Економічна ефективність виробництва макаронів "Екстра" на підприємстві ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

Організація основного виробництва. Визначення потреби у робочій силі і площах. Розрахунок загальних витрат на виробництво. Калькуляція собівартості і розрахунок ціни. Визначення очікуваного прибутку. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.09.2010
Размер файла 194,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

 • ЗМІСТ
 • ВСТУП
 • ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ
 • 1 Організація основного виробництва
  • 1.1 Обґрунтування виробничої програми
  • 1.2 Характеристика типу виробництва
 • 2 Розрахунковий розділ
 • 2.1 Визначення потреби у робочій силі
 • 2.2 Розрахунок потреби в площах
 • 2.3 Визначення вартості основних фондів виробництва та амортизаційних відрахувань
 • 2.4 Розрахунок загальних витрат на виробництво
  • 2.4.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат
  • 2.4.2 Розрахунок прямих витрат на оплату праці
 • 2.5 Розрахунок загальновиробничих витрат
  • 2.5.1 Розрахунок змінних загальновиробничих витрат
  • 2.5.2 Розрахунок постійних загальновиробничих витрат
  • 2.5.3 Розрахунок загальногосподарських витрат
 • 2.6 Калькуляція собівартості
 • 2.7 Розрахунок ціни продукції (роботи, послуг)
 • 2.8 Визначення очікуваного прибутку
 • 3 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
 • 3.1 Організація праці на дільниці
 • 3.2 Організація управління
 • 4 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ
 • 4.1 Розрахунок техніко-економічних показників
 • 4.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства
 • ВИСНОВКИ
 • ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

У даний час до складу харчової промисловості входять 22 підгалузі, що об'єднують понад 6,2 тис. підприємств. Порівняно з 1990 р. їх кількість значно збільшилася - переважно шляхом поділу великих спеціалізованих підприємств на дрібні АТ і за рахунок створення нових підприємств.

Харчова промисловість включає сукупність взаємопов'язаних підприємств з виробництва продовольчої сировини, її заготівлі, переробки, зберігання і реалізації через торговельно - розподільчу мережу і ринок.

Схема 1. Функціонально-компонентна структура харчової промисловості України

Розрізняють інтегральні (загальні) та спеціалізовані комплекси харчової промисловості. До інтегральних комплексів належать всі ланки системи підприємств і установ у межах певної території, пов'язані з виробництвом продовольчих товарів. Спеціалізовані комплекси бувають двох типів - рослинницькі та тваринницькі (схема 1 ). Вони виробляють як готову продукцію, так і напівфабрикати. Основними факторами їх розміщення вважаються сировинний та споживчий.

Тепер розглянемо характер розміщення кожного комплексу харчової промисловості окремо, відповідно до факторів розміщення, що впливають на нього.

Зернопродуктовий комплекс - це система взаємопов'язаних спеціалізованих галузей і виробництв, зайнятих вирощуванням зернових і бобових культур, заготівлею, переробкою зерна та реалізацією кінцевої продукції. Він включає сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні продовольчого і фуражного зерна; елеваторно - складське господарство і підприємства борошономельно - круп'яної, комбікормової, макаронної та хлібопекарної промисловості, а також підприємства, що виробляють із зерна харчові концентрати, крохмаль, спирт, пиво; роздрібну торгівлю хлібом.

Основна ланка зерно продуктового під комплексу - зернове господарство. В Україні провідними культурами є озима пшениця, озиме жито, озимий і ярий ячмінь, кукурудза, овес, просо, гречка, рис, горох, вика, люпин, соя.

Підприємства галузі розміщені у всіх великих, середніх та малих містах і зорієнтовані як на сировину так і на споживача. Найбільші обсяги виробництва круп - в Полтавській, Вінницькій областях та Автономній Республіці Крим; борошна - в Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Луганській областях та в Києві; хліба і хлібобулочних виробів - у Донецькій, Львівській, Дніпропетровській, Харківській областях та в Києві.

Комбікормова промисловість України представлена великими заводами і 385 невеликими міжколгоспними підприємствами, що забезпечують майже 45 відсотків загального обсягу виробництва комбікормів у країні. Найбільше їх виробляється у Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Київській та Миколаївській областях.

Предметом дослідження курсової роботи є процес виробництва макаронів "Екстра" на підприємстві ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

Об'єктом дослідження курсової роботи є ВАТ “Чернігівська макаронна фабрика”.

Мета курсової роботи - закріпити та поглибити теоретичні знання на конкретному прикладі і розвинути організаційно - економічне мислення.

Для цього вирішуються наступні задачі:

- вивчення організації основного виробництва;

- розрахунок загальних та загальновиробничих витрат;

- складання калькуляції собівартості

- визначення прибутку

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

ВАТ Чернігівська макаронна фабрика розташована за адресою вул.Комінтерна,23, м.Чернігів, 14017

Продукція - екологічно чистий продукт без використання барвників, консервантів та добавок, виготовлений з пшеничного борошна вищого гатунку, який відповідає високим споживчим вимогам: збереження форми при варінні, чудовий товарний вигляд, відсутність кришива, чудові смакові якості. За якістю продукції стежить відповідним чином акредитована виробничо-технологічна лабораторія

За результатами позапланових перевірок діяльності підприємств макаронної галузі у липні 2007 року ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" увійшла до першої п`ятірки лідерів серед виробництва продукції із борошна

Обсяг виробництва продукції цього акціонерного товариства у липні досяг 607 тонн.

Найбільшими виробниками макаронів в Україні за підсумками звітного місяця були ВАТ "Київська макаронна фабрика" (1,4 тис. тонн), ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика" (1,3 тис. тонн), ВАТ "Сімферопольська макаронна фабрика" (981 тонна), ЗАТ "Донецька макаронна фабрика" (650 тонн).

Згідно чинного законодавства України ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської Ради народних депутатів №179-Рвід 22.05.1996 і набуло право юридичної особи

Підприємство не має в своєму складі дочірніх та інших підприємств. Підприємство ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" складається з таких структурних підрозділів:

- цех по виробництву макаронних виробів;

- цех по виробництву хлібобулочних виробів

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства. Генеральну (головну) мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, у світовій економіці прийнято називати місією. У більшості випадків місією сучасного підприємства можна вважати виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку і одержання завдяки цьому максимально можливого прибутку.

Цілі підприємства мають бути чітко сформульовані для кожного виду його діяльності, що є важливим для суб'єкту господарювання і здійснення якого він прагне спостерігати і вимірювати. Варто також знати, що цілі підприємства будуть значущою частиною стратегічного планування у тому випадку, якщо вони не лише правильно сформульовані і ефективно систематизовані, але й про них достатньо інформовано весь персонал і відпрацьовано дійову систему стимулювання їх здійснення

Місія підприємства розглядається як сформоване твердження відносно того, для чого, або з якою причиною створено підприємство. Місія - це твердження, яке розкриває ціль існування підприємства, в якій дається відмінність даного підприємства від йому подібних. Місія ВАТ “Чернігівська макаронна фабрика” полягає у підвищенні ефективності функціонування підприємства, забезпечення населення продукцією вищого ґатунку, який відповідає міжнародному стандарту, а також в забезпеченні підприємства матеріальними ресурсами і компенсації за їх працю

На пiдприємствi у 2006 роцi дiяла журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку з елементами автоматизацiї по програмі власних спецiалiстiв зарплати штатного персоналу, облiку матерiальних цiнностей, оптової та роздрiбної торгiвлi , а також основних засобiв, що вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укрвїнi" та чинним нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку

Фабрика виготовляє довгі макаронні вироби "Екстра" - вермішель і макарони "соломка" та понад20 найменувань короткорізаних макаронних виробів: вермішель, різні види локшини, ріжків, супових засипок та інші. Вся продукція сертифікована Держстандартом України. Довгі макаронні вироби "Екстра" - високоякісний продукт, який задовольняє вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів. Короткорізані макаронні вироби випускаються на морально застарілому обладнанні і тому користуються невеликим попитом.

ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" випускає продукцію під ТМ "Тая" й "Боніта"

Середній обсяг виробленої продукції - 700 тонн на місяць

У 2006 році ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" одержала сертифікат відповідності системи управління якістю стандарту ДСТУ ISO 9001:2001. Підприємство розробило та впровадило систему управління якістю

Основним ринком збуту підприємства є Україна, також є постачання у Білорусь та Молдову. Основні покупці: торгівельні підприємства Чернігівської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Київської, Одеської та інших областей. Але до чернігівських виробів приглядаються і у Росії, і в далекому зарубіжжі. Зокрема -Італії Основна сировина - борошно купується в даний час фабрикою від різних постачальників.

В умовах економічної кризи зростає значення харчової галузі. На Україні є всі можливості для її розвитку. В цілому по Україні макаронна галузь представлена 11 макаронними фабриками, з яких на сьогодні більш-менш стабільно працюють 4 (Київська, Чернігівська, Хмельницька, Сімферопольська), які оснащені імпортними лініями по випуску довгорізаних та короткорізаних макаронних виробів.

Основними конкурентами ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" є макаронні фабрики, що мають імпортні лінії. Київська макаронна фабрика - висока якість продукції, широкий асортимент продукції. Хмельницька макаронна фабрика - висока якість продукції, використання високоякісного борошна, широкий асортимент продукції. Сімферопольська макаронна фабрика - висока якість продукції і борошна. Рівень цін на продукцію нашого підприємства та якість макаронних виробів дозволяють працювати на конкурентоспроможному рівні

Чистий доход Чернігівської макаронної фабрики торік становив 19,492 млн. гривень, що на 16%, або 2,681 млн. гривень більше, ніж у попередньому році

Суттєвого впливу на господарську дiяльнiсть товариства нарахованi та сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства не мали, їх загальна сума в 2006 роцi становила 1555,29 грн

Активи емiтента покритi власним капiталом на 71,85 %, що перевищує позитивне значення рекомендоване для українських пiдприємств, валюта балансу станом на 31. 12. 2006 року становить 7757,7 тис. грн., а станом на 31. 12. 2005 року - 8217,2 тис. грн. Необоротнi активи в валютi балансу займають 47,81 %, а оборотнi активи - 52,13 % Дебiторська заборгованiсть емiтента за 2006 рiк збiльшилась на 362,4 тис. грн

Істотними проблемами, які впливають на діяльність підприємства, являються:

1. Нестабільність діючого законодавства в Україні.

2. Загальна економічна криза в державі.

3. Непомірно важкий податковий прес з боку держави.

4. Невпевненість населення у майбутньому у зв'язку із скрутним матеріальним положенням.

5. Велика кількість контролюючих органів

Минулого року продукція макаронної фабрики перемогла у конкурсі "Чернігівська якість" та стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України"

1 Організація основного виробництва

1.1 Обґрунтування виробничої програми

Для підприємства ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" виробнича програма підприємства складає 6500 т. макаронів "Екстра" на рік.

В таблиці 1.1 наведено маршрутний технологічний процес виробництва 1 тони макаронів "Екстра"

Таблиця 1.1 - Маршрутний технологічний процес виробництва 1 тони макаронів "Екстра"


1.2 Характеристика типу виробництва

Типи виробництва - це комплексна характеристика організаційно - технічного рівня виробництва, яке являє собою сукупність номенклатури продукції, об'єм виробництва, повторюваність продукції, характеристика загрузки робочих місць, собівартість продукції.

КЗО = число всіх технічних місць / число робочих місць.

Є такі типи виробництва: одиничне, серійне, масове.

Одиничний тип виробництва - це широка номенклатура і великий об'єм випуску однакових виробів. Обладнання має бути універсальне, оснастка універсальна, кваліфікація працівників висока, собівартість висока. Коефіцієнт закріплення операцій (КЗО) >40.

Серійний тип виробництва - це є обмежена номенклатура виробів, які періодично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серіями, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності. Для серійного виробництва використовують спеціальне обладнання. В залежності від масштабів, номенклатури, рівня спеціалізації розрізняють дрібно - , середньо - , крупно - серійне виробництво.

Дрібносерійне - випуск продукції у невеликій кількості різної номенклатури КЗО21:40

Крупносерійне - випускає продукцію вузької номенклатури, але в великій кількості КЗО 2:10.

Середньосерійне - це проміжне між дрібно - крупносерійним.

Масове виробництво - це обмежена номенклатура з великою кількістю випуску. Тут використовують спеціальне обладнання, собівартість низька, широко використовують станки автомати, автоматизовані лінії КЗО = 1.

Для більшості робочих місць підприємства ВАТ ,,Чернігівська макаронна фабрика'' характерний kз.о = 2, отже цьому коефіцієнту відповідає крупносерійний тип виробництва.

2 Розрахунковий розділ

2.1 Визначення потреби у робочій силі

Чисельність виробничих (основних) робітників визначається в залежності від трудомісткості програми основного виробництва, дійсного фонду часу робітника та коефіцієнта виконання норм.

Ефективний фонд часу робітника визначають за формулою:

ФД = Д*q*(1-k), (1)

де Д - кількість робочих днів у році

q - кількість робочих годин за зміну (40/5=8)

к - коефіцієнт, який враховує невиходи робітників на роботу з регламентованих причин (відпустки, лікарняні)

ФД = 250*8*(1-0,13) = 1740,

Облікову чисельність робітників розраховують так:

(2)

де:

Ni - річна програма - 6500 т. ;

tj - штучний час на одиницю продукції - 2,17 год.;

Фд - дійсний фонд часу робітника - 1740 год.;

Кв н - плановий коефіцієнт виконання норм - 1,05;

Отримана за розрахунками кількість робітників доцільно округлити до цілого більшого числа.

Кількість допоміжних робітників складає 18-25% від чисельності основних робітників, 3 них 75-80% - це робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням устаткування, залишкова частина допоміжних робітників - інші робітники.

Керівний склад становить 8-10% від загальної чисельності основних і допоміжних робітників.

Кількість спеціалістів складає 10-12% від загальної чисельності основних і допоміжних робітників.

Чисельність службовців становить 10% від чисельності керівників і спеціалістів.

Результати проведених розрахунків занесено до таблиці 2.1.

Для реалізації цілей виробничого процесу необхідно мати трудові ресурси.

Таблиця 2.1 - Чисельний склад промислово - виробничого персоналу

Категорії ПВП

Розрахунок

Кількість

Чисельність основних виробничих робітників

8

Допоміжні робітники

20% від чисельності основних робітників

2

З них робітники що зайняті ремонтом і обслуговуванням устаткування

1

Інші допоміжні робітники

1

Керівники

10 % від загальної чисельності основних і допоміжних робітників

1

Спеціалісти

12% від загальної чисельності основних і допоміжних робітників

1

Службовці

-

Всього : ПВП

12

Кількість механізованих робочих місць основного устаткування розраховується у відповідності з технологією, де вказані стадії виробництва виробу і витрати часу на стадії (операції) технологічного процесу:

Кількість механізованих робочих місць розраховується у відповідності з технологією. Розрахунок проводимо по формулі

(3)

де - річна програма випуску продукції , одиниць,

- штучний час на виконання операції, год.

- ефективний фонд часу роботи обладнання

- плановий коефіцієнт завантаження устаткування

Для підприємства дані будуть такі:

= 6500 т. ; = 2,17; =3820 год.(так як підприємство працює в двозмінному режимі роботи); = 0,75

Так як з розрахунку необхідної кількості механізованих робочих місць ми отримали значення 5,27 то округлюємо до більшого числа, тобто 6, бо в іншому випадку підприємству не вистачить робочого місця для виконання виробничої програми.

Отже для нашого підприємства потрібно 6 механізованих робочих місць.

Кількість немеханізованих робочих місць визначається аналогічно, якщо задана трудоміскість ручних робіт, чи укрупнено у відсотках від загальної кількості робочих місць (10-30%), що залежить від рівня механізації (автоматизації) робіт. Для нашого підприємства кількість немеханізованих робочих місць приймаємо рівною 30% від загальної кількості робочих місць - 2 робочих місця.

Кількість робочих місць для допоміжних робітників визначається укрупнено, з врахуванням прийнятої чисельності допоміжних робітників (табл.2.1), для нашого підприємства становитиме - 2

Кількість робочих місць ІТП і службовців встановлюється укрупнено, по чисельності працівників цих категорій (табл.2.2), для нашого підприємства вони складатимуть 6.

З них частка комп'ютеризованих робочих місць згідно заданого рівня комп'ютеризації становить 70%, тобто 4 з 6 робочих місць керівників і спеціалістів будуть комп'ютеризовані.

Таблиця 2.2 - Кількість робочих місць

Назва робочого місця

Кількість робочих місць, шт

Механізовані робочі місця

6

Немеханізовані робочі місця та робочі місця для допоміжних робітників

4

Робочі місця для ІТП з них

- комп'ютеризовані

1

- некомп'ютеризовані

1

Разом

12

2.2 Розрахунок потреби в площах.

Площу виробничих приміщень можна розрахувати укрупнено, виходячи із норми площі на одне робоче місце з врахуванням проїздів і проходів:

(4)

де:

Sзаг. вир. - загальна площа виробничих приміщень, м2.

Мі * Нsi - основна площа ( Sоch ), м2.

Мі - кількість робочих місць і-го найменування (машинних, ручних та ін.), од..

Нsi - норма площі на одне робоче місце, м2 (укрупнено: на ручне - 5 м , машинне - до 25 м ).

0,2 * Soch - допоміжна площа (20% від основної), м2.

Sзаг. вир = (6*25 + 6*5)*1,2 = 216 м2

Площа службово-побутових приміщень:

Sсл. поб = (Mітп * Нsсл + Чпвп * Hsпоб) * 1,2 , (5)

де. Mітп кількість робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців(службовців) - 2 од..

Нsсл - середня норма площі службових приміщень на одне робоче місце (7 м2).

Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу - 12 чол..

Hsпоб - середня норма площі побутових приміщень на одного працюючого (1,5 м2).

1,2 - коефіцієнт, що враховує допоміжну площу (коридори, проходи).

Sсл. поб = (2* 7 + 12*1,5) * 1,2= 38,4 м2 ,

2.3 Визначення вартості основних фондів виробництва та амортизаційних відрахувань

Вартість 1 м2 виробничих і 1 м2 службово-побутових приміщень робочих місць (устаткування) приймається за даними базового підприємства,

Вартість транспортних засобів встановлюється в розмірі 2% від вартості ОВФ.

Вартість робочих місць ІТП і службовців встановлюється за нормами оснащеності робочого місця.

- для комп'ютеризованих робочих місць - 5000-6000 грн.

- для некком'ютеризованих робочих місць-800-1200 грн.

Амортизаційні відрахування розраховуються згідно норм амортизації за формулою.

А= (Вовфі * Наі)/100 (6)

Де :

Вовфі - вартість і-ї групи основних виробничих фондів, грн .

Наі - норма амортизації і-ї групи.

Результати розрахунків вартості ОВФ та амортизаційних відрахувань зводяться в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 - Результати розрахунків вартості ОВФ та амортизаційних відрахувань зводяться в таблицю

Розрахуємо суму амортизації для виробничих будівель та споруд

А= (114480*8)/100 =9158,40

аналогічно проводимо розрахунки для інших видів ОВФ

2.4 Розрахунок загальних витрат на виробництво

2.4.1 Розрахунок прямих матеріальних витрат

В курсовій роботі розраховуються основні і накладні витрати. (До накладних відносяться всі витрати, крім прямої заробітної плати і прямих матеріальних витрат. Накладні витрати діляться на дві групи: накладні загальновиробничі і загальногосподарські). Складається кошторис сукупних витрат операційної діяльності, калькулюється собівартість калькуляційної одиниці. До складу основних витрат включають:

- прямі матеріальні витрати

- прямі витрати на оплату праці

- інші прямі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включають вартість сировини, та основних матеріалів, які складають основу продукції, що виробляється , покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду продукції. Витрати на основні матеріали розраховуються за формулою:

Вмо = Nріч. *(?Нмімітр - ?Нbjbj) (7)

Де:

Вмо. - витрати на основні матеріали, грн.

Nріч. - обсяг виробництва у натуральному виразі, од.

Нмі - натуральна норма і-го матеріалу (сировини) на одиницю продукції, од.

Нbj- натуральна норма поворотних відходів j-ro матеріалу. Встановлюється з врахування коефіцієнту використання матеріалу (Квик=0,7-0,95).

Цмі, - ціна за одиницю матеріалу (сировини) без ПДВ,грн .

Цbj - ціна продажу j-ro матеріалу (сировини), грн.

Ктр - коефіцієнт транспортних витрат (1,1-1,15).

n - кількість найменувань матеріалів (сировини), необхідних для виробництва виробу.

В таблиці 2.4 наведено основні статті витрат сировини та матеріалів на виробництво 1 тони макаронів (ціни вказані без ПДВ).

Таблиця 2.4 - Витрати сировини та матеріалів на виробництво 1 тони макаронів "Екстра"

Вмо = 6500*1297,84 = 8435960 грн.

Витрати на електроенергію придбану на стороні для технологічних

та інших потреб розраховують за формулою:

Вен.техн. = ((Wуст * Kw * Кзу )/ Ккд ) * Fеф * Це (8)

де:

Вен.техн - витрати на електроенергію для технологічних потреб.грн.

Wуст.- сумарна потужність встановлених на обладнанні електродвигунів,кВт

Kw- коефіцієнт втрат в сітях - 1,08.

Кзу - коефіцієнт завантаження устаткування - 0,7.

Ккд - коефіцієнт корисної дії ел.двигунів - 0,85.

Fеф - ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування, 3820 год.

Це - ціна ел.енергії за 1 кВт.-год, грн.

Загальна (сумарна) потужність ел.двигунів (Wуст) визначається за формулою:

Wуст.мех * Wуст.ср. де:

Ммех - кількість механізованих робочих місць - 9 од.,

Wуст.ср - середня потужність одиниці електроустаткування (~6кВт.).

Wуст.=6 *6= 36 кВт .

Вен.техн. = ((36 * 1,08 * 0,7 )/ 0,85)*3820 * 0,229 = 36012,12 грн.

2.4.2 Розрахунок прямих витрат на оплату праці.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам зайнятим у виробництві, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду продукції

Витрати на оплату праці включають виплату основної і додаткової заробітної плати, доплат і відрахування на соціальні потреби. Для робітників відрядників фонд оплати праці розраховують за формулою:

(9)

де - сумарна трудомісткість відрядних робіт, нормо-годин;

- кількість виробів і-того найменування, од.

- штучний час на одиницю продукції, год.

- середня тарифна ставка робітників-відрядників, грн.

- коефіцієнт додаткової заробітної плати

- коефіцієнт доплат

- коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи.

Розрахунок приведений в таблиці 2.5

Таблиця 2.5- Маршрутний технологічний процес виробництва 1т. макаронів "Екстра" Т на ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

Середня тарифна ставка визначається за формулою:

(10)

де: k - кількість розрядів,

tшт. - штучний час однієї операції, яку виконує робітник к-го розряду, год.,

Тст - тарифна годинна ставка робітника к-го розряду, грн.

Проведемо розрахунок середньої тарифної ставки робітників на відрядних роботах.

Розрахунок виконується на основі маршрутного технологічного процесу. У відповідності до розрядів робіт по операціях враховуємо відповідні тарифні коефіцієнти.

Використовуючи дані таблиці, визначаємо середній тарифний коефіцієнт

Середню тарифну ставку робітників на відрядних роботах розраховуємо по формулі

Розраховуємо фонд заробітної плати основних робітників-відрядників

Результати проведених розрахунків основних витрат занесені до таблиці 2.6.

Таблиця -2.6 Змінні витрати на виробництво

2.5 Розрахунок загальновиробничих витрат

2.5.1 Розрахунок змінних загальновиробничих витрат

До складу загальновиробничих витрат включаються витрати на утримання і експлуатацію устаткування, на вдосконалення технології і організації виробництва, на обслуговування виробничого процесу, амортизація виробничих будівель та інвентаря, на освітлення, водопостачання та ін. Загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, які змінюються прямопропорційно до зміни обсягів виробництва.

Змінні загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості повністю.

До постійних належить решта загальновиробничих витрат, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Вони включаються до складу собівартості реалізованої продукції.

Розрахунки і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат необхідно занести до таблиць 2.7.

В курсовій роботі до змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на утримання і експлуатацію устаткування.

Таблиця 2.7 Кошторис витрат на утримання устаткування

Статті витрат

Розрахунок

Значення

Амортизація

- устаткування

- транспортних

Див. таб. 2.3.

84000

2842,11

На. експлуатацію устаткування

- вартість допоміжних матеріалів

- на оплату праці робітників обслуговуючих устаткування

1% від вартості устаткування

витрати на оплату праці погодинників, з відрахуваннями на соціальні потреби

2140

10911,03

інші витрати

2% від попередніх витрат

2107,57

На проведення поточних ремонтів обладнання і транспортних засобів

3 % від вартості обладнання і транспортних засобів

6633,16

Спрацювання малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань

0,2 % від вартості устаткування

4280

Інші витрати

2% від суми попередніх статей

2258,28

Разом

115172,2

2.5.2 Розрахунок постійних загальновиробничих витрат

Склад і методика розрахунку постійних загальновиробничих витрат наведені в таблиці 2.8

Таблиця 2.8 - Кошторис постійних загальновиробничих витрат

Статті витрат

Розрахунок

Значення

На удосконалення технології організації виробництва та на обслуговування виробничого процесу

Витрати на оплату праці ІТП та інших працівників, що не відносяться до управлінського персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби

10911,03

Амортизаційні відрахування:

- будівель і споруд виробничого характеру

- інвентаря

Див. таб. 2.3

9158,40

5920

На освітлення

В осв = (Sб уд 0,015Fеф + 2,6 S буд)Це

3489,63

На водопостачання для санітарно-побутових потреб

Вв = ЧпвпНвДрgЦв

1287

На придбання інвентаря: -

- виробничого

- господарського

1,5% від вартості устаткування

3 грн на одного працюючого

3210

36

Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

0,1% від вартості будівель і споруд

134,06

На охорону праці

0,5% вартості будівель і споруд

670,32

Інші

2% від суми попередніх витрат

696,33

Разом:

35512,77

2.5.3 Розрахунок загальногосподарських витрат

Склад і методика загальногосподарських витрат наведені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9. Кошторис загальногосподарських витрат

Статті витрат

Розрахунок

Значення

На утримання апарату управління

Витрати на оплату праці

ФОП ауп = ЧіОі12КдоплКвідр

55494,18

На утримання іншого персоналу підприємства, що виконує функції управлінського характеру

Розраховуються, як витрати на оплату праці погодинних робітників і відрахування на соціальні потреби

-

На утримання пожежної і сторожової охорони

3% від вартості службово - побутових приміщень

4021,92

Амортизація службово-побутових будівель

Див. таб. 2.3

1566,76

На поточний ремонт всіх будівель і споруд

5% від вартості будівель і споруд

6703,2

На охорону праці

0,5% від вартості будівель і споруд

670

На підготовку і перепідготовку кадрів

150 грн. на одного працюючого

1800

На оплату послуг банку

400 грн.

400

Позавиробничі (комерційні) витрати

15% від суми попередніх витрат

11516,94

Інші витрати

2-4% від суми попередніх витрат

3286,92

Разом:

85459,92

Таблиця 2.10 - Сукупні витрати операційної діяльності

Статті витрат

Елементи витрат

Всього витрат по елементах, грн

Матеріали (без відходів)

Витрати на оплату праці

Відрахування на соц. потреби

Амортизація

Інші витрати

Сировина і матеріали

Зворотні відходи

Покупні комплектуючі і напівфабрикати

Паливо і енергія на технологічні цілі

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальні потреби

Змінні загально-виробничі витрати

8435960

-

-

36012,12

-

-

-

-

-

-

-

-

50213,8

24855,83

-

7878

-

-

-

-

-

-

28901,81

3033,03

-

-

-

-

-

-

-

86842,11

-

-

-

-

-

-

17355,98

8435960

-

-

36012,12

50213,8

24855,83

28901,81

115172,2

Виробнича собі

вартість (С вир)

8471972,12

80670,51

31058,14

86842,11

17355,98

8696667,91

Постійні загально

виробничі витрати

Загальногоспо

дарські витрати

-

-

7878

40068

3033,03

15426,18

15078,4

1566,76

9395,8

28872,41

35517,37

85459,92

Разом (СВ рп)

8471972,12

125820,9

48441,05

100733,95

55942,71

8812069,13

2.6 Калькуляція собівартості

При розрахунку калькуляції визначається величина прямих змінних і непрямих - умовно-постійних витрат на виробництво і збут продукції.

Прямі витрати розраховують безпосередньо на калькуляційну одиницю.

Таблиця 2.11 - Калькуляція собівартості 1 тони макаронів "Екстра" на ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

Шифр рядка

Найменування статей калькуляції

Сума (грн.) на 1 тону

Сума (грн.) на 1 кг

Питома вага, %

01

Сировина і матеріали:

1297,84

1,29

93,25

02

Купівельні напівфабрикати

-

03

Паливо і енергія на технологічні цілі

5,54

0,005

0,41

04

Основна заробітна плата

7,73

0,0078

0,57

05

Додаткова заробітна плата

3,82

0,0038

0,28

06

Відрахування на соціальне страхування

4,45

0,0045

0,33

07

Загальновиробничі витрати

3,57

0,0036

1,37

08

Виробнича собівартість

1337,95

1,34

-

09

Постійні загально виробничі витрати

3,07

0,0031

0,23

10

Загальногосподарські витрати

14,68

0,0147

1,08

Собівартість реалізованої продукції

1355,70

1,36

100

Непрямі - включаються у собівартість такими методами:

а) витрати на утримання і експлуатацію устаткування розраховують пропорційно трудомісткості виготовлення виробу.

б) інші непрямі витрати - шляхом пропорційного віднесення цих витрат до суми основної заробітної робітників, зайнятих виробництвом продукції.

Результати розрахунків зводяться в таблицю у вигляді калькуляційної форми.

За даними таблиці 9 розраховують:

- питомі змінні витрати ВпЗМш = сумі витрат за статтями - 1337,95 грн.

- питомі постійні витрати В"ІІОСТ= сумі витрат за статтями - 17,75 грн

- сумарні постійні витрати на річний випуск: 115375

2.7 Розрахунок ціни продукції (роботи, послуг)

Ціна - це грошовий вираз вартості товару. При формуванні ціни реалізації (відпускної ціни) підприємства до виробничої собівартості продукції додається величина прибутку, податок на добавлену вартість.

Ціна реалізації: Цвідп = СВтр + Пр + ПДВ (11)

Ціна реалізації: Цвідп = 1355,70 + 406,71 + 352,48 = 2114,89

СВвир. - виробнича собівартість продукції, грн.

Пр - розрахунковий прибуток, грн.

ПДВ - податок на добавлену вартість, грн.

Розрахунковий прибуток встановлюється виходячи із заданого рівня рентабельності 30%, ставка ПДВ - 20%. Спочатку визначається сума розрахункового прибутку, гуртова ціна, сума ПДВ, потім ціна реалізації.

За результатами розрахунків ціни визначають обсяг товарної продукції по ціні

Vтп.=Nріч. * Цгурт. = 6500 * 1762,41 = 11455665 грн (12)

де: Nріч. - річний оосяг продукції у натуральному виразі, од.,

Цгурт.- гуртова ціна одиниці продукції (без ПДВ), грн.

2.8 Визначення очікуваного прибутку

Валовий (маржинальный) прибуток - це різниця між виручкою та виробничими витратами. Це поняття включає власне прибуток і невиробничі (адміністративні, комерційні та інші витрати):

Прмарж= Nріч* (Цгурт. -СВвир) = 6500 * (1762,41 - 1337,95) = 2758990 грн. (13)

де:

Nпр. - обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі, од.,

Цгурт.- гуртова ціна одиниці продукції (без ПДВ),

СВвир - виробнича собівартість одиниці продукції, грн.

Чистий прибуток = маржинальному прибутку за мінусом невиробничих витрат.

Очікуваний прибуток від продажу:

Прчист= Nпр * (Цгурт. -СВрп) = 6500 * (1762,41 -1355,70 ) = 2643615 грн

(14)

де: Nпр. - обсяг реалізованої продукції в натуральному виразі, од.,

Цгурт.- гуртова ціна одиниці продукції ,

СВрп - собівартість одиниці реалізованої продукції, грн.

Рентабельність продукції:

Rпрод = (Прчист / СВрп)= 2643615 / 8812069,13*100 = 30% (15)

де: Пр - сума чистого прибутку, грн.,

СВрп - собівартість реалізованої продукції, грн.

ІІІ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3.1 Організація праці на дільниці

Робоче місце - це частина виробничої площі з розміщеним на ній технологічним обладнанням, необхідним для ефективного виконання робітником чи бригадою виробничого завдання. Таким чином, робоче місце - це первинний елемент виробничої структури підприємства.

Багатообразність форм конкретної праці обумовлює значну різноманітність робочих місць по професіональній приналежності робітників.

Організація робочого місця - комплекс заходів, що забезпечують створення на робочому місці необхідних умов для високовиробничої праці та випуску продукції високої якості, найбільш повне використання обладнання, техніки безпеки, підвищення привабливості праці, збереження здоров'я працюючих.

Зміст робіт по організації робочого місця залежить від особливостей технологічного процесу, обладнання, рівня механізації та технічної забезпеченості праці, ступеню поділу праці, типу виробництва тощо.

Виробнича площа, що відводиться під робоче місце, повинна забезпечити розміщення оснащення робочого місця у відповідності з плануванням, а також мати резерви площі для перепланування робочого місця при переході на випуск іншої продукції.

Організація робочих місць службовців повинна забезпечувати всі умови для високовиробничої праці при мінімальній втомлюваності та збереженні здоров'я робітників. Вона базується на функціональному та технологічному поділу праці. Організація робочих місць спеціалістів базується на типових проектах, котрі створюються для основних професійних груп спеціалістів - конструкторів, технологів, організаторів виробництва й технічних виконавців. Для проектувальників і конструкторів організація робочих місць повинна забезпечувати ефективне виконання креслень, розрахунків, письмових робіт, тому оснащення цих робочих місць здійснюється з урахуванням прогресивного обладнання, засобів систем автоматизованого проектування, обчислювальної техніки.

Обслуговування робочих місць - комплекс постійно діючих заходів, які регламентують види, обсяги, періодичність і методи виконання допоміжних і обслуговуючих робіт по забезпеченню робочих місць всім необхідним для виробничої праці. Об'єктами обслуговування робочих місць є засоби праці, предмети праці, робітники виробництва.

Робочі місця в умовах масового виробництва оснащуються як універсальним, так і спеціалізованим оснащенням, що звичайно зберігається на робочому місці, а трудовий процес відрізняється повторюваністю трудових прийомів.

Ремонт - це процес відновлення початкової дієспроможності устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого використання. Підрозділи, що входять до складу ремонтного господарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт засобів праці, монтаж і введення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин і нестандартного обладнання, модернізацію діючих машин та устаткування.

На практиці застосовують три форми організації ремонтно-профілактичних робіт залежно від масштабів виробництва. За централізованої форми весь ремонтний персонал підприємства підпорядковано головному механіку. Децентралізована форма, навпаки, передбачає, що всі види ремонтних робіт виконуються персоналом цехових ремонтних баз, що їх підпорядковано начальникам цехів. Змішана форма організації ремонту поєднує в собі централізацію і децентралізацію: технічне обслуговування та поточний ремонт здійснює ремонтний персонал виробничих цехів, а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і нестандартного устаткування - персонал ремонтно-механічного цеху.

3.2 Організація управління

Вищим органом ВАТ “ Чернігівський макаронна фабрика” є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

В акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.

Структура управління ВАТ “ Чернігівський макаронна фабрика” наведена на рисунку 3.1

Рисунок 3.1 - Організаційна структура управління ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"ІV АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ

4.1 Розрахунок техніко-економічних показників

В таблиці 4.1 наведено склад техніко-економічних показників виробництва

Склад показників

Розрахунок

Абсолютні показники

Річний випуск продукції

в натуральному виразі, од.

6500

у вартісному виразі, грн.

11455665

в трудовому виразі, н-год.

14105

Чисельність ПВП, чол.

12

основні робітники

8

допоміжні робітники

2

керівники

1

ІТП

1

службовці

-

Кількість робочих місць, од. з них:

механізованих

6

комп'ютеризованих

1

немеханізованих

2

Загальна площа, м2,

254,4

в т.ч. виробнича, м2

216

Прибуток від реалізації продукції, грн.:

маржинальний

2758990

чистий

2643615

Відносні показники

фондовіддача, грн/грн.

31,61

фондомісткість

0,03

фондоозброєність

30197,44

матеріаломісткість продукції, грн/грн.

0,95

енергоміскість виробництва, грн/грн.

0,004

Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп/грн.

0,77

обсяг з 1 м2 виробничої площі, грн/м2

53035,49

виробіток:

в натуральному виразі, шт/люд.

541,6

у вартісному виразі, грн/ люд.

954638,75

Середньомісячна заробітна плата, грн.

ПВП

656,5

основних робітників

684,23

рентабельність продукції, %

30

Економія витрати на виготовлення продукції, грн..

115823,3

Сума капітальних витрат, грн.

42800

Термін окупності капітальних витрат

0,37

Коефіцієнт економічної ефективності

2,7

4.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Після проведення аналізу діяльності підприємства можна запропонувати ряд заходів по підвищенню ефективності. План заходів та їх результати заносимо в таблицю 4.2

Заходи

Шляхи досягнення

Очікуваний результат

1.

Капітальний ремонт обладнання

Заміна зношених деталей на нові

Зниження витрат на поточні та позапланові ремонти

2.

Розширення асортименту

Дослідження ринку

Нарощування обсягів випуску продукції та збільшення завантаження обладнання

3.

Застосування нових стандартів якості

Поступова заміна старого обладнання

Зменшення витрат від браку та підвищення якості продукції

В 2008 році ці заходи можуть призвести до зниження собівартості продукції, орієнтовна оцінка ефекту розрахована в таб.4.1

ВИСНОВКИ

Важливою передумовою формування адекватної ринковим умовам структури харчової промисловості є створення ефективного механізму забезпечення виконання зобов'язань суб'єктами господарювання (зокрема, шляхом ініціювання та здійснення процедур банкрутства, ліквідації та санації збиткових підприємств). Тому доцільно припустити, що скорочення їх частки у перспективі має привести до поліпшення фінансового становища галузі в цілому (за інших рівних умов щодо економічної кон'юнктури без урахування імовірності поглиблення фінансової кризи).

Структура галузевих ринків підгалузей харчової промисловості змінюватиметься в напрямі підвищення інтенсивності конкуренції на відповідних товарних ринках, яка зростатиме завдяки високій інвестиційній привабливості галузі та практичному втіленню в життя державної політики заохочення малого та середнього підприємництва.

Ефективність функціонування харчової промисловості значною мірою залежить від структури ресурсів, які вона споживає. Доцільно окремо розглянути структуру матеріальних (сировинних та енергетичних), фінансових і трудових ресурсів. Основними стратегічними напрямами зміни структури сировинних ресурсів, що споживаються харчовою промисловістю України, мають стати: поліпшення якісних показників сільськогосподарської сировини, яка використовується у виробництві продуктів харчування; використання нетрадиційних видів сировини, харчових добавок, барвників тощо; максимальне зменшення залежності від імпортних сировинних ресурсів (насамперед, таро-пакувальних матеріалів); забезпечення комплексної переробки сировини та мінімізації її витрат.

Асортиментна структура продукції, що виробляється підприємствами харчової промисловості, повинна, з одного боку, відповідати потребам ринку, а з іншого - здійснювати вплив на ці потреби. Стратегічним напрямком зміни структури вітчизняного ринку продуктів харчування має стати його глибока сегментація.

Аналіз показує, що Україна може бути продовольче незалежною по життєво важливих продуктах харчування, для виробництва яких у неї е достатній природно-економічний потенціал. Але щоб забезпечити таку незалежність, необхідно вирішити комплекс проблем. Однак у сучасних умовах, через обмеженість фінансових засобів, можна використати тільки ті фактори зростання виробництва, які не вимагають додаткових інвестицій, зокрема -- здійснення інституціональних перетворень, удосконалення фінансово-кредитної системи, оптимальне поєднання ринкових регуляторів, посилення державного впливу на всі сфери діяльності.

Побудувавши економічну модель виробництва макаронів «Екстра» та проаналізувавши її, можна зробити наступні висновки.

Програма випуску продукції складає 6500 т. Для виробництва такої кількості продукції необхідно 6 одиниць виробничого обладнання. Промислово-виробничий персонал складає 12 чоловік, 8 з яких - основні робітники.

Загальна площа дільниці 254 м2, 246 м2 з яких - виробнича площа.

Повна собівартість калькуляційної одиниці складає 1355,70 грн. Найбільшу питому вагу у собівартості займають витрати на сировину та матеріали. Виходячи з норми прибутку 30% та рівня податку на додану вартість, ціна реалізації дорівнює 2114,89 грн./т.

Прибуток від реалізації одиниці (1 т.) продукції складе 406,71 грн.

Відносні техніко-економічні показники склали: виробіток на одного основного робітника - 541,6 т., обсяг продукції з 1м2 виробничої площі - 53035,49 грн.

З метою підвищення ефективності і інтенсифікації виробництва необхідно покращити технологічний процес, вдосконалити організацію виробництва, маркетинг, раціонально використовувати енергію, матеріали, розширити номенклатуру виготовлюваної продукції.

Всі ці заходи допоможуть отримати максимальний прибуток від реалізації продукції при мінімальних витратах на її виготовлення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. -- К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 400с.

3. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григорьева М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440с.

4. Бычин Б.В., Малинин СВ., Шубемкова Е.В. Организация и нормирование труда. -- М.: Издательство «Экзамен», 2003. -- 464 с.

5. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. - М.: Издательство НОРМА, 2003.- 400с.

6. Економіка підприємства / За ред. Покроиивного С.Ф.- К.: КНЕУ, 2000.- 528с.

7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. -- К: КНЕУ, 2003. -300с. К.: «Каравела», 2003.- 432с.

8. Мурашко М.1. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО. 2002.-311с.

9. Организация и нормирование труда: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Адамчука В.В. /ВЗФЭИ. - М.: Финстатинформ, 1999.-301с.

10. Организация нормирование и материальное стимулирование груда в машиностроении / Под ред. Разумова И.М.. Смирнова СВ. - М.: Высш. школа, 1988. - 288с.

11. Организация, планирование и управление машиностроительным производством. / Под ред. Родионова Б.Н. - М.: Машиностроение, 1989.-328с.

12. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с,

13. Фатхутдинов Р.А. Производственный менежмент. - М.: ЮНИТИ-1997.

Додаток А

Вихідні дані до курсової роботи

Базове підприємство ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

Мета функціонування підприємства: виготовлення продукції, забезпечення споживачів продуктом даного виду, отримання прибутку від господарської діяльності, виробництво макаронів "Екстра"

Річна програма випуску продукції - 6500 т..

Найменування готового продукту : макарони "Екстра"

Режим роботи підприємства 2 зміни по 8 годин

Маршрутний технологічний процес виробництва 1 т. макаронів "Екстра"


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.