Економічна ефективність організації виробництва пальто

Визначення матеріальних витрат та трудоємності на виробництво одиниці продукції. Розрахунок фонду оплати праці і відрахувань на соціальні потреби. Розробка планової калькуляції собівартості продукції. Визначення ціни з урахуванням рентабельності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 25.11.2010
Размер файла 36,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА “МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ”

Розрахункова робота

по курсу “Економіка підприємства”

студента 4-Д групи

Павлиша Олексія

Черкаси 2002

Завдання

На швейній фабриці, яка виробляє верхній одяг, планується організувати випуск пальто, яке має кращі якісні показники у порівнянні з аналогічним виробом конкурента. Виготовляється дане пальто у спеціалізованому цеху, де крім нього буде вироблятись ще ряд подібних виробів.

Необхідно виконати такі завдання:

Визначити матеріальні витрати на виробництво одиниці продукції

Визначити трудоємність виготовлення одиниці продукції і розрахувати фонд оплати праці

Визначити відрахування на соціальні потреби

Розробити річний кошторис загальновиробничих витрат

Розрахувати норматив непрямих витрат

Розробити планову калькуляцію виробничої собівартості продукції та собівартості реалізованої продукції

Розрахувати ціну з урахуванням рентабельності

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Значення

Первісна балансова вартість

-будівель цеху

Фпб

тис.грн

75

-споруд

Фпс

тис.грн

94

Балансова вартість

-нововведених будівель

Фбн

тис.грн

8,6

-вибуваючих споруд

Фбв

тис.грн

5,5

Середньорічна вартість

-машин і обладнання

Фсрм

тис.грн

180

-транспортних засобів

Фсрт

тис.грн

30

Місячний фонд заробітної плати персоналу за штатним розкладом

Змш

грн

855

Основна і додаткова зарплата робітників за виконання робіт - ремонтних

ФОПр

грн

2670

-по утриманню і експлуатації обладнання

ФОПу

грн

5200

-по відновленнб інструменту і пристосувань

ФОПв

грн

2180

Додаткова заробітна плата працівників цеху

Зд

%

20

Місяць вводу в експлуатацію будівель

Мвб

5

Місяць виводу із експлуатації споруд

Мвив.б

7

Витрати пари на опалення будівлі

Впо

Гкал

95

Витрати електроенергії на освітлення приміщення

Веп

тис.квт-год

6

Витрати води для побутових потреб на рік

Вв

тис.м3

30

Витрати на канц.товари

Вкт

грн.

300

Витрати на відрядження

Ввідр.

грн.

4000

Річні витрати на поточний ремонт будівель і споруд

Впот.рем.

грн.

5000

Оплата послуг інших госпрозрахункових підрозділів

Впосл.

грн.

8000

Витрати на матеріали за заходами по охороні праці

Вмо.

грн.

3500

Вартість 1Гкал пари

Цп

грн.

35

Вартість 1квт-год. Електроенергії

Цел

коп.

20

Вартість 1м3 води

Цв

коп.

45

Вартість 1м3 каналізаційних стоків

Цк

коп.

30

Річний фонд часу роботи обладнання цеху

Фзр

станко-год.

1400

Послуги допоміжного виробництва

Опос

грн.

5100

Витрати електроенергії

Вел

тис.квт-год

40

Витрати допоміжних матеріалів, що припадають в середньому на 1 станко-години роботи обладнання

Вдн

грн.

0,55

Вартість інструметів і матеріалів для відновлення інструментів і пристосувань за стат. "Доп. Матеріали"

Він

грн.

4870

Витрати на матеріали для поточного ремонту

Вмр

грн.

2640

Норматив позавиробничих витрат від виробничої собівартості

Нпв

%

1,5

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Значення

Тарифний фонд оплати праці основних працівників

Фт.річ

грн.

38400

Доплати за досягнення кінцевих результатів

Фдп

грн.

30200

Фонд додаткової заробітної плати основних робітників

Фдз

грн.

14800

Трудомісткість річної програми цеху

Нрічн.

тис.год

60

Матеріальні витрати на виробництво одиниці продукції

Вид матеріалу

Ціна, грн за од.

Норми витрат на одиницю продукції

Матеріальні витрати, грн.

Основні матеріали

Тканина драпова

62,4

2,55

159,12

Тканина підкладочна

4,85

2,1

10,19

Дублерин

6,48

1,4

9,07

Синтепон

7,72

2

15,44

Допоміжні матеріали

Нитки бавовняні

0,025

48

1,20

Нитки шовкові

0,15

11

1,65

Клейова стрічка

0,76

6,5

4,94

Комплектуючи вироби

Гудзики

2,8

12

33,60

Хутро

216,5

1

216,50

Усього

451,71

Втар = 451,71 грн.

Вз.м. = Втар*Kтранс = 451,71*1.23 = 555,60 грн.

Зарплата персоналу

Види робіт

Сер. розряд робіт

Погодинна тарифна ставка,грн.

Норми часу на виконання робіт, (н-год-хв)

Зарплата тарифна,грн.

Розкрійні

6

2,71

4,4

11,91

Збірні

4

2,31

3,8

8,79

Клеєві

2

1,60

4,2

6,72

Швейні

5

2,44

8,8

21,43

Зметувальні

3

1,80

5,6

10,06

Прасувальні

2

1,60

1,6

2,56

Усього

61,46

Зп.тар. = 61,46 грн.

Доп = Зп.тар.*(Фдп./Фт.річн).*1,23=59,45 грн.

Зп.осн = Зп.тар.+Доп = 120,91 грн.

Відрахування на соціальні потреби

Відрах. = Зп.осн*0,375 = 45,34 грн.

Річний кошторис загально виробничих витрат

Утримання персоналу цеху

Зп = Змш * 12*Kдопл.*1,23 = 855*12*1,2*1,23 = 15143,76 грн.

Відр. = Зп * 0,375 = 5678,91 грн.

Ввідр. = 4000 грн.

Амортизація ОВФ

Всер1 = Вбал+ вв.n1/12- вив.n2/12 = (75000+94000) + 8600*8/12-5500*6/12 = 171 983 грн.

А1 = Всер1 * 0,05 = 8599 грн.

А2 = Фсрм * 0,25 = 180000*0,25 = 45000 грн.

А3 = Фсрт * 0,15 = 30000*0,15 = 4500 грн.

А = А1+А2+А3 = 58099 грн.

Утримання ОВФ

Матеріальні витрати:

Впара. = Впо.*Цп = 95*35 = 3325 грн.

Вен.освіт. = Веп*Цел = 6000*0,20 = 1200 грн.

Вен. = Вел.*Цел= 40000*0,20 = 8000 грн.

Ввод.=Вв*Цв = 30000*0,45 = 13500 грн.

Вкан.=Вв*Цкан = 30000*0,3 = 9000 грн.

Вдоп.мат = Вдн*Фзр = 0,55*1400 = 770 грн.

Зарплата: ФОПу = 5200 грн.

Відрахування: ФОПу*0,375 = 1950 грн.

Поточний ремонт ОВФ

Матеріальні витрати:

Впот.рем. = 5000 грн.

Він = 4870 грн.

Вмр = 2640 грн.

Зарплата: ФОПр+ФОПв = 2670+2180 = 4850 грн.

Відрахування: 4850*0,375 = 1818,75 грн.

Охорона праці: Вмо = 3500 грн.

Інші витрати: Впосл+Опос+Вкт = 8000+5100+300 = 13100 грн.

Статті витрат

Всього витрат на рік, грн.

Матеріальні витрати, грн.

Заробітна плата,грн.

Відрахування на соц. потреби,грн.

Амортизація ОВФ,грн.

Інші витратигрн.

Утримання персоналу

24822,67

15143,76

5678,91

4000

Амортизація ОВФ

58099

58099

Утримання ОВФ

42945

35795

5200

1950

Поточний ремонт ОВФ

19178,75

12510

4850

1818,75

Охорона праці

3500

3500

Інші витрати

13400

13400

Всього витрат за кошторисом(Взв.річ)

161945,42

51805

25193,76

9447,66

58099

17400

5. Норматив непрямих витрат

Нвит= Взв.річ/(Фтар+Фдоп)*100% = 236%

Внепр. = Нвит*Зосн/100% = 285,43 грн.

Планова калькуляція виробничої собівартості продукції та собівартості реалізованої продукції

Сбвир = Впр + В непр = 1031,46 грн.

Впв = Сбвир * Нпв *1,17 = 19,03 грн.

Сбреал = Сбвир + Впв = 1050,49 грн.

Статті витрат

Позначення

Сума, грн.

Структура,%

Загальні матеріальні витрати

Вз.м.

555,6

52,89%

-осн. матеріали

239,87

22,83%

-доп. матеріали

9,58

0,91%

-комплектуючі

307,62

29,28%

Основна заробітна плата робітників основного виробництва

Зо

120,91

11,51%

- оплата тарифу

Отар

61,46

5,85%

- доплати

Доп

59,45

5,66%

Додаткова заробітна плата

Здод

24,182

2,30%

Відрахування на соц. потреби

Звідр

45,34

4,32%

Прямі витрати

Впр

746,03

71,02%

Фактичні заг.-вир. витрати (непрямі)

Внепр

285,43

27,17%

Виробнича собівартість

Сбвир

1031,46

98,19%

Позавиробничі витрати

Впв

19,03

1,81%

Реалізаційна собівартість

Сбреал

1050,49

100,00%

Загальні матеріальні витрати

Основна заробітна плата робітників основного виробництва

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соц. Потреби

Фактичні заг.-вир. витрати (непрямі)

Позавиробничі витрати

Ціна з урахуванням рентабельності

Приб = Сбреал*Рен*1,23/100% = 193,82 грн.

Ц = Сбреал + Приб = 1244,31 грн.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.