Податки та їх розрахунки

Визначення оподаткованого прибутку та податку на прибуток. Розрахунок суми зборів за користування водами для водного транспорту, гідроенергетики, за спеціальне використання підземних вод. Розрахунок податкового кредиту і суму податкового зобов'язання.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.11.2010
Размер файла 51,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Задача 1

Визначити суму оподаткованого прибутку та податку на прибуток, що сплачується підприємством, якщо здійсненні слідуючи операції: реалізувало продукцію на суму А грн.., отримало безповоротну фінансову допомогу Б грн.., доходів від продажу електричної енергії В грн.., , використала не за призначенням кошти страхового резерву Г грн.., придбало сировину Д грн., , внесло до страхових резервів К грн.., сплатило торговий патент Л грн.., амортизаційні відрахуванні склали М грн..

Варіант

А

Б

В

Г

Д

К

Л

М

10

120480

5900

10460

23150

1950

2058

3050

11000

Прибуткове оподаткування є важливим елементом системи прямих податків, яке дозволяє регулювати доходи суб'єктів господарювання та формувати надходження до бюджету.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними податкового обліку шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

- суму валових витрат платника податку;

- суму амортизаційних відрахувань.

Розв'язування:

ОП = ВД - ВВ - А

1) ВД1 - реалізувало продукцію на суму - 120480 - 120480 / 6 = 20080 = 100400 грн.

2) ВД1 = отримало безповоротну фінансову допомогу - 5900

3) ВД1 = доходів від продажу електричної енергії - 10460 - 10460 / 6 = 1743,33 = 8716,67 грн.

4) ВВ1 = використала не за призначенням кошти страхового резерву - 23150 грн.

5) ВВ1 = придбало сировину 1950 - 1950 / 6 = 325 = 1625 грн.

6) ВВ1 = внесло до страхових резервів - 2058 грн

ОП = 115016,67 - 26833 - 11000 = 77183,67 грн.

77183,67*0,25=19295,92 грн

Відповідь: оподаткованого прибутку та податку на прибуток - 19295,92 грн.. сума сплачується підприємством.

Задача 2

В першому кварталі підприємство здійснило ремонт основних виробничих фондів на суму А грн.. Балансова вартість основних виробничих фондів цієї групи на початок звітного року склала Б грн. Виплати пов'язані з придбанням сировини, складають В грн. виплатило дивіденди Г грн. Крім того, перераховано до благодійного фонду К грн. Сума амортизаційних відрахувань Л грн. Оподаткований прибуток за попередній звітній період становить М грн. Отримана безповоротна фінансова допомога в сумі Н грн. Відвантажено товарів на суму С грн. (втому числі ПДВ).

Визначити суму податку на прибуток, яку повинно перерахувати підприємство до бюджету за звітній період.

Варіант

А

Б

В

Г

К

Л

М

Н

С

10

2500

20900

10550

15350

1075

1200

24930

11943

45955

Валовий дохід - загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності отриманого протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валові витрати виробництва й обігу - це сума будь яких витрат платника податків у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, які купуються для їхнього подальшого використання у власній господарській діяльності.

1) (відвантажено товарів в тому числі ПДВ) - 45955 - 45955/6 = 38295,83 грн.

2) ВД - (отримана безповоротна фінансова допомога) - 11943 грн.

3) ВВ - (ремонт основних виробничих фондів) - 2500 грн.

4) ВВ - (витрати пов'язані з придбанням сировини) - 10550 грн.

5) ВВ - (перераховано до благодійного фонду) - 1075 грн.

6) Амортизаційних відрахувань становить - 1200 грн.

7) Оподаткований прибуток за попередній звітний період - 24930 грн.

8) Виплатило дивіденди - 15350 грн.

9) Балансова вартість основних виробничих фондів цієї групи на початок звітного року склала - 20900 грн.

ПП = ВД - ВВ - А = 50238,83 - 14125 - 1200 = 34913,83 грн.

34913 * 0,25 = 8728,46 грн.

Якщо балансова вартість залишків з матеріальних активів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, то різниця включається до складу валових доходів у такому звітному періоду - 34913,83 - 20900 = 14013,83 грн. - ця сума включається до складу валових доходів.

Задача 3

Підприємством за звітній період здісненні наступні господарські операції: придбана сировина на суму X грн. (в тому числі ПДВ); отримало майно як компенсацію за примусове відчуження державою майна на суму У грн.., реалізовано продукції на суму С грн. (в тому числі ПДВ); доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів Н грн.., придбані продукти для дитсадка, що перебуває на балансі, на суму К грн.; витрачено на проведення презентації В грн.; зараховано амортизації СА грн.; використано на добродійні цілі М грн.; податок на прибуток склав за попередній період З грн..

Визначити оподаткований прибуток і обчислити податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

Варіант

X

У

С

Н

К

В

СА

М

З

10

1050

2045

7516

1545

518

11

340

65

795

Сума ПДВ яка сплачується в бюджет різниця між нарахованою сумою податкових зобов'язань по ПДВ і сплаченої (нарахованої) сумою ПДВ постачальника, що не потребує визначення доданої вартості.

Розв'язування:

ОП = ВД - ВВ - А

1) ВД1 = 0

2) ВД1 = 0

3) ВД1 = 7516 - 7516 / 6 = 1252,66 = 6263,34грн.

4) ВД1 = 1545 - 1545 / 6 =257,5 = 1287,5 грн.

5) ВВ1 = 218 - 218 / 6 = 36,33 = 181,67 грн.

6) ВВ1 = 11 - 11 / 6 = 1,83 = 9,16

7) ВВ1 = 0

8) ВВ1 = 0

ОП = 7550,83 - 255,83 - 340 = 6955 грн.

ПДВ = 1252,66 + 257,5 + 36,33 + 1,83 = 2038,99 + 795 = 2833,99 грн.

Відповідь: оподаткований прибуток - 6955 грн. ПДВ - 2833,99 грн.

Задача 4

Підприємством за звітній період було придбано товарів на суму А грн. При реалізації застосовувалася торгова надбавка 60%, вартості реалізованої продукції. Витрати на відрядження фізичних осіб склали С грн.. Придбали мобільний телефон вартістю Р грн.. Перерахована добродійна допомога в сумі БП грн. Податок на прибуток за попередній звітній період П грн.

Визначити оподатковуваний прибуток і податок на прибуток підприємства.

Варіант

А

С

Р

БП

П

10

17340

12590

2500

194

159

Прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

Ставка податку на прибуток становить 25 % до об'єкту оподаткування.

Формула визначення:

ОП = ВД1 - ВВ1 - А

Відповідь: оподаткуваний прибуток - 12301 грн., податок на прибуток - 3075,25 грн.

Задача 5

На балансі сільськогосподарського автотранспортного підприємства значиться наступні транспортні засоби:

- легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна Н см3 в кількості Л штук;

- спеціальні автомобілі для перевезення не менше 10 осіб з об'ємом циліндрів двигуна 2500 см3 в кількості Р штук;

- вантажні автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна 15000 см3 в кількості Г штук;

- трактора колісні - А штук з об'ємом циліндрів двигуна 3400 см3. Визначити суму податку з власників транспортних засобів.

Варіант

Н

Л

Г

Р

А

10

990

38

43

12

19

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Код

Опис об'єкта

Річна ставка

товарів

оподаткування

податку, грн.

87.01

Трактори колісні (крім гусеничних)

2,5 грн із 100 см3

87.02

Автомобілі для перевезення не менше

10 осіб, включаючи водія

3,6 грн із 100 см3

87.03

Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном) з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 1000 см3

3,0 грн із 100 см3

 

1001 -- 1500 см3

4,0 грн із 100 см3

 

1501 -- 1800 см3

5,0 грн із 100 см3

 

1801 -- 2500 см3

10,0 грн із 100 см3

 

2501 -- 3500 см3

20,0 грн із 100 см3

 

3501 см3 і більше

30,0 грн із 100 см3

87.03.90100

Автомобілі з електродвигунами

0,5 грн з 1 кВт

87.04

Автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 8200 см3

10,0 грн із 100 см3

 

8201 -- 15000 см3

15,0 грн із 100 см3

 

15001 см3 і більше

20,0 грн із 100 см3

87.05

Автомобілі спеціального призначення

(крім пожежних та швидкої допомоги)

3,6 грн із 100 см3

87.11

Мотоцикли (мопеди) і веломашини з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндрів двигуна

до 50 см3)

2,0 грн із 100 см3

1)легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна 990 см3 в кількості 38 штук;

2) спеціальні автомобілі для перевезення не менше 10 осіб з об'ємом циліндрів двигуна 2500 см3 в кількості 12 штук;

3) вантажні автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна 15000 см3 в кількості 43 штук;

4) трактора колісні - 19 штук з об'ємом циліндрів двигуна 3400 см3;

5)

Відповідь: податок з власників транспортних засобів - 100573 грн.

Задача 6

У Херсонській області розташоване підприємство водного транспорту, яким експлуатується вантажний та пасажирський транспорт.

Згідно облікових даних підприємством було експлуатовано:

- вантажний самохідний і несамохідний - Г тоннаж-діб;

- пасажирський - П місто-діб;

Крім того, підприємство отримало дозвіл на спеціальне використання підземних вод. Затверджений ліміт використання води складає Л м3. За звітній період фактично було використано Ф м3 підземних вод.

Розрахувати:

1) Суму збору за користування водами для потреб водного транспорту

2) Суму збору за спеціальне використання підземних вод.

Варіант

Г

П

Л

Ф

10

1215900

21000

2600

4300

1,75 коп. за 1 тоннаж-добу експлуатації вантажного самохідного і несамохідного флоту;

- 0,20 коп. за 1 місце-добу експлуатації пасажирського флоту.

Обчислення збору за використання поверхневих вод для потреб водного транспорту.

1) Суму збору за користування водами для потреб водного транспорту;

Нарахована сума збору становить:

- при експлуатації водних шляхів вантажними самохідними судами:

1215900 тоннаж-діб х 1,75 коп. за 1 тоннаж-добу = 21278,25 грн.;

- при експлуатації водних шляхів пасажирськими судами: 21000 місце-діб х 0,20 коп. за 1 місце-добу =42 грн.;

- усього: 21278,25 грн. + 42 грн. = 21320,25 грн.

2) Суму збору за спеціальне використання підземних вод

2600 * 0,1512 + 1700 * 0,1512 * 5 = 393,12 + 1285,5 = 1678,32 грн.

Формула 6

Розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання підземних вод (крім підприємств житлово-комунального господарства)

Загальна сума збору (р. 10 і те ж саме у р. 12 Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики)

=

Обсяг фактично використаної води в межах ліміту (р. 03)

х

Проіндексований на коефіцієнти 1,111 і 1,241 норматив збору з додатка 2 до Постанови №836 (р. 06)

+

Обсяг фактично використаної води понад ліміт (р. 04)

х

Проіндексований на коефіцієнти 1,111 і 1,241 норматив збору з додатка 2 до Постанови №836 (р. 06)

х

5

Не треба сплачувати збір за обсяги води, передані житловому будинку (населенню), що перебуває на балансі підприємства. Не нараховується і не сплачується також збір водокористувачами, які використовують воду виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб.

Задача 7

Промислове підприємство розташоване в басейні р. Дніпро (Херсонська обл.) і в своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаних джерел. Затверджений ліміт використання води складає А м3. За звітній період використання складає Б м3 води: з них підземних - В м3; поверхневих вод - Г м3.

Розрахувати: річний розмір суми збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Варіант

А

Б

В

Г

10

2000

2200

1400

800

1. Нарахуємо плату за воду в межах ліміту

2000*0,01437 + 200 * 0,01437 * 5 = 28,74 + 14,37 = 43,11 грн

1400 * 0,01437 = 20,118 грн.

800 * 0,02268 = 18,144 грн.

43,11 + 20,118 + 18,144 = 81,372 грн.

Відповідь: річний розмір суми збору за спеціальне використання водних ресурсів складає - 81,372 грн.

Задача 8

Теплоелектростанція розташована у басейні річки Південний Буг. За звітній період об'єм поверхневих вод, що використовується для охолодження конденсату складає В тис. м3 .

Теплоелектростанція має дозвіл на спеціальне використання поверхневих водних ресурсів місцевого значення. Затверджений ліміт використання води складає Л м3, за звітній період фактично було використано Ф м3 поверхневих вод.

Розрахувати річний розмір:

1) суму збору за використання водами для потреб гідроенергетики;

2) суму збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Варіант

В

Л

Ф

10

48

110

250

1) суму збору за використання водами для потреб гідроенергетики;

110*1,439+140*1,439*5=1165,59 грн.

2) суму збору за спеціальне використання водних ресурсів.

48*1,439 = 69,07 грн.

1165,59 + 69,07 = 1234,66 грн.

Відповідь: сума збору склала - 1234,66 грн.

Задача 9

Підприємство знаходиться на території Херсонської області. Займається розведенням риби та виготовляє напої. В своїй діяльності використовує поверхневу та підземну воду. За звітній період підприємство використало поверхневу воду для поповнення ставів у розмірі А тис.м3, а підземних Б тис.м3. Для виготовлення напоїв - підземної води В тис.м3.

Варіант

А

Б

В

10

48

110

250

НОРМАТИВ збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб рибництва

Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх поверхневих водних об'єктах - 10,60 коп. за 100 куб. метрів води.

( Постанову доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ N 44 від 15.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 541 від 04.07.2005 )

48000 / 100 * 10,6 / 100 = 50,88 грн.

НОРМАТИВ збору за спеціальне водокористування в частині використання підземних вод для потреб рибництва

Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у разі використання підземних вод - 11,59 коп. за 100 куб. метр.

( Постанову доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ N 44 від 15.01.2005 )

110000 / 100 *11,59 /100 = 127,49 грн.

Щодо подання розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води, що входить до складу напоїв підземної - 3,5 гривні за 1 куб. метр (до 04.06.2008 - 4 гривні за 1 куб. метр).

250000 * 3,5 = 875000 грн.

50,88 + 127,49 + 875000 = 875178,37 грн.

Відповідь: За звітній період підприємство використало поверхневу воду для поповнення ставів - 50,88 грн., а підземних127,49 грн., для виготовлення напоїв - підземної води - 875000 грн., в сумі - 875178,37 грн.

Задача 10

Підприємство зареєстроване як платник ПДВ. Вартість придбаних товарів за місяць у покупних цінах А грн.(в тому числі ПДВ). При продажу товарів застосовувалася торгова надбавка розміром Б %.

Розрахувати суму податкового кредиту і суму податкового зобов'язання за звітній період.

Визначити суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету.

Варіант

А

Б

10

33400

19

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про податковий кредит (Інструкція, п.1.9) 22.09.

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) і основних фондів або нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Визначення податкового зобов'язання з ПДВ за звітний період розраховується по формулі : ПДВ зоб = О реал / 6 = 31796,8 /6 =5299,47 грн.

де - ПДВ зоб - сума податкового зобов'язання підприємства за вказаний звітний період;

О раел - обсяг оподатковуваних операцій підприємства за вказаний звітний період .

Визначення суми податкового кредиту з ПДВ за вказаний звітний період розраховується по формулі :

ПДВ кр = Впридб. /6 = 26720/6 = 4453,33 грн.

де - ПДВ кр - сума податкового кредиту підприємства за вказаний звітний період;

Впридб. - придбаних матеріальних цінностей, послуг, робіт, які використовуються підприємством на виробничі цілі за вказаний звітний період.

26720+(26720*0,19) = 26720 + 5076,8 = 31796,8 грн. - сума реалізації;

31796,8 /6 =5299,47 грн. - сума податкового зобов'язання підприємства за вказаний звітний період;

26720/6 = 4453,33 грн. - сума податкового кредиту підприємства за вказаний звітний період;

5076,8 * 0,2 = 1015,36 грн. - ПДВ

Відповідь: сума податкового зобов'язання підприємства за вказаний звітний період -4453,33 грн., сума податкового зобов'язання підприємства за вказаний звітний період - 5299,47 грн.

ПДВ - 1015,36 грн.

Задача 11

Виробниче підприємство за звітній період провело наступні господарські операції:

- придбана імпортна сировина для виробничих потреб на суму А $ в тому числі ПДВ (курс НБУ - 7,95 грн.);

- придбано матеріалів в межах України на суму Б грн. (в тому числі ПДВ);

- підприємству будівельно-монтажне управління зробило ремонт даху цеху на суму -В грн. (в тому числі ПДВ);

- реалізовано готової продукції на суму Ж грн. (без ПДВ), З % її реалізовано на експорт.

Визначити суму ПДВ яку потрібно сплатити в бюджет.

Варіант

А

Б

В

Ж

З

10

26000

21000

1200

112000

29

1) ВВ - придбана імпортна сировина для виробничих потреб на суму 26000 $ в тому числі ПДВ (курс НБУ - 7,95 грн.) - 26000 - 26000 / 6 = 21666,67 $

26000 * 7,95 = 206700 грн.

206700 - 206700 / 6 = 34450 = 172250 грн.

2) ВВ - придбано матеріалів в межах України на суму 21000 грн в тому числі ПДВ - 21000 - 21000 / 6 = 3500 = 17500 грн.

3) ВВ - підприємству будівельно-монтажне управління зробило ремонт даху цеху на суму - 1200 грн. (в тому числі ПДВ) - 1200 - 1200 / 6 = 200 = 1000 грн.

4) ВД - реалізовано готової продукції на суму 112000 грн. (без ПДВ) - 112000 + 112000 * 0,2 = 134400 грн.

29 % її реалізовано на експорт - 38976 грн.

ПЗ = 112000 * 0,71 * 0,2 = 15904 грн.

15904 - 200 - 3500 - 34450 = - 22246 грн.

Відповідь: сума ПДВ - ( - 22246) грн..

Задача 12

Підприємство за звітний період здійснило такі господарські операції:

а) Придбало товарно-матеріальні цінності на К тис. грн. (без ПДВ).

б) Підприємству виконані будівельні роботи будівельними організаціями на суму В тис. грн. (без ПДВ).

в) Отримало сировину по бартеру на суму Н тис, грн. (без ПДВ).

г) Реалізовано продукцію по М тис. грн. (без ПДВ).

Визначити суму податкового кредиту і суму податкового зобов'язання за звітний період. Розрахувати суму ПДВ для сплатити в бюджет.

Варіант

К

В

Н

М

10

1000

140

250

1900

Визначення податкового зобов'язання з ПДВ за звітний період розраховується по формулі :

ПДВ зоб = О реал / 6 = 2580 / 6 = 430 тис. грн..

де - ПДВ зоб - сума податкового зобов'язання підприємства за вказаний звітний період; О раел - обсяг оподатковуваних операцій підприємства за вказаний звітний період .

Визначення суми податкового кредиту з ПДВ за вказаний звітний період розраховується по формулі :

ПДВ кр = Впридб. /6 = 1390 / 6 = 231,67 тис. грн..

де - ПДВ кр - сума податкового кредиту підприємства за вказаний звітний період;

Впридб. - придбаних матеріальних цінностей, послуг, робіт, які використовуються підприємством на виробничі цілі за вказаний звітний період.

Визначити суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету за кожен із звітних податкових періодів по формулі :

ПДВ = ПДВ зоб - ПДВ кр = 430 - 231,67 = 198,33 тис.грн.

де - ПДВ - сума податку на додану вартість, що підлягає перерахуванню до бюджету за вказаний звітний період.

При визначенні сум ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету за кожний звітний період ( січень та лютий )необхідно керуватися нижченаведеними положеннями.

Відповідь: сума податкового кредиту -231,67 тис.грн., сума податкового зобов'язання за звітний період - 430 тис.грн., сума ПДВ для сплатити в бюджет - 198,33 тис.грн..

Задача 13

Фермерське господарство "Вікторія" сплачує фіксований сільськогосподарський податок, має наступні показники: пашня А га грошова оцінка 1 га - А1; ставок для вирощування риби В га.; сінокоси В га грошова оцінка 1 га - В1; пасовища С га грошова оцінка 1 га - СІ; багаторічні Д га грошова оцінка 1 га - Д1.

Розрахувати суму фіксованого сільськогосподарського податку.

Варіант

А

В

С

Д

А1

В1

СІ

Д1

10

190

65

100

25

1964

490

790

690

Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється протягом визначеного Законом "Про фіксований сільськогосподарський податок" терміну і справляється з одиниці земельної площі.

Фіксований сільськогосподарський податок належить до загальнодержавних податків та сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі та/або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

Розрахувати суму фіксованого сільськогосподарського податку.

Відповідь: ФСП = 2948,55 тис. грн..

Задача 14

Підприємство знаходиться в Херсонській області. В своїй діяльності використовує поверхневі води. Для подачі води використовує насосну станцію. Ліміт використання води А м3. Технічні показники діяльності насосного агрегату: витрати електроенергії становили - Б кВт/г, тиск насосу - В м, коефіцієнт корисної дії насосу - Г, коефіцієнт корисної дії електродвигуна - Д.

Визначити суму збору за спеціальне водокористування.

Варіант

А

Б

В

Г

Д

10

26000

21000

29

0,89

0,87

Лимит использования -- это предельное количество воды, на использование которой из водного объекта водопользователю выдается разрешение.

Квартальные лимиты использования воды исчисляются водопользователями в пределах утвержденного годового лимита и представляются в налоговые органы.

На пользование водами для нужд гидроэнергетики лимиты не устанавливаются.

За сверхлимитное использование водных ресурсов сбор исчисляется и взимается в пятикратном размере.

По объему израсходованной электроэнергии

При заборе воды насосными станциями расходы электроэнергии контролируются специальными приборами.Определение объема забора воды насосными агрегатами по данным расходов электроэнергии осуществляется по формуле

W = Э x 367,2 x Nн x Nэ/H = 21000*367,2*0,89*0,87/29=205889,03м3

где 367,2 -- постоянный коэффициент; W -- объем забранной воды (м3); Э -- расходы электроэнергии за расчетный период (кВт/ч);

Н -- расчетное давление насоса (м); Nн, Nэ -- коэффициенты полезного действия (КПД) соответственно насоса и электродвигателя.

Расчетные показатели Н, Nн, Nэ берутся из материалов технического проекта насосной станции и технических паспортов.

Визначити суму збору за спеціальне водокористування.

26000* 11,55 =3003 грн.

179889,03*11,55*5=103885,91 грн.

103885,91+3003 = 100882,91 грн.

Відповідь: сума збору складає - 100882,91 грн.

Задача 15

Заробітна платня громадянина, героя України, за місяць становить А грн.. Розрахувати суму прибуткового податку з громадян, та зробити всі відрахування з заробітної платні.

Варіант

А грн.

10

3450

1. Визначення суми зборів до пенсійного фонду: 3450 * 2 /100 = 69грн.

2. Визначення суми зборів в фонд соцстрах на випадок безробіття: 34500*0,5/100 = 17,25 грн.

3. Визначення зборів у соцстрах на випадок втрати працездатності:

3450*1/100 = 34,5 грн.

Для нарахування оприбуткованого податку з кожного працівника ЗМОД зменшується згідно з пунктом 3,5 ст 3 закону на суму зборів до пенсійного фонду внесків до соц. Фондів та на відповідний розмір пільги для працівника.

ЗМОД = 3450 - (69 + 17,25 + 34,5) - 605 = 2724,25 грн.

4. Розрахуємо податок з доходів за ставкою 15 %

2724,25 * 15 / 100 = 408,64 грн.

2724,25 - 408,64 + 605 = 2920,61 грн.

Відповідь: Заробітна платня громадянина, героя України, за місяць становить - 2920,61 грн.

Задача 16

Підприємства є платником фіксованого сільськогосподарського податку та має на балансі наступні земельні ділянки: пашня - А га., вартісна оцінка 6000 грн., багаторічних насаджень В га., вартісна оцінка 9000 грн.

За поточний фінансовий рік підприємство здійснило наступні господарські операції: реалізувало ПММ на суму С тис. грн., насіння на суму Д тис. грн., продукцію тваринництва у живій масі на Г тис. грн., придбало ядохімікати на суму З тис. грн.

Визначити:

1. Буде підприємство платником фіксованого сільськогосподарського податку, якщо так то розрахувати його суму.

2. Суму податку на додану вартість.

Варіант

А га

В га

С тис.грн

Д тис. грн

Г тис. тис

З тис. грн

10

46

19

19

8

26

59

Питома вага від реалізації с/п = сума доходу / скоригований валовий дохід підприємства * 100 %

Скоригований валовий дохід = загальна сума валового доходу підприємства - сума на яку зменшують загальну суму тис. грн..

19 + (8 + 26) = 53 тис.грн.

8 + 26 = 34 тис.грн.

34000*100 / 53000 = 64,15%

19 000 / 6 = 3166,67 грн.

8 000 / 6 = 1333,33 грн.

26 000 / 6 = 4333,33 грн.

3166,67 + 1333,33 + 4333,33 = 8833,33 - 59 000 = - 50166,67 грн.

Задача 17

Підприємство реалізує товар по договірній (контрактній) цині А грн.. Продукція є підакцизною. Акцизний збір становить Б грн.. Також підприємство є платником податку на додану вартість.

Визначити відпускну ціну товару.

Варіант

А грн.

Б грн.

10

345

19

Дане підприємство є платником податку на ПДВ, продукція є підакцизною, відпускна ціна визначається сумою ПДВ та загальна сума + акцизний збір

Відповідь: відпускна ціна товару склала 433 грн.

РОЗРАХУНОК ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) РІК

(ЗА 200__РІК)

тис. грн, з одним десятковим знаком

N п/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування:

Розрахунково: р. 1.1. + р. 1.2.

 

1.1

- рослинництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку

742 "Дохід від реалізації необоротних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

1.2

- тваринництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку

742 "Дохід від реалізації необоротних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

2

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Кредитові обороти по субрахунку

701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

3

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

Кредитові обороти по субрахунку

701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ

 

4

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти по субрахунку

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29.01.07 N 55)" без ПДВ

 

5

Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

Розрахунково: р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4

 

6

Загальна сума валового доходу підприємства

Кредитові обороти по субрахунках:

791 "Результат операційної діяльності",

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат іншої звичайної діяльності", 794 "Результат надзвичайних подій"

 

7

Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства

Розрахунково: р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3

 

7.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти по рахунку

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки) або, якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (відповідні субрахунки)

 

7.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів, від здійснення експортних операцій та спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

7.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти по субрахунку

710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"

 

8

Скоригований валовий дохід підприємства

Розрахунково: р. 6 - р. 7

 

9

Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

р. 5 / р. 8 Ч 100%

 

* рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.


Подобные документы

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача [18,6 K], добавлен 02.02.2010

 • Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 01.12.2015

 • Визначення розміру комунального податку за місяць і за квартал. Відрахування до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання. Склад валових витрат підприємства та валових доходів.

  контрольная работа [41,4 K], добавлен 02.02.2010

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа [33,4 K], добавлен 08.12.2010

 • Визначення загальної суми доходів і витрат підприємства-резидента. Розрахунок суми податку на доходи нерезидентів. Визначення загальної суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

  контрольная работа [13,0 K], добавлен 09.10.2013

 • Дослідження структурно-штатної побудови контролюючих та правоохоронних органів, здійснюючих контроль за нарахуванням сплати податків, зборів (платежів). Вид порушення податкового законодавства і розмір штрафу. Розрахунок податку на прибуток підприємств.

  курсовая работа [126,7 K], добавлен 19.01.2015

 • Способи здійснення податкового контролю. Камеральна перевірка, її цілі та функції. Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ. Приклад розрахунку податку на додану вартість. Суть фінансової відповідальності платника податків за порушення закону.

  контрольная работа [50,7 K], добавлен 15.02.2014

 • Податкове законодавство України. Види податків та зборів. Обов’язки платника податків. Строк сплати податку та збору. Порядок визначення доходів та їх склад. Визначення вартості об’єктів амортизації. Віднесення сум податку до податкового кредиту.

  курс лекций [152,1 K], добавлен 11.11.2013

 • Сутність грошового зобов’язання. Основні ознаки зобов'язального правовідношення. Найпоширеніші види чеків: іменний, ордерний, чек на пред'явника. Порушення виконання грошових зобов'язань. Розрахунки векселями – поширеною формою грошового зобов'язання.

  контрольная работа [64,7 K], добавлен 16.12.2011

 • Визначення сутності податків, особливості їх формування та використання в економіці країни. Оподаткування фінансових установ, складання податкової звітності та проведення податковими органами перевірок. Аналіз порядку сплати банком податку на прибуток.

  курсовая работа [901,4 K], добавлен 09.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.