Фінансування соціальних функцій держави в нових соціально-економічних умовах

Принципи соціальної політики та її проблеми в Україні. Соціально-економічний стан України сьогодні. Шляхи подолання проблем фінансування соціального сектору економіки в нових соціально-економічних умовах. Джерела надходжень до Державного бюджету України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Предмет Фінанси
Вид курсовая работа
Язык украинский
Прислал(а) Marina
Дата добавления 04.12.2014
Размер файла 61,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Соціально-економічна сутність Державного бюджету України. Джерела його формування та напрямки вдосконалення. Нормативно-правове підгрунтя функціонування фінансів країни. Вплив видаткової частини бюджету на врегулювання соціально-економічних процесів.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Закон України "Про державний бюджет України" на 2011 рік. Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Фінансування дефіциту за рахунок надходжень від приватизації.

  контрольная работа [34,8 K], добавлен 19.04.2012

 • Державний бюджет як найважливіший економічний регулятор в умовах ринкових відносин, його основні функції та роль в сучасній економіці України. Аналіз видатків бюджету країни на здійснення соціально-економічних програм, основні шляхи їх вдосконалення.

  курсовая работа [550,8 K], добавлен 26.03.2013

 • Комплексний аналіз теоретичних засад поняття "бюджетний дефіцит". Дослідження сучасного стану дефіциту державного бюджету України та його соціально-економічних наслідків. Виявлення основних шляхів оптимізації управління бюджетним дефіцитом в Україні.

  статья [66,2 K], добавлен 06.04.2014

 • Концептуальні основи, структура та проблеми фінансування соціально-економічної сфери в Україні. Аналіз планування та порядку фінансування видатків на соціальну сферу на прикладі Бабушкінського району м. Дніпропетровська та шляхи їх удосконалення.

  дипломная работа [835,0 K], добавлен 20.02.2011

 • Економічний зміст бюджету, розкриття його ланок в процесах формування, розподілу грошових ресурсів. Вплив державного бюджету як загальнодержавного фонду централізованих коштів на соціально-економічні процеси в Україні. Доходи державного бюджету України.

  реферат [2,1 M], добавлен 06.04.2015

 • Дефіцит бюджету як важливий інструмент державної фінансово-кредитної політики України. Причини виникнення та шляхи управління. Динаміка відношення дефіциту бюджету до ВВП країни. Головні джерела фінансування бюджету. Заходи щодо мінімізації дефіциту.

  статья [239,2 K], добавлен 13.11.2017

 • Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Особливості державної політики у сфері культури. Принципи фінансування шкіл, дошкільних установ, відпускних, науки та мистецтва. Рекомендації щодо доцільного здійснення видатків на культуру і мистецтво.

  реферат [41,0 K], добавлен 26.02.2011

 • Аналіз сучасного стану державного фінансування в Україні. Поняття зовнішнього державного боргу - сукупності боргових зобов'язань держави, що виникли в результаті запозичень держави на зовнішньому ринку. Стан державного бюджету та державного боргу України.

  реферат [21,8 K], добавлен 12.12.2012

 • Сутність та основні причини виникнення бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Ефективність економічної політики держави. Джерела фінансування дефіциту Державного бюджету. Витрати бюджету на погашення та обслуговування державного боргу.

  курсовая работа [636,1 K], добавлен 24.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.