 1 грн. виконаних робіт. На моєму підприємстві він дорівнюється 0,39 грн./грн..

Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Це відносний показник, що характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності, вигідність окремих видів послуг.

Показники рентабельності повніше ніж прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їхня величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами.

Рентабельність робіт показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченой на виконання робіт. Цій показник склав 15%.

Рентабельність виробництва показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченой на основні виробничі фонди та оборотні кошти. Цій показник склав 22,4%.

Таким чином, отримані значення| техніко-економічних показників дозволяють зробити висновок про ефективність ухвалених рішень на проведення технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисова В.М. Экономика, организация и планирование
автомобильного транспорта /пособие к курсовому проектированию/ - М., 1987.

2. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия.- М.: ИНФРА-М, 2008.

3. Відомість Верховної Ради України. Офіційне видання 1 червня 2001 р.

№ 22, К., 2001.

4. Григорьев В.П. Методические рекомендации к дипломному
проектированию, ч.2. Энергетические расчёты и экономическая
часть. - М., 1990.

5. Петрова Е.П. Статистика автомобильного транспорта.- М.,

Додаток

Додаток 1

ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

Найменування

Вартість, тис.грн.

Питома вага, %

Виробничі приміщення

914,74

56,03

Складські приміщення

27,06

1,66

Адміністративно-побутові приміщення

13,86

0,85

Устаткування

594,58

36,42

Прилади і інструменти

54,88

3,36

Виробничий інвентар

27,44

1,68

Разом

1632,56

100

Додаток 2

ВАРТІСТЬ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Найменування енергоносіїв

Загальна вартість, тис. грн.

Стиснене повітря

49,2

Вода

28,06

Електроенергія| :|

а) силова

416,97

б) освітлювальна |

228,3

Тепло для опалювання приміщень

267,61

РАЗОМ

990,14

Додаток 3

СОБІВАРТІСТЬ РОБІТ

на проведення ТО і ПР рухомого складу підприємства

Статті витрат

Витрати

Всього, тис. грн.

Питома вага, %

1. Матеріальні витрати

2049,306

55,18

2. Фонд оплати праці робочих

387,72

10,44

3. Відрахування на соціальні потреби

149,9

4,04

4. Амортизація

155,87

4,2

5. Інші витрати

63,23

1,7

6. Загальновиробничі витрати

797,033

21,46

7. Витрати на управління

108,092

2,91

8. Податки

2,8

0,07

Повна собівартість

3713,951

100

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.