Діяльність ПАТ "Одеський завод поршневих кілець"

Органiзацiя та планування дiяльностi ПАТ "Одеський завод поршневих кілець". Загальна характеристика підприємства. Розрахунки економічних результатів діяльності. Формування виробничої програми та забезпечення її виконання. Аналіз можливих ризиків.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2014
Размер файла 147,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

Роздiл 1. Органiзацiя й планування дiяльностi ПАТ "Одеський завод поршневих кілець "

1.1 Загальна характеристика підприємства

1.2 Охорона праці в галузі

Розділ 2. Розрахунки економічних результатів діяльності

2.1 Формування виробничої програми та забезпечення її виконання

2.2 Розрахунок виробних потужностей підприємства та аналіз їх завантаження

2.3 Забезпечення виконання виробничої програми: матеріально-технічне постачання, забезпеченість кадрами, організація збуту

2.4 Продуктивність праці на підприємстві

2.5 Формування собівартості реалізованої продукції

2.6 Формування прибутку підприємства

2.7 Аналіз можливих ризиків підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

виробничий програма економічний ризик

Метою виробничої практики є вивчення діяльності ПАТ "Одеський завод поршневих кілець " і застосування на практики знань, отриманих за чотири роки навчання . Під час практики я проаналізувала діяльність заводу, який є єдиним спеціалізованим підприємством в Україні з виробництва поршневих кілець, а також вивчила організаційну структуру підприємства, загальну характеристику виробництва, технологічний процес виробництва кілець. Також я розглянула технічну базу ОЗПК і планування діяльності цеху . На початку практики я ознайомилася з технікою безпеки, пройшла інструктаж з пожежної безпеки, без якого неможливо приступити до виробничій практиці . Під час практики було здійснено дослідження проблем підприємства та його перспектив. Також проаналізувати фінансово - економічні результати діяльності та розробити висновки відповідно до результатів.

Особлива увага била надана аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів. В сучасних умовах розвитку економіки та діяльності підприємств в нашій країні це є важливим питанням. Так як підприємство має у своєму розпорядженні складне та дороге в обслуговувані обладнання, яке потребує забезпечення безпечного та ефективного використання, визначення ефективності використання основних фондів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, використання та виявлення резервів їх підвищення, а також виявлення найбільш важливих чинників, які впливають на зміну рівня використання основних фондів суб'єктами господарювання, є актуальною у ході дослідження роботи підприємств.

РОЗДIЛ 1. ОРГАНIЗАЦIЯ Й ПЛАНУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»

1.1 Загальна характеристика підприємства

ПАТ "Одеський завод поршневих кілець" є спеціалізованою фірмою з проектування, розробки та виробництва поршневих кілець до двигунів внутрішнього згоряння автомобільної, тракторної та комбайнової техніки. Підприємство почало свою виробничу діяльність у 1925 як невелике авторемонтне підприємство, а в 1947 воно було переформоване на випуск поршневих кілець.

Сьогодні ВАТ "Одеський завод поршневих кілець" може запропонувати більше 110 комплектів кілець різної конструкції, діаметрм від 62 до 130мм, як комплектуючих для ремонту техніки, з метою її ефективної експлуатації.

Фахівцями заводу спільно з ученими Інституту чорної металургії Національної Академії Наук України, освоєно виробництво верхніх компресійних і маслоз'ємних кілець із спеціального профільного сталевого прокату, що дозволило, зрештою, створити конкурентноспроможну продукцію відомим світовим виробникам аналогічної продукції.

ВАТ "Одеський завод поршневых кілець" є єдиним спеціалізованим підприємством з виробництва поршневих кілець в Україні, на якому виконується повний технологічний цикл виробництва, починаючи з отримання заготовок і закінчуючи маркіруванням і упаковкою.

Завод є постачальником продукції на такі крупні конвеєри з виробництва тракторів, автомобілів та іншої техніки України, а також таких країн як Угорщина, Болгарія, Румунія, Індія, В'єтнам та ін..

В даний час практично всі верхні компресійні кольцаізготавліваются із спеціального сталевого прокату.

Завод намагається йти в ногу з часом. Постійно розширюється та оновлюється номенклатура продукції, що випускається.

Вся продукція заводу сертифікована. Комплекти поршневих кілець виробництва ВАТ "Одеський завод поршневих кілець" легко розпізнаються, оскільки піддаються лазерному клеймуванню логотипом і знаком "ОЗПК".

1.2 Охорона праці

Управління охороною праці на підприємстві - це комплекс організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних методів і засобів, спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці на виробництві.

Основним документом на ПАТ ОЗПК визначає організацію охорони праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці на підприємстві ПАТ ОЗПК». Володіння Положення і його виконання має враховуватися при атестації інженерно-технічних працівників, фахівців. Відповідальність за дотримання Положення покладається на Генерального директора підприємства.

Положення передбачає комплекс заходів з охорони праці, який включає:

- обов'язки посадових осіб щодо створення безпечних умов праці;

- контроль за станом охорони праці;

- оцінку і стимулювання роботи щодо забезпечення безпеки праці;

- зміцнення дисципліни, дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці;

- організацію роботи з розслідування нещасних випадків на виробництві.

Процес управління охороною праці в структурних підрозділах (цехах, дільницях, бригадах, службах) і підприємства в цілому повинен полягати в здійсненні наступних функцій:

· контролю та аналізу охорони праці;

· планування організаційно-технічних заходів з охорони праці;

· виховання у працюючих почуття відповідальності за дотримання правил і норм охорони праці;

· стимулювання рівня організації та охорони праці.

Мета управління охороною праці повинна досягатися на основі рішення наступного комплексу завдань:

- забезпечення безпеки виробничого обладнання;

- забезпечення безпеки виробничих процесів;

- забезпечення безпеки стану будівель, приміщень і споруд;

- створення нормальних санітарно-побутових умов для працюючих;

- організація профвідбору, навчання та пропаганди з охорони праці;

- забезпечення засобами індивідуального захисту;

- створення санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці;

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

- надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці;

- лікувально-профілактичний забезпечення працюючих;

- дотримання законодавства про працю.

Зазначений комплекс завдань слід виконувати шляхом впровадження організаційних, технічних і санітарно-оздоровчих заходів у відповідності з системою роботи щодо забезпечення охорони праці на підприємстві.

Основні обов'язки працівників

Керівництво роботою з охорони праці здійснює керівник підприємства, його заступники, головні спеціалісти, начальники відділів, цехів, керівники структурних підрозділів підприємства та майстри.

За нещасні випадки і професійні захворювання, пов'язані з виробництвом, несуть відповідальність особи адміністративно-технічного персоналу, які своїми розпорядженнями або діями порушили відповідні вимоги системи стандартів безпеки праці, правил, норм або інструкцій з охорони праці та не прийняли залежних від них заходів для запобігання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Керівник підприємства здійснює загальне керівництво роботою з охорони праці підприємства. Створює службу охорони праці, що функціонує у відповідності з розробленим на підприємстві Положенням про цю службу. Організує виконання постанов і розпоряджень органів державної та місцевої влади, розглядає і затверджує заходи з охорони праці, забезпечує своєчасне їх фінансування, виділяє необхідні матеріальні ресурси відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці» та інші здійснює інші дії для підвищення рівня безпеки праці на підприємстві.

Головний інженер здійснює безпосереднє організаційно-технічне керівництво роботою зі створення здорових і безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму і захворюваності, впровадженню сучасних засобів техніки безпеки, дотримання законодавства про працю, впровадження та дотримання стандартів ССВГ, правил і норм охорони праці.

Здійснює керівництво розробкою комплексних планів покращення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів, угод з охорони праці та колективного договору.

Розглядає і затверджує програми навчання, перевірку знань з охорони праці для інженерно-технічних працівників і рабочіх.Возглавляет роботу комісії з перевірки знань правил і норм охорони праці інженерно-технічних працівників. Здійснює технічний нагляд за безпечною експлуатацією та утриманням будівель і споруд. Організовує роботу комісій по огляду технічного стану будівельних конструкцій зданій.Планірует і контролює проведення профілактичних оглядів, текучих і капітальних ремонтів будівель і споруд.

Також управління і контроль за дотриманням норм охорони праці здійснюють такі керівні посади як: заступник директора з виробництва, інженер з охорони праці, який безпосередньо проводить аналіз стану та причин виробничого травматизму і професійних захворювань, розробляє спільно з відповідними службами заходи щодо попередження нещасних випадків на виробництві і професіональних захворювань, а також організує впровадження зазначених заходів; головний бухгалтер - здійснює контроль контроль за правильним використанням виділених коштів на заходи комплексного плану поліпшення умов, охорони праці; начальник технічного відділу, заступник головного інженера, начальник відділу технічного контролю, начальник цеху, дільниці, майстер.

Безпосередньо робочий зобов'язаний:

· отримати від майстра перед початком зміни завдання на виробництво робіт,

· оглянути своє робоче місце, перевірити справність обладнання, інструменту, вентиляції та освітлення, захисних пристосувань і при виявленні порушень повідомити про це безпосередньо керівнику для вжиття заходів.

· приступати до роботи, якщо умови її виконання не суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне проведення робіт.

· виконувати доручену роботу з дотриманням всіх вимог інструкції з охорони праці, технологічних процесів.

· працювати в справному спецодязі, спецвзуття, користуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та запобіжними

· повідомляти негайно про всі порушення, виявлені в процесі роботи, безпосередньо керівнику та ін..

У всіх виробничих підрозділах підприємства основною формою управління охороною праці приймається оперативний контроль за станом охорони праці на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах

Матеріальне і моральне стимулювання інженерно-технічних працівників і службовців вводиться з метою посилення роботи з профілактики виробничого травматизму, підвищення відповідальності та матеріальної зацікавленості працівників за стан охорони праці. Критерієм оцінки рівня охорони праці на дільниці, в цеху, на підприємстві є показники безпеки праці та технічної безпеки обладнання. Преміювання інженерно-технічних працівників за основні результати господарської діяльності за звітний період провадиться з урахуванням таких додаткових умов:

· відсутність нещасних випадків із втратою працездатності для цеху, дільниць, змін, бригад;

· відсутність аварій, що сталися в результаті порушення правил техніки безпеки;

· відсутність випадків заборони робіт і зупинок устаткування контролюючими органами через невідповідність вимогам безпеки;

· поліпшення санітарно-гігієнічного стану умов праці виробничої дільниці, цеху (у порівнянні з попереднім періодом);

· виконання плану номенклатурних та організаційно-технічних заходів з охорони праці, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань, поліпшення умов праці;

· виконання в строк заходів колективного договору, приписів контролюючих організацій, наказів і розпоряджень по підприємству, відсутність грубих порушень правил безпеки праці.

Стимулювання заходів з охорони праці має носити стабільний характер і грунтуватися на об'єктивному аналізі виробничого травматизму та оцінці впроваджених заходів з охорони праці, включених до Комплексний план поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів, колективні договори та угоди з охорони праці та поточної профілактичній роботі щодо вдосконалення охорони праці.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Формування виробничої програми та забезпечення її виконання

Оперативно-календарне планування здійснюється в загальнозаводському і цеховому масштабах, тому розрізняють міжцехове і внутрішньоцехове планування.

При межцеховом оперативно-календарному плануванні встановлюються квартальні, місячні та внутрімесячние оперативні завдання для окремих цехів, розробляються календарно-планові нормативи і враховується виконання оперативних програм цехами.

Планування виробництва на заводському рівні вирішує такі завдання:

· формування планів виробництва (виконання робіт, надання послуг) на підставі джерел незалежного попиту (планів збуту, заявок збуту, портфеля замовлень), інших планових документів (виробничих планів, виробничих замовлень цехах) та ін;

· планування з урахуванням незавершеного виробництва (НЗВ), складських запасів і графіка поставок матеріалів;

· планування з урахуванням можливих втрат, шлюбу, планованих замін матеріалів, різної технології виготовлення однієї і тієї ж продукції, параметрів якості і властивостей матеріалів;

· планування з урахуванням графіків планово-попереджувальних ремонтів (ППР);

· планування в різних аналітичних розрізах: у розрізі замовлень, партій запуску, партій випуску, серійних номерів виробів тощо;

· розрахунок плану виробництва підприємства у вигляді мережевих графіків з урахуванням обмежень на ресурси по фонду часу роботи всіх типів виробничих центрів (ПЦ);

· розрахунок завантаження устаткування і виконавців з урахуванням графіків їх роботи;

· розрахунок потреби в матеріальних ресурсах з урахуванням їх поточного наявності та планових надходжень;

· розрахунок потреби в трудових ресурсах і планового фонду заробітної плати відрядників;

· розрахунок потреби в обладнанні;

· аналіз плану на здійснимість за матеріалами, трудових ресурсів, виробничим потужностям;

· коригування потреби в матеріальних ресурсах за актами замін і листам замін;

· розрахунок планового руху матцінностей (МЦ) з урахуванням майбутніх надходжень і витрат;

На етапі заводського планування формуються такі основні види документів:

ь виробничий план підприємства на рік, квартал, місяць;

ь потреба в покупних матеріалах і ПКІ;

ь потреба в інструментах і оснащенні;

ь потреба в трудових ресурсах в розрізі професій;

ь потреба в обладнанні;

ь зведена таблиця завантаження виробничих потужностей і трудових ресурсів.

Планування виробництва на цеховому рівні вирішує такі завдання:

· формування виробничих замовлень (завдань) цехах і субпідрядним організаціям на підставі планів виробництва в різних аналітичних розрізах:

· формування виробничих замовлень цехах у розрізі технологічних операцій;

· формування номенклатурних планів-графіків запуску-випуску для цехів;

· формування планів-графіків міжцехових і міжопераційних передач напівфабрикатів власного виготовлення;

· формування планів-графіків здачі готової продукції на склад;

· формування змінно-добових завдань (ССЗ) на підставі ПЗ;

· моніторинг ходу виконання виробничих замовлень і ССЗ;

· формування маршрутних листів для партій виробів;

· формування комплектувальних карт на складання виробів, контроль комплектації.

На етапі цехового планування формуються такі основні види документів:

o виробничі замовлення;

o номенклатурні плани-графіки;

o змінно-добові завдання;

o маршрутні листи;

o комплектувальні карти.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одеський завод поршневих кілець»

Показники

Звітний період

2011 р.

2012 р.

в % до 2011

2013 р.

в % до 2012

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

138

116

84,1

99

85,3

Фонд оплати праці, тис. грн

3123

2925

93,7

2551

87,2

Обєм випускаємої продукції тис.грн

9257

6570

71,0

10680

162,6

Середньомісячна заробітна плата працівників грн.

1886

2101

111,4

2147

102,2

2.2 Розрахунок виробних потужностей підприємства та аналіз їх завантаження

Облік усіх основних фондів здійснюється на балансі підприємства. Первинна вартість основних фондів станом на 31.12.13 склала 27218 тис. грн., знос - 21989 тис. грн, залишкова вартість - 5229 тис.грн..

Орендовані основні фонди на підприємстві не значаться. Частина приміщень, первісна вартість яких складає 402,5 тис. грн. здано в оренду. Основні фонди емітента знаходяться в задовільному стані.

Виробничі потужності складають 1373 одиниць, ступінь використання 76,7%. Спосіб утримання активів полягає у тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається на балансі підприємства. Облік руху основних фондів товариства здійснюється у відповідно з Положенням бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року. №92. Аналітичний та синтетичний облік основних фондів підприємства здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства України.

Нарахування амортизації на основні фонди здійснюється прямолінійним методом, яких діяв протягом останніх двох років. До цього нарахування амортизації здійснювалось податковим методом. Товариство використовує основні фонди на наступних умовах: використання фондів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності підприємства.

Утримання активів здійснюється господарським методом. Капітальне будівництво, розширення або вдосконалення основних фондів не планується.

2.3 Забезпечення виконання виробничої програми: матеріально-технічне постачання, забезпеченість кадрами, організація збуту

Сьогодні ПАТ «ОЗПК» виробляє більш чім 50 типорозмірів і конструкцій поршневих кілець діаметром від 72 до 130 мм.

Основна продукція, яку виробляє ПАТ «ОЗПК» це поршневі кільця для двигунів тракторів («Беларусь», «ЮМЗ», «Т-40», «Кіровець», ДТ - 75, Т- 150, МТЗ-8С/100), комбайнів «Нива», Дон-1200, Дон-1500, а також автомобілям («КАМАЗ» і «ГАЗ»), двигунам ЯМЗ 236 в 238.

Матеріали, які використовуються і в основному виробництві - сталева стрічка, чавун, хромовий ангідрид, абразиви. Сталева стрічка виробляється на дочірньому підприємстві «ОЗПК Дніпро» (Дніпропетровськ). Сировиною для виробництва сталевої стрічки є дріт, вироблена на ТОВ «Стальканат-Сілур» (Одеса). Для вироблення сталевої стрічки дріт транспортується в Дніпропетровськ, сталеву стрічку транспортують в Одесу. Чавун використовуваний для виробництва поршневих кілець,виробляють в Україні (м.Запоріжжя).

Хромовий ангідрид постачається ТОВ «Макрохім» (м.Київ). Абразивні матеріали виготовляються ЗАТ «Запорізький абразивний комбінат» (м.Запоріжжя). Таким чином, матеріали які використовуються у виробництві, є доступними і виробляються в Україні. Протягом звітного періоду відбулись зміни цін на матеріали. Спостерігається динаміка росту цін. Таким чином ціна сталевої стрічки виросла на 11%, чавуна - на 20%, хромового ангідриду на 1%, абразивів - на 30%.

Дочірнє підприємство «ОЗПК-Дніпро» має важливе значення в розвитку і функціонуванні товариства, так як займається виробництвом сталевої стрічки, одного з основних матеріалів для виробництва продукції підприємства. «ОЗПК-Дніпро» разом з заводом розробив конструкцію та опанував виробництво сталевого прокату для виробництва сталевих компресіонних кілець. Ці роботи дозволили поліпшити техніко-економічні показники поршневих кілець при роботі двигуна. Однак важкі умови, які існують на ринку призвели до припинення діяльності дочірнього підприємства і не дають можливості оцінити перспективи розвитку дочірнього підприємства у майбутньому. На сьогоднішній день товариство не має філій та представництв.

Станом на початок 2014 року на підприємстві працюють 99 чоловік (53 чоловіка - жінки, з них 2 чол. знаходяться в відпустці по догляду за дитиною).

Фонд оплати праці в 2013 році склав 2842,3 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився 373 тис. грн.

Назва показників

За період з початку року, тис.грн.

Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060)

2842,3

Фонд основної заробітної плати

2371,8

Фонд додаткової заробітної плати

350,8

з нього:

25,2

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів

премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)

70,6

Заохочувальні та компенсаційні виплати

119,7

з них: матеріальна допомога

107,7

соціальні пільги, що мають індивідуальний характер

12

Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030, 5060)

223,9

Нараховано працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

241,1

з них оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

20,8

Більш ніж 60% виробленої заводом продукції експортується в Росію, Білорусію, Казахстан, Молдову, Туркменістан та ін..

У тому числі завод здійснює кооперовані поставки Владимирському тракторному заводу для тракторів Т-40А та Т-25А.

Основними клієнтами підприємства є ТОВ «Плототекспом» (Молдова), ТОВ «Остхім» (Білорусья), Ліпецьк ТОВ «Агрозапчастини» (Росія).

На внутрішній ринок продукція товариства реалізується в незначному об'ємі.

Продукція підприємства реалізується на основі складених з замовниками договорів, а також через дилерську мережу. Оплата здійснюється у безготівковій формі, а продукція реалізується при 100% передплаті. Головними конкурентами з основних видів продукції є такі підприємства Російської Федерації:

- Ставропольський завод поршневих кілець;

- Костромський завод поршневих кілець.

А також підприємства Германії, Індії, Китаю, Японії та Польши.

У зв'язку з тим, що підприємство працює в умовах ринку, попит на продукцію носить несистемний характер. В існуючих економічних умовах дати оцінку перспективності виробництва окремих видів товарів досить важко. Але чітко спостерігається зменшення попиту на продукцію підприємства. Така динаміка обумовлена тим що все частіше в сільському господарстві використовується техніка імпортного виробництва.

2.4 Продуктивність праці на підприємстві

Під продуктивністю праці розуміють ступінь його плідності. Вона вимірюється кількістю споживчих вартостей, створених в одиницю часу, або величиною часу, що витрачається на одиницю продукту праці. Між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю існує тісний зв'язок, яка може бути виражена як добуток фондовіддачі і фондоозброєності.

Из этой зависимости вытекает, что производительность труда повышается при условии, если растут фондоотдача и (или) фондовооруженность, и падает в обратной зависимости.

Таким чином розглянемо які техніко-економічні фактори вплинули на фондовіддачу.

Дані для факторного аналізу зміни фондовіддачі за 2010 - 2013 роки

Показники

Одиниці виміру

2012

2013

Відхилення

абсол.

відносн.%

1

Обєм випуску продукції

тис. грн

6570

10680

4110

62,56

2

Середньорічна вартість ОВФ

тис. грн

27373,5

27254,5

-119

-0,43

3

Середньорічна вартість активної частини ОВФ

тис. грн

13056

13083

27,00

0,21

4

Кількість одиниць обладнання

шт.

1305

1299

-6

-0,46

5

Питома вага активної частини ОФ

коеф.

0,477

0,480

0,003

0,644

6

Кількість відпрацьованих годин

год.

2001

2008

7

0,35

7

Кількість робочих днів

дн.

252

251

-1

-0,40

8

Кількість відпрацьованих усім обладнанням станко-годин

ст.-ч.

2611305

2608392

-2913

-0,11

9

Коефіцієнт змінності

коеф.

0,993

0,991

-0,002

-0,20

10

Тривалість однієї зміни

год.

8

8

0

0,00

11

Середньогодинний обєм випуску продукції на одиницю обладнання

тис. грн

0,00252

0,00409

0,001578493

62,74

12

Фондовіддача ОФ

грн./грн.

0,240

0,392

0,152

63,267

у тому числі активної частини

грн./грн.

0,503

0,816

0,313

62,222

Фондовіддача зменшилась на 0,001288 грн./грн. в результаті зменшення кількості обладнання у 2013 році порівняно з 2012 роком.

В 2013 кількість відпрацьованих днів зменшилось порівняно 2012 роком на1 день. В результаті цього рівень фондовіддачі 2013 року зменшився за рахунок скорочення кількості робочих днів на -0,00095 грн./грн..

Зниження рівня фондовіддачі на 0,0004795 грн./грн., відбулось під впливом зменшення коефіцєнту змінності.

Отже так як тривалість робочої в 2013 році не змінилась порівняно 3 2010 роком тому, даний показник не вплинув на зміну фондовіддачі.

Збільшення у 2013 році порівняно з 2012 роком середньочасового об'єму випуску на 0,0015785 тис. грн спричинило збільшення загального рівня фондовіддачі на 0,150413 грн./грн..

За рахунок зменшення середньорічної вартості основних фондів у 2013 році порівняно з 2012 роком рівень фондовіддачі збільшився на 0,001688 грн./грн..

Порівняно з 2012 роком у 2013 фондовіддача збільшилась 0,152 грн./грн.. На такі зміну негативно вплинули такі фактори:зменшення кількості відпрацьованих днів, зменшенням коефіцієнту змінності. За рахунок зменшення кількості обладнання, збільшення середньочасового об'єму випуску на одиницю обладнання та зменшення вартості основних фондів рівень фондовіддачі збільшився. Загальна зміна рівня фондовіддачі скала 0,152 грн./грн..

2.5 Формування собівартості реалізованої продукції

Собівартість продукції (робіт, послуг) - вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат на її виробництво і реалізацію.

Таким чином проаналізуємо зміну та структуру собівартості продукції у 2012-1013 роках.

Динаміка собівартості продукції ПАТ «Одеський завод поршневих кілець»

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, ч. од.

Відносне відхилення, %

2011

2012

2013

2011/2012

2012/2013

2011/2013

2012/2013

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

8133

5602

6004

-2531

402

-31,12

7,18

Адміністративні витрати, тис. грн.

3815

2313

3210

-1502

897

-39,37

38,78

Витрати на збут, тис. грн.

292

167

335

-125

168

-42,81

100,60

Повна собівартість продукції, тис. грн.

14251

10094

11562

-4157

1468

-29,17

14,54

Таким чином, у звітному 2013 році собівартість зросла 14,54%, що було обумовлено зростання об'ємів випуску продукції.

Проаналізуємо структуру собівартості продукції у 2013 році, на прикладі комплекту поршневих кілець 50-1004060-А3

Собівартість комплекту поршневих кілець (50-1004060-АЗ - 110мм)

Двигун

Індекс поршневого кільця

Кіл-ть в комплекті

Собівартість. на 1000 шт. (грн.)

Собівартість на комплект (грн.)

Д-50

А27.00.007

4

1643,01

6,57

А27.00.022

8

1206,95

9,66

А27.00.003

А27.03001

8

1998,99

15,99

А27.(002)

8

1828,41

14,63

ИТОГО:

20

46,85

Планова калькуляція на виготовлення комплекту поршневих кілець 50-1004060-АЗ (110 мм) та структура витрат

Статті калькуляції

Сума

% до загальної собівартості, %

п/п

1

Сировина і матеріали

11,06

23,61

2

Основна заробітна плата працівників

4,44

9,48

3

Відрахування на соціальне страхування

1,75

3,74

4

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

11,44

24,42

5

загальновиробничі витрати

3,2

6,83

6

Втрати від браку ( нормативні )

3,29

7,02

7

Адміністративні витрати

10,81

23,07

8

Витрати на збут

0,86

1,84

9

Разом заводська собівартість

46,85

100,00

Таким чином, проаналізував склад собівартості продукції, можна зробити висновки, що найбільш питому вагу у витратах на виробництво займають витрати на утримання та експлуатацію устаткування, витрати на сировину і матеріали, а також адміністративні витрати. Отже виробництво на ПАТ «Одеський завод поршневих кілець » є фондоємним та матеріалоємним. Зобразимо структуру собівартості продукції графічно на малюнку 2.1.

Мал.2.1 Структура собівартості комплекту поршневих кілець 50-1004060-АЗ

2.6 Формування прибутку підприємства

Прибуток підприємства є одним показників фінансових результатів діяльності підприємства. Прибуток та рівень рентабельності є показниками ефективності діяльності підприємства. Чим більша величина прибутку та вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансове положення.

Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Одеський завод поршневих кілець»за 2010-2013 роки

Показники

Одиниці виміру

2012

2013

абсол.

відносн.%

Обєм випуску продукції

тис.грн

6570

10680

4110

62,56

Обєм реалізованої продукції

тис.грн

6159

6447

288

4,68

Собівартість реалізованої продукції

тис.грн

8250

6004

-2246

-27,22

Прибуток (збиток) від реалізації

тис.грн

-2091

950

3041

145,43

Середньооблікова чисельністьпрацівників

чол.

116

99

-17

-14,66

Фонд оплати праці

тис.грн

2925

2551

-374

-12,79

Середньорічна вартість ОВФ

тис.грн

27374

27255

-119

-0,43

Рентабельність продукції

%

0

15,82

15,82

-

Фондовіддача ОВФ

грн/грн

0,225

0,392

0,167

74,22

у тому числі активної частини

грн/грн

0,472

0,392

-0,080

-16,95

Фондоємкість ОВФ

грн/грн

4,444

2,551

-1,893

-42,60

Фондоозброєнність ОВФ

грн/грн

235,978

275,298

39,320

16,66

Продуктивність праці

тис.грн/грн

56,638

107,879

51,241

90,47

Розглянемо формування прибутку на прикладі комплекту поршневих кілець 50-1004060-АЗ (110 мм) та комплекту поршневих кілець 50-1004060АЗ/Н.

Прибуток від реалізаціїї комплекту поршневих кілець 50-1004060-АЗ (110 мм) та комплекту поршневих кілець 50-1004060АЗ/Н.

Показники

50-1004060-АЗ

50-1004060АЗ/Н

Заводська собівартість, грн.

46,85

42,85

Прибуток, грн.

15,15

15,15

Оптова ціна, грн.

62

58

Таким чином, можна згідно з даними таблиці 2.4 можна зробити висновок що прибуток від реалізації має стрімку тенденцію до зростання. У 2013 році порівняно з 2012 роком об'єм виробництва продукції значно збільшився, а саме - на 4110 тис. грн. або на 62,56%, але об'єм реалізованої продукції зазнав росту не пропорційно, він збільшився на 288 тис. грн. або на 4,68%. Одночасно на підприємстві відбулось зниження собівартості виробленої продукції на 2246 тис. грн. або на 27,22 %. Позитивним моментом стало для підприємства у 2013 збільшення прибутку відносно 2012 року на 3041 тис. грн, таким чином підприємство не отримало збитків і отримало прибуток у розмірі 950 тис. грн.

Проведемо аналіз більш детальний аналіз рентабельності підприємства.

Розрахунок рентабельності капіталу

Показники

2011

2012

Зміна

Нерозподілений прибуток, тис. ден.ед.

21527,50

13710,00

-7817,50

Загальний капітал, тис. ден. од

24752,50

17210,50

-7542,00

Рентабельність загального капіталу,%

86,97

79,66

-7,31

Власний капітал, тис. ден. од.

24376,50

16 559,00

-7817,50

Забезпечення майбутніх витрат і платежів, тис. ден. од.

0

-

-

Власні і прирівняні до них кошти, тис. ден. од

24376,50

16 559,00

-7817,50

Рентабельність власного капіталу,%

88,31

82,79

-5,52

Рентабельність загального капіталу за період 2011-2012 року мала негативну динаміку, зменшившись на 7,31 п.п., склала в 2012 році 79,66%. Рентабельність власного зменшилася на 5,52%, склавши 82,79% в 2012 році. Такий тенденції сприяло значне зменшення прибутку.

Розрахунок рентабельності виробництва

Показники

2011

2012

Зміна

Виробничий результат, тис. ден. од.

-1425

1720

3145

Виручка від реалізації продукції, тис. ден. од.

9960

6159

-3801

Рентабельність,%

-14,31

27,93

42,23

У період 2011-2012 року рентабельність виробництва збільшилася на 42,23 п.п., стала позитивною і склала 27,93%, що є позитивною динамікою. Таке значне зростання пояснюється одночасним збільшенням виробничого результату і зменшенням виручки від реалізації.

2.7 Аналіз можливих ризиків підприємства

Підприємство ПАТ «Одеський завод поршневих кілець» не займається фінансовою діяльністю, причиною цього може бать недостача коштів або отсутсвие можливості ризикувати, при даній ситуації на підприємстві. Також на предпритий немає внерелезаціонной діяльності.

На діяльність підприємства здійснюють вплив такі внутрішні і зовнішні фактори, які спричиняють виникнення ризиків для підприємства. Систематизуємо їх у таблиці 2.10.

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища

Підприємство

Зовнішнє середовище

1. Підвищення цін на енергоносії та матеріали

1.Наслiдки економічних змін в Українiпротягом останніх рокiв.

2.Зниження рівня платоспроможностi.

2.Зменшення кiлькостi працюючих підприємств.

3.Відсутність належного технологічного рівня.

3.Погіршення конкурентного климату

4.Залежнiстьвiд законодавчих обмежень.

4. Незначна підтримка держави.

5. Нестабільність податкового законодавства

5. Вплив світової кризи на експортно-імпортні постачання.

6.Складне фінансове становище підприємств.

6. Низька частка промисловості в загальному обсязі ВВП.

Враховуючи вплив цих факторів розробимо стратегії розвитку підприємства і виходу з кризи.

1. Загальна стратегія підприємства

1.1

Висока гнучкість до потреб ринку.

1.2

Утримання існуючих ринків збуту та пошук нових ринків збуту

1.3

Підтримка на належному рівні кваліфікованої робочої сили.

2. Конкурентна стратегія

2.1

Підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок підвищення якості

2.2

Підвищення технологічного рівня виробництва.

2.3

Розширення ділерської мережи

3.Функціональна стратегія

3.1

Пошукпостачальників матеріалів які є виробниками, виробляємої продукції

3.2

Зменшенні собівартості продукції завдяки впровадженню сучасних технологій.

3.3

Зменшення адміністративних витрат

ВИСНОВКИ

ПАТ "Одеський завод поршневих кілець" є спеціалізованою фірмою з проектування, розробки та виробництва поршневих кілець до двигунів внутрішнього згоряння автомобільної, тракторної та комбайнової техніки. ВАТ "Одеський завод поршневых кілець" є єдиним спеціалізованим підприємством з виробництва поршневих кілець в Україні, на якому виконується повний технологічний цикл виробництва, починаючи з отримання заготовок і закінчуючи маркіруванням і упаковкою.

У зв'язку з тим, що підприємство працює в умовах ринку, попит на продукцію носить несистемний характер. В існуючих економічних умовах дати оцінку перспективності виробництва окремих видів товарів досить важко. Але чітко спостерігається зменшення попиту на продукцію підприємства. Така динаміка обумовлена тим що все частіше в сільському господарстві використовується техніка імпортного виробництва. Відсутність власних моторних заводів не дає можливості розвивати галузь в якій підприємство здійснює свою діяльність. Діяльність товариства не залежить від сезонних змін. У зв'язку з відсутністю вільних оборотних коштів та невеликою перспективністю розвитку галузі, підприємство не має можливості впровадити нові технології і нові види продукції. Середа на ринку не є монопольною.

Проаналізував на практиці діяльність підприємства можна зробити висновки економічна ситуація на підприємстві в звітному періоді покращилась, але невизначеність і нестабільність в економіці, неготовність багатьох підприємств до довгострокових відносинам не дають можливості формувати чіткий план на довгострокову та середньострокову перспективу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-ге видання. - Київ: Центр учбової літератури, 2010. - с.150

2. Економіка підприємства: Посібник.-2-ге видан., перероб і доп./Під ред. В.М.Семенова. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1998. - 312 с.

3. Осипов В.І Економіка підприємства: Підручник.- Одеса, «Маяк», 2005. - 718 с.

4. Організація виробництва на виробничому підприємстві. Навчальний посібник. Під ред.. Ю.А. Єгупова. - Одеса, 2004. - 435 с.Осіпов В.І., Ягодзинський А.І., Граждан В.Д. та інші Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 1998. - 356 с

5. Фатхутдинов Р.А. Виробничий менеджмент: Посібник для вузів. - М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 1997. - 447с.

6. SMIDA. Інформаційна база даних емітентів України [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://smida.gov.ua/

7. Офіційний сайт ПАТ "Одеський завод поршневих кілець " [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.piston-rings.odessa.ua/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Показники прибутку і рентабельності, методика їх аналізу. Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ "Одеський коньячний завод". Оцінка фінансових ресурсів і майна підприємства. Оцінка кредитоспроможності підприємства як потенційного позичальника банку.

  курсовая работа [97,6 K], добавлен 14.05.2012

 • Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності. Правові основи створення та забезпечення діяльності підприємства. Структура управління та організація виробництва. Ринкові умови та фактори, що впливають на діяльність підприємства.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 09.11.2010

 • Дослідження ринку коньячної продукції. Характеристика продукції за видами. Аналіз господарської діяльності філії, що вивчається. Обґрунтування виробничої програми, потреби в основному, оборотному капіталі. Показники рентабельності і точки беззбитковості.

  курсовая работа [301,1 K], добавлен 02.03.2014

 • Поняття виробничої програми підприємства, її календарний розподіл та економічна оцінка. Організація виробництва як форма забезпечення ефективності діяльності підприємства. Планування виробничої програми. Аналіз випуску продукції, майна підприємства.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 06.05.2014

 • Виробнича програма підприємства - план виробництва і реалізації продукції. Етапи формування і розробки виробничої програми. Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми. Розробка виробничої програми та її ресурсне забезпечення.

  реферат [21,2 K], добавлен 25.03.2008

 • Планування виробничої програми та потужності підприємства. Розрахунок балансу часу та завантаженості виробничого обладнання. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах. Визначення планової чисельності робітників та фонду заробітної плати.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 03.03.2012

 • Загальна характеристика підприємства ТОВ "Бердичівський пивоварний завод", оцінка його інвестиційно-інноваційної діяльності та системи комунікацій. Реалізація функцій управління на заводі. Аналіз ринку пива та особливостей подальшого розвитку галузі.

  отчет по практике [2,1 M], добавлен 21.01.2014

 • Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів. Організація кадрової роботи, система підбору і прийому на роботу працівників.

  дипломная работа [116,5 K], добавлен 07.11.2009

 • Зміст і порядок розроблення виробничої програми підприємства. Сутність та класифікація норм планування. Методика обчислення виробничої потужності у різних видах виробництва. Аналіз основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства на ринку.

  курсовая работа [30,7 K], добавлен 15.12.2010

 • Сутність операційної діяльності підприємства. Особливості розробки виробничої програми підприємства. Формування операційного прибутку. Характеристика діяльності ТзОВ ВАП "Шаяни". Аналіз показників фінансового стану та ділової активності підприємства.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 09.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.