Вплив бюджету на соціально-економічні процеси

Економічний зміст бюджету, розкриття його ланок в процесах формування, розподілу грошових ресурсів. Вплив державного бюджету як загальнодержавного фонду централізованих коштів на соціально-економічні процеси в Україні. Доходи державного бюджету України.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 06.04.2015
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України ДВНЗ “НГУ”

Реферат

з дисципліни “Бюджетна система"

“Вплив бюджету на соціально економічні процеси в Україні"

Виконала: Д.О. Білоус, студентка групи ФК-10-2

Перевірила: Доценко І.Ю.

Дніпропетровськ 2012

План

 • Вплив бюджету на соціально економічні процеси в Україні
 • Доходи Державного бюджету України, липень 2011, 2012 рр.
 • Вплив бюджету на соціально економічні процеси в Україні
 • Висновки
 • Література

Вплив бюджету на соціально економічні процеси в Україні

Державний бюджет починає функціонувати майже з виникненням держави. Уперше появу бюджету та процес його затвердження можемо спостерігати у Великій Британії. Слово бюджет запозичене з англійської (budget), що перекладається як "шкіряний мішок, торба, гаманець". Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. бюджетні відносини фактично вирізнялися в окремих галузях науки та практичної діяльності.

Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях - від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою. У зв'язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Будь-яка держава може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. При цьому існує прямий зв'язок між обсягом функцій, які виконує держава, і обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує.

Кошти, які централізує держава, акумулюються переважно в бюджеті. Бюджет як економічна категорія з'явився набагато пізніше, ніж такі поняття, як податки або доходи держави. Основною причиною його появи була необхідність планування і контролю за загальнодержавними доходами і видатками.

бюджет україна державний соціальний

Державний бюджет - основний загальнодержавний фонд централізованих коштів. За допомогою бюджету держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту і централізовано розподіляє її на розвиток національної економіки, для потреб соціального захисту населення, утримання органів державної влади й управління, оборони країни. Державний бюджет на кожний фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон.

Структура бюджетної системи значною мірою залежить від державного устрою країни. Так, держава з федеральним устроєм має федеральний (державний) бюджет і бюджети складових частин федерації (штатів, земель, кантонів, республік), а також бюджети місцеві (районів, міст, сіл, - залежно від адміністративного поділу). Наприклад, у США центральне місце належить бюджетам штатів, а загальнодержавні функції (оборона, зовнішні зв'язки, загальне управління) задовольняються за рахунок федерального бюджету. У державах без федерального поділу є лише державний і місцевий бюджети. В Україні за структурою бюджетна система складається з республіканського бюджету та бюджету адміністративно-територіальних одиниць, а саме: бюджету Республіки Крим та місцевих бюджетів: обласних, районних, міських, селищних та сільських. Всі вони мають дві частини: доходи й видатки.

Кожен бюджет має свої власні джерела доходів. Джерелами доходів державного бюджету є податок на прибуток підприємств, об'єднань і організацій; податок на додану вартість; акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визначаються законодавчими актами. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок різних місцевих податків та стягнень.

1. Державні видатки - це сукупність грошових відносин, які складаються в процесі розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових ресурсів для фінансування основних витрат суспільства.

2011

2012

Зміни до 2011, %

Доходи

302 375 487.70

332 821 347.30

10.07

Доходи загал. фонду

255 827 101.10

288 177 480.10

12.65

Доходи спец. фонду

46 548 386.60

44 643 867.20

-4.09

Витрати

341 250 347.50

358 010 376.40

4.91

Витрати загал. фонду

294 525 91690

312 774 237.90

6.20

Витрати спец. фонду

46 724 430.60

45 236 138.50

-3.19

Дефіцит

35 343 000.00

25 129 484.10

-28.90

Дефіцит загал. фонду

33 344 427.90

21 244 850 80

-36.29

Дефіцит спец. фонду

1 998 572.10

3 884 633.30

94.37

Доходи Державного бюджету України, липень 2011, 2012 рр.

У результаті вступи до бюджету склали 23,63 млрд грн. в порівнянні з 29,43 млрд грн. роком раніше.

Видатки Державного бюджету України, липень 2011, 2012 рр.

Витрати, відповідно, виросли і склали 32,48 млрд грн. в порівнянні з 26,98 млрд грн. в 2011 році.

Дефіцит склав близько 8,85 млрд грн. (ледве більше 1,1 млрд долл).

Аналіз стану бюджету України за останні роки свідчить про дедалі напруженіший хід усього бюджетного процесу, ускладнення його формування й виконання. Бюджетний дефіцит - це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.

Дефіцит державного бюджету характерний нині для багатьох країн. У США, наприклад, державний бюджет був збалансований без дефіциту за останні півстоліття лише два рази (у 1969, 1998 рр.), у Франції за останні 48 років державний бюджет був дефіцитним 32 рази, навіть у Німеччині, з її економічним і валютним "благополуччям", перевищення витрат над доходами спостерігається постійно. В Україні дефіцит державного бюджету за останні роки незначний, оскільки уряд докладає максимум зусиль у формуванні бездефіцитного бюджету (профіциту).

Причини дефіциту бюджету пояснюються цілим рядом факторів:

1. зниженням рівня суспільного виробництва;

2. глибокою структурною й технологічною незбалансованістю виробництва, постійним виснаженням природних ресурсів, зниженням науково-технічного потенціалу;

3. послабленням контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, постійним зростанням цін, інфляцією;

4. нераціональною зовнішньоекономічною діяльністю держави;

5. великомасштабним оборотом "тіньового" капіталу;

6. великими непродуктивними витратами, приписками, крадіжками, втратами виробленої продукції.

У країнах із фіксованою кількістю грошей в обігу можуть бути застосовані три способи покриття дефіциту бюджету - жорсткіше оподаткування, емісія паперових грошей, що веде до інфляції, державні позики, які спричиняють зростання державного боргу.

Державний борг - це сума нагромаджених у країні за певний час бюджетних дефіцитів за винятком позитивних сальдо бюджетів, що мали місце за цей же час. Розрізняють зовнішній і внутрішній державний борг.

Зовнішній державний борг - це борг іноземним державам, організаціям й окремим особам. Він лягає на країну важким тягарем, оскільки їй доводиться розраховуватися за нього цінними товарами, сировиною, надавати певні послуги, щоб сплатити відсотки й погасити сам борг.

Внутрішній борг - це борг держави своєму населенню. Відповідно до законодавства державним внутрішнім боргом є боргове зобов'язання уряду виражене у валюті, перед юридичними й фізичними особами. Такі зобов'язання можуть мати форму: кредитів, отриманих урядом; державних позик, здійснених шляхом випуску цінних паперів від імені уряду; інших боргових зобов'язань, гарантованих урядом.

Бюджетний дефіцит і державний борг тісно пов'язані, адже державна позика є важливим джерелом покриття бюджетного дефіциту.

Стратегії управління державним боргом на 2011_2013 роки

Показники

2011

2012

2013

Відношення обсягу державного боргу до ВВП, %

не більше 32

не більше 30

не більше 28

Частка державного внутрішнього боргу, %

не менше 46

не менше 46

не менше 48

Частка державного боргу з фіксованою ставкою, %

не менше 69

не менше 73

не менше 80

Середньозважений строк до погашення державного боргу, років

не менше 4

не менше 4

не менше 5

Бюджетна політика і сутність бюджетної політики на сучасному етапі.

Бюджетна політика - сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку.

Характеристика и поняття бюджетного механізму:

Бюджетний механізм - сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку.

Статистичні дані. Основні соціально-економічні показники країн СНД у січні-серпні 2012 року. (відсотків до січня?-серпня 2011)

Валовий внутрішній продукт (у постійних цінах)

Промислова продукція (у постійних цінах)

Індекси цін виробників промислової продукції 1

Індекси споживчих цін 1

Оборот роздрібної торгівлі (у постійних цінах; за всіма каналами реалізації)

Перевезення вантажів підприємствами транспорту (без трубопроводів)

Азербайджан

101,3

96,7

103,0

96,8

109,2

107,4

Білорусь

102,5

108,1

114,4

114,6

110,6

98,7

Вірменія

106,22

113,2

104,3

97,7

102,1

106,9

Казахстан

105,62

100,7

98,2

103,2

112,8

117,6

Киргизстан

95,4

68,3

98,1

102,0

110,2

109,3

Молдова

100,82

100,23

103,7

101,5

101,43, 4

97,1

Росія

104,52

103,1

104,2

104,6

106,6

103,7

Таджикистан

107,42

111,7

107,1

104,2

117,9

100,2

Узбекистан2

108,1

107,0

105,35

.

112,56

104,87

Україна

103,08

99,6

103,1

99,6

116,0

100,5

СНД

104,42

102,4

104,1

103,4

107,9

108,2

Вплив бюджету на соціально економічні процеси в Україні

Бюджет може на основі виробленої бюджетної політики, використовуючи бюджетний механізм, впливати на соціально-економічні процеси.

Вплив може здійснюватися прямими та непрямими методами.

До прямих методів можна віднести законодавчі та інші нормативні акти, які безпосередньо регулюють "правила гри" всіх учасників економічних відносин - держави, суб'єктів господарювання, населення. Саме цими методами визначаються ставки податків, інших зборів, механізм їх стягнення, відповідальність за порушення "правил гри". Такі акти є основою здійснення господарської діяльності.

До непрямих методів належать дії державних органів щодо перерозподілу бюджетних ресурсів, визначення складових бюджетних ресурсів, основні напрями їх використання. Вагомим є значення бюджету і в соціальному напрямі. Це досягається відповідно до законодавчо закріпленого механізму в кожній конкретній державі. Залежно від особливостей державного устрою, національних традицій, правлячої коаліції партійних об'єднань, рівня економічного розвитку держави та інших факторів через бюджет фінансуються складові соціальної сфери - наука, культура, спорт, охорона здоров'я, освіта, забезпечується утримання інвалідів, пенсіонерів тощо. Зв'язок бюджету із зовнішнім середовищем взаємний - не лише він має вплив на соціально-економічні процеси, а й сам зазнає впливу конкретних факторів.

Висновки

1. Термін "бюджет" походить від старонормандського слова, фінансовий зміст отримав на початку XIX ст., у сучасних умовах має широкий спектр значень.

2. Вивчення дисципліни "Бюджетна система" є об'єктивною необхідністю для студентів історичних, економічних та юридичних спеціальностей.

3. Бюджет як економічна категорія є формою існування реальних розподільних відносин у суспільстві.

4. У ринковій економіці бюджет відіграє роль особливого регулятора соціально-економічних процесів у державі.

Література

1). Бюджетний кодекс України. http://cyclop.com.ua/content/view/985/58/1/7/ - 14108

2). Воронова Л.К. Бюджет державний // Юридична енциклопедія. Т.1. А-Й. - К.: Вид-во „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. - С.289-290. http://cyclop.com.ua/content/view/985/58/1/12/ - 18986

3). Воронова Л.К., Ісаєва Н.К. . Бюджетне право // Юридична енциклопедія. Т.1. А-Й. - К.: Вид-во „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1998. - С.292-293. http://www.lib.academy.sumy.ua/library/Zbirnik%5C1006_2010.pdf

4). Гавриленко О.А. Становлення основ бюджетного права античних держав Північного Причорномор'я // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика застосування і шляхи вдосконалення: зб. тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 р.). - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010 - С.15-18. http://www.vuzlib.net/fp_l/4.htm

5). Бюджетне право України. http://readbookz.com/book/59/2302.html

6). Поняття і роль бюджету.

7). http://www.ukrstat.gov.ua/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Соціально-економічна сутність Державного бюджету України. Джерела його формування та напрямки вдосконалення. Нормативно-правове підгрунтя функціонування фінансів країни. Вплив видаткової частини бюджету на врегулювання соціально-економічних процесів.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Сутність державного бюджету та його призначення. Класифікація доходів та видатків Державного бюджету України. Вплив головного кошторису на соціально-економічний розвиток держави. Напрями розвитку формування доходів і видатків Державного бюджету України.

  курсовая работа [988,6 K], добавлен 08.10.2013

 • Основні функції державного бюджету, його доходи та витрати. Дефіцит державного бюджету та його вплив на економіку країни. Особливості формування державного бюджету в інших країнах світу. Місце державного бюджету в економічному житті суспільства.

  курсовая работа [53,5 K], добавлен 25.05.2013

 • Бюджет як інструмент розподілу валового внутрішнього продукту. Рух централізованих грошових ресурсів, призначених для задоволення суспільних потреб. Фактори впливу на формування державного бюджету. Забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 05.03.2012

 • Джерела формування доходів державного бюджету, їх загальна характеристика. Видатки державного бюджету, їх класифікація та роль в розвитку країни. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів. Організація касового обслуговування державного бюджету.

  реферат [298,5 K], добавлен 30.01.2015

 • Удосконалення формування доходної частини державного бюджету. Податки на додану вартість та прибуток, мито та акцизний збір як основні платежі, що забезпечують прибутками загальний фонд. Аналіз системи надходження коштів до Державного бюджету України.

  реферат [20,3 K], добавлен 22.02.2012

 • Економічна сутність дефіциту державного бюджету, основні причини його виникнення. Його вплив на економіку. Аналіз дефіциту державного бюджету України. Аналіз особливостей його фінансування в Україні. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту.

  курсовая работа [338,1 K], добавлен 23.03.2013

 • Економічний зміст, сутність та роль державного бюджету в ринковій економіці. Принципи планування Державного бюджету. Аналіз структури та динаміки Державного бюджету за 2010-2013 рр. Нормативно-правова база формування бюджету та його ефективність.

  курсовая работа [252,2 K], добавлен 18.04.2015

 • Сутність, принципи формування Державного бюджету України. Доходи Державного бюджету України та їх класифікація. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Основні напрямки удосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.11.2010

 • Економічна сутність та природа державного бюджету, роль в системі управління соціально-економічним розвитком суспільства, призначення видатків. Головні шляхи та перспективи зміцнення економічного розвитку регіонів за рахунок коштів державного бюджету.

  дипломная работа [157,6 K], добавлен 26.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.