Розрахунок техніко-економічних показників цеху з виробництва шихти

Характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів на ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій". Розрахунки визначення ресурсів, випуску продукції, собівартості, прибутку та рентабельності. Обґрунтування проекту з виробництва шихти.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.10.2011
Размер файла 117,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Сучасна скляна промисловість виготовляє найрізноманітніші вироби - промислове та побутове скло, скляні труби і ізолятори, медичне та парфумне скло, тарне та сортове скло, піноскло, скловолокно, ситали та інші.

Скло - штучний матеріал, який має такі властивості, як прозорість, твердість, хімічна стійкість, термостійкість. Крім того, скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко використовують майже у всіх галузях техніки, у медицині, у наукових дослідженнях та у побуті.

В залежності від практичного використання скляних виробів змінюється хімічний склад скла, форма, розміри, та спосіб їх виготовлення.

Скло не виділяє шкідливих речовин, не має запаху, забезпечує тривале зберігання продуктів, добре миється та дезінфікується, легко утилізується, має добрі декоративні можливості. Крім того, скляна промисловість забезпечена найбагатшими сировинними ресурсами.

Скло отримують шляхом термічної обробки шихти, яка є сумішшю природних або штучних сировинних матеріалів. Шихту завантажують у піч, і при визначеній температурі та витримці, отримують розплав - скломасу. При охолодженні скломаси в`язкість її зростає, що надає можливість формувати вироби шляхом видування, прокатки, витягування, пресування чи пресовидування.

Скляною шихтою називають однорідну суміш, попередньо підготовлених і зважених за заданим рецептом сировинних матеріалів.

Загалом склад шихти представляє собою суміш наступних матеріалів: кварцового піску, кальцинованої соди, каоліну, сульфату натрію, крейди, доломіту та вугілля.

У даний час на склозаводах приготування шихти ведеться в механізованих цехах, в яких передбачається повний цикл операцій з підготовки і усереднення сировини, до складу яких входить комора сировини з приймальним павільйоном і дозувально-змішувальне відділення. Останнє складається з витратних бункерів сировини, приміщення розподілу матеріалів з силосів (та інших місць зберігання) у витратні бункери в дозувально-змішувальній лінії. До складу такої лінії входять автоматичні ваги, змішувачі, транспортувальні пристрої і бункери зберігання шихти.

Важливими стадіями приготування скляної шихти є:

- дозування компонентів;

- змішування і зволоження шихти;

- введення склобою;

- контроль якості.

Темою даного курсового проекту є розрахунок техніко-економічних показників цеху з виробництва шихти потужністю 355 тис. тон на рік.

Для забезпечення високої якості скла необхідно, щоб була висока якість сировини та матеріалів. Серед них головне значення має складова скла - шихта, що обґрунтовує актуальність теми курсового проекту.

Об'єктом дослідження курсового проекту є цех з виробництва шихти.

Предметом дослідження даного курсового проекту є техніко-економічне обґрунтування доцільності створення цеху з виробництва шихти.

Завданнями курсового проекту є:

- обґрунтування методу виробництва, характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів;

- обґрунтування принципів організації основного виробництва і праці;

- проведення техніко-економічних розрахунків щодо визначення ресурсів, випуску продукції, собівартості, прибутку та рентабельності;

- обґрунтування запропонованого проекту з виробництва шихти.

Інформаційною базою є вітчизняні видання, матеріали преси та фактичні дані діяльності ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Шихтою називають однорідну суміш попередньо приготованих та відважених по заданому рецепту сировинних матеріалів [11, с.94-95].

У підготовку шихти входять наступні операції:

- розрахунок складу шихти;

- зважування окремих компонентів;

- змішування компонентів;

- контроль якості шихти.

Шихта, яка завантажується до скловарної печі, повинна бути перш за все однорідною, тобто співвідношення сировинних матеріалів на кожній ділянці шихти повинно бути однаковим та суворо відповідати заданому рецепту.

На однорідність скляної шихти впливає зерновий склад сировинних матеріалів, їх вологість, точність зважування, якість та тривалість перемішування у змішувачі, спосіб транспортування та зберігання. При тонкому подрібненні сировини покращується однорідність шихти. Чим тонше подрібнюються матеріали, тим менше вона розшаровується.

Вологість сировинних матеріалів суттєво впливає на однорідність шихти. Сухі матеріали погано перемішуються, а суха шихта швидко розшаровується при транспортуванні. Разом з тим, якщо у процесі змішування зволожити всю шихту, то можливе її комкування, тому рекомендується зволожити спочатку один пісок, а до нього додавати сухі компоненти.

Кількість води, яку подають для зволоження піску, залежить від його вихідної вологості і повинна бути такою, щоб содова шихта мала вологість 4 - 5 відсотків, а сульфатна 4 - 7 відсотків.

Зважування компонентів шихти повинно здійснюватися з точністю плюс-мінус 0,3 відсотка та систематично контролюватися.

Спосіб транспортування суттєво впливає на якість шихти. Щоб запобігти розшаровуванню шихти, необхідно скоротити шлях її транспортування та слідкувати за тим, щоб на цьому шляху було якомога менше потрясінь.

При зберіганні готової шихти в бункерах необхідно слідкувати за тим, щоб вони були заповнені. Це зменшить висоту падіння шихти. Крім того, не слід створювати великих запасів, так як при тривалому зберіганні шихта злежується, що також може потягти за собою її розшарування. Ефективним способом боротьби з розшаруванням є її брикетування та гранулювання.

У таблиці 1.1 наведена характеристика основної сировини та допоміжних матеріалів.

Таблиця 1.1 - Характеристика основної сировини та допоміжних матеріалів

Найменування матеріалів

Основні характеристики матеріалів

ДЕСТ або ТУ

1 Вихідна сировина

1.1 Пісок кварцовий, мелений пісчаник, кварцит та жильний кварц для скляної промисловості

Марки:

БС - 060 - 1

С - 070 - 1

ДЕСТ 22551 - 77

1.2 Сода кальцинована технічна

Марка Б1 та 2 сорт

ДЕСТ 5100 - 85

1.3 Каолін сухого збагачення польовошпатовий для скляної промисловості

КПС - 2

ТУ - України - 3 - 93

1.4 Натрій сірчанокислий технічний

Марка «А», «Б»

ТУ 6 - 46 - 2319883 - 04 - 90

1.5 Крейда природна комова, подрібнена та мелена

Марка МК - 1

ТУ 21 - 10 - 73 - 90

1.6 Доломіт кусковий для скляної промисловості

ДК - 19 - 0, 06

ДЕСТ 23672 - 79

1.7 Вугілля кам'яне та антрацит Донецького басейну для побутових потреб

Вугілля марки А

ДЕСТ 8188 - 87

2 Допоміжні матеріали

2.1 Пігмент червоний залізоокисний

Марка К та КІ

ТУ 6 - 10 - 602 - 77

3 Паливо

3.1 Гази природні паливні для комунально-побутового призначення

ДЕСТ 3542 - 87

У таблиці 1.2 наведена сировина, основні та допоміжні матеріали, що необхідні для виготовлення продукції, їх ціна та норма витрат на одиницю продукції.

Таблиця 1.2 - Матеріальні ресурси

Назва матеріальних ресурсів

Норма витрат на одиницю продукції

Ціна за одиницю матеріальних ресурсів, т/грн

Постачальник

1 Основні матеріали

1.1 Пісок

0,5948

83,33

ЗАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

1.2 Сода

0,155

2115,58

ВАТ «Кримська сода»

1.3 Сульфат натрію

0,166

1495,59

ВАТ «КУЧУКСУЛЬФАТ» 658663 с. СтепноЄ Озеро Алтайського краю Росії

1.4 Каолін

0,0148

682,15

ВАТ «Просянівський ГЗК»

1.5 Крейда

0,051

41,86

ВАТ «Слов'янська крейда»

1.6 Доломіт

0,0431

219,96

Боснинське родовище,

м. Владикавказ

1.7 Вугілля

0,00071

678,57

«Лисичанськвугілля»

2 Допоміжні матеріали

2.1 Пігмент червоний залізоокисний

26,00

ВАТ «Вторресурси»

3 Енергетичні ресурси

3.1 Природний газ, м3

7,58

2,189

ВАТ «Нафтогаз»

3.2 Електроенергія,кВт/год

0,345

0,65

Лисичанська електромережа

Таким чином, шихтою називають однорідну суміш попередньо приготованих та відважених по заданому рецепту сировинних матеріалів. Для виробництва шихти необхідні наступні основні сировинні матеріали, які закуповують як в Росії, так і Україні, а саме: пісок, сода, сульфат натрію, каолін, крейда, доломіт, вугілля.

Цех, що проектується, служить для підготовки і приготування шихти. Цех повинен мати великі механізовані склади для приймання і збереження сировини, що прибуває навалом або в тарі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ

Виробничий процес виготовлення шихти - це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції [4, с. 246].

За призначенням виробничі процеси виготовлення шихти поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючи.

Основний процес - це процес безпосереднього виготовлення шихти. Допоміжні процеси групуються за їхнім призначенням, утворюючи такі допоміжні виробництва, як ремонтне, інструментальне, енергетичне та ін.

Обслуговуючи процеси забезпечують нормальні умови здійснення основних та допоміжних. До них належать складські, транспортні процеси [4, с.246-247].

Виробничий процес виготовлення шихти та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Для цього за проектування та організації виробничого процесу слід дотримуватись певних принципів.

Принцип спеціалізації означає обмеження різноманітності елементів виробничого процесу, передусім зменшення номенклатури продукції, яка виготовляється на кожній ділянці підприємства, а також різновид виробничих операцій, що виконуються на робочих місцях.

Принцип пропорційності потребує узгодження пропускної спроможності всіх частин виробничого процесу, усієї взаємозв'язаної системи підрозділів і машин. Порушення цього принципу призводить до виникнення «вузьких місць» або неповного завантаження окремих підрозділів [4, с. 248].

Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окремих операцій і процесів. Додержання цього принципу є особливо важливим у виготовленні складних вузлів, агрегатів, послідовне виробництво, яких потребувало б тривалого часу.

Принцип прямоточності означає, що предмети праці в процесі обробки повинні пересуватися найкоротшим шляхом на всіх стадіях та операціях виробничого процесу, без зустрічних та зворотних переміщень.

Принцип безперервності потребує, щоб перерви між суміжними технологічними операціями були мінімальними або їх було зовсім ліквідовано. Найбільшою мірою цей принцип реалізується в безперервних виробництвах - хімічному, металургійному, енергетичному та ін.

Принцип ритмічності полягає в тім, що робота всіх підрозділів підприємства і випуск продукції мають здійснюватися за певним ритмом, планомірною повторюваністю. За додержанням цього принципу в однакові проміжки часу виготовляють однакову або таку, що рівномірно зростає, кількість продукції, забезпечуючи рівномірне завантаження робочих місць.

Принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтоване звільнення людини від безпосередньої участі у виконанні операцій виробничого процесу.

Використання принципу гнучкості дозволяє мобільно переходити на випуск продукції, якої вимагає ринок, надає динамізму діловій активності, сприяє маневруванню ресурсами та є актуальним в ринковій економіці [4, с. 249-250].

Принцип гомеостатичності полягає в тому, щоб виробнича система була здатною стабільно виконувати свої функції в межах допустимих відхилень і протистояти дисфункціональним впливам.

В основі виробництва шихти лежить технологічний процес, який є частиною виробничого процесу. Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (окремих частин).

Технологічний процес - це послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою отримання деталі або виробу у відповідності до технічних вимог. Технологічні процеси складаються з ряду фізичних, хімічних, механічних явищ, які відрізняються характером якісних змін і перетворень. Часто самі процеси називають фізичними, хімічними, механічними або фізико-хімічними тощо.

Для здійснення технологічного процесу виробництва шихти складається схема технологічного процесу, в якій описуються всі технологічні операції переробки сировини чи напівфабрикатів в готову продукцію. Схема технологічного процесу виготовлення шихти приводиться на рисунку 2.1.

Доставка сировинних матеріалів в склад

Приймальний контроль сировинних матеріалів

Завантаження сировини в приймальний бункер

Подрібнення сировинних матеріалів

Сушіння сировинних матеріалів

Розмелювання сировини

Просіювання сировини

Транспортування оброблених матеріалів у

витратні бункера

Дозування компонентів шихти

Транспортування доз компонентів у змішувач

Зволоження та змішування компонентів шихти

Транспортування шихти в бункера

проміжного зберігання

Відпуск шихти для виробництва скла

Рисунок 2.1 - Схема обробки сировинних матеріалів та приготування шихти

Сировинні матеріали, що застосовують для виробництва скла, в основному, не можуть бути використані без попередньої підготовки. Найчастіше для приготування шихти для варіння скла сушать пісок і матеріали вапняної групи(крейда, вапняк, доломіт). Характер підготовки залежить від природи і призначення сировинного матеріалу. Одні матеріали вимагають лише здрібнювання, а інші необхідно піддати більш складній підготовчій роботі, яка складається зі збагачення, просіювання та сушіння.

Дозовані по заданому рецепту компонентів шихти складальним стрічковим конвеєром подаються в змішувач, де вони змішуються і зволожуються. Вода для зволоження подається на пісок. Включення і вимикання насосів для подачі води виробляється автоматично відповідно до циклограми і заданою вологістю шихти. Після закінчення часу змішування відповідно до циклограми відбувається розвантажування змішувача. Зі змішувача готова шихта за допомогою гвинтових конвеєрів та елеваторів подається в бункер - нагромаджувач шихти. З бункера - нагромаджувача шихта подається в завантажувальні кишені скловарної печі [9, с.12-31].

Організація виробничого процесу по виробництву шихти у просторі реалізується у виробничій і організаційній структурі управління (по горизонталі і вертикалі) [12].

Схема управління цехом наводиться на рисунку 2.2. Ця схема управління відноситься до лінійно-функціональної організаційної структури управління, яка передбачає, що функціональні служби вищого рівня надають повноваження управління аналогічним службам нижчого рівня. При цьому делегуються не лінійні, а функціональні повноваження.

Елементами організаційної структури управління є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відносини між ними підтримуються завдяки наявності вертикальних, горизонтальних, лінійних та функціональних зв'язків.

До переваг даної структури слід віднести:

- ефективне використання ресурсів;

- повна відповідальність кожного керівника за результати роботи;

- відсутність потреби у великому штаті управлінців;

- глибокий розвиток професійних навичок;

- забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень;

- сприяє підвищенню ефективності роботи функціональних служб;

- робить можливим необхідний маневр ресурсами [4, с. 65].

Недоліки лінійно-функціональної системи управління:

- уповільнення підготовки управлінських рішень;

- недостатня злагодженість в роботі функціональних підрозділів.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.2 - Схема управління цехом

Управлінський персонал підприємства (організації) поділяється на лінійний та функціональний (штабний, апаратний).

Лінійний персонал забезпечує безпосереднє керівництво виробництвом (діяльністю фірмою). Функціональний персонал допомагає лінійним керівникам виконувати функції управління своїми підрозділами (службами, відділами).

Така система управління є найдоцільнішою за масового виробництва зі сталим асортиментом продукції та не-значними еволюційними змінами технології її виготовлення.

Цех з виробництва шихти працюватиме 365 днів на рік без вихідних та святкових днів. Умови праці визнаються шкідливими. При проектуванні передбачається, що цех буде працювати 3 зміни по 8 годин. Для обраного режиму роботи застосовується чотирьох бригадний графік змінності, який приводиться в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Чотирьохгодинний графік змінності за восьмигодинною робочою зміною

січень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

І

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

24

ІІ

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

23

ІІІ

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

23

ІV

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

3

3

0

1

1

2

2

0

23

Таким чином, виробничий процес з виробництва шихти - це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції.

Технологічний процес виробництва шихти передбачає 13 стадій.

Схема управління цехом відноситься до лінійно-функціональної організаційної структури управління, яка передбачає, що функціональні служби вищого рівня надають повноваження управління аналогічним службам нижчого рівня.

Цех з виробництва шихти працюватиме 365 днів на рік за шкідливих умов праці. При проектуванні передбачається, що цех буде працювати 3 зміни по 8 годин. Для обраного режиму роботи застосовується чотирьохбригадний графік змінності.

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

3.1 Розрахунок капітальних витрат і амортизаційних відрахувань

Капітальні витрати складаються з витрат на будівництво будинків і споруд, на придбання і монтаж обладнання, електрообладнання, інструменти та інші капітальні вкладення.

В курсовому проекті нарахування амортизації основних засобів здійснюється відповідно до податкового методу. Згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з урахуванням подальших змін і доповнень вся величина основних засобів підприємств розділена на 4 групи з загальними для них нормами амортизації.

Капітальні вкладення в будівництво будинків і споруд визначаються за укрупненими показниками на одиницю будівельних робіт (на 1 м3 будинків, споруд). Об'єм будинку цеху розраховується на основі необхідної виробничої площі для розташування основного устаткування за формулою:

м3, (3.1)

де м - довжина будинку цеху;

м - ширина будинку цеху;

м - висота будинку цеху.

Вартість будинків розраховується за формулою:

грн, (3.2)

де м3 - будівельний об'єм будинків.

Вартість споруд приймається у розмірі 21 % від вартості будинків і визначається за формулою:

грн, (3.3)

де грн - вартість будинків.

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

грн, (3.4)

де % - норма амортизації;

грн - вартість основних виробничих засобів.

Розрахунок капітальних витрат на будівництво і амортизаційних відрахувань наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Розрахунок капітальних витрат на будівництво будинків і споруд

Найменування

Будівельний об'єм, м3

Вартість одиниці будівельного об'єму, грн

Повна вартість за кошторисом, грн

Амортизаційні відрахування

норма,%

сума, грн

1 Будинки

5616

235,00

1319760,00

8

105580,80

2 Споруди

-

277149,60

8

22171,97

Всього

1596909,60

127752,77

Капітальні вкладення в устаткування визначаються на основі кількості його і вартості одиниці основного технологічного устаткування. Додаткові витрати на доставку і монтаж устаткування приймаються 20 відсотків вартості обладнання.

Допоміжне устаткування враховує:

- вартість силових машин і устаткування, яка приймається у розмірі 8 відсотків загальної від кошторисної вартості технологічного обладнання;

- вартість транспортних засобів, що приймається у розмірі 5 відсотків від загальної кошторисної вартості технологічного обладнання;

- вартість інструментів і виробничого інвентарю, яка приймається у розмірі 1 відсотка від загальної кошторисної вартості технологічного обладнання.

Розрахунок капітальних витрат на устаткування наведений в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Розрахунок капітальних витрат на устаткування

Амортизаційні відрахування

сума, грн

150624,00

67392,00

4826,88

22694,40

1860,48

2246,40

102240,00

351884,16

35188,42

387072,58

30965,81

19353,63

6451,21

443843,23

норма, %

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

40

Сумарна кошторисна вартість устаткування, грн

627600,00

280800,00

20112,00

94560,00

7752,00

9360,00

426000,00

1466184,00

146618,40

1612802,40

129024,19

80640,12

16128,02

1838594,73

Кількість одиниці устаткування

1

4

4

2

2

2

1

Кошторисна вартість одиниці устаткування, грн

627600,00

70200,00

5028,00

47280,00

3876,00

4680,00

426000,00

Додаткові витрати на

доставку і монтаж

сума, грн

104600,00

11700,00

838,00

7880,00

646,00

780,00

71000,00

відсоток від оптової ціни, %

20

20

20

20

20

20

20

Оптова ціна одиниці устаткування, грн

523000,00

58500,00

4190,00

39400,00

3230,00

3900,00

355000,00

Назва, тип устаткування

1 Технологічне основне устаткування

1.1 Грейферний кран

1.2 Змішувач

1.3 Бункер шихти

1.4 Барабанна сушарка

1.5 Бункер доломіту

1.6 Сито-бурат

1.7 Шаровий млин

1.8 Разом враховане устаткування

1.9 Невраховані устаткування

1.10 Разом технологічне устаткування

2 Силові машини та устаткування

3 Підйомно-транспортні засоби

4 Інструменти і виробничий інвентар

Всього

В таблиці 3.3 наведений зведений кошторис і структура основних виробничих фондів.

Структура основних виробничих фондів визначається часткою кожного виду основних виробничих фондів у їх загальній вартості.

Таблиця 3.3 - Зведений кошторис і структура основних виробничих фондів

Види основних фондів

Кошторисна вартість основних фондів

Річна сума амортизаційних відрахувань, грн

сума, грн

структура, %

1 Будинки і споруди

1596909,60

46,5

127752,77

2 Обладнання, інструменти і виробничий інвентар

1838594,73

53,5

443843,23

Підсумок

3435504,33

100

571596,00

Таким чином, кошторисна вартість основних фондів складе 3435504,33 гривень, річна сума амортизаційних відрахувань складе 571596,00 гривень.

3.2 Розрахунок чисельності працівників

Чисельність працівників цеху з виробництва шихти, що проектується, розраховується окремо за наступними категоріями: основні робітники, допоміжні робітники, керівники, спеціалісти, службовці.

На підставі прийнятого режиму роботи складається баланс робочого часу в днях та годинах для груп робітників, що мають однакові режими роботи. Баланс робочого часу одного робітника наведений в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника

Найменування показників

Методика розрахунку

Години

Відсотки

1

2

3

4

1 Календарний фонд робочого часу (Ткал)

365·8

2920

-

2 Вихідні і святкові (Тв, Тсв)

(104+10)·8+5

917

-

3 Номінальний фонд робочого часу

2920-917

2003

100,0

4 Чергові відпустки (Тчв)

28·8

224

11,2

5 Максимально-можливий фонд

2003-224

1779

88,8

6 Цілодобові втрати робочого часу - разом

30+15+15

60

3,9

2

3

4

в т.ч 6.1 хвороби

2003·0,015

30

35

6.2 навчальні відпустки

2003·0,0075

15

0,75

6.3 державні обов'язки

2003·0,0075

15

0,75

7 Ефективний фонд робочого часу

1779-60

1719

85,8

Згідно таблиці 3.4 ефективний фонд робочого часу робітника склав 1719 годин, а у відсотках до номінального фонду робочого часу склав 85,8 відсотка, чергові відпустки склали 224 години, цілодобові трати робочого часу склали 60 годин.

Коефіцієнт переходу від явочної чисельності до спискової визначається за даними таблиці 3.4 за формулою:

, (3.5)

де Тном =2003 год - номінальний фонд робочого часу;

Теф =1719 год - ефективний фонд робочого часу.

У таблиці 3.5 проводиться визначення чисельності основних робітників на підставі штатного нормативу, тривалості робочого дня, балансу робочого часу, кількості бригад.

Таблиця 3.5 - Визначення чисельності основних робітників на підставі штатного нормативу

Назва професії

Тарифний розряд

Число змін на добу

Явочна чисельність, осіб

Чисель-ність за штатом, осіб

Коефіцієнт перерахун-ку

Списко-ва чисель-ність, осіб

на зміну

на добу

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Основні робітнки

1.1 Складальник шихти

3

3

5

15

20

1,165

23

1.2 Дробуваль-

ник

3

3

5

15

20

1,165

23

1.3 Просіюваль-

ник

2

3

2

6

8

1,165

9

1.4 Оператор

3

3

3

9

12

1,165

14

1.5 Кранівник

3

3

1

3

4

1,165

5

Разом

16

48

64

74

2 Допоміжні робітники

2.1 Слюсар-черговий

5

3

1

3

4

1,165

5

2.2 Електрогазо-

зварювальник

5

1

2

2

2

1,165

2

2.3 Комірник

1

3

1

3

4

1,165

5

2.4 Водій кари

2

3

1

3

4

1,165

5

2.5 Прибиральник

1

3

3

9

12

1,165

14

2.6 Токар

3

1

2

2

2

1,165

2

2.7 Ремонтна

бригада

5

1

4

4

4

1,165

5

Разом

14

26

32

38

Всього

30

74

96

112

Таким чином, згідно таблиці 3.5 чисельність всіх робітників склала 112 осіб, із них чисельність основних робітників склала 74 особи, а допоміжних - 38 осіб.

Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів, службовців наведений у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 - Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів, службовців

Найменування посади

Чисельність на зміну, осіб

Число змін

Підміна, осіб

Штатна чисельність, осіб

1

2

3

4

5

1 Керівники

1.1 Начальник цеху

1

1

1

1.2 Заступник начальника цеху з технології

1

1

1

1.3 Майстер зміни

1

3

1

4

1.4 Енергетик цеху

1

1

1

1.5 Механік цеху

1

1

1

Разом

5

8

2 Спеціалісти

2.1 Технолог

1

1

1

2.2 Економіст-бухгалтер

2

1

2

2.3 Інженер з організації і нормування праці

1

1

2.4 Інженер з ОП і ТБ

1

1

1

Разом

5

5

3 Службовці

3.1 Табельник

1

1

1

Всього керівників, фахівців, службовців

12

14

Всього

42

126

Відповідно таблицям 3.5 і 3.6 чисельність всього персоналу по всьому цеху склала 126 осіб.

3.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати працівників

У підрозділі 3.3 передбачається визначення річного фонду заробітної плати всіх категорій працівників та їх середньої заробітної плати.

Фонд заробітної плати складається із основного та додаткового фонду заробітної плати і розраховується за формулою (на прикладі складальника шихти):

грн, (3.6)

де грн - фонд основної заробітної плати;

грн - фонд додаткової заробітної плати;

грн - фонд оплати відпусток та днів виконання державних обов'язків.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, виробітку, обслуговування), посадових зобов'язань. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Фонд основної заробітної плати складальника шихти визначається за формулою:

грн, (3.7)

де Чсп=23 чол - спискова чисельність просіювальників;

Тст=8,59 грн - годинна тарифна ставка;

Теф=1719 год - ефективний фонд робочого часу.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій, яка визначається за формулою:

грн, (3.8)

де П=84905,71грн - сума премії;

Дв=67924,57грн - доплата за роботу у вечірній час та вночі;

Дсв=10308,00 грн - доплата за роботу у святкові дні;

Дбр =8859,73 грн- доплата за керівництво бригадою.

Сума премії визначається за формулою:

грн, (3.9)

де = 25 % - відсоток премії.

Доплата за роботу у вечірній та нічний час визначається за формулою:

грн, (3.10)

де %Дв = 20 % - відсоток доплати за роботу у вечірній та нічний час.

Доплата за роботу у святкові дні визначається за формулою:

грн, (3.11)

де Чясв = 15 осіб - явочна чисельність в святкові дні;

Дсв = 10 днів - кількість святкових днів;

Тзм = 8 год - тривалість зміни.

Доплата за керівництво бригадою (для оператора)

грн, (3.12)

де бр = 15% - відсоток доплати за керівництво бригадою;

Чбр = 4 особи - чисельність бригадирів.

Фонд оплати відпусток та днів виконання державних обов'язків розраховується за формулою:

грн, (3.13)

де ДВ = 31,75 днів - тривалість чергової та учнівської відпусток і днів

виконання державних обов'язків.

Середня заробітна плата становить:

грн, (3.14)

де грн - річний фонд заробітної плати;

чол - спискова чисельність.

За даними розрахунку чисельності робітників проводиться розрахунок річного фонду заробітної плати основних та допоміжних робітників, який наводиться в таблиці 3.7.

Таким чином, фонд заробітної плати робітників складе 2465697,82 грн.

Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців, що проводиться на основі розрахунку їх чисельності, наводиться в таблиці 3.8.

Таким чином, фонд заробітної плати апарату управління складе 434861,05 грн.

Таким чином, фонд заробітної плати персоналу цеху складе 2900558,87 грн.

Середня заробітна плата працівників цеху складе 23020,31 грн.

Таблиця 3.8 - Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців

спеціалістів, службовців

Середня заробітна плата , грн

36934,08

30666,55

35706,94

32452,14

32452,14

34416,58

29959,51

29504,13

29755,78

29755,78

29695,86

11049,07

11049,07

31061,50

23020,31

Річний фонд заробітної плати, грн

36934,08

30666,55

142827,76

32452,14

32452,14

275332,67

29959,51

59008,25

29755,78

29755,78

148479,32

11049,07

11049,07

434861,06

2900558,87

Фонд оплати відпусток, грн

3032,08

2517,55

11725,36

2664,14

2664,14

22603,27

2459,51

4844,25

2442,78

2442,78

12189,32

907,07

907,07

35699,66

Доплати за роботу ввечері, вночі

грн

21850,40

21850,40

%

20

Фонд основної заробітної плати, грн

33902,00

28149,00

109252,00

29788,00

29788,00

230879,00

27500,00

54164,00

27313,00

27313,00

136290,00

10142,00

10142,00

377311,00

Посадові оклади, грн

3082,00

2559,00

2483,00

2708,00

2708,00

2500,00

2462,00

2483,00

2483,00

922,00

922,00

Число штатних одиниць, осіб

1

1

4

1

1

8

1

2

1

1

5

1

1

14

126

Режим праці, зміни

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Найменування посад

1 Керівники

1.1 Начальник цеху

1.2 Заступник начальника цеху з технології

1.3 Майстер зміни

1.4 Енергетик цеху

1.5 Механік

Разом

2 Спеціалісти

2.1 Технолог

2.2 Економіст-бухгалтер

2.3 Інженер з організації і нормування праці

2.4 Інженер з ОП і ТБ

Разом

3 Службовці

3.1 Табельник

Разом

Всього керівників, спеціалістів, службовців

Всього працівників

3.4 Розрахунок собівартості продукції

В підрозділі, в залежності від характеру продукції, що виготовляється цехом, розраховується проектна виробнича собівартість продукції. Розрахунок здійснюється шляхом групування витрат за калькуляційними статтями витрат. Попередньо розраховується кошторис загальновиробничих витрат в таблиці 3.9, в якій також вказані укрупнені нормативи відрахувань для окремих статей витрат.

Таблиця 3.9 - Кошторис загальновиробничих витрат

Статті витрат

Розрахунок, позначення

Сума, грн

1 Заробітна плата допоміжних робітників

Таблиця 3.7 

715206,90

2 Відрахування на соціальне страхування від заробітної плати допоміжних робітників

715206,90 • 0,363

259620,10

3 Заробітна плата керівників, фахівців та службовців

Таблиця 3.8

434861,06

4 Відрахування на соціальне страхування від заробітної плати керівників, фахівців та службовців

434861,06 • 0,363

157854,56

5 Амортизаційні відрахування від вартості основних фондів

Таблиця 3.3 

571596,00

6 Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів:

машин і обладнання (10 % від їх вартості);

1838594,73 • 0,1

183869,47

будинків і споруд (5 % від їх вартості)

1596909,60 • 0,05

79845,48

7 Поточний ремонт основних засобів:

машин і обладнання ( 6 % від їх вартості);

1838594,73 • 0,06

110315,68

будинків і споруд (2 % від їх вартості)

1596909,60 • 0,02

31938,19

8 Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (2% від заробітної плати всього персоналу)

2900557,01 • 0,02

58011,14

9 Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища(15% від заробітної плати всього персоналу)

2900557,01 • 0,15

435083,55

10 Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів (2% від вартості устаткування)

1838594,73 • 0,02

36771,89

11 Витрати на технічний контроль та контроль за якістю продукції (1% від вартості устаткування)

1838594,73 • 0,01 

18385,95

12 Разом

3093359,97

13 Інші витрати (4% від разом)

3093359,97 • 0,04

123734,40

14 Всього витрат

3093359,97 +123734,40

3217094,37

Розрахунок проектної калькуляції проводиться у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 - Проектна калькуляція собівартості шихти

Калькуляційний обсяг продукції - 355000 тон

Калькуляційна одиниці - 1 т

Найменування статей витрат

На одиницю продукції

На весь обсяг

норма витрат

ціна, грн

сума, грн

кількість

сума, грн

1 Сировина і основні матеріали

1.1 пісок, т

0,5948

83,33

49,56

211154

17595462,82

1.2 сода, т

0,155

2115,58

327,91

55025

116409789,50

1.3 сульфат натрію, т

0,166

1495,59

248,27

58930

88135118,70

1.4 каолін, т

0,0148

682,15

10,10

5254

3584016,10

1.5 крейда, т

0,051

41,86

2,13

18105

757875,30

1.6 доломіт, т

0,0431

219,96

9,48

15300,5

3365497,98

1.7 вугілля, т

0,00071

678,57

0,48

252,05

171033,57

Зворотні відходи (вираховуються)

 

 

-

 

-

Разом за статтею 1

 

 

647,93

 

230018793,97

2 Допоміжні матеріали

 

 

26

 

9230000

Разом за статтею 2

26

9230000

3 Паливо та енергія на технологічні цілі

 

 

 

 

3.1 природний газ, м3

7,58

2,189

16,59

2690900

5890380,10

3.2 електроенергія, кВт/год

0,345

0,65

0,22

122475

79608,75

Разом за статтею 3

 

 

16,81

 

5969988,85

4 Заробітна плата основних робітників

 

 

4,94

 

1750488,98

5 Відрахування на соціальне страхування

 

 

1,79

 

635427,50

6 Загальновиробничі витрати

 

 

9,07

 

3217094,37

7 Виробнича собівартість

 

 

706,54

 

250821793,67

3.5 Розрахунок фінансових результатів

В розділі визначаються оптова ціна продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, прибуток, сума податку на прибуток та чистий прибуток цеху.

Ціна 1 тони шихти визначається за формулою:

грн, (3.15)

де С = 706,54 грн - виробнича собівартість 1 тони шихти;

Р = 10 % - рівень рентабельності продукції.

Річний обсяг реалізації продукції визначається за формулою:

сировина шихта рентабельність виробництво

тис. грн, (3.16)

де тис. тон - виробнича потужність цеху.

Сума податку на додану вартість визначається за формулою:

тис. грн, (3.17)

де 20% - ставка податку на додану вартість.

Доход (виручка) від реалізації продукції визначається за формулою:

тис. грн, (3.18)

Витрати, які пов'язані з управлінням підприємства в цілому, збутом продукції та інші плануються укрупнено:

- адміністративні витрати - 8 % від виробничої собівартості продукції;

- витрати на збут - 2 % від річного обсягу реалізації продукції;

- інші операційні витрати - 3 % від загальновиробничих витрат.

Крім виручки від реалізації продукції цех очікує отримати наступні доходи:

- інші доходи - 3 % від операційного прибутку;

- фінансові витрати - 3 % від прибутку від операційної діяльності;

- інші фінансові доходи - 2 % від операційного прибутку.

Ставка податку на прибуток становить 25 %.

Вище наведені розрахунки узагальнюються в таблиці 3.11.

Таблиця 3.11 - Фінансові результати

Стаття

Розрахунок

Сума, тис. грн

1 Доход (виручка) від реалізації продукції

формула 3.18

331082,94

2 Податок на додану вартість

331082,94 • 0,2

55180,49

3 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (1-2)

331082,94 - 55180,49

275902,45

4 Собівартість реалізованої продукції

Таблиця 3.10

250821,79

5 Валовий прибуток (3-4)

275902,45 - 250821,79

25080,66

6 Інші операційні доходи

25080,66 • 0,08

2006,45

7 Адміністративні витрати

250821,79 · 0,08

20065,74

8 Витрати на збут

250821,79 • 0,02

5518,05

9 Інші операційні витрати

3217,09 • 0,03

96,51

10 Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток (5+6-7-8-9)

25080,66+2006,45-20065,74-5518,05-96,51

1406,81

11 Інші доходи

1406,81 · 0,03

42,20

12 Інші фінансові доходи

1406,81 · 0,02

28,14

13 Фінансові витрати

1406,81 · 0,03

42,20

14 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток (10+11+12-13)

1406,81+42,20+28,14-42,20

1434,95

15 Податок на прибуток від звичайної діяльності (14·0,25)

1434,95 · 0,25

358,74

16 Чистий прибуток (14-15)

1434,95-358,74

1076,21

Таким чином чистий прибуток цеху становитиме 1076,21 тис. грн.

3.6 Основні техніко-економічні показники

В підрозділі розраховуються наступні техніко-економічні показники.

Річний обсяг реалізації продукції визначається за формулою:

тис. грн, (3.19)

де тис. тон - виробнича потужність цеху.

Продуктивність праці визначається за формулою: - в натуральному виразі:

т/чол, (3.20)

де чол - спискова чисельність працівників.

- у вартісному вираженні:

тис. грн (3.21)

Валовий прибуток визначається за формулою:

тис. грн, (3.22)

де тис. грн - собівартість реалізованої продукції.

Витрати на 1 грн товарної продукції визначаються за формулою:

коп (3.23)

Середньорічна заробітна плата працівника визначається за формулою:

грн/чол, (3.24)

де грн - річний фонд заробітної плати персоналу цеху.

Рентабельність продукції визначається за формулою:

% (3.25)

Рентабельність виробництва визначається за формулою:

%, (3.26)

де тис. грн - вартість основних фондів цеху;

тис. грн - сума оборотних коштів підприємства.

Фондовіддача визначається за формулою:

грн/грн (3.27)

Фондомісткість визначається за формулою:

грн/грн (3.28)

Фондоозброєність праці визначається за формулою:

грн/чол, (3.29)

де осіб - чисельність робітників цеху.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається за формулою:

об/рік (3.30)

Економічний ефект від впровадження цеху, що проектується, розраховується через умовно-річну економію за рахунок зниження собівартості продукції.

(3.31)

грн,

де С1=709,77 грн - собівартість продукції до впровадження цеху, що проектується;

С2=706,54 грн - собівартість продукції після впровадження цеху, що проектується.

Строк окупності капітальних витрат визначається за формулою:

роки , (3.32)

де грн - капітальні витрати на впровадження цеху, що проектується.

Значення техніко-економічних показників узагальнюються в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 - Техніко-економічні показники

Найменування показника

Значення

Товарна продукція, тис. грн.

275902,45

Продуктивність праці:

 

в натуральному виражені, т/особу

2817,46

у вартісному вираженні, тис. грн/особу

2189,70

Валовий прибуток, тис. грн

25080,66

Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп.

90,91

Середньорічна заробітна плата працівника, грн

23020,31

Рентабельність продукції, %

10,00

Рентабельність виробництва, %

561,57

Фондовіддача, грн/грн

80,31

Фондомісткість, грн/грн

0,01

Фондоозброєність праці, тис. грн/ особу

30,67

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, об.

267,70

Умовно-річний економічний ефект, тис. грн

1146,65

Строк окупності капітальних вкладень, роки

3,00

Проведені розрахунки свідчать про доцільність впровадження цеху з виробництва шихти.

ВИСНОВКИ

В результаті розробки курсового проекту виконано:

- обґрунтування методу виробництва, характеристика готової продукції, вибір сировини та допоміжних матеріалів;

- обґрунтування принципів організації основного виробництва і праці;

- проведення техніко-економічних розрахунків щодо визначення ресурсів, випуску продукції, собівартості, прибутку та рентабельності;

- обґрунтування запропонованого проекту з виробництва листового скла.

При проектуванні цеху з виробництва шихти були проведені розрахунки для визначення економічної ефективності та доцільності даного виробництва. Капітальні витрати на виробництво (основні фонди підприємства) за розрахунками складають 3435,50 тис. грн. Необхідна чисельність працівників склала 126 осіб. Середня річна заробітна плата одного працівника склала 23020,31 грн. Випуск продукції в грошовому виразі складе 275902,45 тис. грн., або 355 тис. тон у натуральному виразі. Проектована ціна 1 тони шихти складатиме 777,19 грн. Доход від реалізації продукції після вирахування та погашення поточних витрат складе 331082,94 тис. грн.

Рентабельність продукції складе 10 %. Фондовіддача складе 80,31 грн/грн, що свідчить про ефективне використання основних фондів.

Умовно-річний економічний ефект від впровадження цеху по виробництву шихти складе 1146,65 тис. грн. Строк окупності виробництва склав 3 роки, що менше нормативного строку окупності (6,7 року).

Всі ці показники свідчать про те, що впровадження цеху з виробництва листового скла є доцільним та економічно вигідним.

ЛІТЕРАТУРА

1 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, 1992. -392с.

2 Бутт Л.М., Поляк В.В. Технология стекла - М.: Стройиздат,1971г. ил. с.367

3 Дудеров И.Г., Матвеев Г.М., Суханова В.Б. Общая технология силикатов. - М.: Стройиздат, 1987. - 560 с.

4 Економіка підприємства /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.: іл.

5 Китайгородский И.И. Технология стекла. - М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1961. - 367с.

6 Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 392с.: ил.

7 Организация производства и управления предприятием: Учебник /Под ред. О.Г.Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 528с.

8 Організація, планування і управління діяльності промислового підприємства. /Під ред. С.М.Бухала - К.: Вища школа, 1989. - 389 с.

9 Технологический регламент процесса производства шихты № 03, 1992. - Лисичанск, ЗАО «Лисичанский стекольный завод «Пролетарий».

10 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 672с.

11 Химическая технология стекла и ситаллов. Под ред. М.М. Павлушкина. - М.: Стройиздат, 1983. - 432с.

12 Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. - Львів.: “Новий світ -2000”, 2003. - 268с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.