Економічне обґрунтування проекту машинобудівного підприємства

Економічне обґрунтування розміщення підприємства. Визначення складу устаткування, його потужності, площі, чисельності робітників цеху. Розрахунок собівартості продукції, капітальних витрат та ціни продукції. Визначення порогу рентабельності виробництва.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2012
Размер файла 190,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

За курсом «Економіка підприємства»

Тема: “Економічне обґрунтування проекту машинобудівного підприємства”

Проектант:

Студентка групи ЗОА -092

Корнієнко І.О.

Керівник:

Томашевська Т.Г.

ОДЕСА 2011

Зміст

Вступ

Вихідні дані

1. Розрахунок потреби в матеріалах

2. Економічне обґрунтування розміщення проектованого підприємства

3. Визначення складу устаткування, його потужності, площі і чисельності робітників механосборочного цеху

4. Розрахунок собівартості продукції

5. Розрахунок капітальних витрат

6. Розрахунок ціни продукції

7. Визначення порогу рентабельності виробництва

8. Розрахунок техніко-економічних показників планованого підприємства

Висновок

Список літератури

Вступ

Машинобудування має велике значення для зміцнення економіки України і становлення її як незалежної високорозвиненої держави. “Економічне диво” ФРН, Японії, Південної Кореї та інших держав починалося з розвитку найсучасніших його галузей. Машинобудування є однією з провідних ланок важкої промисловості. Створюючи найбільш активну частину основних виробничих фондів (знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні показники, які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва. В Україні цей комплекс - один з най-розвиненіших. З 1940 по 1990 рік обсяг його продукції виріс у 95 разів. З кінця 70-х років машинобудування стає провідною галуззю промисловості. На нього припадає понад 40% усього промислово-виробничого потенціалу індустріального виробництва. Частка продукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить 29%.

Машинобудування і металообробка є великою комплексною галуззю обробної промисловості України. В ній зайнята понад третина промислового персоналу. В 1997 р. на цю галузь припадало 15,8% вартості усієї промислової продукції країни.

Завдання курсового проекту - проектування машинобудівного підприємства, освоєння й закріплення методик розрахунків, що діють тепер тарифів і цін, а також всебічне обґрунтування економічних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства.

Моє підприємство, проектуванням якого я займатимуся, виробляє копіювальні верстати КФ-70.

Міністерство освіти та науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра економіки підприємства

Завдання №66 на курсове проектування по курсу “Економіка підприємства”.

Тема курсового проекту: “Економічне обґрунтування проекту машинобудівного підприємства”.

Студент: Корнієнко І.О.

Керівник: Томашевська Т.Г.

Дата видачі:

Вихідні дані:

1. Галузь -верстатобудування.

2. Вигляд продукції, що випускається: верстат.

3. Вага продукції, що випускається, - Q= 450 кг = 0,450 т

4. Проектна потужність підприємства - 1000 шт. в рік.

5. Райони вжитку продукції, що випускається: Луганськ(8%), Яснувата(21%), Миколаїв(27%), Ужгород(18%), Рівне(26%).

6. Потреба в кожному виді матеріалу:

Найменування матеріалів

Потреба матеріалів в %

Чавунне лиття

20%= 0,2

Сталеве лиття

17%=0,17

Прокат

18%=0,18

Сталевий лист

7%=0,07

Поковки

20%=0,2

Кольорове лиття

4%=0,04

Інші матеріали

14%=0,14

7. Коефіцієнт використання матеріалів - n= 0,9

8. Середні ринкові ціни на сировину і матеріали, грн/т:

Найменування матеріалів

Цiна, грн/т

Чавунне лиття

2500

Сталеве лиття

2850

Прокат

3000

Сталевий лист

3100

Кольорове лиття

5000

Поковки

2700

Інші матеріали

3200

9. Постачальники, рівень ціни стосовно середньоринкової.

Матеріали

Постачальники

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Кольорове лиття

Інші матеріали

Поковки

Запоріжжя

90%

91%

102%

91%

101%

100%

85%

Конотоп

87%

85%

92%

85%

100%

80%

100%

Черкаси

100%

100%

105%

100%

99%

97%

95%

Луганськ

100%

199%

100%

199%

97%

94%

90%

Керч

88%

95%

98%

95%

95%

93%

98%

10. Відсоток реалізованих відходів матеріалів - 85% . Відсоток від первинної ринкової ціни матеріалу, по якій реалізуються відходи, - 30%.

11. Перевезення здійснюються автомобільним транспортом. Коефіцієнт заповнюваності транспорту - 0,95.

12. Вантажопідйомність: z=20 т

13. Тарифи на перевезення: 5,5 грн за 1 км.

1. Розрахунок потреби в матеріалах

1.1 Розрахунок потреб в матеріалах для виготовлення готової продукції (скільки треба привести всього матеріалів), т

РМ = (Qі · N) / kі (1)

де: Рмі - потреба в матеріалах і-ого виду,т;

Qі -чиста маса матеріалу і-ого виду, що витрачає на один виріб,кг;

N - проектна потужність заводу, од. у р.

kі - коефіцієнт використання матеріалів.

Рм=(450 · 1000) / 0,9 = 500 000 кг = 500 т.

Рмі = 500 · 0.2 = 100т.

Таблиця 1- Розрахунок потреб в і-ом виді матеріалу.

Найменування матеріалів

Потреба матеріалів в %

Рмі, т

Чавунне лиття

20%

100

Сталеве лиття

17%

85

Прокат

18%

90

Сталевий лист

7%

35

Поковки

20%

100

Кольорове лиття

4%

20

Інші матеріали

14%

70

2. Економічне обґрунтування розміщення проектуємого підприємства

Економічне обґрунтування цього завдання, тобто географічного розміщення заводу, базується на мінімізації витрат на закупівлю і транспортування сировини і матеріалів, необхідних для виробництва машинобудівної продукції і витрат на транспортування готової продукції до споживача

Звр = ЗMij + ЗГПnm> min (2),

де:

Звр - сумарні витрати по відповідному варіанті розміщення підприємства;

ЗMij - витрати на закупівлю й доставку матеріалів і-ого виду з пункту j, грн.;

ЗГПnm - витрати на транспортування готової продукції з пункту n у пункт m.

Вибір району будівництва

2.1 Визначення відстані від постачальників до кожного можливого пункту споживання

Таблиця 2 - Відстань між постачальниками сировини і можливим виробником готової продукціі, км.

Споживачі

Можливі

Виробники

Луганськ

Яснувата

Ужгород

Миколаїв

Рівне

Запоріжжя

370

242

1215

362

850

Конотоп

665

623

1057

632

574

Керч

824

682

1512

496

1193

Черкаси

663

527

929

322

515

Луганськ

0

132

1535

700

1153

2.2 Визначимо кількість вантажних автомобілів, шт

Sмат-і = Рм/ g * z (3)

де:

Рм -загальна вага матеріалів на програму випуску виробів

g - вантажопідйомність, т;

z - коефіцієнт завантаження транспорту.

Sмат-і = 500/20 * 0,95 = 27 шт.

2.3 Визначимо ціни на сировину в кожного постачальника

Цмк=Цср * Уцк (4)

де:

Цср - середньоринкова ціна матеріалу, грн..;

Уцк - коефіцієнт рівня цін стосовно середньоринкового рівня у постачальника.

Цмк = 2500 * 0,9=2250 (грн/т.)

Таблиця 3 - Визначення цін на сировину в кожного постачальника, грн/т.

Постачальник

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Цср

Уцк

Цмк

Запоріжжя

2500

0,9

2250

2850

0,91

2593,5

3000

1,02

3060

3100

0.91

2821

2700

0,85

2295

5000

1,01

5050

3200

1

3200

Конотоп

2500

0,87

2175

2850

0,85

2422,5

3000

0,92

2760

3100

0,85

2635

2700

1

2700

5000

1

5000

3200

0,8

2560

Черкаси

2500

1

2500

2850

1

2850

3000

1,05

3150

3100

1

3100

2700

0,99

2637

5000

0,97

4850

3200

0,95

3040

Луганськ

2500

1

2500

2850

1,99

567105

3000

1

3000

3100

1,99

6169

2700

0,97

2619

5000

0,94

4700

3200

0,9

2880

Керч

2500

0,88

2200

2850

0,95

2707,5

3000

0,98

2940

3100

0,95

2945

2700

0,95

2565

5000

0,93

4650

3200

0,98

3136

Цмі = Цмк * Рmі (5)

Цмі = 2250 * 100 = 225 000 (грн.)

Таблиця 4 - Визначення загальних цін на сировину в кожного постачальника,грн.

Матеріали

Постачальники

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Запоріжжя

225000

220447,5

275400

98735

229500

101000

224000

Конотоп

217500

205912,5

248000

92225

270000

100000

179200

Черкаси

250000

242250

283500

108500

267300

97000

212800

Луганськ

250000

482077,5

270000

215915

261900

94000

201600

Керч

220000

230137,5

264600

103075

256500

93000

219520

2.4 Визначення витрат на транспортування матеріалів від постачальників до можливого місця будівництва, грн.

Зтр-маті = t * R * Sмат-і (6)

де: t - тариф на вантажоперевезення за 1км.

R - відстань між постачальником сировини і можливим виробником готової продукції, км.

Таблиця 5 - Визначення витрат на транспортування, грн.

Постачальник - споживач

Зтр-маті

Запоріжжя - Луганськ

5,5*370*27 = 54 945

Запоріжжя - Яснувата

5,5*242*27 = 35 937

Запоріжжя - Миколаїв

5,5*362*27 = 53 757

Запоріжжя - Ужгород

5,5*1215*27 = 180427,5

Запоріжжя - Рівне

5,5*850*27 = 126225

Конотоп - Луганськ

5,5*665*27 = 98752,5

Конотоп - Яснувата

5,5*623*27 = 92515,5

Конотоп - Миколаїв

5,5*632*27 = 93852

Конотоп - Ужгород

5,5*1057*27 = 156964,5

Конотоп - Рівне

5,5*574*27 = 85239

Луганськ - Луганськ

-

Луганськ - Яснувата

5,5*132*27 = 19602

Луганськ - Миколаїв

5,5*700*27 = 103950

Луганськ - Ужгород

5,5*1535*27 = 227947,5

Луганськ - Рівне

5,5*1153*27 = 171220,5

Черкаси - Луганськ

5,5*663*27 = 98455,5

Черкаси - Яснувата

5,5*527*27 = 78259,5

Черкаси - Миколаїв

5,5*322*27 = 47817

Черкаси - Ужгород

5,5*929*27 = 137956,5

Черкаси - Рівне

5,5*515*27 = 76477,5

Керч - Луганськ

5,5*824*27 = 122364

Керч - Яснувата

5,5*682*27 = 101277

Керч - Миколаїв

5,5*496*27 = 73656

Керч - Ужгород

5,5*1512*27 = 224532

Керч - Рівне

5,5*1193*27 = 177160,5

2.5 Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів від постачальника до можливого місця будівництва заводу, грн.

ЗMij = Цмі + Зтр-маті (7)

ЗMij = 225 000 + 54945 = 279 945 (грн.)

Таблиця 6 - Витрати на закупівлю і транспортування матеріалів з м. Запоріжжя, грн.

Матеріали

Споживач

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Луганськ

279945

275392,5

330345

153680

284445

155945

279945

Яснувата

260937

256384,5

311337

134672

265437

136937

259937

Миколаїв

278757

274204,5

329157

152492

283257

154757

277757

Ужгород

405427,5

400875

455827,5

279162,5

409927,5

281427,5

404427,5

Рівне

351225

3466672,5

401625

224960

355725

227225

350225

Таблиця 6.1 - Витрати на закупівлю і транспортування матеріалів з м. Конотоп, грн.

Матеріали

Споживач

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Луганськ

316252,5

304665

346752,5

190977,5

368752,5

198752,5

277952,5

Яснувата

310015,5

398428

340515,5

184740,5

362515,5

192515,5

271715,5

Миколаїв

311352

299764,5

341852

186077

363852

193852

273052

Ужгород

374464,5

362877

404964,5

249189,5

426964,5

256964,5

336164,5

Рівне

302739

291151,5

333239

177464

355239

185239

264439

Таблиця 6.2 - Витрати на закупівлю і транспортування матеріалів з м. Черкаси, грн.

Матеріали

Споживач

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Луганськ

348455,5

340705,5

381955,5

206955,5

365755,5

195455,5

311255,5

Яснувата

328259,5

320509,5

361759,5

186759,5

345559,5

175259,5

291059,5

Миколаїв

297817

290067

331317

156317

315117

144817

260617

Ужгород

477947,5

380206,5

42156,5

246456,5

405256,2

234956,5

350756,5

Рівне

421220,5

318727,5

359977,5

184977,5

343777,5

173477,5

289277,5

Таблиця 6.3 - Витрати на закупівлю і транспортування матеріалів з м. Луганськ грн.

Матеріали

Споживач

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Луганськ

250000

482077,5

270000

215915

261900

94000

201600

Яснувата

269602

501679,5

289602

235517

281502

113602

221202

Миколаїв

353950

586027,5

373950

319865

365850

197950

305550

Ужгород

477947,5

710025

497947,5

443862,5

489847,5

321947,5

429547,5

Рівне

421220,5

653298

441220,5

387135,5

433120,5

265220,5

372820,5

Таблиця 6.4 - Витрати на закупівлю і транспортування матеріалів з м. Керч, грн.

Матеріали

Споживач

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Прокат

Сталевий лист

Поковки

Кольорове лиття

Інші матеріали

Луганськ

342364

352501,5

386964

225439

378864

215364

341884

Яснувата

321277

331414,5

365277

204352

357777

194277

320797

Миколаїв

293656

303793,5

337656

176731

330156

166656

293176

Ужгород

444532

454669,5

489132

327607

481032

317532

444052

Рівне

397160,5

407298

441760,5

280235,5

433660,5

270160,5

396680,5

1) Визначення відстані між пунктами споживання готової продукції.

Таблиця 7 - Відстань між містами споживачами готової продукції, км.

Споживачі

Луганськ

Яснувата

Миколаїв

Ужгород

Рівне

Луганськ

0

132

700

1535

1153

Яснувата

132

0

577

1408

1014

Миколаїв

700

577

0

1015

696

Ужгород

1535

1408

1015

0

483

Рівне

1153

1014

696

483

0

2) Визначення ваги готової продукції, т.

Ргп = Q * N (8)

Ргп = 1000 * 450 = 450т.

3) Визначення необхідної кількості автомобілів,шт.

Qа = Ргп * Пгп / Гт * Кзап (9)

де Пгп - потреба районів споживання ГП(од. виробів);

Ргп - вага виробів;

Гт - вантажопідйомність транспорту;

Кзап - коефіцієнт заповнюваності транспорту.

Qл = 80*0,450 / 20 *0,95 = 36 / 19 =2(шт.)

Qя = 210*0,450 / 20 *0,95 = 94,5 / 19 = 5 (шт.)

Qм = 270*0,450 / 20 *0,95 = 121,5 / 19 = 7 (шт.)

Qу = 180*0,450 / 20 *0,95 = 81 / 19 = 5 (шт.)

Qр = 260*0,450 / 20 *0,95 = 117/ 19 = 6 (шт.)

4) Розрахунок витрат на транспортування готової продукції до споживача

Зтр-гп = t*R*Sгп (10)

Зтр-гп = 5,5*132*5 = 3630 (грн.)

Таблиця 8 - Витрати на транспортування готової продукції від можливого місця будівництва заводу до споживачів, грн.

Споживачі

Місце будівництва

Луганськ

Яснувата

Миколаїв

Ужгород

Рівне

Разом

Луганськ

0

3630

26950

42212,5

38049

110841,5

Яснувата

1452

0

22212,5

38720

33462

95846,5

Миколаїв

7700

15867,5

0

27912,5

22968

74448

Ужгород

16885

38720

39077,5

0

1539

110621,5

Рівне

12683

27885

26796

13282,5

0

80646,5

Таблиця 9 - Визначення загальних витрат, м. Запоріжжя

Споживач

Витрати на закупівлю і доставку, грн

Транспортні затрати на готову продукцію, грн

Загальні витрати, грн..

Луганськ

1758697,5

110841,5

1869539

Яснувата

1625641,5

95846,5

1721506

Миколаїв

1750381,5

74448

1824829,5

Ужгород

2637075

110621,5

2747696,5

Рівне

2257657,5

80646,5

2338304

Таблиця 9.1 - Визначення загальних витрат, м Конотоп

Виробник-споживач

Витрати на закупівлю і доставку, грн

Транспортні затрати на готову продукцію, грн

Загальні витрати, грн..

Луганськ

2004105

110841,5

2114946,5

Яснувата

1960446

95846,5

2056292,5

Миколаїв

1969801,5

74448

2044249,5

Ужгород

241158,9

110621,5

2522210,5

Рівне

1909510,5

80646,5

1990157

Таблиця 9.2 - Визначення загальних витрат, м Черкаси

Виробник-споживач

Витрати на закупівлю і доставку, грн

Транспортні затрати на готову продукцію, грн

Загальні витрати, грн..

Луганськ

2150538,5

110841,5

2261380

Яснувата

2009166,5

95846,5

2105013

Миколаїв

1796069

74448

1870517

Ужгород

2517036,2

110621,5

2627657,7

Рівне

2091435,5

80646,5

2172082

Таблиця 9.3 - Визначення загальних витрат, м Луганськ

Виробник-споживач

Витрати на закупівлю і доставку, грн

Транспортні затрати на готову продукцію, грн

Загальні витрати, грн..

Луганськ

1775492,5

110841,5

1886334

Яснувата

1912706,5

95846,5

2008553

Миколаїв

2503133,5

74448

2577581,5

Ужгород

3371125

110621,5

3481746,5

Рівне

2974036

80646,5

3054682,5

Таблиця 9.4 - Визначення загальних витрат, м Керч

Виробник-споживач

Витрати на закупівлю і доставку, грн

Транспортні затрати на готову продукцію, грн

Загальні витрати, грн..

Луганськ

2243380,5

110841,5

2354222

Яснувата

2095171,5

95846,5

2191018

Миколаїв

1901824,5

74448

1976272,5

Ужгород

2958556,5

110621,5

3069178

Рівне

2626956

80646,5

2707602,5

Сировину та матеріали потрібно закуповувати в м. Запоріжжя, а будувати підприємство- у м. Яснувата.

3. Визначення складу встаткування, його потужності, площі цехів і чисельності працюючих

Механоскладальний цех - основне виробництво. Розрахунок по ньому проводиться по двох відділенням: механічному і складальному. При розрахунку по механічному відділенню цеху слід визначити його виробничу і загальну площу, кількість устаткування й чисельність працюючих. Розпочати розрахунок доцільно з визначення величини і структури верстатного парку цеху. Визначимо розрахункову кількість верстатів даного виду:

С = N* ti / Fe*Kв.н. (11)

Де N - річний випуск виробів, од.;

ti - трудомісткість виконання операцій і-ого виду;

Fe - річний ефективний фонд часу роботи одного верстата;

Kв.н - коефіцієнт виконання норм;

Ефективний фонд часу роботи встаткування (у верстато-годинах), залежить від прийнятого режиму роботи:

Fe = D*Sq(1-0,01в) (12)

Де D - число робочих днів у плановому періоді;

S - змінність роботи встаткування(2 зміни);

q - середня тривалість зміни, год;

в - плановані втрати часу в роботі встаткування у зв'язку з ремонтом, %.

в =5,5%

Fe =253*2*8(1-0,055) = 253*2*8*0,945 = 3825,36 (верст-год.)

Ст = 1000*120 / 3825,36*1,12 = 120000/4284,4= 28(шт.)

Таблиця 10 - Кількість верстатів по кожному виді устаткування

Вид устаткування

Трудомісткість механічної обробки, нормо - годин.

Кількість

Токарні

120

28

Свердлильні

61

14

Розточці

48

11

Шліфувальні

62

14

Фрезерні

60

14

Інші

30

7

Разом

-

88

Загальну площу цеху підрозділяють на виробничу, допоміжну і площа обслуговуючих приміщень. Виробнича - площа, займана технологічним обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнаннями, місцями для складування заготівель і відходів. Для визначення виробничої площі обладнання в залежності від потужності розбивають на групи і з урахуванням рівня нормативу по питомій площі на один верстат визначається площа верстатного відділення, а потім площа всього механічного відділення й окремих його служб.

Таблиця 11 - Розрахунок виробничої площі

Верстати

Потужність, кВт

Питома площа

Прийнята питома площа

Кількість,

шт

Загальна площа, м2

Малі

До 7

7-10

9

27

243

Середні

До 15

10-20

12

56

672

Великі

До 30

20-60

30

5

150

Сума

88

1065

Виробниче устаткування цеху дорівнює 88 одиниць, виробнича площа = 1065 м2

Допоміжна - площа, займана складами, залізничними коліями, головними проїздами і допоміжними ділянками (бюро цехового контролю, інструментально-роздавальна комора, ремонтний і заточувальної ділянки).

Площі допоміжних відділень обчислюють у такий спосіб: площа цехового складу разом із заготівельним відділенням розраховується у відсотках верстатної площі. (Площа заготівельного відділення й складу цеху дорівнює 20% від верстатної площі).

1) S = 1065*0,2 = 213 (м2)

Для визначення площі заточувальної ділянки механічного відділення на початку потрібно обчислити кількість заточувальних верстатів, потім (у відсотках від їхньої кількості) можна визначити кількість доводочних верстатів і після цього по питомій площі на один верстат може бути знайдена площа заточувального відділення. Загальна питома площа на 1 верстат відділення становить 10м2

2) S = 4*10 = 40(м2)

Площа ремонтного відділення так само, як і заточувального, знаходитися на підставі загальної кількості одиниць устаткування ремонтного відділення і площі, що приходиться на один верстат.

3) Кількість верстатів ремонтного відділення приймається в межах до 2% виробничого встаткування цеху:

C = 88*0,02 = 2 (шт.)

4) Питома вага на 1 верстат ремонтного відділення складає 12 м2. Таким чином площа ремонтного відділення дорівнює:

S = 2*12 = 24(м2)

Площа інструментально-роздавальної комори розраховується на підставі питомих нормативів. Площа контрольного відділення визначається у відстоковому відношенні від верстатної площі.

5) Питома площа для збереження інструмента - 0,4. Площа для збереження інструмента дорівнює:

S = 88*0,4 = 35,2(м2)

6) Питома площа для збереження абразивів - 0,4. Площа для збереження абразивів дорівнює:

S = 88*0,4 = 35,2(м2)

7) Питома площа для збереження пристосувань - 0,2. Таким чином площа для збереження пристосувань дорівнює:

S = 88*0,2 = 17,6(м2)

Sінстр-розд.ком. = 88(м2)

8) Площа контрольної ділянки складає 5 % площі верстатного відділення:

S = 1065*0,05 = 53,25(м2)

9) Майстерня з ремонту пристосувань:

а) число верстатів складає 2 % верстатного парку:

С = 88*0,02 = 2 (верст.)

б) питома площа на 1 верстат у майстерні складає 12 м. Значить площа майстерні з ремонту пристосувань дорівнює:

S = 2*12 = 24(м2)

10) Конторські приміщення - 15% від виробничої площі; побутові приміщення - 15% від виробничої площі.

S1 = 1065*0,15 = 159,8 (м2)

S2 = 1065*0,15 = 159,8(м2)

11) S = 1065+213+40+24+88+53,25+24+159,8+159,8 = 1826,9(м2)

12) Площа складального відділення визначається у відсотковому відношенні до площі механічного відділення й становить 25% у масовому виробництві.

S = 1826,9*0,25 = 456,7(м2)

13) Визначення загальної площі механічного відділення механоскладального цеху:

Sзаг =1826,9+456,7= 2283,6(м2)

14) Визначення об'єму механоскладального цеху, при умові, що висота цеху приймається 5м.

V = 2283,6*5 = 11418(м3)

Після визначення кількості встаткування й площ необхідно визначити чисельність працюючих.

Визначення чисельності робітників механічного відділення механоскладального цеху розраховується за формулою 13.

Rcт = Tпл. Тех. /Fеф.р * Кв.н. (13)

де Tпл. Тех - планова технологічна трудомісткість і-ої операціі на весь об'єм виробництва;

Fеф.р - ефективний річний фонд часу одного працюючого, годин;

Кв.н - коефіцієнт виконання норм виробітку.

Ефективний річний фонд часу - це номінальний фонд часу за винятком неминучих втрат.

Річний ефективний фонд робочого часу робітників розраховується по формулі

Fеф.р = Fном* (1-б) (14)

де б - відсоток невиходів на роботу з поважних причин.

Відсоток втрат робочого часу - 10%

Fеф.р = 2024*(1-0,1)=2024*0,9 = 1821,6 (год.)

За формулою 13 розрахуємо чисельність працюючих.

Складальне відділення:

R1 = 100*88/2024*1,12 =3,88 ? 4(чол.)

R2 = 16*88/2266,88 = 0,62 ? 1(чол.)

R3 = 90*88/2266,88 = 3,49 ? 4 (чол.)

R4 = 55*88/2266,88 = 2,13 ? 2 (чол.)

Механічне відділення:

R = 431*88/2266,88 = 16,7 ? 17 (чол.)

Усього основних робітників по механоскладальному відділенню - 28 чол.

Коефіцієнт завантаження робітників при одне-верстатному обслуговуванні визначають відношенням розрахункового числа основних робітників до прийнятого, тобто

Kp = Pp/Pn (15)

Kp = 26,82/28 = 0,96

Визначення чисельності допоміжних робітників, котрі складають 25% кількості основних робітників:

Rдоп = 28*0,25 = 7 (чол.)

Чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням встаткування дорівнює 60% від чисельності усіх допоміжних робітників.

R = 7*0,6 = 4 (чол.)

Чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху складає 40% від чисельності усіх допоміжних робітників.

R = 7-4 = 3 (чол.)

Визначення чисельності керівників, що дорівнює 5% від загального числа основних та допоміжних робітників:

R = 35*0,05 = 2 (чол.)

Чисельність фахівців дорівнює 8% від загального числа основних та допоміжних робітників:

R = 35*0,08 = 3 (чол.)

Чисельність службовців дорівнює 1% від загального числа основних та допоміжних робітників

R = 35*0,01 = 1 (чол.)

До основного виробництва також ставиться термічний цех.

Кількість основних робітників:

R = 20*88/2266,88 = 1 (чол.)

Кількість допоміжних робітників становлять 20% виробничих:

R = 2* 0,2=1 (чол.)

Кількість керівників, фахівців, службовців - 19% виробничих.

R = 2* 0,19=1(чол.)

Випуск продукції з 1м2 площі термічного цеху приймається 8т. Допоміжна площа становить 10% виробничої площі.

S = 1065*0,1 = 106,5(м2)

n = 106,5*8 = 852т.

4. Розрахунок собівартості продукції

У процесі калькуляції собівартості всієї товарної продукції витрати групуються в розрізі калькуляційних статей. При цьому прямі витрати показують як елементи,а непрямі поєднують у калькуляційні групи.

Калькуляція собівартості продукції складається по випускаючому цеху - механоскладальному. Витрати інших цехів ураховуються через відповідні статті калькуляції цього цеху, ремонтно-механічного й інструментального цехів - через статтю «Видатки по втриманню й експлуатації встаткування», термічного цеху - через основну заробітну плату виробничих робітників,а також через видатки по втриманню й експлуатації встаткування, загальновиробничі видатки. Розрахунки проводимо наступним чином:

Сировина й матеріали

Витрати на основні й покупні матеріали з обліком транспортно-заготівельних видатків розраховані в пункті 2 (усі матеріали везуться з м. Запоріжжя). Розрахунок витрат проводиться за оптовими цінами підприємства - постачальника й чинних тарифів на транспортні перевезення . Проте в собівартість продукції витрати на основні покупні матеріали повинні бути закладені без урахування ПДВ.

Загальна кількість сировини і матеріалів без ПДВ складає:

1721506*0,2 = 344301,2 (грн.)

1721506 - 344301,2 = 1377204,8 (грн..)

Поворотні відходи

Вартість поворотних відходів віднімається із загальної суми матеріальних витрат, віднесених на собівартість продукції.

50т*0,85 = 42,5т

3193*42,5 = 135702,5 (грн..)

Основна заробітна плата

До цієї статті відносяться витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої згідно прийнятим підприємством системам оплати праці, у виді тарифних ставок і відрядних розцінок для працівників, зайнятих виробництвом продукції. Розрахунок повинен проводитись по кожному цеху окремо, а по механоскладальному рекомендується виділити при розрахунку механічне і складальне відділення. При цьому необхідно враховувати,що середній тарифний розряд робітників у цих підрозділах буде відрізнятися.

Таблиця 13 - Чисельність робітників по цехам

Цехи

Чисельність робочих

Основні

Допоміжні

Керівники,спеціалісти

Усього

Механоскладальний:

механічне відділення

17

4

3

24

складальне відділення

11

3

3

17

Термічний

1

1

1

3

Інструментальний

1

1

1

3

Ремонтно-механічний

1

1

1

3

Обчислюються відрядні розцінки для кожної операції по формулі:

Р = Зі*t (16)

Де Р - розцінка на даній операції, грн.;

З - годинна тарифна ставка робітника, що виконує дану операцію, грн.;

t - трудомісткість обробки виробу на цій операції, год.

Годинні тарифні ставки всіх робітників розраховуються по формулі:

З = З1*Ктер (17)

Де З1 - годинна тарифна ставка робітників 1-ого розряда, грн.;

Ктер - середній тарифний коефіцієнт.

Ктер обчислюється залежно від обраного середнього розряду робітників по формулі:

Ктер = Км+(Кб - Км) * (rср - rм) (18)

Ктер = Кб - (Кб - Км) * (rб - rср) (19)

Де Км - тарифний коефіцієнт, відповідний меншому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд;

Кб - тарифний коефіцієнт, відповідний більшому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд;

rср - середній тарифний розряд робітників;

rм - менший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд;

rб - більший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд.

При оплаті праці основних робітників застосовується відрядна форма оплати, для допоміжних - погодинну.

Середній тарифний розряд відрядників, що працюють у механічному відділенні 3,5 - 4,2, у складальному - 3,0 - 4,6; почасовиків, що працюють у механічному відділенні - 4,2 - 4,5;у складальному - 4,5 - 4,8.

Середній тарифний розряд робітників термічного цеху - 3,0 - 3,5.

Механоскладальний цех.

Механічне відділення:

Відрядники:

Ктер = 1,32+(1,42-1,32) *(3,85 - 3,5) = 1,32+(0,1*0,35) = 1,36

З = 5,3*1,36 = 7,21 (грн./год)

Р= 7,21*2024/12 = 1216( грн.)

Почасовики:

Ктер =1,42+(1,47-1,42) *(4,35-4,2) = 1,42+(0,05*0,15) = 1,43

З = 5,1*1,43 = 7,3( грн/год.)

Р = 7,3*2024/12 = 1231,3( грн.)

Складальне відділення:

Відрядники:

Ктер = 1,25+(1,52-1,25) *(3,8 - 3)= 1.25+(0,27*0,8) = 1,47

З = 5,3*1,47 = 7,8 (грн./год)

Р = 7,8*2024/12 = 1315,5( грн.)

Почасовики:

Ктер = 1,47+(1,53-1,47) *(4,65 -4,5) = 1,47+(0,06*0,15)=1,48

З = 5,1*1,48 = 7,6( грн/год.)

Р = 7,6*2024/12 = 1281,9 (грн.)

Термічний цех.

Ктер = 1,25+(1,32-1,25) *(3,25-3) = 1,25+(0,07*0,25) = 1,3.

Відрядники:

З = 5,3*1,3 = 6,89( грн./год)

Р = 6,89*2024/12 = 1162,1( грн.)

Почасовики:

З = 5,1*1,3 = 6,63( грн./год)

З =6,63*2024/12 = 1118,26 (грн._

Розрахунок основної заробітної плати включає розрахунок тарифного фонду і доплат до нього.

Додаткова заробітна плата нараховується виробничому персоналу за працю понад установлені норми, за трудові успіхи і винахідництво, і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні компенсаційні виплати, передбачені законодавством премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Преміі для основних робітників - 12%, для допоміжних - 13%.

Доплати до тарифного фонду для виробничих робітників - 13%, для допоміжних - 7%.

Додаткова заробітна плата в холодних цехах для основних робітників - 11%, для допоміжних - 5%.

На прикладі розрахуємо ФОП, для механічного відділення механоскладального цеху:

Відрядники:

Тарифна заробітна плата:

Тзп = 7.21*168,7 = 1216,3 (грн.)

Премії:

Пр = 1216,3*0,12 = 145,95 (грн.)

Доплати:

Д = 1216,3*0,13 = 158,1 (грн.)

Основна заробітна плата:

Зосн = 1216,3+145,95+158,1 = 1520,35 (грн.)

Додаткова заробітна плата:

Зд = 1520,35*0,11 = 167.24 (грн.)

Фонд оплати праці:

ФОП = 1520,35+167,24 = 1687,59 (грн.)

Погодинники:

Тарифна ставка:

(коп.)=0,578(грн.)

Тарифна заробітна плата:

Тзп = 7,3*168,7 = 1231,51 (грн.)

Премії:

Пр = 1231,51*0,13 = 160,1 (грн.)

Доплати:

Д = 1231,51*0,07 = 86,21 (грн.)

Основна заробітна плата:

Зосн = 1231,51+160,1+86,21 = 1477,82 (грн.)

Додаткова заробітна плата:

Зд = 1477,8*0,05 = 73,9 (грн.)

Фонд оплати праці:

ФОП = 1477.82+73,9 = 1551,72 (грн.)

За таким же прикладом проводиться розрахунок по іншим цехам, отримані дані зведені в таблицю 14.

Таблиця 14 - Розрахунок ФОП

Вид робочих

Тарифний розряд

Тарифна ставка, грн

Кількість

Тарифна з/п, грн

Премії, грн

Доплата, грн

Основна з/п, грн

Додаткова з/п,грн

ФОП, грн

Механоскладальний цех

механічне відділення

відрядники

3,85

7,21

25

1216,3

145,95

158,1

1520,35

167,24

1687,49

погодинники

4,35

7,3

9

1231,51

160,1

86,21

1477,82

73,9

1551,72

складальне відділення

відрядники

3,8

7,8

16

1315,86

157,9

171,06

1644,82

180,9

1825,72

погодинники

4,65

7,3

6

1282.12

166,68

89,75

1538,55

76,9

1615,45

Термічний цех

відрядники

3,25

6,89

2

1441,3

172,95

187,4

1801,65

198,2

1999,85

погодинники

3,25

6,63

1

1325,3

172,3

92,8

1590,4

79,52

1669,92

Інструментальний цех

відрядники

3,85

7,21

2

1216,3

145,95

158,1

1520,35

167,24

1687,59

погодинники

4,35

7,3

1

1231,51

160,1

86,21

1477,82

73,9

1551,72

Ремонто-механічний цех

відрядники

3,25

6,89

2

1162,34

139,5

151,1

1452,94

159,82

1612,76

погодинники

3.25

6,63

1

1068,8

138,94

74,8

1282,54

64,13

1346,67

всього

15307,24

1241,75

16548,89

собівартість рентабельність продукція витрата

Відрахування на соціальне страхування

До цієї статті калькуляції відноситься:

1) відрахування на державне(обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування ;

2) відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (в Пенсійний фонд),а також відрахування на додаткове пенсійне страхування

В таблиці 15 розраховані відрахування на соціальне страхування по цехам.

Таблиця 15 - Відрахування на соціальне страхування.

Цех

ФОП,

грн.

Відрахування,

грн

Механоскладальний

6680,38

240,49

Термічний

3669,77

132,11

Інструментальний

3239,31

116,6

Ремонто-механічний

2959,43

106,5

Всього

16548,89

595,7

Загальновиробничі витрати

Стаття 1. Витрати по утриманню і експлуатації обладнання

Механоскладальний цех

Стаття 1.1 :«Утримання обладнання, утримання і оновлення інструменту та інвентарю». У неї включається:

1) основна й додаткова зарплата допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування; зношування інструмента, що перебуває в експлуатації, витрати по заточенню й відновленню цього інструмента й зношування інвентарю;

ФОТдоп.р. = ТФОТдоп.р. +ПР+Д (20)

Де ТФОТдоп.р - тарифний фонд оплати праці допоміжних робітників, грн.;

ПР - премія допоміжних робітників, грн.;

Д - доплата допоміжних робітників, грн..

ТФОТ = Чдоп.р. *Fеф. *З.

Сума затрат за статтею на одного робочого-верстатника - 350 грн.

Механічний:

Відрахування в фонд соц. страх.:

Відр. = 1551,72*0,036 = 55,86 (грн.)

Витрати на робочих-верстатників:

Витр. =17*350 = 5950 (грн.)

Всього витрат по відділенню:

Всього = 1551,72+55,86+5950 = 7557,58 (грн.)

Таблиця 16. Утримання обладнання, утримання і оновлення інструменту та інвентарю

Цех

З/п допоміжних робочих, грн

Відрахування в фонд соц. страх, грн

Кількість верстатників, чол

Витрати на робочих-верстатників, грн

Всього витрат по цеху, грн

Механічний

1551,72

55,86

17

5950

7557,58

Складальний

1615,45

58,16

11

3850

5523,61

Термічний

1669,62

60,1

1

350

2079,72

Інструментальний

1551,72

55,86

1

350

1957,58

Ремонтний

1346,67

48,42

1

350

1745,09

Всього

18863,58

Всього по статті 1: 18863,58(грн.)

Стаття 2:«Енергія, зжате повітря, вода для виробничих цілей»

Витрати електроенергії для двигунів цеху:

(21)

де Кс - коефіцієнт попиту, що враховує недовантаження по потужності і неодночасність роботи електроприймальників, втрати в мережі та електродвигунах (0,25),

Wуст - сумарна встановлена потужність обладнання, кВт

Феф.ст. - ефективний річний фонд часу верстата при роботі в одну зміну, год.

С - кількість змін роботи верстатів(1),

Кз - коефіцієнт завантаження обладнання в часі, враховуючи неповноту річного графіку споживання(0,70).

Механоскладальний цех.

Розрахунок сумарної встановленої потужності обладнання, представлено в таблиці 17

Таблиця 17 - Сумарна встановлена потужність обладнання, кВт

Верстати

Кількість

Потужність,

кВт

Загальна потужність, кВт.

Малі

21

3,3

69,3

Середні

50

11,3

565

Великі

4

30

120

Всього

75

754,3

Середня потужність обладнання:

754,3/75 = 10,1 (кВт)

Витрати електроенергії для двигунів цеха:

Рс = 0,25*754,3*1912,68*1*0,7 = 252478,54(кВт)

Вартість електроенергії для виробничих цілей:

(21)

де Це - ціна 1 кВт. ч енергії, грн. (вартість 1 кВт/ч електроенергії дорівнює 0,34 грн.)

Св = 252478,54*0,34 = 85842,7(грн.)

Витрати води для виробничих цілей:

(22)

де qв - витрати води на один верстат, л/год (0,6 л/год)

No - кількість верстатів, що працюють з охолодженням

()

Вартість води:

(23)

де Цв ціна 1 м3 води, грн.(вартість 1 м3 води дорівнює 3,84 грн.)

(грн.)

Витрати зжатого повітря:

(24)

де - витрати зжатого повітря на 1 верстат, м3/год (витрати зжатого повітря на 1 верстат складає 2,0 м3/год);

- кількість верстатів що використовують зжате повітря (складає 60% виробничого обладнання)

()

Витрати на зжате повітря:

(25)

де - ціна 1 м3 зжатого повітря, грн.(вартість 1м3 зжатого повітря дорівнює 0,015грн.)

(грн.)

Всього по статті 2:85842,7+231,36+1807,5=87881,56(грн.)

Стаття 3:«Затрати на поточний ремонт обладнання, транспортних засобів, дорого вартісного інструменту»

В таблиці 18 розрахована вартість обладнання.

Таблиця 18 - Вартість обладнання, грн.

Вид верстатів

Кількість верстатів

Ціна,грн.

Вартість, тис грн

Токарні

24

40000

960000

Розточувальні

11

45000

495000

Свердлильні

11

30000

330000

Стругальні,довбальні,

протяжні

0

0

0

Фрезерні

13

35000

455000

Зубообробні

0

0

0

Шліфувальні

12

50000

600000

Інші

4

45000

180000

Усього

75

3020000

Середня вартість обладнання:

(тис.грн.)

Витрати на поточний ремонт становлять 3%.

3020000*0,03 = 90600 (грн.)

Затрати на монтаж і транспортування обладнання приймаються в розмірі 7% вартості обладнання:

(тис.грн.)

Вартість пристосування складає 7,5% вартості обладнання:

(тис.грн.)

Вартість інструменту складає 5% вартості обладнання:

(тис.грн.)

Вартість виробничого інвентарю визначається в розмірі 2% вартості верстатного обладнання:

(тис.грн.)

Витрати на ремонт пристосування - 5% від вартості обладнання:

(тис.грн.)

Всього по статті 3: 90600+226500+211400+151000+60400+151000=890900 грн

Стаття 4:«Допоміжні матеріали»

Затрати на допоміжні матеріали приймаються в розмірі 240 грн на один верстат:

(грн.)

Стаття 5:«Амортизація»

Амортизація обладнання і інструмента - 15%:

Обладнання:

(грн.)

Інструмент:

(грн.)

Всього амортизація: 453000+22650 = 475650(грн.)

Витрати механоскладального цеху: 890900+18000+475650=1384550 (грн.)

Термічний цех:

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання складають 225% з/п основних робочих даного цеху:

(грн.)

Таблиця 19 - Вартість обладнання термічного цеху.

Вид верстатів

Кількість верстатів

Ціна,грн.

Вартість, тис грн

Токарні

2

40000

80000

Свердлильні

1

30000

30000

Фрезерні

1

35000

35000

Інші

1

45000

45000

Усього

5

190000

Інструментальний цех:

Таблиця 20 - Сумарна встановлена потужність устаткування, кВт.

Верстати

Кількість

Потужність,

кВт

Загальна потужність, кВт.

Малі

2

3,5

7

Середні

2

9,5

19

Всього

4

26

Витрати електроенергії для двигунів цеха:

(кВт)

Вартість електроенергії для виробничих цілей:

(грн.)

Витрати води для виробничих цілей:

()

Вартість води:

(грн.)

Витрати зжатого повітря:

()

Вартість зжатого повітря

(грн.)

Всього: 2958,9+12,3+96,4=3067,6 (грн.)

Таблиця 21 - Вартість обладнання, грн.

Вид верстатів

Кількість верстатів

Ціна,грн.

Вартість, тис грн

Токарні

1

40000

40000

Свердлильні

1

30000

30000

Шліфувальні

1

50000

35000

Інші

1

45000

45000

Усього

4

165000

Затрати на монтаж і транспортування обладнання - 11550грн..

Вартість пристосування складає - 12375 грн.

Вартість інструменту - 8250 грн.

Вартість виробничого інвентарю - 3300 грн.

Витрати на поточний ремонт обладнання - 4950 грн.

Витрати на ремонт пристосування - 8250 грн.

Всього: 11550+12375+8250+3300+4950+8250=48675(грн.)

Затрати на допоміжні матеріали приймаються в розмірі 240 грн. на один верстат:

( грн.)

Амортизація обладнання і інструмента - 15%:

Обладнання:

( грн.)

Інструмент:

( грн.)

Всього амортизація: 24750+1237,5=25987,5(грн.)

Витрати інструментального цеху:

3067,6+4950+8250+11550+960+25987,5 = 54765,1 (грн.)

По ремонтно - механічному цеху такі ж розрахунки, як і по інструментальному.

Цехові витрати

Визначимо площу і об'єм будівель, включаючи побутові і адміністративні кімнати.

Питома площа побутових приміщень на одну людину для цехів холодної обробітки складає 1,22 м2, площа адміністративних приміщень в цехах - 3,25 м2 на одну людину.

Висота виробничих будівель для гарячих цехів - 10 м, , висота адміністративних і побутових приміщень - 3,3 м.

Механоскладальний цех:

()

()

()

()

()

()

()

()

Таблиця 22 - Визначення площі та об'єму по цехам.

Назва

,м2

,м2

,м2

,м2

,м3

, м3

, м3

Механоскладальний

цех

2283,6

42,7

19,5

2345,8

23458

140,91

64,35

Термічний цех

106,5

2,44

3,25

112,19

1121,9

8,05

10,7

Інструментальний

228,36

4,88

3,25

236,49

2364,9

16,1

10,7

Ремонтний

342,54

4,88

3,25

350,67

3506,7

16,1

10,7

«Утримання будівель та споруд»

До цієї статті відносяться витрати на електроенергію на освітлення, пар для опалення, воду для побутових потреб, матеріали та інші витрати, пов'язані з утриманням будівель та споруд.

Річні витрати електроенергії на освітлення, кВт•год:

(26)

де Ре.ср. - середні витрати електроенергії на 1м2 площі цеху, кВт/год (20 Вт/год).;

Fосв - річне світлове навантаження (2100 год);

Sц - площа цеху, м2.

(кВт)

Витрати на електроенергію протягом року:

(27)

де Ре - річні витрати електроенергії на освітлення, кВт/год.;

Це - ціна 1кВт/год. освітлювальної енергії, грн.

Потреба у пару на опалення протягом року, гкал:

(28)

де qi - витрати теплоти на 1м3 будівлі, Гкал/год.;

То - кількість годин в опалювальному періоді, год.;

Vз - об'єм будівлі цеху, м3.

Вартість пару:

(29)

де Рп - потреба в пару на отоплення протягом року;

Цп - ціна 1 Гкал пару, грн.

Витрати води на господарчі потреби, м3

(30)

де qвп - витрати води на одного працюючого за зміну, л;

R - кількість робочих, люд.;

Dр - число днів роботи за рік, дн.

Витрати води на душеві, м3:

(31)

де qвд - витрати води на одного робочого, який користується душем, л/день;

R1 - кількість робочих, які користуються душем;

Dр - число днів роботи за рік, дн.

Загальні витрати води:

(32)

Вартість води визначається:

(33)

де Рв - загальні витрати води;

Цв - ціна 1м3 води (3,84 грн.)

Витрати на матеріали та інші потреби складає 3% від вартості будівель.

Вартість будівництва 1 м3 промислових будівель складає 75 грн, адміністративних і побутових приміщень - 78 грн:

Вартість матеріалів:

Всього: 44284,58+51861,31=96145,89(грн.)

Таблиця 23 - Визначення витрат по цехам (без ФОП, амортизації та інших витрат).

Назва

Витрати ел.енергії,

кВт

Витрати ел.енергії,

грн

Витрати пару,Гкал

Витрати пару,грн

Витрати води,л.

Витрати води,грн

Вартість будівель,

грн

Витрати на мат. та ін.вит.,грн

Усього,грн

Механоскла-дальний

цех

98523,6

33498

152

7600

829,84

3186,58

17287102

51861,31

96145,89

Термічний цех

2999,77

Інструментальний

9932,58

3377,1

15,3

765

60,72

233,16

173360,4

5200,81

9576,07

Ремонтний

14728,14

5007,57

22,7

1135

60,72

233,16

258995,4

7769,86

14145,59

«Ремонтний фонд»

До цієї статті відносяться витрати, пов'язані з поточним ремонтом будівель, споруд та інвентарю. Витрати визначаються у відсотках до вартості основних фондів.

Вартість загальновиробничого інвентарю складає 1,5% вартості обладнання цеху:

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю складають 3%:

Всього: 98520,31(грн.)

«Фонд оплати праці»

У цю статтю включаються: основна та додаткова заробітна плата керівників, спеціалістів та службовців та відрахування на соціальне страхування від зарплати цих категорій робітників.

(34)

де СЗП - середній оклад (1360 грн.);

R - чисельність інженерно-технічних робочих, чол.

Відрахування від зарплати:

«Амортизація»

До цієї статті відноситься амортизація будівель, споруд та цінного інвентарю. Амортизаційні відрахування можуть бути розраховані у відсотках від початкової вартості будівель, споруд та інвентарю.

«Інші витрати»

До цієї статті відносяться: витрати на раціоналізацію, удосконалення та винахідництво, витрати на охорону праці, розраховані за встановленими сумами на одного учасника виробництва. Інші витрати можна визначити у відсотковому відношенні до річного фонду прямої заробітної плати виробничих робочих.

а) Витрати на раціоналізацію, удосконалення та винахідництво складають 75 грн. на одного учасника:

б) Витрати на охорону праці складають 55 грн.:

в) Інші витрати складають 5% річного фонду прямої зарплати:

Термічний цех:

Цехові витрати по термічному цехові складають 150% заробітної плати основних робочих даного цеху:

1999,85*150%=2999,77 (грн.)

Таблиця 24 - Визначення витрат по цехам ( ФОП, амортизація та інші витрати).

Назва

Заробітна плата, грн

Відрахування, грн

Амортизація,грн

Витрати по раціоналізаціі, грн

Витрати по охороні праці,грн

Інші витрати, грн

Усього, грн

Механоскла-дальний

цех

97920

3525,12

93230,5

3116

2255

175,66

200222,28

Інструментальний

16320

587,52

9039,27

228

165

84,38

26424,17

Ремонтний

16320

587,52

13321,02

228

165

80,64

30702,18

Таблиця 25 - Загальні витрати по цехам

Назва

Усього з таблиці 23+ремонт, грн

Усього з таблиці 24, грн

Всього витрат,грн

Механоскладальний

цех

194666,2

200222,28

394888,48

Термічний цех

2999,77

Інструментальний

17326,17

26424,17

43750,34

Ремонтний

24464,69

30702,18

55166,87

Сума загальновиробничих витрат по всім цехам:

496805,46 (грн.)

Адміністративні витрати

У цю статтю калькуляції входять витрати з управління та обслуговування підприємства, витрати на пожежну та сторожову охорону, поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, платежі на обов'язкове страхування майна, податки, збори та інші обов'язкові платежі у бюджет, що враховуються в собівартість продукції та ін.

Відрахування у фонди здійснюється, виходячи з розмірів фонду оплати праці підприємства. Податкові ставки, що використовуються для розрахунку податку на соціальне страхування, на випадок безробіття, пенсійний фонд встановлюються законодавством щорічно.

Розрахунок відрахувань на фонд оплати праці робітників заводоуправління. Чисельність ІТР заводоуправління складає 12% від загальної чисельності робітників в цехах. Середній оклад 1600 грн в місяць.

(35)

де Rзав - чисельність ІТР заводоуправління, чол.;

СОзав - середній оклад заводоуправління,грн.

Чисельність ІТР заводоуправління:

(чол.)

Фонд оплати праці ІТР заводоуправління:

Відрахування до фонду соціального страхування від ФОП складають:

Всього ФОП робітників заводоуправління разом з відрахуваннями:

Розрахунок комунального податку:

(36)

де Нк - ставка комунального податку(0,12);

Чфакт - фактична чисельність працюючих, людей;

Зmin - неоподаткований мінімум(17 грн);

Траб - число місяців в розглянутому періоді.

Розрахунок податку на землю:

(37)

де а - ставка плати за 1м3 (2,28 грн. за 1 м2);

?Si - сума площі будівель всіх цехів та будівель заводоуправління.

?Si = (1237)+19,5+(3,253)+(10,72)=473,25 м2

Інші складові витрати можна розрахувати укрупнено, прийнявши за основу відношення цехових витрат (частину загальновиробничих) на рівні 0,6.

Адміністративні витрати:

735974,4+25574,4+2129,76+1618,52=765297,08 (грн.)

Витрати на збут

До цієї статті калькуляції відносяться витрати на реалізацію продукції, у тому числі на рекламу та передпродажну підготовку товарів, витрати на тару та упаковку, на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій, вартість яких враховується до ціни продукції згідно умовам поставки. Ці витрати рекомендується включати в собівартість продукції пропорційно виробничої собівартості цієї продукції у розмірі 20%.

Таблиця 28 - Калькуляція повної собівартості продукції.

Стаття

Визначення в грн.

1.

Сировина і матеріали

1377204,8

2.

Поворотні відходи

135702,5

3.

Основна зарплата виробничих робочих

15307,24

4.

Додаткова зарплата виробничих робочих

1241,75

5.

Відрахування на соціальні заходи

595,7

6.

Витрати по утриманню та експлуатацію обладнення

1653175

7.

Загальновиробничі витрати

496805,46

Виробнича собівартість

3680032,3

8.

Адміністративні витрати

765297,08

9.

Невиробничі комерційні витрати (20% від виробничої собівартості)

736006,46

Повна собівартість

5181335,8

4. Розрахунок капітальних витрат

Визначення капітальних вкладів в основні фонди

Розрахунок ведеться по окремим складовим на підставі класифікації основних виробничих фондів.

Вартість будівель визначається на підставі об'єму та вартості 1м3 та розраховується по всім цехам.

По кожному цеху визначаємо вартість промислової будівлі цеху, побутових приміщень та адміністративних. Окремо розраховуємо вартість будівлі заводоуправління.

Таблиця 29 - Вартість обладнання по усьому підприємству в цілому.

Показники

Цех

Механо-складальний

Інстру-ментальний

Рем-механічний

Термічний

Загальна вартість технологічного обладнання, грн.

3020000

165000

165000

190000

Витрати на монтаж і транспортування обладнання приймаються в розмірі 7% вартості обладнання, грн..

211400

11550

11550

13300

Вартість пристосування складає 7,5% вартості обладнання, грн..

226500

12375

12375

14250

Вартість інструменту - 5% вартості обладнання, грн..

151000

8250

8250

9500

Вартість виробничого інвентаря визначається в розмірі 2% вартості верстатного обладнання, грн.

60400

3300

3300

3800

Всього по цехам, грн.

3669300

35640

35640

230850

Всього вартість обладнання по підприємству, грн..

3971430

Вартість будівель та споруд цехів вже розраховувалась у цехових витратах, тому зведемо їх у таблицю 30.

Таблиця 30 - Вартість будівель і споруд цехів, грн

Приміщення

Вартість, грн

Механоскладальне

1712700

Термічне

7987,5

Інструментальне

171270

Ремонтно-механічне

256905

Загальна вартість

2220750

Таблиця 31 - Розрахунок вартості будівель усіх цехів та будівель заводоуправління.

Площа будівель заводоуправління, м2

84,15

Висота адміністративних приміщень, м

3,3

Обсяг будівель заводоуправління, м3

Вартість будівництва 1 м3 адміністративних приміщень, грн

78

Вартість будівель заводоуправління, грн.

Вартість будівель і споруд цехів, грн

2220750

Загальна вартість будівель всіх цехів та будівель заводоуправління, грн.

21660,21+2220750=2242410,2

Капітальні вклади в основні виробничі фонди складають:

Основні фонди:

Таблиця 32 - Структура основних фондів в загальній вартості

Найменування ОФ

%

Вартість

Будівлі

39,4

2448253

Споруди

4,3

267195,12

Передові пристрої

1,8

111849,12

Транспортні засоби

1,1

68352,242

Вимірювальні пристрої та прибори

1,2

74566,1

Інструменти

0,8

49710,721

Виробничо-господарчий інвентар

1,4

86993,86

Силові машини та обладнання

1,6

99421,44

Робочі машини та обладнання

48,4

5727219,86

Разом

100

6213840,2

Визначення оборотних коштів

Оборотні кошти заводу визначаються на підставі питомої ваги одного з елементів в загальній масі засобів. У якості одного з елементів, з яким проводимо розрахунок, є елемент «основні матеріали». Знаючи питому вагу цього елементу у сумі коштів, а також середньозважену норму запасу в днях, що складає 45 днів, визначимо загальну суму оборотних коштів заводу та суму коштів, що вкладені в окремі елементи за даними структури оборотних коштів.

Запаси матеріалу складають:

(38)

Загальні оборотні фонди:

Таблиця 33 - Структура оборотних коштів машинобудівного підприємства

Показники

Відсоток

Вартість, грн.

Всього оборотних коштів

100

646325,51

Оборотні фонди

90,8

586863056

В тому числі:

Виробничі запаси

53,3

312798,27

сировина, основні матеріали та покупні напівфабрикати

37,9

244957,37

допоміжні матеріали

1,9

11150,41

паливо та пальне

0,5

2934,32

тара та тарні матеріали

0,6

3521,18

інструменти, господарчий інвентар, малоцінні та швидкозношувані предмети

10,4

61033,81

запасні частини для ремонту

2

11737,27

Незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення

35,9

210684,01

Витрати майбутніх періодів

1,6

9389,82

Фонди обігу

9,2

59461,95

В тому числі :

готова продукція на складі

8,8

5232,65

товари відвантажені

0,2

118,92

грошові кошти в касі

0,1

59,46

кошти на рахунках

0,1

59,46

Визначення загальних капіталовкладень

Таким чином загальна сума капітальних витрат склала :

(39)

де ОВФ - основні виробничі фонди;

ОБК - оборотні кошти.

(грн..)

До нормованих оборотних коштів підприємства відносять: виробничі запаси, незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів, готова продукція на складі

6. Розрахунок ціни продукції

При розрахунку ціни на виріб підприємства задамо на першому етапі плановий рівень рентабельності продукції 20%. На наступному етапі :

1) визначимо рівень рентабельності виробу, якщо ціна підприємства відповідає середньо ринковій;

2) оберемо підсумковий рівень ціни на виріб. Цінова політика проявляється в одній з трьох форм ціноутворення - за попитом, за конкуренцією, за витратами.

· Ціна за витратами встановлюється виходячи з запланованого рівня рентабельності без визначення попиту споживачів;

· Ціна за попитом - у результаті вивчення попиту в умовах цінового ринку на рівні, що підходить до споживача;

· Ціна за конкуренцією може бути нижче, на рівні або вище ринкової в залежності від ринкових властивостей товару.

Обрана цінова політика та вище отримана інформація про збут дозволяють визначити об'єм продажу.

3) розрахуємо сумарний дохід підприємства при заданому об'ємі виробництва;

4) визначимо суму податку на додаткову вартість, а також суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету.

Оптова ціна без ПДВ

При розрахунку ціни оберемо цінову політику «за витратами» при запланованому рівні рентабельності 20%

Розрахунок ціни продукції, сумарної виручки підприємства при заданому обсягу випуску виробництва, суми податку на додану вартість (ПДВ), а також суму ПДВ, що підлягає сплаті у бюджет та загальний прибуток проведемо в таблиці 34.

Таблиця 34 - Розрахунок ціни продукції.

Показники

Значення

Повна собівартість одиниці продукції, грн/шт.

Запланований рівень рентабельності, %

20

Ціна продукції без ПДВ, грн/шт

Ціна продукції з ПДВ, грн/шт

Обсяг виробництва, шт

1000

Сумарна виручка підприємства без ПДВ, грн.

Сумарна виручка підприємства з ПДВ, грн.

Сума ПДВ з одиниці продукції, грн.

Сума ПДВ, яка підлягає виплаті до бюджету, грн.

Загальний прибуток, грн.(Виручка без ПДВ - Повна собівартість)

Визначення порогу рентабельності виробництва

Якщо підприємство отримує прибуток, воно вважається рентабельним. Показники рентабельності, що застосовуються в економічних розрахунках, характеризують відносну прибутковість. Виокремлюють показники рентабельності продукції та рентабельності підприємства. Рентабельність продукції визначають у трьох варіантах: рентабельність реалізованої продукції, товарної продукції та окремого виробу.

Рентабельність реалізованої продукції це відношення прибутку від реалізованої продукції до її повної собівартості.

Рентабельність товарної продукції характеризується показником витрат на грошову одиницю товарної продукції або його зворотною величиною (формула 40)

(40)

де РП - реалізована продукція в оптових цінах підприємства;

С - повна собівартість товарної продукції.

Рентабельність виробу - це відношення прибутку на одиницю виробу до собівартості цього виробу. Прибуток за виробом дорівнює різниці між його оптовою ціною та собівартістю.

Рентабельність підприємства (загальна рентабельність), визначається як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів та нормованих оборотних коштів..

Для визначення порога рентабельності виробництва необхідно побудувати графік беззбитковості.

Всі витрати підприємства можуть бути поділені на дві частини: змінні витрати (виробничі), що змінюються пропорційно об'єму виробництва, та постійні витрати (періодичні), які як правило, залишаються стабільними при зміні об'єму випуску.

Таблиця 34 - Розрахунок постійних і змінних витрат


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.