Капітал підприємства та його економічна сутність на прикладі ПАТ "Новоград-волинського хлібозаводу"

Теоретичні основи формування та розвитку капіталу підприємства в економічній системі держави. Основні джерела і порядок фінансування капітальних вкладень. Показники фінансово-економічної діяльності підприємства. Формування напрямів розвитку капіталу.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.11.2011
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Д К маневреність оборот. засоб = -1,37 - (-1,17) = -0,2

Не відповідає нормативу.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності.

К зношених оз. = = 0,81

К зношених оз. = = 1,64

Д К зношених оз. = 1,64 - 0,81 = 0,83

Відповідає нормативу

Коефіцієнт швидкої ліквідності

К швидкої ліквідності = = 0,37

К швидкої ліквідності = = 0,80

Д К швидкої ліквідності = 0,80 - 0,37 = 0,43

Відповідає нормативу

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал).

К платоспроможності = = 0,04

К платоспроможності = = 0,01

Д К платоспроможності = 0,01 - 0,04 = -0,03

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Коефіцієнт Бівера

К Бівера = = -0,27

К Бівера = = -0,0058

Д К Бівера = -0,0058 - (-0,27) = 0,2642

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення)

Частка оборотних коштів в активах, %

Ч оборотних активів = = 18,07

Ч оборотних активів = = 26,31

Д Ч оборотних активів = 26,31 - 18,07 = 8,24

Відповідає нормативу

Частка власних оборотних коштів в їх загальній сумі, %

Ч власних оборот. коштів = = -85,55

Ч власних оборот. коштів = = 72,71

Д Ч власних оборот. коштів = 72,71 - (-85,55) = 158,26

Відповідає нормативу.

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів, %

Ч власних оборот. коштів у покритті запасів = = -1,6

Ч власних оборот. коштів у покритті запасів = = -1,51

Д Ч власних оборот. коштів у покритті запасів = (-1,51) - (-1,6) = 0,09

Не відповідає нормативу (критичне зниження).

Частка запасів в оборотних активах, %.

Ч запасів в оборот активах = = 52,08

Ч запасів в оборот активах = = 48,12

Д Ч запасів в оборот активах = 48,12 - 52,08 = -3,96

Відповідає нормативу

Коефіцієнт покриття запасів

К покриття запасів = = 0,25

К покриття запасів = = 1,13

Д К покриття запасів = 1,13 - 0,25 = 0,88

Відповідає нормативу

Коефіцієнт покриття

К покриття = = 0,53

К покриття = = 0,57

Д К покриття = 0,57 - 0,53 = 0,05

Не відповідає нормативу (позитивна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

К автономії = = 0,66

К автономії = = 0,54

Д К автономії = 0,54 - 0,66 = -0,12

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення)

Коефіцієнт фінансової залежності

К фін. залежності = = 1,5

К фін. залежності = =1,85

Д К фін. залежності = 1,85 - 1,5 = 0,35

Відповідає нормативу( в межах норми).

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

К манев. власного капіталу = = -0,23

К манев. власного капіталу = = -0,35

Д К манев. власного капіталу =-0,35 - (-0,23) = -0,12

Не відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення).

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

К концентрації позик. капіталу = = 0,33

К концентрації позик. капіталу = = 0,46

Д К концентрації позик. капіталу = 0,46 - 0,33= 0,13

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до збільшення).

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень.

К структури довго строк. вкладень = = 0,13

К структури довго строк. вкладень = = 0,40

Д К структури довго строк. вкладень = 0,40 - 0,13 = 0,27

Відповідає нормативу ( в межах норми)

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів -

К довгострок. залуч. позик. коштів = = 0,14

К довгострок. залуч. позик. коштів = = 0,35

Д К довгострок. залуч. позик. коштів = 0,35 - 0,14 = 0,21

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до збільшення)

Коефіцієнт структури позикового капіталу

К структури позик. капіталу = = 0,33

К структури позик. капіталу = = 0,64

Д К структури позик. капіталу = 0,64 - 0,33 = 0,31

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення)

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

К співвідношення позик і влас коштів = = 0,50

К співвідношення позик і влас коштів = = 0,85

Д К співвідношення позик і влас коштів = 0,85 - 0,50 = 0,35

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення)

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

К забезпечення влас. засоб. = = 8,18

К забезпечення влас. засоб. = = 4,83

Д К забезпечення влас. засоб. = 4,83 - 8,18 = -3,35

Не відповідає нормативу (критичне).

Показник фінансового левериджу

К фін. левериджу = = 1,96

К фін. левериджу = = 1,17

Д К фін. левериджу = 1,17 - 1,96 = -0,79

Відповідає нормативу (позитивне зниження).

Фондовіддача, грн./грн.

Ф = = 3,42

Ф = = 2,44

ДФ = 2,44 - 3,42 = -0,98

Відповідає нормативу (проте негативна тенденція до зменшення)

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів, ОКРО

О окро = = 44,0

О окро = = 25,0

Д О окро = 25,0 - 44,0 = -19,0

Не відповідає нормативу (критичне зниження)

Час обороту коштів у розрахунках, днів, ЧОКР

Т чокр = = 9

Т чокр = = 15

Д Т чокр= 15 - 9 = 6

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до збільшення).

Оборотність запасів, оборотів, ОЗО

О озо = = 20,0

О озо = = 14,0

Д О озо = 14 - 20 = - 6

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до зменшення)

Час обороту запасів, днів, ЧОЗ

Т чоз = = 18

Т чоз = = 26

Д Т чоз = 26 - 18 = 8

Не відповідає нормативу ( негативна тенденція до збільшення)

Час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ

Т чокз = = 20

Т чокз = = 20

Д Т чокз = 20 - 20 = 0

Не відповідає нормативу (критичне зниження)

Тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ

Тоц = Тчокр + Тчоз

Тоц = 9 + 18 = 27

Тоц = 15 + 26 = 41

Д Тоц = 41 - 27 = 14

Не відповідає нормативу (критичне збільшення).

Тривалість фінансового циклу, днів

Тфін.циклу = 27 - 20 = 7

Тфін.циклу = 41 - 20 =21

Д Тфін.циклу = 21 - 7 = 14

Не відповідає нормативу (критичне збільшення)

Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

К дебіт. заборгов = = 0,02

К дебіт. заборгов = = 0,02

Д К дебіт. заборгов = 0,02 - 0,02 = 0

Відповідає нормативу

Оборотність власного капіталу, оборотів

Овк = = 3,49

Овк = = 4,65

Д Овк = 4,65 - 3,49 = 1,16

Відповідає нормативу.

Оборотність сукупного капіталу, оборотів

О ск = = 3,44

О ск = = 2,44

Д О ск = 2,44 - 3,44 = -1

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до зменшення)

Коефіцієнт стійкості економічного росту

К сер = = 0,05

К сер = = 0,15

Д К сер = 0,15 - 0,05 = 0,10

Відповідає нормативу

Поточна платоспроможність

П платоспромож. = 18,5 + 0 + 44,5 +0 - (544,8 + 1093,9) = -1575,7

П платоспромож. = 18, 5 + 0+ 16,1 + 0 - (1872,2 + 1027,5) = -2865,1

Д П платоспромож. = -2865,1 - (-1575,1) = -1290,0

Не відповідає нормативу (негативна тенденція до зменшення)

Рентабельність продукції, %.

R продукції = = 30,02

R продукції = = 32,36

Д R продукції = 32,36 - 30,02 = 2,34

Відповідає нормативу.

Рентабельність активів, %

R активів = = 2,81

R активів = = 9,5

Д R активів = 9,5 - 2,81 = 6,69

Відповідає нормативу

Рентабельність сукупного капіталу, %

R сукупний капітал = = 3,75

R сукупний капітал = = 8,43

Д R сукупний капітал = 8,43 - 3,75 = 4,68

Відповідає нормативу

Рентабельність власного капіталу, %

R власного капітал = = 5,66

R власного капітал = = 15,61

Д R власного капітал = 15,61 - 5,66 = 9,95

Відповідає нормативу

Період окупності власного капіталу

Т окупність = = 18

Т окупність = = 6,4

Д Т окупність = 6,4 - 18 = -11,6

Відповідає нормативу

Оцінка балансу підприємства

Баланс підприємства (див. додаток 8, 9 та 10 ) на початок року 4863,4 тис. грн., на кінець року 6307,0 тис. грн., зміни за рік: приріст 1443,6 тис. грн. або 29,68%

Основні засоби та інші необоротні активи, на початок року 3975,4 тис. грн. (81,75%до вартості майна), на кінець року 4614,2 тис. грн. (73,2 % до вартості майна) зміни за рік: приріст 638,8 тис. грн. або 16,07%, проте знизилась до вартості майна на 8,55%.

Матеріальні і оборотні засоби (запаси і затрати) на початок року 802,5 тис. грн. (91,27% до вартості оборотних активів), на кінець року 1615,4 тис. грн. (97,33 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: приріст 812,9 тис. грн. або 101,3, спостерігається підвищення до вартості оборотних активів на 6,06 %.

Розрахунки з дебіторами на початок року 27,2 тис. грн. (3,10% до вартості оборотних активів), на кінець року 23,5 тис. грн. (1,45 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: зниження -3,7 тис. грн. або -13,60 спостерігається зниження до вартості оборотних активів на 1,65 %.

Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення на початок року 44,5 тис. грн. (5,06% до вартості оборотних активів), на кінець року 16,1 тис. грн. (0,99 % до вартості оборотних активів) зміни за рік: зниження -28,4 тис. грн. або -63,82 спостерігається зниження до вартості оборотних активів на 4,07 %.

Джерела власних та залучених коштів на початок року 3 769,3 тис. грн. (77,05% до загальної суми фінансових ресурсів), на кінець року 5 279,5 тис. грн. (83,71 % до загальної суми фінансових ресурсів) зміни за рік: підвищення - 1510,2 тис. грн. або 40,07 спостерігається підвищення до загальної суми фінансових ресурсів на 6,21 % з них:

Наявність власного оборотного капіталу на початок року 3 224,7 тис. грн. (84,84% до джерел власних та залучених коштів), на кінець року 3 407,3 тис. грн. (64,54 % до джерел власних та залучених коштів) зміни за рік: підвищення - 182,6 тис. грн. або 5,66 про те, спостерігається зниження до джерел власних та залучених коштів на -20,4 %;

Залучені кошти на початок року 1 093,0 тис. грн. (22,47% до загальної суми фінансових ресурсів), на кінець року 1027,5 тис. грн. (16,29 % до загальної суми фінансових ресурсів) зміни за рік: зниження - 65,5 тис. грн. або -6%, спостерігається зниження до загальної суми фінансових ресурсів на 6,18 % з них:

Короткострокові кредити на початок року 0 тис. грн., на кінець року 0 тис. грн.

Розрахунки з кредиторами на початок року 1 093,0 тис. грн. (100% до залучених коштів), на кінець року 1024,0 тис. грн. (99,66 % до залучених коштів) зміни за рік: зниження - 69,9 тис. грн. або 6,39%, спостерігається зниження до залучених коштів на 0,34 %

Щодо капітальних вкладень то виходячи з Примітки до річної фінансової звітності за 2008 рік видно що:

Ш придбано (виготовлено) основних засобів на початок року 1277,0 тис. грн., на кінець року 378,0 тис. грн. Відхилення -899, значне зниження.

Ш капітальні інвестиції проводилися лише за методом участі в капіталі дочірніх підприємств вкладення довгострокове (в кінці року) - 18 тис. грн.. Негативна тенденція оскільки це єдине капіталовкладення за цими статтями.

3. Формування напрямів розвитку капіталу підприємства

На рівень ефективності використання капітальних вкладень, їхню результативність (віддачу) впливає велика кількість різноманітних організаційно-економічних чинників. Без ретельного врахування таких у практиці сучасного господарювання неможливо досягти максимальної прибутковості інвестування виробництва та інших сфер діяльності підприємств. Найбільш істотний вплив на ефективність капітальних вкладень справляють групи чинників, що визначають структуру і тривалість інвестиційно-відтворювальних процесів, ефектоутворюючу спроможність економічних методів управління ними з боку відповідних суб'єктів господарювання.

Високий рівень ефективності виробничих інвестицій значною мірою пояснюється прогресивністю елементно-технологічної та відтворювальної їхньої структури. Що вища за величиною частка витрат на створення чи оновлення активної частини основних фондів підприємств, то більшою є віддача капітальних вкладень. Це зумовлює необхідність ретельного економічного обґрунтування частки капітальних витрат на придбання виробничо-технологічного устаткування для кожного проекту (варіанта) інвестування діючого або споруджуваного підприємства. Особливо активними та цілеспрямованими мають бути дії для оптимізації відтворюваної структури капітальних вкладень. Практичне здійснення таких дій зв'язане з вирішенням двох головних завдань:

Ш збільшення відносного обсягу інвестицій у відшкодування (просте відтворення) вартості машин та устаткування від усієї суми накопиченого амортизаційного (реноваційного) фонду;

Ш встановлення раціональних пропорцій чистих капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів і формування необхідних виробничих потужностей підприємств.

Чи не найбільші можливості підвищення ефективності використання капітальних вкладень зумовлюються організацією сучасної проектно-кошторисної справи і забезпеченням завдяки цьому високої економічної ефективності проектних рішень. Саме у процесі розробки проектів розширення та реконструкції діючих і спорудження нових виробничих об'єктів (підприємств) мають бути використані найновітніші досягнення в галузі техніко-технологічних та організаційних рішень, будівельних матеріалів і конструкцій, просторового розміщення будівель (споруд); обґрунтовані і прийняті для розрахунків зменшені проти минулого періоду та інших аналогічних об'єктів питомі капітальні вкладення; а також реальна кошторисна вартість усього обсягу робіт за відповідною формою відтворення основних фондів.

Великим і досі мало-використовуваним резервом підвищення ефективності капітальних вкладень є значне скорочення тривалості всіх стадій інвестиційного циклу - від проектування до освоєння введених в дію виробничих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури. Як свідчить аналіз фактичного стану справ на підприємствах багатьох галузей народного господарства України, тривалість реконструкції (розширення) діючих і спорудження нових виробничих об'єктів перевищує існуючі нормативи в середньому в два рази, а проектування та освоєння - приблизно в півтора рази.

До цього треба додати, що чинні в Україні нормативи тривалості окремих стадій інвестиційного циклу вже й так є істотно більшими, ніж у багатьох зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою.

Здійснювані з метою збільшення віддачі з кожної грошової одиниці капітальних вкладень технічні, технологічні та організаційні заходи не можуть забезпечити досягнення очікуваних результатів, якщо вони не будуть супроводжуватись дійовими економічними методами управління інвестиційними процесами в цілому. Від так варто наголосити, що:

Ш ці методи не застосовуються ізольовано (самостійно), а мають бути складовою частиною впроваджуваного загального механізму ринкових відносин між усіма суб'єктами господарювання;

Ш першочергового вдосконалення потребують методи визначення необхідного обсягу та оцінки економічної доцільності капітальних вкладень, прогнозування реальної тривалості інвестиційного процесу для функціонально однакових виробничих об'єктів, система мотивації інтенсивного інвестування виробництва.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» до основних фондів групи 3 може застосовуватись прискорена амортизація. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не включають до складу валових доходів. Капітальні вкладення у формі основних засобів, отримані для формування цілісного майнового комплексу, не оподатковуються ПДВ. Відповідно до Закону України "Про іноземні інвестиції" № 93 передбачено звільнення від сплати мита майна, що ввозиться в Україну в якості внеску іноземного інвестора в уставний капітал юридичних осіб: що мають статус підприємств з іноземними інвестиціями.

Уряд, встановлюючи завищені норми амортизації, надає можливість підприємствам відображати в бухгалтерських рахунках частину прибутку у вигляді вартості витрачених коштів виробництва. У зв'язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні введено 5 методів нарахування амортизації. Відомо, що, застосовуючи певний метод нарахування, можна суттєво скоротити розмір оподаткованого прибутку і, відповідно, податку на прибуток. Проте, в податковому обліку застосовується один метод нарахування амортизації.

На сучасному етапі амортизаційні відрахування не забезпечують повного відновлення основних фондів. Інфляція впливає на їх балансову вартість. Так, ціна придбаних 5 років тому основних засобів набагато менша у порівнянні з їх справедливою вартістю на сьогоднішній день. Фонди, введені минулими капітальними вкладеннями, не можна порівняти з нинішніми, ні фізично, ні економічно. Фізично - тому, що для їх ремонту можуть знадобитись запчастини, яких зараз не виробляють. Економічно - бо їхня балансова оцінка в грошовому вираженні не відображає реального стану справ, реальної їх вартості на сьогоднішній день. Відповідно, амортизаційні відрахування за минулі роки неспроможні забезпечити належний ремонт чи відновлення основних фондів зараз.

Якщо врахувати вищесказане, то, вкладаючи кошти в основні засоби за рахунок амортизаційних фондів, ми не матимемо збільшення чистих інвестицій. А звідси - і економічного зростання країни. Тому амортизація як джерело формування капітальних вкладень не виправдовує своє призначення.

Відтворювальний процес потребує інвестиційної підтримки зовнішніх вкладників.

Висновок

Отже, капітальні вкладення - одна із форм реальних інвестицій, які пов'язані з відтворенням основних фондів. Вони характеризуються технологічною та відтворювальною структурами капіталовкладень, що визначає співвідношення витрат на елементи.

На підставі узагальнення результатів аналізу підприємства підприємство є прибутковим, більша частина коефіцієнтів відповідає нормативним вимогам, фінансовий стан підприємства задовільний.

На нашу думку шляхи для збільшення прибутку ВАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» можуть бути:

повно та своєчасно покривати потреби підприємства в капіталі для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

узгоджувати політику управління грошовими потоками з потребами операційної діяльності підприємства, зокрема в частині управління робочим капіталом та прибутком;

організувати фінансові грошові потоки з метою оптимізації структури капіталу та зменшення середньозваженої вартості капіталу;

скорочувати витрати підприємства пов'язаних з основною діяльністю (впровадження інноваційних технологій).

А також здійснювати пошук та прийняття альтернативних рішень, щодо мінімізації впливу на фінансово-економічну ситуацію на підприємстві, аналізувати ризики які впливають на господарську діяльність підприємства:

економічного - ймовірність невдалої реалізації проектів на підприємстві;

інвестиційного - ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у процесі інвестиційної діяльності на підприємстві;

інфляційного - ризик, спричинений непередбаченим зростанням витрат виробництва, знецінюванням активів, доходів та прибутку підприємства внаслідок інфляційних процесів;

комерційного - ймовірність зниження чи втрати доходів у зв'язку з прийняттям рішень в умовах невпевненої ситуації на ринку або у разі неточної інформації щодо кон'юнктури на ринку;

кредитного - ризик невиконання кредитних зобов'язань підприємства;

управлінського - ризик недостатнього кваліфікованого персоналу на підприємстві;

податкового - небезпека втрат, зумовлена змінами податкового законодавства (збільшення ставок податків, ведення нових податків,відміною чи зменшенням податкових пільг, зміною порядку і термінів сплати окремих податків);

політичного - ризик політичного протистояння різних партій в парламенті, що призводить до не контрольованості економічної ситуації країни.

Вагомий вплив у збільшенні прибутку підприємства є удосконалення правового поля господарської діяльності підприємств, а також підтримка з боку держави сільськогосподарських та харчової та переробних підприємств.

Без активізації капіталовкладень, спрямованих на реструктуризацію та відновлення основних фондів, удосконалювання технології, організації і управління виробництвом, проблема формування власного розвиненого промислового ринку ніколи не буде розв'язана. Зростання виробничих капіталовкладень повинне привести до підвищення продуктивності праці та більш повному завантаженню виробничих потужностей.

Додаток 1

продовження додатку 1

Рис. 1. Класифікація капіталу

Додаток 2

Рис. 2 Структура капітальних вкладень

Додаток 3

Рис. 3. Джерела фінансування капітальних вкладень

Додаток 4

Рис. 4. Джерела капітальних вкладень

Додаток 5

Рис. 5. Принципи фінансування капітальних вкладень

Додаток 6

Баланс підприємства

Дата

31.12.2009

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

за ЄДРПОУ

00377785

Територія

за КОАТУУ

1811000000

Форма власності

Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління

Державні адміністрації областей, м. Києва та Севастополя

за СПОДУ

1005

Галузь

Хлібопекарська промисловість

за ЗКГНГ

18113

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Житомирська д/в 11700 м. Новоград-Волинський вул. Радянська , 10

Баланс за 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

3,7

1,9

- первісна вартість

011

15,5

15,5

- накопичена амортизація

012

( 11,8 )

( 13,6 )

Незавершене будівництво

020

59

68,1

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3887,7

4519,8

- первісна вартість

031

5805

7012,4

- знос

032

( 1917,3 )

( 2492,6 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

18,5

18,5

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

6,3

5,9

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3975,2

4614,2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

455,4

794,2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

3,1

4,6

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

344

816,6

- первісна вартість

161

344

816,6

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

14,1

15

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13,1

8,5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

44,5

16,1

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

5,1

4,7

Усього за розділом II

260

879,3

1659,7

III, Витрати майбутніх періодів

270

8,9

33,1

Баланс

280

4863,4

6307

Пасив

Код рядка

На початок періоду

На кінець періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

387,5

387,5

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

564,1

564,1

Резервний капітал

340

124,2

150,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2385,8

2541,8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 236,9 )

( 236,9 )

Усього за розділом I

380

3224,7

3407,3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

544,8

1872,2

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

544,8

1872,2

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

527,2

447,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

30,3

28,3

- з бюджетом

550

123,9

127,7

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

94,4

96,4

- з оплати праці

580

233,7

221,8

- з учасниками

590

78,9

42,3

- із внутрішніх розрахунків

600

5,5

60,3

Інші поточні зобов'язання

610

0

3,5

Усього за розділом IV

620

1093,9

1027,5

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

4863,4

6307

Додаток 7

Звіт про фінансові результати підприємства

Дата

31.12.2009

Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

за ЄДРПОУ

00377785

Територія

за КОАТУУ

1811000000

Форма власності

Акціонерне товариство

за КФВ

10

Орган державного управління

Державні адміністрації областей, м. Києва та Севастополя

за СПОДУ

1005

Галузь

Хлібопекарська промисловість

за ЗКГНГ

18113

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Житомирська д/в 11700 м. Новоград-Волинський вул. Радянська , 10

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

16761,4

15449,3

Податок на додану вартість

015

2793,6

2574,9

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

56,5

32,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

13911,3

12842,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9976,5

9008,2

Валовий:

прибуток

050

3934,8

3833,9

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

143,1

147,8

Адміністративні витрати

070

1008,5

984,6

Витрати на збут

080

2119,0

1854,8

Інші операційні витрати

090

492,1

338,8

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

458,3

803,5

збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

3

4

Інші фінансові доходи

120

3

22,5

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

148,8

72,7

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

315,5

753,3

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

132,9

225,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

182,6

532,0

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частки меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

182,6

532,0

збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8312,0

7352,2

Витрати на оплату праці

240

3255,0

3014,2

Відрахування на соціальні заходи

250

1120,9

1082,5

Амортизація

260

624,6

548,9

Інші операційні витрати

270

283,6

188,6

Разом

280

13596,1

12186,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1549916

1549916

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1549916

1549916

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

0,117

0,343

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

0,117

0,343

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

0

0

Додаток 8

Примітки до річної фінансової звітності за 2009 рік

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

1

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

1277

378

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

1277

379

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

18

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розділ А + розділ Б)

420

0

18

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

Додаток 9

Таблиця 1

Джерела фінансових ресурсів підприємства станом на 31.12.09

Показники

На

початок року

На кінець року

Зміни за

рік (+,-)

Темп приросту/зниження

1 Загальна сума фінансових ресурсів, тис. грн.., в тому числі

4 863,4

6 307,0

+1443,6

29,68

2 Джерела власних та залучених коштів, тис. грн.

3 769,3

5 279,5

+1510,2

40,07

- % до загальної суми фінансових ресурсів, з них:

77,5

83,71

+6,21

-

2.1. Наявність власного оборотного капіталу, тис. грн.

3 224,7

3 407,3

+182,6

5,66

- % до джерел власних та залучених коштів

84,84

64,54

-20,4

-

3. Залучені кошти, тис. грн.

1 093,0

1 027,5

-65,5

-6

- % до загальної суми фінансових ресурсів, з них:

22,47

16,29

-6,18

3.1. Короткострокові кредити, тис. грн.

0

0

0

- % до залучених коштів

0

0

0

3.2. Розрахунки з кредиторами, тис. грн.

1093,9

1024,0

-69,9

-6,39

- % до залучених коштів

100

99,66

-0,34

-

3.3. Інші короткострокові пасиви, тис. грн.

0

3,5

+3,5

-

- % до залучених коштів

0

0,34

+0,34

-

Додаток 10

Таблиця 2

Аналітична характеристика засобів (майна) підприємства станом на 31.12.09

Показники

На

початок року

На кінець року

Зміни за рік

Темп приросту/

зниження

1. Усього майна, тис. грн.., в тому числі

4863,4

6307,0

+1443,6

29,68

2. Основні засоби та інші необоротні активи, тис. грн.

3975,4

4614,2

+638,8

16,07

- % до загальної суми майна

81,75

73,2

-8,55

-

3. Оборотні (ліквідні) активи, тис. грн.

879,3

1659,7

+780,4

88,75

- % до загальної суми майна, з них:

18,08

26,33

+8,25

-

3.1. Матеріальні і оборотні засоби (запаси і затрати), тис. грн.

802,5

1615,4

+812,9

101,3

- % до оборотних активів

91,27

97,33

+6,06

-

3.2. Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення, тис. грн.

44,5

16,1

-28,4

63,82

- % до оборотних активів

5,06

0,99

-4,07

-

3.3. Розрахунки з дебіторами, тис. грн.

27,2

23,5

-3,7

13,60

- % до оборотних активів

3,10

1,45

-1,65

-

3.4. Інші оборотні активи, тис. грн.

5,1

4,7

-0,4

7,84

- % до оборотних активів

0,59

0,29

-0,3

-

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс України № 436 - IV від 16.01.2003 зі змінами і доповненнями /// Верховна Рада України

2. «Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств емітентів облігацій (крім комерційних банків) /// Протокол засідання Аудиторської Палати України від 23.025.2001р. № 99

3. «Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства» /// Лист Міністерства Фінансів України від 31.12.2003 р

4. «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» /// Наказ Міністерства Економіки України від 19.01.2006 « 14 в редакції від 06.03.2006 /v0081665-06/

5. Бутинець «Бухгалтерський фінансовий облік»: підручник - Житомир: ЖИТІ, 2001 - 672 с

6. Гриньова В. М., Коюда В. О. «Фінанси підприємства»: навчальний посібник - 3-тє видання, - К.: Знання-Прес, 2006, - 423 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

7. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Фінансово-економічний словник» - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

8. Кірейцева Г. Г. «Фінанси підприємств»: навчальний посібник: Курс лекцій - К.: ЦУЛ, 2002 - 268 с.

9. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., «Фінанси підприємств» - К.: КНЕУ, 2008 - 552 с.

10. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. «Фінанси підприємств»: навчальний посібник - 6-тє видання, - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та зміст капітальних вкладень, бюджетне планування, джерела і порядок фінансування. Порядок розрахунку показників господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ВАТ "Новоград-Волинський Хлібозавод".

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 29.08.2011

 • Теоретико-методологічні основи формування та використання власного капіталу підприємства. Власний капітал підприємства, його структура та показники формування. Аналіз коефіцієнту ліквідності власного капіталу і напрямки вдосконалення його структури.

  курсовая работа [143,7 K], добавлен 14.12.2009

 • Сучасні підходи та джерела формування власного капіталу підприємства. Загальна характеристика виробничо-господарської господарської діяльності ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Оцінка показників ефективності використання власного капіталу підприємства.

  курсовая работа [483,2 K], добавлен 22.06.2015

 • Особливості процесів формування та використання капіталу підприємства. Характерні риси процесу формування капіталу підприємства за рахунок власних та позикових коштів. Основні методологічні та методичні підходи до оцінки вартості капіталу підприємства.

  курсовая работа [81,0 K], добавлен 19.02.2011

 • Аналіз прибутку - основного фінансового результату підприємства. Сутність приватного сільськогосподарського підприємства "Промінь", його фінансовій аналіз. Поняття капітальних вкладень підприємства, основні джерела фінансування, напрями капіталовкладень.

  курсовая работа [78,5 K], добавлен 18.03.2012

 • Визначення загального порядку проведення економічної оцінки пасиву балансу ВАТ "Артон" - його складу, структури та динаміки. Джерела формування капіталу підприємства та показники ефективності його використання. Проблеми оптимізації власного капіталу.

  курсовая работа [85,8 K], добавлен 09.07.2009

 • Загальне поняття власного капіталу підприємства, основні принципи його формування, ключові переваги та недоліки. Статутний капітал як складова власного капіталу організації. Особливості формування власного капіталу підприємства у міжнародній економіці.

  реферат [65,6 K], добавлен 05.07.2014

 • Сутність власного капіталу, його функції та складові, методики аналізу. Стан фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства. Фактори впливу на ефективність використання власного капіталу, рекомендації щодо оптимізації його формування.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2010

 • Систематизація видів капіталу підприємства за основними кваліфікаційними ознаками. Характеристика основних принципів і джерел формування капіталу підприємства і його вартості. Визначення основних факторів планування структури капіталу підприємства.

  курс лекций [145,1 K], добавлен 03.12.2010

 • Розрахунок та аналіз показників підприємства, що характеризують грошові надходження та видатки. Джерела формування фінансових ресурсів. Основний капітал підприємства та джерела його фінансування і відтворення. Оцінка показників прибутковості підприємства.

  контрольная работа [54,7 K], добавлен 02.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.